Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
77
445
520

-75

Odwiedziny
...1 058 622
There are no translations available.

"Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt

Witamy bardzo serdecznie wszystkich czytelników naszej strony. Zapraszamy do krótkiej modlitwy, bez której dalsza "podróż" medialna Państwa po naszych stronach nie miałaby sensu, gdyż bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie nic dobrego zrobić!!!! A zatem wołajmy w ciszy lub na cały głos:

Przyjdź Duchu Święty, oświeć co ciemne, abym mógł /mogła/ wybrać słowa, które są mi najbardziej potrzebne do przemiany mojego życia według świętej Woli Bożej.

Słowa św. JPII: "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

" I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to "OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce"..../3XI2018


Drodzy Państwo! Nie czekajmy, najwyższy już czas, aby

każda rodzina była "Domem Modlitwy im. św. JPII".


Modlimy się w Domach Modlitwy według regulaminu 3 razy w miesiącu:2,16,22, odmawiając:Litanię Loretańską, Litanię do św. Józefa, różaniec/ cały lub część / i hymn: "Ciebie Boga wysławiamy"./Szczegóły: "Statut" oraz "Zapisy do DM".

-----------
Trevignano Romano, 31 sierpnia 2021 r.

Moje dzieci, dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszym sercu. Moje dzieci, płaczę, bo wiem, jaki ból napotykacie, wszystko to zostało przepowiedziane, ale marnujecie swój czas na sprawy tego świata. Czy mój Jezus nie odszedł, powiedział, proś i czy będzie wam dane? Drogie dzieci, pozostańcie wierne Słowu mojego Pana, a będzie obfitował w miłosierdzie i opatrzność. Dzieci mego serca, nie dostosowujcie się do tego, co wam świat mówi, nie biegnijcie do tych, którzy gwarantują wam ochronę, bo tylko mój Jezus was chroni, wspomaga, pomaga i kocha was. Pozostań w prawdziwym magisterium wiary i nie daj się zwieść. Teraz błogosławię wam w imię Ojca Syna i Ducha Świętego, amen.


Refleksje po spotkaniu na Wzgórzu Wyszkowskim


Bóg zapłać wszystkim pielgrzymom, że zechcieli podjąć nie mały trud pielgrzymowania dla uczczenia Boga Ojca - tatusia całej ludzkości.  Prezentujemy świadectwo uczestniczki, które pięknie opisuje swoje odczucia fizyczno-duchowe, pogłębiające jej dotychczasową wiarę.
Zamieszczamy również Modlitwę Matki Eugenii, o której dała swoje świadectwo Pani dr z Warszawy, oraz Modlitwę za "ciemne dusze", o którą prosiły niektórzy uczestnicy spotkania. Dajemy dwa orędzia, jakie otrzymała s. Jadwiga Wyszyńska ze Wspólnoty Boga Ojca z Wyszkowa.

Świadectwo ze spotkania na Wzgórzu Wyszkowskim 1 VIII 2021r.

Jak ja się cieszę, że rok temu natrafiłam najpierw w czasopiśmie Miłujcie się,p; a potem w internecie na kolejne orędzia, najpierw Giselii, potem. ks. Rodrigue z Kanady, a potem na Domy Modlitwy JP2, Przymierze Miłości, kanał w posłudze Grzegorza,; aż w końcu dobry Bóg pozwolił mi uczestniczyć w procesjach i tej cudownej uroczystości w Święto Boga Ojca, na tym świętym miejscu. Gdy czytałam o Błoniach Krakowskich, ubiegłorocznym Święcie Boga Ojca to było mi bardzo żal , że nic o tym nie wiedziałam w stosownym czasie, ale z drugiej strony byłam wdzięczna Bogu, że choć w 2020 r. otworzył mi oczy i mogłam zrozumieć, ze mam zaszczyt żyć w czasach ostatecznych, co jednocześnie stanowi wolanie o nawrócenie, któremu. należy bezwzględnie sprostać i zweryfikować ostatecznie swoje życie, tak by kroczyć drogą Bożą i już z niej nie zbaczać.

Poznałam prośby Boga i mogłam zacząć je stosować w swoim życiu. To Wielka łaska dla mnie grzesznika i cud jakiego doświadczyłam. Moje serce jest przepełnione ogromem radości i wdzięczności Bogu! Podczas niedzielnych uroczystości czułam się jak w przedsionku Nieba! Jak bym żyła w innym wymiarze rzeczywistości, pełnej ciepła i wzajemnej miłości!

Kaplan, który sprawował msze św.; i mówił kazanie pochodzi z Wyszkowa? Pierwszy raz usłyszałam z ust kapłana takie prawdziwe, odważne słowa, zgodne z orędziami!

Pod wieczór pojechaliśmy jeszcze do MB Osuchowskiej, pierwszy raz na niedzielnej mszy usłyszałam o tym miejscu. Będziemy tam jeszcze 12 sierpnia, by dopełnić tego o co prosi niebo, w tym świętym miejscu i podziękować za Mistyczną złotą różę. Pojedziemy tez do groty MB na Wzgórzu Wyszkowskim.

Dziękuję; dobremu Bogu oraz Matce Bożej za prowadzenie.????
Sylwia


MODLITWA DO BOGA OJCA - MATKI EUGENII

O, mój Ojcze Niebieski, jak jest słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Przede wszystkim wtedy, gdy niebo mojej duszy jest czarne, a mój krzyż zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby Ci powiedzieć: Ojcze, wierzę w Twój ą miłość do mnie! Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja - Twoim dzieckiem! Wierzę, że czuwasz w dzień i w nocy nade mną i że nawet jeden włos nie spadnie z mojej głowy bez Twojego pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co jest dla mnie korzystne! Wierzę, że jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro ze zła! Wierzę, że jako nieskończenie Dobry, sprawiasz, iż wszystko służy dobru tych, którzy Cię kochają i pomimo rąk, które mnie ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy! Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę, a zwłaszcza mój ą nadzieję i moją miłość! Naucz mnie dobrze widzieć Twoją miłość, która kieruje wszystkimi wydarzeniami mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje prowadzenie jak dziecko w ramionach swej matki. Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej, niż ja znam samego siebie. Wszystko możesz i kochasz mnie!

O, mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z ufnością prosić Cię z Jezusem i Maryją o..........(należy wymienić łaskę, o jakiej otrzymanie się prosi).

W tej intencji ofiarowuję Ci - w jedności z Ich Najświętszymi Sercami wszystkie moje modlitwy, ofiary i umartwiania oraz największą wierność moim obowiązkom. Udziel mi światła, siły i łaski Twojego Ducha! Umocnij mnie w tymże Duchu tak, żebym nigdy go nie stracił, nie zasmucił ani nie osłabił we mnie. Mój Ojcze, proszę Cię o to w imię Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. A Ty, o Jezu, otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje serce, a potem razem z Sercem Maryi ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W zamian za to wyproś mi łaskę, której tak potrzebuję! Mój Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją dobroć i Twoje miłosierdzie

Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się wobec wszystkich narodów, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi! Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany przez ludzi!


MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

(...) Powiem ci jaki jest ratunek dla tych ciemnych dusz, wszystko ci powiem. Poświęcaj się dla Mnie stale. Ofiarowuj Mi wszystko dziecino. Codziennie daję ci tyle okazji, abyś mogła składać Mi ofiary. Czekam na nie. Dawaj Mi to wszystko odmawiając modlitwę, którą ci podyktowałem[2]. Ofiara Mojego Syna musi być przez was wykorzystana. Te cierpienia nie mogą się marnować. Tak ogromnie Mnie to boli... Pamiętajcie, ofiarujcie każdą najmniejszą rzecz przez Mękę Mojego Syna, a wtedy wasza nikła ofiara zyskuje wymiar nieskończony, ponieważ ofiara niewinnego Baranka nie ma końca i jest niewyczerpywana w zasobie łaski (...) Czy wierzysz w to dziecko? Dziecko Moje, proś tymi słowy:

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia przez Mękę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i mieczem przebite Serce Najświętszej Maryi Panny, krew męczenników, wiarę wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na przebłaganie za te ogarnięte mrokiem dusze. Spuść na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że Twoje nieskończone Miłosierdzie wyjedna im tę łaskę. Łączę te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym Sercu na ukojenie Jego boleści. Kocham Cię Ojcze teraz i na wieki wieków. Amen.

