Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
153
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 356

Orędzia 2022-AMM

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Orędzia 2022 -AMM


19IX2022r. Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy

/Po spotkaniu modlitewnym w Nedeżowie/

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Błogosławieństwo otrzymałaś, przez wybranego syna w kapłaństwie ks.prob. Ryszarda O. Napisz: Odczułaś w tym momencie poruszenie serca i radość w Duchu Świętym, bo sercem czystym błogosławił +++ Bóg Ojciec +++ Bóg Syn +++ Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie, bo teraz daję .

Polecenie: Najpierw obmyj twarz wodą święconą i namaść swoje czoło trzykrotnie znakiem krzyża świętego olejem egzorcyzmowanym, co też uczyniłam. Następnie otwórz Pismo Święte, rozdział 9 Apokalipsy św. Jana, temat: Trąba piąta- - pierwsze „Biada”. Na potwierdzenie napisz: „Jest ci gorąco”. To Duch Święty - III Osoba Boska, mocą Swoją rozpala dając pouczenie: werset 1- 3, zapisz: I piąty anioł zatrąbił: I ujrzałem gwiazdę *która z nieba spadała na ziemię i dano jej klucz do Czeluści* I otworzyła studnię czeluści, a dym się uniósł ze studni, jak dym z wielkiego pieca, i od dymu studni zaćmiło się słońce i powietrze. A z dymu wyszła szarańcza* na ziemię i dano jej moc jaką mają skorpiony. I powiedziano jej, by nie czyniła szkody trawie na ziemi, ani żadnej zieleni, ani żadnemu drzewu, lecz tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach>>.

AMM od Apokalipsy - mała gołąbko Ducha Świętego, Ja Bóg Duch Święty mówię, że Pieczęć Boga Żywego, otrzymali wszystkie wybrane dzieci Matki Bożej Niepokalanej Mojej Oblubienicy z woli i potęgi Naszej to jest Trójcy Świętej, którzy tak licznie przybyli na indywidualne zaproszenie Pani z La Salette, która i w polskich opłotkach płacze krwawymi łzami.

Pozdrawiam was i błogosławię „mała trzódko’ przez Niepokalane Serce Maryi +++. Cieszę się z ofiar złożonych na Msze Święte. Za hojność waszych serc dziękuję, a nowenny odprawione przez wybranych kapłanów godnie, wybłagają Pieczęć namaszczenia znakiem Krzyża Świetlistego wg pragnienia Serca Niepokalanej Pani z La Salette, dla waszych rodzin i tych, którzy łączyli się duchowo.

Trwajcie więc w pokoju Bożym, choć czas nagli, bo wystawia swoje kohorty złych duchów. Strzeżcie się bardzo, umacniajcie we wierze przez modlitwy, posty, hymny pochwalne dla Jezusa Chrystusa Króla Polski, który teraz da „ Słowo Boże’’.

Mówię, błogosławiąc +++ W Imię Boga Ojca, Moje - Syna Boga Żywego oraz Boga Ducha Świętego, by wielka łaska spłynęła na was, wybrani Elekci - Apostołowie tych Końcowych Czasów. Wysławiać Boga w Trójcy Jedynego to rzecz święta. Przyznać się publicznie, to wywyższać Mój Majestat.

To jest prosta droga do nieba, które się przybliża z dnia na dzień dla was kochane stworzenia, które Bóg Ojciec Wszechmogący - Mój i wasz, Miłosierny Tatuś, ogarnia Swoim po Trzykroć świętym błogosławieństwem i wasze rodziny, szczególnie całą rodzinę DM św. JPII, która nie poskąpiła czasu, ofiary serc, jałmużny w czasie Apokalipsy, który oddałem w dłonie Matki Bożej Królowej Polski - Hetmanki Jasnogórskiej.

I Jej  "Wizerunek z orłami" powielać, namaścić wg Reguły rzymskiej przez kapłana czystego serca ks. Ryszarda. Niech brat Tomasz z Warszawy z miłością się tym zajmie, tak jak wcześniej to czynił przygotowując obrazy Moje: Boga Ojca, Boga Syna Chrystusa Króla Polski, a teraz Umiłowanej Córy Syjonu. Niech Orzeł Biały zwycięża /nawiązanie do Orła Wielkiego z Apokalipsy rozdz.12. wer.14/. To dotyczy Polski i niech każdy do domów waszych zabierze, by bronił w czasie wojny. Będą te światła Bożej miłości znakiem ochrony i szczególnego błogosławieństwa.

Dzięki moje kochane stworzenia. Dumny jestem, ,,Ja Który Jestem” z waszych modlitw danych sercem, za waszą kreatywność, za te pęki róż dane przez różaniec święty, pomnożone przez zasługi świętych i błogosławionych, szczególnie Królową Różańca Świętego.

Ta wasza modlitwa z woli i potęgi Mojego Ojcowskiego Serca uwolniła też miliardy dusz czyśćcowych, które na tym starym cmentarzu cerkiewnym i żydowskim oraz parafii Gródek i z waszych miejscowości, gdy prosiliście. Dla tego proszę, złóżcie dziękczynienie, odprawiając Nowennę do Serca Mojego Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. To umocni was na ten czas trwogi i pożogi.

AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej, twoja modlitwa w intencji grupy i to plecenie: „Zawierzenia Aktem Reguły Intronizacji w Sercu”, uwolniło, wyrzuciło z nałogów pokoleniowych wiele znamion złego ducha - osaczonych dusz w rodzinach, pełnych brudu, ściółki słomy, którą się daje dla zwierząt, którą zobaczyłaś duchowo; oczyszczonych łoży przez zdrady małżonków /widziałam grubą warstwę gnoju/, oraz przetarte różki diabełków agresywnych po szczepionkach w warsztacie stolarskim św. Józefa - łomy, butelki puste po alkoholu. To wszystko zostało zebrane przez aniołów w plandekę i wyrzucone precz do spalenia. Dotyczy to też Polski ojczyzny twojej. Potem zobaczyłam czysty kościół wyłożony dywanami koloru czerwonego z białymi kwiatami.

Wasze modlitwy były jak woń kadzidła, którą na modlitwie duchowo przyniósł Anioł. Każdy otrzymał w nagrodę na życie wieczne dwie białe lilie, a męski rodzaj- maczugi do walki duchowej, a drugi anioł w prawej ręce trzymał dzban wody jak kryształ czystej i usłyszałam słowa: na życie wieczne , a w lewej, białe kwiaty.

To na wspólnej modlitwie dziękczynnej z M. A. było pokazane, a wcześniej na modlitwie błagalnej w intencji dzieci, które Matka Boża zaprosiła; i ten pierwszy anioł uklęknął po mojej prawej stronie i w ukłonie dał białe kwiaty Niepokalanej, która stała przede mną z rozłożonymi rękami w długim niebieskim płaszczu. I pod czas tej modlitwy, gołębica biała była na mojej głowie i rozpostarła swoje białe skrzydła. To jest świadectwo M.A.,która się ze mną modliła.

A teraz Matka Boża Niepokalana Królowa Polski, mocą Ducha Świętego da swoje pozdrowienie.

Tak, uroniłam łzy, ale z radości, że tak owocna była ta modlitwa różańcowa. Część I – rozważania i zawierzenie, z miłością dana i przyjęta. Córo Moja Janino, ufaj - mówię w sprawach trudnych rodziny. II część światła z radością wyśpiewana sercem z JPII, nagroda czeka w niebie dla was. III – część bolesna - ugruntowała waszą wiarę, umocniła małą trzódkę i strąciła moce zła. I tak się stało wg Woli Bożej. IV część – to zwycięstwo różańcowe w tajemnicach chwalebnych – miłe Niepokalanemu Sercu Maryi.

Wszystkim wam wybrane dzieci kochane, zaproszone po imieniu - dziękuję i zamykam w swoim Królewskim Niepokalanym Sercu na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.

A za przygotowanie agapy, kochanej córce Sabinie i dążącej do doskonałości franciszkańskiej Bożence dziękuję i wszystkim, którzy dali dar serca, ten materialny też. Dusze czyśćcowe też miały ucztę, wypłaciły się ze skąpstwa.

Błogosławię miejscowych kapłanów, za pozwolenie na modlitwę dziękuję. I do miejscowych parafian mówię: Uczcie się modlitwy, wyjdźcie z zaścianków i choć raz w miesiącu dajcie modlitwę w I piątek , I sobotę lub niedzielę w takiej formie wynagrodzenia przez różaniec święty Mnie Królowej, bo przyszłam z daleka, z Francji gór wysokich La Salette, by rozjaśnić ciemności waszych serc przez ten znak krzyża świetlistego,.

ODPRAWIĆ LITANIĘ I NOWENNĘ DO Matki Bożej Bolesnej z La Salette, by uratować i wasze rodziny i was samych i do wszystkich tu zgromadzonych z woli potęgi Boga Wszechmogącego mówię.

Niech moc błogosławieństwa +++ Boga Ojca Tatusia, +++ Boga Syna Króla Polski i +++ Boga Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Najboleśniejsze Serce na was spłynie +++ Amen. Amen. Amen.

A ty mała apostołko AMM od Apokalipsy trwaj w pokoju. I zapisz tą wizję, gdy w uniżeniu odmawiałaś część różańca świętego tajemnic światła ze św. JPII dodając słowa po Zdrowaś Maryja…..owoc twego żywota Jezus - Chrystus Król Polski, to zobaczyłaś Króla Jezusa Chrystusa intronizowanego, mianowanego tym tytułem, ubranego przez wasze modlitwy w sukni czerwonej w nowym płaszczu królewskim w kolorze niebieskim w złotej koronie na głowie.

Zrozumiałam, że to jest dar Królowej Matki na tą główną intronizację zapowiedzianą przez Sługę Bożą Rozalię Celakówną, co jest bardzo konieczne w zjednoczeniu oczyszczonego EP i Sejmu i Rządzących w Królestwie Jezusa i Maryi. I niech się tak stanie. by naród wybrany Nowe Jeruzalem – Polska, przetrwało te próby dziejowe.

Teraz Słowo Boże dla ks. Ryszarda: Niech zaufa do końca. Ja Królowa Polski i Król Polski mamy baczenie na wszystko: pracę pasterską, kościół święty i dzieła, które przy nim powstaną. Niech postara się przygotować wg rozeznania duchowego, do uczczenia uroczystości II rocznicy Intronizacji Chrystusa Króla wybranego w Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowskich, gdzie otrzymał koronę z ludzkich serc i uznanej intronizacji w Świebodzinie. Jak czas będzie dany, ale nie dla wszystkich w Ojczyźnie twojej Polsce? Krew się poleje i restrykcje wprowadzą, by was ujarzmić.

+++ Błogosławię i zamykam Ciebie wybrany synu w kapłaństwie Chrystusowym w Swoim Niepokalanym Sercu. Amen. Amen. Amen.

Jeszcze św. JPII chce dać swoje pouczenie wg woli Boga Najwyższego Ojca, Syna Boga Żywego oraz Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Mocą Ducha Świętego tchnienia mówię: Łaska dla was dana wybrane dzieci Maryi jest niewspółmierna do waszych modlitw. Wszystkie dary otrzymaliście z woli Bożej, dlatego proszę, uczcie się współpracować z łaską Bożą. Bo już wkrótce posady ziemi zadrżą się i na polskiej ziemi. Ogień z nieba ogarnie kontynenty, grady, zimna, burze, żywioły będą szaleć, tak jak antychryst w kościele. Wam jest dana łaska przetrwania tej próby jaką Bóg Ojciec dał dla„małej trzódki’’.

