Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
57
731
594

+137

Odwiedziny
...1 008 900

AMM- Orędzia 2021

Print

There are no translations available.

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy


Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
4 I. 2021 r.

+++  04.I.2021r. Przekaz Świętej Bożej Rodzicielki. Pierwsza niedziela stycznia.                                         

W Imię Ojca  Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź  przez Niepokalane Serce Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy. Trwaj w pokoju AMM od Apokalipsy, mała duszo mistyczna z łaski Boga w Trójcy Jedynego w dniu święta Świętej Bożej Rodzicielki, to jest MNIE - Matki Odkupiciela. Tak, dobrze usłyszałaś podczas Mszy Świętej godnie sprawowanej przez pobożnego ks. Piotra w twojej intencji: „Prośba do Boga w Trójcy Jedynego o błogosławieństwo w pełnieniu Woli Bożej i dary Ducha Świętego  przez Niepokalane Serce Królowej Polski za wstawiennictwem św. JPII. Odpowiedź brzmi: Intencja wysłuchana, przytulam cię do Mojego Niepokalanego Serca córo wybrana AMM  i prawdziwie chcę dać „Słowo Bożego Pouczenia". Błogosławi przez Moje Niepokalane Serce Bóg Ojciec Wszechmogący, Bóg Syn, Król Polski i Duch Święty. Amen. Amen. Amen.  Potwierdzenie: Psalm 30,  werset 6, otwórz Pismo Święte i zapisz temat: „Dziękczynienie za wybawienie od śmierci”.  „Bo tylko chwile trwa gniew Jego /Boga/. Ale życzliwość całe życie. Wieczorem bywa płacz.  Ale rankiem wesele". I dodaj ostatni 13 werset. „Aby dusza moja śpiewała ci i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie wysławiał".

Tak jak usłyszałaś rozważając „Różaniec Święty do Boga Ojca o północy", nie martw się, nie zabraknie ci łaski Bożej w tym Nowym Roku 2021, bo też Mszą Świętą i adoracją uświęciliście dusze wasze i błogosławieństwem dla rodzin Polski   Ojczyzny waszej- Nowego Jeruzalem oraz dziękczynieniem za przyjęcie Intronizacji Chrystusa  Króla Polski. Choć zadania będą trudne, bo walka duchowa trwa, to moc modlitwy różańcowej da zwycięstwo.

Dzieci złączone w DM św. JPII bądźcie wierni na  modlitwie w postach i jałmużnie. Ciągle należy ewangelizować dzieci kochane zjednoczone w "Przymierzu miłości Bożej", czytające i słuchające pouczeń Bożych na You Tubie, „W posłudze”; wybranych proroków których znacie: Grzegorz z Leszna, Anna od Jezusa, opublikowanych /pouczeń/: Ewy Rycielskiej, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, co do  których rozeznanie dał wam Duch Święty.

Nie walczcie ze sobą, ale umacniajcie się modlitwą, czasy są bardzo trudne w walce duchowej.  Namaszczeni prorocy - każdy ma cząstkę daną z łaski od Boga  w Trójcy Jedynego. Modląc się słuchajcie natchnień Ducha Świętego. Proście o potwierdzenie znaków,  które otrzymaliście, by zło się nie wkradło.

Ufajcie, czas się wypełnia, już jest oczyszczenie Narodu Polskiego w szczególny sposób przez posługę wybranego, namaszczonego proroka a imię jego zna Król Polski............ i mocą JEGO nastąpi bardzo szybko oczyszczenie Nowe Jeruzalem, któremu na Imię POLSKA. To się dokonuje przez tą przyjętą Intronizację Mojego Syna na Króla Polski.

A teraz Wy biskupi, dziekani, proboszczowie, ojcowie zakonni prowadzący lud Boży,  nie lekceważcie tej łaski  wyproszonej przez maluczkich – „Peregrynacji   Figury Mojego Syna  Króla Polski do poszczególnych diecezji, parafii, domów starców, zakonów”.

