MB Ostrobramska na Czasy Ostatnie

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

alt

Matka Boża Ostrobramska -

Patronka Czasów Ostatnich


"Pan Tadeusz" – Adam Mickiewicz, Inwokacja/fragment/

                                                    

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
    i w Ostrej świecisz Bramie!

Ty, co gród zamkowy

Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!

Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem

(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę

Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę

I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu

Iść za wrócone życie podziękować Bogu)....alt


Od 10 III 2017 Pan Jezus poprzez mistyka o pseudonimie CyprianPolakWiara uwagę Polaków kieruje na MB Ostrobramską jako Patronkę Czasów Ostatnich. Poleca zawierzenie rodzin bezpośrednio przed obrazem w Wilnie, a jeżeli to jest nie możliwe, to przed takim obrazem w innej świątyni lub ostatecznie przed obrazem zakupionym, poświęconym i powieszonym w domu.


Powstaje pytanie, dlaczego akurat MB Ostrobramska Patronką Czasów Ostatnich?
Dlaczego słowa są nakierowane na Polaków? A inne narody, kraje?
Jaka rola pozostaje MB Częstochowskiej czy Fatimskiej?


1) Matka Boża Fatimska

Pan Jezus objaśnia, że nic się generalnie nie zmienia, że możemy się zwracać do Matki Bożej pod różnymi tytułami, ale lepiej będzie jak uwzględnimy Jego obecne przesłania.

Matka Boska Fatimska nadal prowadzi sprawy Jezusowe wobec całego świata. Tu się nic nie zmienia.  Potwierdzają to następujące słowa: Teraz też mnie poprzedza i niesie mnie Pani Wasza Fatimska”.

2) Matka Boża Częstochowska- Królowa Polski

Jezus: To prawdziwie wasza królowa, a ja jestem waszym królem, nadal nie uznanym jak [bądź „jako” winno być] Król Polski przez władze świeckie i duchowne i przez wszystkie stany”/28II2018/.

Z powyższych słów, ze słów Rozalii Celakównej i wielu innych proroków płynie następujące rozszerzenie.

Jezus jest królem Polski, ale  nie uznanym. Polska nie zginie, jeśli uzna Jezusa za Króla w sposób powszechny i jednoznaczny czyli przez pełną Intronizację. Jezus ma się stać Królem na wzór naszej prawdziwej królowej jaką jest Maryja –Królowa Polski. Wszystkie sprawy związane z Intronizacją mamy kierować, omadlać przez Maryję. Jezus sprawę Jego Intronizacji powierzył jednemu państwu- Polsce. Odpowiedzialność jest więc przewielka, bowiem od wykonania tego zadania zależy postawa innych państw, a więc w grę wchodzi zbawienie świata. Zło więc bardzo przeszkadza i dlatego tak ciężko idzie Polsce ta pełna Intronizacja z Rządem i Episkopatem na czele.

3) Matka Boża Ostrobramska

Pismo Święte /Apokalipsa/ oraz pisma prorockie wskazują, że  w Czasy Ostatnie oprócz zadania Intronizacji Jezusa wpisane są schizma w kościele oraz ucisk kościoła przez niewiernych /islam/ oraz ucisk antychrysta.

a) Schizma w kościele.

Siły masońskie obecne w kościele postawiły sobie za cel zniszczenie kościoła poprzez wprowadzenie innych interpretacji Ewangelii. Głosi się, że Bóg jest miłosierny dla wszystkich np. homoseksualistów, dla żyjących w związkach cywilnych itp.  Zmianie ulega podejście do  spowiedzi i innych sakramentów, a Msza Święta nie musi oznaczać faktycznej męki Chrystusa lecz tylko jej pamiątkę. Te poglądy już są propagowane. Stawiając wszystko na aspekt Miłosierdzia, zapomina się o sprawiedliwości Bożej, która rozlicza, czy dobrze człowiek z tego Miłosierdzia korzystał. Jedni bronią więc niezmiennych zasad, a drudzy już te zmiany wprowadzają w życie. Tak się rodzi schizma-  rozłam i ucisku kościoła z powodu braku jedności.

b) Zagrożenie islamem - ratunek w MB Ostrobramskiej?

Najpierw najważniejsze  fakty o samym islamie. Są one bardzo istotne, aby zrozumieć, dlaczego MB Ostrobramska jest wskazana przez Pana Jezusa jako Patronka Czasów Ostatnich.

Liczne badania archeologiczne dowiodły, że już w przed-islamskich czasach w Arabii, Starożytnej Syrii i Kanie i wielu innych krajach pogańskich, wśród wiary w wielu bogów, najbardziej dominującą religią Arabii był kult księżycowego boga. Stary Testament nieustannie ganił oddawanie czci bogu księżycowemu (vide Pwt. 4,19; Pwt. 17,3; 2Krl. 21:3 i 2 Krl. 21:5; 2 Krl. 23:5; Jer. 8:12; Jer. 19:13; Sof. 1:5).

Kiedy gdzie indziej popularność boga księżyca zmalała, Arabowie pozostali wierni swemu przekonaniu, że księżyc-bóg jest największym ze wszystkich bogów. Ostatecznie Mekka została zbudowana jako sanktuarium dla boga-księżyca. To ona właśnie sprawiła, że Mekka była najświętszym miejscem pogańskiej Arabii....

W 1944 roku G. Caton Thompson w swojej książce Groby i Księżycowe świątynie Hureidhy przedstawiła swoje odkrycie świątyni boga-księżyca w południowej Arabii. Znaleziono symbole półksiężyca i nie mniej jak 21 inskrypcji z imieniem Sin w ruinach świątyni. [11] Znaleziono również posąg, który być może jest właśnie owym księżycowym bożkiem. Inni znani archeologowie później potwierdzili to. [12]

Materiał zebrany na miejscu wykopaliska potwierdza, że świątynia była czynna w czasach chrześcijańskich. Dowody pochodzące zarówno z północnej i południowej Arabii pokazują, że kult księżyca-boga był nie tylko aktywny w czasie Mahometa, ale że był to główny kult religijny.

Według rozlicznych inskrypcji imię boga-księżyca było Sin, jednak jego tytuł al-ilah oznaczający bóstwo sugerował, że był on głównym bóstwem wśród wielu bogów. Jak zauważył Coon „Bóg Il albo Ilah początkowo był fazą Księżyca-boga.” 

Księżycowy bóg zwany al-ilah, bóg, został skrócony do formy Allah już w przed-islamskich czasach. Pogańscy Arabowie dawali imię Allah swoim dzieciom. Tak było na przykład z ojcem Mohameta i jego wujem. Fakt ten dowodzi, że Allah był tytułem boga-księżyca już w czasach Mahometa. Profesor Coon kontynuuje: „Podobnie, pod wpływem Mahometa, mało znany Ilah staje się Al-Ilahem, Bogiem czy jak kto woli Allahem, Najwyższym Bytem.” 

