Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
40
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 977

Godzina dla Polski

PrintE-mail

There are no translations available.„Godzina dla Polski”
Pilna potrzeba modlitwy !

Apel Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. JPII”
o 1 wybraną godzinę w ciągu tygodnia wypełnioną różańcem w intencji:

„Za Polskę - o wypełnienie woli Bożej na drodze królowania Jezusa.

Ta intencja jest najważniejsza dla naszej Ojczyzny i przekazują ją zgodnie wszyscy współcześni mistycy.

Aby pokonać wrogów fizycznych i duchowych potrzebne są dalsze działania na miarę „Wielkiej pokuty” na Jasnej Górze w 2016r. czy „Różańca do Granic” z 7X2017r.

Pan mówi: Owszem, to są potężne pomoce z Nieba. Mieszają one szyki waszym, światowym wrogom, potęgom i ich ojcu Lucyferowi, ale nie wystarczą”.

Polska powinna wykonać w całości wolę Bożą złożoną w królowaniu Jezusa. Jak na razie to zadanie wykonały tylko Władze Kościelne ogłaszając 19XI 2016r. „Jubileuszowy Akt uznania Jezusa za Króla i Pana”.

Na podobny krok powinny się zdecydować jak najszybciej władze Rządowe Polski, bo one są odpowiedzialne za obszar cywilno - prawny w Państwie. Na obecny czas jest to zadanie bardzo trudne do wykonania ze względu na wielkie przeszkody stawiane przez przeciwników Bożych praw.

Bardzo jest więc potrzebna modlitewna Godzina dla Polski”. Bóg pragnie ją osłaniać i dla tego prosi o modlitwę za nią w dzień i noc.


Krótki regulaminDana osoba deklaruje 1 godz. zegarową modlitwy różańcowej w tygodniu w określonym dniu i godzinie. W wypadku trudności, można przenieść modlitwę na inną godzinę lub inny dzień tygodnia.Mamy nadzieję, że będzie nas dużo, że wybierzemy różne godziny /również nocne/ i w ten sposób będzie trwała nieustanna modlitwa /różaniec/ za Polskę- przynajmniej 1 osoby w danej godzinie.

Do wypełnienia zadania minimum potrzebnych jest 168 osób, ponieważ tyle jest godzin zegarowych w ciągu tygodnia.

W imię dobra wspólnego, prosimy o zapoznanie się z poniższą szerszą motywacją potrzeby pilnej potrzeby modlitwy za Polskę, opierając się na Słowie kierowanym przez Boga do wybranych dzieci w Polsce. Wiele z tych Słów, posiada potwierdzenie Kościoła.
Co dalej z Polską w świetle

przekazów?Najważniejszym obecnym zadaniem duchowym dla Polski jest pełna Intronizacja Jezusa Króla.

19 XI 2016r. w „Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, Episkopat oddał Państwo Polskie i Naród Polski Jezusowi Królowi.

Dokonując z perspektywy minionego czasu pewnej analizy materiałów źródłowych zatwierdzonych przez Kościół można już powiedzieć, że było to częścią planów Bożych. W zapisach Rozalii Celakównej spotykamy wyraźny dialog między nią - obecną Sługą Bożą a jej spowiednikiem ojcem Dobrzyckim, z którego płynie wyraźna informacja, że sprawy Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce wypełnią się dwustopniowo w dwóch różnych miejscach, na Jasnej Górze i w Krakowie.

/Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str.331, pyt.285, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Bóg podpowiadał też w zatwierdzonych przesłaniach od Anioła Stróża Polski od czego powinniśmy zacząć!! Czytamy w nich / 2012r./, że należy zacząć od Aktu poprzez który przed Matczynym Tronem na Jasnej Górze uznamy Królewskie panowanie Jej Syna:

„Wasza Królowa wybrała sobie Jasną Górę, abyście przed Jej Matczynym Tronem uznali królewskie panowanie Jej Syna; abyście poprzez ten akt pokazali, jak bardzo wam zależy na szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna w waszej ojczyźnie pod Jego królewskim berłem”.

/str. 90/ Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.Jasna Góra 15 X 2016r.

Odczytanie „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”


Pierwsza część Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce!

Wypełnienie prorockich słów!


