MB Ostrobramska na Czasy Ostatnie

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

niejszalt

Matka Boża Ostrobramska -

Patronka Czasów Ostatnich


"Pan Tadeusz" – Adam Mickiewicz, Inwokacja/fragment/

 

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
    i w Ostrej świecisz Bramie!

Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu

Iść za wrócone życie podziękować Bogu)....alt


 Pan Jezus poprzez mistyków Adama Człowieka, Cypriana / pseudonim CyprianPolakWiara/ oraz od 13V2019r. przez mistyczkę Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy z "Domów Modlitwy św. JPII"  kieruje uwagę Polaków  na MB Ostrobramską jako Patronkę Czasów Ostatnich. Poleca zawierzenie rodzin bezpośrednio przed obrazem w Wilnie, a jeżeli to jest nie możliwe, to przed takim obrazem w innej świątyni lub ostatecznie przed obrazem zakupionym, poświęconym i powieszonym w domu.


Powstaje pytanie, dlaczego akurat MB Ostrobramska Patronką Czasów Ostatnich?
Dlaczego słowa są nakierowane na Polaków? A inne narody, kraje?
Jaka rola pozostaje MB Częstochowskiej czy Fatimskiej?


Pan Jezus objaśnia, że generalnie nic się nie zmienia, że możemy się zwracać do Matki Bożej pod różnymi tytułami, ale lepiej będzie jak uwzględnimy Jego obecne przesłania nakierowane na Matkę Boską Ostrobramską.

Matka Boska Fatimska nadal prowadzi sprawy Jezusowe wobec całego świata.   Potwierdzają to następujące słowa: Teraz też mnie poprzedza i niesie mnie Pani Wasza Fatimska”.

 Matka Boża Częstochowska jest nadal Królową Polski i na Jej wzór, Jezus ma się stać Królem tego Narodu i Państwa. Wszystkie sprawy związane z Intronizacją mamy kierować, omadlać przez Maryję. Odpowiedzialność za wykonanie tego zadania jest wielka, bowiem od tego zależy postawa innych państw, a więc  zbawienie świata. 

Jezus: To prawdziwie wasza królowa, a ja jestem waszym królem, nadal nie uznanym jako Król Polski przez władze świeckie i duchowne i przez wszystkie stany”/28II2018/.


 Matka Boża Ostrobramska- patronka Czasów Ostatnich

Pan Jezus we współczesnych orędziach nadaje  Matce Bożej Ostrobramskiej tytuł Patronki Czasów Ostatnich.  Gdy zwracamy się do Niej pod takim tytułem otrzymujemy za Jej wstawiennictwem światło Boże pozwalające rozeznać zagrożenia obecnych i przyszłych czasów i się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć. Dzieje się to tak, ponieważ  "taką władzę jej dał Bóg”/ Cyprian 28 II 2017/.

Pismo Święte /Apokalipsa/ oraz pisma prorockie wskazują, że w Czasy Ostatnie wpisane są schizma w kościele, ucisk kościoła przez niewiernych /islam/ oraz ucisk antychrysta. Nad schizmą w kościele usilnie pracują siły masońskie, między innymi przez wprowadzenie innych interpretacji Ewangelii,  zmianę roli sakramentów świętych, głoszenie przewagi Miłosierdzia Bożego nad czynnikiem sprawiedliwości, redukcję odkupieńczej roli Jezusa jako jedynego wysłannika Ojca, prowadzącą do zbudowania jednej światowej religii grupującej wszystkich wierzących. Czasy antychrysta, to czasy, w których ludzie będą tak oszukani, że będą wierzyli w Chrystusa /naukę/, która nie będzie pochodziła od prawdziwego Chrystusa. Na tym tle zrodzi się schizma i wielki duchowy ucisk.


 Zagrożenie islamem

W Czasy Ostanie wpisany jest również ucisk i cierpienie Kościoła ze strony islamu- wiekowego przeciwnika chrześcijaństwa.  Terroryści islamscy dokonując ataków i zabijając innych, wierzą, że będą zbawieni. W Ewangelii św. Jana czytamy słowa, które wyjaśniają nam te obecne w świecie sytuacje.:

Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu.  Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie./J 16,2-3/.Oto najważniejsze fakty o samym islamie, pozwalające zrozumieć lepiej rolę Matki Bożej Ostrobramskiej w przyszłym pokonaniu tego przeciwnika.

Islam jest kontynuatorem dawnych wierzeń pogańskich.
Liczne badania archeologiczne dowiodły, że już w przed-islamskich czasach w Arabii, Starożytnej Syrii i Kanie i wielu innych krajach pogańskich, wśród wiary w wielu bogów, najbardziej dominującą religią Arabii był kult księżycowego boga. Stary Testament nieustannie ganił oddawanie czci bogu księżycowemu (vide Pwt. 4,19; Pwt. 17,3; 2Krl. 21:3 i 2 Krl. 21:5; 2 Krl. 23:5; Jer. 8:12; Jer. 19:13; Sof. 1:5).

Gdy w wielu obszarach popularność boga księżyca zmalała, Arabowie pozostali wierni swemu przekonaniu, że księżyc-bóg jest największym ze wszystkich bogów. Ostatecznie Mekka została zbudowana jako sanktuarium dla boga-księżyca. To ona właśnie sprawiła, że Mekka była najświętszym miejscem pogańskiej Arabii....

W 1944 roku G. Caton Thompson w swojej książce Groby i Księżycowe świątynie Hureidhy przedstawiła swoje odkrycie świątyni boga-księżyca w południowej Arabii. Znaleziono symbole półksiężyca i nie mniej jak 21 inskrypcji z imieniem Sin w ruinach świątyni. [11] Znaleziono również posąg, który być może jest właśnie owym księżycowym bożkiem. Inni znani archeologowie później potwierdzili to. [12]

Materiał zebrany na miejscu wykopaliska potwierdza, że świątynia była czynna w czasach chrześcijańskich. Dowody pochodzące zarówno z północnej i południowej Arabii pokazują, że kult księżyca-boga był nie tylko aktywny w czasie Mahometa, ale że był to główny kult religijny.

Według rozlicznych inskrypcji imię boga-księżyca było Sin, jednak jego tytuł al-ilah oznaczający bóstwo sugerował, że był on głównym bóstwem wśród wielu bogów. Jak zauważył Coon „Bóg Il albo Ilah początkowo był fazą Księżyca-boga.” 

Księżycowy bóg zwany al-ilah, został skrócony do formy Allah już w przed-islamskich czasach. Pogańscy Arabowie dawali imię Allah swoim dzieciom. Tak było na przykład z ojcem Mohameta i jego wujem. Fakt ten dowodzi, że Allah był tytułem boga-księżyca już w czasach Mahometa. Profesor Coon kontynuuje: „Podobnie, pod wpływem Mahometa, mało znany Ilah staje się Al-Ilahem, Bogiem czy jak kto woli Allahem, Najwyższym Bytem.” 

Fakt ten jest odpowiedzią na następujące pytania:„Dlaczego Allah nie jest zdefiniowany w Koranie?” oraz „Dlaczego Mohamet zakładał, że pogańscy Arabowie wiedzieli już kim był Allah?”

Mohamet został wychowany w religii księżycowego boga Allaha. Jednak posunął się on o krok dalej niż jego pogańscy współplemieńcy arabscy. Podczas gdy wszyscy oni wiedzieli że Allah (bóg-księżyc) jest największy ze wszystkich bóstw w ich panteonie, Mohamet zdecydował, że Allach był nie tylko największym, ale jedynym bogiem.

Właściwie powiedział on: „Słuchajcie, wierzycie przecież, że Allach (bóg-księżyc) jest największym ze wszystkich bogów. To czego chcę, to to, żebyście przyjęli, że jest on jedynym bogiem. Nie odbieram wam Allaha, którego znacie i czcicie. Odbieram jedynie jego żonę i córki oraz wszystkich innych bogów.”

Politeistyczny kontekst kultu Allaha widoczny jest również z pierwszego zdania muzułmańskiego credo: „Allah jest największy.” Arabskie słowo dobitnie podkreśla kontrast między większym a mniejszym.

Prawdą jest również, że pogańscy Arabowie nigdy nie zarzucali Mahometowi, że ogłasza on im innego Allaha od tego, którego już znali i czcili. Stąd „Allah” był bogiem-księżycem jak wykazują archeologiczne dowody.

Tak więc Mohamet usiłował osiągnąć swój cel na dwa sposoby. Poganom mówił, że wierzy w księżycowego boga Allaha. Żydom i chrześcijanom mówił, że Allah jest także ich Bogiem.

Jednak Żydzi i chrześcijanie wiedząc lepiej,  odrzucili jego Allaha jako fałszywego boga.