Ta modlitwa za każdym razem odmówiona będzie ratowała mi dusze. Nie powiem ci dokładnie ile dusz. Wierz i ufaj. To od ciebie zależy i od wiary każdego, który ją odmówi ile dusz dla niego wyratuję. Patrz w Moje Miłosierdzie i nieskończone zasługi Męki Mojego Syna, a nie na siebie i własną nędzę..


Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
17/18 III 2021r.

Napisz+++ Boże w Hostii utajony, bądź uwielbiony, bądź pochwalony, bądź błogosławiony, Boże Nieskończony.

O Boże, w Hostii utajony moje serce Cię czuje, bo choć kryją Cię zasłony, ja wiem , że mnie miłujesz, miłujesz........

Napisz: AMM od Apokalipsy, błogosławię Ja Bóg Ojciec Przedwieczny, Syn Boży Król Polski i Wszechświata oraz Duch Święty Ożywiciel, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Zapowiedź „Słowa Bożego" otrzymałaś wczoraj 17.03. 2021r. Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana rozdział 7, werset 11, zapisz: A wszyscy Aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: Amen. Temat: Wizja zbawionych w niebie.

Tak dziecko moje umiłowane AMM od Apokalipsy i ty Grzegorzu proroku tych czasów, oraz wy wszyscy - dzieci Maryi Waszej Hetmanki, zebrani na tym „polu” u stóp Niepokalanej otrzymaliście łaski na wieczność zbawionych, wstępujących do nieba. Daliście wyraz szczególnej miłości wy kapłani, wybrani przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, zaproszeni po imieniu w liczbie trzech. Jesteście zjednoczeni w Jego Majestatu Najświętszym Sercu.

Ta procesja z Moim Synem obecnym w Najświętszym Sakramencie z wizerunkiem - obrazem Jego Figury Króla Polski i Wszechświata, wyśpiewane pieśni uwielbienia oraz modlitwa pod figurą Królowej Polski „Pojednawczyni grzeszników”, dała wiele niewspółmiernych łask na teraz, ratując „Nowe Jeruzalem” - Polskę od zagłady w pewnym stopniu.


Tak jak powiedział Grzegorz wybrany namaszczony prorok, jest to pierwsza taka procesja. Już wydała owoce, poznacie je w niebie niebawem, a dobrze byłoby zorganizować ich w liczbie „sto”, a cała Polska, która jest tarczą walki ze złem, byłaby uratowana.


To mówię Ja - Bóg w Trójcy Jedyny. Módlcie się tak gorąco jak tu w Jabłoniu, miejscu uświęconym krwią męczeńską, by się dokonała ta peregrynacja Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Polski i Wszechświata jeszcze na polskiej ziemi.

Trzeba intensywnej modlitwy, zamawiania Mszy Świętych w intencji „otwarcia serc kapłanów na to dzieło peregrynacji”. Zamawiajcie nowenny, czas jest krótki, walka dobra ze złem trwa, oczyszczenie trwa. Tylko ślepi i głusi w E.P. nie widzą, nie słyszą Ducha Świętego, bo nie mają namaszczenia i błogosławieństwa, ponieważ nie odnowili Przymierza ze Mną - Bogiem w Trójcy Jedynym i nie słuchają nie wypełniają natchnień Jego. Wzywam biskupów do pracy na niwie Bożej do walki ze złem panującym w waszym kraju nad Wisłą, któremu na imię Polska, by zachować wiarę Ojców waszych, bo już wkrótce powtórnie przyjdzie Mój Syn Jezus Chrystus II Osoba Boska.

Wojsko anielskie już działa, Apokalipsa się wypełnia, kataklizmy ruszyły, Anioł zatrąbi, usłyszycie głos, ziemia zadrży w każdym zakątku kuli ziemskiej. Polsce błogosławiła Trójca Przenajświętsza, chciała was zachować ludu mój w całości, jednak odwróciliście się plecami do Jezusa Chrystusa obecnego w tabernakulum.

Profanujecie Ciało Jego i Krew płynie strumieniami, kiedy skrapiacie śmierdzącym alkoholem swoje konsekrowane dłonie.

Wykonujecie w większej liczbie pasterzy polecenia masonów. Mowę milczenia trzeba przerwać, nie atakować prawych kapłanów, modlących się i godnie sprawujących ofiary Mszy Świętej.

Spowiedź bez masek/zarówno ksiądz jak i penitent też/ kapłan bez maski i przy podawaniu Hostii Świętej wiernym - tego żądam, zachowani Dekalogu też - Ja Bóg Ojciec I Osoba Boska.


Wasze panowanie dobiega końca, o nierozsądni słudzy w służbie Mojego Syna. Kładę przed wami błogosławieństwo ludu mój wierny i przekleństwo dla zdrajców, co wprowadzaj „Ohydę Spustoszenia". Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

+++ Syn Boży Jezus Chrystus - II Osoba Boska Król Polski i Wszechświata mówi mocą Ducha Świętego. Pozdrawiam Was i mówię:

Tak, dałem wam ten znak „Rozmnożenia Chleba Eucharystycznego", by umocnić was - moich wybranych Elektów, Rycerzy Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi „Pani z Jabłonia”, która wezwała was tu do tego miejsca po imieniu.

Bo tu, gdzie już daje krocie łask ta Królowa i Matka, chce mieć Swój Tron w Sanktuarium, które powstanie w czasie, który się wypełni.

Tak na prośbę JEJ KRÓLOWEJ „POJEDNAWCZYNI GRZESZNIKÓW”, nakarmiłem z jednej Hostii Świętej wielkości średnicy ok 8 cm - trzódkę małą to jest ok 50 osób Chlebem Eucharystycznym na życie wieczne i już tu na ziemi, tak i teraz na wiarę kapłana, który adorował Mnie w Najświętszym Sakramencie umieszczonym w kustodii z ludem podczas procesji i modlitw ok. 2 godzin.

Dla umocnienia w dziele misji peregrynacji Mnie tak się stało i dla umocnienia drugiego księdza, jak również księdza, który pozostał w samochodzie. Przyjąłem Jego pokutę za innych kapłanów i biskupów przeciwnych peregrynacji Mnie w tej figurze Króla Polski i Wszechświata, który jest Moim wiernym naśladowcą z Woli Ojca Przedwiecznego.

I mówię wam, kocham was, pozdrawiam i błogosławię na ten czas próby, trwogi, pożogi, oświetlenia sumień. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana 13 rozdział, werset 2: „A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc".

+++ Mamusia Moja i wasza, jeszcze chce dać słowo.

Pozdrawiam was, mówiąc: Kocham was, kocham, kocham i dziękuję, że wypełniliście wolę Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego, oraz pragnienie Mojego Niepokalanego Serca. Tak, okryłam was trzódko moja moim płaszczem ochrony – tak, jak zobaczyła moja córka Jasia: „Jakby z lotu ptaka” rozpostarłam nad wami i to macie na wieczność.

Wasze modlitwy były ukojeniem dla Mojego Niepokalanego cierpiącego macierzyńskiego Serca. Trwajcie w pokoju, miłości Boga i bliźniego. Każdego z was, szczególnie kapłanów przytulam do Mojego Żywego miłością bijącego Serca. Cieszę się, że nie pogardziliście Moim zaproszeniem. Ufajcie, jesteście okryci Moim Szkaplerzem na wieki i na ten czas trudny oczyszczenia, oświetlenia waszych sumień.

Powtarzam - sakrament pokuty z całego życia jak ktoś

jeszcze nie zdążył, należy jak najszybciej dokonać
.

Szukajcie godnych kapłanów, nie zakrywających twarzy

maseczką wg rytuałów islamskich w czasie spowiedzi

świętej i podawania komunii świętej.

Kocham was i raduje się Serce moje, że tak licznie odpowiedzieliście na Moje wezwanie. Pozdrawiam ciebie dziecko, mała duszo mistyczna AMM od Apokalipsy, narzędzie z Woli Trójcy Świętej, oraz Grzegorza z Leszna, wybranego namaszczonego proroka, który poprowadzi moje dzieci, lud mój. Dziękuję synowi Mariuszowi „Promykowi" za rozważania różańcowe oraz mamie Teresie i każdemu po imieniu mówię: Kocham, kocham, kocham.