Gdy jesienią 2016r.Kościół w Polsce przygotowywał się do odczytania w Krakowie „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”, Maryja zgodnie z wyżej zacytowanym proroctwem wypełniła swój cudowny plan. Zebrała 15X2016r. na Jasnej Górze swoich wiernych na ”Wielką Pokutę” będącą nabożeństwem przebłagalnym za grzechy popełnione przez Naród Polski. Przez kilkanaście godzin 150 tys. wiernych trwało na modlitwie w zimnie i na kolanach w akcie pokuty. Z oddolnej inicjatywy niewielkiej grupki ludzi świeckich i pomocy kapłanów egzorcystów odbyły się narodowe rekolekcje, podczas których przeprowadzono niespotykany krajowy egzorcyzm.Była to wielka bitwa duchowa o przyszłość Polski.

W czasie wspomnianej ”Wielkiej Pokuty” po Eucharystii, Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki odczytał „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Po raz pierwszy Polska w sensie ogólnym dokonała wstępnej Intronizacji Jezusa- wywyższyła Go jako Króla i Pana poprzez publiczny, religijny Jubileuszowy Akt.

Spełniły się słowa Rozalii Celakównej i słowa od Anioła Stróża Polski o roli Maryi i Jasnej Góry w Intronizacji poprzez Akt, który pokazał że zależy nam na „szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna”. Akt ten najpierw światło dzienne ujrzał na Jasnej Górze a dopiero potem 19XI2016r. w Krakowie i nazajutrz we wszystkich świątyniach Polski.

Czy chcemy czy nie chcemy, Jubileuszowy Akt należy uznać jako formę realizacji I –części Intronizacji ponieważ była ona w planach Bożych. Do pełnej Intronizacji zabrakło stanowiska Władzy Państwa Polskiego i koronacji Jezusa na Króla Polski. Sam fakt, że „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” odczytany był najpierw na Jasnej Górze jest czytelnym znakiem od Maryi, że Misja Rozalii Celakównej to autentycznie Boża sprawa o wymiarze narodowym.


Kiedy pełna Intronizacja Jezusa czyli „z

Rządem na czele?


Władze Kościelne oddały Państwo Polskie i Naród Polski Jezusowi Królowi. Teraz podobne zadanie powinni wykonać przedstawiciele najwyższych władz/ Prezydent, Premier/. Jezus pragnie, aby w Krakowie na Wawelu utwierdzili Jego królewskie panowanie”. Wymogi Boże takich działań były i są bardzo czytelne.

W niżej cytowanych słowach czytamy najwyraźniej, że istotą Intronizacji jest zupełne i jednoznaczne działanie władz państwowych w tym kierunku, uznające nadrzędność władzy Chrystusa Króla nad prawem państwowym. Gdy to się stanie poprzez odpowiedni Akt Intronizacyjny władz świeckich i insygnia królewskie, Jezus zasiądzie na tronie i będzie sprawował duchową królewską władzę nad Polską.

Na obecny czas, Jezus został uznany królem, lecz nie dano mu jeszcze/ ze strony władz świeckich / możliwości sprawowania władzy. Zaznaczamy, że chodzi o władzę duchową.

„Jest jedna ratunek dla Polski: jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele” / „Wyznania...” str.207/.

2) Anioł Stróż Polski mówił 12 IV 2013r.:

[Maryja] swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa, drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry, aby utwierdzić Jego królewskie panowanie w Katedrze na Wawelu....

/str.128. Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”,Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.


Władze Rzeczpospolitej Polskiej poprzez realizację misji służebnicy Rozalii mają publicznie uznać za Króla, wykazać, że w pełni są zależni od Niego.

/12IV 2012r/ Intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że królestwo Chrystusowe nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla...
Wróg walczy przeciwko Intronizacji...Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać Jezusa, który przemówił przez swoją służebnicę Rozalię”
/j.w.str. 96 i 48/.


Bóg przestrzega Polskę!

2012r. Anioł Stróż Polski: Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny

do tego, który
Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów

prawdziwego Boga”.

/Adam Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”.....j.wcześniej str.88/.