Fakt ten jest odpowiedzią na następujące pytania:„Dlaczego Allah nie jest zdefiniowany w Koranie?” oraz „Dlaczego Mohamet zakładał, że pogańscy Arabowie wiedzieli już kim był Allah?”

Mohamet został wychowany w religii księżycowego boga Allaha. Jednak posunął się on o krok dalej niż jego pogańscy współplemieńcy arabscy. Podczas gdy wszyscy oni wiedzieli że Allah (bóg-księżyc) jest największy ze wszystkich bóstw w ich panteonie, Mohamet zdecydował, że Allach był nie tylko największym, ale jedynym bogiem.

Właściwie powiedział on: „Słuchajcie, wierzycie przecież, że Allach (bóg-księżyc) jest największym ze wszystkich bogów. To czego chcę, to to, żebyście przyjęli, że jest on jedynym bogiem. Nie odbieram wam Allaha, którego znacie i czcicie. Odbieram jedynie jego żonę i córki oraz wszystkich innych bogów.”

Politeistyczny kontekst kultu Allaha widoczny jest również z pierwszego zdania muzułmańskiego credo: „Allah jest największy.” Arabskie słowo dobitnie podkreśla kontrast między większym a mniejszym.

Prawdą jest również, że pogańscy Arabowie nigdy nie zarzucali Mahometowi, że ogłasza on im innego Allaha od tego, którego już znali i czcili. Stąd „Allah” był bogiem-księżycem jak wykazują archeologiczne dowody.

Tak więc Mohamet usiłował osiągnąć swój cel na dwa sposoby. Poganom mówił, że wierzy w księżycowego boga Allaha. Żydom i chrześcijanom mówił, że Allah jest także ich Bogiem.

Jednak Żydzi i chrześcijanie wiedzą lepiej i odrzucili jego Allaha jako fałszywego boga.

Wniosek

Pogańscy Arabowie czcili księżycowego boga Allaha modląc się w stronę Mekki kilka razy dziennie, odbywając pielgrzymkę do Mekki, okrążając biegiem świątynię boga księżyca zwaną Kabba, całując czarny kamień, zabijając zwierzę na ofiarę dla księżycowego boga, rzucając kamieniem w diabła, poszcząc przez cały miesiąc rozpoczynający i kończący się pojawieniem się sierpu księżyca, dając jałmużnę biednym, itd.

Twierdzenie muzułmanów, że Allah jest bogiem Biblii, i że islam powstał z religii proroków i apostołów rozpada się w świetle konkretnych, niekwestionowanych dowodów archeologicznych. Islam nie jest niczym innym, jak tylko ożywieniem starożytnego kultu boga księżyca. Zapożyczył on symbolikę, obrzędy , ceremonie, a nawet imię swego boga od pogańskiej religii księżyca. Jako taki jest więc czystym bałwochwalstwem i musi pozostać odrzucony przez wszystkich, którzy trzymają się Tory i Ewangelii.

Symbolem islamu jest półksiężyc.  Znajduje się on na szczytach minaretów i meczetów, jest on na flagach państw islamskich. Muzułmanie poszczą przez cały miesiąc, który rozpoczyna i kończy się pojawieniem się na niebie półksiężyca.

Kościół wielokrotnie doświadczał cierpienia ze strony islamu, który wyznawców Chrystusa uważał zawsze za niewiernych, których należy nawrócić a raczej wytępić. Europę i wiele państw czeka atak bezwzględnego islamu. Wizję takiego najazdu miał papież JPII.Konfrontacja z chrześcijaństwem!


JPII- Full-Niemcy, 1981r.:


„Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas
wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa..... Ile razy
odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej".

Wszystko wskazuje na to, że powyższe słowa JPII o przyszłym oczyszczeniu Kościoła,  „utracie życia i oddania całego siebie Chrystusowi ” dotyczą przewidywanej otwartej wojny islamu z „niewiernym światem ” tj. z całym chrześcijaństwem. Ta smutna perspektywa   przybiera coraz więcej realnych kształtów.

Państwo Islamskie formalnie już nie istnieje w Syrii, lecz jego ukryte struktury działają nadal i zapraszają swoich zwolenników do  wypełniania „woli Allaha” tam gdzie przebywają- w Europie. W tej sytuacji, wielkiego znaczenia nabierają zarówno dawniejsze słowa JPII jak i te odkrywane w ostatnim czasie.

Nowe fakty opublikował  prałat Mauro Longhi w Biennie Val Camonica na konferencji zorganizowanej dla uczczenia  pamięci Jana Pawła II-22 października 2017 r. w dniu, w którym Kościół celebruje pamięć liturgiczną świętego Jana Pawła II. Ks. prałat Mauro Longhi cieszył się osobistym szacunkiem nie tylko Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI.

W 1997r.​​został powołany  do Rady Watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Przez 10 lat gościł Papieża JPII w  Międzynarodowym Seminarium Prałatury Opus Dei /początkowo prostym wiejskim domu w Abruzji.

Według portalu „La Nuova Bussola Quotidiana”, Longhi relacjonował, że Jana Pawła II można było zastać w nocy klęczącego przed tabernakulum w kaplicy domu w górach. Ci, którzy w domu mieszkali, słyszeli, jak rozmawiał, „czasami nawet z ożywieniem” z naszym Panem albo „Jego umiłowaną Matką, Maryją Dziewicą”.

Ponadto Longhi powiedział, że największy przyjaciel Jana Pawła, kardynał Andrzej Deskur, przekazał mu, iż święty posiadał „dar wizji”. Kiedy Longhi spytał, co to znaczy, Deskur odparł: „Rozmawia z Bogiem wcielonym, Jezusem; widzi Jego oblicze, jak również oblicze Jego Matki”.


Niecodzienna wizja św. JPII


Według prałata Mauro Longhi, upływ czasu wraz z początkiem choroby Parkinsona spowodował, że Papież odczuł w marcu 1993r..pilną potrzebę przekazania jemu  niecodziennej  mistycznej wizji  o następującej treści:

Przypomnij to tym, których napotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół dotknięty śmiertelną
raną. Głębszą, bardziej bolesną niż rany tego tysiąclecia
/odnosząc się do komunizmu i nazistowskiego
totalitaryzmu/. „Nazywa się: islam.” „Najadą Europę.

Widziałem, jak hordy przybywają z Zachodu na Wschód” i wymienia mi jedną po drugiej nazwy krajów: od Maroka po Libię do Egiptu i tak dalej, aż do wschodu. Ojciec Święty dodał:

Najadą Europę, Europa będzie piwnicą, starociem, półmrokiem, pajęczyną, rodzinnym wspomnieniem.

Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać inwazję.

Ale nie za pomocą broni, broń nie wystarczy,

a waszą wiarą przeżywaną

w integralności”.


Źródło: Youtube: MONS.MAURO LONGHI testimone di Papa Wojtyła-22ott 2017 /konferencja z udziałem ks. prałata Mauro Longhi /.


