Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
164
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 367
There are no translations available."Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła

II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt

Na początek kontaktów z naszą stroną, zapraszamy do modlitwy do Ducha Świętego. Całkowite poddanie się działaniu Ducha Świętego, to tajemnica świętości i nadzieja, że czytane słowa zejdą do głębi naszych serc i wydadzą owoc obfity.
/Nowa rubryka "Listy do Miłej Bogu"/.
-------

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Duchu Święty – natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę – zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen.

Przyjdź Duchu Święty i przy pomocy Michała Archanioła i wszystkich i Jego Zastępów, pomóż odnaleźć na stronie Domów Modlitwy Boże treści, które pozwolą mojej Rodzinie i Ojczyźnie skutecznie wejść na drogę przemiany myśli, słów, czynów i pomogą wypełnić Wolę Bożą w tych Ostatnich Czasach. Amen.Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy,


z
19IX2022r.

po spotkaniu modlitewnym w Nedeżowie oraz

świadectwa o wirowaniu zachodzącego słońca

podczas procesji na zakończenie tego spotkania.

Patrz: Menu: Orędzia 2022r. AMM

Poniżej przedstawiamy główne bieżące zadania modlitewne płynące z zamieszczonego orędzia. Zapraszamy do całego przesłania i do analizy szczegółowej jego zadań duchowych.


Wnioski duchowe wypływające z orędzia do AMM z 19IX 2022r.


1.Zamawiać nowenny Mszy Świętych, by Anioł Światłości i Pokoju opieczętował każdego na ten czas „trwogi i pożogi” .

Przykładowe intencje mszalne:

Intencja grupowa

a) Intencja błagalno - dziękczynna do Trójcy Świętej za przyczyną Królowej Aniołów- Matki Bożej z La Salette, św. JPII i całego Dworu Niebieskiego, o łaskę naznaczenia przez Anioła Światła - Krzyżem Świetlistym wszystkich złączonych duchowo w Domach Modlitwy św. JPII./można zamawiać za inne grupy modlitewno-społeczne/.

Intencje indywidualno- rodzinne.

b). Intencja błagalno - dziękczynna do Trójcy Świętej za przyczyną Królowej Aniołów- Matki Bożej z La Salette, wstawiennictwa św. JPII i całego Dworu Niebieskiego o łaskę naznaczenia przez Anioła Światła i Pokoju na te zbliżające się Czasy trwogi i pożogi - Krzyżem Świetlistym - całej bliższej i dalszej Rodziny Sylwii i Rodziny Janusza oraz osób spotykanych w codziennym życiu.

c). „O łaskę, by Anioł Światłości i Pokoju opieczętował znakiem Krzyża Świetlistego wg pragnienia Serca Niepokalanej Pani z La Salette, całą bliższą i dalszą Rodzinę......./np. Krzysztofa/.

d). O łaskę światła Bożego wg pragnienia Serca Niepokalanej Pani z La Salette
dla rodziny ..... ./np. Krzysztofa, także dla osób spotykanych w codziennym życiu.


Wnioski c.d.

2. Umacniać się w wierze przez modlitwy, posty i śpiewane hymny pochwalne dla Jezusa Chrystusa Króla Polski.

3.Nabyć i mieć w domu :"Wizerunek Maryi z orłami”. Tym obrazem ma się zająć brat Tomasz z Warszawy, a namaścić ten obraz ma ks. Ryszard według „Reguły rzymskiej”. Obraz ma służyć obronie w czasie wojny.

4.Odprawić Nowennę do Serca Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, którą otrzymał w przekazie mistyk Żywy Płomień. Ta modlitwa umocni na czas trwogi i pożogi. Nowennę odmawia się w taki sposób:
- Modlitwa wstępna

- Modlitwa na każdy dzień Nowenny,

- Litania do Najświętszego Serca Boga Ojca,

- Jeden dziesiątek Różańca Św., Tajemnica Piąta Bolesna - Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu.

- Koronka do Najświętszego Serca Boga Ojca,

- Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny.

Szukać na stronie ŻP. lub DM- menu: „Nowy tydzień”.

5. Przy modlitwach za siebie czy inne osoby, korzystać z bardzo cennej pomocy, jaką jest od dawna propagowana „Reguła Intronizacji Chrystusa Król;a w swoim, lub innej osoby w sercu. Ten sposób modlitwy spowodował, że w czasie wspólnotowej modlitwy w Nedeżowie, gdy AMM dołączyła do niej „Zawierzenie Aktem Reguły Intronizacji w Sercu” – „uwolniło, wyrzuciło z nałogów pokoleniowych wiele znamion złego ducha - osaczonych dusz w rodzinach”. Dotyczy to też Polski. Reguła zamieszczona jest na stronie DM- meni: Reguła Intronizacji w sercach.

6.Wezwanie mieszkańców Nedeżowa / i innych podobnych miejscowości/ , aby chociaż raz w miesiącu: I- szy piątek, lub I-sza sobota czy niedziela, do wspólnotowej modlitwy różańcowej.

7. Odprawić Litanię i Nowennę do Matki Bożej Bolesnej z La Salette, by uratować dusze nasze i naszych rodzin. Teksty w "Nowy tydzień".

8. W różańcu, można po słowach: „owoc Twojego Jezus”,dodawać; „Chrystus Król Polski”.

9. Jeśli czas będzie dany, /bo może się polać krew w ojczyźnie i mogą być wprowadzone restrykcje, / ks. Ryszard O. powinien poczynić przygotowania do uczczenia II- giej rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla Polski. Był współuczestnikiem razem z DM Intronizacji Chrystusa Króla w Świebodzinie- 31 X 2022r.

