Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
245
346
426

-80

Odwiedziny
...1 431 015
There are no translations available."Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła

II”

Internetowy Ruch Katolicki

alt
Pielgrzymka do Japonii śladami św. Maksymiliana Kolbego- 28.01 – 07.02.2024 /11 dni/. Informacje szczegółowe--------->Menu: Komunikaty.


Apel Królowej Polski Hetmanki w dniu Mojego Niepokalanego Poczęcia to jest ósmego grudnia niebo będzie otwarte na wasze prośby i łaski ze skarbca bożego wylane od godziny 12.00 w południe do 24.00. o ile będziecie prosić w postawie dzieciństwa bożego z wiarą , ufnością , pokornym sercem. Wtedy Mój Syn widząc waszą gorliwość , chęć i pragnienie oczyszczenia się i będzie to zgodne z wolą bożą przez przywilej Mojego Niepokalanego Serca nie poskąpi tych kroci łask.

Modlitwy regulaminowe Domów Modlitwy im. św. Jana Pawła II”:
Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wychwalamy.
Modlimy się w dniach: 2,16, 22, każdego miesiąca. Daty wskazują najważniejsze momenty w życiu św. JPII: 16-ty-data wyboru na papieża, 22- objęcie urzędu papieskiego, 2- data śmierci. W tych dniach, tworzymy internetową wspólnotę modlitewną znaną tylko Bogu i przez wstawiennictwo św. JPII wypraszamy potrzebne łaski do rodzin, kościoła i ojczyzny- Polski.

2XII 2018 JPII: "Te Deum" jako dziękczynienie, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUUS Maryi powtarzam i wy tak czyńcie kochane dzieci Maryi Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego, by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ....

7IV2019 Maryja: "Tak, te „Domy Modlitwy im. św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa".

Zapisy-----------Patrz- Zapisy do DM.
----------------


Jedyny ratunek dla Polski-

Pokutna modlitwa uniżenia”

Drodzy Państwo- Kochani „mieszkańcy” Domów Modlitwy im. św. JPII, grupy modlitewne całej Polski, wszyscy patrioci naszej Ojczyzny, którzy w Bogu pokładają nadzieję!!!

Niebo przekazuje poprzez DM, Jedyny ratunek dla Polski- Pokutną modlitwę uniżenia”. Dlaczego to jest jedyny ratunek? Bo od tej formy modlitwy, od uniżenia się Narodu Polskiego przed Bogiem, będzie zależało przeprowadzenie Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski przez czynniki nadrzędne w Państwie Polskim. Innej drogi ocalenia w planach Bożych nie ma.

„Intronizacja” musi być przeprowadzona, jeśli chcemy uratować Polskę od upadku. Siły „króla” zła są tak silne, że tylko Chrystus Król Wszechświata jest władny je pokonać.Zróbmy wszystko, aby ten głos ratunkowy objął całą Polskę. Módlmy się, uniżajmy i przekazujmy informację innym.


Główne punkty przekazu Maryi dla DM z 21XI2023r.:

1)APEL: „W obliczu totalnego zagrożenia suwerenności waszej Ojczyzny, wołam o ratunek dla Polski przez natychmiastową Intronizację na Króla Polski Mojego Syna, Boga Żywego Jezusa Chrystusa, wg przekazu S.B.Rozalii Celakównej przez Episkopat Polski, Pana Prezydenta z Rządem na czele oraz lud Boży.

Warunek: W czasie Apelu błagać o jedyny ratunek dla Polski - Nowego Jeruzalem modlitwą krucjaty, tj. uniżenia /leżąc krzyżem/ przez 5 minut, trwając w łączności duchowej, by zachować wiarę Ojców waszych wg Dekalogu”.

2) „Konieczne jest, aby w waszych domach na miejscu honorowym zaistniały wizerunki: RE DI POLONIA i MÓJ REGINA DI POLONIA oraz patrona Domów Modlitwy św. JPII i Pana Jezusa Miłosiernego Wileńskiego”.