Wniosek

Muzułmańskie wyznanie wiary jest bardzo krótkie: La-ilaha-iLLaLLah-Muhammadur-Rasulullah, co oznacza Nie ma Boga prócz Allaha, a Muhammad jest Jego prorokiem. Człowiek, który wypowie te słowa wobec oficjalnego przedstawiciela meczetu, zostaje muzułmaninem.

Pogańscy Arabowie czcili księżycowego boga Allaha modląc się w stronę Mekki kilka razy dziennie, odbywając pielgrzymkę do Mekki, okrążając biegiem świątynię boga księżyca zwaną Kabba, całując czarny kamień, zabijając zwierzę na ofiarę dla księżycowego boga, rzucając kamieniem w diabła, poszcząc przez cały miesiąc itd.

Twierdzenie muzułmanów, że Allah jest bogiem Biblii, i że islam powstał z religii proroków i apostołów rozpada się w świetle konkretnych, niekwestionowanych dowodów archeologicznych. Islam nie jest niczym innym, jak tylko ożywieniem starożytnego kultu boga księżyca. Zapożyczył on symbolikę, obrzędy , ceremonie, a nawet imię swego boga od pogańskiej religii księżyca. Jako taki jest więc czystym bałwochwalstwem i musi pozostać odrzucony przez wszystkich, którzy trzymają się Tory i Ewangelii.

Symbolem islamu jest półksiężyc.  Znajduje się on na szczytach minaretów i meczetów, jest on na flagach państw islamskich. Muzułmanie poszczą przez cały miesiąc, który rozpoczyna i kończy się pojawieniem się na niebie półksiężyca.

Kościół wielokrotnie doświadczał cierpienia ze strony islamu, który wyznawców Chrystusa uważał zawsze za niewiernych, których należy nawrócić a raczej wytępić. Europę i wiele państw czeka atak bezwzględnego islamu. Wizję takiego najazdu miał papież JPII.Konfrontacja z chrześcijaństwem!


JPII- Full-Niemcy, 1981r.:


„Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas
wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy
odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej".

Wszystko wskazuje na to, że powyższe słowa JPII o przyszłym oczyszczeniu Kościoła,  „utracie życia i oddania całego siebie Chrystusowi ” dotyczą przewidywanej otwartej wojny islamu z „niewiernym światem ” tj. z całym chrześcijaństwem. Ta smutna perspektywa   przybiera coraz więcej realnych kształtów.

Państwo Islamskie formalnie już nie istnieje w Syrii, lecz jego ukryte struktury działają nadal i zapraszają swoich zwolenników do  wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i te odkrywane w ostatnim czasie.

Nowe fakty opublikował  prałat Mauro Longhi w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II-22 października 2017 r. w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Ks. prałat Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI.

W 1997r.​​został powołany  do Rady Watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przez 10 lat gościł Papieża JPII w  Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei /początkowo prostym wiejskim domu w Abruzji.

Według portalu „La Nuova Bussola Quotidiana”, Longhi relacjonował, że Jana Pawła II można było zastać w nocy klęczącego przed tabernakulum w kaplicy domu w górach. Ci, którzy w domu mieszkali, słyszeli, jak rozmawiał, „czasami nawet z ożywieniem” z naszym Panem albo „Jego umiłowaną Matką, Maryją Dziewicą”.

Ponadto Longhi powiedział, że największy przyjaciel Jana Pawła, kardynał Andrzej Deskur, przekazał mu, iż święty posiadał „dar wizji”. Kiedy Longhi spytał, co to znaczy, Deskur odparł: „Rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem; widzi Jego oblicze, jak również oblicze Jego Matki”.


Niecodzienna wizja św. JPII


Według prałata Mauro Longhi, upływ czasu wraz z początkiem choroby Parkinsona spowodował, że Papież odczuł w marcu 1993r..pilną potrzebę przekazania jemu  niecodziennej  mistycznej wizji  o następującej treści:

Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną
raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia
/odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego
totalitaryzmu/. „Nazywa się: islam.” „Najadą Europę.

Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód” i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu. Ojciec Święty dodał:

Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną, rodzinnym wspomnieniem.

Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję.

Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy,

a waszą wiarą przeżywaną

w integralności”.


Źródło: Youtube: MONS.MAURO LONGHI testimone di Papa Wojtyła-22ott 2017 /konferencja z udziałem ks. prałata Mauro Longhi /.


Ratunek w MB Ostrobramskiej?


alt


Jest jeden obraz MB na świecie, który uwagę skierowuje na „półksiężyc” czyli na symbol islamu. Jest nim obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.  Do kaplicy wileńskiej obraz ten został wniesiony 12IV 1671r. a więc w 5 lat po ślubach króla Jana Kazimierza, poprzez które Księstwo Litewskie zostało oddane pod opiekę Maryi Królowej Polski i Litwy.  W 1849r. do obrazu u podstawy ramy dołączono wotum w postaci wielkiego pozłacanego półksiężyca z  wygrawerowanym napisem :

  „Dzięki   Tobie składam, Matko Boska, za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie w łasce”.

Ponad 150 lat, obraz z tym elementem jest nierozerwalnie związany i wisi w tysiącach mieszkań na świecie.  Nikt tego symbolu nie usunął mimo, że jest stosunkowo bardzo duży i  zmieniał ogólny wygląd obrazu. Można go było przecież  umieścić np. na bocznych ścianach kaplicy wraz z licznymi innymi wotami tam umieszczanymi. Widocznie jednak, były wtedy bardzo ważne ludzkie powody, aby został w dolnej części obrazu, ale i wola Boża to akceptowała, skoro taki stan jest do dzisiejszego dnia. Gdyby nie było w tym palca Bożego, na pewno wielki pozłacany półksiężyc – symbol wiary w Allacha wywodzącej się z wierzeń pogańskich  nie miał by przy  tym obrazie  racji bytu. 

Czy półksiężyc pod stopami Maryi oznacza Jej przyszłe zwycięstwo nad islamem, pomoc i ochronę przed jego przemocą?

Jezus głosząc współcześnie poprzez mistyków słowa o MB Ostrobramskiej wskazuje na Jej obraz w Wilnie i jednocześnie pośrednio na   półksiężyc- symbol islamu. Wiadomo z Ewangelii, że  Maryja zetrze głowę węża, którym jest islam. Polacy mają się szczególnie oddawać Matce Bożej Ostrobramskiej. Na nich spadnie prawdopodobnie główne uderzenie złych sił fizycznych i duchowych, przeciwnych chrześcijaństwu.


Dlaczego szczególnie Polakom poleca Pan Jezus 

zawierzenie swoich rodzin MB Ostrobramskiej?


Z ogólnej wiedzy i analizy słów Pana Jezusa do mistyków można wyciągnąć następujące spostrzeżenia.

1) Dla Polski Jezus przeznaczył główne zadanie głoszenia Jego Intronizacji na Króla. To ma być przykład dla innych narodów jeśli będą się chcieli się ocalić. Już z tego tytułu Polska jest bardzo atakowana przez siły zła i widzimy to po samym procesie Intronizacji, którą tak bardzo trudno doprowadzić do finału. Być może, że Intronizacja nastąpi dopiero wtedy, kiedy Państwo nasze będzie na krawędzi istnienia. Na obecny czas najważniejszym zadaniem duchowym jest realizacja "Reguły Intronizacji Chrystusa na Króla naszych serc".  Świadczą o tym następujące orędziowe słowa: 

22.04.2019r.

Trzeba się przygotować, to już wiele razy zostało objawione, nie mniej nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane- BIĆ WIĘC NA ALARM!!

Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku....

Ja też moja mała oblubienico daję wam pouczenia godne chwały, co należy czynić by Królestwo Moje  przez tą "REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ", którą podałem rozszerzać  wielokroć  wszerz i wzdłuż. /Reguła Intronizacyjna-------->Menu:Reguła Intronizacji w sercu/

2) Zapowiadane oczyszczenie świata ma nastąpić najpierw od oczyszczenia Polski. Jest przecież zapowiedziany „chrzest ognia”, który ma objąć całą  Polskę. Należy podkreślić wagę tej zapowiedzi ponieważ pochodzi z zatwierdzonych orędzi Adama Człowieka /”Anioł Stróż Polski” oraz „Uczynię wszystko nowe”/.  Należy mieć w pamięci także pochodzące od kilku mistyków zapowiedzi „zniszczenia Warszawy”. 