Ratunek w MB Ostrobramskiej?


alt


Jest jeden obraz MB na świecie, który uwagę skierowuje na „półksiężyc” czyli na symbol islamu. Jest nim obraz Matki Bożej Ostrobramskiej.  Do kaplicy obraz ten został wniesiony 12IV 1671r.  W 1849r. do obrazu u podstawy ramy dołączono wotum w postaci wielkiego pozłacanego półksiężyca z  wygrawerowanym napisem :

  „Dzięki   Tobie składam, Matko Boska, za wysłuchanie próśb moich i proszę Cię, Matko Miłosierdzia, zachowaj mnie w łasce”.

Ponad 150 lat, obraz z tym elementem jest nierozerwalnie związany i wisi w tysiącach mieszkań na świecie.  Nikt tego symbolu nie usunął mimo, że jest stosunkowo bardzo duży i  zmieniał ogólny wygląd obrazu. Można go było przecież  umieścić np. na bocznych ścianach kaplicy wraz z licznymi innymi wotami tam umieszczanymi. Widocznie jednak, były wtedy bardzo ważne ludzkie powody, aby został w dolnej części obrazu, ale i wola Boża to akceptowała, skoro taki stan jest do dzisiejszego dnia. Gdyby nie było w tym palca Bożego, na pewno wielki pozłacany półksiężyc – symbol wiary w Allacha wywodzącej się z wierzeń pogańskich  nie miał by przy  tym obrazie  racji bytu.

Jezus głosząc współcześnie słowa o MB Ostrobramskiej wskazuje na Jej obraz w Wilnie i jednocześnie pośrednio na   półksiężyc- symbol islamu. Czy półksiężyc pod stopami Maryi oznacza Jej przyszłe zwycięstwo nad islamem, pomoc i ochronę przed jego przemocą? 

Jest w tym nie odkryta do końca tajemnica Boża, ale  wiele wskazuje że  tak. Wiadomo, że  Maryja zetrze głowę węża, a jednym z nich jest przecież islam. 0 tym świadczy cały kontekst  słowny, w centrum którego znajduje się MB Ostrobramska, szczególnie polecana Polsce, która ma specjalne zadania od Boga w tych ostatnich czasach. Określane są one w pismach św. Faustyny, S.B. Rozalii Celakównej, Adama Człowieka i współcześnie przez Cypriana Polaka.


Dlaczego szczególnie Polakom poleca Pan Jezus


zawierzenie swoich rodzin MB Ostrobramskiej?


Z ogólnej wiedzy i analizy słów Pana Jezusa można wyciągnąć następujące spostrzeżenia.

1) Polsce Jezus przeznaczył główne zadanie głoszenia Jego Intronizacji na Króla. To ma być przykład dla innych narodów jeśli chcą się ocalić. Już z tego tytułu Polska jest bardzo atakowana przez siły zła i widzimy to po samym procesie Intronizacji, którą tak bardzo trudno doprowadzić do finału. Być może, że Intronizacja nastąpi dopiero wtedy, kiedy Państwo nasze będzie na krawędzi istnienia.

Jest przecież zapowiedź „zniszczenia Warszawy” oraz „chrzest ognia”, który ma dotyczyć Polski jako całości. Należy podkreślić wagę tych słów, ponieważ wcześniej zostały przedstawione szerzej w zatwierdzonych orędziach Adama Człowieka /”Anioł Stróż Polski” oraz „Uczynię wszystko nowe”/.

Potwierdzenie mamy również w orędziach Pana Jezu skierowanych do mistyczki Ewy Władysławy Rycielskiej /zamieszczanych na naszej stronie? Jest zapowiedź zaostrzenia się stosunków z Rosją, które i tak są trudne. Oddawanie rodzin i wszystkich spraw wschodnich rubieży Polski Matce Bożej Ostrobramskiej zwanej  Matką Wschodu i Zachodu staje się w obliczu zagrożeń płynących z Rosji bardzo uzasadnione.

Najlepiej zamiary wrogów Polski zna Jezus, dlatego przychodzi, przestrzega i podaje recepty na obronę przed atakiem płynącym ze wschodu  poprzez Matkę Boską Ostrobramską. Ona od wieków najlepiej zna wszystkie sprawy i uwarunkowania wszystkich narodów  żyjących na wschód od Warszawy, aż po Syberię.

Ona też jest dana aby niweczyć  „dorobek” komunistyczne Rewolucji Październikowej, która odrzuciła Boga, a którą symbolizował i nadal symbolizuje „sierp i młot”. Nie jest chyba przypadkiem, że po odrzuceniu młota i rączki sierpa, pozostaje znów półksiężyc –symbol islamu.

2) Polska doświadczy agresji islamu. Mówią o tym współcześni mistycy. Dziwne by było, aby islam atakował tylko katolików np. w Syrii, a Polskę zostawił w spokoju. Członkowie  byłego Państwa Islamskiego nie wyparowali, w większości są w Europie do której należy i Polska z otwartymi granicami. Jezus wskazując Polakom na MB Ostrobramską pokazuje domyślą  drogę obrony przed islamem - religii, której celem jest zwycięstwo „nad niewiernymi” czyli chrześcijanami. Tą drogą jest "zawierzenie rodzin MB Ostrobramskiej.

3) Przyszłe czasy - nie odległe działania antychrysta

MB Ostrobramska to  pomoc Polsce na zagrożenia nadciągające z islamu z Rosji oraz a może przede wszystkim opieka na czas bezpośredniego działania antychrysta. Teksty wyraźnie wskazują na  największe narzędzie antychrysta w apogeum ucisku wiernych kościoła Chrystusowego.  tj. znamię Bestii na rękę i czoło [chip]. Jezus Apeluje do kapłanów,  aby o tym mówili i przestrzegali.

Przestrzega protestantów przed odrzucaniem  Maryi. Mamy się oblec w pancerz hetmanki Maryi, aby być czujnym jak mówił św. JPII, być gotowym do wielkiej bitwy, bo moc szatana wzrasta z każdym dniem. Antychryst  już działa intensywnie. Wystarczy tylko popatrzeć na to jak wymieszane jest pojęcie określające rodzinę oraz lekceważenie życia poczętego.

Mamy się oblec w pancerz hetmanki Maryi, aby być czujnym jak mówił św. JPII, być czujnym, być gotowym do wielkiej bitwy, bo moc szatana wzrasta z każdym dniem. Polska w tych zadaniach z trudem stara się zachować reguły ewangeliczne. Potrzebna jest więc bardzo pomoc  Nieba, dlatego Pan Jezus podaje słowo, że „dla Polaków główna Matka do Końca Czasów to Matka Boska Ostrobramska”. Wskazuje na Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce, a wiemy z ewangelii, że Ona na końcu ma pokonać smoka czyli szatana. Do tego zadania jest wyznaczona Ona, dlatego w obrazie jest sama bez Syna, ma pod stopami półksiężyc a po bokach w kaplicy -do pomocy Swoich świętych rodziców w figurach -Annę i Joachima.