3) "Ja Jasnogórska Hetmanka Narodu Polskiego wzywam wszystkie dzieci Boże, szczególnie złączone w DM św. JPII, oraz zapraszam do współpracy na niwie pańskiej armię 350.000 osób zjednoczonych wokół przewodnika duchowego Rafała P...........Przynaglam was też do wpisania się do DM św. JPII oraz kontynuowanie modlitwy wg obowiązującej reguły, by móc na nowo wystartować do następnych wyborów. Moje kochane dzieci. Ponieważ wasz wyartykułowany program jest zgodny z wolą Bożą, to jest wam dana wasza misja - budowanie Królestwa Dwóch Serc przez Przeczyste Serce św. Józefa w Nowym Jeruzalem".

/Reguła internetowych DM jest bardzo prosta, opisana w punkcie „Statut”/.


Komentarz DM cz. I
Jak rozeznawać sprawy Intronizacji Jezusa Chrystusa w obecnej dobie potrzeb?

Apel powyższy, znów jest oparty o Intronizację opisaną w pismach S.B. Rozalii Celakównej oraz o współczesne przekazy. Oto skrótowy zapis tego fundamentalnego warunku ratunku Polski:
...”jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację.....z Rządem na czele”.
/R. Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str. 207, imprimatur, WAM 2007/.

Dokonano już w Polsce wiele Intronizacji o różnym zasięgu społeczno-religijnym. Inicjatorami byli ludzie świeccy, ale i duchowni. Jednak wciąż nie zdarzyło się, aby z inicjatywą ratunku dla Polski wyszedł generalnie Rząd Polski. Dlaczego? Bo to, by wymagało od Niego całkowitego opowiedzenia się za Bogiem, oddania swej ziemskiej władzy Jezusowi Królowi Wszechświata i podporządkowanie się pod Boży Dekalog. W sprawie Intronizacji, z nakazu Bożego, do czynników rządowych i kościelnych było na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wysyłanych wiele sygnałów i petycji. Wciąż jednak zadanie to nie jest wykonane w całej pełni.

W 2010r.(12X), Anioł Stróż Polski przekazał dla Adama Człowieka objawienia posiadające imprimatur, a wśród nich bardzo ważne słowa, o potrzebie Intronizacji:

„Sami nie pokonacie tej siły Bestii, która została wypuszczona i (Ap.13,7). To może uczynić Chrystus Król, Pan panów i Król Królów...”. /Adam Człowiek „Anioł Stróż Polski”: str.45. Instytut wydawniczy św. Jakuba- Szczecin- imprimatur, abp A.Dzięga 5V2015r./.

Bestia została już wypuszczona i dotychczasowymi siłami duchowymi nie damy rady jej pokonać. Należy więc sięgnąć po władzę najwyższą, tj. władzę Jezusa Chrystusa Króla.

Trzynastego października 2013r. Anioł Stróż Polski wyjaśnił, jak tą „władzę” należy rozumieć: "Aby wasz naród mógł się cieszyć trwałością i błogosławieństwem, konieczne jest, aby rządy hierarchiczne / kościelne/ i polityczne, uznały panowanie Chrystusa Króla nad społeczeństwem. Nie chodzi przecież o nadawanie godności królewskiej Królowi, lecz o uznanie Jego praw... / j.w. str. 50/.. Gdy wydaje się wam, że tak wiele zostało przegrane, to właśnie wtedy powinniście jeszcze bardziej zmobilizować się do wielkiej, narodowej modlitwy ekspiacyjnej, aby duch pokuty poruszył sumienia i otwarł umysły i serca"./ j.w. str. 143/.

To wielkie wołanie o modlitwę pokutną, zostało powtórzone w przekazach dla DM, na początku 2022r. i obecnie, tj. 21 XI2023r.

23 I 2022 "Trzeba paść na kolana i błagać przebaczenia, leżąc krzyżem w uniżeniu i wołać: Jezu Synu Dawida ulituj się nade mną- powtarzać nieustannie".

21XI2023r.
"W czasie Apelu błagać o jedyny ratunek dla Polski - Nowego Jeruzalem modlitwą krucjaty, tj. uniżenia
/leżąc krzyżem/ przez 5 minut, trwając w łączności duchowej, by zachować wiarę Ojców waszych wg Dekalogu”.


Pan Jezus do Rozalii Celakównej o potrzebie modlitwy i ofiar w sprawie Intronizacji

Pan Jezus: W tej sprawie [Intronizacji] trzeba dużo cierpieć, trzeba całkowicie być ofiarą. Tak, będziecie wiele wiele cierpieć dla Intronizacji”/j.w. str.234/.