Dziękujcie, słuchajcie natchnień Ducha Świętego, podpowiedzi aniołów stróżów, wszystkich świętych pomocy wzywajcie.

Trzeba zapasy wody, żywności powielić, by podzielić się z innymi nieroztropnymi, nierozsądnymi dziećmi Maryi.Bo ta Matka Niepokalana, Królowa Polski, Pani płacząca krwawymi łzami i na naszej polskiej ziemi, troszczy się o wszystkich. Bo w testamencie pod krzyżem Syna Jezusa Chrystusa nam dana. Przepraszajcie za profanacje Najświętszego Sakramentu, wirusy anty-szczepionek w laboratoriach wyhodowane na uśmiercenie wam dane i wiatrem przenoszone i transportowane. Trudno powiedzieć, że człowiek człowiekowi taki los zgotował. Ten drugi człowiek to >. Słucha antychrysta - króla czeluści piekielnych. Ufajcie dziatki moje i wy młodzieży.

Nie oddalajcie się od Boga i Jego Matki, bo ostatnie słowo w tej batalii do Majestatu Trójcy Świętej należy. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Zapisz potwierdzenie moja mała sekretarko AMM od Apokalipsy: Apokalipsa św. Jana rozdział 8, 6 werset: <<>.… Rozważać Apokalipsę od rozdziału 7 do 10.

Modlić się do Duch Świętego, a da rozeznanie, oświeci. To jest ten czas. +++ błogosławię was wszystkich złączonych w DM Mojego Imienia, czytających, słuchających, medytujących, którym z woli Bożej będzie dana łaska rozważać te święte pouczenia. Amen. Amen. Amen.

Złóż dziękczynienie mocą różańca świętego razem z radiem Mater.

Dnia 18 na 19 września 2022r. święto objawień Matki Bożej w La Salette. Napisz: Czujesz słodki ból rąk i nóg, gdy spisujesz to Słowo Boże?

Uniżona sługa, niewolnica Niepokalanej Maryi AMM od Apokalipsy w posłudze dla wszystkich.


Świadectwa


Świadectwo 1.

Świadectwo uczestniczki DM, która uczestniczyła w corocznym czuwaniu modlitewnym w Nedeżowie, / Diecezja zamojsko-lubaczowska/, inspirowanym przez założycielkę DM – Alicję, która od kilku lat, progaguje w tej miejscowości z polecenia Nieba kult MB z La Salette. Wyrazem jest zakupiona przez nią piękna, duża, mosiężna figura Maryi oraz coroczne spotkanie modlitewne, dla głoszenia nawrócenia współczesnego pokolenia Polaków.

W dniu 18IX2022r.pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej w Nedeżowie /kościółek filialny parafii Gródek/.Czarne chmury na niskim niebie i ulewny, ciągły deszcz towarzyszyły nam na całej długiej trasie. Taka pogoda była podczas prawie całego spotkania modlitewnego, na które mimo wszystko przybyło około 100 osób. Trwało ono od godz.14.00 do 19.00 i było oparte na czterech częściach różańca, uzupełnianych pieśniami, a wśród nich suplikacjami. W planie było 3-krotne procesyjne obejście kościoła, ale pogoda nie dawała nadziei na realizację tego punktu. Nieoczekiwanie, około godz. 17.00 deszcz przestał padać. Gdy wychodziliśmy z kaplicy na procesję, przywitało nas słońce!!!

"Zobaczyłam cud słońca, które wirowało i zmieniało kolory".

Przy trzecim procesyjnym obejściu kaplicy, na zakończenie procesji, przed Figurą Matki Bożej z La Salette, śpiewaliśmy, Boże coś Polskę”. Podziękowałam MB za zaproszenie i poprosiłam o łaski dla wszystkich Domów Modlitwy św. JPII w Polsce i na świecie. Wszyscy z mocą odmówiliśmy „Pod Twoją obronę”. Wtedy stojąc przed Figurą, zobaczyłam w trzech strumieniach Łzy Matki Bożej spływające jak perły po Jej obliczu. W potwierdzeniu duchowym osoba M.B. potwierdziła, że tym razem nie były to łzy smutku, ale radości, ponieważ zebrane tutaj dzieci godnie wypełniły matczyne życzenia Maryi Odczuwałam wielką radość i miłość w swoim sercu. Wszyscy, z którymi wracałam do domu, ze ździwieniem też świadczyli o radości z całego spotkania.


Następnego dnia, zorientowałam się, że Maryja z La Salette w moim życiu dokonała kolejnego cudu- zostałam uzdrowiona z przewlekłej, poważnej choroby kręgosłupa, biodra i prawej stopy po dawnym wypadku. Pragnę z serca pełnego wdzięczności, podziękować niniejszymi słowami za tę łaskę uzdrowienia.
H.M. 21 IX 2022r.Świadectwo 2.


Emailowy telegram potwierdzający cud słońca w Nedeżowie na zakończenie 5-godzinnego spotkania modlitewnego:

W dniu 2022-09-23 11:35:00 użytkownik Anna Kluczewska napisał:

Wysłane z W kościółku (kaplicy) w Nedeżowie.

Potwierdzamy wirowanie zachodzącego słońca w niedzielę 18.09.2022r. podczas procesji. Anna Kluczewska, Michał Kluczewski z Dębicy.


5 IX 2022r. Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy

+++ W imię Boga Ojca Wszechmogącego, Boga Syna Jedynego, Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Rozkazuję , Ja - św. JPII z Woli i potęgi Boga Najwyższego, zapisz to świadectwo Marii A.

Maria A. po głębokiej modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia, Koronki do Krwawych Łez Niepokalanej i Płomienia Miłości, po odmówieniu „Pod Twoją obronę” i pozdrowieniu Anioła stróża usłyszała:

„ Usłyszałam głos „Słowa Bożego”. Trwając w obecności duchowej Trójcy Świętej, Duch Święty powiedział:

Anioł Światłości rozpoczął pieczętowanie „Krzyżem Świetlistym” Domy Modlitwy św. Jana Pawła II, dając krzyż na czoło i prawą dłoń. To jest ochrona przed i na czas Ostrzeżenia, które blisko jest, to jest Prześwietlenie Sumień.

Potem modląc się razem z AMM od Apokalipsy, koronką do Krwawych łez Matki Najświętszej i prosząc o rozeznanie, zobaczyłam duchowo, że to słowo realizuje się.

Natomiast ja AMM od Apokalipsy usłyszałam:: „Przekaż to małej trzódce I niech się tak stanie”.

Dalej Maria A. relacjonuje: „Zobaczyłam jak Anioł Pański - wysoki, ubrany w białą suknię, długą do ziemi, stanął przed klęczącą AMM od Apokalipsy, trzymał w lewej ręce złotą patenę, a prawą dłonią uczynił na jej czole Świetlisty Krzyż, a potem na prawej dłoni. I rzekł: Wydarzenia będą przychodzić jedno po drugim bardzo szybko".

Napisz AMM od Apokalipsy, moja sekretarko - to dotyczy znaków dawanych ludzkości przed oczyszczeniem, to jest Sądem Ducha Świętego, co jest Wolą Bożą i wtedy dokona się - nastąpi cud przemiany waszych serc. Staniecie w prawdzie i w duchu przed Sędzią Sprawiedliwym w obecności aniołów świętych. I tak się stanie.

Nowa Era Ducha Świętego, jest u drzwi. Ty, córko otrzymałaś pierwsza to Boże, zabezpieczenie, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego - wybrana, namaszczona i pobłogosławiona +++ znakiem Krzyża Świetlistego. To jest łaska dana dla wszystkich dzieci Matki Kościoła Świętego złączonych w DM Mojego Imienia. Niech proszą i błagają i ty też w ich imieniu wołaj, by Anioł Światłości i Pokoju, każdego opieczętował na ten czas trwogi i pożogi, jak było powiedziane w tych orędziach.

Napisz. Ten symbol „ złota patena”, którą trzymał Anioł Światłości, będzie napełniona Chlebem Życia to jest Eucharystią, którą wam przyniesie do miejsc schronienia, kiedy „ohyda spustoszenia” wejdzie do katolickich kościołów , a ofiara MSZY ŚWIĘTEJ ZANIKNIE.

Pozdrawiam wszystkich modlących się i prowadzących to dzieło - misję budowania DM, szczególnie wybranego syna i brata B.Z. trwającego w tej posłudze i jego rodzinę i błogosławię. +++. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie tego świętego Słowa Bożego: Psalm 12, temat : „Wśród zakłamanego świata”, werset 6 do 9 zapisz: Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich -- mówi Pan, Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda Słowa Pańskie, to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć oczyszczone.* Ty nas zachowasz, o Panie , ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.

Bogu Najwyższemu Tatusiowi, kochanemu, Bogu ,Synowi - Królowie Polski, Bogu - Duchowi Świętemu, niech będzie chwała i uwielbienie przez Niepokalane Serce Królowej Polski oraz dziękczynienie św. JPII - patronowi DM za pouczenie, które jest „radością naszych serc”, tak jak powiedziała Hetmanka Narodu Polskiego i „radością Jej Niepokalanego Serca”. Amen. Amen. Amen.

Za tą łaskę złóż dziękczynienie Ofiarą Mszy Świętej i niech wszyscy wybrani w DM św. JP II to uczynią, jak jeszcze jest sprawowana Eucharystia wg tradycji danej ustanowionej przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku Jerozolimskim. I niech się tak stanie. Spisane dnia 5 IX 2022r.

alt

Wyszkowskie Wzgórze
Nadzwyczajna tęcza -znak Przymierza Boga Ojca zawartego z dziećmi ziemskimi 13 VII 2022r. przez Wspólnotę Boga Ojca.


7-8 VIII 2022r. Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy

po uroczystości ku czci Boga Ojca na Wyszkowskim Wzgórzu 7VIII 2022r.

+++ W Imię Moje Boga Ojca Wszechmogącego,+++ Syna Boga Żywego Jezusa Chrystusa,+++ Boga Ducha Świętego, błogosławię was „trzódko” moja. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Ja Bóg Ojciec wasz Tatuś miłuję was dzieci kochane. Dziś jest Moje święto podwójne, siódmego dnia miesiąca oraz dzień pański niedziela. Moje łaski wylewają się z Serca Waszego Tatusia, Który Jest, Który był i Który będzie i kocha was, kocha, kocha, kocha. Z tronu Swego na Niebiosach zszedłem, by błogosławić każdego i każdą z was osobiście, by być ze swoim stworzeniem, by być blisko was, spojrzeć w wasze serca, napełnić je darami i wasze rodziny podzielone uzdrowić na duszy i na ciele. Bo z wielką miłością prosiliście. Nie Jestem, „Który Jestem” Ojcem ślepym, głuchym, niemym. Mój Duch Boży działa i teraz szczególnie na prośbę Niepokalanego Serca Królowej tego miejsca, Gospodyni Matki Osuchowskiej, której Sanktuarium nawiedziliście z kapłanem Janem /Jan I-szy/, modląc się mocą różańca świętego. Prośby wasze zostały wysłuchane. Niebo pochyliło się do ziemi i ziemian, dając znaki.

AMM od Apokalipsy moje dziecko napisz. Jest to można rzec ostatni wylew łask OJCA I SYNA mocy Ducha Świętego, który działa. Otworzyłem wasze serca i rodzin waszych, otrzymaliście wiele darów płynących z Naszych Serc to jest Trójcy Świętej. I tak się stało. Trzeba wiary, by dotknąć ich na żywo. Błogosławię was dzieci ukochane. Tu całe niebo na tym Wyszkowskim Wzgórzu ofiarowało razem Mszę Świętą przez moich wybranych kapłanów, łącząc się mistycznie duchowo i osobowo z Moim Synem Najwyższym Kapłanem.