Polacy mają szczególnie zawierzyć się MB Ostrobramskiej na te Czasy Ostatnie. Jeśli to zadanie zostanie zrealizowane według zamiarów naszego Pana, jest nadzieja, że owoce przejdą na cały świat. Tak jak to się dzieje z Koronką do Bożego Miłosierdzia i innymi postulatami zapisanymi i głoszonymi przez siostrę Faustynę Kowalską.

Na koniec naszego opracowania motywującego naszych czytelników do zawierzenia siebie i swoich rodzin MB Ostrobramskiej, cytujemy słowa, które podkreślają Jej rolę. Ona jest do pomocy na wszystkie czasy, ale szczególną – najpotężniejszą mocą wstawienniczą będzie obdarowywać w czasach, które przyjdą. Oto te niezwykle cenne i umacniające słowa Pana Jezusa:

Ona jest władna pomagać zwłaszcza w Tych czasach i najpotężniej,

które przyjdą,

bo taką władzę jej dał Bóg.

A wszystko co uczynił i czyni jest dobre”.

--------------

Przedstawiamy teraz teksty dotyczących roli Matki Bożej Ostrobramskiej w czasach ostatnich, aby nabrać ostatecznego przekonania, że należy niezwłocznie zawierzyć  Jej siebie i swoje rodziny, aby ufnie patrzeć w przyszłość.

------------

Zadanie dla narodu polskiego  i litewskiego

Maryja: 4III 2013   Przychodzę dzisiaj  do was, moje drogie dzieci narodów polskiego i litewskiego, aby umocnić  waszą wiarę i nadzieję....Teraz nadchodzi  czas odnowienia i ewangelizacji narodów mocą Ducha Świętego, który swoim światłem oświeci je na nowo. Drogi Boga i Jego wola objawiają się w całym Jego Bożym Planie, choć wy widzicie tylko jego część. Bóg zaplanował, aby wasz naród [litewski] poznał Chrystusa z Polski.[1388r.]

W Wilnie odbieram cześć jako Matka Miłosierdzia, Królowa Korony Polskiej. W tej właśnie kaplicy rozpoczęło się Dzieło Miłosierdzia. To wszystko są znaki dla obu waszych narodów, albowiem Bóg pragnie dalej objawiać swój plan wobec was, byście przywróconej zgodzie i jedności walczyli pod sztandarami Chrystusa Króla i świadczyli o Ewangelii wobec innych narodów....

Adam  Człowiek „Oto czynię wszystko nowe” -Orędzia  z lat 2013---2014,Orędzia Jezusa Chrystusa  do Cypriana Polaka


cyprianpolakwiara.blogspot.com

/wybrane fragmenty o MB Ostrobramskiej /


11XI2016
Nieustannie polecajcie się mojej Matce. Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.


28 I 2017  „O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej

Dziewicy”

Ono stanowiło początek Zbawienia. Nie ma rozumienia pełni Zbawienia bez uznania Niepokalanego Poczęcia Mej Najświętszej Matki.

Ta Nowa Lepsza Ewa Duchowo była jeszcze przed założeniem świata. Widział ją Bóg, patrzył na nią i cieszył [się]. Więc nim powstała niewierna Ewa Bóg widział wierną Ewę Maryję i cieszył się nią. Dał jej imię, które w słowiańskim rozumieniu było: Jestem pokojem – Miriam, a w Izraelickim dzięki zapomnieniu co znaczy pierwowzór – Gwiazda. Ale słowo „gwiazda” nie jest oderwane od słowa: „pokój”.

Gdy pojawiła się moja gwiazda Chrystusa zwiastowała pokój ludziom dobrej woli co głosili aniołowie. Zatem i gwiazda jest słowem trafnym. To gwiazda poranna, bo niesie, poprzedza Słowo – choć odwieczne, syna człowieczego.

Teraz też mnie poprzedza i niesie mnie Pani Wasza Fatimska, a dla Polaków główna Matka do Końca Czasów - Matka Boska Ostrobramska....

Ona jest władna pomagać zwłaszcza w Tych czasach i najpotężniej, które przyjdą, bo taką władzę jej dał Bóg. A wszystko co uczynił i czyni jest dobre.

Więc protestanci nie trwajcie w niepotrzebnym uporze i wy katolicy, którym Moja Matka wydaje się niepotrzebnym Dodatkiem. Strzeżcie się tego Moje Dzieci z katolickiego Kościoła bo bez czci dla Mojej Matki w czasach krwi i żelaza i dławiącego pyłu szatan was zdepcze. Połknie was i wypluje na swoje żarzące się węgle.

Tak jak nienawidził Najświętszej Dziewicy tak będzie was dodatkowo nienawidził i męczył za to, że jej nie uczciliście. W was żal i nienawiść do Niej będzie wzrastać. Do Niej bo podobnie jak szatan nie będziecie mogli wymówić jej imienia. A zatem moje dzieci róbcie to czego chce od was Jezus Chrystus, a on wam daje swoją matkę. A ona prowadzi was do Chrystusa.

Zwłaszcza wy Polacy, których ogłosiła się sama królową nie lekceważcie tego, czcijcie swoją Królową i wzywajcie Jej Macierzyńskiej opieki. To prawdziwie wasza królowa, a ja jestem waszym królem, nadal nie uznanym jak [bądź „jako” winno być] Król Polski przez władze świeckie i duchowne i przez wszystkie stany.

10 III 2017   Pamiętajcie o wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki na Czasy Ostatnie.

29 IV 2017 Jest ktoś komu niczego odmówić nie mogę. Więc proś Moją Matkę, Matkę Bożą Ostrobramską szczególnie. Ona da Ci zwycięstwo na teraz i pod jej sztandarem zwyciężysz na wieczność.


20 V 2017 cz. 1 W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki

Polski z Rosją

- Pisz  o tym co będzie w czasie najbliższym.

- Jestem gotów Panie.

- W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją. Rosja chce tego, o czym przypominam. Do siania fermentu w Polsce Rosja posłuży się też Ukraińcami. Oni należą mentalnie do cywilizacji turańskiej, tej samej co Rosja. Zawsze pójdą z Rosją i dla Rosji przeciw Polsce.

21V2017

"Mówiłem co trzeba uczynić, aby odwrócić klęskę od Warszawy lub przynajmniej, w w skromniejszym wymiarze, w działaniu niejako zastępczym, odwlec ją w czasie. Powiem teraz co uczynić, aby złagodzić chrzest , który ma dotknąć Polskę. Cofnąć go całkowicie nie mogę.

Mogę złagodzić. Weźcie to sobie do serca. Ci, którzy wezmą udział w tym złagodzeniu dotyczącym całego kraju zostaną objęci Moim błogosławieństwem i nie dosięgnie ich miecz ni inna klęska. Co i jak czynić?