Jezus przekonywał, aby do Intronizacji przygotował się nie tylko cały naród, ale każdy z osobna: Intronizacja to nie tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy/jw. str.234/. Innym razem Rozalia zapisała jeszcze inne słowa, jakby dosłownie kierowane do nas na obecny czas: „Wam należy się modlić gorąco, składać z siebie ofiary, cierpieć to wszystko, co macie z nieskończonej mądrości i dobroci Bożej przeznaczone i cierpliwie czekać na wszystko” /jw.299/.

Komentarz DM cz. II

Praktyka pokutna „leżenia krzyżem”- modlitewne przygotowanie do Intronizacji osobistej i państwowo- narodowo- kościelnej.

Praktyka pokutna leżenia krzyżem zwana także prostracją stosowana była już podczas modlitwy w Starym Testamencie. Bohaterowie biblijni, królowie itp. leżąc twarzą do ziemi, w całkowitym uniżeniu modlili się w pokorze i wstawiali za swoje narody, uzyskując niezwykłe łaski. Od lat w liturgii rzymskiej, ten sposób modlitwy jest praktykowany w specjalnych okolicznościach: Np. podczas ceremonii Wielkiego Piątku, celebrans kładzie się krzyżem przed ołtarzem na znak, że „Odszedł nasz Pasterz; Jezus Chrystus”. Podobnie osoby, które otrzymują święcenia padają na twarz i leżą krzyżem podczas śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych. W wielu zgromadzeniach zakonnych, także przyjmujący profesję zakonną przybierają postawę leżenia krzyżem.

Modlitwa uniżenia to najwyższa forma adoracji Jezusa Chrystusa Króla, obecnego Boga i Człowieka w Majestacie Trójcy Świętej - tak zwane leżenie krzyżem. Przez takie uwielbienie można uprosić wszystko, gdy to czynimy z wiarą i miłością. Wzywając wstawiennictwa Niepokalanej, depcze Ona głowę węża prastarego. Kapłan proboszcz, gdy prosi w tej postawie, ma łaskę zachować w cnocie i posłuszeństwie powierzone mu owce w parafii, w której jest tylko administratorem, jak również biskup, arcybiskup zwierzając swoich wikariuszy, proboszczów, zakony męskie i żeńskie, wspólnoty, grupy modlitewne Niepokalanemu Sercu Maryi. Mówi Ona, proś najpierw i zawierzaj daną osobę, wspólnotę Mnie, a Ja poprowadzę do Najświętszego Serca Mojego Syna. I wtedy dokona się triumf Dwóch Najświętszych Serc.

Leżenie krzyżem jest najsilniejszą modlitwą, ponieważ wyraża całkowite oddanie się Bogu przez najgłębsze poniżenie i poczucie własnej ludzkiej słabości wobec Niego. Gdy się uniżamy, Bóg wylewa na nas swoje miłosierdzie, prowadzi do usuwania konsekwencji skutków naszych grzechów w wymiarze osobistym, rodzinnym i narodowym. Nasze przeobrażenie obejmuje wtedy:
1. Żal za grzechy, przebaczenie sobie i przeciwnikom, błogosławieństwo wrogom.

2. Pokuta i wynagrodzenie za grzechy.

5. Trwanie w łasce uświęcającej i sakramentach świętych.

W pokutnym akcie uniżenia, często w samotności, ciemności i ciszy, przepraszamy Boga za grzechy dzieci, rodziców, małżeństw, osób i instytucji publicznych, Ojczyzny. W ten sposób możemy uprosić potrzebne przemiany w życiu osobistym, rodzinnym i społeczno- państwowym. Jest to głębokie przygotowanie się do uznania Jezusa za Króla własnych serc i Króla Ojczyzny- Polski w Akcie Intronizacji. Pan Jezus do S.B. Rozalii Celakównej i do współczesnych mistyków, wielokrotnie powtarzał, że Intronizacja Jezusa na Króla wymaga przemiany osobistej oraz narodowej. W obecnym czasie, drogą do niej jest modlitwa uniżenia.