10. Św. JPII przypomina o robieniu zapasów wody, żywności, by potem podzielić się z innymi.

11. Modlić się intensywnie do Ducha Świętego, a On da rozeznanie i odpowiednio oświeci.

-----------


Kolejna rocznica objawień Matki Bożej z La Salette we Francji- 19IX1846r.

MB z La Salette przypomniała Alicji w latach 2017-2018 o tym francuskim objawieniu i jednocześnie upomniała się o zapomniane objawienie na terenie jej miejscowości z czasów pradawnych. Zobacz- menu strony: Or...Alicja "M.M.cz. II-"Matka Boża woła".

Owocem tej wymiany duchowej był zakup przez Alicję pięknej, dużej, metalowej Figury MB La Salette, która została postawiona na placu przykościelnym kaplicy w Nedeżowie, parafia Gródek. Już 4-ty raz jest organizowane spotkanie modlitewne, upamiętniające dawne objawienie MB na tym terenie, oraz Jej przybycie w Figurze z La Salette do Nedeżowa.

Przypominamy, że MB w La Salette objawiała się z krzyżem na piersiach, na obrzeżach ramion krzyża umieszczone były narzędzia męki Chrystusa, tj. młotek i obcęgi. Krzyż ten ma świecić w dniach ostatecznych, podczas zapowiedzianych 3 dni ciemności.p;

Opatrzność w dn. 5IX 2022r. zesłała na Alicję Anioła Światłości, wysokiego, ubranego w białą suknię, długą do ziemi, który stanął przed klęczącą AMM od Apokalipsy, trzymał w lewej ręce złotą patenę, a prawą dłonią uczynił na jej czole Świetlisty Krzyż, a potem na prawej dłoni. To dotyczy przemiany ludzkich serc i jest jednym ze współczesnych znaków dawanych ludzkości przed oczyszczeniem, to jest Sądem Ducha Świętego, co jest Wolą Bożą. Wtedy, kiedy to się dokona, ludzie staną w prawdzie i w duchu przed Sędzią Sprawiedliwym w obecności aniołów świętych.

To „zabezpieczenie” na czole i ręce, jako pierwsze dokonało się na osobie Alicji i teraz trzeba prosić na modlitwach i poprzez zamawiane Msze Święte, aby ta łaska zeszła na wszystkie dzieci Matki Kościoła Świętego złączone w DM imienia św. JPII. Należy prosić, błagać i wołać, aby Anioł Światłości i Pokoju, każdego opieczętowała ten czas trwogi i pożogi, jak było powiedziane w orędziach.


Realizujmy wołanie św. JPII, módlmy się i zamawiajmy Msze Święte o te duchowe zabezpieczenia, tak potrzebne na te Czasy Ostatnie, aby się dokonały w naszych rodzinach.

Przykładowa intencja mszalna: 
Intencja błagalno - dziękczynna do Trójcy Świętej za
przyczyną Królowej Aniołów- Matki Bożej z La Salette,
wstawiennictwa św. JPII i całego Dworu Niebieskiego
o łaskę naznaczenia przez Anioła Światła
- Krzyżem Świetlistym wszystkich złączonych duchowo w
Domach Modlitwy św. JPII.
Rozszerzenie tematu i orędzie do AMM

Znak dla ochrony Domów Modlitwy im. św. Jana Pawła II dany na czas przed Oczyszczeniem, to jest Sądem Ducha Świętego i na sam czas Oczyszczenia.

W ostatnim czasie AMM od Apokalipsy została opieczętowana „Krzyżem Świetlistym” na czoło i na rękę, jako ochrona dla niej na czas przez Ostrzeżeniem, który już się wypełnia, jak i na czas samego przebiegu Ostrzeżenia, podczas którego zostaniemy poddani pod Sąd Ducha Świętego.

Ta łaska jest dana dla wszystkich dzieci Matki Kościoła Świętego złączonych w DM imienia św. JPII. O nią należy prosić dla nas w naszych modlitwach.

Wczytajmy się w poniższe bardzo ważne Słowo Boże skierowane przez św. JPII do AMM od Apokalipsy i prośmy razem z AMM, aby Anioł Światłości opieczętował „Krzyżem Świetlistym” każdego członka DM, dając krzyż na czoło i prawą dłoń jako nieodzowną ochronę przed i na czas Ostrzeżenia, podczas którego staniemy w prawdzie i w duchu przed Sędzią Sprawiedliwym w obecności aniołów świętych. Prośmy, aby Anioł Światłości i Pokoju, opieczętował każdego z nas na ten czas trwogi i pożogi, zapowiadany we wszystkich orędziach.

Przekazujmy informacje o DM swoim dalszym rodzinom, sąsiadom, i wszystkim ludziom dobrej woli. Ta internetowa wspólnota jest wielkim darem od Pana Boga za pośrednictwem św. JPII i nie marnujmy możliwości uświęcania się tą prostą drogą modlitewną poprzez modlitwy 3 razy w miesiącu.