Zapraszajcie Mojego Syna Króla Polski w tym tytule, odnawiając Przyrzeczenia Chrztu Świętego, wyrzekając się szatana i jego dzieł, odnawiając Akt intronizacyjny, witając  Króla Królów, Boga Króla Żywego, Króla Wszechświata, Króla Polski godnie, razem z przedstawicielami  władzy administracyjnej, miast i gmin, ludem wiernym, młodzieżą, dziećmi, prosząc o światło Ducha Świętego, by Kraj wasz nad Wisłą, Królestwo Dwóch  Serc Miłości Chrystusa Króla Polski i Królowej Polski zostało oczyszczone szczególnie  z tych anten 5-G, gdzie macki masońskie wam założyli, by została zmniejszona populacja narodu.

To promieniowanie falami na mózg człowieka, powoduje dużo chorób, a oddychanie moich dzieci zainfekowanych wirusem, chorujących na covit i podłączonych pod respirator tlenowy, robi dziury w płucach.

Ale ten temat niech opracuje moja córka Jadwiga, wchodząca na tą drogę miłości do Boga i bliźniego, da komentarz medyczny jako lekarz znający tą dziedzinę jako fachowiec jak wy mówicie i określi prosto , zrozumiale dla  dzieci moich. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Was dzieci  wybrane  na Moją prośbę Bóg Ojciec  Syna i Ducha Święty, tak jak czynił wg pouczenia Abraham i św. Franciszek. Niech Pan was błogosławi, i niech was strzeże, niech wam okaże swoje oblicze i niech zmiłuje się nad wami. Amen. Amen. Amen.

Powtarzam, że tylko moc ŻYWEGO CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI - PEREGRYNUJĄCEGO   PO POLSKIEJ ZIEMI-NOWYM JERUZALEM, rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny  5-G zainstalowane i jeszcze będą wzmacniane przez tzw. wieże „matki” -  są widoczne, stawiane po cicho,  a ich działanie  uaktywni się, gdy  przyjmiemy  tą szczepionkę.

Tu komentarz niech da syn Krzysztof znający tą techniczną   nadbudowę,  bo zna szczegóły jako przyszły naukowiec w tej dziedzinie - błogosławię.+++.

To jest wielkie spustoszenie, zagłady życia ludzi, ptaków, zwierząt, drzew - to jest całego życia biologicznego na polskiej ziemi.

Powtarzam, śpieszcie się moje dzieci, godni Kapłani Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Króla Polski, zapraszajcie Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości, a obrona będzie wam dana. To jest "PANCERZ  BOŻEJ MIŁOŚCI ". I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Proszę kochana Mamusiu, Święta Boża Rodzicielko o potwierdzenie tego świętego pouczenia. Przepraszam, że ośmielam się zapytać?

Tak, dobrze czynisz, a JA Królowa Polski, Królowa Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego tego miejsca, chętnie odpowiem, tak jak usłyszałaś w sercu, gdzie grupka dzieci moich modlących się w „Ogrodzie u stóp Moich Maryi”, a są to te „małe róże, fiołki, lilie, stokrotki”- tak, „Małe Pogotowie” ratujące dusze kapłańskie i świeckie, szczególnie zagrożone śmiercią  przez  wirusa cowid. Tak powiedziałam, zapytałam:Dlaczego Mnie nie wzywacie tym imieniem Królowej Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego”? Pozdrawiam was, dziękuję wybranemu synowi B.Z. za prowadzenie, błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 6, werset 8, który dziś przyszedł ze Świętym Dzieciątkiem, gdy słuchałaś  przez Radio Maryja tej ewangelii  co   mówi: „ Słowo ciałem się stało" - BÓG CZŁOWIEK pośród nas. Temat: Otwarcie pieczęci.

Ja  Święta  Boża  Rodzicielka Matka Kapłanów, pozdrawiam wybranych kapłanów ks. prob. Ryszarda miłegoTrójcy Przenajświętszej i ks. Piotra, mówiąc: Trwaj w pokoju, Bóg w Trójcy Jedyny ma wobec ciebie swoje plany. Polecam też niech ks. Piotr odprawi  siedem Mszy Świętych „ O łaskę uzdrowienia ciała i umocnienie, by Ducha Święty działający w Jego sercu, umyśle  dał łaskę  do wypełnienia woli Boga w Trójcy Jedynego za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca” .