Cz. III - Przykłady świętych

Pan Jezus

Przykład modlitwy uniżenia dał sam Pan Jezus. W ogrodzie zwanym Getsemani, rzekł do uczniów przed swoja śmiercią: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną! I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”. (Mt 26, 36-39)

NMP

Modlitwa w uniżeniu była szeroko praktykowana przez Matkę Bożą. Ten akt pokory był Jej podstawowym odruchem wdzięczności wobec Boga Ojca, wobec Jej Syna Jezusa Chrystusa. W książce : „Mistyczne miasto Boże” Marii z Agredy czytamy, że modliła się, leżąc krzyżem na ziemi: Za tych, których dusza skazana była na czyściec, modliła się gorąco i spełniała czyny pokutne, leżąc krzyżem na ziemi, jako zadośćuczynienie za owe dusze”. /„Mistyczne miasto Boże”, str. 290/.Wyd. Michalineum, Warszawa 1992/. Pomagała i troszczyła się o wszystkich i o wszystko co ziemskie i duchowe.

Gdy pewnego razu, była bardzo potrzebna modlitwa za dziewczynę, której groziła utrata zbawienia, „padła pełna boleści na ziemię i modliła się za tę nieszczęśliwą ofiarę piekielnego wroga”/ jw.str.291/.

Pewnego zaru, gdy chodziło o ważną sprawę dla losów Kościoła, wszyscy Apostołowie z Maryją, upadli na ziemię i wzywali Ducha Świętego/ jw. str.297/

Maryja w szczególny sposób, przygotowywała się do przyjęcia Komunii Świętej:

W wieczory poprzedzające dni Komunii świętej Maryja w swojej alkowie oddawała się różnym ćwiczeniom, leżąc krzyżem na ziemi, padając na kolana, odmawiając różne modlitwy i oddając hołd Bogu w Trójcy Świętej jedynemu./jw.str. 313/.

Za każdą obelgę jakiej doznawał Jej Boski Syn, Królowa niebios ćwiczyła się w pokorze, klęcząc lub padając na oblicze”/jw.312/.


Św. JPII

Piękny przykład modlitwy w uniżeniu przed Bogiem dawał za swego życia św. JPII. Oto wypowiedzi dwóch najbliższych świadków Jego duchowego życia.

Kard. Stanisław Dziwisz: Przez wiele lat byłem świadkiem jego modlitwy [JPII]zarówno podczas wielkich celebracji z udziałem ludu Bożego, jak i w zaciszu kaplicy biskupów krakowskich, a później na Watykanie – mówił kard. Stanisław Dziwisz podkreślając, że Jan Paweł II chodził do kaplicy także w nocy, często modlił się leżąc krzyżem.

Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowa: Całe życie papieża było modlitwą. Dużo czasu codziennie spędzał w kaplicy. Przychodził tu w wolnych chwilach między zajęciami, przed obiadem i po obiedzie, modlił się rano przed mszą świętą, przed audiencjami i po audiencjach, był tu długo po południu, a przed pójściem na spoczynek śpiewał w kaplicy Apel jasnogórski.

Każdego ranka natomiast, zanim jeszcze wszedł do kaplicy, w swoim pokoju odmawiał dziesiątkę różańca, leżąc krzyżem na podłodze.

Św. Faustyna Kowalska

Św. Faustyna Kowalska upodobanie do modlitwy uniżenia przed Panem miała już w swoim sercu od lat młodości. Zaraz na początku swojej drogi do zakonu, gdy opuściła potajemnie towarzystwo zabawy, udała się do katedry św. Stanisława Kostki. W swoim Dzienniczku tak opisuje co dalej robiła: „Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze; nie zwracając [uwagi] na nic, co się wokoło dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej”. /Dz.str.7/.


W dalszym życiu zakonnym, s. Faustyna bardzo często wstawała w nocy i modliła się leżąc krzyżem na posadzce, i bywało, że siostry potykały się o siebie.