Nieustannie błogosławił was +++ św. JP II oraz błogosławiony prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, wszyscy święci i błogosławieni waszej Ojczyzny, którą wybrałem naNowe Jeruzalem. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie otrzymałaś córko, wybranko Trójcy Świętej i niewolnico Matki Niepokalanej Królowej Polski po przyjęciu w Eucharystii Żywego Jezusa Chrystusa, który jest Chlebem życia dla duszy dążącej do świętości i życia wiecznego w niebie. Dlatego wszyscy otrzymaliście dar róży mistycznej potrójnej: srebrną, złotą i białą alabastrową żywą, którą wy jesteście. Co to znaczy Tatusiu Kochany? Ten prezent idzie z wami na wieczność do skarbca. Widziałaś dziecko moje chóry aniołów i archaniołów na horyzoncie widnokręgu nieba oraz światło nieziemskie jasne trzykrotnie, jak by słupy rozświetlające, gdy kapłan Jan/ Jan II-gi/ z taką mocną wiarą i miłością w sercu wzywał wtym egzorcyzmie pomocy dla rodzin waszych. Łask krocie dałem wam. I tak się stało. Kocham tego Syna w kapłaństwie Chrystusowym, który przybył z pielgrzymami.

Szczególnie dziękuję za homilię, oraz pozdrawiam wszystkich kapłanów posłujących, bo wezwałem ich po imieniu i napełniłem serca wlewając potęgę i miłość, dary Ducha Świętego po trzykroć, by umocnić na ten czas Apokalipsy, czas wielkiego ucisku i podjęcia decyzji komu chcecie służyć? Pytam Ja Bóg Ojciec Wszechmogący, I-sza osoba Trójcy Świętej. Odpowiedź znam, a wy wszyscy synowie w kapłaństwie pracujący w Ojczyźnie św. JPII macie wzór dobrego pasterza do naśladowania. Księga Rodzaju rozdział 2 werset 8, zapisz. Temat: Pierwotny stan szczęścia. Potwierdzenie pouczenia 8. << A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzi, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił To właśnie dziecko Moje AMM od Apokalipsy tu na Wyszkowskim Wzgórzu będzie Nowy Ogród w Eden. Tu jest krzak gorejący, który pali wasze grzechy.

Tu Nowy Jeruzalem stworzony dla „małej trzódki”, którą Duch Święty po oczyszczeniu mocą ognia przez Niepokalane Serce Królowej Polski o jasnej twarzy Bogarodzicy / MB z Osuchowej/ przeprowadzi, budując relacje rodzaju ludzkiego na miłości do Mnie waszego Tatusia Boga Wszechmogącego i do bliźniego brata swego na prawach , gdzie Mój Syn Bóg i Człowiek Jezus Chrystus jako Król Polski będzie uwielbiony, o czym mówią te proroctwa dane w orędziach Matki Bożej Osuchowskiej, która teraz da Swoje przesłanie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Z woli i potęgi Boga Ojca Przedwiecznego: Boga Ojcowskiego Serca+++ Boga Jezusa Chrystusa Synowskiego Serca +++ oraz Boga Ducha Świętego Serca +++ wylewają się zdroje łask przez Moje Niepokalane Serce, by uzdolnić was wybrane dzieci do trwania w pokoju Bożym w tym czasie ucisku wielkiego, trwogi i pożogi jaka zbliża się nieubłagalnie.

Bądźcie więc w pogotowiu, biodra przepasane i pochodnia w ręku, pełna mobilizacja. Przygotować miejsca schronienia, warunki znacie, zabezpieczone posesje, zapasy żywności, wody poświęcone, modlić się koronką zaopatrzenia. Matka Boża Osuchowska mówi mocą Ducha Świętego. Patrzysz na ten wizerunek Mojego Oblicza córko Moja AMM od Apokalipsy duszo ofiarna. Pytam, co widzisz i was wybrane dzieci tu zaproszone po imieniu? Matko droga dwie łzy jak białe perły spływające z prawego oka, Twoje oczy kochające smutne, zaczerwienione w kącikach krwią. To znak - daję. Tak napisz, że płaczę w wielu miejscach, ale jest lekceważony ból waszej Matki Hetmanki Narodu polskiego. Tak, tu przybyłam w nadziei, że to orędzie jakie dałam zostanie ogłoszone wszem i wobec, a już ponad 100 lat upłynęło /1910 – 2022r./, a kult jest mało znany w Ojczyźnie Mojej i Jezusa Chrystusa, a mówiłam, że tu będzie stolica Króla Polski. Zaniedbano wiele łask, darów, które pragnę tu dawać, uzdrowień na duszy i ciele, co jest bardzo ważne na te czasy szczególnego prześladowania chrześcijan.

Pozdrawiam was mała trzódko z DM św. JP II i kapłana Jana/ I-szy/, szczególnie, który z miłością w sercu poprowadził rozważania różańcowe tajemnic chwalebnych, by tu było zwycięstwo wg woli Bożej, a plan wypełnił się co do podanego Mojego Matczynego przesłania. I Chwała Pana wzrastała, to jest Króla Polski. Jak usłyszałaś dziecko w tej kaplicy leśnej i przez mgnienie oka zobaczyłaś MNIE przy studni przechadzającą się Niepokalaną Matkę Maryję w niebieskiej sukni. Przyszłam /teraz słyszę/ was powitać, tu Jestem żywa, a potem posłałam wam córkę z pobłogosławionymi płatkami płótna, które z wiarą położone na chore miejsca uzdrawiają duszę i ciało. Tu też dziękuję miejscowemu księdzu proboszczowie za podjęte inicjatywy do wiernego wypełniania moich próśb z nieba. Pozdrawiam i błogosławię +++ na pracę i znojny trud, wspomnę na mojego syna brata Andrzeja, który sercem rozsławia ten kult, wśród pielgrzymów na Wyszkowskim Wzgórzu i nie tylko. Kocham go i wzmacniam duchem ofiarnym. I mówię staropolskim obyczajem. Szczęść Boże.------------------------

Wasza modlitwa została przyjęta, a wasze zadanie dzieci Boże to umacniać modlitwą kapłanów i tego wybranego kapłana w posłudze chrystusowej księdza Jana /II-gi/, bo poprowadzi was duchowo zakładając wieczerniki w czasie prześladowań Kościoła świętego i jego prawdziwych wyznawców, oraz kapłanów, którzy pragną zachować Regułę Konsekracji chleba i wina podaną w wieczerniku apostołom przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Dziękuję AMM od Apokalipsy córeczko wybrana, mała różo mistyczna, że przeprowadziłaś tu moje wybrane dzieci pielgrzymujące. Naprawdę Bóg Ojciec Tatuś i Syn Miłosierny Twój Oblubieniec i Ja Matka Wasza Królowa Polski jesteśmy dumni z twojej posługi. Pozdrawiam i błogosławię współorganizatora i jego rodzinę - syna wybranego B.Z z DM św. JP II i dziękuję za oprawę muzyczną, śpiew z chórami aniołów i Janem Pawłem II.

Szczególne namaszczenie +++ Boga Ojca +++ Boga Syna +++ Boga Ducha otrzymaliście wy wszyscy zgromadzeni na Wyszkowskim Wzgórzu - Nowym Ogrodzie Eden również dla Grupy Boga Ojca z wybraną córą Jadwigą, Małgorzatą i dla wszystkich sióstr i braci pracujących w tym dziele budowy świątyni.

Pozdrawiam Wojowników Maryi - moich wybranych, oraz wszystkich łączących się duchowo. Za dar serca w formie obrazów, dziękuję Tomaszowi i Annie z Warszawy, błogosławiąc, oraz za każdy dar ofiary. Szczególnie błogosławię s. M z pielgrzymki DM św. JP II i mówię: Prośby twoje zostaną wysłuchane, bo sercem dane. Ufajcie dzieci Boże, apostołowie tych czasów apokaliptycznych i cieszcie się, że wam jest dany ten czas, by się uświęcić, nawet przez męczeństwo zarówno osób konsekrowanych jaki świeckich. Odwagi! Bóg Ojciec upatrzył Sobie ofiarne serca moich wybranych dzieci, gdy tak przechadzał się między wami w Nowym Ogrodzie Eden na Wzgórzu Wyszkowskim - Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię i pozdrawiam wybranego proroka Cypriana Polaka, który będzie już wkrótce tym w pełnym tego słowa znaczenia - Gniewem Boga Ojca. Armia do tego wezwana już i przez aniołów jest formowana. Zgłosiło się do Ciebie wielu młodych młodzieńców, którzy mocą Ducha Świętego przez Niepokalaną Oblubienicę są inspirowani. Trwaj w pokoju, namaszczony jesteś na tą posługę i twoje ciało i duch będzie odmienione. Ufaj, ufaj. Ufaj. Błogosławi Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus Król Polski i Bóg Duch Święty przez Niepokalane Serce Królowej Polski. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Ofiary Mszy Świętej niech będą wg woli Bożej w formie nowenn. /Jedną przyjął z zebranych pieniędzy ks. Jan i są odprawiane od 9 do 17 sierpnia, następna wg polecenia w kościele św.Ojca Pio w dniach od 10 sierpnia do 18. Intencja za pielgrzymów ich rodziny, polskie rodziny podzielone, polską młodzież pogrążoną w nałogach, alkoholu, narkotyków, pornografii, różnego rodzaju zboczeń seksualnych, gier komputerowych, hazardu, depresji, którą wmawia im zły duch, pozostających w agresji poszczepiennej i różnych chorobach. O łaskę umocnienia dla kapłanów niech Duch Święty przez Niepokalaną Wniebowziętą Królową Hetmankę Narodu Polskiego uzdrawia na duszy i ciele, a Król Polski i Wszechświata, Książę Pokoju wprowadzi pokój Boży w naszej Ojczyźnie i Bóg Ojciec Tatuś Wszechmogący Swoją prawicą pobłogosławi Nowe Jeruzalem, któremu na imię Polska.


Wzywajcie św. JPII, wszystkich świętych i błogosławionych. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie; Słowa Bożego> Psalm 6 werset 2-3. Temat: Modlitwa o zmiłowanie w chwili trwogi.

<< Panie nie karć mnie w gniewie swoim. I w zapalczywości swojej nie karz mnie!Zmiłuj się nade mną Panie, bom słaby: uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się koście moje >>

Teraz Anioł Stróż mi przypomina o świadectwach danych Marii A. /I-sze /: Kiedy wspólnie modliłyśmy się w sprawie pielgrzymki do Boga Ojca, Koronką do krwawych łez Matki Bożej, to była dana wizja: Maria M. zobaczyła, że Matka Boża Niepokalana okryła mnie to jest AMM płaszczem niebieskim szerokim i długim. Miała ręce rozłożone. Zrozumiałam, że to dotyczyło całej pielgrzymki.