Skoro spełniły się tak bardzo ważne prorocze słowa odnośnie roli Maryi i Jasnej Góry względem Intronizacji, więc mogą się również spełnić dalsze wielkie ostrzegające słowa Rozalii Celakównej o „pękniętym globie” czy „oczyszczającym ogniu” dla Polski, które popłynęły od Anioła Stróża Polski. Uzupełniają je bieżące słowa Jezusa do jednego z mistyków, które wyjaśniają dlaczego ocalenie naszego kraju zależy od wspólnego królowania Maryi Królowej Polski i Jezusa Króla Polski:

Parcie wroga jest zbyt silne, by wystarczyło uznanie mnie za Pana i Króla w narodzie polskim i egzorcyzm na Jasnej Górze. Owszem, to są potężne pomoce z Nieba. Mieszają one szyki waszym, światowym wrogom, potęgom i ich ojcu Lucyferowi, ale nie wystarczą....Tylko wspólne królowanie z moją Matką jako Królową Polski ocali wasz kraj”.


Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakównej - „dziejowa sprawa”

Przed nami wielkie zadanie modlitewne o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej. Jeśli się ona dokona to będzie to „dziejowa sprawa" ponieważ świat dowie się o „Intronizacji Chrystusa Króla” jako szansy ocalenia państw. Cytujemy fragmenty przesłania, które zapisała z 19 / 20 XI 2016r. w historycznym czasie Intronizacji w Krakowie Łagiewnikach- Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z Domów Modlitwy św. JPII:

Czas jest już bardzo krótki, a Ja czekałem na te atrybuty władzy królewskiej ........ To oczyszczenie musi nastąpić, bo jedni drugim są wilkami w rodzinach, małżeństwach, wśród sąsiadów, kapłanów, biskupów, rządach i na Watykanie. Mój Ojcowski gniew jest bardzo wielki.

Łagodzi go Matka, ta Niewiasta z Apokalipsy, to Ona Królowa zetrze głowę węża, smoka piekielnego, zwiąże mocą Różańca Świętego. Dlatego wzywa wszystkie swoje dzieci do modlitwy, postu, wynagradzania za wszelkie zniewagi Majestatu Mojego-Boga w Trójcy Jedynego.....Pouczenia są dla wszystkich dzieci Mojego Kościoła, sług w kapłaństwie. A teraz szczególnie trzeba być wyczulonym na Mój głos i pouczenia św. Anioła Stróża, bo czas próby bliski.

Tu się okaże wiara wasza, czy wytrwacie w wierze ojców waszych i dacie przykład dla innych narodów, o czym mówią proroctwa, jak również do tego przygotował was Święty Jan Paweł II. Żądam, by J.E. kard.. .......... na nowo uzupełnił dokumenty do beatyfikacji Sługi Bożej Rozalii Celakównej i poruszył mocą modlitwy i posłannictwem na Watykanie tą sprawę.

Będzie to wielka dziejowa sprawa i tylko wtedy, Majestat Boga w Trójcy Jedynego w pełni usatysfakcjonowany będzie i wykona się Jego Święta Wola, tj. drugi etap Intronizacji – by Chrystus Król Pan panów i Król Korony Polskiej, otrzymał atrybuty Władzy, koronę i berło, co Mu się słusznie należy z dziedzictwa Matki Królowej Polskiej. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen”. 19/20 XI 2016r.


Opieszałość na drodze pełnej Intronizacji!!

Od czasu proklamacji „Jubileuszowego Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” czyli od 19XI 2016r. nie zrobiliśmy w skali Polski żadnego wielkiego kroku w kierunku pełnej Intronizacji. Pan Jezus do wielu mistyków wydaje smutną obecną ocenę tej rzeczywistości. Oto jedna z nich:

Wszelkie przesłanki były, aby było u was lepiej,

ale teraz dzieci bez tej prawdziwej Intronizacji- Duch Święty już nie kieruje rządzącymi.

Gdyby to się dokonało prawidłowo żylibyście w innej rzeczywistości, a teraz znowu wracacie na bezdroża.

Oczyszczenie musi się więc odbyć, także w waszym narodzie i ręki Boga nie da się już powstrzymać.... Prawa wasze nie uporządkowane i nie zgodne z prawami nieba, dlatego wyroki będą srogie. / 27.10.2017 „Helena”/.


