Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
80
268
226

+42

Odwiedziny
...1 342 485

Historia powstania "Domów Modlitwy Jana II"

PrintE-mail

There are no translations available.

Ruch katolicki

"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"alt


Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. na podstawie słów ówczesnego błogosławionego JPII do tercjanki z Polski- Alicji, która po modlitwie w Watykanie otrzymała od Niego następujące słowa: „Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję”.

Pierwszy dzień modlitw w ramach opracowanego Statutu-regulaminu "Domów Modlitwy Jana Pawła II" przypadł na dzień 16 IV 2011r. Ten dzień uważa się, za datę rozpoczęcia działalności "DM JP2". Początek był skromny. Nowe zadanie modlitewne rozpoczęło kilku animatorów i osób z grona Alicji.. Przed beatyfikacją Jana Pawła II, członkowie - organizatorzy wspólnoty "DM JP2" podzielili się zadaniami, tworząc tak zwane 7-osobowe „Kolegium” z następującymi funkcjami: animator I -przewodniczący, animator II- zastępca, czterej członkowie oraz inspirator medialny.

W tym celu zaczęła działać strona internetowa /www.domymodlitwyjp2.pl/, a na beatyfikacji św. JPII zostało rozdanych w Rzymie 10 tyś. obrazków z informacjami w kilku językach o Domach Modlitwy.

Zgłoszenia o zakładanych Domach Modlitwy zaczęły napływać z różnych diecezji Polski i innych krajów i ta sytuacja ukierunkowała działania Ruchu wyłącznie drogą internetową. Dane osobowe przy wpisach do DM są „szczątkowe” z zachowaniem przepisów RODO.

DM działają w ciszy rodzinnych domów, realizując w globalnym obszarze Kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, którą św, JPII głosił wołając: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas". Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.

DM ze względów formalnych / przestrzeń internetowa/, nie są własnością żadnej parafii, czy diecezji, to jednak poprzez powyższe modlitwy podane przez św. JPII, wpisują się jednoznacznie w zbawczą misję ewangelizacyjną Kościoła.

Dla podkreślenia tego faktu, członkowie Kolegium DM, świadomi swoich ludzkich słabości, dwukrotnie prosili pasterzy Kościoła o pomoc, o wsparcie modlitewne i ogólne pasterskie błogosławieństwa i takie otrzymali. Owocują ono bardzo wyraźnie do dnia dzisiejszego, gdy się weźmie pod uwagę, że przy skromnych możliwościach informacyjnych Ruchu, aktualnie zarejestrowanych jest anonimowo 4600 DM w Polsce i w innych krajach.

Regulaminowa modlitwa odbywa się w dniach 2,16 i 22 każdego miesiąca i obejmuje tradycyjne modlitwy Kościoła: Litanię Loretańską. Litanię do św. Józefa, różaniec /w zakresie dowolnym/ oraz Te Deum.

Ruch Internetowy DM nie prowadzi spotkań grupowych, lecz ukierunkowuje swe działania na propagowanie modlitwy w rodzinnych domach. Według s.Faustyny Kowalskiej, przyjdzie taki czas dla Kościoła, że „święte tajemnice” będą sprawowane tylko po domach prywatnych /(Dz 991)/. W orędziach, które zamieszczamy, znajdujemy wiele zadań duchowych głoszonych przez oficjalną naukę Kościoła.

Ze względu na uchylenie Kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (A.A.S. 58/16), nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur Kościoła.

W proroczym Słowie Bożym spotykamy się z następującymi współczesnymi problemami wiary:

Potrzeba nowych działań ewangelizacyjnych przy zachowaniu niezmiennych dogmatów wiary, rozwój kultów Najświętszego. Serca Jezusa i Niepokalanego. Serca Maryi, część dla Najświętszej. Eucharystii i sakramentów, niedzielna Msza Święta i comiesięczna spowiedź, pierwsze piątki i soboty miesiąca, wołanie o cały różaniec o miłosierdzie dla całego świata poprzez modlitwę koronki, dobre uczynki i jałmużnę.

W ostatnim czasie wybijają się zadania przygotowujące świat na czasy antychrysta oraz drugiego przyjście Chrystusa. Na te 2 zdarzenia Jezus wypowiedział się do Apostołów jeszcze przed Wniebowstąpieniem poprzez ewangelię: /Ostrzeżenie – Wstrząs sumień:/ „Odchodzę i przyjdę znów do was”.

/Nadejście antychrysta/: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic ze swego we Mnie”/J 14. 27-31a/..