AMM otrzymuje Słowo Boże od 1993r. Bóg zrealizował przez nią i z jej udziałem wiele swoich planów dotyczących jej kościoła lokalnego jak i powszechnego. W największym wymiarze jest to widoczne w powstaniu DM im. św. JPII. Aktualnie jest ich w Polsce i za granicą 4624. Stronę internetową, która ich prezentuje odwiedziło dotychczas milion 283 tys. czytelników. Zadaniem ciągle realizowanym przez DM jest proces dochodzenia Polski do pełnej Intronizacji Chrystusa na Króla Polski z Rządem i Episkopatem na czele „ we wszystkich częściach kraju”.

Owocem tego etapu działań było zorganizowanie i przeprowadzenie wielkiej historycznej już Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowskich, podczas której wolni Elekci w liczbie około tysiąca z Polski i zagranicy, opowiedzieli się za Jezusem Chrystusem, uznając Go Królem Polski i własnych serc. DM wypełniają dalsze zadania w tym kierunku, które zleca „Niebo”, w tym również propagowanie intencji i modlitw o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, której heroiczność cnót została uznana ostatnio przez papieża Franciszka. Do Jej beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud za Jej wstawiennictwem uznany przez Watykan. Módlmy się o o to gorąco. DM były inspiratorem ponad 2000 Mszy zamawianych przez Kolegium DM jak i inne osoby z nami związane. Powoli wyłania się nowe zadanie, kierowane przez Pana Jezusa poprzez osobę AMM. Jest nim powstanie w Polsce dzieła o nazwie „Córki Bożej Woli” inspirowane życiem i pismami włoskiej mistyczki i stygmatyczki Luisy Piccarrety, do której przemawiał Pan Jezus, skupiając się wokół tajemnicy zjednoczenia z Bożą Wolą, jak i codziennym zjednoczeniem się z Jezusem w Jego męce. Te konkretne powyższe owoce umacniają nas w przekonaniu, że pomimo naszych codziennych słabości i upadków, uczestniczymy w prawdziwym zbawczym Dziele Bożym.

Módlmy się za przeciwników DM, a zwłaszcza za pewną osobę, która jest katoliczką, a rozsiewa na swojej stronie internetowej „iskry” niepokoju, oskarża proroków w tym AMM o fałszywe działania, nie biorąc pod uwagę owoców ich ewangelizacji. Owoce są podstawowym wyznacznikiem prawdziwości postawy danego proroka czy danej wspólnoty.

Ten warunek przedstawił Pan Jezus Swoim apostołom, gdy rozwiewał ich wątpliwości w tym temacie. Pamiętajmy także o znanym powiedzeniu: „Nie sądź, nie będziesz sądzony”. Módlmy się jedni za drugich, bo tyko wtedy Bóg może nas zmieniać. Bierzmy przykład z postawy św. JPII, który nie dzielił, a łączył. Zapraszamy do wczytania się w aktualne Słowo Boże przekazane przez św. JPII.


5IX 2022r. Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy

+++ W imię Boga Ojca Wszechmogącego, Boga Syna Jedynego, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Rozkazuję Ja - św. JP II z Woli i potęgi Boga Najwyższego, zapisz to świadectwo Marii A.

Maria A. po głębokiej modlitwie / ze mną/ Koronki do Bożego Miłosierdzia, Koronki do Krwawych Łez Niepokalanej i Płomienia Miłości, po odmówieniu „Pod Twoją obronę” i pozdrowieniu Anioła stróża usłyszała:

„Usłyszałam głos Słowa Bożego. Trwając w obecności duchowej Trójcy Świętej, Duch Święty powiedział”:


Potem modląc się razem z AMM od Apokalipsy, koronką do Krwawych łez Matki Najświętszej i prosząc o rozeznanie, zobaczyłam duchowo, że to słowo realizuje się.

Natomiast ja AMM od Apokalipsy usłyszałam: „Przekaż to małej trzódce I niech się tak stanie”.

Dalej Maria A. relacjonuje:

„Zobaczyłam jak Anioł Pański - wysoki, ubrany w białą suknię, długą do ziemi, stanął przed klęczącą AMM od Apokalipsy, trzymał w lewej ręce złotą patenę, a prawą dłonią uczynił na jej czole Świetlisty Krzyż, a potem na prawej dłoni. I rzekł:

Wydarzenia będą przychodzić jedno po drugim bardzo szybko. Napisz AMM od Apokalipsy, moja sekretarko - to dotyczy znaków dawanych ludzkości przed oczyszczeniem, to jest Sądem Ducha Świętego, co jest Wolą Bożą i wtedy dokona się - nastąpi cud przemiany waszych serc. Staniecie w prawdzie i w duchu przed Sędzią Sprawiedliwym w obecności aniołów świętych. I tak się stanie. Nowa Era Ducha Świętego jest u drzwi.

Ty, córko otrzymałaś pierwsza to Boże zabezpieczenie, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego-wybrana, namaszczona i pobłogosławiona +++ znakiem Krzyża Świetlistego. To jest łaska dana dla wszystkich dzieci Matki Kościoła Świętego złączonych w DM Mojego Imienia. Niech proszą i błagają i ty też w ich imieniu wołaj, by Anioł Światłości i Pokoju, każdego opieczętował na ten czas trwogi i pożogi, jak było powiedziane w tych orędziach.