3) Polska według orędzi nie powinna liczyć  na pomoc Wschodu, Zachodu ani  Ameryki. Ponadto jest zapowiedź zaostrzenia się trudnych stosunków z Rosją. W tej sytuacji oddawanie rodzin i wszystkich spraw wschodnich rubieży Polski Matce Bożej Ostrobramskiej zwanej  "Królową Wschodu i Zachodu" staje się w obliczu zagrożeń płynących z Rosji bardzo uzasadnione. Ona od wieków najlepiej zna wszystkie sprawy i uwarunkowania wszystkich narodów  żyjących na wschód od Warszawy, aż po Syberię.

Ona też jest dana aby niweczyć  „dorobek” komunistycznej Rewolucji Październikowej, która odrzuciła Boga, a którą symbolizował i nadal symbolizuje „sierp i młot”. Nie jest chyba przypadkiem, że po odrzuceniu młota i rączki sierpa, pozostaje znów półksiężyc –symbol islamu.

4) Polska według przekazów doświadczy agresji islamu.  Dziwne by było, aby islam atakował tylko katolików np. w Syrii, a Polskę zostawił w spokoju. Członkowie  byłego Państwa Islamskiego są dzisiaj w wielu krajach Europy do której należy i Polska z otwartymi granicami i głośno głoszą swoje poglądy. Jezus wskazując Polakom na MB Ostrobramską pokazuje  drogę obrony przed islamem - religii, której celem jest zwycięstwo „nad niewiernymi” czyli chrześcijanami.

                                     Przyszłe czasy - nie odległe działania antychrysta

Orędzia wyraźnie wskazują na  zaistnienie  apogeum  ucisku wiernych Kościoła Chrystusowego jakim będzie przymus w przyjmowaniu znamienia Bestii na rękę i czoło czyli chipu. Jezus Apeluje do kapłanów,  aby o tym mówili i przestrzegali. Przestrzega też protestantów przed odrzucaniem  Maryi. Mamy się oblec w pancerz hetmanki Maryi, aby być czujnym jak mówił św. JPII, być gotowym do wielkiej bitwy, bo moc szatana wzrasta z każdym dniem. Antychryst  już działa intensywnie. Wystarczy tylko popatrzeć na to jak wymieszane jest pojęcie określające rodzinę oraz lekceważenie życia poczętego.  Potrzebna jest więc bardzo Polakom  pomoc  Nieba, dlatego Pan Jezus głosi , podaje słowo, że
dla Polaków główna Matka do Końca Czasów to Matka Boska Ostrobramska”.

Ewangelia wskazuje na Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce i  Ona na końcu ma pokonać smoka czyli szatana. Do tego zadania jest wyznaczona Ona, dlatego w obrazie wileńskim jest sama bez Syna, ma pod stopami półksiężyc a po bokach w kaplicy -do pomocy Swoich świętych rodziców w figurach -Annę i Joachima.

Na koniec naszego opracowania motywującego naszych czytelników do zawierzenia siebie i swoich rodzin MB Ostrobramskiej, cytujemy słowa, które podkreślają Jej rolę. Ona jest do pomocy na wszystkie czasy, ale szczególną – najpotężniejszą mocą wstawienniczą będzie obdarowywać w czasach, które przyjdą. Oto te niezwykle cenne i umacniające słowa Pana Jezusa:/Cyprian 28 II 2017 /

Ona jest władna pomagać zwłaszcza w Tych czasach i najpotężniej, które

przyjdą
,
bo taką władzę jej dał Bóg. A wszystko co uczynił i czyni jest dobre”.

/Alicja M.M. 13V2019

Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polski i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy  niewiernych.

--------------

Przedstawiamy teraz teksty dotyczących roli Matki Bożej Ostrobramskiej w czasach ostatnich, aby nabrać ostatecznego przekonania, że należy niezwłocznie zawierzyć  Jej siebie i swoje rodziny, aby ufnie patrzeć w przyszłość.

------------

Zadanie dla Narodu Polskiego,  Litewskiego


i Wszystkich Narodów


Adam  Człowiek „Oto czynię wszystko nowe” -Orędzia  z lat 2013---2014

Poniższe bardzo ważne słowa Maryi zapisane przez "Adama Człowieka" potwierdzają nadejście czasów odnowienia dawnego przymierza ewangelicznego z 1388r. kiedy to Litwa poznała Chrystusa z Polski. Znakiem współczesnym dla obydwu narodów jest Wilno i kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej w której rozpoczęło się Dzieło Miłosierdzia. 

Polska i Litwa na bazie zgody i jedności będą walczyć "pod sztandarami Chrystusa Króla i będą "świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów". Można przypuszczać, że to się dokona na gruncie przyszłej Intronizacji  Państwowej w Polsce i na Litwie, co będzie wzorem dla innych narodów. Stanie się to za sprawą nowego działania Ducha Świętego. Maryja mocą ślubowania króla Jana Kazimierza z 1656r. jest Królową nie tylko Polski, ale wszystkich księstw, które podlegały wtedy władzy królewskiej:
"
Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie". Jej prawo duchowe do tych ziem nie wygasa.

Maryja: 4III 2013   Przychodzę dzisiaj  do was, moje drogie dzieci narodów polskiego i litewskiego, aby umocnić  waszą wiarę i nadzieję....Teraz nadchodzi  czas odnowienia i ewangelizacji narodów mocą Ducha Świętego, który swoim światłem oświeci je na nowo. Drogi Boga i Jego wola objawiają się w całym Jego Bożym Planie, choć wy widzicie tylko jego część. Bóg zaplanował, aby wasz naród [litewski] poznał Chrystusa z Polski.[1388r.]

W Wilnie odbieram cześć jako Matka Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej. W tej właśnie kaplicy rozpoczęło się Dzieło Miłosierdzia. To wszystko są znaki dla obu waszych narodów, albowiem Bóg pragnie dalej objawiać swój plan wobec was, byście przywróconej zgodzie i jedności walczyli pod sztandarami Chrystusa Króla i świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów
....Orędzia Jezusa Chrystusa  do Cypriana Polaka


cyprianpolakwiara.blogspot.com

/wybrane fragmenty o MB Ostrobramskiej /


11XI2016
Nieustannie polecajcie się mojej Matce. Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.


28 I 2017  „O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej

Dziewicy”

Ono stanowiło początek Zbawienia. Nie ma rozumienia pełni Zbawienia bez uznania Niepokalanego Poczęcia Mej Najświętszej Matki.

Ta Nowa Lepsza Ewa Duchowo była jeszcze przed założeniem świata. Widział ją Bóg, patrzył na nią i cieszył [się]. Więc nim powstała niewierna Ewa Bóg widział wierną Ewę Maryję i cieszył się nią. Dał jej imię, które w słowiańskim rozumieniu było: Jestem pokojem – Miriam, a w Izraelickim dzięki zapomnieniu co znaczy pierwowzór – Gwiazda. Ale słowo „gwiazda” nie jest oderwane od słowa: „pokój”.

Gdy pojawiła się moja gwiazda Chrystusa zwiastowała pokój ludziom dobrej woli co głosili aniołowie. Zatem i gwiazda jest słowem trafnym. To gwiazda poranna, bo niesie, poprzedza Słowo – choć odwieczne, syna człowieczego.

Teraz też mnie poprzedza i niesie mnie Pani Wasza Fatimska, a dla Polaków główna Matka do Końca Czasów - Matka Boska Ostrobramska....

Ona jest władna pomagać zwłaszcza w Tych czasach i najpotężniej, które przyjdą, bo taką władzę jej dał Bóg. A wszystko co uczynił i czyni jest dobre.

Więc protestanci nie trwajcie w niepotrzebnym uporze i wy katolicy, którym Moja Matka wydaje się niepotrzebnym Dodatkiem. Strzeżcie się tego Moje Dzieci z katolickiego Kościoła bo bez czci dla Mojej Matki w czasach krwi i żelaza i dławiącego pyłu szatan was zdepcze. Połknie was i wypluje na swoje żarzące się węgle.

Tak jak nienawidził Najświętszej Dziewicy tak będzie was dodatkowo nienawidził i męczył za to, że jej nie uczciliście. W was żal i nienawiść do Niej będzie wzrastać. Do Niej bo podobnie jak szatan nie będziecie mogli wymówić jej imienia. A zatem moje dzieci róbcie to czego chce od was Jezus Chrystus, a on wam daje swoją matkę. A ona prowadzi was do Chrystusa.

Zwłaszcza wy Polacy, których ogłosiła się sama Królową nie lekceważcie tego, czcijcie swoją Królową i wzywajcie Jej Macierzyńskiej opieki. To prawdziwie wasza Królowa, a ja jestem waszym Królem, nadal nie uznanym jak [bądź „jako” winno być] Król Polski przez władze świeckie i duchowne i przez wszystkie stany.