I proszę, uczyńcie co wam mówi Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata i Mnie Maryję zabierzcie do domu waszego i zaproście Króla Polski do waszych parafii w tej figurze intronizowanej i ukoronowanej przez abp Andrzeja Dz. wg pouczeń Sługi Bożej Rozalii Celakównej, a runą mury zła, tyrani, kłamstwa, plany pandemii, które wam wciskają media. Znikną obozy śmierci, wieże zafundowane wam przez nowoczesną technologie 5G, co dąży do zagłady dzieci moich dzieci umiłowanych. A na to nie pozwolę.

Intencję „9 Mszy Świętych” dać na unicestwienie tych urządzeń, jak polecił Bóg Ojciec Przedwieczny, którego proszę nieustannie, by wam błogosławił.

Tak i teraz błogosławi, proszę za was wybrane dzieci, przez Moje Niepokalane Serce pełne miłości i boleści i Przeczyste Serce Świętego Józefa. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Wiem, pytasz córko moja umiłowana o potwierdzenie: Psalm 16, werset 8, zapisz: „Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się". Temat: Pan najwyższym dobrem nabożnego.

+++ Święty Jan Paweł II

Podczas nawiedzenia Matki Bożej w Kodniu - sanktuarium dane pod opiekę Ojcom Oblatom, podczas zwiedzania Ogrodów Maryjnych, św. Jan Paweł II zaprosił nas do modlitwy, mówiąc: „Wróćcie się dzieci”. Odczuliśmy ciepło Jego Osoby Żywej przy Jego pomniku, a odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego z prośbą za Ojczyznę - Niebo odpowiedziało „cudem słońca”, które pulsowało, błogosławiąc jakby tańcząc, otoczone kolorami tęczy.

Zawarł Bóg w Trójcy Jedyny przez posługę godnych to kapłanów z ludem swoim - Przymierze Miłości. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Tak napisz na prośbę moją, to jest św. JP II i wszystkich świętych i błogosławionych. A dla wielu dusz w czyśćcu cierpiących wyprosiliście łaskę darowania kar. AMM wybranko - również Moja sekretarko, trwaj w pokoju. Te pouczenia daje Duch Święty. Ty bądź zawsze tym skromnym narzędziem, bo w tym Trójca Święta ma upodobanie.

+ Błogosławię was wg woli Najwyższego Ojca Syna i Ducha Świętego. Totus Tuus. Totus Tuus. Totus Tuus Maryja.

Bogu w Trójcy Jedynemu, Królowej Polski, Matce Bożej Podlasia, pocieszającej Unitów prześladowanych za wiarę, dziękujemy za „Słowo Boże" i łaski otrzymane. Chwała i uwielbienie niech brzmi nieustannie w naszych sercach napełnionych mocą Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Uniżona służebnica NMP AMM od Apokalipsy. Dnia 17/18 marca 2021r. Źródła historii: Parafia św. biskupa Tomasza z Villanowej w Jabłoniu, kapliczka wybudowana przez wspólnotę miejscową, poświęcona przez biskupa siedleckiego Kazimierza Grudę poprzedzona misjami 15-22 września, gdzie 144 lat temu były objawienia Maryjne wg dokumentów archiwalnych, opisujących „pocieszenie z nieba " i przypomnianych przez proroka Grzegorza z Leszna. Objawienia miały miejsce na Podlasiu w latach 1874-1877, w Jabłoniu 1875 - 1876 :" Pani w bieli ".Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

6/7 marca 2021r. I -sobota na I - niedzielę godz. 23.40 do 1.00.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Niech moc błogosławieństwa tego AMM otworzy twoje serce na działanie łaski Ducha Świętego Jego darów w spisaniu „Słowa Bożego". Potwierdzenie otrzymałaś: Psalm 8, werset 3, zapisz: „Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom twoim, aby poskromić wroga i mściciela".

Słowo Boga Wszechmogącego zapisz, kochane dziecko moje AMM od Apokalipsy - mała duszo mistyczna, różyczko. Błogosławię wszystkie dzieci, które nieustannie przedstawia Mojemu Majestatowi, Moja CÓRA SYJONU - MATKA SYNA BOŻEGO - II OSOBY BOSKIEJ, KRÓLA POLSKI I WSZECHŚWIATA.
Na prośbę Króla Polski i Królowej Polski błogosławię Ja Bóg Ojciec Przedwieczny I Osoba Boska.

Na ten czas ciężkiego ucisku, jaki wam zgotowali wrogowie kościoła świętego z mojego dopustu, badam wasze serca , patrzę w wasze serca, widzę waszą desperację wewnątrz was.

I ten ucisk zewnętrzny wokół was od waszych wrogów, nieprzyjaciół szczególnie masonów, którzy zawsze walczyli z wiarą chrześcijańską, która jest pełna, bo wypełniona miłością niosącą nadzieję, którą daje krąg Trójcy Przenajświętszej, tak -„Unia Trzech Serc”, Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego.

Mówię Wam, tym którzy zaufali Matce Najświętszej
Mojego Syna Jezusa Chrystusa, który w Woli Mojego Majestatu i woli ludu Bożego jest Prawowitym Władcą Waszej Ojczystej Ziemi, Polski - Nowego Jeruzalem.

Ufajcie Opatrzności Bożej - gdzie Królestwo Dwóch Serc Miłości tworzy się poprzez zadania jakie wykonują powołane do tego osoby, to jest prorocy namaszczeni, kapłani też oczyszczający kraj ze wszelkiego złego, mocą władzy danej im przez Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Mówię wam, modlitwa za nich niech trwa nieustannie, szczególnie za Grzegorza z Leszna, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, ogarnąć Ewę Rycielską, Annę od Jezusa i ciebie też dziecko AMM od Apokalipsy.

Wzmocnić dodatkowo jedną częścią Różańca Świętego tajemnic światła, wzywając św. JPII i cały Dwór Niebieski Waszej Hetmanki, świętych, błogosławionych i męczenników, by wykonali te dzieła, które zostały polecone przez niebo mocą Ducha Świętego.

Prorok Grzegorz z Leszna, który wypełnia Wolę Trójcy Świętej godnie i Mariusz „Promyk” oraz mama Teresa w pełnym Totus Tuus. Ich imiona i innych, są zapisane na wieki w Księdze Żywota, których znam w ukryciu.

Walka trwa, niedługo zejdziecie z odprawianiem Eucharystii do katakumb.

Prześladowania idą wielkie na Kościół święty, ale go nie przemogą bo jest błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego + dla waszej Ojczyzny, wyproszone przez maluczkich. Nie mniej, konieczna modlitwa, modlitwa, modlitwa, pokuta, pokuta, pokuta!

Do wszystkich to mówię, jeszcze minuty, można rzec

dzielą was od „oświetlenia sumień”, zarówno dla

świeckich jak i namaszczonych, godnych biskupów, kapłanów.

Opamiętajcie się, proszę.

Skruszcie wasze serca, oddajcie pychę w sakramencie pokuty, otwórzcie drzwi Chrystusowi Mojemu Synowi, by mógł zawitać do waszych diecezji, parafii, w tej figurze Króla Polski i Wszechświata peregrynującej jeszcze po waszej polskiej ziemi, by wam jej nie zabrali podstępni wrogowie, a zwą się przyjaciółmi, ukartowali wszystko łącznie z wirusem cowid - 19.

Rozłożyli gospodarkę waszą na łopatki, jak wy to mówicie, by potem wykupić za grosze wasze dobra i cały dorobek ludu mojego, którego strzeże Królowa Polski, Jasnogórska Pani - teraz razem z Królem Polski. Obudźcie się, otwórzcie oczy by zobaczyły, bo wasale rozkradną wszystko, zwiną wszystką waszą ziemię, skarby narodu polskiego, manufaktury.

Przemysł już rozwalili, kopalnie, pocztę, sklepy oddali w obce ręce. Wprowadzili zachodnie firmy, sprzedając dla was zatrutą żywność. Już niedługo wprowadzą pieniądz elektroniczny. Będą opieczętowani ci, /którzy/ dokonali wyboru – „zaszczepić się czy nie”. Wolną wolę, wolny wybór, przepłacą służbą dla Antychrysta, którego już niedługo wsadzą na Watykan.