W tych Czasach Ostatnich bardzo ważne są następujące dalsze czynności duchowe sygnalizowane w orędziach: Adoracja, spowiedź z całego życia, codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej z Komunią Świętą włącznie, jako najmocniejsze lekarstwo duchowe na ataki ze strony złych duchów, powrót do praktyk oddawania Bogu-Maryi losów narodu, grup społecznych, dzieci, młodzieży poprzez publiczne odmawianie „Aktów oddania”. Ponadto dochodzi wołanie o zamawianie bezcennych Nowenn Mszalnych w różnych pilnych intencjach Polski, świata i Kościoła oraz zrealizowanie pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski przez Rząd i Episkopat zgodnie z zapisami S.B. Rozalii Celakówny, jako ostatecznego warunku ratunku Polski, a potem poprzez nią innych narodów.

Bóg nie zakończył swojego Objawienia wraz ze śmiercią ostatnich Apostołów. Trwa ingerencja Ducha Świętego przez aniołów i świętych, a przede wszystkim poprzez objawienia Matki Bożej, która według słów Synodu „dla pielgrzymującego Ludu Bożego jest znakiem pewnej nadziei i pocieszenia, poprzedzającym nadejście Dnia Pańskiego'”.

Propozycje z Nieba, zamieszczone w orędziach, nie oddalają od Chrystusa, ale do Niego prowadzą. Pomagają w pełniejszym przeżywaniu ostatecznego Objawienia Chrystusa, w konkretnej naszej epoce historycznej.

Zwrócił na to uwagę wiele lat wcześniej papieża Benedykta XVI, który w po synodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini powiedział:

Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać”. / KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELE LUMEN GENIUM; Sobór Watykański II - Rozdział II 12/.

Mimo swoich niedoskonałości, „DM im. św. JPII” pragną być żywym świadectwem wiary jego członków i owocem ponfyfikatu Największego z Polaków- św. Jana Pawła II.

Mamy nadzieję, że zakładanie DM stanie się w przyszłości zadaniem ewangelizacyjnym całego Kościoła Katolickiego, który będzie „doświadczał wszystkiego i zachowywał to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21). "

Działanie strony internetowej www domymodlitwyjp2 jest zgodne z obowiązującymi przepisami kościelnymi / drukowanie orędzi bez obowiązku imprimatur/ oraz państwowymi – wolność przesyłania informacji internetowej. Nie angażujemy się w żadne krytyczne wobec Kościoła dyskusje blogowe, nie udzielamy wywiadów i reklam w mediach społecznościowych dla zyskania taniego rozgłosu naszej działalności. Słowo Boże jakie otrzymuje AMM od Apokalipsy staje się faktycznym inspiratorem do powstania tej rodzinnej formy modlitewnej. Naszą bronią są owoce- 4600 cichych Domów Modlitwy / na dzień 18VI2022r/. Mamy nadzieję, że są to skarby św. JPII, którymi włada w niebie dla dobra Polski.

Są jeszcze inne owoce działalności naszego Internetowego Ruchu. W orędziach, oprócz zadania budowania DM , było i jest zadanie pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski przez Władze państwowe i kościelne, jako ostatecznego warunku ratunku dla Polski.Rozsyłaliśmy do wszystkich hierarchów otrzymywane słowa orędziowe. Oto 3 przykłady światła Bożego, że idziemy dobrą drogą.

1)Intronizacja Chrystusa na Króla Polski - Błonia krakowskie.
2) Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski w Świebodzinie -31.10.2020r. Jezus jako Król Wszechświata, został po raz pierwszy w Polsce uznany Królem Polski przez Intronizację obejmującą odczytanie Aktu Intronizacyjnego oraz nałożenie na Głowę Figury Jezusa – złotej Korony, ufundowanej przez serca ludzkie. Dokonało się to pod przewodnictwem członka Episkopatu- ks. abp dr Andrzeja Dzięgi.

3) Msze święte i ciągła modlitwa o beatyfikacji SB Rozalii Celakównej.

Przez DM było zamawianych wiele Mszy Świętych, nowenn i trwa ciągła modlitwa w intencji Beatyfikacji SB Rozalii Celakównej.

Istnieje nadzieja, że w niedługim czasie ta Sługa Boża zostanie świętą i zostanie zrealizowane Jej wołanie: „Polska musi uznać Chrystusa Pana swym Królem”. Papież bowiem uznał heroiczność cnót tej polskiej pielęgniarki. Upoważnił 9 IV 2022r. Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania dekretu o heroiczności cnót S.B. Rozalii Celakównej.

W sytuacji, gdy nie wiele dzieli nas od ataków rakietowych na Polskę, idea rozszerzania DM jest Bogu ogromnie potrzebna i jej się oddajemy. Zapewniamy, że niezłomnie dbamy o dobro Kościoła i w takiej trosce pozostaniemy do końca naszych dni.

Na tej niełatwej drodze ewangelizacyjnej zleconej „prywatnie” przez św. JPII, posiłkujemy się następującym ewangelicznym Słowem Bożym, które umacnia nas aby trwać, mimo licznych trudności

„Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabroniliśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: 

„Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami’.

Kolegium     "DM św. JPII" 15 VI 2022r.