10 III 2017   Pamiętajcie o wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki na Czasy Ostatnie.

29 IV 2017 Jest ktoś komu niczego odmówić nie mogę. Więc proś Moją Matkę, Matkę Bożą Ostrobramską szczególnie. Ona da Ci zwycięstwo na teraz i pod jej sztandarem zwyciężysz na wieczność.


20 V 2017 cz. 1 W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki

Polski z Rosją

- Pisz  o tym co będzie w czasie najbliższym.

- Jestem gotów Panie.

- W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją. Rosja chce tego, o czym przypominam. Do siania fermentu w Polsce Rosja posłuży się też Ukraińcami. Oni należą mentalnie do cywilizacji turańskiej, tej samej co Rosja. Zawsze pójdą z Rosją i dla Rosji przeciw Polsce.

21V2017

"Mówiłem co trzeba uczynić, aby odwrócić klęskę od Warszawy lub przynajmniej, w w skromniejszym wymiarze, w działaniu niejako zastępczym, odwlec ją w czasie. Powiem teraz co uczynić, aby złagodzić chrzest , który ma dotknąć Polskę. Cofnąć go całkowicie nie mogę.

Mogę złagodzić. Weźcie to sobie do serca. Ci, którzy wezmą udział w tym złagodzeniu dotyczącym całego kraju zostaną objęci Moim błogosławieństwem i nie dosięgnie ich miecz ni inna klęska. Co i jak czynić?

Muszą zostać zorganizowane procesje we wszystkich miastach wojewódzkich o odwrócenie klęsk od Ojczyzny waszej. Ze sztandarami św. Andrzeja Boboli, Chrystusa Króla, Matki Bożej Ostrobramskiej (inne stosowne, dowolne). Błagania, modlitwy, takie jakie sa stosowne w podobnej procesji błagalnej. Musi być odmawiana Litania do św. Andrzeja Boboli i Modlitwy do Matki Miłosierdzia, Matki Bożej ".


29 V 2017 cz. 3 Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii.

Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych.


Bądźcie mężni i nie dajcie się zwieść. Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii. Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych. Niech nie uciekają przed słowami Apokalipsy, gdyż mimo swego stanu kapłańskiego i tego, że przecież niemało mi poświęcili; mogą pójść na chrust i ściółkę dla złych duchów. Niech nie będą ze świata jak ja nie byłem ze świata i nie jestem. I wy nie jesteście ze świata. Mała trzódko – rośnij. Rośnij w duchu, ale też walka jest o każdą duszę.

Przypominajcie słowa o znamieniu Bestii. O znamieniu na rękę i czoło[chip]. Bądźcie mocni – mówił do was Jan Paweł II. Bądźcie czujni. Moc szatana wzrasta. Z dnia na dzień. Bądźcie gotowi do wielkiej bitwy.

Odziani w pancerz hetmanki Maryi. Poświęćcie się Matce Bożej Ostrobramskiej, Niewieście obleczonej w słońce. A znak tej Niewiasty już we wrześniu. Oto ja zgromadzę dzieci moje a nikogo z nich nie uronię, którzy oddali się mi i mojej Matce. A wszystkich oddaję Ojcu. A ja i Ojciec jedno jesteśmy.


2 VI 2017 Zawierzajcie się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej

całymi rodzinami

W czerwcu powinieneś pojechać z mamą do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, aby zawierzyć się u jej stóp. Może to być na jej imieniny. Jeśli starczy pieniędzy pojedziecie do Wilna. Jeśli nie, do najbliższego sanktuarium. Podróż musi być wygodna i zaplanowana gdy idzie o trasę i kolejne przejazdy, ze względu na Twoją mamę. W ostateczności weźmiecie wagon sypialny.

Tak synu, nie będzie to bardzo tani wyjazd zwłaszcza we dwie osoby. Jednakże trzeba abyś nie tylko ty się zawierzył u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej, ale i Twoja mama czyli obecnie cała Twoja rodzina. Podobnie i wy czyńcie, którzy to czytacie. Zawierzajcie się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej całymi rodzinami. Jeśli możecie to jadąc do Wilna.

Jeśli zaś nie to w najbliższym sanktuarium. Jeśliby to nie było możliwe to w najbliższym kościele przed zawieszonym obrazem (Matki Boskiej Ostrobramskiej). Jeśliby nie było w pobliżu was kościoła z takim zawieszonym obrazem to we własnym domu z zakupionym i powieszonym na ścianie. Niech będzie jednak wpierw poświęcony.


3 VI 2017 Pamiętajcie o nabożeństwie Pierwszych Sobót.

Śpieszcie się je odprawić

I wy wszyscy, którzy to czytacie pamiętajcie  o nabożeństwie Pierwszych Sobót. Pięciu pierwszych sobót miesiąca. Śpieszcie się je odprawić. Czasu jest mało.


24 VI 2017

Poleć się Matce Bożej Ostrobramskiej. Ona okaże swój gniew wobec nieprawości i wobec zła.  Amen.

22 X 2017

Ofiarowanie się Matce Bożej Ostrobramskiej zapewniłoby ochronę wam wspólnie, przede wszystkim Twojej mamie. Tego jednak nie uczyniliście. Czekaliście na wyjazd do sanktuarium. Jednak widząc, że się to odwleka winniście zrobić to przed ołtarzem w domu. Ty jesteś szczególnie chroniony. Twoja mama nie. I stało się, że zemdlała i złamała obojczyk.


Pierwsze Zmartwychwstanie

9 listopada 2017

Moja Matka prowadzi was zawsze do Mnie. Pamiętajcie o tym. Ona w wizerunku Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest waszą patronką na Czasy Ostatnie. Aż do śmierci, lub do Przemienienia Ciał, gdyż niektórzy z czytających te Orędzie tego doczekają.

- O Panie.

Tak dziecko. Taka jest kolej rzeczy, a czas jest krótki. Kto nie odrzuca mych słów proroczych, ja jestem z nim.

Przepisz, dziecko, i umieść (teraz :)

- Chwała Tobie Chryste.


(11 XI 2016) Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.


27XII 2017

Jeśli patrzycie na śmierć kogoś, kto odchodzi młodo lub zbyt młodo jak wam się wydaje, zwłaszcza teraz patrzcie na to inaczej. Czy chcecie, aby ten człowiek, którego żałujecie został w bliskiej już przyszłości potępiony? Gdy przyjmie znamię Bestii.? Zastanówcie się. Wśród żyjących jest wielu, którzy je przyjmą. I będą katowani ogniem i siarką wobec Boga i aniołów.

Ale ja jestem sprawiedliwy. Kto ma umrzeć przedwcześnie ten umrze przedwcześnie, kto ma przyjąć znamię Bestii ten je przyjmie. Kto ma być zbawiony ten będzie.

Kto mi zawierzy nie zginie. Bądźcie hojni i ofiarni, szlachetni, dzielni, wspaniałomyślni. Zawierzajcie się Mojej Matce, szczególnie Pani Miłosierdzia z Ostrej Bramy.


=========


Orędzia- Alicja Maria Michalina od Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”


   Związek dawnych ślubów króla Jana Kazimierza z obecnym kultem Matki Bożej Ostrobramskiej

W czasie potopu szwedzkiego, gdy Rzeczpospolita była prawie w całości opanowana przez Szwedów i Rosjan, król Jan Kazimierz złożył 1 kwietnia 1656r. we Lwowie w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ślubowanie, oddając Rzeczpospolitą pod opiekę Matki Bożej, którą nazwał Królową Korony Polskiej. Autorem tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza był św. Andrzej Bobola. Była to wielka historyczna duchowa chwila, bowiem od tego momentu opiekę nad Rzeczpospolitą sprawuje nieustannie Matka Boża Królowa Korony Polskiej. Mamy liczne dowody, że Jej opieka nie wygasa, mimo upływu tylu wieków od tamtego czasu. Jej królowanie nadal obejmuje te obszary Wschodu, które wtedy król Jan Kazimierz wymienił w ślubowaniu.Oprócz Królestwa Polskiego były to:

"Wielkie Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie i Czernihowskie, wojsko obojga narodów/ Polski i Litwy/ i pospólstwo".

Nieprzypadkowo więc, kilka lat poźniej-12IV 1671r. do kaplicy wileńskiej wniesiono obraz, który uzyskał przydomek Matki Bożej Ostrobramskiej.  W 1849r. do obrazu u podstawy ramy dołączono wotum w postaci wielkiego pozłacanego półksiężyca. Swoją tam obecność MB zaznacza  nieustannie łaskami spływającymi na "obojga narodów" czyli współcześnie na Polskę i Litwę.

