„Domy Modlitwy św. Jana Pawła II”Internetowy Ruch Katolickialt


Apel o Modlitwę w Intencji Intronizacji

19 marca 2019 roku łączymy się wszyscy w MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ

w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski – aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Go Królem przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji.

Wielki Post 2019
alt

                                   
                               Rachunek sumienia pod krzyżem

Pod krzyżem Twoim Panie składam rany życia mego,

egoizm, zazdrość, oportunizm i brak miłości bliźniego.

Ojczyznę oceniam tylko po tym „co mi dała”,
nie wzrusza mnie to, że nie wiele ode mnie otrzymała.

Zamrażany liberalną ciemnością wołam z tego świata,
 
Przez Twoją Krew i Rany,
ratuj mnie, siostrę oraz brata. /Z.B.Szanowni Państwo!

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę.
 


Zapraszamy  do wstępnej modlitwy:

Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami do nas czytających teksty tej internetowej strony "Domów Modlitwy św. JPII". Porusz nasze serca, dusze i umysły, abyśmy napełni Twoim światłem, właściwie kierowali naszą ludzką uwagę na sprawy, które są najważniejsze dla naszego zbawienia, dla wypełnienia planów Boga względem całej ludzkości.

Przez wstawiennictwo Maryi

pomóż nam zachować niezmienność Słowa Objawionego, zrozumieć  treści, które zachowałeś na te Czasy opisanej przez Jana w Apokalipsie i intronizować Chrystusa w naszych sercach.

---------------

Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, które 2 III 2011 roku, które usłyszała  na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka.  Święty Jan Paweł II  duchowo przekazał jej następujące słowa:


"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego

imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Reguła podana przez św. JPII jest prosta. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   nawiązujących do  Jego pontyfikatu / Szersze informacje w pozycji "Statut"/. W te dni modlimy się następującymi modlitwami:

Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa                                                                               
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

Jeśli
Jeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII".  Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św. JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach to może być dużym wyzwaniem. Szczegóły: Menu strony: "Statut"

Prorockie słowa św. Jan Paweł II wprowadzają one nas bardzo mocno w realną rzeczywistość duchową jak jest już i będzie realizowana w przyszłości. Zrozumienie słów św.JPII pozwala nam w szerszym kontekście lepiej zrozumieć potrzebę budowania DM Jego imienia. Zapraszamy na punkt w menu: Domy Modlitwy św. JPII - Ratunek.

---------Ratunek ostatniej szansy od Jezusa

2XII2018r.Możemy się jeszcze uratować indywidualnie!!

alt

Drodzy Państwo! Sprawa jest niezwykle ważna. Polska i świat zbliżają się do decydujących rozstrzygnięć.  Nie uda nam się prawdopodobnie bez większego cierpienia uratować   Polski jako całości, bo nie dokonaliśmy niestety  pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Polska musi być więc oczyszczona przez zapowiadany "Krwawy bicz". Jezus daje nam jednak ostatnią szansę na ratunek indywidualny poprzez  osobistą "Intronizację Chrystusa Króla na Króla swojego serca".


Oto wybór tekstów od kilku mistyków, które  wprowadzają w temat, a potem podajemy szczegóły Reguły  Intronizacji Chrystusa Króla na Króla ludzkich serc" na podstawie orędzi do Alicji M.M. z   "DM św. JPII".


II 1939r.

Pierwsze słowa o tym, że Polska będzie potrzebowała „ratunku” padły w lutym 1939r. i alternatywą była Intronizacja.

„ Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.
/ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 208/209, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Mieliśmy dużo czasu na dokonanie publicznej, ogólnopolskiej Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Na początku XXI- wieku zaczęliśmy otrzymywać srogie Boże przestrogi. Oto kilka z nich z ostatnich lat, dotyczących całej Polski.


12.I. 2012r.


Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w  odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga. /

/Adam Człowiek- „Anioł Stróż Polski-orędzia dla Polski i Polaków” (2009-2014), str.22,Instytut wydawniczy św. Jakuba ul. Papieża Pawła VI nr 4, Szczecin, imprimatur- bp Andrzej Dzięga-str.88/.


Orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka 
/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

3V 2017 2017r.

Polskę czeka niedługo chrzest. Zapomniała ,że jest narodem ochrzczonym Bogu, nabytym za wielką cenę  Jego Krwią.... Na razie jednak nie ma nawrócenia serc.. Musi przyjść ucisk.