Drugie świadectwo Marii M. z dnia 2 sierpnia w godzinie 19.30: Modliłam się Koronką do krwawych łez i Płomienia Niepokalanego Serca Maryi. Po skończonej modlitwie, podeszłam do okna, był zachód słońca i zobaczyłam złoty krzyż promieniujący na tle lasu. Byłam zachwycona jak w ekstazie, czułam ciepło. Jak długo to trwało? Może około 2-3 minuty. Potem na modlitwie prosząc o rozeznanie, ja - AMM od Apokalipsy usłyszałam: ,,To jest początek znaków, które otrzymują moje wybrane dzieci, by nawzajem się umacniać w wierze na ten czas trwogi i pożogi. Musicie wiedzieć, że nie jesteście sami, ale macie ochronę aniołów, pomoc świętych i błogosławieństwo Boga Najwyższego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie tych świadectw: Psalm 3 werset 4 zapisz Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją. I Ty podnosisz głowę moją . Temat: Ufna modlitwa poranna.
Wyjątki z orędzi otrzymywanych przez Stowarzyszenie Boga Ojca
30 VII 2022r. Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy


+++W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego, +++ błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy na przyjęcie „Słowa Bożego’’. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie otrzymałaś podczas Eucharystii, gdzie sam Pan Jezus powiedział: Apokalipsa św. Jana rozdział 16 werset 2, zapisz, a odczytać do wersetu 8 „I wyszedł pierwszy (anioł) i wylał czaszę swoją na ziemię; i pojawiły się złośliwe i przerażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi……………………. A czwarty wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś Ty, Któryś Jest i Któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał……………..

A teraz pokrop wodą święconą miejsce gdzie to święte Słowo Boże spisujesz. /Dobrze. I niech się tak stanie/. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.

Ja Chrystus Król Polski i Wszechświata wysłałem cię z misją do wypełnienia zadań. Wybrałem osoby, o które prosiła Królowa Polski Jasnogórska Hetmanka. Wasza modlitwa została wysłuchana córy królewskie. A to spotkanie sióstr i braci „od pokuty” z całej Polski pomogło, pouczyło i dało zachętę, by wstąpić do Franciszkańskiego Zakonu Świętych. J. już jest, apostołuje. B. i M. niech wejdą w pełni na tą drogę franciszkańską, by prowadzić w swoich parafiach. Wybrałem te małe oblubienice i pragnę je poślubić. Bo tylko tak wytrwacie w tym czasie Apokalipsy, która trwa. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Jak same zauważyliście, zło bardzo was atakowało, zarówno w drodze do Matki Bożej Częstochowskiej jak i powrotnej. Tak ,byłyście wy wybrane córy Matki Najświętszej Maryi w piecu utrapienia, jak ci młodzieńcy z Księgi Daniela. Słusznie to rozeznała umiłowana córa J. Wasza wiara, modlitwa, oczyściła ten teren. Przymierzaliście miasta, w Biłgoraju św. Magdalena zapraszała was na odpust, ale zignorowaliście to wezwanie, które usłyszała AMM od Apokalipsy, a zdążylibyście i tu i tam, a łaski popłynęły by wielkie. Dobrze, że przeprosiłaś i ze św. Magdaleną błagałaś na Mszy Świętej u Matki Częstochowskiej, by zadość uczynić za grzech Sodomy i Gomory w Polsce i Zakonie też. Wy jesteście przedłużeniem moich rąk i nóg. Ja Król Królów chodziłem pieszo ewangelizując, inna epoka. Wy teraz poruszacie się środkami; samochody, samoloty, ale czy dziękujecie jak ty J. za auto? Wam została dana też łaska ewangelizacji, wyproszona przez Niepokalaną Jasnogórską Hetmankę Narodu Polskiego Nowego Jeruzalem. I tak się stało. Potwierdzenie……………………………..

Ty wybranko Moja mała oblubienico Trójcy Świętej, otrzymałaś inne ważne zadania i posłużyłem się rodziną przybraną, twoją siostrą Urszulą i jej mężem i synem. Drogę miałaś przygotowaną przez aniołów. Namaszczenie Boże mocą Ducha Świętego dał wam kapłan Włodzimierz, greko-katolik. Tam was przeprowadził św. Jan Paweł II. Jest to umocnienie, dane na te czasy apokaliptyczne. Duch Święty działa kędy chce, więc te charyzmaty, będą wam towarzyszyć na wieczność, do której się zbliżacie, a wy macie ten dar przekazywać dla innych sióstr i braci wybranych z wiarą i miłością. Błogosławić znakiem krzyża Świętego, używając sakramentaliów, to jest wody i oleju egzorcyzmowanego. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

By nieść pokój i dobro, zaprosił was św. Franciszek i św. ojciec Pio, oraz św. Klara do wstąpienia w ich ślady. I Ja Chrystus Król Polski Królowa Polski wam błogosławię +++ .

W Imię Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego+++ . W Imię Moje Króla Polski i Wszechświata Syna Boga Żywego. +++ W Imię Boga Ducha Świętego, Który Jest Waszym Nauczycielem. Amen. Amen. Amen.

A teraz Słowo Boże dla ciebie AMM od Apokalipsy.

Napisz- spotkanie z Matką Bożą Mikulczycką, Zabrze dnia 24 07 2022 r. Tu będąc na Mszy Świętej z rodziną Urszuli, wyraźnie po przyjęciu Eucharystii na kolanach i do ust, uwielbiając Majestat Boga Żywego, usłyszałam polecenie, Madonna Mikulczycka w tym ołtarzu jest. Obraz poruszył się znakiem krzyża błogosławiąc, a głos wewnętrzny w sercu oznajmił, by siostra Urszula odprawiła 9-dniową nowennę Mszy Świętych w tym kościele prosząc o ocalenie tego ludu ,miasta i zabytków sakralnych i raz w tygodniu była na Mszy Świętej u św. Tereski z Karmelu modląc się w tej intencji. A sprawy rodzinne oddała Królowej Bożego Pokoju w Bazylice Matki Bożej Sprawiedliwości Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. To właśnie na Jej zaproszenie, które czułam w sercu, wezwanie wypełniłam, a plecenie brzmiało: Zamów Mszę Świętą za Ojczyznę o wypełnienie się tego proroctwa zawartego w tym tytule nadanym Matce Bożej w Bazylice Mniejszej. Intencja błagalna do Trójcy Świętej za Ojczyznę, by za przyczyną Matki Bożej Piekarskiej nastąpił pokój, miłość i sprawiedliwość społeczna wg praw Dekalogu w Polsce -Nowym Jeruzalem. I –MSZA ŚWIĘTA – DNIA 02.08.2022r. godz.18.00 i będzie zamawiana wg woli Bożej przez 9 miesięcy - nowenna, czego podjęła się moja siostra Urszula. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz „Słowo Boże” podane mocą Ducha Świętego przez Matkę Bożą Miłości, Pokoju, Sprawiedliwości Społecznej. Pozdrawiam was w imię Boga Ojca Syna i Ducha Świętego i proszę, by Trójca Święta obficie pobłogosławiła zamówione przez was z natchnienia Ducha Świętego Msze Święte i spoczął ten dar błogosławieństwa na Polsce i dzieciach Moich, która została wybrana na Nowe Jeruzalem, bo to są bardzo potrzebne atrybuty. A więc pokój jest zagrożony, niech dzieci moje te intencje Mszy Świętej zamawiają, by zapanowała miłość do Boga i bliźniego, a sprawiedliwość w społeczeństwie, wzywając świętych i błogosławionych. To jest zadanie na dziś. Niech to będą nowenny 9 –dniowe za Ojczyznę Waszą, by ratować was dzieci wybrane od zagłady, śmierci wiecznej dusz waszych, od głodu Sakramentu Eucharystii. Szczególnie tu na Śląsku młodzież, wpada w dołki depresji, pułapki szatańskie, narkotyki, alkohol, pornografię.

Ufam, że znajdę dużo dusz ofiarnych i nie poskąpią grosza, a Ja Matka wasza nie poskąpię łask dla was w rodzinie, szczególnie ratując z nałogów, utraty wiary, braku miłości. Uwolnię was od złego ducha w pełnym tego słowa znaczeniu, bo Któż jak Bóg, bo Któż jak Maryja, której Bóg Ojciec dał władzę zmiażdżenia głowy węża piekielnego, który walczy z resztą dzieci moich wybranych do Królestwa Dwóch Serc naszych Jezus Syna Mojego i Mego Niepokalanego Serca. Proście przez Przeczyste Serce św. Józefa Ojca Rodziny z Nazaretu i patrona rodzin św. Jana Pawła II. I niech się tak stanie. Potwierdzenie- Psalm 30 werset 6 zapisz: „Bo tylko chwilę trwa gniew jego, a życzliwość jego całe życie. Wieczorem bywa płacz, a rankiem wesele”. Temat: Dziękczynienie za wybawienie od śmierci.

Procesje prowadzić modlitwami przed Najświętszym Sakramentem to jest miłe i błogosławi was dzieci wybrane powołane do praktykowania tego nowego kultu, Mój Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, Król Polski i Wszechświata przez Moje Niepokalane Serce +++.

Ufajcie, pielgrzymujcie do Ojca Wszechmogącego na Wyszkowskie Wzgórze. Wiele łask otrzymacie, nie trwóżcie się i nie lękajcie się, zachowajcie pokój, który może dać tylko Mój Syn Książe Pokoju. Amen. Amen. Amen. Jestem Który Jestem, Ja Bóg Ojciec I-sza Osoba Boska. Czekam na was AMM od Apokalipsy. Jesteś dzieckiem wybranym wg woli Trójcy Świętej i masz błogosławieństwo +++. Moje - Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego i Ducha Świętego.

Spowiednikiem twoim jak do tej pory jest ks. R. o którego zdrowie tak mężnie walczyliście. Mój Syn Jezus Chrystus ma w nim upodobanie. Zachowa go w cnocie do czasu, to jest już pełnia czasu, błogosławi, utwierdza w wierze. Niech zaufa do końca. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję Królową Polski i Króla Polski przez Przeczyste Serce św. Józefa. Pomaga św. Ojciec Pio, św. Szarbel, św. Jan Paweł II, błogosławiony Zygmund Pisarski. Nieustannie Tobie Synu w kapłaństwie Chrystusowym błogosławię +++. Ja Bóg Ojciec Wszechmogący wyciągam prawicę, odkładam berło, zdejmuje koronę, by ciebie wybrany kapłanie przytulić do Mojego Ojcowskiego Serca. Niechaj w umieszczonym tu Słowie, wszystkie zamiary, ruchy wobec twojej osoby umilkną, ustąpią, bo Ja mam swoje Ojcowskie plany, a Duch Święty Cię poprowadzi. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie-Druga Księga Królewska – Temat: Wniebowzięcie Eliasza, werset 8 zapisz:<>.


Słowo Boże dla AMM od Apokalipsy

+++godzina 12.00 Anioł Pański ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem. Anioł Pański zwiastował Panie Maryi i Poczęła z Ducha Świętego……………AVE Maryja……………… Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie wg Słowa Twego. AVE Maryja………… A słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami. AVE Maryja…………………

Pielgrzymka samolotowa w dniach 21 do 27 czerwca 2022r. zorganizowana przez grupę Stanisława pod opieką ks. Marcina. „Słowo Boże” z dnia 24 06 2022 Królowej Pokoju w Wigilię objawień. Szczególne błogosławieństwo dla kapłana z prośbą, by pochylał się nad chorymi, ułomnymi, namaszczając słabych, chromych, błogosławiąc, pouczając, udzielając sakramentu pokuty pojednania z Panem Bogiem i człowiekiem. +++ Potwierdzenie: Psalm 30werset 6-8 <>, oraz błogosławieństwo+++ dla całej grupy i jego organizatorów Stanisława i Ewy. Zapisz AMM od Apokalipsy „Słowo Boże” z dnia 25.06. 2022r.w 41 rocznicę objawień Królowej Pokoju w Medziugorje. Napisz: Pan Mój i Bóg Mój oraz Jego i Moja umiłowana Matka Bożego Pokoju. Błogosławię, Ja Chrystus - Książe Pokoju, przez Serce Niepokalane Królowej Pokoju. +++ W Imię Boga Ojca Przedwiecznego +++, w imię Moje Chrystusa Króla Narodów, w imię Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 6, który brzmi: „Do anioła zboru w Sardes”. Napisz: To mówi Ten, który ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Kto ma uszy niechaj słucha, co Duch Święty mówi do was dzieci Boże wybrane – „mała reszto” ze wszystkich narodów szczególnie polscy umiłowani Apostołowie tych czasów. Każdy tu obecny, został zaproszony indywidualnie na wezwanie Matki Bożej.