Muszą zostać zorganizowane procesje we wszystkich miastach wojewódzkich o odwrócenie klęsk od Ojczyzny waszej. Ze sztandarami św. Andrzeja Boboli, Chrystusa Króla, Matki Bożej Ostrobramskiej (inne stosowne, dowolne). Błagania, modlitwy, takie jakie sa stosowne w podobnej procesji błagalnej. Musi być odmawiana Litania do św. Andrzeja Boboli i Modlitwy do Matki Miłosierdzia, Matki Bożej ".


29 V 2017 cz. 3 Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii.

Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych.


Bądźcie mężni i nie dajcie się zwieść. Mówcie innym katolikom o znamieniu Bestii. Pytajcie księży dlaczego nie przestrzegają swoich wiernych. Niech nie uciekają przed słowami Apokalipsy, gdyż mimo swego stanu kapłańskiego i tego, że przecież niemało mi poświęcili; mogą pójść na chrust i ściółkę dla złych duchów. Niech nie będą ze świata jak ja nie byłem ze świata i nie jestem. I wy nie jesteście ze świata. Mała trzódko – rośnij. Rośnij w duchu, ale też walka jest o każdą duszę.

Przypominajcie słowa o znamieniu Bestii. O znamieniu na rękę i czoło[chip]. Bądźcie mocni – mówił do was Jan Paweł II. Bądźcie czujni. Moc szatana wzrasta. Z dnia na dzień. Bądźcie gotowi do wielkiej bitwy.

Odziani w pancerz hetmanki Maryi. Poświęćcie się Matce Bożej Ostrobramskiej, Niewieście obleczonej w słońce. A znak tej Niewiasty już we wrześniu. Oto ja zgromadzę dzieci moje a nikogo z nich nie uronię, którzy oddali się mi i mojej Matce. A wszystkich oddaję Ojcu. A ja i Ojciec jedno jesteśmy.


2 VI 2017 Zawierzajcie się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej

całymi rodzinami

W czerwcu powinieneś pojechać z mamą do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, aby zawierzyć się u jej stóp. Może to być na jej imieniny. Jeśli starczy pieniędzy pojedziecie do Wilna. Jeśli nie, do najbliższego sanktuarium. Podróż musi być wygodna i zaplanowana gdy idzie o trasę i kolejne przejazdy, ze względu na Twoją mamę. W ostateczności weźmiecie wagon sypialny.

Tak synu, nie będzie to bardzo tani wyjazd zwłaszcza we dwie osoby. Jednakże trzeba abyś nie tylko ty się zawierzył u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej, ale i Twoja mama czyli obecnie cała Twoja rodzina. Podobnie i wy czyńcie, którzy to czytacie. Zawierzajcie się u stóp Matki Boskiej Ostrobramskiej całymi rodzinami. Jeśli możecie to jadąc do Wilna.

Jeśli zaś nie to w najbliższym sanktuarium. Jeśliby to nie było możliwe to w najbliższym kościele przed zawieszonym obrazem (Matki Boskiej Ostrobramskiej). Jeśliby nie było w pobliżu was kościoła z takim zawieszonym obrazem to we własnym domu z zakupionym i powieszonym na ścianie. Niech będzie jednak wpierw poświęcony.


3 VI 2017 Pamiętajcie o nabożeństwie Pierwszych Sobót.

Śpieszcie się je odprawić

I wy wszyscy, którzy to czytacie pamiętajcie  o nabożeństwie Pierwszych Sobót. Pięciu pierwszych sobót miesiąca. Śpieszcie się je odprawić. Czasu jest mało.


24 VI 2017

Poleć się Matce Bożej Ostrobramskiej. Ona okaże swój gniew wobec nieprawości i wobec zła.  Amen.

22 X 2017

Ofiarowanie się Matce Bożej Ostrobramskiej zapewniłoby ochronę wam wspólnie, przede wszystkim Twojej mamie. Tego jednak nie uczyniliście. Czekaliście na wyjazd do sanktuarium. Jednak widząc, że się to odwleka winniście zrobić to przed ołtarzem w domu. Ty jesteś szczególnie chroniony. Twoja mama nie. I stało się, że zemdlała i złamała obojczyk.


Pierwsze Zmartwychwstanie

9 listopada 2017

Moja Matka prowadzi was zawsze do Mnie. Pamiętajcie o tym. Ona w wizerunku Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest waszą patronką na Czasy Ostatnie. Aż do śmierci, lub do Przemienienia Ciał, gdyż niektórzy z czytających te Orędzie tego doczekają.

- O Panie.

Tak dziecko. Taka jest kolej rzeczy, a czas jest krótki. Kto nie odrzuca mych słów proroczych, ja jestem z nim.

Przepisz, dziecko, i umieść (teraz :)

- Chwała Tobie Chryste.


(11 XI 2016) Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam.


27XII 2017

Jeśli patrzycie na śmierć kogoś, kto odchodzi młodo lub zbyt młodo jak wam się wydaje, zwłaszcza teraz patrzcie na to inaczej. Czy chcecie, aby ten człowiek, którego żałujecie został w bliskiej już przyszłości potępiony? Gdy przyjmie znamię Bestii.? Zastanówcie się. Wśród żyjących jest wielu, którzy je przyjmą. I będą katowani ogniem i siarką wobec Boga i aniołów.

Ale ja jestem sprawiedliwy. Kto ma umrzeć przedwcześnie ten umrze przedwcześnie, kto ma przyjąć znamię Bestii ten je przyjmie. Kto ma być zbawiony ten będzie.

Kto mi zawierzy nie zginie. Bądźcie hojni i ofiarni, szlachetni, dzielni, wspaniałomyślni. Zawierzajcie się Mojej Matce, szczególnie Pani Miłosierdzia z Ostrej Bramy.


=========


Świadectwo z zawierzenia rodziny M B Ostrobramskiej w Wilnie


Po przeczytaniu w orędziach o zaproszeniu Pana Jezusa do zawierzenia się z rodzin Matce Bożej Ostrobramskiej, w moim sercu takie pragnie gdzieś tam się stopniowo zaczęło tlić. Rodzina jest przecież darem najbliższym i najważniejszym. Wszystko powinno się dopilnować, aby być spokojny o jej los w tych trudnych czasach.

Podeszły wiek/po 70-tce/, dotychczasowy stacjonarny tryb życia i wielka odległość do Wilna nie dawały jednak większych nadziei na bezpośrednią tam wizytę. Nie lekceważyłem jednak tej sprawy, bowiem kupiłem i poświęciłem na obronę rodziny i najbliższych mały obrazek MB Ostrobramskiej i myślałem również o większym, takim na ścianę.

Wyjazdu rodziną do Wilna nie planowałem, mimo, że z jego okolic pochodzi moja synowa mieszkająca w Warszawie. Niespodziewanie syn z synową zaplanowali kilkudniowy pobyt w Wilnie i zaproponowali nam wyjazd do tego pięknego miasta, argumentując, że taka okazja może się szybko nie powtórzyć, aby się nami zająć. W grę wchodziły również korzystne ceny biletów na samolot.