Napisz. Ten symbol „ złota patena”, którą trzymał Anioł Światłości, będzie napełniona Chlebem Życia to jest Eucharystią, którą wam przyniesie do miejsc schronienia, kiedy „ohyda spustoszenia” wejdzie do katolickich kościołów, a ofiara MSZY ŚWIĘTEJ ZANIKNIE. Pozdrawiam wszystkich modlących się i prowadzących to dzieło - misję budowania DM, szczególnie wybranego syna i brata B.Z. trwającego w tej posłudze i jego rodzinę i błogosławię. +++. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie tego świętego Słowa Bożego: Psalm 12, temat: „Wśród zakłamanego świata”, werset 6 do 9 zapisz: Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich -- mówi Pan, . Słowa Pańskie, to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć oczyszczone.* Ty nas zachowasz, o Panie , ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

Bogu Najwyższemu Tatusiowi, kochanemu, Bogu ,Synowi - Królowie Polski, Bogu - Duchowi Świętemu, niech będzie chwała i uwielbienie przez Niepokalane Serce Królowej Polski oraz dziękczynienie św. JPII - patronowi DM za pouczenie, które jest „radością naszych serc”, tak jak powiedziała Hetmanka Narodu Polskiego i „radością Jej Niepokalanego Serca”. Amen. Amen. Amen.

Za tą łaskę złóż dziękczynienie Ofiarą Mszy Świętej i niech wszyscy wybrani w DM św. JPII to uczynią, jak jeszcze jest sprawowana Eucharystia wg tradycji danej ustanowionej przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku Jerozolimskim. I niech się tak stanie. Spisane dnia 5 IX 2022r.


"Domy Modlitwy im. św. JPII" domami przetrwania.

Idea "Domów Modlitwy Jana Pawła II" zrodziła się 2 III 2011 roku, na głębokiej modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej. Duchowo, Jan Paweł II przekazał Alicji Marii Michalinie z III Zakonu św. Franciszka następujące słowa:

"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję". Bardzo ważnego błogosławieństwa dla powstających Domów Modlitwy.

Praktycznie, każdy dom może być takim Domem, gdzie przynajmniej jedna osoba modli się 3 razy w miesiącu/2,16,22/ następującymi modlitwami: Litania Loretańska, Litania do św. Józefa, różaniec/dowolny wybór/ oraz „Te Deum”. Święty JPII życzy sobie, aby w każdej diecezji było przynajmniej 100 takich Domów.Jak w Starym Testamencie miejscem rozmowy z Bogiem była „Tenda zielona”, tj namiot, tak w sytuacji ucisku Kościoła, takimi miejscami rozmowy z Bogiem będą "Domy Modlitwy im. św. JPII" i innych świętych. Święta siostra Faustyna Kowalska miała pokazane, że przyjdzie taki czas, że tajemnice Mszy Świętej będą mogły być spełniane tylko po domach prywatnych. Współcześnie Maryja mówi do AMM od Apokalipsy:

I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imienia św. Jana Pawła II” i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył” /21-22X 2018r./.

Bóg przygotowuje więc swoje „Domy”na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji ofiary Mszy Świętej i nie będą uwielbiać „ohydy spustoszenia”, o której mówią proroctwa, Księga Daniela i Apokalipsa jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy”. /21-22X 2018r./.

Św. JPII „3XI2018/. „I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce”.

25III2019

Alicjo MM mała rycerko PICOLO RE, /Małego Króla z Pragi/, dziś otrzymałaś tą łaskę namaszczenia świętym olejem przez posługę Ojca Micele - rektora Sanktuarium Carmelitani Scalzi Servi Di Gesu Bambinodi Arenzono (GE). Teraz jesteś córką królewską. To jest Mój dar dla ciebie i innych w grupie modlitewnej „DM św. JPII” i św. Józefa. Trzeba namaścić tym olejkiem wybraństwa, prosząc kapłana, którego wyślę na spotkanie modlitewne, więc trzeba prosić nieustannie i ufać. Ten czas się zbliża. Też będziecie ukryci w grotach -Domach Modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.
Co nas czeka?


Orędzia do AMM i innych mistyków mówią jednoznacznie, że dochodzimy do zasadniczych rozstrzygnięć w obecnym świecie. Przed nami 5 najważniejszych wydarzeń:

1. „Oświecenie sumień”. To będzie największe wydarzenie fizyczno-duchowe wszech czasów, które dotknie każdego. Już powinniśmy być po spowiedzi z całego życia. „Oświecenie sumień” nastąpi szybko”... /AMM orędzie z 02.02. 2022r./

2. Wojna o zasięgu światowym.„Teraz to już kwestia krótkiego czasu, gdy wojna się rozleje na całą prawie Europę, zajmie częściowo Azję i Amerykę i inne kraje”./ AMM 20III 2022r./.

3. Włączenie Kościoła Katolickiego w jedną światową religię, bez dotychczasowych zasad konsekracji we Mszy Świętej chleba i wina.

Będzie nią zarządzał Antychryst. Wyznawcy prawdziwej wiary będą bardzo prześladowani i zejdą do katakumb. WHO według praw bezbożnych, będzie wyznaczać kierunek „ohydy spustoszenia”. „I do tej nowej religii z radością weszła UKRAINA”...../ 20III 2022r./.

4. Atak Antychrysta na katolicką Polskę. Zaatakuje nagle nocą i Polskę moje dzieci, bo jest mu przeszkodą Naród Wybrany – Nowego Jeruzalem”..../ 20III 2022r./

5. Wybuch zarazy jesienią, o wiele groźniejszej od koronowirusa. Szukać zabezpieczeń, np. Olej Samarytanina.


Gdy nastąpi „Oświecenie sumień” –

ostoją się tylko Domy Modlitwy

Należy się przygotować, bo prawdziwy Kościół i wierni tradycji kapłani, którzy nie ulegną "Bestii" będą w okrutny sposób męczeni. Gdy zostaną nazwani heretykami, te Domy Modlitwy będą ostojami wiary.