Bardzo ważne zatem wydaję się użycie we współczesnym Zawierzeniu  tego wyrażenia "Królowa Narodów Wschodu i Zachodu", które odnosi się do wszystkich Księstw wymienionych w Akcie Króla Jana Kazimierza i na nowo je oddaje w posiadanie Królowej, mimo, że podlegają obecnie pod różne administracje państwowe.

Jest to szczególnie ważne, wobec nadchodzących globalnych zagrożeń. Oddanie narodów wymienionych Księstw, toruje być może drogę do przyszłej Intronizacji Chrystusa Króla, który nie przypadkowo domaga się w ostatnich orędziach o uznanie Go za "Króla Polski, Litwy i Wszystkich Narodów". Początek został zrobiony w 2009r.


Rejon Wileński uznał Jezusa za swego Króla

                                  Wstęp do Intronizacji Chrystusa na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów?                        

W duchowej historii Litwy warto odnotować wielkie wydarzenie, które wpisuje się w wielkie plany Boże dotyczące współpracy Polaków i Litwinów. Jest nim Intronizacja Chrystusa Króla Rejonu Wileńskiego jak odbyła się 12VI2009r. Wtedy to Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego kierowana  przez Polaków, w łączności z duchowieństwem, ogłosiła na uroczystej Sesji - Akt Intronizacji Chrystusa Króla w Rejonie Wileńskim. Poświęcono również obraz Chrystusa Króla. Dokonano tego w w rocznicę 1000-lecia istnienia Litwy i jej chrześcijaństwa .Akt Intronizacji  Chrystusa Króla odczytała mer rejonu Maria Rekść w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Luigi Bonazzi i wikariusza generalnego bp Juczasa Tunaitisa, podczas uroczystości jubileuszowych w mesjaszogolskim kościele p.w. Wniebowzięcia NMP. Fundatorem tego kościoła byli król Władysław Jagiełło i św. Królowa Jadwiga.

Następne zadania wynikające z orędzi do Alicji M.M.to realizacja "Reguły Intronizacji Chrystusa w sercach" a następnie Intronizacja Chrystusa na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów /13V2019/.


Najbliżej tej łaski są te narody/ państwa/, które już są oddane Matce Bożej Ostrobramskiej Królowej od czasów ślubów lwowskich Króla Jana Kazimierza/1656r./:

10V2019
I do wszystkich dzieci Moich wybranych pielgrzymujących do Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia Królowej Obojga narodów Korony Polskiej i Litwy, złączonych węzłem miłości, Zawierzenia ślubem przez Króla Jana Kazimierza mówię; Kocham was, kocham, kocham.

               

Alicja M.M. - Wybrane fragmenty o MB Ostrobramskiej


/Matka Boża  jako Patronka Czasów Ostatnich apeluje od 13V2019r. do swoich małych "trzódek"- Domów Modlitwy,  o liczny ruch pielgrzymkowy i nawiedzanie Jej obrazu w Ostrej Bramie w Wilnie. Każda taka "wizyta" powinna zakończyć się Zawierzeniem się Jej  swojej rodzinny, Polski, Litwy i Wszystkich Narodów. Będzie to miało wielkie przełożenie duchowe na nasze obecne i przyszłe życie rodzinne i narodowe./


27.01.2018r.   Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało.
A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu. To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety.

3III2019

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały

Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

01.04. 2019r. Są też osoby, które w czasie ucisku kościoła zdradzą - islam wkroczy i tu. Będą niby w dobrej wierze pomagać na zapleczu parafii, ale to nie jest wolą Bożą. To oni niewierni winni się nawracać na wiarę katolicką. Kościół ....../wymieniona nazwa kościoła/ zechcą zamienić na aptekę, więc trzeba wielkiej modlitwy Jerycha, KTÓRA BURZY WROGIE MURY NIEWIARY, by zapobiec dewastacji, by wiara i tradycja Ojców naszych została zachowana.

Kapłanów bronić, bo czas prześladowań już jest, nie dać się omamić  zmianą doktryny, zachować formułę , którą sam Pan Jezus wypowiedział konsekrując chleb i wino. Od tego zależy wasze życie - być nie być POLSKO.


/7. IV. 2019r./ Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych,którzy zagubili się i błagajcie  tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.


03.05.2019.
Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie

zła, idzie od wschodu, więc trzeba budować mury  warowne mocą różańca świętego,

by  obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni.


13V2019 "Wyjeżdżając z pielgrzymką do Wilna - Ostrobramskiej Pani Matki Miłosierdzia Królującej  w Ostrej Bramie, błogosławił was Mój Syn w  osobie tego zacnego księdza kapelana R.O. Tak, by umocnić Moje wybrane dzieci Czasów Ostatnich, Apostołów Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, by zawierzyć Polskę ojczyznę waszą Królowej Korony Polski i Litwy.

To było wasze zadanie, bo was wybrałam i przeprowadził was Anioł Polski AVE bezpiecznie w asyście aniołów i świętych, w których święte obcowanie wierzycie, swoją Bożą Opatrznością strzyżeni...

A wydarzeń teraz będzie wiele. ''Ducha Świętego Mały Sąd" - bliskie oczyszczenie.

Zostaną tylko ci, co zawierzą się

i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy.

Mobilizować dzieci Moje do pielgrzymki zawierzając rodziny MNIE w tym znaku  Matki  Miłosierdzia z Ostrej Bramy  - Pani  Królowej Korony Polski i Litwy. Tak Bóg Ojciec postanowił na te Czasy Ostatnie.

Właśnie w tym znaku zmiażdżę wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim  Mojego Syna  i zło w waszych zawierzonych mi rodzinach. I to wy  pomóżcie Matce waszej organizować te pielgrzymki do Mojego Tronu w Wilnie".


13V 2019r. POLECENIE ANIOŁA STRÓŻA  POLSKI- AVE

"Należy spisać na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i Jego umiłowanej CÓRY SYJONU KRÓLOWEJ KORONY POLSKI I LITWY, że wszystkie modlitwy, pouczenia były prowadzone wg natchnień Ducha Świętego i pouczeń moich.

Ta Msza Święta u tronu Matki Bożej Ostrobramskiej, którą celebrował wybrany syn w kapłaństwie twarzą do ołtarza, Patroni czasów ostatnich i twoje ofiarowanie za grupę, ojczyznę obu narodów to jak widziałaś - Oblicze Miłosierne Pana Jezusa. Powiedziałem nałóż szal na głowę i uniżenie, pocałunek posadzki na zadość uczynienie, zostało przyjęte przez Majestat Boga w Trójcy Jedynego.

Ten "Akt zawierzenia narodów Wschodu i Zachodu" wypowiedziany z takim namaszczeniem przez Annę wybraną na tą posługę i uwielbienie jakie z miłością dali dzieci wybrane Matki Kościoła Polski i Litwy oraz innych narodów też /zostało przyjęte/.

To się dokonało na miarę waszego Zawierzenia również Rodzin, to trzeba kontynuować.

Wasze choć krótkie uwielbienie Bożego Miłosierdzia zostało przyjęte z miłością za wstawiennictwem św. siostry Faustyny i bł. Michała Sopoćki, oczywiście wraz z prośbą św. Jana Pawła II , który  to    Miłosierdzie  ogłosił światu całemu i wprowadził w praktykę.

Tak towarzyszył wam św. Józef i czuwał na całością spraw bytowych jak przy Dziecięciu Jezus i Jego Oblubienicy, a przede wszystkim Matce Jezusa Maleńkiego. To nawiedzenie świątyni prawosławnej cerkwi imieniem Świętego Ducha, szczególny miało wymiar. Jak zobaczyłaś duchowo na spotkanie wyszli wam męczennicy /z okresu poprzedzającego  wydzielenie się prawosławia/: święci Antoni, Jan i Eustachy- torturowani  przez pogan.

Ich teraz trzeba prosić, by islam nie dotknął naszych krajów w

pełni. Dlatego wg świętej  woli Bożej, Matka Boża Ostrobramska

Królowa Korony Polski i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest

władna w szczególny sposób pogromić te hordy  niewiernych i

terrorystów ISIS i ich widoczny  najazd na Europę za pozwoleniem

Unii Europejskiej.


Pięknym akcentem była modlitwa w kaplicy św. Kazimierza patrona Litwy z rodu Jagiellonów i za Jego wstawiennictwem zapraszając cały Dwór Królowej Nieba i Ziemi. Błagaliście o panowanie KRÓLA  WSZECHŚWIATA SYNA MARYI, BY ZOSTAŁ KRÓLEM POLSKI,  LITWY I WSZYSTKICH NARODÓW.