A będąc w „Domu Modlitwy Trójcy Świętej i Mojego Niepokalanego Serca” w Lesznie, niech modlitwę uzdrowienia poprowadzi wybrany syn królewski prorok namaszczony  Grzegorz razem z ks. Piotrem i   razem z wami tam obecnymi zaproszonymi według życzenia Mojego Syna Króla Polski. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Psalm 2, werset 8: „Proś Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo. I krańce świata w posiadanie". Temat: „Triumf Pana i pomazańca nad wrogami”. A teraz zmów święty różaniec na podziękowanie razem ze świętym Janem Pawłem II, proś o to uzdrowienie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Pierwsza niedziela stycznia 2021 r.. Potwierdzenie przekazu z dnia 01.01.2021 r.

Omówienie ogólne:

Najważniejsze, NOWE zadanie przed Polską na obecny czas, ostateczny ratunek:

Peregrynacja   Figury Mojego Syna  Króla Polski do

poszczególnych diecezji, parafii, domów starców,

zakonów"”.


Proponujemy teraz etap usilnych modlitw  za kapłanów w parafiach, aby zapragnęli jak najszybciej przyjąć Go do swoich parafii, diecezji, zakonów męskich i żeńskich, domów spokojnej starości,a obrona będzie nam dana.

Ta peregrynacja to Żywy Chrystus Król Polski”. Jego moc „rozproszy te ciemności serc i dusz ludu Mojego, niszcząc to promieniowanie pola magnetycznego wytwarzane przez anteny  5-G”. To jest "PANCERZ  BOŻEJ MIŁOŚCI".

Zamawiajmy Msze  Święte  o przykładowej intencji:
„O pancerz Bożej Miłości i rozproszenie ciemności serc i dusz Narodu Polskiego”.

Wczytujmy się z wielką uwagą w to orędzie, ponieważ Matka Boża wskazuje program peregrynacji: Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego, wyrzeknięcie się szatana i jego dzieł, odnowienie Aktu intronizacyjnego; udział przedstawicieli władzy administracyjnej, miast i gmin, ludu Bożego, młodzieży.    Orędzie wskazuje również, jakimi drogami wróg naciera na Polskę.


Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

ŚWIĘTO  MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ- 02. 02. 2021r.
PRZESŁANIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI!

"Słowo Boże" dane mocą Ducha Świętego przez Chrystusa Króla Polski, który jest  „światłem na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego, Izraela”. Potwierdzenie otrzymałaś  w czasie ofiary Mszy Świętej, psalm – 24, werset ostatni, zapisz:     „Któż jest tym Królem Chwały ! Pan Zastępów! On jest Królem Chwały".

Napisz AMM od Apokalipsy, Pan Mój Król Chwały i Bóg Mój Król Izraela. Jemu chwała na wieki. Król Chwały Izraela Nowego Jeruzalem - Polski mówi: Więc otwórzcie bramy serc arcypasterze, wierni w posłudze królewskiej i wy kapłani  w bazylikach, sanktuariach, kościołach na peryferiach miast i wsi, bo nadeszła godzina, by mógł wkroczyć  Król Chwały, to jest Król Polski i Wszechświata. Pytam was uczeni w piśmie Episkopatu Polskiego i nie polskiego. Pytam Was, kto wami rządzi, czy mamona przysłoniła wam oczy, serca, bo zasłonę macie jak za czasów Mojżesza i nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia.

Tak, Ja Król Polski pragnę pójść do ludu mojego w tej ufundowanej figurze Króla Polski intronizowanej i ukoronowanej przez kochanego abp  A. Dzięgę, wspomaganego przez posługę miłą mojemu sercu ks. proboszcza Ryszarda Franciszka.

Jest to dar Narodu Polskiego, tych serc z kraju i z zagranicy, które Mnie kochają i pragną Mojego nawiedzenia.

Polecam to ogłosić publicznie przez masmedia i strony internetowe współpracujące z łaską Bożą; szczególnie „DM św. JPII”, „Przymierza Miłości Bożej” i też tą nową - Grzegorza i Mariusza  /„Peregrynacja.pl” strona w trakcie budowy/ - oznajmić tą radosną wieść wszem i wobec Narodowi Polskiemu wśród tej zawieruchy dziejowej, propagowania zła, przeinaczania reguły „Konsekracji chleba i wina”, wydawania dekretów KK niezgodnych z Wolą Trójcy Świętej - udziału kobiet w liturgii czytań.......