25VI2019 /do Alicji/Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Pan Jezus do mistyka współczesnego Żywego Płomienia o domach modlitwy i wspólnotach modlitewnych.

Pokażę ci to wszystko, co jest konieczne, abyś budował wiarę, opierając się na silnych fundamentach. W tym czasie Msze Święte będą mogły być odprawiane jedynie w wielkim ukryciu, tylko w tych wybranych domach. W tym czasie niewielu będzie miało szanse się nawrócić z powodu ucisku przez Antychrysta. Choć oficjalnie kościół zniknie z powierzchni ziemi, to przetrwa w tych pogardzanych, niszczonych domach modlitwy i wspólnotach modlitewnych.


Zadania i ostrzeżenia duchowe i narodowe z
ostatnich orędzi.

02.02. 2022r. Napisz: Czas Apokalipsy trwa, oczyszczenie trwa, „Oświecenie sumień” nastąpi szybko..... Ogłosić alarm w Kościele świętym katolickim - Jego prawym hierarchom.

Adoracje Najświętszego Sakramentu, suplikacje śpiewać nieustannie, post, pokuta. Może to zmniejszy stopień zniszczeń w naturze.... Ostatnia szansa na przetrwanie duszy, to sakrament spowiedzi, pokuty, prawdziwy żal za grzechy, naprawienie krzywd i pomówień wyrządzonych bliźniemu. ....

Ostatnie ostrzeżenie i polecenie dla wszystkich „DM JPII”, którzy Mnie kochają, by nosić szatę Mojej Matki Królowej Świętego Szkaplerza /szkaplerz/. To was mała trzódko ochroni od złego....

20.II. 2022r. Opamiętajcie się, padnijcie na kolana błagając o miłosierdzie Boże, bo czas sprawiedliwości Bożej nadszedł..... Tak, wojna się zbliża, już trwa. Putin ponaglany przez antychrysta, jego aniołów, armia rosyjska wystawiła działa pancerne.... Wszystko jest ukartowane, masońskie działanie na zniszczenie populacji. Sąsiedzi też zdradzą.....

Alarm dla ludu, ostatnie wezwania: modlitwa, adoracja, wynagrodzenie, ekspiacja, suplikacje. Podkreśl trzy razy. To was zobowiązuje, by zwyciężyć wroga ludzkości......

Naród polski jest podzielony, narasta agresja po pseudo szczepionkach, terror, opodatkowania, nowy ład, potem głód, co jest celowe. Chcą sprowokować was do wyjścia na ulice, tzw. masówki. Nie robić tego, bo ogłoszą wyjątkowy stan zagrożenia, następnie wojny, by zamknąć was w domach, a wtedy dywersanci po cichu uczynią zabiegi, by was sterroryzować. Zatrują źródła wody, nie będą dawać dostaw pożywienia. Sami wpadniecie w popłoch, depresję i jedni na drugich będą napadać, gdy głód rozjątrzy wszystkie rany. Będzie wojna.

Złoto, które zostało zabrane z Londynu dla spłacania spadków żydowskich niezgodnie z prawem polskim. Jednym słowem kłamstwo ma krótkie nogi. W takiej atmosferze wkroczy okupant, który już podzielił Polskę i jej dobra naturalne. Mapy mają opracowane dla żydowskiego sanhedrynu przez wojsko amerykańskie, gdy przyjmiecie miliony rzekomych uchodźców. To są terroryści, separatyści, którzy od wewnątrz będą działać, napadając na naród wybrany, kapłanów, niszcząc kościoły, bo zechcą wprowadzić jedną zapowiadaną religię, bez ofiary Mszy Świętej, by ośmieszyć chrześcijaństwo, Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Mają już wszystko przygotowane z udziałem naszych za mamonę sprzedających arcykapłanów.

20III 2022 r. Dziękuję wam za dar modlitwy sercem, za wasze rodziny i ochronę granic ojczyzny oraz ofiarowane Msze Święte (9 dniowe nowenny) wg podanej niżej intencji, które mogą zatrzymać agresora.....

UE nie prowadzi do pokoju przez swoje założenie traktatowe, które są przeciwko Polsce, atakuje nieustannie, nie dając środków walutowych uzależniając od posłuszeństwa, szczególnie wprowadzenia sodomy i gomory. A więc walka totalna z Dekalogiem, jak i w Parlamencie Europejskim - macie wilków w owczej skórze, co się śmią nazywać Polakami.

.... Antychryst będzie uciskał lud Boży, przez wprowadzenie nowej religii światowej - bez konsekracji chleba i wina, a więc nie wg odwiecznych zasad rytu chrześcijańskiego, którą jest EUCHARYSTIA. To ustanowił Mój Syn Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Będziecie bardzo prześladowani za prawdziwą wiarę, bo WHO położyło łapę i wg praw bezbożnych, będą wyznaczać kierunek „ohydy spustoszenia”.

I do tej nowej religii z radością weszła UKRAINA, a prezydent żyd podpisał ten pakt, to jest wyraził zgodę, a jego rząd manifestuje masonerię-kolor zieleni to ich symbol. Widzicie to w TV jak się prezentują. UE dąży do tej samej „kulturowej zmiany”- tak ją nazywają.