Ta koronka na uczczenie 33 lat Jego Życia na ziemi a szczególnie przelanej Najdroższej Krwi i krwawych łez Matki bolejącej nad dziećmi swoimi  została przyjęta. To „Ojcze Nasz” wzniosło się do Tronu Boga Wszechmogącego, bo dane sercem z miłością. Ta Msza Święta ofiarowana u stóp Matki Bożej Trockiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ukoronowanej koronami papieskim, była uznawana patronką Litwy /też przyjęta/. Sam obraz jak tradycja mówi, ofiarował sam Książę Litewski Witold.

Tu szczególnie wspólnota miejscowych Polaków wraz z kapłanem, który rzec można za sprawą Królowej odprawił  za was, wasze rodziny, ojczyznę - tą Eucharystię. Niech będzie uwielbiony  Majestat Boga w Trójcy Jedynego za ten dar nad dary. Amen. Amen. Amen".

/AMM: Podczas drogi powrotnej pielgrzymowania, zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi; widzę duchowo na granicy wg ludzi stworzonej a jednak respektowanej jak Królowa Korony Polski i Litwy - Pani Miłosierdzia przekazuje swoje dzieci wybrane Królowej Polski Jasnogórskiej Pani. Jak dwie siostry to czyni, choć jedna Matka Stworzyciela i Odkupiciela -troszczy się o nas zawsze/.


18.05.2019r.

"Ja Matka Kapłanów i Mój Syn Jezus Chrystus byliśmy obecni na tym Wieczerniku /domowym spotkaniu na modlitwie/ jak z Apostołami tamtych czasów, a teraz tej Nowej Ery Ducha Świętego....

Choć stół łączy, to trochę za mało modlitwy, jak byście zapomnieli, że zaprosiliście Nas. Trzy części różańca świętego i polecone modlitwy trzeba odprawić....

"Aktu Zawierzenia” pilnujcie,  bo zło atakuje nieustanie.....Mówię to do wszystkich moich dzieci, gdzie gromadzicie się na modlitwie. ....

Ja Najwyższy Kapłan błogosławię szczególnie tego wybranego kapłana- ks. S., predysponowanego na te czasy, by godnie świadczył swoją posługę i was synowie i córy Mojej umiłowanej Mamy- Hetmanki Narodu Polskiego i Litewskiego, złączonej tym węzłem Zawierzenia Króla Jana Kazimierza, ślubami opracowanymi przez św. Andrzeja Bobolę, a Bóg Wszechmogący jest wierny w swoim przymierzu „Obojga Narodów” i nie tylko.

W imię Ojca, Mnie tj.  Króla waszych serc, którego intronizowaliście tą podaną „Regułą”w swoich sercach i o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył....

Dla was to zadanie tego regionu  H.............i Franciszkanów Świeckich:
Przy pomocy przełożonego zorganizować pielgrzymkę do Mnie, Matki Bożej w Ostrej Bramie, Królowej Korony Polski i Litwy,
na te czasy ku obronie danej
i
  Zawierzyć rodziny i Rodzinę franciszkańską.

„Szczęść Boże” wam mówię staropolskim obyczajem.

Odwagi sursum corda, zaprosić Ojca z Zakonu Franciszkanów, niech czuwa nad stadem owiec mu powierzonym i nie zagubi ani jednej, bo wielka odpowiedzialność przed Bogiem w Trójcy Jedynym. Błogosławi Mój Syn, Syn Boga Żywego przez Moje Niepokalane Serce pełne miłości i boleści Matki Królowej Korony Polski i Litwy - Miłosiernej Pani,  stąd i miłosierdzie macie/ kolebka/.

To tam dał Pan Jezus Król Miłosierdzia ten atrybut największy na te czasy, ale sprawiedliwość Ojca musi się dokonać i to nastąpi bardzo szybko. Odwagi dzieci Moje Maryi, modlić się w tej intencji. Proboszcza też z wikariuszem zaprosić, niech da ogłoszenie w parafii i okolicznych miejscowościach, a aniołowie stróżowie i Anioł Stróż Polski AVE dopomoże.

I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Trzeba działać bo wasza odpowiedzialność kapłani jest wielka. Być dobrym pasterzem oto jest zadanie. Amen. Amen. Amen.  I niech się tak stanie. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki. Amen. Amen. Amen".


29.05.2019r.

Wasz Prezydent winien ufać  PANU BOGU, a nie kłaniać się innym monarchom. Te wszystkie postanowienia to jest zdrada i oszustwo w pełni-zobaczycie. I odbije się wielkim echem ta wasza lekkomyślność Polacy, Mój Narodzie wybrany z woli Ojca Przedwiecznego. Ufność miejcie tylko i wyłącznie w MOJEJ KOCHANEJ MAMIE HETMANCE NARODU POLSKIEGO.

Módlcie się gorąco, by ta Unia Europejska nie trwała za długo:

marginezowanie  religii, zbrojenia nuklearne, wojna, wcześniej głód, niszczenie życia poczętego, manifestacje zła przez marsze tęczowe, chlubienie się znamieniem bestii i jego wzorcami, zamknięcie banków żywności, handel organami, banki krwi niewinnych dzieci dla bogaczy, wprowadzenie islamu w pełni, kobiety jako kapłanki, modernizacja Eucharystii, inne formy współżycia jednopłciowego, homoseksualizm, lezbijki - to jest program Unii  Europejskiej z piekła rodem......

Wasze modlitwy mała trzódko i wasze ZAWIERZENIE KRÓLOWEJ 

KORONY  POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże  ryzyko, by was nie

wyrugowano z mapy świata.

=========
                                              alt

Matka Boża Ostrobramska -  Patronka Czasów Ostatnich

Akt zawierzenia

"Domy Modlitwy św. JPII"


"Pozdrawiamy Cię Maryjo Niepokalanie Poczęta,
przez Boga Ojca  przed wiekami wybrana,
jako Matka Boża Ostrobramska,
dla obrony przed mocami złego ducha dla   ludzkości dana.
Królowo "Obojga Narodów”!
Zawierzamy Ci na nowo Polskę i Litwę poddane przed wiekami
Twojej królewskiej władzy duchowej
i wobec wielu współczesnych zagrożeń 
zwracamy się do Ciebie  w nadziei nowej.
Rozpędź te burze, zgubne ideologie, prądy i groźne nawały,
by serca ludzkie przy Tobie zostały.
Twojej opiece polecamy  nasze Rodziny
i o łaskę umocnienia wiary w Chrystusa Króla prosimy.
/
można w ciszy wymienić  nazwiska, imiona /
Matko Boża Ostrobramska - Matko Miłosierdzia!
Z pokorą oddajemy  na przemianę
nasze słabości fizyczne, duchowe i umysłowe,
wszystkie grzechy i zaniedbania  rodzinne i narodowe.
Panno Święta co w Ostrej świecisz Bramie,
przez Ducha Świętego działanie
oświecaj wszystkie pokolenia.
Niech Bóg w Trójcy  Jedyny je błogosławi
i  w odważnych Apostołów Miłości przemienia.
Królowo
Korony Polskiej i Litwy!
Zawierzamy Tobie   "Narody  Wschodu i Zachodu"
i przyszłe dni i noce życia naszego
i to  co będzie tworzyć dalsze losy świata całego.
Przez wstawiennictwo męczenników wiary,
wszystkich świętych oraz chórów anielskich,
prowadź wszystkie Państwa i Narody  pod  Twoim 
i Twego Syna królewskim sztandarem,
szczególnym na te czasy drogowskazem i  darem. Amen.


www.domymodlitwyjp2.pl


=============


Świadectwo z Zawierzenia rodziny M B Ostrobramskiej w Wilnie


Po przeczytaniu w orędziach o zaproszeniu Pana Jezusa do zawierzenia się z rodzin Matce Bożej Ostrobramskiej, w moim sercu takie pragnie gdzieś tam się stopniowo zaczęło tlić. Rodzina jest przecież darem najbliższym i najważniejszym. Wszystko powinno się dopilnować, aby być spokojny o jej los w tych trudnych czasach.

Podeszły wiek/po 70-tce/, dotychczasowy stacjonarny tryb życia i wielka odległość do Wilna nie dawały jednak większych nadziei na bezpośrednią tam wizytę. Nie lekceważyłem jednak tej sprawy, bowiem kupiłem i poświęciłem na obronę rodziny i najbliższych mały obrazek MB Ostrobramskiej i myślałem również o większym, takim na ścianę.

Wyjazdu rodziną do Wilna nie planowałem, mimo, że z jego okolic pochodzi moja synowa mieszkająca w Warszawie. Niespodziewanie syn z synową zaplanowali kilkudniowy pobyt w Wilnie i zaproponowali nam wyjazd do tego pięknego miasta, argumentując, że taka okazja może się szybko nie powtórzyć, aby się nami zająć. W grę wchodziły również korzystne ceny biletów na samolot.

