Intron. w sercu a R.Celakówna

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

„Intronizacja Chrystusa Króla  w ludzkich sercach”, 

a pisma  S.B. Rozalii Celakównej

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”


W dobie powszechnego odstępstwa od wiary, jest coraz więcej przeciwników Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie i w świecie, którzy wołają głośno „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”/Łk19,14/. Uznanie Jego królewskiej władzy wymaga wielkiej korekty postaw ziemskiej władzy książąt tego świata jak również każdego z nas, dlatego chyba Intronizacja Chrystusa Króla/Króla Polski/ napotyka na tak duże milczenie i opór.  Mimo takiej sytuacji, Bóg niezmiennie realizuje swoją wiarygodność zawartą w pismach S.B. Rozalii Celakównej nakierowaną na Intronizację Jezusa. Oto skrótowy wykaz wypełnień Słów Bożych, zaczynając od lat wojny, a kończąc na  dniu „dzisiejszym”.

1)Rok 1937  Zapowiedź wybuchu II Wojny Światowej. Rozalia na pytanie, kiedy ta wojna wybuchnie, otrzymuje odpowiedź, „że to niedługo się stanie./Rozalia Celakówna-Wyznania z przeżyć wewnętrznych-WAM- Kraków 2007, str.40/.

2)Rok 1939 Zapowiedź zniszczenia III Rzeszy. Rozalia widzi granicę polsko- niemiecką całą w ogniu. Jej opis„Po pewnym czasie ten ogień ogarnął całe Niemcy, niszcząc je doszczętnie tak, że ani śladu nie pozostało z dzisiejszej Trzeciej Rzeszy” /j.w.str.206/.

3)Rok 1939- Dramatyczna wizja zniszczenia Warszawy. Rozalia do o.Dobrzyckiego: „Dał mi poznać Pan Jezus, że za grzechy Warszawy będzie ona wzburzona, niech ojciec  to pamięta, co ja teraz mówię, bo jestem pewna, że tak się stanie! /j.w.206/

4)Rok 1942/43 Zapowiedź klęski Niemców. Słowa Rozalii:„Tak, ojcze, jestem głęboko przekonana, że Niemcy wojnę przegrają i że Polska zmartwychwstanie! /Dobrzycki K.OSPP, Dziecko Boże  Rozalia Celakówna, t.III, 47/

1)Rok 1951-Wypełnienie się słów dotyczących tzw. „Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego”

Ówczesny Episkopat Polski zrealizował w 1951r. w Krakowie słowa zapisane przez R. Celakówną o potrzebie Intronizacji Najświętszego Serca Jezusa”, rozumianej w owych czasach jako poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Przez 4 lata przygotowywano się do tego wydarzenia jako do „Intronizacji” by ostatecznie 28 X 1951r. we wszystkich świątyniach kraju jednocześnie  odczytać odpowiedni Akt Poświęcenia Narodu Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

2)Rok 2016-Jasna Góra- „Wielka Pokuta”.  Wypełnienie słów zapisanych przez Rozalię Celakówną, wskazujących na związek Intronizacji z Maryją i Jasną Górą”

Sprawdziły się słowa odnośnie Jasnej Góry i jej związków z Intronizacją ogólnie rozumianą.15X 2016r. odbyło się na Jasnej Górze z  udziałem 150 tyś. wiernych wielkie nabożeństwo pokutne za Polskę. Po narodowyn wielkim egzorcyzmie, po modlitwach i Eucharystii, Przewodniczący Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki odczytał  na Jasnej Górze po raz pierwszy „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Ten Akt odczytany w imieniu Narodu i Państwa Polskiego, powtórzony 19XI w Krakowie, był pewnym etapem Intronizacji Jezusa na Króla Polski –Intronizacji niepełnej, ale wypelniającej słowa zapisane przez Rozalię Celakówną, wskazujące związek Intronizacji z Jasną Górą i Maryją:

Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”. /j.w. .str.207/

3)Rok 2018 Początek wypełniania się słów zapisanych przez R.Celakówną, dotyczących Intronizacji Chrystusa Króla na Króla ludzkich serc poprzez nowe  Słowo Pana Jezusa w tej sprawie do współczesnej mistyczki z Domów Modlitwy św.JPII–Alicji M.M. od Apokalipsy / Orędz-Alicja M.M./cz. IV,27XI,2XII.../


Słowa Jezusa do Rozalii Celakównej zapowiadające potrzebę

prowadzenia Intronizacji w sercach ludzkich
.