Zbyt długo nie zastanawialiśmy się nad podjęciem z żoną  decyzji. Odpowiedzialność za Rodzinę, świadomość, że żyjemy w czasach ostatnich i wiara w to, że wołanie Jezusa o poświęcenie MB Ostrobramskie jest prawdziwe- zadecydowały, że w krótkim czasie bez większych wewnętrznych oporów  i nawet ku zaskoczeniu rodziny znaleźliśmy się na „audiencji” u MB Ostrobramskiej w Wilnie w miejscu wyjątkowym.

Idąc w kierunku Ostrej Bramy już z daleka czuje się witające spojrzenie Matki, która widzi zdążających do Niej pielgrzymów. Nim nastąpi bezpośrednie spotkanie sam na sam, jest sposobność, aby „coś” Jej ofiarować, choćby fragmenty pokuty. Do kapliczki w bramie prowadzą dość długie marmurowe schody z bocznej kamienicy. Kiedyś były drewniane i ludzie pod górę pokonywali je na kolanach.

Teraz szedłem na wyprostowanych nogach, ale na ostanie trzy czy cztery schodki postanowiłem włączyć  do ofiary moje stare kolana. W brew pozorom nie było łatwo. Inaczej  przesuwa się człowiek na kolanach po równej powierzchni a inaczej pod górę po schodach. Warto jednak było zacząć to spotkanie z Matką od tego małego wyrzeczenia,  by za chwilę powiedzieć z radością, witam Cię Matko Ostrobramska na tej pierwszej w życiu pielgrzymce zagranicznej w tak ważnym dla Polski i Litwy a może dla całego Wschodu i Zachodu miejscu.

Powoli znalazły się dogodne miejsca, abyśmy na rozmowie z Matką pozostali około 30 min. odmawiając indywidualnie różaniec, jako najlepszy prezent duchowy dla niej. W intencjach były nasze radości i smutki. Ona je znała, ale teraz usłyszała je z tak bliskiej odległości.

Rozmowa z Matką trwała dalej w innych miejscach Wilna, przede wszystkim w wielu pięknych świątyniach, gdzie czuło się obecność Jej i Jej Syna.

W uroczych Trokach, patrząc w zamku Witolda na Jej koronowany obraz oddawałem pod Jej królewską władzę cały Wschód i to pragnienie, aby jak najszybciej ta Jej władza była sprawowana w łączności z Jej Synem – po uznaniu Go za Króla przez  Wszystkie Narody.

Patrząc na zgromadzone w gablocie historyczne kielichy liturgiczne. W myśli oddawałem Ojcu Niebieskiemu Przenajdroższą Krew Jezusa, którą gościły te naczynia  zanurzając w niej tych, którzy żyli tu w poprzednich wiekach. Różne kraje i narodowości, różne historie, zwycięstwa i porażki, i ta jedna nadzieja w świetle wiary na niebo dla wszystkich  przenikały moje myśli i refleksje.

Przed wyjazdem do Wilna nie myślałem o tym, że jedziemy do źródeł Bożego Miłosierdzia. Dopiero tutaj kiedy było nam dane nawiedzić dawny dom zakonny s. Faustyny uświadomiłem sobie, że dotykam miejsca, z którego na świat rozeszła się wielka sprawa duchowa dana  przez Boga - zaproszenie do korzystania z Bożego Miłosierdzia- największej Bożej amnestii. 

Można w przenośni powiedzieć, że po raz drugi zetknąłem się tutaj z wiatrem Bożego Miłosierdzia. Pierwszy raz to było w 1981r. kiedy było mi dane zakupić pierwsze wydanie „Dzienniczka” i przyjąć iskrę tej duchowej nadziei na  otwarte dla świata Boże Miłosierdzie. Teraz przyszedł ten piękny moment, że mogliśmy zgiąć kolana w miejscu z którego ta Koronka wychodziła na świat i w obecności św. Faustyny Kowalskiej i św. ks. Sopoćki /poprzez relikwie jakie tam są / ją odmówić razem z rodziną-wynagradzając za grzechy nasze, świata całego, za nawrócenie grzeszników, za niewierzących i za dusze czyśćcowe i konające.

Kontemplowałem w tym miejscu również ten pierwszy namalowany przez malarza Eugeniusza Kazimirowskiego obraz „Jezu ufam Tobie”, który z „Ostrej Bramy” i z tego miejsca rozpoczął torowanie Jezusowi dróg  do ludzkich serc i domów.

Potem z Matką Bożą Ostrobramską odwiedziliśmy jej dzieci z minionych wieków, których prochy spoczywają na wielkim, pięknie położonym cmentarzu „Na ROSSIE”. Pokłon oddawaliśmy wszystkim pochowanym, znanym i nieznanym. Był to piękny czas powtórki wiedzy z historii i  literatury, gdy co raz mijaliśmy pomniki znanych postaci historycznych i literackich. Na jednym przeczytałem: „Prosi o 1 Zdrowaś Maryjo”. –Myślę sobie? To westchnie było dawno napisane, ale może być jeszcze  aktualne? Więc usta moje wysłały po cichu to jedno westchnienie do Maryi w intencji tej nieznanej duszy, którą w ten sposób  „Na Rossie” poznałem i uważam już za swoją „znajomą”. Może  się kiedyś u Pana spotkamy? Daj Boże.

Takich momentów było jeszcze kilka, a podsumowaliśmy je modlitwą "Anioł Pański"  bo ona pięknie wypełniła te wzgórki i pagórki goszczące polskie i nie tylko polskie pochówki. Również tą modlitwą ogarnialiśmy wszystkie dusze i serca matek i synów, którzy w trudnych uwikłaniach historycznych cierpieli dla Ojczyzny, a których łączy narodowy pomnik „2 serc” u podnóża cmentarza.

Nasze stopy odwiedziły też Bibliotekę Uniwersytetu Wileńskiego. Wśród zbiorów takie unikaty jak Kronika Polski Długosza i Konstytucja 3V z 1791r. We wszystkich historycznych dokumentach wybijały  się nieskrywane odniesienia do Boga. Historia potwierdza Jego obecność i warto się nią karmić. Nieraz sam Bóg się oto troszczy, tak jak było w naszym przypadku.

Pod koniec drugiego dnia pielgrzymowania, wstąpiliśmy do Katedry i kaplicy św. Kazimierza – głównego patrona Litwy. Podziwialiśmy jej piękno i oddawaliśmy Bogu jej twórców. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Powtarzamy to często, ze  względu na związki państwowe między Polską i Litwą, jak i wspomniane wcześniej koligacje rodzinne naszego syna zaistniałe kilka miesięcy temu. 

Gdy drugi dzień wizyty w Wilnie mijaj półmetek, wcale nie łatwo było znaleźć czas na pożegnanie z Matką Boską Ostrobramską,  aby odczytać ułożone jeszcze w Polsce przed wyjazdem zawierzenie. Przekonałem syna, że wczorajsza wizyta powitalna nie wystarczy i konieczna jest wizyta pożegnalna u Tej, która nas tu zaprosiła przez łaskę. Była więc powtórka „ze chodami”, dziesiątek różańca” po cichu i to zawierzenie które poniżej przytaczam.