Czas się kończy, ucisk w pełni trwa. To jest próba dla dzieci Matki Kościoła Świętego, czy wybiorą życie Boże w zaufaniu, czy śmierć w szczepionkach daną przez złego ducha lucyfera. Wasze stanowisko na „nie" w tej sprawie, to przystąpienie do Wielkiej Nierządnicy.

Apokalipsa dokonuje się na waszych oczach. Stan kościoła i pracujących Zapisz kapłanów z winnicy nie Mojej dobiega końca. Ohyda spustoszenia jest przygotowana przez dzisiejszy sanhedryn. Za waszą zgodą kapłani, gdy podpiszecie  tzw. lojalkę , wobec tej sianej anarchii niechrześcijańskiej, na nowo Mnie Chrystusa Króla - II Osobę Boską ukrzyżujecie. To wam sam Antychryst  podsuwa.

„Gdy podpiszesz lojalność papieżowi, biskupowi”, Ja  Jezus Chrystus Syn Boga Żywego wyrzucę cię kapłanie precz, wypluję cię  i będziesz się smażył w piekle - w ogniu jeziora siarki na wieki.

To nie są żarty, to jest Moja Boża Wola. Rozważaj to w sercu. Wierność Mnie Bogu Najwyższemu w pierwszej kolejności, a nie masońskim biskupom, kardynałom łącznie z Fałszywym Prorokiem. To jest apogeum.

Otwórzcie oczy duszy, serca, otwórzcie uszy i słuchajcie co do was mówię Ja Chrystus Król  Polski i Wszechświata.  Ja Jestem, Który Jestem, Syn Boga Żywego - II Osoba Boga, Światło na Oświecenie pogan. A wy jesteście gorsi niż poganie, bo im nikt nie głosił Ewangelii Nowego Testamentu i proroctw Starego Testamentu, a teraz i to „Słowo Boże" zawarte w tych Księgach Bożej mądrości, chcecie i już zmieniacie, tak jak wam wygodnie, by iść za światem, nauką niezgodną  z zasadami Bożej ewangelii zapisanej na kartach historii BOŻEGO PRZYMIERZA Z BOGIEM W TRÓJCY  JEDYNYM. 

Wy Excelencje w EP na nowo zawierzcie, zawrzyjcie ten „Pakt  przymierza” z Bogiem Ojcem, Synem Bożym, to jest ze Mną  Jezusem Chrystusem Królem Polski i Wszechświata i Duchem Świętym Ożywicielem, ten Akt odnowy życia w prawdzie i duchu w sakramentach świętych. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Bo Boża Wola jest święta, by Boża wiara, nadzieja i miłość zakwitła na nowo w Polsce - Nowym Jeruzalem, bo sobie upodobałem ten kraj w budowaniu Królestwa Dwóch Serc Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi waszej Hetmanki, przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Roku Mu poświęconym. Cały Dwór niebieski Królowej Polski oręduje za wami razem ze św. JPII, który teraz do was przemówi mocą Ducha Świętego.

Błogosławi Wam Bóg Ojciec Wszechmogący, Syn Boży w Mojej Osobie Chrystusa Króla Polski i świata całego oraz Duch Święty III Osoba Boska przez Niepokalane Serce Królowej Polski i wstawiennictwo św. JPII, potwierdzenie: Księga  Rodzaju   rozdział 3, werset 8, zapisz: „A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew .....................................

A teraz Wszechmogący Bóg zawoła was po imieniu kapłani, biskupi, ludu mój i wypędzi was precz ze Swojego Ogrodu Eden, bo zasłużyliście na piekło. Sąd Ducha Świętego wam wskaże wasze miejsce w szeregu cuchnącej siarki i wrzuci was w ogień, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, to wam mówi św. JPII.

Nie posłuchaliście proroków tych czasów, zamknęliście im usta, by nie prorokowali, wyrzuciliście ich na pustynię. A Ja wam mówię Bóg w Trójcy Jedyny, nie jest Bogiem niemym, który w tych czasach milczy wg was. To Bóg miłości, kocha was, poucza, daje ostrzeżenia, oznajmia Swoją Świętą Wolę, zanim wyda wyrok, zawsze daje ratunek dla swoich dzieci nierozsądnych i nieroztropnych; czeka. Ale czas czekania skończy się i co wam pozostanie z waszych zapasów, złota czy srebra „judaszowskich srebrników", tylko bunt i nędza. Myślicie, że ukryjecie się przed Jego po trzykroć Świętym Majestatem?