Nie lekceważmy słów JPII

Zapowiedź konfrontacji w Kościele i czas próby!

Zacytowane powyżej słowa o oczyszczeniu naszego narodu dotyczą jego warstwy świeckiej ale i religijnej. Kościół jest rozbijany nie tylko przez świat ateistyczno- liberalny. Mimo wielkich wysiłków o jedność, jest również atakowany od wewnątrz przez próby zmiany podstaw nauki Chrystusa. Potrzebna jest świadomość, którą dostarczają współczesne przekazy, że bez uznania Jezusa za Króla przez władze duchowne i świeckie, Kościół i państwa nie dadzą sobie rady na drodze jedności i pokoju. Przyszłe wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia widział kard. K. Wojtyła. Na krótko przed swym pontyfikatem ostrzegał cały Kościół a szczególnie w Polsce przed czekającą go konfrontacyjną próbą:

"Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią a jej

zaprzeczeniem... To czas próby, w który musi wejść cały Kościół,
a polski w szczególności."
/Kard. K. Wojtyła USA, 1976r./

„Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II" pod red. ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2003, /str.281/.


Nie używał słowa "Intronizacja" ale ją głosił


Już w I-szej Mszy Pontyfikalnej papież JPII ogłosił program działania nastawiony na wywyższenie Jezusa, na Jego Intronizację. Nie używał słowa „Intronizacja”, ale pokazywał jej drogi, głosił jej treść. Był pewny, że losy Kościoła i świata zależeć będą od ludzi, którzy decydują o granicach państw, systemach politycznych i ekonomicznych, a więc od rządzących państwami i ich otwarciem się na „zbawczą władzę” Chrystusa.
Wołał więc 22X1978r. :

„Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”


Konfrontacja z chrześcijaństwem!


JPII- Full-Niemcy, 1981r.:


Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas
wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy
odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej".

Wszystko wskazuje na to, że powyższe słowa JPII o przyszłym oczyszczeniu Kościoła, „utracie życia i oddania całego siebie Chrystusowi ” dotyczą przewidywanej otwartej wojny islamu z „niewiernym światem ” tj. z całym chrześcijaństwem. Ta smutna perspektywa przybiera coraz więcej realnych kształtów.

Państwo Islamskie formalnie już nie istnieje w Syrii, lecz jego ukryte struktury działają nadal i zapraszają swoich zwolenników do wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i te odkrywane w ostatnim czasie.

Nowe fakty opublikował prałat Mauro Longhi w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia pamięci Jana Pawła II-22 października 2017 r. w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Ks. prałat Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI.

W 1997r.​​został powołany do Rady Watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przez 10 lat gościł Papieża JPII w Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei /początkowo prostym wiejskim domu w Abruzji.

Według portalu „La Nuova Bussola Quotidiana”, Longhi relacjonował, że Jana Pawła II można było zastać w nocy klęczącego przed tabernakulum w kaplicy domu w górach. Ci, którzy w domu mieszkali, słyszeli, jak rozmawiał, „czasami nawet z ożywieniem” z naszym Panem albo „Jego umiłowaną Matką, Maryją Dziewicą”.

Ponadto Longhi powiedział, że największy przyjaciel Jana Pawła, kardynał Andrzej Deskur, przekazał mu, iż święty posiadał „dar wizji”. Kiedy Longhi spytał, co to znaczy, Deskur odparł: „Rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem; widzi Jego oblicze, jak również oblicze Jego Matki”.


Niecodzienna wizja św. JPII


Według prałata Mauro Longhi, upływ czasu wraz z początkiem choroby Parkinsona spowodował, że Papież odczuł w marcu 1993r..pilną potrzebę przekazania jemu niecodziennej mistycznej wizji o następującej treści:

Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną
raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia
/odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego
totalitaryzmu/. „Nazywa się: islam.” „Najadą Europę. Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód” i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu. Ojciec Święty dodał:

Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną, rodzinnym wspomnieniem. Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję. Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy, a waszą wiarą przeżywaną w integralności”.


Źródło: Youtube: MONS.MAURO LONGHI testimone di Papa Wojtyła-22ott 2017 /konferencja z udziałem ks. prałata Mauro Longhi /.Czas szczególnej łaski?