Cz. IV - Świadectwa

Ks. Dominik Chmielewski

Gdy się uniżasz, to Bóg wylewa na całą twoją rodzinę swoje miłosierdzie. Nakłada na twój palec pierścień godności syna i córki króla i zabiera brudne szaty grzechu…

Kilka lat temu pomagałem znajomemu księdzu egzorcyście. Razem z grupą kilkunastu osób przez kilka lat modlił się nad dziewczyną o uwolnienie. Nic nie pomagało. Diabeł mówił jej ustami: „Kim ty jesteś, żeby mnie wyrzucić? Nie masz wiary”. Pewnego dnia spóźniłem się na egzorcyzm. Założyłem stułę, wszedłem do bocznej kaplicy, poszedłem przed Najświętszy Sakrament i usłyszałem w sercu, żebym położył się krzyżem i przepraszał w całkowitej pokorze za grzechy swoje, tej kobiety i jej rodziny. Kiedy położyłem się na ziemi i zacząłem się modlić, w kościele odezwał się ryk: „Klecho, świnio, kto kazał ci się tak modlić?!”. Gdy egzorcysta usłyszał to, powiedział, aby wszyscy położyli się krzyżem i przepraszali za swoje grzechy. Gdy to zrobili, zaczęła się prawdziwa jazda. Słyszeliśmy: „Miażdżycie mnie, nie mogę wytrzymać! Skąd wiecie, że tak trzeba się modlić?” Ta kobieta w ciągu kilkunastu minut została uwolniona. Zobaczyliśmy niesamowitą skuteczność tej modlitwy.

Abp Kondrat Krajewski – jałmużnik papieski do kapłanów w Łodzi/1917r./:

Leżenie krzyżem to absolutny wybór Boga. Najbardziej znany gest jaki znamy”.
https://www.youtube.com/watch?v=XzwvNwj3TTc

Świadectwa internetowe:

Autor:przydawka(---.play-internet.pl) Data:2019-02-11 06:56

W sytuacjach najgorszego kryzysu wiary zawsze modlę się leżąc krzyżem. Jeśli jestem w takim miejscu życiowo, w którym nie „ czuję” obecności Boga przy normalnej modlitwie, pomaga mi właśnie ten sposób uniżenia się. To oczywiście osobista sprawa, ale leżąc krzyżem, czuję się zwyczajnie bliżej Boga.


Post autor: Claudiax » 2020-06-26, 09:28

Wczoraj przeczytałam o modlitwie, [zalecającej] leżenie na podłodze krzyżem. Jest to modlitwa uniżenia przed Panem Bogiem. Przeczytałam kilka świadectw i wieczorem sama postanowiłam skorzystać z tej formy modlitwy. I bardzo ją polecam. Łzy same mi płynęły, Przeprosiłam Jezusa za wszytkie moje grzechy i grzechy mojej rodziny, i dziękowałam za wszystkie łaski. Nagle poczułam gorącą chęć, skorzystania z Sakramentu Pojednania i Pokuty oraz Komunii świętej, piękne doświadczenie.

Domy Modlitwy im. św. JPII 2XII2023r.
Refleksje powyborcze!

Wszystko przemawia za tym, że w obecnej sytuacji Polski,

słowa Pana Jezus do S.B. Rozalii Celakównej stają się słowami najwyższej wagi:

"Jest jednak ratunek dla Polski; jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga” /Rozalia Celakówna – „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”, str.207/.

Powyższe warunki „ratunku Polski” zostały skierowane do Rządu, a więc ludzi świeckich, odpowiedzialnych za normy prawa państwowego. Dotychczas, żaden demokratycznie wybrany Rząd w Polsce nie wykonał powyższego zadania i nie nastąpi to w obecnych warunkach, jakie zaistniały po wyborach.

Tylko jedna partia świeżo założona, startujący po raz pierwszy, a więc i o małej rozpoznawalności, odważyła się głosić potrzebę pełnej Intronizacji Chrystusa na Króla Polski, oraz zawierzenie Ojczyzny - Maryi Królowej Polski. Wskazała Polakom na moc interwencji Bożej, tak potrzebnej w obecnej sytuacji w życiu osobistym i państwowym.

Wyraz „ratunek” ze słów do Rozalii świadczy, że Polska znajdzie się w jakiejś nadzwyczaj trudnej sytuacji, gdzie będą potrzebne określone duchowe działania Rządu, bo tylko tą drogą będzie można uratować Polskę, tak jak to było wiele razy w naszej historii.Można się domyślać, że chodzi o sprawę zagrożenia naszej niepodległości.