Bóg objawił Rozalii Celakównie program „Intronizacji”, aby zapobiec rozlewaniu się fali grzechu po świecie. W planach Bożych powstał tą drogą pierwszoplanowy sygnał alarmowy dla Polski o potrzebie ratunku przez Intronizację, czyli  uznanie Jezusa „za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu.... nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”.

W pismach Rozalii wyraz „Intronizacja” służy do 3 rodzajów określeń: „Intronizacja NSJ”, „Intronizacja z Rządem na czele” oraz „Intronizacja w sercu ludzkim”. „Intronizacja w sercu”była wyraźnie zapisana przez R. Celakównę, ale z braku bardzo małego zainteresowania Kościoła w Polsce Pismami Rozalii Celakównej nie była rozpowszechniana, podobnie jak sam wyraz „Intronizacja”, który nigdzie oficjalnie nie był używany.  Słowa Jezusa o Intronizacji w sercu, były i są jednoznaczne:

1)„Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy/j.w.234/.

2) Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie miała się spełnić, czy nie widziałaś tego wszystkiego, co miało nastąpić, a co się teraz ziszcza? Bądź, dziecko, spokojna, o to, co cię niepokoi, nie pochodzi z Ducha             Bożego. Duch Boży jest duchem pokoju, nie zaś zamieszania”....Czemu się niepokoisz i myślisz po ludzku, czy czas u Boga jest czasem ludzkim, czyż nie przygotuję serc ludzkich do tej wzniosłej chwili, jaką ma być Intronizacja? /j.w.298/


Współczesne Słowa Jezusa przygotowujące serca ludzkie do         

                                            Intronizacji

Czas Boga nie jest czasem ludzkim, więc trzeba było czekać przeszło 70 lat na wypełnienie się słów o „Intronizacji w sercu”, na Regułę o „Budowie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”, przekazaną przez Pana Jezusa Alicji M.M. z „Domów Modlitwy św. JPII” w 2018r.

REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.

Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu. Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego, to jak możesz kochać Boga Trójjedynego. TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH, to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi” /Orędzia - Alicja M.M./ cz. IV-27XI2018r./

Aby rozwiać wątpliwości źródłowe do powyższych słów, należy dołączyć dalsze słowa:„Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z Rządem, Parlamentem, Episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej”./j.w.2XII2018r./

Oto składniki Reguły „Osobistej Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca” opracowanej przez Kolegium „DM św. JPII” na podstawie  orędzi:

1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie a potem za drugich /.
2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie, za drugich/.
3) Koronka do Bożego Miłosierdzia /W trudnych sytuacjach 4 Koronki za 4 pokolenia/.
4)  „Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego  serca” /za siebie, za drugich/.

Oparcie Reguły „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach” na depozytach wiary tj. Akcie Pokuty i Eucharystii potwierdza jej prawdziwość i obcina wszelką ewentualną wątpliwość płynącą z orędzi. Władze kościelne dwa razy zbliżyły się do wykonania zadania pełnej Intronizacji czyli „z Rządem na czele” - /1951,2016/, lecz skończyło się na cichej asystencji władz w 2016r. i utracie łask całej Polsce.

Po długim okresie kompromisów i nie wykorzystanych okazji do realizacji  pełnej Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce, Bóg wskazał przy końcu 2018r. na ratunek indywidualny- na „serce ludzkie” jako miejsce Intronizacji Chrystusa Króla. Bóg czeka teraz na działania, które są zależne tylko od nas samych. Czy zrealizujemy tą Bożą receptę?  Jeśli ją zlekceważymy, być może Bóg sięgnie po argument „pękniętego globu ziemskiego” występujący u R. Celakównej i innych mistyków, ale ta sytuacja gdyby zaistniała będzie kosztowała na pewno wiele cierpień i istnień ludzkich.

Rozpowszechnianie „Intronizacji Chrystusa Króla w sercach”

zadaniem wszystkich


Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII” od wielu lat z wielką troską i odpowiedzialnością stara się realizować  otrzymywane Słowo Boże również dotyczące Intronizacji Chrystusa Króla w naszej Ojczyźnie. Bardzo gorąco zapraszamy do szerokich działań dla rozpowszechniania Intronizacji Chrystusa Króla w naszych sercach”.

