Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
53
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 991

Krwawy bicz- e-mail o Polsce

There are no translations available.„E- mail” ratunkowy dla Polski!


''Krwawy bicz nad Polską” i "Reguła" ratunku!

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/

Drodzy Państwo! Sprawa jest niezwykle ważna. Nie uratujemy prawdopodobnie od cierpienia Polski /z Warszawą włącznie/, bo nie dokonaliśmy pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Polska skazana jest teraz na oczyszczenie przez "Krwawy bicz". Oto fragmenty niezwykle ważnych orędzi z ostatniego czasu do Alicji M.M. od Apokalipsy z „Domów Modlitwy św. JPII”./www.domymodlitwyjp2.pl/ Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz/

2XII2018r. „Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna obecnego w Eucharystii w godzinie miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę, bo ''KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ! Bóg Ojciec dokona sprawiedliwego osądu...

01.01.2019r. „Tylko Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady”....
6-I-2019 To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii kościelnej jak i was uczniów czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.

6-I-2019 Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia....

W Jubileuszowym Akcie Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z okazji 1050 -lecia chrztu Polski w Krakowie /19XI2016r./ zabrakło ze strony władz państwowych i kościelnych odpowiedniego Aktu uznającego „Jezusa za Króla Polski”. Polska otrzymuje więc kolejne upomnienia:

1-I-2019 „Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta Intronizacja? Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. Ile razy i na wiele sposobów trzeba wam tłumaczyć?”
3II2019/ „Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy”


„Ratunek indywidualny”

Wobec tak trudnej sytuacji, Bóg pragnie ratować swoje dzieci na różne sposoby. Na dziś daje ludziom o czystych sercach „Ratunek indywidualny”. Jest nim:

„Osobista Intronizacja Chrystusa na Króla swojego serca”

według podanej „Reguły”.

/27XI 2018r./ Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu...Ta osobista Intronizacja Mnie na Króla swojego serca winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.

/2XII2018r./ "Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z Rządem, Parlamentem, Episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg Reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.
To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".


Składniki Reguły „Osobistej Intronizacji

Chrystusa Króla na Króla

swojego serca”

1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie a potem za drugich /.
2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie, za drugich/.
3) Modlitwa –Koronka do Bożego Miłosierdzia
4) „Akt Intronizacji Chrystusa na Króla swojego serca” /za siebie, za drugich/.

/27XI 2018r./ Maryja: „Jeśli tego nie zrobią biskupi, kapłani w swoich diecezjach, parafiach, to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie.

Zadanie realizacji „Reguły” jest skierowane do całego świata.
25III 2019r. Maryja pozdrawia „zagranicę”:
Szczęść Wam Boże Moje kochane dzieci, pozdrawiam wszystkich czytających te orędzia, rodziny polskie w kraju i zagranicą.
Na Moją prośbę błogosławi was Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży Król Waszych SERC oraz Duch Święty Wspomożyciel.

W Słowie z 7IV 2019 mamy następującą zachętę:
Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat. Tak te „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych.

29.05.2019r. Boże rozeznanie
/Orędzia cz.V/

Te wszystkie postanowienia/międzynarodowe/ to jest zdrada i oszustwo w pełni-zobaczycie. I odbije się wielkim echem ta wasza lekkomyślność Polacy, Mój Narodzie wybrany z woli Ojca Przedwiecznego....ZAWIERZENIE KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata...
Tak, dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą, by błagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata Syn Maryi został Królem Polski w pełni tego słowa znaczeniu.

22VI 2019-Powoli zbliża się kataklizm na USA i burza dziejowa w Polsce.

Zapraszamy do zakładania „Domów Modlitwy św. JPII”, co jest sprawą również bardzo ważną, gdyż w Domach Modlitwy w czasach ucisku kościoła będą się świeciły lampy wiary i te „Domy” zostaną zachowane po zapowiadanym „Ostrzeżeniu”. Dotychczas zgłoszono z Polski i zagranicy ponad 5000 DM. Praktycznie, każdy dom może być takim „Domem”, gdzie przynajmniej jedna osoba modli się 3 razy w miesiącu/2,16,22/ następującymi modlitwami: Litania Loretańska, Litania do św. Józefa, różaniec/dowolny wybór/ oraz „Te Deum”. Święty JPII życzy sobie, aby w każdej diecezji było przynajmniej 100 takich Domów Modlitwy.


Informacje szczegółowe: www.domymodlitwyjp2.pl
1) Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz /Orędzia z 27XI, 2XII-2018r. i następne/
2)Ratunek- Intronizacja indywidualna
3) „Reguła Intronizacji w sercach”
4) Komentarz do "Reguły”
5) „Intronizacja w sercu” a Rozalia Celakówna

========