Tak, żal duszę ściska, serce boleść czuje, gdy na śmierć na nowo Mistrza wydajecie. O nierozumne stworzenia Boże. Tak, te szczepionki was wykończą. To plan walki biologicznej połączonej z nowoczesną technologią wież kontrolnych 5-G, 7-G, wszczepiania implantów. To będzie baza waszych danych DNA,  by działać na wasze fale mózgowe, by was uśmiercić, a nie wyleczyć. To jest zmiana genowa, będziecie jak  króliki doświadczalne, zombi. Nic was przed zagładą nie uchroni.

Dzieci  Maryi Królowej  Polski niech trzymają się z dala od naznaczonych tym znamieniem bestii. Tylko moc Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, peregrynacja godna Jego Majestatu w tej figurze może wam dać Pancerz Miłości i przerwać to pole magnetyczne  promieniowania na waszą osobowość, traktowania falami na wasz mózg i wasze narządy w organizmie od środka,  co wywoła   wiele chorób, które powoduje cowid 19 przez niewydolność płuc: nowotwory, nadciśnienie, alzheimer, zakrzepy itd..

Już wkrótce zamknąć należy TV- telewizję, komputery, telefony komórkowe, inne formy przekazu. Pozostanie tylko łączność duchowa przez Aniołów Bożych, Eucharystia w katakumbach, Domach Modlitwy w wielkiej konspiracji przygotowana. Ludzie zniewoleni, ci co pobrali szczepionkę, będą wam skakać do oczu, wyć z bólu. U nich nastąpi rozdwojenie jaźni, wojsko wkroczy do akcji, by was wydusić jak szczury, którym się daje trutkę.

Dopiero w tym czasie nastąpi publiczna manifestacja przeciw restrykcjom politycznym sianej propagandy, jak wy Polacy, moi rodacy się nie obudzicie w czas, by dać protest wychodząc na ulice miast. Trzeba najpierw upaść na kolana, wszyscy w poście, pokucie trwając, bo może nie pozostać kamień na kamieniu, jak widziałaś /pęknięta kula ziemska, gdy byłaś na pielgrzymce w ziemi  świętej /.

A teraz Polska Nowe Jeruzalem wybrana? A jednak dał się zniewolić  Rząd, Parlament, Episkopat Polski, kościół! Zakneblowali wam usta, zakryli twarz, jak wprowadzili ten ryt masoński, by nie widzieć swoich wykrzywionych twarzy. Zdradzili was Polsko Ojczyzno Moja wrogowie, a mniemali się przyjaciółmi, wprowadzając Nowy Porządek Świata, gdzie grupka bogaczy nabija swoją kiesę, by was wprowadzić do piekła. Zło ma mało czasu, działa ze dwojoną siłą by ujarzmić, zniszczyć dusze ludzi, zgwałcić, pomieszać pojęcia dobra i zła.

Demony chodzą po polskich ulicach, pełno ich w urzędach na stanowiskach, służą złemu. Apeluję Ja św. JPII, choć Mnie opluwają, znieważają, to mocą potęgi Bożej, Jej Świętej Woli Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego wołam: Pokuty, pokuty, pokuty, międzynarodowego postu; co winien  ogłosić  Episkopat Polski, miejscowi biskupi diecezjalni, kapłani; bić na alarm. Na kolana ludu mój, wszyscy i może trochę ubłagacie, jak nie, to zostanie was  1/3 liczby ludzkości.

Nie lękaj się AMM  od Apokalipsy, różyczko mistyczna duszo, narzędzie  z Woli Trójcy Świętej w spisywaniu tego świętego pouczenia Słowa Bożego. A słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród was, Światło na oświecenie pogan, oby was oświecił Król Chwały, KRÓL POLSKI I WSZECHŚWIATA, PAN ZASTEPÓW, który ma moc i potęgę, by was uleczyć, gdy go zaprosicie do waszych diecezji, parafii i waszych serc. Błogosławię w  Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Apokalipsa św. Jana rozdał 3, werset 16, zapisz: „A tak żeś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich". Bogu niech będą dzięki, chwała Królowi Polski i Wszechświata. Bóg zapłać,  św. JPII. AMEN.