Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
150
640
613

+27

Odwiedziny
...1 227 369

Orędzia 2022-AMM

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Słowo Boże do AMM od Apokalipsy


Wielkanoc Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 17-18 kwiecień 2022r.

+++W Imię Boga Ojca Tatusia Kochanego, Mnie Syna Bożego Jednorodzonego -Zwycięscy Śmierci, Piekła i Szatana, Ducha Świętego - Ożywiciela Narodu Polskiego. Błogosławię, Ja Król Polski Zwycięski i rozkazuję AMM od Apokalipsy: Moja oblubienico, spisz „Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego. Mała gołąbko Ducha Świętego. Potwierdzenie otrzymałaś podczas przyjęcia Mnie w Eucharystii, gdzie Jestem obecny w każdej najmniejszej cząstce - Partykuli Żywej / „okruszki” Chleba Eucharystycznego zbierane na tacę podczas Eucharystii / w sposób dla was dzieci wybrane Matki Odkupiciela Kościoła Świętego niewyobrażalny.

Jaka jest łączność Mojego Serca Eucharystycznego Żywego i waszymi ludzkimi sercami? Tego doświadczyłaś w sposób mistyczny umiłowana córko Trójcy Świętej. Nie każdy to rozumie. Pokazałem ci jak ten płatek Chleba z tkanki Mięśnia Mojego Serca, Ciała i Krwi Pańskiej przenika do serca człowieczego, do waszego krwioobiegu.To jest miłość sercem do serca. pragnę być w waszych sercach, duszach kochany, bo Sam kocham. Niejednokrotnie krnąbrne są wasze serca. Ale miłość Moja jest tak wielka i pragnienie zjednoczenia ze stworzeniem Moim. Wystarczy wiara i nadzieja wasza, a Moje niezgłębione miłosierdzie w sakramencie pokuty czyni łaski cuda.

Teraz trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Błagajcie, uwielbiajcie ten dar łaski dany świętej Faustynie, którą ogłosił też wasz rodak św. JPII - wielki patron DM. Więc chrońcie się w nich, modląc się nieustane na ten czas próby „Prześwietlenia sumień” jaki nadchodzi.

Napisz: Moje relacje Boga- Człowieka z człowiekiem, powiedzmy Adamem i Ewą pierwszymi rodzicami były święte, choć próby jaką dał Mój i wasz Ojciec Wszechmogący nie przetrwały. I cały czas ta walka i teraz trwa. Piłat powiedział: Chrystusa Króla Żydowskiego chcecie ukrzyżować? To samo czynicie z darem Eucharystii. Krzyżujecie Mnie na różne sposoby wymyślone przez Mojego odwiecznego wroga Antychrysta, który ma wielu popleczników na tej ziemi, na tym łez padole - do czasu naznaczonego, a ten czas dobiega końca. Potwierdzenie: Psalm 8, temat: Wszechświat i człowiek świadkiem chwały Bożej - werset 6: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go”. Tak, dałem wam wolną wolę i tym odróżniłem człowieka od zwierząt i rozum dałem. werset8 mówi: „Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie,cokolwiek ciągnie śladem mórz - O Panie i Władco nasz, wychwala Twoją miłość, Władco Nasz”.

A człowiek niech sam odpowie. Moi kapłani słudzy Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa wydają Mnie przez swoje masońskie zachowanie na nowe ubiczowanie, ukrzyżowanie. Moja cierpliwość jest święta, jak i Moje miłosierdzie nieskończone, ale do czasu, a to już pełnia czasu. Wiem, wy Polacy Narodzie Wybrany, staracie się w pewnym stopniu zadośćuczynić za grzechy wasze i narodów. Ale mówię wam jak w przypowieści ewangelicznej: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne”, niż wam bogaczom zgromadzonym w masońskich lożach do Królestwa Bożego, bo ustanawiacie<> by ujarzmiać ludzkość, Dzieci Królowej Polski i Króla Polski.

Chaos, udręki, zafundowano wam dzieci moje, wojenne roszczenia. Zagrożenie jest wielkie i czas katastrofy - uderzenia komety w morze dokona się. Wody - spiętrzone bałwany rozleją się, wzburzone oceany zatopią wiele miast i ludzi. Pogrążeni będziecie w smutku i żałobie, rozpaczy, nie oszczędzając pysznych tego świata. Mordercze czyny zostaną rozliczone. Ja Sędzia Sprawiedliwy to uczynię; wyrok wydany.

Możnowładcy!!! Co, chcecie uczynić Jedną Religię masońską bez Boga, jedną walutę, jeden reżim sanitarny? Wasza władza dobiega końca.

Jak nie padniecie na kolana, by przebłagać Boga w Trójcy Jedynego, to runie wszystko: systemy polityczne, militarne, gospodarcze, walutowe.

Napaść na Polskę - Nowe Jeruzalem planujecie. A Ja, Król Królów, Król Polski i Wszechświata - Jezus Chrystus Zmartwychwstały mówię .

Ryczeć będą skały, ziemia zostanie wstrząśnięta, morza będą huczeć, wyrzucając odmęty bałwanów wodnych, spadnie wiele gwiazd i wiele znaków będzie na niebie, zapowiadających Moje powtórne przyjście. Tak zobaczycie potęgę Boga „Który jest, był i będzie”.