Słowa Boże o Polsce skierowane do Rozalii należy traktować z największą powagą, tym bardziej, że sytuacja z naszym wrogo nastawionym sąsiadem jakim jest Rosja w każdej chwili może się wymknąć z pod kontroli nawet sił NATO. Mamy świeży przykład Izraela, który mając ponoć najlepszy wywiad na świecie, nie rozpoznał zamiarów najbliższej Palestyny.

Uratować Polskę może tylko Rząd, który jako władza świecka wraz z Narodem i w całym Państwie, uzna Chrystusa za Króla Polski przez pełną Intronizacji i realizację Dekalogu w całym Państwie. To uznanie ma spowodować wejście na drogę „porzucenia grzechów i całkowitego zwrotu do Boga”. Pamiętajmy, że słowa te zostały wypowiedziane do obecnej S.B. Rozalii Celakównej, przyszłej błogosławionej. W Jej procesie beatyfikacyjnym nastąpił zasadniczy postęp w ostatnim czasie, bowiem 11IV2023r. Papież upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania cnót Sługi Bożej Rozalii Celakównej. Do Jej beatyfikacji potrzebny jest jeszcze cud za Jej wstawiennictwem, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską.

W sytuacji, gdy większość wyborców w wyborach 2023 r.postawiła na tzw. "nowoczesność”, czyli na życie według ideologii liberalnej, tj. na życie bez Boga i Jego Dekalogu, jest bardzo pewne, że nastąpi załamanie pomocy Bożej naszej Ojczyźnie. „Bez Boga ani do proga” mówi przysłowie.

Mamy wiele przykładów z historii naszego Narodu, kiedy doświadczyliśmy, iż w nadzwyczaj trudnych sytuacjach zagrożenia utraty niepodległości / Tatarzy, Turcy, Szwedzi, Bolszewicy/ , zawsze uciekaliśmy się o pomoc duchową do Boga poprzez wstawiennictwo Maryi i ją otrzymaliśmy. Wobec głośno artykułowanych haseł lekceważących sprawy duchowe Polski ze strony całego bloku „lewicowego”, polecamy:

1)Kontynuowanie modlitwy za Polskę i dotychczasowe działania: różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, adoracje, nowenny, posty, ofiary i jałmużne, droga krzyżowa, zamawianie Mszy Świętych itp.

2. Zapisy do „Domów Modlitwy im. św. JPII’’,czyli budowanie na co dzień bastionów cichej modlitwy w naszych rodzinach. Wszystko wskazuje na to, że gdy upadną świeckie chorągwie patriotycznej Polski i religijne chorągwie Kościoła od wieków będące w ścisłej symbiozie, to pozostanie jeszcze cicha modlitwa błagalna w rodzinach. Każdy dom już teraz, powinien stać się Domem Modlitwy pod patronatem tego największego z Polaków- św. JPII. O takie działania On duchowo prosi.

Z naszych małych domowych „płomyków” wiary, Bóg jest w stanie wyprowadzić naszą Ojczyznę z doliny niepohamowanego grzechu i moralnych wynaturzeń i zbudować swoją mocą Polskę, która stanie na czele odnowionych narodów jako przedmurze chrześcijaństwa. Media zagraniczne, a tak że wielu polskich polityków zapowiadają z entuzjazmem odejście w Polsce od wartości katolickich i narodowo- patriotycznych na rzecz powszechnej demokratyzacji życia, także w sferze wiary i kultury na wzór preferowany przez wiele państw Unii Europejskiej.

Ufni w Bożą pomoc, wołajmy codziennie: „Któż jak Bóg”!!! Chryste Królu Polski zwyciężaj w nas i poprzez nas. Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.

B.Z.
17IV2023r.
www. Domy Modlitwy św. JPIIalt alt


Jeszcze możemy Polskę uratować!

Domy Modlitwy ważne informacje z Nieba przekazują,
niech Polacy odważnie duchową zaporę dla wrogów budują.
I to nie jest bajka, tylko prawdziwy Nieba przekaz nowy,
i zachęta do dalszej modlitewnej budowy.

Zapisać się do DM im. św. JPII na pewno potrzeba,
bo to jest najlepsza osobista i rodzinna droga do nieba.
Trzy razy w miesiącu modlitwa z JPII to nie tak wiele,
a umacniamy swą wiarę w domu i Kościele.