8 V 2017  Polska ucierpi. O tym mówiłem. Musi ucierpieć pierwsza. Potem nastąpi częściowa lub całkowita zagłada bardziej winnych narodów.

2XII2018r. Orędzia do Alicji M.M. od Apokalipsy

''Krwawy bicz nad Polską . Bóg  Ojciec dokona sprawiedliwego osądu”

Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO  W EUCHARYSTII w godzinie miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę bo  ''KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie  w biskupstwie.  A tak liczyłam na ich wstawiennictwo, modlitwę a szczególnie działania związane z wyniesieniem do GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ MOJEGO SYNA Z NADANIEM TYTUŁU "CHRYSTUS KRÓL POLSKI”, co Mu się słusznie należy z przywileju- po pierwsze Matki Królowej Polski, nie mówiąc już o godności wszechpotężnej Syna Boga, który dał życie by was ratować od potępienia wiecznego jako okup z miłości do grzeszników. I słusznie Mu się ten tytuł należy o czym dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  CHRYSTUSA KRÓLA   w swoich krajach".

Losy Warszawy wpisane w losy Polski

Zazwyczaj wróg dąży do zniszczenia stolicy danego kraju. Gdy to osiągnie, reszta staje się dużo łatwiejszym łupem. Taka była dawniejsza strategia wojowania, ale wszystko wskazuje, że może się powtórzyć w stosunku do naszej stolicy Warszawy.

Ewa Władysława Rycielska

Mingosy - Orędzie Pana Jezusa Chrystusa Króla 13. 02. 2017   godz. 9.00

– Dom wypełniony ciszą. Mąż śpi w pokoju  po powrocie z całej doby z pracy. Syn jest w swoim pokoju. Po modlitwie do Ducha Świętego wyciszam się. Podczas tej ciszy Pan Jezus przychodzi do mnie ze słowem....Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego Panie”. Amen. Po spotkaniu z Panem Jezusem Duch Święty napełnił mnie, abym otworzyła Pismo Święte i przeczytała Słowo Boże. Tak też i czynię. Biorę Biblię i otwieram na Księdze Ezechiela: Proroctwo o stolicy [Jerozolimie]. Rozdział 24 (werset 1 – 14).

....Chciałem cię oczyścić z nieczystości i twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie. Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego postępowania i według twoich złych uczynków - wyrocznia Pana Boga".

"Kiedy te o to Słowo Boże przeczytałam, od razu zrozumiałam, iż Bóg oświecił mnie tym słowem, że to dotyczy mojej stolicy - Warszawy".
                                             /Youtube-Mingosy Słowo Prawdy Bożej Owieczki.


Orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka  o zniszczeniu Warszawy

26 X 2016 Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec. Chrystus Król czczony w waszym narodzie i uznany za króla. Nie zabraniam żadnemu narodowi zbroić się w sposób godny, aby się bronić, ale broń termobaryczna, mój synu, nie pomoże Polsce, jeśli ja nie będę ochraniał Polski.

Moja Matka roztacza płaszcz nad Polską, ale musicie mnie czynić Królem i Panem w życiu narodu. Interesy, sprytne posunięcia: to wam nie pomoże, na pewno nie wystarczy. Jesteście krajem, którego nienawidzi szatan. Z szatanem nie można walczyć ludzką bronią. Pokonać go może tylko Bóg.

8 V 2017  Jeśli nie będzie przebłagania Warszawa spłonie w ogniu i siarce, a z nią większość jej mieszkańców. Uratują się ci, którzy z niej wyjdą. Zatem sprzedawajcie już swe domy, mieszkania i opuszczajcie Warszawę. Niech nie zginą sprawiedliwi razem z niesprawiedliwymi.

Nowe słowa Jezusa do Cypriana Polaka  o losach Warszawy - 19XI2018r.

Niech Ci, którzy mieszkają w Warszawie się z niej jednak wyprowadzą. Ci, którzy uznają, że nie mogą, niech się Mi polecą, ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.

Powyższy wyrok na Warszawę mogły wstrzymać – „nie całkiem odwrócić, opóźnić, publiczne modlitwy świeckich przepraszających za satanizm praktykowany w Warszawie, w tym przez pasterzy i kapłanów".