Daliście ofiarę serc ducha ofiary – Msze Święte , które tak pięknie z serca zostały ofiarowane przez dzieci wybrane i wybranych kapłanów odprawione i naznaczone Pieczęcią Mojej Najdroższej Krwi za przyczyną Krwawych Łez Mojej i Waszej Mamy, i wstawiennictwem świętych i błogosławionych.

Ja Chrystus Król Polski za ten dar serca - dar nowenn, szczególnie wam błogosławię wybrane dzieci Matki Kościoła Świętego zgromadzone w DM św.JPII, św. Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Trójcy Świętej i Chrystusa Króla Polski i innych domach.

Błogosławię was wszystkich czytających, słuchających tych Bożych pouczeń.+++ Bóg Ojciec Wszechmogący,+++ Bóg Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, +++ Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Jezus Chrystus Zmartwychwstały.

Napisz: Moja Matka Królowa Pokoju, pokazała się tobie AMM od Apokalipsy -wybranko, by przynaglić ciebie do spisania tego „Słowa Bożego” / Piękna twarz, obraz Niepokalanej z Medziugoria w sukni błękitnej, biały welon./ Pragnie dać teraz Swoje przesłanie mocą Ducha Świętego.

Napisz: W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. W tym dniu tak pięknym - Zmartwychwstania Mojego Syna Jezusa Chrystusa, choć Serce Moje Niepokalane jest smutne, myśląc o tym co nastąpi: prześladowanie; i ucisk moich dzieci wybranych, to jestem radosna, że wy Polacy, Narodzie Wybrany, tak miłośnie sercem uczciliście Mszami Świętymi wg waszej tradycji Rezurekcją, procesjami Zmartwychwstanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty też moja córko wybrana AMM od Apokalipsy w tym udział wzięłaś.

Napisz : Ja Sama Królowa Pokoju Jasnogórska Hetmanka, będę was bronić w czasie nawałnicy morza, huraganów, trzęsienia ziemi, rozstąpień, a gdy napadną na was zbrojnie, kule i rakiety agresora będę odbijać tarczą i potęgą Boga Wszechmogącego.

Moi aniołowie, będą was chronić i wyciągać ze szponów szatana, gdy rozwścieczony Antychryst wywoła agresję na Naród Wybrany Polskę.

Tylko błagam o wsparcie modlitwą, adoracją, postem, pokutą i Ofiarą Mszy Świętej. I niech się tak stanie.

Ufajcie dzieci wybrane. Kocham was, bo Moje Macierzyńskie Serce przepełnione jest miłością i żalem, że nie mogę uratować wszystkich, bo poddali się w niewolę nie Mojego Niepokalanego Serca a w niewolę szatana dobrowolnie, bo mamona ich zwiodła, zarówno hierarchów w Kościele i Rządzie Polskim na usługach przefarbowanych Polaków.

Wstyd i hańba, bo sami przez złe decyzje, pogłębiacie się w kryzysie. Musicie wiedzieć, że nie wszyscy wasi sojusznicy w postanowieniach i pomocy będą wierni, gdy przyjdzie nieodzowne zagrożenie.

Czas zbliża się, jak usłyszałaś. Krzyż się formuje i będzie widoczny na niebie, ale uważajcie, bo będą produkować sztucznie krzyż wasi przeciwnicy, by was ośmieszyć- wyznawcy Chrystusa Króla, dla których znak Krzyża jest zwycięstwem, godłem wiary chrześcijańskiej. Tylko Dzieci Boże wybrane to rozpoznają.

Ufajcie „Wybrane Dzieci” Boga Ojca Tatusia kochanego. I jak było powiedziane, zamknę was w Swoim Niepokalanym Sercu, a słowa dotrzymuję, bo jestem Matką Słowa.

Przygotujcie się, wiele pouczeń otrzymaliście i wiele łask dałam wam Ja Królowa Różańca Świętego i daję wiele przez odprawienie Nowenny Pompejańskiej.

To są te , więc korzystajcie z tego w trudnych sprawach dzieci swoich, módlcie się z wiarą.

Pozdrawiam was wszystkich, którzy gromadzicie się na modlitwie wspólnej w Domach Modlitwy, oraz czytających i słuchających tego przesłania.

Składam Pocałunek pokoju dla Moich umiłowanych dzieci, prosząc by Mój Syn Jezus Chrystus Zwycięski wam obficie błogosławił +++ przez Moje Niepokalane Serce . I tak się staje. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana 8/6. Temat: Głos siedmiu trąb .

Anioł Polski AVE poleca: Zabezpieczyć domy i domostwa, okadzić pomieszczenia, odświeżyć zapasy, zachować umiar w jedzeniu i piciu. Zakupić większą ilość zapałek, świec, oliwy i wody, poświęcić, przygotować koce do zaciemnienia okien, ciepłe ubrania. Przede wszystkim być pojednanym z Bogiem w Sakramencie Pokuty i bliźniemu darować zwaśnienia.