Czekają tylko na sygnał, by wprowadzić na tron upozoratora, który będzie dawał gwarancję fałszywego pokoju, a wojna jest dla nich najlepszym momentem - zamachem stanu sztucznie wywołanym, by wami kierować.

Tak jak te maski, maseczki, szczepienia, by zmniejszyć populację moich dzieci, uczyni masą, którą będą manipulować przez 5G - wieże powstałe jak grzyby po deszczu. Będzie tak, jak za czasów Noego, jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili, aż przyszedł potop. Tak będzie i teraz.

Potop w inny sposób - biologiczna walka na różne sposoby: chemitrex, sztuczna żywność i inne, kanibalizm, przysmaki z ciał dzieci z aborcji, jednym słowem cywilizacja śmierci, o której mówił wasz rodak papież św. JPII.

A JA BÓG OJCIEC I OSOBA BOSKA wam mówię; kocham was, ale Moje Serce Ojcowskie jest pełne zagniewania na nieład i rozporządzenia wydawane przez biskupów i kapłanów dla mojej owczarni, niezgodnych z Moją Świętą Wolą.

Powtarzam, opamiętajcie się, nie pozwolę, by Ciało Eucharystyczne Mojego Syna dane na wzmocnienie was w tym życiu doczesnym, ofiarowane na krzyżu w męce śmiertelnej, udręczeniu z miłością, było tak niszczone, profanowane, podawane na rękę!

A wy sami, namaszczone swoje dłonie obmyte wg obrzędu, skrapiacie alkoholem i podajecie Płatki Żywego Eucharystycznego Chleba, które krwawią!

Dość już tego, czas pożogi i trwogi trwa, kataklizmy ruszą w pełni, będziecie wołać, a odpowiem nie znam was, wy hierarchowie na usługach złego, wy politycy na usługach złego, wy ludu mój, co jest wam na rękę jak to mówicie „dyspensa od Mszy Świętej”?

Telewizor, programy gorszące dzieci i młodzież, ale już nie długo waszego panowania. Wypełniają się proroctwa zapowiedziane wg św. Jana w Apokalipsie, którą mądrze tłumaczą pobożni kapłani, których daliście na „czarną listę”.

A Ja Bóg w Trójcy Jedyny mówię, to wy w EP, KEP, Parlamencie, Senacie, Rządzie; jesteście na tej „czarnej liście” u Boga, którą spisują aniołowie, a wyrok już wkrótce zostanie wydany. Będziecie umierać, żniwo dojrzało do ukarania, zbierzecie chłostę. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

A ty AMM i Grzegorzu Synu Mój umiłowany, nie lękajcie się, jesteście tylko narzędziem. Gdy i na was napadają - wybrani prorocy, to napadają na MNIE, „Ja Jestem Który Jestem".

JA BÓG W TRÓJCY JEDYNY pozdrawiam Apostoła tych czasów EXL. arcybiskupa Andrzeja Dz.. Trwaj w pokoju, mówię - włos z głowy Ci nie spadnie bez Mojego pozwolenia. Ciebie przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca, błogosławię +.

Moje zamiary w/g Twojej Osoby wkrótce się objawią, zaufaj do końca. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Amen.

Umacniam w tej misji ratowani Polski Nowego Jeruzalem przez peregrynację Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię zarówno ks. prob. Ryszarda, kochanego, dobrego syna i ks. Piotra powołanego do wykonania zadania wg Woli Mojej, aby te plany Boże zostały zrealizowane mocą Mojego po Trzykroć Świętego Majestatu, błogosławię, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Kochany Tatusiu, uniżam się przed Twoim Świętym Majestatem i pytam, czy dasz potwierdzenie tego Świętego Słowa?

Zapisz: To uwielbienie jakim Mnie pozdrowiłaś jest miłe. "Wysławiam Cię Boże Ojcze Tatusiu/, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a okazałeś to prostaczkom". Tobie Chwała na wieki. A potwierdzenie brzmi: Temat: Wizja prorocza: cztery wozy. Księga Zachariasz rozdział 6, werset 8. "Potem zawołał mnie, i rzekł do mnie: Spójrz: Te, które jadą do Krainy Północnej, uspokoiły ducha Pana w Krainie Północnej".

Bogu w Trójcy Jedynemu chwała i uwielbienie za łaskę podanego Słowa Bożego. Uniżona sługa AMM od Apokalipsy. Dnia 7.03.2021r.

Anioł AVE Stróż Polski przypomina: Okryjcie się dzieci Świętym Szkaplerzem Królowej Karmelu i noście go z godnością.

Co do strony internetowej św. JP II: Zachować i trwać w tej powierzonej wam misji. Świadectwa wiary na te czasy szczególnie potrzebne.

Anioł Stróż Polski AVE mówi: Czuwa nad wami św. JPII i macie błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego +. Amen. Amen. Amen.
Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ- 02. 02. 2021r.
PRZESŁANIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI!

"Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego przez Chrystusa Króla Polski, który jest „światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego, Izraela”. Potwierdzenie otrzymałaś w czasie ofiary Mszy Świętej, psalm – 24, werset ostatni, zapisz: „Któż jest tym Królem Chwały ! Pan Zastępów! On jest Królem Chwały".

Napisz AMM od Apokalipsy, Pan Mój Król Chwały i Bóg Mój Król Izraela. Jemu chwała na wieki. Król Chwały Izraela Nowego Jeruzalem - Polski mówi: Więc otwórzcie bramy serc arcypasterze, wierni w posłudze królewskiej i wy kapłani w bazylikach, sanktuariach, kościołach na peryferiach miast i wsi, bo nadeszła godzina, by mógł wkroczyć Król Chwały, to jest Król Polski i Wszechświata. Pytam was uczeni w piśmie Episkopatu Polskiego i nie polskiego. Pytam Was, kto wami rządzi, czy mamona przysłoniła wam oczy, serca, bo zasłonę macie jak za czasów Mojżesza i nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia.

Tak, Ja Król Polski pragnę pójść do ludu mojego w tej ufundowanej figurze Króla Polski intronizowanej i ukoronowanej przez kochanego abp A. Dzięgę, wspomaganego przez posługę miłą mojemu sercu ks. proboszcza Ryszarda Franciszka.

Jest to dar Narodu Polskiego, tych serc z kraju i z zagranicy, które Mnie kochają i pragną Mojego nawiedzenia.

Polecam to ogłosić publicznie przez masmedia i strony internetowe współpracujące z łaską Bożą; szczególnie „DM św. JPII”, „Przymierza Miłości Bożej” i też tą nową - Grzegorza i Mariusza /„Peregrynacja.pl” strona w trakcie budowy/ - oznajmić tą radosną wieść wszem i wobec Narodowi Polskiemu wśród tej zawieruchy dziejowej, propagowania zła, przeinaczania reguły „Konsekracji chleba i wina”, wydawania dekretów KK niezgodnych z Wolą Trójcy Świętej - udziału kobiet w liturgii czytań.......


Czas się kończy, ucisk w pełni trwa. To jest próba dla dzieci Matki Kościoła Świętego, czy wybiorą życie Boże w zaufaniu, czy śmierć w szczepionkach daną przez złego ducha lucyfera. Wasze stanowisko na „nie" w tej sprawie, to przystąpienie do Wielkiej Nierządnicy.

Apokalipsa dokonuje się na waszych oczach. Stan kościoła i pracujących kapłanów z winnicy nie Mojej dobiega końca. Ohyda spustoszenia jest przygotowana przez dzisiejszy sanhedryn. Za waszą zgodą kapłani, gdy podpiszecie tzw. lojalkę , wobec tej sianej anarchii niechrześcijańskiej, na nowo Mnie Chrystusa Króla - II Osobę Boską ukrzyżujecie. To wam sam Antychryst podsuwa.

„Gdy podpiszesz lojalność papieżowi, biskupowi”, J Jezus Chrystus Syn Boga Żywego wyrzucę cię kapłanie precz, wypluję cię i będziesz się smażył w piekle - w ogniu jeziora siarki na wieki.

To nie są żarty, to jest Moja Boża Wola. Rozważaj to w sercu. Wierność Mnie Bogu Najwyższemu w pierwszej kolejności, a nie masońskim biskupom, kardynałom łącznie z Fałszywym Prorokiem. To jest apogeum.