Zbyt długo nie zastanawialiśmy się nad podjęciem z żoną  decyzji. Odpowiedzialność za Rodzinę, świadomość, że żyjemy w czasach ostatnich i wiara w to, że wołanie Jezusa o poświęcenie MB Ostrobramskie jest prawdziwe- zadecydowały, że w krótkim czasie bez większych wewnętrznych oporów  i nawet ku zaskoczeniu rodziny znaleźliśmy się na „audiencji” u MB Ostrobramskiej w Wilnie w miejscu wyjątkowym.

Idąc w kierunku Ostrej Bramy już z daleka czuje się witające spojrzenie Matki, która widzi zdążających do Niej pielgrzymów. Nim nastąpi bezpośrednie spotkanie sam na sam, jest sposobność, aby „coś” Jej ofiarować, choćby fragmenty pokuty. Do kapliczki w bramie prowadzą dość długie marmurowe schody z bocznej kamienicy. Kiedyś były drewniane i ludzie pod górę pokonywali je na kolanach.

Teraz szedłem na wyprostowanych nogach, ale na ostanie trzy czy cztery schodki postanowiłem włączyć  do ofiary moje stare kolana. W brew pozorom nie było łatwo. Inaczej  przesuwa się człowiek na kolanach po równej powierzchni a inaczej pod górę po schodach. Warto jednak było zacząć to spotkanie z Matką od tego małego wyrzeczenia,  by za chwilę powiedzieć z radością, witam Cię Matko Ostrobramska na tej pierwszej w życiu pielgrzymce zagranicznej w tak ważnym dla Polski i Litwy a może dla całego Wschodu i Zachodu miejscu.

Powoli znalazły się dogodne miejsca, abyśmy na rozmowie z Matką pozostali około 30 min. odmawiając indywidualnie różaniec, jako najlepszy prezent duchowy dla niej. W intencjach były nasze radości i smutki. Ona je znała, ale teraz usłyszała je z tak bliskiej odległości.

Rozmowa z Matką trwała dalej w innych miejscach Wilna, przede wszystkim w wielu pięknych świątyniach, gdzie czuło się obecność Jej i Jej Syna.

W uroczych Trokach, patrząc w zamku Witolda na Jej koronowany obraz oddawałem pod Jej królewską władzę cały Wschód i to pragnienie, aby jak najszybciej ta Jej władza była sprawowana w łączności z Jej Synem – po uznaniu Go za Króla przez  Wszystkie Narody.

Patrząc na zgromadzone w gablocie historyczne kielichy liturgiczne. W myśli oddawałem Ojcu Niebieskiemu Przenajdroższą Krew Jezusa, którą gościły te naczynia  zanurzając w niej tych, którzy żyli tu w poprzednich wiekach. Różne kraje i narodowości, różne historie, zwycięstwa i porażki, i ta jedna nadzieja w świetle wiary na niebo dla wszystkich  przenikały moje myśli i refleksje.

Przed wyjazdem do Wilna nie myślałem o tym, że jedziemy do źródeł Bożego Miłosierdzia. Dopiero tutaj kiedy było nam dane nawiedzić dawny dom zakonny s. Faustyny uświadomiłem sobie, że dotykam miejsca, z którego na świat rozeszła się wielka sprawa duchowa dana  przez Boga - zaproszenie do korzystania z Bożego Miłosierdzia- największej Bożej amnestii. 

Można w przenośni powiedzieć, że po raz drugi zetknąłem się tutaj z wiatrem Bożego Miłosierdzia. Pierwszy raz to było w 1981r. kiedy było mi dane zakupić pierwsze wydanie „Dzienniczka” i przyjąć iskrę tej duchowej nadziei na  otwarte dla świata Boże Miłosierdzie. Teraz przyszedł ten piękny moment, że mogliśmy zgiąć kolana w miejscu z którego ta Koronka wychodziła na świat i w obecności św. Faustyny Kowalskiej i św. ks. Sopoćki /poprzez relikwie jakie tam są / ją odmówić razem z rodziną-wynagradzając za grzechy nasze, świata całego, za nawrócenie grzeszników, za niewierzących i za dusze czyśćcowe i konające.

Kontemplowałem w tym miejscu również ten pierwszy namalowany przez malarza Eugeniusza Kazimirowskiego obraz „Jezu ufam Tobie”, który z „Ostrej Bramy” i z tego miejsca rozpoczął torowanie Jezusowi dróg  do ludzkich serc i domów.

Potem z Matką Bożą Ostrobramską odwiedziliśmy jej dzieci z minionych wieków, których prochy spoczywają na wielkim, pięknie położonym cmentarzu „Na ROSSIE”. Pokłon oddawaliśmy wszystkim pochowanym, znanym i nieznanym. Był to piękny czas powtórki wiedzy z historii i  literatury, gdy co raz mijaliśmy pomniki znanych postaci historycznych i literackich. Na jednym przeczytałem: „Prosi o 1 Zdrowaś Maryjo”. –Myślę sobie? To westchnie było dawno napisane, ale może być jeszcze  aktualne? Więc usta moje wysłały po cichu to jedno westchnienie do Maryi w intencji tej nieznanej duszy, którą w ten sposób  „Na Rossie” poznałem i uważam już za swoją „znajomą”. Może  się kiedyś u Pana spotkamy? Daj Boże.

Takich momentów było jeszcze kilka, a podsumowaliśmy je modlitwą "Anioł Pański"  bo ona pięknie wypełniła te wzgórki i pagórki goszczące polskie i nie tylko polskie pochówki. Również tą modlitwą ogarnialiśmy wszystkie dusze i serca matek i synów, którzy w trudnych uwikłaniach historycznych cierpieli dla Ojczyzny, a których łączy narodowy pomnik „2 serc” u podnóża cmentarza.

Nasze stopy odwiedziły też Bibliotekę Uniwersytetu Wileńskiego. Wśród zbiorów takie unikaty jak Kronika Polski Długosza i Konstytucja 3V z 1791r. We wszystkich historycznych dokumentach wybijały  się nieskrywane odniesienia do Boga. Historia potwierdza Jego obecność i warto się nią karmić. Nieraz sam Bóg się oto troszczy, tak jak było w naszym przypadku.

Pod koniec drugiego dnia pielgrzymowania, wstąpiliśmy do Katedry i kaplicy św. Kazimierza – głównego patrona Litwy. Podziwialiśmy jej piękno i oddawaliśmy Bogu jej twórców. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Powtarzamy to często, ze  względu na związki państwowe między Polską i Litwą, jak i wspomniane wcześniej koligacje rodzinne naszego syna zaistniałe kilka miesięcy temu. 

Gdy drugi dzień wizyty w Wilnie mijaj półmetek, wcale nie łatwo było znaleźć czas na pożegnanie z Matką Boską Ostrobramską,  aby odczytać ułożone jeszcze w Polsce przed wyjazdem Zawierzenie. Przekonałem syna, że wczorajsza wizyta powitalna nie wystarczy i konieczna jest wizyta pożegnalna u Tej, która nas tu zaprosiła przez łaskę. Była więc powtórka „ze chodami”, dziesiątek różańca” po cichu i ten powyższy "Akt zawierzenia".

Żegnając „Ostrą Bramę”, odwracaliśmy jeszcze nasze głowy w Jej kierunku, powtarzając w myślach nasze Zawierzenie, może ostatni raz w tym cudownym miejscu. Pani Narodów "Królowo Wschodu i Zachodu" dalej roztaczaj nad  nami odczuwalną matczyną opiekę.

Pielgrzymka kosztowała dużo sił fizycznych, więc w pewnym momencie mówię do syna, że już kończymy, jest późno i pora myśleć o jutrzejszym rannym samolocie. Syn jednak nie dawał za wygrane i zalecał koniecznie odwiedzenie Kościoła Świętego Ducha. Tak też się stało.

Zaraz po przekroczeniu progów świątyni największa duchowa niespodzianka. Bardzo wysoko nad ołtarzem zobaczyliśmy monstrancję z Panem Jezusem Eucharystycznym. Padamy na kolana i dziękujemy za nieoczekiwane z Nim spotkanie. Będąc w Polsce prawie codziennie na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, stęskniłem się za tą chwilą tu w Wilnie.

I oto Jezus patrzy na nas, a Jego kapłan głosi Słowo Boże po polsku.  Nasz syn spogląda na nas i myślami chyba jest już w dalszych ważnych miejscach Wilna, ale my ogłaszamy po cichu, że to nie długo potrwa i słuchamy dalej, adorujemy i zostajemy na dłużej, a właściwie to do końca, ponieważ okazało się, że to było kazanie wieczornej Mszy Świętej. Nie byliśmy na jej początku, więc w czasie modlitwy powszechnej przepraszałem Boga za grzechy jako Akt pokuty.