Pan Jezus podał konkretny warunek. Zorganizowanie publicznej procesji pokutnej. Jednak takiej prawdopodobnie nie przeprowadzono, skoro 18XII 2018r. padły następujące słowa uzupełnienia dotyczące   Warszawy:

18 grudnia 2018

Rozsądek nakazuje unikać mieszkania blisko takiego miasta. Do pięćdziesięciu kilometrów od Warszawy mieszkańcy też winni się wyprowadzić. Nie mówię tego, że zginą, ale powinni się wyprowadzić. Czy znacie kogoś kto chce w łóżku leżeć koło trupa? Nie chce tego żaden zdrowy psychicznie człowiek.


Możemy się jeszcze uratować indywidualnie

Nie uratujemy prawdopodobnie  Warszawy i Polski jako całości bez cierpienia. Polska będzie   oczyszczona jako pierwsza z krajów świata, aby stać się  przedmurzem chrześcijaństwa.  Co mają zrobić mieszkańcy Warszawy, opuszczać swoje mieszkania itp?  Bóg w swoim darze miłosierdzia daje nam  wyraźną łaskę ratunku indywidualnego przez zwrot do Niego samego. Mówi o tym w jednym zdaniu do Cypriana Polaka:

Ci, którzy uznają, że nie mogą [wyjechać z Warszawy], niech się Mi polecą,
ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.

Wszystko wskazuje, że  chodzi o drogę ratunku przez Intronizację Jezusa Króla w oczyszczonych sercach ludzkich którą  2XII 2018r. przekazał Jezus Alicji M.M.


2XII2018r. Maryja do Alicji M.M.

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”

wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.Ratunek ostatniej szansy od Jezusa 2XII2018r.
I -"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla  na Króla swojego serca".

II
-„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu”.
 


REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.

"Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA
winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH ,
to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Mary".

ANIOŁ STRÓŻ-dopowiedzenie.

Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - Alicja M.M./całość cz. II –11X2018r.]Jezus Chrystus podaję ostatnią szansę na zbawienie poprzez dokonanie  Intronizacji Chrystusa Króla, najpierw w swoim sercu, a potem w innych sercach, w których pragniemy, aby ON królował  jako Król i Pan. Jeśli z głębi serca wypełnimy Regułę takiej Intronizacji, Jezus  stanie się naszym Królem i najwyższym władcą, a także  Królem i najwyższym władcą tych, których Jemu polecimy.

Oddając mu naszą wolną wolę, Jezus Król będzie miał prawo nami rządzić całościowo i obetnie wszelkie zło jakie będzie się do nas zbliżać.  Intronizacja Jezusa na Króla naszych serc, da Mu takie prawo wobec wszystkich sił zła, które nas atakują.  Ta walka nie będzie dla nas sielanką, ale na pewno jej nie przegramy!

"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla naszych serc" daje nam najwyższą ochronę na te "Ostatnie czasy". Na wszystkie serca ludzkie, na serca kapłanów i biskupów, którzy będą rozważać Słowa Jezusa skierowane do Alicji M.M. spłynie pokój i On -SAM JEZUS stanie się dla wszystkich Jemu oddanych Pieczęcią Boga Żywego: 

26XII2018

"Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, trwaj w pokoju i ten pokój niech spłynie na każde serce ludzkie, które będzie rozważać i kontemplować te Moje Słowa  i biskupów i kapłanów, którzy chcą Mnie godnie służyć- daję Pieczęć Boga Żywego".
Za wszystkimi, którzy nie idą tą drogą, oręduje Maryja, ale czy się nawrócą, czy zobaczą łaski jakie Niebo dla nich przygotowało? Jezus w Słowie do AM.M. potwierdza zakończenie Bożej Misji:

"O innych, którzy się zagubili, zwątpili lecąc za mamoną już nie wspomnę. Błaga jeszcze Niepokalana Bogurodzica Królowa Polski, ale też nie słuchają. Więc wobec takiej sytuacji, łaski z nieba płynące dla nich są zamknięte. Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś".


Wszystkich, którzy lekceważą Słowo Chrystusa, wyziębionych z wiary,  przeciwników Polski i Kościoła, wszystkich, których zbawienie spędza nam sen z powiek, oddajmy z wielką wiarą Jezusowi, wołając do Niego: "Jezu Ty się się nimi zajmij" i stań się naszym i  ich Królem


Szczegóły: Menu strony: - Reguła Intronizacji w sercach

- Orędz.-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz/
Wyjątki z 2  orędzi, tj.25XII2018r.

i 01.01.2019r.