Otwórzcie oczy duszy, serca, otwórzcie uszy i słuchajcie co do was mówię Ja Chrystus Król Polski i Wszechświata. Ja Jestem, Który Jestem, Syn Boga Żywego - II Osoba Boga, Światło na Oświecenie pogan. A wy jesteście gorsi niż poganie, bo im nikt nie głosił Ewangelii Nowego Testamentu i proroctw Starego Testamentu, a teraz i to „Słowo Boże" zawarte w tych Księgach Bożej mądrości, chcecie i już zmieniacie, tak jak wam wygodnie, by iść za światem, nauką niezgodn z zasadami Bożej ewangelii zapisanej na kartach historii BOŻEGO PRZYMIERZA Z BOGIEM W TRÓJCY JEDYNYM.

Wy Excelencje w EP na nowo zawierzcie, zawrzyjcie ten „Pakt przymierza” z Bogiem Ojcem, Synem Bożym, to jest ze Mn Jezusem Chrystusem Królem Polski i Wszechświata i Duchem Świętym Ożywicielem, ten Akt odnowy życia w prawdzie i duchu w sakramentach świętych. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Bo Boża Wola jest święta, by Boża wiara, nadzieja i miłość zakwitła na nowo w Polsce - Nowym Jeruzalem, bo sobie upodobałem ten kraj w budowaniu Królestwa Dwóch Serc Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi waszej Hetmanki, przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Roku Mu poświęconym. Cały Dwór niebieski Królowej Polski oręduje za wami razem ze św. JPII, który teraz do was przemówi mocą Ducha Świętego.

Błogosławi Wam Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży w Mojej Osobie Chrystusa Króla Polski i świata całego oraz Duch Święty III Osoba Boska przez Niepokalane Serce Królowej Polski i wstawiennictwo św. JPII, potwierdzenie: Księg Rodzaju rozdział 3, werset 8, zapisz: „A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew .....................................

A teraz Wszechmogący Bóg zawoła was po imieniu kapłani, biskupi, ludu mój i wypędzi was precz ze Swojego Ogrodu Eden, bo zasłużyliście na piekło. Sąd Ducha Świętego wam wskaże wasze miejsce w szeregu cuchnącej siarki i wrzuci was w ogień, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, to wam mówi św. JPII.

Nie posłuchaliście proroków tych czasów, zamknęliście im usta, by nie prorokowali, wyrzuciliście ich na pustynię. A Ja wam mówię Bóg w Trójcy Jedyny, nie jest Bogiem niemym, który w tych czasach milczy wg was.

To Bóg miłości, kocha was, poucza, daje ostrzeżenia, oznajmia Swoją Świętą Wolę, zanim wyda wyrok, zawsze daje ratunek dla swoich dzieci nierozsądnych i nieroztropnych; czeka. Ale czas czekania skończy się i co wam pozostanie z waszych zapasów, złota czy srebra „judaszowskich srebrników", tylko bunt i nędza. Myślicie, że ukryjecie się przed Jego po trzykroć Świętym Majestatem?

Tak, żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy na śmierć na nowo Mistrza wydajecie. O nierozumne stworzenia Boże.

Tak, te szczepionki was wykończą. To plan walki biologicznej połączonej z nowoczesną technologią wież kontrolnych 5-G, 7-G, wszczepiania implantów. To będzie baza waszych danych DNA, by działać na wasze fale mózgowe, by was uśmiercić, a nie wyleczyć. To jest zmiana genowa, będziecie jak króliki doświadczalne, zombi. Nic was przed zagładą nie uchroni.

Dzieci Maryi Królowej Polski niech trzymają się z dala od naznaczonych tym znamieniem bestii. Tylko moc Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, peregrynacja godna Jego Majestatu w tej figurze może wam dać Pancerz Miłości i przerwać to pole magnetyczne promieniowania na waszą osobowość, traktowania falami na wasz mózg i wasze narządy w organizmie od środka, co wywoł wiele chorób, które powoduje cowid 19 przez niewydolność płuc: nowotwory, nadciśnienie, alzheimer, zakrzepy itd..

Już wkrótce zamknąć należy TV- telewizję, komputery, telefony komórkowe, inne formy przekazu. Pozostanie tylko łączność duchowa przez Aniołów Bożych, Eucharystia w katakumbach, Domach Modlitwy w wielkiej konspiracji przygotowana. Ludzie zniewoleni, ci co pobrali szczepionkę, będą wam skakać do oczu, wyć z bólu. U nich nastąpi rozdwojenie jaźni, wojsko wkroczy do akcji, by was wydusić jak szczury, którym się daje trutkę.

Dopiero w tym czasie nastąpi publiczna manifestacja przeciw restrykcjom politycznym sianej propagandy, jak wy Polacy, moi rodacy się nie obudzicie w czas, by dać protest wychodząc na ulice miast. Trzeba najpierw upaść na kolana, wszyscy w poście, pokucie trwając, bo może nie pozostać kamień na kamieniu, jak widziałaś /pęknięta kula ziemska, gdy byłaś na pielgrzymce w ziemi świętej /.

A teraz Polska Nowe Jeruzalem wybrana? A jednak dał się zniewoli Rząd, Parlament, Episkopat Polski, kościół! Zakneblowali wam usta, zakryli twarz, jak wprowadzili ten ryt masoński, by nie widzieć swoich wykrzywionych twarzy. Zdradzili was Polsko Ojczyzno Moja wrogowie, a mniemali się przyjaciółmi, wprowadzając Nowy Porządek Świata, gdzie grupka bogaczy nabija swoją kiesę, by was wprowadzić do piekła. Zło ma mało czasu, działa ze dwojoną siłą by ujarzmić, zniszczyć dusze ludzi, zgwałcić, pomieszać pojęcia dobra i zła.

Demony chodzą po polskich ulicach, pełno ich w urzędach na stanowiskach, służą złemu. Apeluję Ja św. JPII, choć Mnie opluwają, znieważają, to mocą potęgi Bożej, Jej Świętej Woli Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego wołam:

Pokuty, pokuty, pokuty, międzynarodowego postu; co winien ogłosić Episkopat Polski, miejscowi biskupi diecezjalni, kapłani; bić na alarm. Na kolana ludu mój, wszyscy i może trochę ubłagacie, jak nie, to zostanie was 1/3 liczby ludzkości.

Nie lękaj się AMM od Apokalipsy, różyczko mistyczna duszo, narzędzie z Woli Trójcy Świętej w spisywaniu tego świętego pouczenia Słowa Bożego. A słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród was, Światło na oświecenie pogan, oby was oświecił Król Chwały, KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA, PAN ZASTĘPÓW, który ma moc i potęgę, by was uleczyć, gdy go zaprosicie do waszych diecezji, parafii i waszych serc.

Błogosławię w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana rozdał 3, werset 16, zapisz: „A tak żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich". Bogu niech będą dzięki, chwała Królowi Polski i Wszechświata. Bóg zapłać, św. JPII. AMEN.Matka Boża - orędzie z 4I 2021r.:

Słowo Boże do Marii Michaliny od


Apokalipsy


Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”
4 I. 2021 r.

+++ 04.I.2021r. Przekaz Świętej Bożej Rodzicielki. Pierwsza niedziela stycznia.

W Imię Ojc Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy. Trwaj w pokoju AMM od Apokalipsy, mała duszo mistyczna z łaski Boga w Trójcy Jedynego w dniu święta Świętej Bożej Rodzicielki, to jest MNIE - Matki Odkupiciela. Tak, dobrze usłyszałaś podczas Mszy Świętej godnie sprawowanej przez pobożnego ks. Piotra w twojej intencji: „Prośba do Boga w Trójcy Jedynego o błogosławieństwo w pełnieniu Woli Bożej i dary Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Królowej Polski za wstawiennictwem św. JPII. Odpowiedź brzmi: Intencja wysłuchana, przytulam cię do Mojego Niepokalanego Serca córo wybrana AMM i prawdziwie chcę dać „Słowo Bożego Pouczenia". Błogosławi przez Moje Niepokalane Serce Bóg Ojciec Wszechmogący, Bóg Syn, Król Polski i Duch Święty. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Psalm 30, werset 6, otwórz Pismo Święte i zapisz temat: „Dziękczynienie za wybawienie od śmierci”. „Bo tylko chwile trwa gniew Jego /Boga/. Ale życzliwość całe życie. Wieczorem bywa płacz. Ale rankiem wesele". I dodaj ostatni 13 werset. „Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał".

