Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
77
268
226

+42

Odwiedziny
...1 342 482
There are no translations available."Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła

II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt
/Strona w przebudowie/
Informacje o obrazie MB w Komunikatach.
W komunikatach również ważne świadectwo.
Poniżej -Orędzie z Medziugorje z 25 XII 2022W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Duchu Święty – natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę – zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen.

Przyjdź Duchu Święty i przy pomocy Michała Archanioła i wszystkich i Jego Zastępów, pomóż odnaleźć na stronie Domów Modlitwy Boże treści, które pozwolą mojej Rodzinie i Ojczyźnie skutecznie wejść na drogę przemiany myśli, słów, czynów i pomogą wypełnić Wolę Bożą w tych Ostatnich Czasach. Amen.


alt

Noworoczne życzenia

W całym 2023 Roku życzymy Państwu:
1)Nieustającego światła Ducha Świętego i
Jego natchnień

2)Opieki Trójcy Świętej, Świętej Rodziny, Michała Anioła i Jego
Aniołów

3)Pomocy od wszystkich Świętych i dusz czyśćcowych

4)Wypełnienia wołania JPII o "założenie w diecezjach przynajmniej 100 Domów Modlitwy Jego imienia".

5)Umocnienia wiary i jedności w rodzinach

6)Zaufania Bogu we wszystkich trudnościach.

7) Wspólnego wymodlenia „Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce i w

świecie - najważniejszego zadania jakie skierował Jezus do Rozalii

Celakównej i innych współczesnych mistyków.

Kolegium DM JPII—2023r.


Betlejemska Nocy 2022

Betlejemska Nocy wejdź do naszych dusz

Betlejemska Nocy radość w serca włóż.

Betlejemska Nocy wejdź w nasz każdy dzień,

Betlejemska Nocy nieś łaski Bożej cień.

Betlejemska Nocy troski zabierz nam

Betlejemska Nocy przyjm nas u twych bram.

Betlejemska Nocy z roju nieba gwiazd,

przynieś Boży pokój do wsi oraz miast.

Z.B.alt


Wszystkim „Domom Modlitwy im .św. JPII” życzymy przy Wigilijnym stole błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, pokoju w sercach, jedności w rodzinach a także przy Ojczyźnianym rozrachunku.

Niech światło Boże płynące z Gwiazdy Betlejemskiej i Bożej Stajenki pozwoli nam dokładniej wniknąć w słowa które Bóg przekazuje współczesnemu światu i pragnie nas przygotować nie tylko na Jego Narodzenie 2022, ale na ostateczne Przyjście poprzez zapowiadane "Ostrzeżenie".

Życzymy stałej opieki św. Jana Pawła II w umacnianiu i rozszerzaniu Domów Modlitwy Jego imienia i pomoc nieba na drogach ziemskiego pielgrzymowania do niebieskich sfer.

Podnieś rękę, Boże Dziecię,błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą.

Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.alt


Różańcowa kołysanka przy żłóbku

Śpiewam Ci Dzieciątko Jezus kołysankę różańcową,
jest ona mojej duszy mową.

Zapraszam do niej wszystkich ludzi świata,
bo różaniec przy żłóbku wszystkich ze sobą brata.

Nie traćmy czasu nawet we święta
i o różańcu niech każdy pamięta.

Radości z Narodzenia Jezusa i pięknej atmosfery świąteczno-kolędowej,
życzą Domy Modlitwy w nadziei nowej.alt

Ks. Jan Twardowski

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły
jak na choince barwnej świeczki.

Niech anioł podrze każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,
i niech nastraszy każdy smutek,
tak jak goryla niemądrego.

Aby się wszystko uprościło –
było zwyczajne – proste sobie –
by szpak pstrokaty, zagrypiony,
fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a Matka Boska – cichych, ufnych –
na zawsze wzięła w swoje ręce.

alt

Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…” św. Jan Paweł II

Życzenia składa Kolegium "Domów Modlitwy im. św. JPII".Ostatnie Orędzie i z Medziugorje, 25. grudzień

2022r.