Teraz to już kwestia krótkiego czasu, gdy wojna się rozleje na całą prawie Europę, zajmie częściowo Azję i Amerykę i inne kraje. Ta wspólna deklaracja o „pokój”, to zaakceptowanie antychrysta.

Mówię, Ja Matka Boga i Człowieka, nie patrzcie na niego nie słuchajcie, to jest wąż przeklęty, szatan, który zwodzi wiele dzieci narodów swoim podstępem.

Zaatakuje nagle nocą i Polskę moje dzieci, bo jest mu przeszkodą Naród Wybrany – Nowego Jeruzalem, który modli się tak jak wasza grupa.

Wołam - dajcie modlitwę żarliwą, by przebłagać Boga Najwyższego. Wyprosiliście wiele i dużo łask spłynie. Jesteście przykładem dla innych, którzy tylko mówią, a trzeba włączyć się czynnie. Was zaprosiłam po imieniu, by jeszcze wybłagać zmiłowanie pańskie dla reszty mojej trzódki. Ufajcie i trwajcie w pokoju.....

To trzeba podać, niech wszyscy którzy będą zgłębiać to „Słowo Boże” przystąpią do walki z siłami ciemności, bo Mój różaniec święty to miecz, który gromi i unicestwia zło.

Macie argumenty: Moje „siedem boleści”, Moje „krwawe łzy”, różaniec święty, modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, post, jałmużna - to są atrybuty szczególne znamienne do użycia na te czasy apokaliptyczne. Jest mało czasu, powtarzam jak wyżej………..

Błogosławi +++ Bóg Ojciec,+++ Bóg Syn, +++ Bóg Duch Święty, przez Moje Niepokalane Serce i to specjalne błogosławieństwo niech spłynie na was tu zebranych, wasze rodziny, DM św. JPII i miejsca schronienia, które zostały wyznaczone na odprawianie Eucharystii w katakumbach i Ojczyznę Polskę, wszystkich czytających i słuchających tego pouczenia - Mnie Matki Bolesnej, bolejącej nad dziećmi swoimi całego świata. Trwajcie w pokoju. Co by się nie wydarzyło, to jest plan ocalenia. Bóg Ojciec dał je Maryi Niewiaście obleczonej w słońce, a księżyc - symbol islamu, sierp i młot pod Jej stopy - Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, która zmiażdży węża piekielnego, starodawnego smoka, pierwszą i drugą bestię.

To mówi Anioł Stróż Polski AVE: Do Niej wznosić modły, prośby, błagania. Zachować się w cnocie, umocnić wiarę i miłość. Modlić się o łaskę wypełnienia Woli Bożej, za Cypriana Polaka, który jest „Gniewem Boga Ojca”, oraz Namaszczonego, który poprowadzi lud mocą Ducha Świętego i za przyszłego papieża. Najlepiej różańcem świętym. Ufać bezgranicznie. Otrzymaliście wiele pouczeń co do czasów apokaliptycznych. Czuwam nad wybranym Narodem -Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

--------Tytułem wstępu.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Państwo! Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. na podstawie słów ówczesnego błogosławionego JPII do tercjanki z Polski- Alicji, która po modlitwie w Watykanie otrzymała od Niego następujące słowa: „Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję”. W tym celu zaczęła działać strona internetowa /www.domymodlitwyjp2.pl/, a na beatyfikacji św. JPII zostało rozdanych w Rzymie 10 tyś. obrazków z informacjami w kilku językach o Domach Modlitwy. Zgłoszenia o zakładanych Domach Modltwy zaczęły napływać z różnych diecezji Polski i innych krajów i ta sytuacja ukierunkowała działania Ruchu wyłącznie drogą internetową. Dane osobowe przy wpisach do DM są „szczątkowe” z zachowaniem przepisów RODO. DM działają w ciszy rodzinnych domów, realizując w globalnym obszarze Kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, którą św, JPII głosił wołając: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas". Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”. Regulaminowa modlitwa odbywa się w dniach 2,16 i 22 każdego miesiąca i obejmuje tradycyjne modlitwy Kościoła: Litanię Loretańską. Litanię do św. Józefa, różaniec /w zakresie dowolnym/ oraz Te Deum.

DM ze względów formalnych / przestrzeń internetowa/, nie są własnością żadnej parafii, czy diecezji, to jednak poprzez powyższe nbsp;modlitwy podane przez św. JPII, wpisują się jednoznacznie w zbawczą misję ewangelizacyjną Kościoła. Dla podkreślenia tego faktu, członkowie Kolegium DM, świadomi swoich ludzkich słabości, dwukrotnie prosili pasterzy Kościoła o pomoc, o wsparcie modlitewne i ogólne pasterskie błogosławieństwa i takie otrzymali. Owocują ono bardzo wyraźnie do dnia dzisiejszego, gdy się weźmie pod uwagę, że przy skromnych możliwościach informacyjnych Ruchu, aktualnie zarejestrowanych jest anonimowo 4600 DM w Polsce i w innych krajach.

Ruch Internetowy DM nie prowadzi spotkań grupowych, lecz ukierunkowuje swe działania na propagownie modlitwy w rodzinnych domach. Według s.Faustyny Kowalskiej, przyjdzie taki czas dla Kościoła, że „święte tajemnice” będą sprawowane tylko po domach prywatnych /(Dz 991)/. W orędziach, które zamieszczamy, znajdujemy wiele zadań duchowych głoszonych przez oficjalną naukę Kościoła.