Zawierzenie rodziny Matce Bożej Ostrobramskiej - 

Patronce Czasów Ostatnich


alt

"Pozdrawiamy Cię Niepokalanie Poczęta  Najświętsza Matko Jezusa, przez Boga wybrana przed wiekami dla naszej obrony przed mocami zła. Oddajemy się Twojej szczególnej opiece Matko Boża Ostrobramska – Patronko Czasów Ostatnich i ufamy, że  pomożesz nam wytrwać przy Jezusie Miłosiernym na drodze obrony wiary.

Matko Miłosierna, Matko Wschodu i Zachodu- z pokorą oddajemy Ci na przemianę nasze słabości fizyczne, umysłowe i duchowe, nasze grzechy i zaniedbania. Odnów nas i zamknij  w Swoim Miłosiernym Sercu.

Zawierzamy Tobie wszystkie dnie i noce, wieczory i ranki i wszystko co tworzy i będzie tworzyć dalsze losy nasze osobiste i rodzinne, losy Polski, Litwy i całego świata. Proś nieustannie o dary Ducha  Świętego dla wszystkich rodzin a zwłaszcza dla  młodego pokolenia i małżeństw, które rozpoczęły wspólne bytowanie. Matko Boża Ostrobramska, prowadź nasze rodziny nas  pod swoim sztandarem na życie ziemskie i wieczność".


Żegnając „Ostrą Bramę”, odwracaliśmy jeszcze nasze głowy w Jej kierunku, powtarzając w myślach nasze zawierzenie, może ostatni raz w tym cudownym miejscu. Pani Wschodu i Zachodu dalej roztaczała nad  nami odczuwalną matczyną opiekę.

Pielgrzymka kosztowała dużo sił fizycznych, więc w pewnym momencie mówię do syna, że już kończymy, jest późno i pora myśleć o jutrzejszym rannym samolocie. Syn jednak nie dawał za wygrane i zalecał koniecznie odwiedzenie Kościoła Świętego Ducha. Tak też się stało.

Zaraz po przekroczeniu progów świątyni największa duchowa niespodzianka. Bardzo wysoko nad ołtarzem zobaczyliśmy monstrancję z Panem Jezusem Eucharystycznym. Padamy na kolana i dziękujemy za nieoczekiwane z Nim spotkanie. Będąc w Polsce prawie codziennie na godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, stęskniłem się za tą chwilą tu w Wilnie.

I oto Jezus patrzy na nas, a Jego kapłan głosi Słowo Boże po polsku.  Nasz syn spogląda na nas i myślami chyba jest już w dalszych ważnych miejscach Wilna, ale ogłaszamy po cichu, że to nie długo potrwa i słuchamy dalej, adorujemy i zostajemy na dłużej, a właściwie to do końca, ponieważ okazało się, że to było kazanie wieczornej Mszy Świętej. Nie byliśmy na jej początku, więc w czasie modlitwy powszechnej przepraszałem Boga za grzechy jako Akt pokuty.

Przypomniała mi się wtedy sytuacja jakiej doświadczyła francuska aktorka- mistyczka Gabriela Bossis. Na Mszę Świętą przybyła przed samym Podniesieniem. Usłyszała wtedy mniej więcej takie słowa: „Jeszcze zdążyłaś”. I myśmy zdążyli na koniec pielgrzymki spotkać się z naszym Panem, przyjąć go tak jak wszyscy w tej świątyni na klęcząco, śpiewać po polsku kolędy, umocnić się błogosławieństwem kapłana. Dwie wizyty u MB Ostrobramskiej w Jej kaplicy w Ostrej Bramie i pełna audiencja u Pana Jezusa na zakończenie pielgrzymki to najpiękniejsze chwile duchowe tej wileńskiej wyprawy.

Po wyjściu ze świątyni , jedynej w której wszystko jest po polsku, skręcamy w prawo i zaraz napotykamy na jasno oświetlony następny obiekt religijny złączony z kościołem. Wstępujemy i z kim się spotykamy? Znów z Panem Jezusem, wystawionym do publicznej adoracji w pięknej i bardzo dużej monstrancji i     dużej hostii. Klękamy  i przez krótki moment adorujemy jeszcze raz Jezusa razem z wieloma osobami zebranymi tutaj i głośno modlącymi się po litewsku.

 Dziękujemy Jezusowi za to spotkanie. Matka Boża Ostrobramska zadbała w ten sposób, abyśmy odwiedzili Kaplicę Bożego Miłosierdzia – w której jak się domyślam trwa wieczysta adoracja.

Dziękujemy Ci Matko Korony Polskiej -Matko Boża Ostrobramska za te piękne chwile, za spotkanie u Ciebie i zawierzenie Tobie naszej rodziny, za historię i wiarę poprzednich pokoleń, za bijące źródło Bożego Miłosierdzia, za spotkanie Jezusa Twego Syna tak blisko, niemal na ulicy, za zachowany dawny urok tego miasta, za wspólne chwile spędzone z  rodziną naszej synowej, za pyszne ziemniaczano- mięsne cepeliny w dawnej stylowej karczmie, do której czekało się w kolejce na wejście około godziny.

Dziękujemy za nadzieję, że kiedy przyjdzie wyznać odważnie wiarę, to będziemy mieć odwagę i siły by śpiewać Twojemu Synowi i Tobie „Jezu, ufam Tobie, Matko kocham Ciebie”. Noś nasze rodziny w Swoim Sercu i trzymaj stale „półksiężyc” pod swoimi stopami, abyśmy byli wolni od zniszczeń, które on zapowiada razem z innymi wrogami.

Do pomocy zostałaś nam dana w tym obrazie razem z Twoimi Rodzicami Matko Boża Ostrobramska kochana, bądź na wszystkie czasy i wieki  wszędzie tak jak tu czczona,  wyznawana i kochana.

Spisał to słowo pielgrzym ze wschodniej części Polski-19.01.2018.Modlitwy do MB OstrobramskiejDawna modlitwa do Matki Miłosierdzia:

„Maryjo Ostrobramska! Matko Miłosierdzia królująca w Ostrej Bramie, nie przestań od teraźniejszości aż do ostatniej godziny życia mego z dobrocią serca Twego spoglądać na mnie z wysokości Tronu Twego w niebie. Nawiedź mnie w godzinę śmierci w towarzystwie świętego Anioła Stróża oraz św. Patrona mego, abym otrzymał łaskę, przebłagania Boskiego Oblicza Syna Twego, którego tak często ciężkimi grzechami moimi obrażałem. Święta Maryjo Matko Boża! Matko Miłosierdzia, módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen”.

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twego woli. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie. Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie - zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Ko­ścioła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.
Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam po­trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic­twem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wy­trwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.