Kocham was i błogosławię, Ja Jezus Chrystus Syn Boga Żywego. Tu Maryja Królowa Pokoju z woli Boga w Trójcy Jedynego posłana, nieustanie daje orędzia, by przygotować was do walki ze złem, to jest Antychrystem, jego nowej ideologii, by zniszczyć chrześcijański wymiar miłości Boga do bliźniego, przez podważanie praw <>. Wy, tu zebrani i wezwani, trwacie w Jej Majestatu szkole. Jesteście Jej rękami, ustami w przekazach, by przygotować wspólnie narody do wejścia do Nowej Ery Ducha Świętego. Wybrana trzódko na Nowe Jeruzalem - Polsko, trwaj w pokoju pośród burz dziejowych, trwogi i pożogi, kary Bożej, która już jest nieunikniona. Ruszą, kataklizmy, spadnie ogień z nieba, oczyszczenie trwa, to jest czas zapowiedzianej Apokalipsy.

Królestwo Boże zbliża się, ale nie tak, jak wy tego chcecie, a przychodzi w ciszy serca, na modlitwie. Stając w prawdzie i duchu w obecności Boga Najwyższego, przychodzi pokój Boży. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

I sobota miesiąca lipca /2VII2022r./ – Adoracja Najświętszego Sakramentu u stóp Królowej Świętego Szkaplerza. Wezwania Matki Bożej przed tron i podpowiedź: << Bóg Ojciec jest dumny z ciebie dziecko moje AMM od Apokalipsy i błogosławi +++ W imię Swoje Boga Ojca Wszechmogącego, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Trwaj w pokoju. Potwierdzenie „Słowa Bożego‘’: Księga Zachariasza rozdział 2, werset 3,zapisz. Temat: Wizja prorocza: „Cztery rogi i czterech kowali”. Mocą Ducha Świętego mówi sam Bóg Ojciec Miłosierny, Który Był, Jest i Będzie. Zaufaj do końca dziecko wybrane Trójcy Świętej, córko mała najmniejsza, niewolnico Królowej Polski.

Zapisz:Teraz ruszą klęski żywiołowe, rozproszę dusze pełne pychy w Episkopacie Polskim i Rządzie w Polsce, ale nie w pełni polskim. Ludzkość będzie wołać miłosierdzia Bożego w gniewie i udręce, ale nie wysłucham, bo czas kary nadszedł. Rozpadną się mury zła, gdy dacie modlitwę, błagając za przyczyną Niepokalanego Serca Królowej Polski Waszej Hetmanki, wzywając imienia Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski. To obroni wierne wybrane dzieci w Jej Majestatu Macierzyńską opiekę dane. Antychryst knuje, jak ta wizja prorocza mówi: . Napisz: Pan Mój i Bóg Mój, Jemu Chwała na wieki. Odpowiedź: Księga Zachariasza rozdział 3 werset 2, napisz - Nowe Jeruzalem, któremu na imię Polska. Werset 7: Tak mówi Pan zastępów:Jeżeli będziesz chodził moimi drogami.

Dam nowego kapłana, zdejmę z was -Polsko brudne szaty przez oczyszczenie, bolesne oczyszczenie. To czas Apokalipsy i dam namaszczonego, nową latorośl, który poprowadzi lud mój, przez ogień, żar. Mocą Ducha Świętego, wybielę wasze szaty we Krwi Baranka. To będzie mój Lud wybrany do rzeczy wzniosłych- Nowej Ery Ducha Świętego. Wielu zabiorę na obłoki niebieskie, bo kocham was dzieci moje, które stworzyłem do działania w imię Moje Boga Ojca Przedwiecznego. Wydam rozkaz hufcom anielskim, by was strzegli w waszych granicach Polsko - Nowe Jeruzalem. Uratuję to co przeznaczone na pierwociny życia z Bogiem z zachowaniem praw Dekalogu. Miłością Ducha Świętego ukształtuję was w Duchu Świętym. Jego Świątynią jesteście, by żył Mój Syn Jezus Chrystus w Eucharystii.

Tak napisz AMM od Apokalipsy. Jestem Ja Bóg Ojciec dumny z twojej postawy modlitewnej, adoracji w uniżeniu u stóp Królowej Bożego Pokoju w Medziugorje /gdzie kontemplowałam Ojca Wszechmogącego Zwycięstwa Różańcowe/. W Ogrodzie Eden, mimo zdrady pierwszych rodziców, zapowiedziałem Zbawiciela, posyłając Archanioła Gabriela do Dziewicy Maryi, by została Matką Syna Bożego i Człowieczego.

Odpowiedziała tak: „Oto Ja Służebnica Pańska”. Gdy Anioł Pański pocieszał Jezusa Chrystusa Syna Mojego w cierpieniu w Ogrodzie Oliwnym, powiedział: Ojcze, o ile to możliwe to odsuń ten kielich goryczy, ale nie Moja, a Twoja wola święta niech się pełni. Następne zwycięstwo, to powrót marnotrawnego syna, gdzie nieustannie daje Swoje Ojcowskie Miłosierdzie. Wystarczy żal za grzechy i sakrament pokuty pojednania z Bogiem i człowiekiem.

Teraz Moje Ojcowskie błogosławieństwo daję na czas trwającej Apokalipsy, by dzieci drogie Mojemu Ojcowskiemu Sercu, wyrwać was ze szponów szatana. Dlatego powiedziałem, bierz te wyproszone łaski garściami ze skarbca Kościoła Świętego Katolickiego. Tyle znaków Bożej Miłości w planie zbawienia wyprosiła Matka Boża Bolesna w testamencie, który Jezus Chrystus dał z krzyża, by prowadzić wybrane dzieci. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.12 VI 2022r. Słowo Boże do AMM od Apokalipsy


+++ W dniu święta Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy, zapisz „Słowo Boże‘’ dane mocą Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Królowej Polski. Błogosławi Król Polski i Narodów - Jezus Chrystus Syn Boga Żywego. W Imię +++ Boga Ojciec Przedwiecznego, +++ Mnie Syna Boga Żywego Jezusa Chrystusa, +++ Boga Ducha Świętego waszego nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

+++ Boga Ducha Świętego waszego nauczyciela. Amen. Amen. Amen.
Potwierdzenie „ Słowa Bożego”, Apokalipsa św. Jana rozdział 15, werset 8. Otwórz i zapisz temat: Wizja siedmiu czasz i plag. <>.

Napisz: Ja, Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata Najwyższy Kapłan, błogosławię i pozdrawiam kapłanów.......... za wasze otwarte serca, godnie sprawowaną Eucharystię, pouczenie Boże. Dziękuję oraz ogarniam kapłana, który doszedł......za twoją posługę dziękuję w tym czasie trwogi i pożogi. Mówię wam wybrani synowie przez Mojego i waszego Ojca Wszechmogącego:

Dumny jestem z waszej posługi, dystrybucji Komunii świętej do ust na kolanach, sakramentu pokuty, penitencji w konfesjonale, by umocnić pielgrzymów, których wezwałem po imieniu - Grupy Moje Chrystusa Króla Polski o czym wyraźnie powiedziałem w orędziach Rozalii Celakównej.

Bo tylko ten tytuł i to mianowanie , uznanie w pełni przez Rząd i Episkopat Polski obroni waszą Ojczyznę od mocy złego, gdzie całe bataliony wystawia.

Za wstawiennictwem patrona tego miejsca św. Brata Alberta, który powiedział wam: Dzieci tu zgromadzone, nie braknie wam chleba, bo idzie wielki głód, spowodowany suszą a również przez pachołków szatana zaplanowany, by blokować dostawy i wydawać tym co mają znamię bestii na ręku. O tym mówi Apokalipsa św. Jana rozdział 13, werset 15do 18.

Werset 17 zapisz: ............ Trzeba mieć ufność w moc Bożą i błogosławieństwo na rozmnożenie z tego co wam dam. Dzielić się też z innymi, którzy nie są przygotowani, odrzucają orędzia maluczkich jak i prześladują kapłanów.

WHO w porozumieniu z Unią Europejska, Rządem, który podpisał pakt na ujarzmienie was, przez ciągle powielane choroby znane i nie znane. To jest manipulacja, by zmniejszyć populację. Stosują różne sposoby, teraz kłują dzieci Boże, szczególnie na dyskotekach i przy pobieraniu pieniędzy w bankomatach, by to znak bestii nr 666 zaaplikować, nanocząsteczki w cipy. Tak każdy człowiek stworzony na podobieństwo Nasze ma wolną wolę i tym się różni od zwierząt, a przeciwnik chce kierować stadem, nie ma miłości, zwodzi i kłamie wam. Ale na próżno. Ojcem Rodzaju Ludzkiego jest Bóg w Trójcy Jedyny, który czuwa nad siejbą, wzrostem i urodzajem.

Wasza Ofiara Mszy Świętej, modlitwa ulubiona Królowej Różańca Świętego /różaniec/ - jedna część przed odpustem, następne trzy po 15.00 godzinie, Koronka do Bożego Miłosierdzia, uwielbienia, pieśni - jest Mi wedle Serca Mojego Najświętszego dana. Przyjęta została z miłością, szczególnie w uniżeniu błagania dzieci wybranych, rozbroiła gniew samego Ojca Przedwiecznego.

/Ukryte Słowo Boże do wielu uczestników modlitwy z wyszczególnieniem zadań przyszłościowych, gdy będzie potrzebna opieka nad biednymi, ubogimi, potrzebującymi, wskazania gdzie otworzyć drzwi dla biednych w wspólnotach parafii i strukturach społecznych, prowadzenie domów pomocy, działanie i pomoc ubogim i uzależnionym od alkoholu i narkomani, ofiarna praca na przejściach granicznych z Ukrainą. Św. Brat Albert ma szczególnie wybrany plan działania/.

Wszyscy powołani i wybrani niech słuchają natchnień Ducha Świętego i podpowiedzi Anioła Stróża Polski AVE. Do wszystkich mówię, trwajcie w pokoju Bożym. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Teraz kilka Słów Bożych - pouczenia Matki da Królowa Polski. Cieszy się Moje Matczyne Serce Niepokalane, choć jestem w wielkim bólu, to rozradowałam się z waszych oddanych serc, modlitwy różańcowej z miłości danej, by ratować którą pragnę wprowadzić do nieba, by was kochane dzieci przyjąć godnie po królewsku. Ciągle uczę was i umacniam w tym zadaniu:

Ten tekst z rozważaniami św. Brata Alberta, który złożył życie swoje na ołtarzu Ojczyzny, niech przygotuje was do posługi wśród chorych, chromych i ułomnych, bezdomnych, bo wkrótce będzie ich wiele, bardzo wiele. Sytuacja w Polsce Ojczyźnie waszej, którą Trójca Święta wybrała na pogarsza się. Trzeba prosić, by jak w najmniejszym stopniu doszło do rozlania krwi bratniej i prześladowań was za prawdziwą wiarę.

Bóg zapłać dzieci drogie za ofiarę na Msze Święte zebrane przez córkę Annę z Warszawy w intencji ,by pokrzyżować plany Antychrysta co do reguły konsekracji chleba i wina, i by nasz Episkopat Polski zachował magisterium kościoła i pozostał przy prawie odwiecznej reguły przemiany wg słów Najwyższego Kapłana wypowiedzianej w Wieczerniku . Prawdziwie jest. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Wasza ofiara Mszy Świętej drodzy synowie w kapłaństwie Chrystusowym została przyjęta i w pełni, bo wg /rytu chrześcijańskiego odprawiona.

