Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
118
640
613

+27

Odwiedziny
...1 227 337

Historia powstania "Domów Modlitwy Jana II"

PrintE-mail

There are no translations available.

Ruch katolicki

"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"alt

Idea "Domów Modlitwy Jana Pawła II" zrodziła się  2 III 2011 roku, na głębokiej modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej. Duchowo, Jan Paweł II przekazał  Alicji Marii Michalinie z III Zakonu św. Franciszka  następujące słowa: "...szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję". JPII pragnie być patronem i opiekunem każdej rodziny we wszystkich narodach.

W dn.11 III 2011 r. przedstawiciele kilku grup modlitewnych z różnych parafii Tomaszowa Lub. zostali przyjęci przez ówczesnego    ks. bp Ordynariusza Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, dr Wacława Depo . Ks. Biskup bardzo życzliwie przyjął informacje o planach powołania "Domów Modlitwy  Jana Pawła II".  Członkowie delegacji otrzymali szczegółowe informacje  co do dalszych kroków w tym kierunku. Na zakończenie spotkania, ks. Biskup, zachęcił do modlitwy w omawianej sprawie i udzielił wszystkim Pasterskiego błogosławieństwa na dalsze działania.

Pierwszy dzień modlitw  w ramach opracowanego Statutu-regulaminu "Domów Modlitwy Jana Pawła II" przypadł na dzień 16 IV 2011r. Ten dzień uważa się, za datę rozpoczęcia działalności "DM  JP2".  Początek był skromny. Nowe zadanie modlitewne rozpoczęło kilku animatorów i osób z ich grona. Przed beatyfikacją Jana Pawła II, członkowie - organizatorzy wspólnoty "DM JP2" podzielili się zadaniami, tworząc tak zwane  7-osobowe „Kolegium”
z następującymi funkcjami: animator I -przewodniczący,  animator II- zastępca, czterej członkowie oraz inspirator medialny.

Po konsultacji  z bp dr Marianem Rojkiem-
Ordynariuszem Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej w  dniu 17 III 2013r. oraz pismach do Kurii Diecezjalnej z dn. 26.03.2013 r. oraz 3 IV 2013r. Kolegium "Domów Modlitwy  Jana Pawła II", w następnych miesiącach doprecyzowało  tożsamość wspólnoty. Ponieważ na obecny czas brak jest odpowiednich przepisów  "administrujących"  działalność internetową wykraczającą poza ramy diecezjalne,  "Domy Modlitwy Jana Pawła II" określiły się  jako "Internetowy Ruch Katolicki" z odpowiedzialnością indywidualną  każdego członka "Kolegium DM"  wobec Kościoła. 

Ruch Katolicki "Domy Modlitwy św. Jana Pawła II" jest wspólnotą internetowa -łączącą  ze sobą ludzi z różnych parafii, diecezji i krajów. Działalność "Domów Modlitwy św. Jana Pawła II" jako  Ruchu Katolickiego, pozwala ludziom świeckim realizować w globalnym obszarze kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, o której św, JPII  mówił modląc się:"Maryjo' Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas"...! Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

Program  modlitewny  „Domów Modlitwy”,  jest  odpowiedzią na duchową  prośbę św. Jana Pawła II. Pozwala  w sposób praktyczny realizować Jego  dziedzictwo duchowe.
Statutowe  propozycje DM  kierowane są do wszystkich wiernych z Polski i świata. Jan Paweł II kochał wszystkich, porywał miłością Chrystusa  dzieci, młodzież, dorosłych, starszych. Jest przykładem dla kapłanów, misjonarzy w całym świecie.

-----------------------------


Stopniowo rozwija się akcja informacyjna o funkcjonowaniu „DM”   Z dniem 10 XII 2011r.  została uruchomiona strona internetowa, jako podstawowy środek medialny w rozpowszechnianiu idei "DM  JPII"
.

W dniu 16 VI 2015, rozpoczęto akcję wysyłania  informacji poprzez e-maile.

------------------------------------------

W dn. 27.12,2013, 28.12.2013 i 29 .12.2013 w Bazylice św. Piotra w Rzymie zostały odprawione 3 Msze św. 1)za założycieli i wszystkich zjednoczonych w Ruchu Katolickim "
DM Jana Pawła II".
2)za założycieli i wszystkich zjednoczonych w Ruchu Katolickim "DM Jana Pawła II".
3)o straż Świętego Michała Archanioła  za założycieli i wszystkich zjednoczonych w DM JP II i ich rodziny.;

2014: 9-10 luty- Kaplica św. Sebastiana 5)o łaskę budowania nowych DM JP II i rozpowszechnianie tego dzieła  6)o łaskę budowania nowych DM JP II i rozpowszechnianie tego dzieła

2015:16 luty i 2 marzec- w intencji DM


Co pewien czas, inicjatywa ta jest powtarzana w różnych miejscach.
-------------------------27 IV 2014 - wielka data w historii Domów Modlitwy-

Kanonizacja Jana Pawła II


Domy Modlitwy mają  w niebie swojego Świętego Patrona.

------------------------------


„Obrazek z JPII”

Wychodząc naprzeciw kanonizacji JPII , Kolegium DM przygotowało do druku „Obrazek z JPII”, zawierający podstawowe informacje o DM w 10-ciu wersjach językowych: polskiej,  angielskiej, włoskiej, niemieckiej, rosyjskiej, litewskiej, ukraińskiej, portugalskiej, francuskiej i hiszpańskiej.
Obrazki w liczbie 108 tys. sztuk, rozdano w większości w Rzymie w  dniu kanonizacji naszego Kochanego Ojca Świętego. Jest to dar  naszych serc, aby również tą drogą zachęcać rodziny do modlitwy i wzbogacać  dziedzictwo duchowe Kościoła
. Treść obrazka była konsultowana z Kurią Metropolitalną w Częstochowie, na terenie której znajdowała się drukarnia wybrana do druku.  Po uzyskaniu  zgody na druk( 15 III 2014r.), obrazki wydrukowało wydawnictwo"Edycja św. Pawła". W piśmie z dn. 21 II 1014r. w sprawie obrazka, abp dr Wacława Depo udzielił nam swego błogosławieństwa, o następującej treści:  " Ks. Arcybiskup udziela wszystkim Członkom Ruchu Błogosławieństwa na wierność w łasce: w  Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen."

-------------------------------------------


Zapraszamy bardzo wszystkich, do przyjęcia Statutu-regulaminu "Domów Modlitwy św. Jana Pawła II". Pod Jego opieką, nasze Domy - rodziny będą naprawdę bezpieczne. Umocnione modlitwą, staną się Bożymi latarniami  wśród ciemności wiary współczesnych czasów, wyspami nadziei dla potrzebujących, wątpiących i zagubionych, małymi filarami Kościoła Jezusowego.
Kolegium  " DM św. JPII"