Przez wiele lat, kilku płaszczyznowe wołania płynące ze słów S.B. Rozalii Celakównej jako drogi ratunku dla Polski były różnie interpretowane i dlatego tylko częściowo je  zrealizowano. Upominał się o nie pośrednio JPII, który wołał na otwarcie swego pontyfikatu: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

Teraz  współcześnie, Jezus nam na nowo przypomina że została nam ostatnia szansa na ratunek -  ratunek indywidualny. Jest nim takie otwarcie na oścież drzwi Chrystusowi”, aby Chrystus- Król z nadania Ojca, został Intronizowany na Króla naszych oczyszczonych serc - z naszej własnej człowieczej woli. „Jeśli tego nie zrobią biskupi, kapłani w swoich diecezjach, parafiach, to  maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie mają to czynić!

To zadanie jest zadaniem płynącym nie tylko z pism Rozalii Celakównej, ale z całej Ewangelii Chrystusowej. Przyznając się do Chrystusa Króla przyznajmy się do Tego, któremu «Dana .... jest wszelka władza w niebie i na ziemi”/Mt 28,18/.

Proponujemy wielką modlitwę o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej. Od 2007r. dokumenty do jej dalszej beatyfikacji zostały przekazane do odpowiedniej Kongregacji w Watykanie, ale nic nie wskazuje, że sprawa jest w toku. 

Sprawa Intronizacji jest wielkim zadaniem nie tylko dla Polski, lecz to jest ogromnie ważny moment w dziejach świata”, jak zapisała Rozalia Celakówna /Wyznania-207/.
W innym miejscu Rozalia tłumaczy swemu kierownikowi duchowemu na czym polega Intronizacja:

„Pan Jezus chce, by Ojciec Jako Kapłan /Ojciec Dobrzycki/ mówił na ambonie o tej sprawie i gdzie tylko się spotka z duszami, by jak najprędzej Jego królestwo przyszło do dusz, bo w ten sposób odnowi się świat.
Na tym polega Intronizacja”.
/234/

W dniu 2XII 2018r. Maryja przypomniała współcześnie, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  Chrystusa Króla w swoich krajach”.


 Kolegium „Domów Modlitwy św. JPII” – luty 2019r.

www.domymodlitwyjp2.pl// Orędz-Alicja M.M./cz. IV,27XI,2XII.../Reguła Intronizacji w sercu/

--------------


"Indywidualny ratunek"


Rozalia Celakówna o tym pisała,
że w jej Dzienniczku jest o ratunku dla Polski prawda  cała.
Władze naczelne jednak tego nie słuchają
i po swojemu sprawy Polski uprawiają.

Bóg zapowiada, że  pęknięcia globu nie powstrzyma,
a co z Polską, jak to wszystko wytrzyma?
Intronizacja Chrystusa Króla w sercu ludzkim to naczelne zadanie,
ono jest postawione przeze mnie na  pierwszym planie.

Jezu Królu z berłem i koroną na głowie,
uznaję Cię za mojego Króla w każdym moim geście, czynie i słowie.
Ściągam swoją koronę pychy i przewrotności,
niech blask Twojej władzy w  całym życiu moim się rozgości.

Nie mogąc ratować całej mej Ojczyzny od złego,
ratujesz mnie indywidualnie od  zła wszelkiego.
Dzięki Ci za łaskę, że w  moim sercu  Cię  na Króla Intronizuję
i tą drogą Królestwo Boże w sobie buduję.

Twoja władza jest najwyższa
i wszystkie inne we wszystkim przewyższa.
Szkoda, że tak wielu o tym zapomina,
i dla tego w niespokojnym świecie coraz wybucha nowa militarna mina.


Nie zazna ludzkość  ładu i spokoju bez Królewskiej władzy Chrystusa,
a po tym ją poznać, że siłą nikogo do Siebie nie przyciąga, nie zmusza.

Głośmy więc ludziom wszystkim, że to ostatnia chwila na werbunek,
gdy Chrystus Król przez „Intronizację w sercu” daje każdemu  „indywidualny ratunek”
. Z.B.
========