Jak również kochane dzieci propagujące Kult Mojego Syna króla Polski, proszę was, zostańcie <>, bym mogła ratować dusze zagrożone w waszych rodzinach i w Polsce. Bać się nie trzeba, Ja Królowa Polski i Król Polski was poprowadzimy z św. Bratem Albertem. Trzeba będzie budować nowe ogrzewalnie serc ludzkich, by uczyć modlitwy i miłości, nowe struktury też społeczne, domów wspólnotowych z zapleczem sanitarnym i wyżywieniowym. To wezwanie Boże i dzieło Boże pobłogosławione.

Tu w tym miejscu K…….. ta łaska będzie dana, gdy przyjdzie czas, już to jest kontynuowane . Kocham i błogosławię was na poszczególne zadania wam przez Syna Mojego Jezusa Chrystusa Króla Polski dane. I na ten początek waszej działalności, misji +++ błogosławi Bóg Ojciec wasz Tatuś +++ Bóg Syn Jezus Chrystus +++ Bóg Duch Święty, przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce św. Józefa - Patrona ubogich. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Ufajcie, ufajcie, przyjdzie czas działania, już jest i tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: Psalm nr 30 werset 6:

Jeszcze słowo podziękowania da św. Brat Albert. <

Dlatego błagajcie, by nie zbrakło tego Oryginalnego Chleba Życia w Eucharystii godnie sprawowanej, bez żadnych zmian słów tej Konsekracji. Bo zły duch wszedł do kościoła, trzeba Moi kapłani przyjaciele zachować magisterium, a nie tworzyć nowe reguły przy poparciu nowych teologów za pieniądze masońskie. Ufam, że nie poddacie się pod ten nowy reżim ustalony przez WHO i popleczników szatana.

Król Królów, Pan panów jest waszym Bogiem w Trójcy Jedynym. I nic i nikt tego nie zmieni. Daje próby swoim wybranym sługom. Wytrwajcie w tym co jest, co idzie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie – Księga Daniela rozdział 6 werset 8


6 VI 2022r. Słowo Boże do AMM od Apokalipsy

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego, w drugim dniu Zesłania Ducha Świętego Matki Kościoła, zapisz „Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego przez Matkę Kościoła dnia 06 06 2022r. Błogosławieństwo niech zstąpi na ciebie AMM od Apokalipsy i na wszystkich, którzy z łaski Bożej będą to pouczenie czytać i słuchać i może sercem zechcą do grona wybranych dzieci jako za Polskę Nowe Jeruzalem dołączyć. Potwierdzenie na Adoracji Najświętszego Sakramentu otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana 16 werset 3, który brzmi:

Napisz: Najpierw Msza Święta i godzinna adoracja, połączona z Nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościele Jego imienia. Potem słowo Matki Bożej Królowej Świętego Szkaplerza Pogromczyni Złego: >, gdzie do 21.00 jest Adoracja Jej Żywego Syna. Potem ciche tchnienie Ducha Świętego, by w uniżeniu odprawić Koronkę do Bożego Miłosierdzia, aby przebłagać Majestat Boga w Trójcy Jedynego za zaniedbania co do uznania Chrystusa Króla Polski Intronizowanego w Świebodzinie przez abp Dzięgę z prośbą o ratunek dla Ojczyzny Mojej w pełnym tego słowa znaczeniu w myśl orędzi przekazanych Rozalii Celakównej z nadaniem tego Tytułu oficjalnie przez Rząd i Episkopat Polski.

Następnie usłyszałam zaproszenie Matki Bożej, by podejść do ołtarza bliżej na „audiencję” bo pragnie ze mną rozmawiać.

Pytanie Jej Majestatu Królowej Polski? Czy ponawiam i potwierdzam i pragnie moje serce z miłością, zostać „ofiarnikiem”, a nawet na śmierć się ofiarować i czy dam zgodę, by ratować Królestwo Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Pana Jezusa przez Przeczyste Serce Świętego Józefa? I czy dołączę do grona wybranych dzieci dobrowolnie?

Odpowiedź: Niech się tak stanie. Oto jestem. Poślij mnie jako ofiarę całopalną-Ja AMM od Apokalipsy, najmniejsza z najmniejszych, niewolnica Królowej Polski i poddana Króla Polski. Tak, przyjmuję, jeżeli jest taka Wasza Święta Wola. Oto jestem, pragnę pełnić Wolę Trójcy Świętej nie swoją. I niech Wasza Święta Wola wypełni się na mnie i we mnie, bo samym prochem jestem. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie.

To mówi Królowa i Matka Kościoła Świętego w tym dniu święta Mojego.

Potwierdzenie; Powiedziałam, że Anioł Pański cię pouczy. Temat: List do zboru w Laodycei. Apokalipsa 3/ 19, 20.

A ciebie córko AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej zaprosiłam by wynagradzać, by spełniły się na oczach Pana Jezusa Chrystusa Syna Mojego Króla Polski te warunki i wskazania podane teraz przez Anioła Stróża Polski AVE. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Tak się stanie.

Błogosławi Mój Syn Król Polski i Wszystkich Narodów obecny w tym płatku chleba życia przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski.

To zaproszenie do pielgrzymowania Królowej Bożego Pokoju to czas milczenia, słuchania natchnień Ducha Świętego. Jest wybraństwem. Intencja: modlitwa o pokój w Polsce i na świecie, wynagradzająca za niszczenie życia poczętego za matki dzieciobójczyni, oraz w obronie życia.

Tak jak powiedziała Królowa Bożego Pokoju: Zabiorę i pokażę ci niebo i to będzie czas przemiany fizycznej ,mentalnej i zadanie do ukrytej misji i zadań danych na czas Nowej Ery Ducha Świętego. Nie martw się, nadajesz się, to Wola Boga w Trójcy Jedynego. Dołączysz jak było powiedziane do grona „ofiarników” w obronie Ojczyzny ze wszystkimi tego dowodami konsekwencji – naśladować Mistrza i Jego Matki pouczeń słuchać.

Trwaj w pokoju dziecka Bożego. Dziękuj, że Pan Jezus Chrystus wybrał cię, bo ma w tobie małe upodobanie. Trwaj sercem w Sercu Twojego Oblubieńca i kochaj, kochaj, kochaj, choć by trzeba było oddać życie. Amen. Amen. Amen.

Będę ciebie AMM od Apokalipsy umacniał i służył radą. Odmówmy razem dziewięć Ojcze Nasz jako dziękczynienie do Chórów anielskich. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. Twoje ofiarowanie i twoja modlitwa została przyjęta mała Angelo. Któż jak Bóg.!!! Któż jak Maryja.!!!....................

Powtarzaj często. Aniele Boże Stróżo Mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy i ciała mojego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.Amen.Amen.Amen.

Psalm 10 werset 3. Zapisz temat: Pan najwyższym dobrem nabożnego. >.21 V 2022r.

Słowo Boże do AMM od Apokalipsy

Pielgrzymka do Dębowca do Matki Bożej Saletyńskiej, do św. Jana z Dukli w Miejscu Piastowym, do Sanktuarium św. Michała Archanioła i św. Andrzeja Boboli w Strachocinie dnia 21 V 2022r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy na spisanie ”Słowa Bożego” danego mocą Ducha Świętego, które Pan Jezus zapowiedział, gdy pielgrzymowałaś do Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, a podczas Eucharystii potwierdził: Apokalipsa św. Jana rozdział 22, werset 3, zapisz: Rozważyć wersety od 1 do 5, dotyczy Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

Przybądź Duchu Święty, serc światłości strumień, daj twoim żyjącym, tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj darów bez miary, w pracy tyś ochłodą w skwarze żywą wodą………………Tak napisz, AMM od Apokalipsy.

Pan Mój Jezus Chrystus, który teraz da Swoje pouczenie:

Ja Król Królów, Król Polski i Wszystkich Narodów, pozdrawiam was pielgrzymująca wg Woli Matki Boga i człowieka do tych miejsc świętych i ręką Boga w Trójcy Jedynego pobłogosławionych.

Tu w świątyni Bazyliki Mojej Matki Saletyńskiej, płaczącej nad dziećmi, chciałem was powitać dziatki moje i pobłogosławić przez posługę tego kapłana miłemu Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej Umiłowanej Matki w imię Boga Ojca, Mnie Boga Syna Człowieczego, Króla Polski, Boga Ducha Świętego, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Królowej Waszej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Daliście Jej wielką radość. Każdego i każdą z was zaprosiła po imieniu, bo pragnie ratować Lud swój - Polski Naród dany Jej w opiekę, zawierzony u stóp Królowej Matki Bożej Łaskawej we Lwowie przez Króla Jana Kazimierza, ślubami ręką św. Andrzeja Boboli spisanymi i w pełnym można rzec znaczeniu, powielone Ślubami Jasnogórskimi przez bł. kard. Stefana prymasa Polski, Męża Stanu, Królowej Hetmance Narodu Polskiego oddany dnia 26 sierpnia 1956r. r. I wasza trasa pielgrzymkowa, miejsca tego kultu nawiedza. Wasza ofiara i modlitwy zostały wysłuchane i dane do skarbca na ratunek Polski - Nowego Jeruzalem.

Ponieważ jesteście w wielkim kryzysie wiary, wasi zagubieni arcypasterze wydali wiele decyzji nie wg Woli Bożej, za co winni dać przebłaganie. Ta pandemia dążyła do tego, by was wierni chrześcijanie oddalić od Mszy Świętej, sakramentów, i do profanacji Eucharystii zmusić. Z tej próby wiary Kościół, szczególnie jego przywódcy nie wyszli zwycięsko.

Bo trwa wielka walka masońskich zniewolonych pasterzy i kapłanów szkolonych w nowoczesnych seminariach, przeciw tradycji wiernych kapłanów zachowujących dogmaty wiary i doktrynę wierną Konsekracji chleba i wina podaną przeze Mnie Chrystusa Króla, podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie Sam się stałem Ciałem i Krwią, by dać wam życie wieczne.

A teraz ten terror sztucznie napędzany z powodu wojny Ukraińsko- Rosyjskiej, oraz zarządzeń nie polskiego Rządu w Polskim Sejmie i Senacie, jak również ostatniej decyzji wystąpienia Prezydenta Dudy w Sejmie Ukraińskim, wbiją wam nóż w plecy. Polacy, Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem, sam sobie zaciskasz pętle złego ducha na szyję.

Ratujcie się przez procesje pokutne, adoracje, post narodowy. Nowy też reżim sanitarny małpiej ospy wam zafundują, który przedstawiciele elity rządzącej z WHO podpisali, by ujarzmić wolność.

Było powiedziane, że wszelkie wspólne systemy polityczne, bankowo-finansowe, religijne, sanitarne, szkolnictwa na uczelniach świeckich i seminariach będą prowadzone, ale nie z zachowaniem„Dekalogu”. Kłamstwo podawane w mediach, zdrada Rządu, prawie pełna zdrada pasterzy i kapłanów płatnych ze środków masońskich, kontrola dzieci Bożych w pełni przez współczesne technologie - pogłębia frustrację, zamęt.

Ostoją się tylko w małej liczbie dzieci wierne Bogu w Trójcy Jedynemu, które Matka Najświętsza Moja i Wasza przysposobiła do walki ze złem, dając światło Ducha Świętego, by w Mądrości Bożej rozeznawać zakamuflowane elity wyższych rządzących teraz w waszej Ojczyźnie i Polskiego Episkopatu.