Spokojnie spać nie możemy,
dopóki za różańce w rodzinach się nie weźmiemy.
Groźne pomruki na Polskę spływają
i nowe „recepty” na związki "małżeńskie" dla nas mają.

Wojsko „Wagnera” nie darmo przeszło z Rosji do Białorusi,
bo napad na Polskę wciąż „kogoś” kusi.
Przyjaźń unijna też nam nowe kwiatki struga
i co chwila jakaś nowa komisarz za byle co nas ruga.

Zróbmy wszystko, aby modlitwa różańcowa w nas nie zmalała,
a wtedy Polska będzie bezpieczna i cała.


Życzenia dla Kochanego św. JPII - patrona naszej strony internetowej.

Jak najwięcej członków, jak najmniej krytyki fałszywej i jak najwięcej modlitwy różańcowej. To jest Apel dla całej Polski w obronie Jego Świętości i tożsamości autentycznej w przyjęciu dziedzictwa wiary, jak Nam przykazał. Niech to będzie dar serca, od każdego DM Jego imienia.

Zespół Redakcyjny Strony Internetowej .


Duchu Święty – natchnij mnie, Miłości Boża pochłoń mnie, na właściwą drogę – zaprowadź mnie. Maryjo Matko, spojrzyj na mnie z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkiego złudzenia, od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie. Amen.

Przyjdź Duchu Święty i przy pomocy Michała Archanioła i wszystkich i Jego Zastępów, pomóż odnaleźć na stronie Domów Modlitwy Boże treści, które pozwolą mojej Rodzinie i Ojczyźnie skutecznie wejść na drogę przemiany myśli, słów, czynów i pomogą wypełnić Wolę Bożą w tych Ostatnich Czasach. Amen.alt


„Jestem odnalezioną owieczką”

/za wstawiennictwem św. JPII/

Świadectwo.

Witam serdecznie. Dziękuję za rejestrację. Mały jest mój Dom Modlitwy - ja sama. Skromne jest również moje świadectwo, choć cała historia jest długa, dla mnie piękna, pełna otrzymanych znaków i symboli. Jestem odnalezioną owieczką. Za wstawiennictwem obecnie już św.[JPII], a wtedy jeszcze nie. 30.11w 2006r. podczas pobytu w szpitalu za granicą otrzymałam drugą szansę. Badanie w trakcie ataku wykazało zawał serca.

Ten zawał jakoś "podział się gdzieś", a lekarze nie umieli mnie zdiagnozować. Spędziłam 11 dni w szpitalu. Nie mam do chwili obecnej większych problemów z sercem. Nie opisuję tu szczegółów. Kto ma uwierzyć, nie są mu potrzebne szczegóły. Dane mi było poznać i zrozumieć co się stało i KTO za tym stał. Jan Paweł II był ze mną podczas wypadku rowerowego 9 m-cy później i jeszcze przez długi czas, opiekował się, pouczał, ostrzegał. Na początku nie byłam rozeznana, kto mi towarzyszy.

Zawdzięczam Mu życie i Dar Wiary.

Byłam oddalona od Kościoła wiele lat, 40 lat bez spowiedzi. Doprowadził mnie do Bierzmowania.

Potem w 2009 pożegnał się ze mną. Wiedziałam, że odchodzi przygotowywać się do świętości. Moje życie nabrało sensu i składa się od ponad 10 lat z wielu małych "cudów", szczęśliwych "zbiegów okoliczności".

Poznałam co to zapach róż, mówienie w językach obcych, na drodze mojej zawsze stają we właściwym czasie odpowiednie osoby, by móc poprowadzić mnie dalej, niby przypadkiem znajduję odpowiednie informacje. Zdarzyły się też i upadki. Wiem jednak, że Pan Bóg nie opuścił mnie nigdy, to ja zawiodłam wiele razy. Ostatnio ponad m-c temu mój ukochany Święty podczas wielkiego załamania pojawił się znowu i pokazał, że pomoże mi dźwigać mój krzyż.

Mój dom nie może się więc nie stać Domem Modlitwy św. Jana Pawła II. Dzięki Mu za to.Chwała Bogu Najwyższemu, Chwała Jezusowi Chrystusowi, Chwała Duchowi Świętemu i Najświętszej Pannie Maryi.

„Ritrovata” /nawrócona/

Pozdrawiam w Panu. Luty -22. 2017.