Tak jak usłyszałaś rozważając „Różaniec Święty do Boga Ojca o północy", nie martw się, nie zabraknie ci łaski Bożej w tym Nowym Roku 2021, bo też Mszą Świętą i adoracją uświęciliście dusze wasze i błogosławieństwem dla rodzin Polski Ojczyzny waszej- Nowego Jeruzalem oraz dziękczynieniem za przyjęcie Intronizacji Chrystus Króla Polski. Choć zadania będą trudne, bo walka duchowa trwa, to moc modlitwy różańcowej da zwycięstwo.

Dzieci złączone w DM św. JPII bądźcie wierni n modlitwie w postach i jałmużnie. Ciągle należy ewangelizować dzieci kochane zjednoczone w "Przymierzu miłości Bożej", czytające i słuchające pouczeń Bożych na You Tubie, „W posłudze”; wybranych proroków których znacie: Grzegorz z Leszna, Anna od Jezusa, opublikowanych /pouczeń/: Ewy Rycielskiej, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, co do których rozeznanie dał wam Duch Święty.

Nie walczcie ze sobą, ale umacniajcie się modlitwą, czasy są bardzo trudne w walce duchowej. Namaszczeni prorocy - każdy ma cząstkę daną z łaski od Bog w Trójcy Jedynego. Modląc się słuchajcie natchnień Ducha Świętego. Proście o potwierdzenie znaków, które otrzymaliście, by zło się nie wkradło.

Ufajcie, czas się wypełnia, już jest oczyszczenie Narodu Polskiego w szczególny sposób przez posługę wybranego, namaszczonego proroka a imię jego zna Król Polski............ i mocą JEGO nastąpi bardzo szybko oczyszczenie Nowe Jeruzalem, któremu na Imię POLSKA. To się dokonuje przez tą przyjętą Intronizację Mojego Syna na Króla Polski.

A teraz Wy biskupi, dziekani, proboszczowie, ojcowie zakonni prowadzący lud Boży, nie lekceważcie tej łaski wyproszonej przez maluczkich – „Peregrynacji Figury Mojego Syn Króla Polski do poszczególnych diecezji, parafii, domów starców, zakonów”.

Zapraszajcie Mojego Syna Króla Polski w tym tytule, odnawiając Przyrzeczenia Chrztu Świętego, wyrzekając się szatana i jego dzieł, odnawiając Akt intronizacyjny, witając Króla Królów, Boga Króla Żywego, Króla Wszechświata, Króla Polski godnie, razem z przedstawicielami władzy administracyjnej, miast i gmin, ludem wiernym, młodzieżą, dziećmi, prosząc o światło Ducha Świętego, by Kraj wasz nad Wisłą, Królestwo Dwóch Serc Miłości Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski zostało oczyszczone szczególnie z tych anten 5-G, gdzie macki masońskie wam założyli, by została zmniejszona populacja narodu.

To promieniowanie falami na mózg człowieka, powoduje dużo chorób, a oddychanie moich dzieci zainfekowanych wirusem, chorujących na covit i podłączonych pod respirator tlenowy, robi dziury w płucach.

Ale ten temat niech opracuje moja córka Jadwiga, wchodząca na tą drogę miłości do Boga i bliźniego, da komentarz medyczny jako lekarz znający tą dziedzinę jako fachowiec jak wy mówicie i określi prosto , zrozumiale dl dzieci moich. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Was dzieci wybrane na Moją prośbę Bóg Ojciec Syna i Ducha Święty, tak jak czynił wg pouczenia Abraham i św. Franciszek. Niech Pan was błogosławi, i niech was strzeże, niech wam okaże swoje oblicze i niech zmiłuje się nad wami. Amen. Amen. Amen.

Powtarzam, że tylko moc ŻYWEGO CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - PEREGRYNUJĄCEGO PO POLSKIEJ ZIEMI-NOWYM JERUZALEM, rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny 5-G zainstalowane i jeszcze będą wzmacniane przez tzw. wieże „matki” - są widoczne, stawiane po cicho, a ich działanie uaktywni się, gdy przyjmiemy tą szczepionkę.

Tu komentarz niech da syn Krzysztof znający tą techniczn nadbudowę, bo zna szczegóły jako przyszły naukowiec w tej dziedzinie - błogosławię.+++.

To jest wielkie spustoszenie, zagłady życia ludzi, ptaków, zwierząt, drzew - to jest całego życia biologicznego na polskiej ziemi.

Powtarzam, śpieszcie się moje dzieci, godni Kapłani Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla Polski, zapraszajcie Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości, a obrona będzie wam dana. To jest "PANCERZ BOŻEJ MIŁOŚCI ". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Proszę kochana Mamusiu, Święta Boża Rodzicielko o potwierdzenie tego świętego pouczenia. Przepraszam, że ośmielam się zapytać?

Tak, dobrze czynisz, a JA Królowa Polski, Królowa Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego tego miejsca, chętnie odpowiem, tak jak usłyszałaś w sercu, gdzie grupka dzieci moich modlących się w „Ogrodzie u stóp Moich Maryi”, a są to te „małe róże, fiołki, lilie, stokrotki”- tak, „Małe Pogotowie” ratujące dusze kapłańskie i świeckie, szczególnie zagrożone śmierci przez wirusa cowid. Tak powiedziałam, zapytałam:Dlaczego Mnie nie wzywacie tym imieniem Królowej Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego”? Pozdrawiam was, dziękuję wybranemu synowi B.Z. za prowadzenie, błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 6, werset 8, który dziś przyszedł ze Świętym Dzieciątkiem, gdy słuchałaś przez Radio Maryja tej ewangelii co mówi: „ Słowo ciałem się stało" - BÓG CZŁOWIEK pośród nas. Temat: Otwarcie pieczęci.

J Święt Boż Rodzicielka Matka Kapłanów, pozdrawiam wybranych kapłanów ks. prob. Ryszarda miłegoTrójcy Przenajświętszej i ks. Piotra, mówiąc: Trwaj w pokoju, Bóg w Trójcy Jedyny ma wobec ciebie swoje plany. Polecam też niech ks. Piotr odprawi siedem Mszy Świętych „ O łaskę uzdrowienia ciała i umocnienie, by Ducha Święty działający w Jego sercu, umyśle dał łaskę do wypełnienia woli Boga w Trójcy Jedynego za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca” .

A będąc w „Domu Modlitwy Trójcy Świętej i Mojego Niepokalanego Serca” w Lesznie, niech modlitwę uzdrowienia poprowadzi wybrany syn królewski prorok namaszczony Grzegorz razem z ks. Piotrem i razem z wami tam obecnymi zaproszonymi według życzenia Mojego Syna Króla Polski. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Psalm 2, werset 8: „Proś Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo. I krańce świata w posiadanie". Temat: „Triumf Pana i pomazańca nad wrogami”. A teraz zmów święty różaniec na podziękowanie razem ze świętym Janem Pawłem II, proś o to uzdrowienie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Pierwsza niedziela stycznia 2021 r.. Potwierdzenie przekazu z dnia 01.01.2021 r.

Omówienie ogólne:
Najważniejsze, NOWE zadanie przed Polską na obecny czas, ostateczny ratunek:

Peregrynacj Figury Mojego Syn Króla Polski do

poszczególnych diecezji, parafii, domów starców,

zakonów"”.


Proponujemy teraz etap usilnych modlitw za kapłanów w parafiach, aby zapragnęli jak najszybciej przyjąć Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości,a obrona będzie nam dana.

Ta peregrynacja to Żywy Chrystus Król Polski”. Jego moc „rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny 5-G”. To jest "PANCERZ BOŻEJ MIŁOŚCI".

Zamawiajmy Msze Święte o przykładowej intencji:
„O pancerz Bożej Miłości i rozproszenie ciemności serc i dusz Narodu Polskiego”.