Bądźcie bardzo ostrożni w wydawaniu opinii na bliźniego, który cierpi udręki, a męka będzie jeszcze większa dla tych, którzy przyjęli ten eliksir śmiercionośny w pseudo szczepionkach. Teraz działanie ich będzie się pogłębiać przez zastosowanie nowych metod ujarzmiania was, by zmanipulować wasze myślenie, działanie do obłędu. Musicie się przygotować, sztuczna inteligencja zapanuje.

Należy już teraz okazać skruchę, żal za grzechy, odnowić sakrament pokuty, dużo modlić się adorując Mnie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Błagać, bo kara dzieci Bożych zbliża się.

Wkrótce ogień pochłonie wiele istot dzieci, ale nie tych, którzy za Boga mają Boga w Trójcy Jedynego, lecz tych co za Boga mają Belzebuba, który omamił większą część elity rządzącej w Rządzie Polskim i Episkopacie Polskim, ich pachołków rządzących na usługach złego - ale nie Polaków z krwi i kości.

Śmierć i pożoga wejdzie do waszych domów i domostw, jeśli szybko nie padniecie na twarz przed Majestatem Boga Wszechmogącego. Jest to już prawie ostatnia łaska dana jako „ostrzeżenie”, wyproszona za waszą modlitwę i trud pielgrzymi.

Trwajcie w pokoju serca wy wybrani, bo to orędzie dane dzieciom Maksyminowi i Melanii w La Salette jest teraz jako przypomnienie do zachowania i wykonania. Tak jak było powiedziane:

<<Jeśli ludzkość się nie nawróci, to ręka Boga Ojca opadnie>. To jest ten czas. Zlekceważyliście orędzia, prośby Matki Bożej Płaczącej - Pojednawczyni grzeszników z 19 września 1846r., potem zawierzenie Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej, a teraz współczesne Królowej Pokoju, trwającej w Mediugorje. Tyle proroctw współczesnych mistyków kapłanów i świeckich, szczególnie prośby dane przez Rozalię Celakównę o pełną Intronizację i Koronację Jezusa Chrystusa z nadaniem tytułu Króla Polski, bo tylko to może obronić Królestwo Maryi i Królestwo Jezusa przez Przeczyste Serce św. Józefa.

To mówi mocą Ducha Świętego św. Andrzej Bobola - męczennik i główny patron Polski.

Szczególnie Ja Jezuita ubolewam nad tym S.B. Tadeuszem Kiersztynem, który w tym dziele przygotował materiały do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, a jak został potraktowany?

Ale pamięć Boża i sprawiedliwość jest nieomylna. O niewdzięczni słudzy nie Boga Wszechmogącego, ale Antychrysta - co zrobiliście? A żniwo dojrzało do karania. I tak się stanie. Błogosławi was Polacy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli +++ Bóg Ojciec,+++ Bóg Syn Król Polski i Narodów, +++ i Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

Nie lękaj się dziecko AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej, zapisać tego Słowa Bożego. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówił Król Polski oczekujący na Pełną Intronizację co was może uratować dzieci Boże i Polskę Ojczyznę waszą. I z Jego Woli - św. Andrzej Bobola dodał swoje zdanie. A teraz przemówi Królowa Polski, Matka Boża Płacząca w La Salette,Niepokalana z Pustelni w Dukli, gdzie Jej słowo usłyszałaś: „ Czas oczyszczenia trwa, Apokalipsa trwa”.

Córko moja najmniejsza z najmniejszych – niewolnico. Nakazałam ci spojrzeć na ołtarz główny, gdzie na górnym poziomie stoją wizerunki aniołów gotowych zatrąbić na rozkaz Archanioła Michała wodza wojska anielskiego. A kiedy się to stanie to i w Polsce jeżeli się nie nawróci,to nie pozostanie kamień na kamieniu. Bo wielu z was zawiodło - Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem. Szczególnie biskupi, kapłani, których Bóg Ojciec Wszechmogący wybrał, by nauczali i przygotowali Lud Mój na drugie przyjście Syna Mojego Jezusa Chrystusa, o czym jest napisane w pismach i proroctwach.

Tak, ostanie was bardzo mało, gdy czasu próby godnie nie przetrwacie, gdy w pełni nie nawrócicie się. Należy wyrzucić precz z waszych serc złego ducha, nie może was rozpierać pycha, bo mądrzy jesteście. Pokory wam potrzeba, by zrozumieć.

Pozdrawiam organizatorów, Ja Matka Boga Żywego z Bazyliki Mniejszej Saletyńskiej, szczególnie kapłana Marcina na służbie u Matki Syna Mojego. Twoje kapłaństwo i twoja posługa Synu Mój jest Mnie Matce Kapłanów i Mojemu Synowi Najwyższemu Kapłanowi miła, bo wg Serca Najświętszego prowadzona.

Trwaj w pokoju, a włosy na twojej głowie są policzone. Ufaj, błogosław i współpracuj z łaska Bożą na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Pouczaj małą trzódkę, daję Ci miano Apostoła tych czasów, odwagi. Potwierdzenie: Psalm 6 werset 2, zapisz: >.

To wystarczy AMM od Apokalipsy. Błogosławi Mój Syn Król Polski przez Moje Niepokalane Serce, pełne Miłości i Boleści. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Przesłanie św. Michała Archanioła z Sanktuarium z Miejsca Piastowego do AMM od Apokalipsy.

Napisz: Michalina, to imię zobowiązuje. Cieszę się bardzo z nawiedzenia waszej grupki dzieci Bożych Maryi i Jezusa i błogosławię przez ręce i serce Ojca Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W Imię +++ Boga Ojca Wszechmogącego, +++Syna Bożego Jednorodzonego, +++ Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz, czas rozliczenia dzieci Bożych i całego ludu, szczególnie służb kościelnych zbliża się.

„Oświetlenie sumień” już jest w drzwiach. Módlcie się dzieci Boże, módlcie się, módlcie się. Wzywajcie świętych aniołów waszych do pomocy na te czasy trudne. Ucisk wielki zbliżył się. Naród, pasterze i kapłani nie są posłuszni Woli Bożej.

Tak jak Bóg Ojciec Wszechmogący dał próbę aniołom - duchom czystym dając wizję Niewiasty Obleczonej w Słońce, a księżyc pod jej stopami, która porodzi Syna Bożego z rodu Dawida, której nie zaakceptowali, tak też jest to próba dla Ludu Bożego - dzieci, które stworzył i żąda czci i chwały, bo Niepokalana zmiażdży głowę węża piekielnego. Tak jak wtedy nastąpiła walka św. Michała Archanioła ze zbuntowanymi aniołami, tak to zawołanie , da zwycięstwo i teraz.

Ta walka z resztą Jej potomstwa trwa, duchowa i wręcz. Ale Bóg w Trójcy Jedyny dał łaskę Królowej Polski Hetmance Narodu Polskiego Wybranego i na rozkaz Królowej Aniołów, władne hufce zastępów anielskich przystąpią do walki z Lucyferem, Antychrystem i całą plejadą złych duchów na służbie szatana, by go unicestwić, zniszczyć na zawsze wg Woli Bożej. I nastanie Królestwo, tysiącletnie panowanie Boga i Baranka.

Nie lękaj się AMM od Apokalipsy. Bo . To wezwanie powtarzajcie często, na ten czas trwogi i pożogi. Potwierdzenie przesłania Michała Archanioła:Apokalipsa św. Jana 8/3: . Temat: Głos siedmiu trąb. Rozważyć całość z kapłanem.

Jeszcze słowo pouczenia dla brata M. - Apostoła tych Czasów Końcowych.

Inne misje mu dane są ukryte. Błogosławię Ja św. Michał Archanioł, wódz wojska anielskiego i wspieram działanie. Jesteś wybrany bracie do tej walki w tych Czasach Ostatecznych, by gromić z Moją pomocą wszelkich złych duchów w sercach ludzkich. Módl się modlitwą wstawienniczą, uzdrawiając, oczyszczając serca, wyrzucając, uwalniając wszystkie dzieci Boże ze znamion złego ducha. Ogarniaj swoją posługą charyzmatyczną biskupów, kapłanów Kościoła katolickiego, by się ostali, choć nie w pełni. Bóg w Trójcy Jedyny stworzy wszystko nowe.

Jeśli się nie nawrócą, to wzbudzi lud nowy z tych kamieni, gdy zburzy trony szatana począwszy od Watykanu. Ziemia zadrży na dźwięk trąb jerychońskich i rozpadnie się Świątynia Pańska splugawiona przez kulty okultystyczne, Pachamamę - pogańskie obyczaje. Kula ziemska cała pęknie na pół, tak jak widziałaś duchowo AMM od Apokalipsy w Ziemi Świętej będąc czwarty raz na pielgrzymce. Ufaj, trwaj w pokoju wybranego dziecka Bożego.

Ty i brat Marek wybrani do dzieł wielkich - jeszcze sekretne dla świata, ale w swoim sercu rozważać to co ma się dokonać. Stanie się. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Niech AMM od Apokalipsy będzie dla ciebie powiernicą i z Woli Bożej i potęgi wspomaga w tej walce, którą prowadzisz, bo Królowa Szkaplerza Świętego Pogromczyni złego do tej walki duchowej ją przysposobiła i Ja św. Michał Archanioł w tej misji gromienia złych duchów pouczałem i pouczam. Wspólnie walczymy w ujarzmianiu zła wszelkiego. I niech się tak stanie. Królowa Aniołów i Archaniołów i Ludu Bożego. Amen. Amen. Amen. Dać dziękczynienie: Koronka do 9-ciu Chórów Anielskich - szturmówka też mile widziana. Bogu w Trójcy Jedynemu chwała niech będzie w aniołach stróżach wszystkich ludzi. Teraz i na zawsze. Amen. Amen. Amen. Spisane dnia 21-22 maja 2022r.9V2022 r. 5.30

Słowo Boże do Marii Alicji Michaliny

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławi i mocą Ducha Świętego mówi Król Królów Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata AMM od Apokalipsy. Napisz, akapit na potwierdzenie z Pisma Świętego - Apokalipsa Świętego Jana Apostoła 3, rozdział werset 6, otwórz . Temat: List do zboru w Sardes <>. Napisz: Obudził cię anioł pański i polecił wstań i zapisz „Słowo Boże” na temat:

Jak się obronić od <>, który zechcą wrogowie rozpuścić na niebie. Stan jest wyjątkowy, zagrożenie duże dla dziedzictwa dzieci BOGA ŻYWEGO, dzieci wybranych Narodu Polskiego. Zafunduje wam wróg bombkę grafenu ciekłego. Czas jest naznaczony, bo chcą was wyrzucić z domu rodzinnego. Należy zachować ostrożność. Gdy dadzą alarmy o nadchodzącej fali zanieczyszczeń nad Polskę, to nie wychodzić z domów, pomieszczenia skrapiać wodą egzorcyzmowaną i poświęconym octem. Dobrze by było mieć maski oryginalne przeciw gazowe, lub nurkowe z butlą gazu/ jak miałaś duchowo pokazane osoby tak zabezpieczone z bronią, które będą was kontrolować /.

Ta substancja to są nanocząsteczki, które na zewnątrz odkrytej skóry, będą robić stany zapalne. Ropne będą rany, które należy obmywać oliwą egzorcyzmowaną czyniąc znak krzyża +++ modląc się do Boga Wszechmogącego słowami:

„Panie nasz Boże Wszechpotężny, który byłeś, jesteś i będziesz – ocal nas nędznych zbrukanych grzechami od zagłady totalnej. Prosimy przez zasługi krwawej męki Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, wstawiennictwo Matki Bożej Niepokalanej – Jej Serca przebitego 7 mieczami boleści, mocą żywego działania Ducha Świętego o łaskę uzdrowienia na ciele, duszy i umyśle. W imię Boga Ojca - Boga Syna - Boga Ducha Świętego wierząc. I tak niech się stanie. Amen. Amen. Amen”.