/
- Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz/Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. „Prześwietlenie sumień” zbliża się nie ochronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką  „JESTEM, KTÓRY JESTEM”....


Wzór bierzcie z Niego wy na urzędach Moi ministrowie, kardynałowie, biskupi, kapłani. Słuchajcie maluczkich, otwórzcie uszy i serca na moc Słów Bożych, które przekazuje niebo. O, jak wam się wydaje, że wy jesteście nieomylni w swojej posłudze wg Boga w Trójcy Jedynego, Jego świętych pouczeń, żądań. Czy jesteście głusi, na co czekacie, nie wspomnę  już o godnej MNIE INTRONIZACJI NA KRÓLA POLSKI, bo zablokowaliście łaski płynące  z nieba na wasz Naród Wybrany. Dlaczego pytam?  Tyle razy, dlaczego? Dajcie odpowiedz w waszych sercach.....

Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”.

I wy to powtarzajcie  wybrani synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie. Mówię Wam przerwijcie tę zmowę milczenia, otwórzcie swoje serca na działanie mocy Ducha Świętego. Działajcie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, niech Mój Syn Boże Dziecię zatryumfuje w waszych sercach przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca św. Józefa. Już po ludzku mówiąc,  niczego się  Dziecięciu nie odmawia bo jest bezbronne, czyste, ufne, kochane.

Zaproście go do swoich serc i niech się tak stanie. Niech ta niewinna Miłość będzie kochana. A tak zaproszony będzie budował Swoje Królestwo w waszych sercach, tylko czystych sercach wg podanej reguły  „JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ".

Więc  zginą wszelki przeszkody, zaufać trzeba, zawsze jest Boże zwycięstwo, ale trzeba wiary, która mury przybija....

Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki....

Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie....

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać.  To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar.  Celibat znieść? Co jeszcze zło wymyśli?

Ale Kościoła świętego nie pokona, bo na skale zbudowany. Bóg  Ojciec dopuści, to oczyszczenie nastąpi i to bardzo szybko się dokona.

Polski Kościół chcę obronić, czekam na waszą współpracę, ale już minuty, minuty, minuty.  Oczyszczenie trwa, czy nie widzicie? A więc ślepi ślepych nie będą prowadzić do zagłady owiec. Pasterze powstańcie w jedności siła, tego uczył święty Mój Syn Jan Paweł II. Ufając – tak, dzielę się opłatkiem z wami w dniu BOŻEGO NARODZENIA, zapraszam Dziecię Jezus do waszych serc exl.

Część II dnia 26.XII. 2018r.

Dzień św. Szczepana
męczennika

 Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI.....

Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić  i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale  w  a n t y c h r y s t a,  prześladując  MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI  PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych  wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Również Mój Syn dawał wam wskazania, posyłał Moich proroków- ODRZUCILI nie moi synowie na urzędach kościelnych i rząd w waszym kraju, powpadali w dołki masońskie, które odwieczny wróg knuje w swoich planach...

To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie.

Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS  WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane.

Ukryje was  w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST. Ja Bóg błogosławię szczególnie JEJ wybrane dzieci w Polsce - ojczyźnie twojej....

Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś. Moja miłość Ojcowska nie zdzierży waszych zaprzedanych serc, nie chcecie dobrowolnie powrócić do korzeni wiary chrześcijańskiej, miłości, odpowiedzialności wobec Boga Wszechpotężnego.

Nie słuchacie  próśb Matki Najświętszej, wasza ignorancja jest do kwadratu entej, więc nikt was na siłę nie będzie zmuszał. Chcecie zatracić dusze wasze i jeszcze dusze dzieci Moich dzieci chcecie wprowadzić  w zasadzki szatana...

Decyzja należy do was o nieposłuszni synowi w purpurach. Gorzej niż w sanhedrynie jesteście manipulowani. Zrzucie te skorupy, brzydzę się wami. Było wielu powołanych, ale mało zostało wybranych na polskiej ziemi nie mówiąc już o świecie.

Proroctwa odrzucacie, bratacie się ze złem, jemu służyć chcecie.  Szybko wpadniecie w ogień piekielny śmierdzącej siarki. Co was tak zniewala upaść na twarz przed Królową Pełną łaski? Może jeszcze znajdziecie furtkę, by wyjść z tego impasu magii, czarnych mszy, pedofilii, homoseksu, materializmu, narkomani, alkoholizmu, obżarstwa?....