Wczytujmy się z wielką uwagą w to orędzie, ponieważ Matka Boża wskazuje program peregrynacji: Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego, wyżeknięcie się szatana i jego dzieł, odnowienie Aktu intronizacyjnego; udział przedstawicieli władzy administracyjnej, miast i gmin, ludu Bożego, młodzieży. Orędzie wskazuje również, jakimi drogami wróg naciera na Polskę.Orędzie z 27XII2020r./

Przychodzi nam w krótkim czasie napisać drugi komentarz do NOWEGO, bardzo ważnego ORĘDZI z 27XII2020r. W skrócie kilka spraw, które mocno się wybijają na tak zwany pierwszy plan.

1.Generalnie jest powiedziane, że „Czas został skrócony”. Skoro tak, to nie czekajmy, że jeszcze mamy czas do przygotowania się na przyjście Chrystusa”.

2.Nowe Jeruzalem”- czyli Polska dla obrony przed złem „zamknie swoje granice”/ fizycznie, administracyjnie i duchowo?/

3.Generalnie, Polska już rozpoznała, że Jezus jest jej Królem Polski, ale teraz Jezus zaleca, aby był rozpoznany w każdym sercu, rodzinie, parafii, diecezji, urzędach. To można realizować np. przez peregrynację figury Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina, oraz program indywidualnej Intronizacji Chrystusa Króla/ menu:Reguła Intronizacji w sercach /. Tylko Król Polski ma potęgę, by zniszczyć te bataliony zła na „Polskiej Ziemi - Nowego Jeruzalem”.

4. Walka z korona wirusem, metodą wyszczepienia rodzaju ludzkiego, to jest pewna śmierć duszy i ciała!!! Potrzebna jest wielka modlitwa, by w „Polsce - Nowym Jeruzalem” ostała się większa liczba dusz.

5.Niedopuszczalne są dalsze profanacje Eucharystii: umywanie przez kapłanów rąk w płynach na spirytusie, podawanie Komunii w maseczkach, podawanie Komunii na brudne ręce.
6. Niedopuszczalne jest niszczenie i łamane krzyże, oraz zakłócanie Mszy Świętej.
7. Walka idzie oto, by odmawiać egzorcyzmy różańcowe / orędzie poprzednie z 8XII2020r./.
8. Idzie wielkie zagrożenie na Polskę ze wschodu i zachodu z możliwością użycia atomu.
9. Istnienie klątw rodzinnych.

Zapraszamy do szczegółowego czytania orędzi, analizowania i wprowadzania w życie zaleceń NIEBA. Przypominamy o apelu z Nieba, aby w okresie od Wigilii do Trzech Króli w kościołach nie przebywać w maskach, z wyjątkiem osób, którzy się boją takiej sytuacji. Oto te konkretne słowa:

Bł. Natalia Tułasiewicz: /2XII 2020/ : Bądźcie zanurzeni w Bogu. Ofiarujcie się codziennie Matce Najświętszej, pamiętajcie o świętym Józefie. Od Wigilii do Trzech Króli adorujcie bardzo Dzieciątko Jezus, bez przykrycia twarzy w kościele. Jeśli ktoś się bardzo boi niech ją zakryje, ale tylko dlatego. Księża, którzy idą za światem zobaczą się niedługo Oczami Boga. Czuwajcie zatem.


Korona wirus - "Wyszczepienia rodzaju ludzkiego to pewna śmierć duszy i ciała".

Nowe orędzie z 27XII2020r./

+++ W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz: BOŻE NARODZENIE trw w tych sercach braci i sióstr w Chrystusie Panu tj. we Mnie Zbawicielu Bożym, którzy przygotowali swoje serca przez Sakrament pokuty i pojednania, rekolekcje, gdzie sam odpuszczam grzechy, uzdrawiam dusze i ciała oraz relacje rodzinne przez przebaczenie sobie i bliźnim. Tak AMM od Apokalipsy, dziś święto św. Jana wiernego Apostoła, którego umiłowałem szczególnie i ty wierna służebnico pańska Króla Polski i Królowej Polski naśladuj Go w cnocie.

Błogosławię JA KRÓL POLSKI BOŻA DZIECINA i mówię mocą Ducha Świętego, jak Mnie uwielbiacie przez modlitwę, śpiew kolęd i dobre życie wg przykazań Dekalogu, w mię Ojca Wszechmogącego Mnie Chrystusa Syna Boga Żywego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie „Słowa Bożego "otrzymałaś po przyjęciu Eucharystii, gdzie „JESTEM KTÓRY JESTEM" ŻYWY OBECNY W KAŻDYM PŁATKU CHLEBA, PRAWDZIWE CIAŁO I KREW MOJA, KREW Z KRWI I CIAŁO Z CIAŁ Z DZIEWICY NIEPOKALANEJ MAMUSI, według woli Ducha Świętego zamieszkałym w JEJ przeczystym łonie. Z Woli BOGA Ojca przyszedłem na ziemię, by nawiedzić Mój lud.

Księga Zachariasz numer 8 werset 2 dla potwierdzenia: Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem wielką do nich zazdrością". Temat: Nowa przyszłość ludu Bożego. Napisz: „Pan Mój i Bóg Mój”.

Tak, ta księga Zachariasza mówi o reszcie ludu Mojego Boga w Trójcy Jedynego, do życia w prawdzie w Duchu Świętym w obecności Boga Najwyższego, bo sąd nad światem jego mieszkańcami trwa, oczyszczenie trwa.

„Nowe Jeruzalem” zamknie swoje granice, by moce zła nie miały dostępu do ludu wybranego i moich wybranych namaszczonych proroków. Czas został skrócony, by Syn Człowieczy to jest JA DZIECIĘ JEZUS, wtedy i teraz Król Polski został rozpoznany, choć przyszedłem do swoich, a jednak !!!

Czy Mnie zaprosiłeś do swego serca, rodziny, niech każdy da odpowiedź we własnym sercu. Amen. Amen. Amen.

Polecenie: Zmów teraz różaniec święty na umocnienie, o 21.00 godzinie Hetmanka Narodu Polskiego, Królowa Polski poda Swoje pouczenie. I niech się tak stanie. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Błogosławi was dzieci umiłowane Maryja przez Niepokalane Serce i święty Józef przez Przeczyste Serce, prosząc by Dziecię Jezus naznaczyło Swoją rączką znak krzyża świętego nad Polską i skruszyło te krnąbrne serca matek, ojców i dzieci w waszych rodzinach, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.
I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Matko, a co do tych szczepionek co nam tak refundują i namawiają masmedia z rządem na czele? Pytają twoje dzieci - J. B . zatroskana?

Odpowiedź brzmi: Nie, nie, nie! To jest metoda szatańska, by zniewolić dzieci Moje, by potem kierować waszymi falami mózgowymi przez 5-G. Manipulowani będziecie jak manekiny, odczujecie zamęty w głowie, potem będą wam rozkazywać co macie robić. To zaprogramowany system bazy waszego DNA.

I zmienią waszą tożsamość, to jest wszczepienie ciężkich metali, które nie są obojętne dla organizmu. Szczepionka oparta na abortowanych ciałach dzieci, wytworzy antyciała ofiarowane lucyferowi. Czy jemu chcecie służyć?

Walka z tym korona wirusem, tą metodą wyszczepienia rodzaju ludzkiego, to jest pewna śmierć duszy i ciała. Zabraniam.

Ja Arka Przymierza skryję was w Moim Niepokalanym Sercu.Trwajcie w pokoju.

Napisz: Moja niewolnico AMM od Apokalipsy - różyczko, duszo mistyczna, że świat idzie ku zagładzie.

Jeśli mój lud w Królestwie Miłości Dwóch Serc nie upadnie na kolana, a szczególnie Episkopat Polski i jego Biskupi, Kapłani, nie mówiąc już o Rządzących tym krajem nad Wisłą, to duża pożoga idzie od wschodu i zachodu!!

To grozi użyciem broni atomowej, która może dokonać spustoszenia totalnego, czarna ziemia, pustynia, pustkowie nie tylko w ludzkich duszach, sercach w rodzinach, którzy odeszli od wiary.

Módlcie się kochan wybrane dzieci, by „Polska - Nowe Jeruzalem” ostała się w większej liczbie dusz, by granice Mojego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Pana Jezusa Syna Mojego, Króla Polski nie zostały naruszone, a Straż Aniołów pod wodzą Świętego Michała Archanioła zachowała porządek w czasie oczyszczenia i broniła was.