Bóg nas kocha bo jesteśmy Jego najukochańszymi dziećmi i dlatego ostrzega nas z wielu stron. Mówi również współcześnie, że wrogowiewtargną do wielu kościołów w Polsce plądrując je i niszcząc”. Pewne zdarzenia, cierpienia muszą się wypełnić z woli Bożej, ale modlitwą możemy zmniejszyć ich skalę. W zbombardowanej bombą atomową Hiroszimie, było przecież kilka miejsc, gdzie pieczołowicie wypełniano wołanie Maryi o modlitwę i one właśnie się cudownie zachowały, nietknięte zupełnie kataklizmem.

Dlatego zapraszamy wszystkich do pobudki ze snu do gorącej modlitwy przez wstawiennictwo św. JPII, aby Rząd/Prezydent/podjęli decydujące starania i przy pomocy Episkopatu-dopełnili Misję Rozalii Celakównej w całości i jak najszybciej- nie czekając na „interwencję” Bożą.

Przyjmijmy ten czas, jako kolejną szansę przybliżenia się Polski do Jezusa Króla Wszechświata- Króla Wszystkich Narodów. Z tego tytułu jest On przecież Królem Polski, ale czeka na państwowo-religijne potwierdzenie tego faktu przez Intronizację.


Intronizujmy z własnej inicjatywy Jezusa na Króla naszych rodzin. Zamawiajmy Msze Święte oddając na ołtarz Jezusowi Królowi poszczególne wioski, miasta, rodziny.

Pan Jezus wyjaśnia, że zło w naszej Ojczyźnie jest tak silne, że tylko On- uznany za Króla rodziny, danej miejscowości czy całej Polski jest władny to zło pokonać.

Oto przykładowe intencje:

1)"O królowanie Chrystusa Króla w rodzinie .../np.Stanisławy i Edwarda/..... i wszystkich rodzinach /np. Katowic....... /podać nazwę miejscowości"

2)"O opiekę Chrystusa Króla nad rodziną np.Anny i Władysława........ i wszystkimi mieszkańcami /np./Puław............

3) O tryumf Chrystusa Króla w Państwie i całym Narodzie Polskim.

4) „O wypełnienie woli Bożej na drodze królowania Jezusa w Polsce i w świecie”

5)"O władzę Chrystusa Króla nad Polską, o zgodę, miłosierdzie i jedność wśród wszystkich jej mieszkańców, o wypełnienie wszystkich intencji, jakie zanosi Królowa Polski, Anioł Stróż Polski z wszystkimi Aniołami Stróżami, Patronami i świętymi, Przodkami Ojczyzny, duszami czyśćcowymi i dziećmi nienarodzonymi”.

6) O Intronizację Chrystusa Króla we wszystkich sercach ludzkich w Polsce i na świecie."Godzina dla Polski"


Dotychczasowe starania duchowe za Polskę mieszają szyki"światowym wrogom, potęgom i ich ojcu Lucyferowi, ale nie wystarczą....Tylko wspólne królowanie z Moją Matką jako Królową Polski ocali wasz kraj”.


Życzymy codziennej, głębokiej świadomości tych słów poprzez realizację "Godziny dla Polski" i rozpowszechnianie naszego apelu. Niech dodatkową motywacją do podjęcia 1 godziny modlitwy w tygodniu za Polskę będą słowa jakie Pan Jezus przekazał duchowo Alicji Marii Michalinie z Domów Modlitwy św. JPII o potrzebie codziennego wyznawania Jezusa za Króla, o złączeniu z Nim w Eucharystii i przez Adorację o zagrożeniu Białego Orła i o potrzebie nieustannego różańca za Polskę - prowadzonego w dzień i noc:

Środa - 12 -07-2017

"Módlcie się szczególnie na tych spotkaniach za Polskę, zostawcie Mnie wasze osobiste sprawy, problemy, choroby.

JA KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW, będę uzdrawiał, leczył, przytulał do MOJEGO ŻYWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA na prośbę Mojej Niepokalanej Matki.

Codziennie wy wszyscy wyznawajcie MNIE KRÓLOWI swoją miłość, przecież jesteśmy złączeni.