I ta sprawiedliwość- Prześwietlenia sumień-  wskaże wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno.  Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem.

Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie. Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia. Czy chcecie to zaniedbać, rzucić na bruk lata męczeństwa, prześladowań Polaków i teraz w rocznicę 100-lecia niepodległości co zrobicie? 
Radujcie się dzieci tej waszej umiłowanej Matki Królowej Polski, bo tryumf Jej Niepokalanego Serca bliski. Kiedy dokona się ten Akt Bożego Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień”, to wiele serc ludzkich przez ten wstrząs i wstawiennictwo waszych modlitw powróci do Boga Ojca do korzeni chrześcijańskich.

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W

WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI,

oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.....

Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków.

Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A?

Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć? ....

Teraz na prośbę BOGARODZICY  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych BÓG  W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA  NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''.

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na  świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą......

Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA  KRÓLA POLSKI, i tak się stanie.


/Sygnalizujemy nowe orędzie - 2-częściowe: 5-6-I- 2019r. oraz 2II2019r./


Jezus Król o wstęp do naszych serc woła!

Przyjmij Jezu Królu hołdy od nas maluczkich co Tobie są radzi,
bo „trzymający władzę” nie idą za gwiazdą co do Ciebie Króla prowadzi.
Bądź przez Intronizację Panem naszych serc oczyszczonych,
bądź Królem wszystkich ludzi tą drogą Tobie poświęconych.

Na nas  buduj Swe Królestwo Duchowe,
bo Ojciec Twój Niebieski czeka na świata odnowę.
Jeśli Ty będziesz w sercach ludzkich intronizowany,
to każde takie serce  uleczy swe biologiczne i duchowe rany.

Wielu dzisiaj mówi, że daje sobie radę bez Ciebie w życiu,
ale tak naprawdę to płacze w ukryciu.
Wojny na górze  i w dole, rozwody i nowe małżeństwa orientalne,
to wątłe radości i szczęście banalne.

Uznać Ciebie za Króla we własnym sercu trzeba,
bo to wyjście jedyne, pilna potrzeba. 
Z serca na całego człowieka  władza Króla się rozchodzi
i wszystkim czynom i myślom przewodzi.

Wszystkie nawet największe złe knowania ta Władza zamyka,
bo to jest Boża siła, przed którą każdy zły duch umyka.
Ta władza nigdy nikogo nie zawiedzie,
bo jej szczęściem jest pomóc każdemu w ziemskiej biedzie.

Z  Jej oferty  niech każdy korzysta,
bo to jest czysta łaska, to rzecz oczywista.
Nie śpijmy więc, gdy Jezus Król o wstęp do naszych serc woła,
bo tylko na Jego zasadach Polska i świat się zachowa. Z.B.


-----------------

Wołanie do św. Janie Pawle II!


Spójrz z Domu Ojca na czytających  o "Domach Modlitwy"   te słowa,
niech zaowocują szeroko jako Ducha Świętego Odnowa.
W miejsce szatana, niech pomoc Aniołów Bożych  rozleje się z obłoków,
i ludzkość powstrzyma się od zgubnych kroków.
Przygotuj  rodziny, szkoły, urzędy,  całą Polskę i świat na Jezusa Królowanie,
niech cud nawrócenia i ocalenia na całym świecie się stanie.
A gdy nawet trudne czasy Apokalipsy nas na tej ziemi zastaną,
Ty, nasz przewodniku, schowaj nas za niebieską bramą.Kolegium Domów Modlitwy św. JPII bardzo gorąco zaprasza do analizy orędzi. Prośmy gorąco Ducha Świętego o pomoc, a wtedy wszystkie słowa będą na tyle ważne, że przybliżą się nasze drogi do Boga.


Chryste Królu, panuj w naszych sercach! Szczęść Boże!.

Kolegium  "Domów Modlitwy św. JPII".

Nowa odsłona strony- 9XII 2018r.

Nasza barka” I-II-III 2019:
Różaniec przemienił rodzinę!
Wymodlił pracę
Co się dzieje podczas Konsekracji
Siłę czerpali z Eucharystii
Jak okultyzm otworzył go  na działanie szatana
Dlaczego Msze Święte gregoriańskie odprawia się przez 30 dni?
Jaką rolę spełnia w czyśćcu Matka Boża?
Wzywajmy do pomocy Michała Archanioła!!

=================