Nie mniej gniew Ojca Przedwiecznego jest bardzo duży. Te profanacje Eucharystii - Ciała Najświętszego Jezusa Chrystusa przez samych kapłanów, którzy dezynfekuj swoje namaszczone, konsekrowane dłonie wszelkiego rodzaju płynami na spirytusie, ranią Ciało Najświętsze, które krwawi i jeszcze podają wiernym w maseczkach, obligując /do przyjmowania/ w wielu parafiach na brudne ręce.

Znieważane są wizerunki Pana Jezusa i Moje - Jego Najświętszej Mamusi, św. JPII i Świętych, niszczone i łamane krzyże, oraz profanowane są w pełni, zakłócane nabożeństwa Mszy Świętej.

Papież wasz rodak powtarzał to zawierzenie TOTUS TUUS MARYJ jak również Prymas Tysiąclecia Mąż Stanu kard. Stefan Wyszyński kandydat na ołtarze, postawił wszystko w tych trudnych czasach komunizmu, reżimu sowieckiego na Mnie Maryję, a teraz jest czas jeszcze trudniejszy.

Wprowadzają globalizm, terror, chcą porządku wg nowego świata, gdzie idzie totalitaryzm, reguły ustalone przez masonów - pachołków szatana. Anty-kościół przeciw Kościołowi katolickiemu. Odpowiedzcie dzisiaj sami, co was tak zniewala?

WszelkIe zło, chce ten ostatni bastion wiary jakim jest Polska, zniszczyć. I o dziwo, w tym maczają swoje ręce biskupi, kapłani, choć nie wszyscy, ale większość . Jaka jest wasza odpowiedzialność przed Bogiem Ojcem Wszechmogącym Tatusiem, Synem Człowieczym, Królem Polski, którego Imienia jest wam tak ciężko wymówić i wysyłacie / biskupi/ pisma, by kapłani tego IMIENIA KRÓL POLSKI pobożnie nie wymawiali i nie wyznawali.

Mianowany Żywy Bóg Król Polski przyjął tą Intronizację z rąk pobożnego arcybiskupa Andrzeja D. oraz wybranego kapłana proboszcza księdza Ryszard O. Pytam, dlaczego Episkopat Polski w tej sprawie milczy? To na dachach trzeba głosić, dziękować, że tego dzieła podjął się z Woli Bożej wybrany prorok Grzegorz z Leszna i ta grupk Totus TUUS - dzieci moich zebranych wokół niego.

Z woli ludu, mocą Ducha Świętego to się dokonało, to przyjął Bóg w Trójcy Jedyny. Tego dzieła nie można lekceważyć. Odwagi mówię do was synowie w kapłaństwie chrystusowym. Rozsławiajcie Króla Królów, bo wielka światłość przyszła do was, Syn jest wam dany, co rozprasza ciemności waszych dusz i serc.

Odwagi w działaniu, tylko Król Polski ma potęgę, by zniszczyć te bataliony zła na „Polskiej Ziemi - Nowego Jeruzalem”. Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski działa, oczyszczając swój naród wybrany.

Zapraszajcie JEGO MAJESTAT BOGA ŻYWEGO PO TRZYKROĆ ŚWIĘTEGO do waszych parafii, diecezji, urzędów, rodzin, serc. Niech trwa ta perygrynacja tej figury.

Niech będzie przyjmowana w wielkim dziękczynieniu i uwielbieniu, a cuda łaski popłyną. Polska zostanie uwolniona ze wszelkiego zła również mocą tych egzorcyzmów, tylko trzeba chcieć działać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie. Psalm 16, werset 8. „Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej nie zachwieję się". Temat: Pan najwyższym dobrem pobożnego.

Niech was wszystkich, wybranych Elektów Chrystusa Króla POLSKI zebranych w DM św. JPII, Przymierza Miłości Bożej, czytających i słuchających przekazów na Youtubie, „W posłudze” Grzegorza z Leszna , Cypriana Polaka, błogosławi BÓG W TRÓJCY JEDYNY: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

TenPrzywilej uwalniania od klątwy rodzinnej” został dany Grzegorzowie z Leszna przy udziale twoim AMM od Apokalipsy, gdzie wg polecenia Niepokalanej Oblubienicy z „łaską nałożenia rąk na chore dziecko”, bo taki dar modlitwy uzdrawiającej otrzymałaś na te czasy z woli Boga Ojca Wszechmogącego Tatusia Kochanego, gdy z wiarą to czynisz. To łaska wyproszona u stóp Pani z Jabłoni Królowej Pokoju i Pojednania.

Wizja: Zobaczyłam duchowo przycięty pień drzewa dębu, słoje były ciemne, gładkie jakby wypolerowane, korzenie też widoczne na ziemi, raczej uschnięte, a obok leżące dziecko - dzieciątko. W tej walce o uwolnienie i uzdrowienie - duchowo łączył się Grzegorz z Leszna, prowadził modlitwę, czuło się potężny powiew wiatru mocy Ducha Świętego.

Czekali św. Teresa z Awilla, Król Polski, Matka Najświętsza, która zaprosiła tą rodzinę, widoczny był cud słońca. Przez wiarę i modlitwę to się dokonało. Wspomagał modlitwą ks. Piotr i ks. Ryszard. odprawiając w tym czasie w różnych miejscach Msze Święte. Jednak rodzice tego dziecka muszą dokonać generalnej spowiedzi, by wrócić na drogę wyznawania wiary katolickiej, żyć w miłości Boga i bliźniego, a będzie pełne uzdrowienie. Dziecko otoczyć pełnią miłości ojcowskiej i macierzyńskiej i będzie dojrzewać wg Woli Bożej do zupełnego uzdrowienia. Amen. Amen. Amen.

Ten fakt opisać i podać za przykład dla innych rodziców tych czasów ostatecznych, by szatan nie zebrał żniwa, bo walczy też o pokłosie.

Potwierdzenie: Psalm 2 werset 3: „Zerwijmy ich więzy. I zrzućmy z siebie ich pęta! „Temat: Triumf Pana i jego pomazańca na wrogami.

Dziękujemy „Mateńko z Jabłoni” z zaproszenie i tą łaskę, że wysłuchałaś modlitwę Grzegorza z Leszna, moją, to jest AMM i babci J.

Walka teraz trwa wręcz. Widziałaś jak kapłan namaścił to dziecko oleje św. Szarbel i „Dziecitk Jezus z Pragi”, i wtedy to dziecko wypowiedziało dwa razy: „mama”/ mimo wielkich zakłóceń w mowie/. Trwajcie w pokoju i módlcie się, by wypełniła się Wola Boża w tej rodzinie. Amen. Amen. Amen.

Święty Jan Apostoł najmłodszy uczeń Pana Jezusa błogosławi za pozwoleniem Trójcy Świętej, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

AMM od Apokalipsy, przygotuj się do walki duchowej na te czasy przez następny post, modlitwę wg pouczeń Królowej Świętego Szkaplerza, Pani Tomaszowa, Pogromczyni złego.

+ Walka idzie oto, by odmawiać te egzorcyzmy różańcowe / orędzie poprzednie z 8XII2020r./.

Trwaj w pokoju. W obronie Kraju - Królestw Dwóch Serc Miłości w Nowym Jeruzalem, błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży, Król Polski, Duch Święty - odnowiciel rodzaju ludzkiego.

Ufaj, dziękuj, trwaj w pełnym Totus Tuus razem z Grzegorzem, Mariuszem, Mamą Teresą, kapłanami: ks. proboszczem Ryszardem, księdzem Piotrem, który jest wprowadzany na tą drogę walki duchowej. Pozdrawiam Was kapłani z woli Króla Polski i Królowej Polski, błogosławię:W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie:Temat: Wizja Baranka Bożego. Apokalipsa 5, werset 8: „A gdy ją wziął /Księgę/ upadły przed Barankiem cztery postacie i dwudziestu czterech Starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności; to są modlitwy świętych”.
AMM w posłudze "Słowa Bożego" dla braci i sióstr w Chrystusie Panu. Bogu w Trójcy Jedynemu chwała i uwielbienie za tą łaskę daną mnie marnej słudze.
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA. 2020 ROK.