Eucharystia to balsam dla duszy, ducha i ciała uzdrowienia, więc spieszcie się dzieci moje na Mszę Świętą, by zjednoczyć się ze Mną, a moc Moja Święta doda wam skrzydła tak jak Orły. Ale ten Biały Orzeł jest zagrożony- potrzeba pokuty, modlitwy, postu. Czy Mnie Chrystusowi to dacie?

Masoni knują plan, by ten ostatni bastion wiary w Polsce rozwalić, dlatego należy wzmocnić granice Polski mocą Różańca Świętego.

Tak, nieustanny różaniec Matki Najświętszej prowadzić dzień i noc.

W waszych rękach obrona jest, tylko trzeba dobrej woli. W kościołach - prosić kapłanów proboszczów o nieustanne Adoracje Mnie Chrystusa Króla obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza".---------------

Rok 2018-2019

Nowe ponaglenia z Nieba dla

Rządzących i Episkopatu

Słowo Boże do A. M. M. od Apokalipsy z
Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. JPII”

13I20-18

TERAZ ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA, ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI LUDEM WIERNYM. Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o w Kościele Ś w i ę t y m nastąpi i w POLSCE, a tak chciałabym byście to przeżyli w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ?

W waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA....

POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE ...............................

20 I 2018

Apel do kapłanów o co piątkowe msze w intencji „ O Światło Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego Maryi dla Episkopatu i Rządzących".

Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę Eucharystyczną - przebłagalną w piątek, każdy piątek. Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :

„ O Światło Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego Maryi dla Episkopatu i Rządzących". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego": Apokalipsa rozdz. 11 werset 3 od 8.


Reguła osobistej Intronizacji Chrystusa

Króla


Ratunek ostatniej szansy od Jezusa -

2XII2018r.


2XII2018r. Maryja do A. M.M.

"Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:
„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”
wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie-A.M.M. od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej"/Orędz. A. M.M./cz. IV-2XII2018/.

....„Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem.

Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać

BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO

SERCA winna iść z pokolenia na;pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ”.

Oto skrótowa Reguła „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” opracowana przez „Domy Modlitwy św. JPII” w oparciu o przekazy do Alicji M.M.:

1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii za siebie lub drugą osobę .
2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie lub drugą osobę /.
3) „Akt Intronizacji Jezusa na Króla w swoim sercu” /za siebie lub drugą osobę /.
1 I 2019r.

Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A?

Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?5-6 I 2019r.

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U zostało trochę więcej.

Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze. Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę.


Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/ bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”.
Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.
========"Godzina dla Polski" - zapisy - 2 sposoby do wyboru:


1)Wypełnić gotowy formularz -kliknij--------: "Godzina dla Polski"


2)Poprzez e- mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

/Podajemy następujące dane: imię /lub 2 imiona gdy są dwie osoby na jedną godzinę/, dzień tygodnia i godzinę/

------------------------

Przypominamy, że od 2011r.realizujemy nasze podstawowe zadanie tj. zakładanie DM św. JPII, których celem jest rozmodlenie rodzin poprzez krótki program modlitewny 3 razy w miesiącu. Ten Wielki Święty pragnie, aby mieć przynajmniej 100 DM w każdej diecezji i zapewnia "swoim domom" opiekę na trudne czasy apokaliptyczne.

Zapraszamy więc do przemianowywania swoich domów na DM św. JPII jak i do "Godziny dla Polski".


„Godzina” i „Domy”

"Godzina dla Polski” to moja dla Ojczyzny pomoc duchowa.

Pod jej naporem zło się wycisza i chowa.

Święty Jan Paweł II też o podobną pomoc prosi,

bo pustki duchowej w rodzinach nie znosi.

Woła więc „zakładajcie Domy Modlitwy mojego imienia"

i obiecuje, że wyprosi łaskę Bożego oświecenia.

Potrzeba więc tych „Godzin” i tych „Domów” Drodzy Obywatele,

aby Jezus za królował w całej Polsce i w całym Kościele”.

--------------


Internetowy Ruch Katolicki
Domy Modlitwy św. JPII

15XII 2017r.

http://www.domymodlitwyjp2.pl/