Modlić się za miejscowych biskupów i kapłanów, przygotować się do odprawiania Ofiary Mszy Świętej w naznaczonych miejscach schronienia, modlić się, by Pan Bóg dał wam kapłana wybranego do posługi w/w.

Tak mieć przygotowany pakiet dokumentów ważnych: akty własności notarialne domów, gospodarstw, dyplomów, zakupić trochę złota i srebra na wymianę.

Kierować się miłością, słuchać natchnień Ducha Świętego, poddać się w opiekę swojemu Aniołowi Stróżowi, słuchać Goi być uważnym na jego pouczenia,to jest współpracować z łaską Bożą. Zaufać Bogu w Trójcy Jedynemu, oraz ukochanej Mamusi Jezusa Chrystusa Króla Polski i modlić się o pełne uznanie Jego Majestatu Panowania w Narodzie Polskim - Nowym Jeruzalem, oraz wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i S.B. Łucji z Fatimy. Wskazane Msze Święte i nowenny.

Pozdrawiam was w Imieniu Królowej Aniołów i Króla Polski. Na służbie ICH Królewskich Mości - Ja wasz opiekun, Ciebie AMM od Apokalipsy mała Angelo i wszystkich Dzieci Bożych wybranych do przetrwania w tych czasów apokaliptycznych. Księga Tobiasza rozdział 6/ 1-2. Potwierdzenie brzmi: Poszedł chłopiec a razem nim anioł……

II- ga część Dnia 18.04.22 rok. Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w waszych sercach, bo Ja Duch Święty III Osoba Boska błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy do spisania wg potwierdzenia podczas Eucharystii, Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 7-8, zapisz temat: List do zboru w Filadelfii. Dotyczy zgromadzenia na modlitwie u siostry Janiny w Ubrodowicach na czas naznaczony do wykonania. Werset brzmi: w/w miejsca napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucze Dawida, ten , który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje i oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi ………………………………..

Ja Duch Święty III Osoba Boska pozdrawiam was Polacy zgromadzeni w Nowym Jeruzalem i gromadzących się na spotkaniach modlitewnych, oddających cześć i chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, błogosławię przez Niepokalane Serce Mojej Oblubienicy Najświętszej Dziewicy,Królowej Polski Waszej Hetmanki. W Imię Ojca Boga Wszechmogącego I Osoby Boskiej, +++ Boga Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski II Osoby Boskiej , +++ i Mnie Boga Ducha Świętego Ożywiciela Narodu Polskiego III Osoby Boskiej +++ Amen. Amen. Amen.

Napisz: Musicie się wybrane Dzieci Boże, apostołowie tych czasów przygotować na wielki ucisk, ze strony rządu jak i prześladowania za prawdziwą wiarę przez służby kościelne, które formują szeregi wg nakazów Antychrysta.

Zejście do katakumb już przez ten reżim fałszywej doktryny, nowego kościoła zbudowanego na rozkaz masonów, inspirowanych przez wroga odwiecznego fałszywego proroka, pierwszą i drugą bestię.

Budowania nowych systemów międzynarodowych: jedna armia, jeden rząd, jeden system bankowo-finansowy, jeden system narracji mediów, jeden system sanitarny, ale nie by was leczyć, jeden kościół ale nie chrześcijański a masoński.

Musicie być bardzo czujni na działanie Mnie Ducha Świętego w waszych sercach, umysłach, nie zaniedbywać natchnień i wykonywać z miłością, by nie wpaść w pułapkę złego ducha, który coraz z większą siłą, mocą zechce was inspirować do działania wg jego złej woli.

Nie mniej nie trwóżcie się moje wybrane dzieci, Niepokalana Oblubienica Królowa Polski, Wasza Hetmanka, zachowa was w Arce Swojego Niepokalanego Serca.

Wspomogę Ja Duch Święty, oświecę, ale módlcie się o to Koronką Różańcową do Mnie, to jest do Ducha Świętego o dary i charyzmaty- Drodzy Elekci Chrystusa Króla Polski, Króla Miłosierdzia.

Część z was zostanie zabrana na obłoku - platforma, nowa ziemia, nowe życie dążące do Nowego Raju. Ufajcie nie zamykajcie serc waszych na działanie łaski Bożej, z którą trzeba współpracować, modlić się, by wytrwać w cnocie, tj. ducha i duszę oczyszczoną w Sakramencie Pokuty zachować w tym czasie Apokalipsy w pełni, gotowi bądźcie.

Straż aniołów macie, wzywajcie ich we wszystkich okolicznościach dobrych i złych, sakramentalia na sobie nosić, szczególnie szkaplerz święty i ich używać/ woda , olej/.

Ufność w moc i potęgę Boga w Trójcy Jedynego mieć, która jest wam dana wybrane dzieci Królowej i Króla Polski. Prosiłaś o drugie potwierdzenie „Słowa Bożego”: Psalm 30, werset 8:Temat : Dziękczynienie za wybawienie od śmierci.Odpowiem, Psalmem 3 werset 6 Temat: Ufna modlitwa.; A teraz zapisz: Księga Zachariasza rozdział 8 werset 3 I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości, niech wiara zagości w nas.