NOWENNA DO MATKI MIŁOSIERDZIA

Dzień pierwszy
O, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w tym Ostrobramskim Obrazie, pozdrawiam Cię! Upadam na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem. Błagam Cię pokornie. Zapal serce moje miłością i udziel łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, abym przy Twojej pomocy mógł wypełnić wolę Bożą i dojść do wiecznej szczęśliwości!
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień drugi
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie wszystkim do Ciebie się uciekającym tak wielkie łaski wyświadczasz, pozdrawiam Cię miłością całego stworzenia, prosząc pokornie, abyś mi u Syna Swojego łaskę wyjednała i do wiecznej chwały niebieskie bramy otworzyć raczyła.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień trzeci
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, któraś święty Swój Wizerunek w Ostrej Bramie umieścić raczyła, aby wszyscy do Ciebie jako Matki i Opiekunki we wszelkich garnęli się potrzebach, przychodzę do ciebie jako syn marnotrawny żebrząc pokornie, byś mię za syna przyjęła i najmilszemu Synowi Swojemu poleciła.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień czwarty
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez Swój święty Ostrobramski Obraz chorych uzdrawiasz, umarłych wskrzeszasz – uzdrów duszę moją grzechów niemocą złożoną, abym przy Twojej pomocy uniknął śmierci wiecznej, a żył z Tobą i Synem Twoim, Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień piąty
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, źródło wody żywej, z której obfitości wszyscy zaczerpnąć mogą, wspomóż mię łaską swoją świętą i broń przed nawałnością świata, bym przy Twojej pomocy szczęśliwie doszedł do portu zbawienia.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień szósty
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata całego, która wszystkim uciekającym się do Ciebie, przez Swój święty Obraz niezliczone łaski wyświadczasz, wspomóż moją nieudolność, bym żyjąc na ziemi, sercem ustawicznie przebywał w niebie i chwalił Cię nieustannie, a za to zasłużył oglądać Cię i z Tobą królować wiecznie.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień siódmy
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w tym świętym Obrazie, oto ja niegodne i niewdzięczne dziecię Twoje staję przed Tobą, wyznając nędzę moją i niedostatek, i prosząc Cię o wyjednanie u Syna Twego, najdroższego Zbawiciela mego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, bym za Twoją przyczyną doszedł do szczęśliwości wiecznej.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień ósmy
Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, pocieszycielko strapionych, upadam na kolana przed Twoim świętym Obrazem z sercem przejętym boleścią. W cierpieniach swoich do kogóż się mam udać, jeżeli nie do Ciebie, Matko Miłosierdzia. Pociąga mię ku Tobie władza, jaką masz w niebie i niepojęta dobroć serca Twego. Uproś mi, Najświętsza Panno, u Boga łaskę cierpliwości chrześcijańskiej, abym znosił z pokorą i poddaniem się woli Bożej wszystkie boleści i utrapienia, jako zadośćuczynienie sprawiedliwości Bozej za moje grzechy i na uproszenie nagrody w chwale wiekuistej.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

Dzień dziewiąty
O najdostojniejsza Matko Zbawiciela naszego! Niepokalana Dziewico Maryjo Ostrobramska, pełna dziwnej słodyczy i łagodności; upadam na kolana przed Twoim świętym Wizerunkiem i błagam miłosierdzia Twego. Ufny w dobroć i łaskawość Twoją, uciekam się pod Twoją obronę, gdzie słabi moc i pokrzepienie znajdują.
O Maryjo Ostrobramska! Nie przestań od teraźniejszej aż do ostatniej godziny życia mego z dobrocią serca Swego spoglądać na nas z nieba.
Nawiedź mię w godzinę śmierci w towarzystwie św. Anioła Stróża oraz św. Patrona mego, abym otrzymał łaskę przebłagania Boskiego oblicza Syna Twego, którego tak często ciężkimi grzechami mymi obrażałem.
„Święta Maryjo Matko Boża! Matko Miłosierdzia, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej”. Amen.
Nadto błagaj Swego Syna, o Matko Miłosierdzia, o łaskę …, o jaką Go podczas tej nowenny z pokorą i ufnością za Twoim pośrednictwem proszę. Amen.
Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …
Matko Miłosierdzia – módl się za nami.


LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.
Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się:

Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.


Św. Maksymilian Kolbe :

„Matko Boska Ostrobramska,  nie masz na swym ręku Dzieciątka Jezus,  to weź mnie na swoje ręce  i przenieś szczęśliwie przez całe życie”.


Ks. kard.St.Wyszyński:

“A w domu nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej. I chociaż w onym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca, jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej Czarnej Pani i tej Białej” – …Zastanawiało mnie tylko jedno, dlaczego jedna jest czarna a druga – biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości” z życiorysu sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

Prymas Tysiąclecia często  modlił się do Matki Ostrobramskiej.  W dniu 17 kwietnia w Wielki Piątek 1981 r. Ksiądz Prymas notuje:

„…A w Ojczyźnie naszej groźba interwencji w sprawy wewnętrzne Polski. To wszystko – jest przedmiotem mojej modlitewnej męki i bolesnego wołania do Pani Ostrobramskiej, przecież Matki Miłosierdzia".

Ostra Brama wiąże się również w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Tu też św. Faustyna miała wizję triumfu obrazu Miłosierdzia Bożego.


Bardzo silne  związki Jana Pawła II z Ostrą Bramą:

„W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy” (6 września 1993 r.); „Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich” (8 września 1993 r.).

Opiece Matki Miłosierdzia Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.:

„Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza:

«Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (…) Jak mnie (…) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał…” (13 maja 1994 r.).


alt


"Domy modlitwy św. JPII"

Akt zawierzenia rodziny MB Ostrobramskiej

"Matko Niepokalanie Poczęta przez Boga wybrana przed wiekami dla obrony przed mocami zła -pozdrawiam Cię i zawierzam Tobie całą moją rodzinę....../wymienić  nazwiska, imiona /.

Matko Boża Ostrobramska - Patronko Czasów Ostatnich, oddaję ją Twojej szczególnej opiece  i ufam, że  pomożesz nam wytrwać przy Jezusie Miłosiernym na drodze obrony wiary.

Matko Miłosierna, Matko Wschodu i Zachodu- z pokorą oddaję Ci na przemianę nasze słabości fizyczne, umysłowe i duchowe, nasze grzechy i zaniedbania.

Z
awierzam Tobie wszystkie dnie i noce, wieczory i ranki i wszystko co tworzy i będzie tworzyć dalsze losy mojej rodziny,  losy Polski, Litwy i całego świata.

Proś nieustannie o dary Ducha  Świętego i błogosławieństwo całej Trójcy Świętej dla nas wszystkich  a zwłaszcza dla  młodego pokolenia i małżeństw, które rozpoczęły dopiero wspólne bytowanie.

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, prowadź moją rodzinę i wszystkich   pod swoim sztandarem na życie ziemskie i wieczność". Amen.

www.domymodlitwyjp2.pl


alt

===================