Ze względu na uchylenie Kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (A.A.S. 58/16), nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur Kościoła

W proroczym Słowie Bożym spotykamy się z następującymi współczesnymi problemami wiary: Potrzeba nowych działań ewangelizacyjnych przy zachowaniu niezmiennych dogmatów wiary, rozwój kultów Najśw. Serca Jezusa i Niep. Serca Maryi, część dla Najśw. Eucharystii i sakramentów, niedzielna Msza Święta i comiesięczna spowiedź, pierwsze piątki i soboty miesiąca, wołanie o cały różaniec o miłosierdzie dla całego świata poprzez modlitwę koronki, dobre uczynki i jałmużnę.

W ostatnim czasie wibijają się tu zadania przygotowujące świat na czasy antychrysta oraz drugiego przyjście Chrystusa. Na te 2 zdarzenia Jezus wypowiedział się do Apostołów jeszcze przed Wniebowstąpieniem poprzez ewangelię: /Ostrzeżenie – Wstrząs sumień:/ „Odchodzę i przyjdę znów do was”.

nbsp;/Nadejście antychrysta/: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic ze swego we Mnie”/J 14. 27-31a/..

W tych Czasach Ostatnich bardzo ważne są następujące dalsze czynności duchowe: Adoracja, spowiedź z całego życia, codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej z Komunią Świętą włącznie, jako najmocniejsze lekarstwo duchowe na ataki ze strony złych duchów, powrót do praktyk oddawania Bogu-Maryi losów narodu, grup społecznych, dzieci, młodzieży poprzez publiczne odmawianie „Aktów oddania”. Ponadto dochodzi wołanie o zamawianie bezcennych Nowenn Mszalnych w różnych pilnych intencjach Polski, świata i Kościoła oraz zrealizowanie pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski przez Rząd i Episkopat zgodnie z zapisami S.B. Rozalii Celakówny, jako ostatecznego warunku ratunku Polski, a potem poprzez nią innych narodów.

Bóg nie zakończył swojego Objawienia wraz ze śmiercią ostatnich Apostołów. Trwa ingerencja Ducha Świętego przez aniołów i świętych, a przede wszystkim poprzez objawienia Matki Bożej, która według słów Synodu „dla pielgrzymującego Ludu Bożego jest znakiem pewnej nadziei i pocieszenia, poprzedzającym nadejście Dnia Pańskiego'”.

Propozycje z Nieba, zamieszczone w orędziach, nie oddalają od Chrystusa, ale do Niego prowadzą. Pomagają w pełniejszym przeżywaniu ostatecznego Objawienia Chrystusa, w konkretnej naszej epoce historycznej.

Zwrócił na to uwagę wiele lat wcześniej papieża Benedykta XVI, który w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Dominipowiedział: „Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać”. / KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE LUMEN GENTIUM -Sobór Watykański II - Rozdział II 12/.

Mamy nadzieję, że zakładanie DM stanie się w przyszłości zadaniem ewangelizacyjnym całego Kościoła Katolickiego, który nie będzie gasił Ducha, „lecz doświadczał wszystkiego i zachowywał to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21). "

Prosimy o modlitwę za wszystkie działania DM im. św. JPII”, w tym za nowych ewangelizatorów, aby każda diecezja miała takich DM przynajmniej 100.

Na obecny czas to zadanie wykonały następujące diecezje w Polsce: Białostocka, Ełcka, Katowicka, Krakowska, Lubelska, Łódzka, Przemyska, Rzeszowska, Tarnowska, Zamojsko- Lubaczowska, Warszawska.

Szczęść Boże. Kolegium „Domów Modlitwy im. św. JPII” 21V2022r.

W historii kościoła było wiele przypadków nadużyć ze strony tak zwanych wizjonerów.100,200,300 lat temu po każdym objawieniu tysiące ludzi gromadziło się w miejscu danych objawień.Niestety nie można stwierdzić ile było faktycznych nawróceń, a ile pobieżnych fascynacji.Dzisiaj świat się zmienił i w dobie globalnego internetu jesteśmy z jednej strony dobrze poinformowani, a z drugiej błądzimy, bo ilość przekazów jest zbyt duża, by rozpoznać prawdę od fałszu. Od lat śledzę Prywatne Objawienia i co mogę wam powiedzieć. Przede wszystkim te prawdziwe, ale jeszcze nie uznane przez kościół, ponieważ jeszcze trwają i nie można rozpocząć ich procesu są:
1. Przepełnione Duchem Świętym-oznacza to, że powodują w nas przemianę i chęć zmienienia dotychczasowego grzesznego życia.
2. Zaczynamy więcej się modlić, adorować i poświęcać czasu dla Boga.
3. Zaczynamy widzieć w człowieku Chrystusa, przez co stajemy się bardziej łagodni, pokorni, mili, uprzejmi, serdeczni i tak dalej.
4. Stajem w Prawdzie wobec samego siebie i chcemy wszystko naprawić dążąc do spowiedzi generalnej.Staramy się chodzić do kościoła jak najczęściej nawet 2,3 razy w ciągu dnia.
5.W chorobie ufamy bezgranicznej Łasce Boga co pozwala modlitwą, Eucharystia, wiarą, czy wodą święconą uleczyć wiele poważnych schorzeń,ułomności,czy nieuleczalnych chorób.
6. W naszym życiu pojawiają się Boże Cele takie jak Wieczne Zbawienie, a materialny świat przestaje nas interesować.A to co było naszą pasją i życiowymi uciechami zastępujemy modlitwą,adoracją,pokutą,postem....
7. A najważniejsze jest szczęście, które osiągamy coraz częściej czytając Orędzia z Nieba. Tym szczęściem chcemy się dzielić z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi i ze wszystkimi ludźmi przez portale społecznościowe. Bo tym szczęściem jest dzielić się szczęściem Bliskości Stwórcy Jego Syna i Maryji.