Przypomniała mi się wtedy sytuacja jakiej doświadczyła francuska aktorka- mistyczka Gabriela Bossis. Na Mszę Świętą przybyła przed samym Podniesieniem. Usłyszała wtedy mniej więcej takie słowa: „Jeszcze zdążyłaś”. I myśmy zdążyli na koniec pielgrzymkowego dnia spotkać się z naszym Panem, przyjąć go tak jak wszyscy w tej świątyni na klęcząco, śpiewać po polsku kolędy, umocnić się błogosławieństwem kapłana. Dwie wizyty u MB Ostrobramskiej w Jej kaplicy w Ostrej Bramie i pełna audiencja u Pana Jezusa na zakończenie pielgrzymki to najpiękniejsze chwile duchowe tej wileńskiej wyprawy.

Po wyjściu ze świątyni, jedynej w której wszystko jest po polsku, skręcamy w prawo i zaraz napotykamy na jasno oświetlony następny obiekt religijny złączony z Kościołem. Wstępujemy i z kim się spotykamy? Znów z Panem Jezusem, wystawionym do publicznej adoracji w pięknej i bardzo dużej monstrancji i     dużej hostii. Klękamy  i przez krótki moment adorujemy jeszcze raz Jezusa razem z wieloma osobami zebranymi tutaj i głośno modlącymi się po litewsku.

 Dziękujemy Jezusowi za to spotkanie. Matka Boża Ostrobramska zadbała w ten sposób, abyśmy odwiedzili Kaplicę Bożego Miłosierdzia – w której jak się domyślam trwa wieczysta adoracja.

Dziękujemy Ci Matko Korony Polski i Litwy -Matko Boża Ostrobramska za te piękne chwile, za spotkanie u Ciebie i zawierzenie Tobie naszej rodziny, za historię i wiarę poprzednich pokoleń, za bijące źródło Bożego Miłosierdzia, za spotkanie Jezusa Twego Syna tak blisko, niemal na ulicy, za zachowany dawny urok tego miasta, za wspólne chwile spędzone z  rodziną naszej synowej, za pyszne ziemniaczano- mięsne cepeliny w dawnej stylowej karczmie, do której czekało się w kolejce na wejście około godziny.

Dziękujemy za nadzieję, że kiedy przyjdzie wyznać odważnie wiarę, to będziemy mieć odwagę i siły by śpiewać Twojemu Synowi i Tobie „Jezu, ufam Tobie, Matko kocham Ciebie”. Noś nasze rodziny w Swoim Sercu i trzymaj stale „półksiężyc” pod swoimi stopami, abyśmy byli wolni od zniszczeń depozytu wiary, które ten znak zapowiada razem z innymi wrogami.

Do pomocy zostałaś nam dana w tym obrazie razem z Twoimi Rodzicami Matko Boża Ostrobramska kochana, bądź na wszystkie czasy i wieki  wszędzie tak jak tu czczona i  wyznawana.

Pielgrzym  z "Domów Modlitwy św. Jana Pawła II" --19.01.2018.Modlitwy do MB OstrobramskiejDawna modlitwa do Matki Miłosierdzia:

„Maryjo Ostrobramska! Matko Miłosierdzia królująca w Ostrej Bramie, nie przestań od teraźniejszości aż do ostatniej godziny życia mego z dobrocią serca Twego spoglądać na mnie z wysokości Tronu Twego w niebie. Nawiedź mnie w godzinę śmierci w towarzystwie świętego Anioła Stróża oraz św. Patrona mego, abym otrzymał łaskę, przebłagania Boskiego Oblicza Syna Twego, którego tak często ciężkimi grzechami moimi obrażałem. Święta Maryjo Matko Boża! Matko Miłosierdzia, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen”.

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie - zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Ko­ścioła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.
Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam po­trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic­twem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wy­trwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

NOWENNA DO MATKI MIŁOSIERDZIA

Dzień pierwszy
O, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w tym Ostrobramskim Obrazie, pozdrawiam Cię! Upadam na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagam Cię pokornie. Zapal serce moje miłością i udziel łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, abym przy Twojej pomocy mógł wypełnić wolę Bożą i dojść do wiecznej szczęśliwości!
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień drugi
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie wszystkim do Ciebie się uciekającym tak wielkie łaski wyświadczasz, pozdrawiam Cię miłością całego stworzenia, prosząc pokornie, abyś mi u Syna Swojego łaskę wyjednała i do wiecznej chwały niebieskie bramy otworzyć raczyła.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień trzeci
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, któraś święty Swój Wizerunek w Ostrej Bramie umieścić raczyła, aby wszyscy do Ciebie jako Matki i Opiekunki we wszelkich garnęli się potrzebach, przychodzę do ciebie jako syn marnotrawny żebrząc pokornie, byś mię za syna przyjęła i najmilszemu Synowi Swojemu poleciła.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień czwarty
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez Swój święty Ostrobramski Obraz chorych uzdrawiasz, umarłych wskrzeszasz – uzdrów duszę moją grzechów niemocą złożoną, abym przy Twojej pomocy uniknął śmierci wiecznej, a żył z Tobą i Synem Twoim, Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień piąty
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z której obfitości wszyscy zaczerpnąć mogą, wspomóż mię łaską swoją świętą i broń przed nawałnością świata, bym przy Twojej pomocy szczęśliwie doszedł do portu zbawienia.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień szósty
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata całego, która wszystkim uciekającym się do Ciebie, przez Swój święty Obraz niezliczone łaski wyświadczasz, wspomóż moją nieudolność, bym żyjąc na ziemi, sercem ustawicznie przebywał w niebie i chwalił Cię nieustannie, a za to zasłużył oglądać Cię i z Tobą królować wiecznie.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień siódmy
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie, oto ja niegodne i niewdzięczne dziecię Twoje staję przed Tobą, wyznając nędzę moją i niedostatek, i prosząc Cię o wyjednanie u Syna Twego, najdroższego Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, bym za Twoją przyczyną doszedł do szczęśliwości wiecznej.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień ósmy
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, pocieszycielko strapionych, upadam na kolana przed Twoim świętym Obrazem z sercem przejętym boleścią. W cierpieniach swoich do kogóż się mam udać, jeżeli nie do Ciebie, Matko Miłosierdzia. Pociąga mię ku Tobie władza, jaką masz w niebie i niepojęta dobroć serca Twego. Uproś mi, Najświętsza Panno, u Boga łaskę cierpliwości chrześcijańskiej, abym znosił z pokorą i poddaniem się woli Bożej wszystkie boleści i utrapienia, jako zadośćuczynienie sprawiedliwości Bozej za moje grzechy i na uproszenie nagrody w chwale wiekuistej.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień dziewiąty
O najdostojniejsza Matko Zbawiciela naszego! Niepokalana Dziewico Maryjo Ostrobramska, pełna dziwnej słodyczy i łagodności; upadam na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagam miłosierdzia Twego. Ufny w dobroć i łaskawość Twoją, uciekam się pod Twoją obronę, gdzie słabi moc i pokrzepienie znajdują.
O Maryjo Ostrobramska! Nie przestań od teraźniejszej aż do ostatniej godziny życia mego z dobrocią serca Swego spoglądać na nas z nieba.
Nawiedź mię w godzinę śmierci w towarzystwie św. Anioła Stróża oraz św. Patrona mego, abym otrzymał łaskę przebłagania Boskiego oblicza Syna Twego, którego tak często ciężkimi grzechami mymi obrażałem.
„Święta Maryjo Matko Boża! Matko Miłosierdzia, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.


LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


Duchowe związki świętych z Matką Bożą Ostrobramską


Św. Maksymilian Kolbe :

„Matko Boska Ostrobramska,  nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus, to weź mnie na swoje ręce i przenieś szczęśliwie przez całe życie”.

Ks.kard. Stefan Wyszyński:

A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej” – …Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości”.
Z życiorysu sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

Prymas Tysiąclecia często modlił się do Matki Ostrobramskiej. W dniu 17 kwietnia w Wielki Piątek 1981 r. Ksiądz Prymas notuje:

„…A w Ojczyźnie naszej groźba interwencji w sprawy wewnętrzne Polski. To wszystko – jest przedmiotem mojej modlitewnej męki i bolesnego wołania do Pani Ostrobramskiej, przecież Matki Miłosierdzia".


Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.


Św. Jan Paweł II :

„W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy” (6 września 1993 r.); „Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich” (8 września 1993 r.).

Opiece Matki Miłosierdzia Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.:

„Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza:

«Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…” (13 maja 1994 r.).

========

alt

===================