„Drogie dzieci! Dzisiaj przynoszę wam mojego syna Jezusa, abyście byli Jego pokojem i odbiciem pogody i radości Nieba. Dziatki, módlcie się, abyście byli otwarci na przyjęcie pokoju, bo wiele serc jest zamkniętych na wezwanie światła, które zmienia serca. Jestem z wami i modlę się za was, abyście się otworzyli [na] przyjęcie Króla Pokoju, który wypełnia wasze serca ciepłem i błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”

Ostatnie Orędzie z Medziugorje, 25. grudzień 2022r. – Coroczne orędzie Matki Bożej przekazane przez Jakova
W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:18 i trwało 8 minut. Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Matka Boża przekazała następujące orędzie przez Jakova:

„Drogie dzieci! Dziś kiedy światło narodzenia Jezusa rozświetla cały świat, z Jezusem na rękach w szczególny sposób modlę się, aby każde serce stało się betlejemską stajenką, w której narodzi się mój Syn i aby wasze życie stało się światłem Jego narodzin. Dziatki, żyjecie w niepokoju i strachu. Dlatego, dziatki, dziś w tym dniu łaski proście Jezusa, by umocnił waszą wiarę i stał się panem waszego życia, gdyż dzieci moje tylko z Jezusem w waszym życiu nie będziecie dostrzegać niepokoju, ale modlić się o pokój i żyć w pokoju i nie będziecie dostrzegać strachu, ale Jezusa, który nas wyzwala ze wszystkich lęków. Jestem waszą matką, która nieustannie czuwa nad wami i błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem. ”

KORONKA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Boskie Dzieciątko Jezus, uwielbiamy Twόj Krzyż i zdajemy się na Twoją świętą wolę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławiona Trόjco, ofiarujemy Tobie uwielbienie płynące z Najświętszego Serca Dzieciątka Jezus. A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Ojcze nasz…

Najświętsza Trόjco, ofiarujemy Ci Twoje niewysłowione dzieło dokonane w duszy Świętej Dziewicy w chwili Wcielenia. A Słowo Ciałem się stało.. Ojcze nasz…

Błogosławiona Trόjco, dziękujemy Ci za łaski, ktόrymi napełniony został święty Józef ze względu na Jezusa i Maryję. A Słowo...Ojcze..

DWANAŚCIE TAJEMNIC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĘCTWA

I. WCIELENIE SYNA BOŻEGO - Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbiamy chwilę, w której dokonało się Twoje Wcielenie. A Słowo Ciałem... Zdrowa M.(1X po każdej tajem.)

II. PRZEBYWANIE W ŁONIE NAJŚWIĘTSZEJ MATKI - Chwalebne Dzieciątko przebywające dziewięć miesięcy w łonie Maryi, uwielbiamy Ciebie.

III. NARODZENIE - Boskie Dzieciątko, rodzące się w ubogiej stajence, uwielbiamy Ciebie.

IV. PRZEBYWANIE W STAJENCE - Najmilsze Dzieciątko, leżące w żłóbku, najcenniejszy skarbie nieba i ziemi, adorujemy Ciebie wraz z aniołami i pasterzami z Betlejem.

V. PRZYJĘCIE ZNAKU PRZYMIERZA- Boże Miłości, przyjmujący przez obrzezanie znak przymierza, uwielbiamy Ciebie. Ty, który jesteś samą świętością, uczyń serca nasze według Serca Twego.

VI. OBJAWIENIE

Najświętsze Dzieciątko Jezus, upadamy do Twych świętych stóp razem z trzema Mędrcami. A Słowo C.... Zdrowa M.(1X po każdej tajem.)

VII. OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI - Chwalebne Dzieciątko, ofiaruj nas z Tobą Bogu, Twojemu Ojcu, abyśmy byli całkowicie oddani miłości.

VIII. UCIECZKA DO EGIPTU - Najświętsze Dzieciątko, Ty, Bóg mocny, musiałeś uchodzić przed królem Herodem, spraw, abyśmy unikali cienia grzechu bardziej niż śmierci.

IX. POWRÓT Z EGIPTU - Wszechmocne Dzieciątko, wyrwij nas z mocy ducha tego świata i spraw abyśmy coraz bardziej pragnęli nieba.

X. UKRYTE ŻYCIE W NAZARECIE - Najmilsze Dzieciątko, daj nam kochać życie ukryte i pokorne, i spraw abyśmy znajdowali nasze szczęście odkrywając miłość, którą darzy nas Święta Rodzina

XI. PODRÓŻE Z NAJŚWIĘTSZĄ MATKĄ I ŚWIĘTYM JÓZEFEM

Boskie Dzieciątko Jezus, uświęcaj wszystkie nasze kroki. Niech one często prowadzą nas do naszych świątyń na modlitwę i adorację, ponieważ Ty jesteś jedynym skarbem Twoich wiernych, nasz Zbawicielu i nasz Boże.

XII. POBYT W ŚWIĄTYNI WŚRÓD UCZONYCH W PIŚMIE- Cudowne Dzieciątko Jezus, w Tobie są zamknięte wszystkie skarby mądrości i wiedzy; przyjdź uczynić Twoje mieszkanie w naszych sercach na zawsze. Bądź naszym jedynym mistrzem, ucz nas, co jest Twoją wolą i udziel nam łaski wypełniania jej wiernie i z radością. Amen.