Ps. Kto nigdy nie doświadczył chociażby jednej Łaski wymienionej powyżej, ten zawsze będzie krytykował, zastraszał, oskarżał Orędzia z Nieba o rzekomą herezję, czy niesprawdzone fakty.
Bóg w historii Świata zawsze wybierał ludzi do przekazywania Jego Woli i teraz jest podobnie. Jak za czasów Noego tylko garstka Mu uwierzyła i teraz nie będzie inaczej. Ale nie winniśmy się tym zrażać, że tak mało ludzi zna Prawdę, bo Duch Święty wie kto na tę Prawdę zasługuje i kto Ją przyjmie bez tysiąca
niepotrzebnych pytań. Jezus kiedyś powiedział: „Modlitwa i Cierpienie jednej osoby, może uratować Naród pamiętajcie o tym Wasz Ukochany Jezus Chrystus”.Amen

Objawienia prywatne mogą być pomocne dla wiary, ale nie mamy obowiązku z nich korzystać

lonanapisał: 23 marca 2020 14:07

Dokladnie tak!! Oczywiscie ze nie wszystkie objawienia prywatne pochodza od Boga bo i o takich mozna bylo uslyszec ale nie mozna w taki sposob podchodzic do tematu. Pan Jezus szuka wszelkich sposob aby dotrzec do jak najwiekszej liczby osob aby przez to ich nawrocic i zbawic. I tak dal nam Ewangelie i dzieki Slowu Zycia wielu sie nawroci ale sa i tacy ktorym potrzebne bedzie dodatkowe wsparcie z Nieba ze tak powiem, wlasbie w postaci objawien. Nie mozemy tez tak surowo oceniac zreszta po owocach ich poznacie jesli dzieki objawieniom ludzie sie nawracaja i przewartosciowywuja swoje zycie to jest to dobry owoc i Chwala Panu za to !!!

Odpowiedz

3. Przez jedenaście lat, nie ma żadnych udokumentowanych potwierdzeń, że Ruch działał z niekorzyścią dla konktretnych osób.

, nie może więc być do niego żadnych zastrzeżeń.

Aktualnie jest ich 4600 w Polsce i za granicą.

Wolność słowa to jedno z podstawowych praw

człowieka gwarantowanych przez szereg

okumentów państwowych i międzynarodowych.

Daje ona możliwość swobodnego wyrażania opinii

i poglądów bez względu na środek przekazu

nternet powinien być miejscem, w którym każdy

może wygłaszać swoje poglądy bez jakichkolwiek obaw.

+++

JE ks. bp dr Marian Rojek

Słowo wyjaśniające w sprawie dalszego funkcjonowania Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy im. św. JPII.

1. Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. na postawie Słowa proroczego jakie otrzymała Alicja Cessak w rozmowie mistycznej w Watykanie z ówczesnym błogosławionym JPII. Osoba ta otrzymuje przekazy od 2003r. które w zależności od nakazu duchowego, były i są przekazywane do kolejnych pasterzy Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej. Na podstawie słowa z 2 III 2011 r. są zakładane przez stronę Intenetową, internetowe Domy Modlitwy Program modlitwny obejmuje dwie litanie/ Loretańską oraz do św. Józefa/ oraz różaniec i Te Deum. Ruch działa w wolnej przestrzeni Intenetu, nie nadużywa w żadnym wypadku wolności medialnej gwarantowanych przez szereg dokumentów państwowych i międzynarodowych.

Strona Internetowa Ruchu rozregulowanych często polemik. Nie jest blogiem i to pomaga jej budować stosunkowo spokojnie do obecnych czasów Rodzinne Domy Modlitwy.

Ewidencja członków DM jest zminimalizowana do minimum i obejmuje zasadniczo imię lub tylko literowe inicjały. Idąc tą drogą, potwierdzamy z całą odpowiedzialnością, to co było ustalone u ks. Bioskupa Wacława jak i potwierdzone u ks. Biskupa Mariana:” Ponieważ na obecny czas brak jest odpowiednich przepisów administrujących" działalność internetową wykraczającą poza ramy diecezjalne, "Domy Modlitwy Jana Pawła II" określiły się jako "Internetowy Ruch Katolicki" z odpowiedzialnością indywidualną każdego członka "Kolegium DM" wobec Kościoła.

Owoce naszej odpowiedzialności

1. Członkowie Kolegium są sługami nieużytecznymi, pomagają ludziom świeckim realizować w globalnym obszarze kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, o której św, JPII mówił modląc się:"Maryjo' Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas"...! Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

2. Członkowie Kolegium umacniają się darami Kościoła, codziennie umacniają się Mszą Świętą oraz codzienną Adoracją. Bardzo często nocą. Tu i tylko tu szukają umocnienia duchowego i darów Ducha Świętego.

3. Członkowie Kolegium w cichości uzupełniać zbawczą misję ewangelizacyjną Kościoła. Sprowadza się ona do szerzenia zanikającej modlitwy roddzinnej wśród braci i sióstr z Polski i świata.

4.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
-->