Trwaj w pokoju AMM od Apokalipsy córko królewska, twoja wiara cię uzdrawia od krwawień jak tą ewangeliczną niewiastę i wstawiennictwo dużej ilości osób zamawiających Msze Święte i modlących się. Bo ważna jesteś dla Boga w Trójcy Jedynego i Matka Najświętsza tobą pragnie się posłużyć na drodze Bożej na jakiej jesteś.

Zachowaj ufność i dziękuj dziecko Boże i prorokuj, tak jak usłyszałaś podczas Mszy Świętej, kiedy przyjęłaś Moje Żywe Ciało i Krew w Hostii Świętej. Powiedziałem : << A ty prorokuj, prorokuj, prorokuj w Imię Boże na ratunek dla małej reszty dzieci wybranych Nowego Jeruzalem, któremu na Imię Polska. I niech się tak stanie. Opublikować, zaufać.

Mamusiu kochana Królowo Polski proszę o jeszcze jedno potwierdzenie tego . Przepraszam, że ośmielam się prosić. Tak córko Moja wybranko Trójcy Świętej AMM od Apokalipsy, dobrze, że pytasz? Zapisz – Psalm 12 temat: Modlitwa o pomoc przed kłamcami. Werset 3 brzmi:... Dotyczy narracji mediów na usługach masońskiego rządu.

Ten Psalm odmawiać jako modlitwę, by rozeznać podstęp tych, którzy was zdradzili kochane dzieci. Ja Królowa Polski mocą Ducha Świętego i Mój Syn Jezus Chrystus pragnę wam podziękować za wasze modlitwy procesyjne w Kaw…….. w kaplicy Świętego Brata Alberta. Cały czas był obecny Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i na nowo zawarł z wami Przymierze Miłości. To są zaręczyny z Oblubieńcem. Był dumny: Uwielbienia, pieśni, dziękczynienia, prośby. Błagania wasze były wg Jego Najświętszego Serca. Ja Królowa Matka Wasza Hetmanka Jasnogórska Pani okrywam was swoim płaszczem miłości.

Organizatorom tego uświęconego miejsca i zaproszonym gościom po imieniu udziela Mój Syn Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan Bóg z Boga Światłość ze Światłości Ośmiu Błogosławieństw i pieczętuje Swoją Najdroższą Krwią. +++ W imię Boga Ojca Wszechmogącego +++ Boga Syna Króla Polski i Wszechświata +++ Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.


Przesłanie Matki Bożej Dobrej Rady z Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie dnia 26.04.2022 r.

Erekcja Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Lublinie dokonana została za Króla Kazimierza Wielkiego, przez biskupa Wojciecha Jastrzębca w 1421r. Rekoronacja Obrazu w 1989r, minęła 350 rocznica w 1992 r. ukazania się na Twarzy Matki Bożej krwawych łez, a teraz już 370 lat. To krótki rys historyczny tego w/w kościoła.

Również w Katedrze w Lublinie pod wezwaniem dwóch świętych, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła zapłakała Matka Boża Częstochowska Królowa Polski w dniu 03. VII 1949 roku za czasów Polski Ludowej. I tych atrybutów krwawych łez nie można zmarnować, dlatego wezwałam ciebie AMM od Apokalipsy, do tych miejsc z drugą córką wybraną Elżbietą i was posłałam,by walczyć o ocalenie dusz Dzieci Bożych ich zachowania od trzęsienia ziemi, by ostały się też te sakralne zabytki, dane z pokolenia Narodowi Polskiemu wybranemu na Nowe Jeruzalem.

Zapisz więc „Słowo Boże”, które mocą Ducha Świętego daję Ja Królowa, Matka Dobrej Rady, błogosławiąc w Imię Ojca +++, Syna +++ i Ducha Świętego +++. Amen. Amen. Amen.Zaprosiłam cię na to święto odpustowe do Mojego Sanktuarium w Lublinie, gdzie płakałam za czasów prześladowań chrześcijaństwa.

Ta wasza Ofiara Mszy Świętych w dniu 25 i 26 kwietnia 2022 roku oraz nawiedzenie wskazanych przez anioła kościołów została przyjęta. Błogosławię was córki Moje +++ przez Moje Niepokalane Serce. Potwierdzenie na spisanie tego przesłania AMM od Apokalipsy otrzymałaś , kiedy po przyjęciu Eucharystii Pan Jezus Chrystus Król powiedział<

Temat „Wizja prorocza Kapłana Jozuego” dotyczy tych czasów apokaliptycznych i tych kapłanów, gdzie mało was kapłani Syna Mojego Jezusa Chrystusa zachowuje to prawo miłości gorejącej, jak krzak ognisty na pustyni , którego Mojżesz widział i głos usłyszał. To są pierwociny łaski. Dlatego Ja Matka Boża Dobrej Rady w dniu Mojego patronalnego święta mówię: Obleczcie się w pokorę, przeproście Boga w Trójcy Jedynego za profanacje Eucharystii, obligowanie - przymuszania więc wiernych przyjmowania na rękę, co jest świętokradztwem, stosowanie reżimu sanitarnego ograniczania ilości osób. A szczególnie należy przebłagać za to, że sami kapłani przyjęli to żądło szatana w formie antyszczepionek, nie prosząc Ducha Świętego o rozeznanie, by ostrzec Dzieci Boże od przyjmowania tej trucizny demona, ślepo ufając swoim biskupom, nie mówiąc już o rządzie masonów i tej masońskiej narracji mediów.

Dlatego Ja Matka Dobrej Rady tej rady wam udzielam i jest to łaska wyproszona u Ducha Świętego III Osoby Boskiej u Mojego Oblubieńca. I żądam, to jest warunek, by przetrwać to wydarzenie Oświetlenia Sumień, o czym mówi Pismo Święty oraz Apokalipsy. O tym pouczać wiernych, że bliskie jest II przyjście Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Pozbyć się tych demonów modernizmu w kościołach, wprowadzenia Mszy Świętej bez konsekracji chleba i wina.

Należy zachować wg tradycji i prawa jakie ustanowił Mój Syn Jezus Chrystus Najwyższy Kapłan na Ostatniej Wieczerzy - Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, dając ten sakrament pokuty, którego wy wybrani synowie w kapłaństwie Chrystusowym jesteście szafarzami, a nie świeccy podający Komunię świętą.

Darmo otrzymaliście ten dar konsekracji i odpuszczania grzechów, komu odpuścicie są odpuszczone, komu zatrzymacie są zatrzymane. Ale sami musicie być czyści i wierni Chrystusowi Królowie Miłosierdzia Polski i Wszechświata. To Grupy Chrystusa Króla Polski w Lublinie wyprosiły też wiele łask na złagodzenie kar, które wy uczeni w piśmie kapłani ich prześladujecie, a proroctwa maluczkich „małej reszty” które prowadzę Ja Królowa Polski was drażnią, jak też niektórzy kapłani co nie poszli za mamoną to ich odsuwacie i lekceważycie. O biada wam, biada, biada po trzykroć BIADA.

WY KAPŁANI obmywacie ręce kapłańskie przed Przeistoczeniem, a potem i jeszcze teraz dezynfekujecie spirytusem śmierdzącym, ofiarowanym przez szatana, co rani tkankę Mięśnia Sercowego Żywego Ciała Chrystusa Króla, Ciało z Mego Najczystszego, Niepokalanego Serca. Tak, Eucharystia leczy a nie pomnaża wirusy. Tu trzeba słuchać Moi synowie w kapłaństwie, w pierwszej kolejności Boga Najwyższego, bo Jego Majestatu Wola jest święta.

Moi synowie, którzy z woli Boga w Trójcy Jedynego mają tą nominację biskupa i wyżej, jak nierozsądnie zarządzacie; wydając dekrety masońskie, to rozliczenie w sumieniu czyńcie i wory pokutne przywdziejcie. Bo krótki jest czas na przygotowanie się do wyroku Pańskiego, Boga Miłosiernego, ale Sprawiedliwego, przygotujcie się, by przebłagać. Pan Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata mocą Ducha Świętego do waszych krnąbrnych ser kołacze.

Pytam się, Ja Królowa Polski, ile razy mam powielać tą prośbę godnej, Narodowej Koronacji z całym Episkopatem Polski i Rządem na czele z Prezydentem, członkami Sejmu i Senatu Polskiego, jak się jeszcze utrzymają przy władzy, choć rokowania Boże nie widzą tej Unii z Ukrainą, tworzenia Żydowskiego Jeruzalem, by wprowadzić Antychrysta. Lud wierny poprzez Wolną Elekcję na Błoniach Krakowskich z inspiracji Ducha Świętego na Moją prośbę - DM św. JPII i pomocy Cypriana Polaka dali Mojemu Synowi Koronę z „własnych serc”, a wola ludu chrześcijańskiego jest ważna, bo było Wybranych Dzieci więcej niż /oficjalnych przedstawicieli/ w Sejmie i Senacie.I dziecko moje Elżbieto, tam byłaś, bo zostałaś wezwana po imieniu jak i wszystkie Dzieci Wybrane stanęły przy tronie Chrystusa Króla.

W Akcie Intronizacyjnym - Koronacji figury w Świebodzinie dokonanym przez jedynego wybranego abp Andrzeja Dzięgę wraz z kapelanem ks. Ryszardem Ostaszem, /Jezus/, otrzymał berło i pierścień - atrybuty władzy królewskiej, co z Woli i potęgi Boga i dziedzictwa Matki Królowej Polski w obecności wybranych do tego dzieła elektów, proroków i przedstawicieli rządu są dane i na mocy tego mandatu działa oficjalnie jako prawowity Król Polski.

Teraz mówi Pan Jezus mocą Ducha Świętego. Kochane dzieci w kapłaństwie chrystusowym, kapłani, ludu mój. Ja Król Polski w tym znaku Matki Bożej Dobrej Rady wzywam was i wołam pokuty, pokuty, modlitwy wynagradzającej, ekspiacji - procesje ofiarować Ludu Boży, by was nie zdziesiątkowali.

Wysłałem tu proroka - ciebie córko Moja AMM od Apokalipsy i wybraną córkę Elżbietę, która dąży do świętości - które mocą modlitwy dały przebłaganie, bo Moja Umiłowana Matka chce ocalić to miejsce, przez Swoje krwawe łzy wylane od zarania wieków – dziejów tej chrześcijańskiej ziemi lubelskiej, /przez/wstawiennictwo bł. Prymasa Polski - tu był i pracował jako biskup. Na chwalę Bożą uczył tu też wybrany rodak wasz Papież św. JPII, Wielki, Syn Narodu Polskiego.

Ja Bóg w Trójcy Jedyny I Osoba Boska, Ja Syn Boży, Król Polski i Wszechświata II Osoba Boska i Bóg Duch Święty - to potęga pełna miłości i miłosierdzia. Błogosławimy wam arcybiskupi, biskupi, kapłani, ludu kapłański, ludu królewski - zgromadzenie Boże na prośbę Niepokalanej Oblubienicy +++. I tak niech się stanie. Amen. Amen. Amen.

Przyobleczcie się w nowego człowieka duchowego. Tak, trzeba zaufać Mojej Matki Matczynym planom, tak jak Bóg Ojciec Wszechmogący dając mocą Ducha Świętego „Słowo Wcielone, które Ciałem się stało” zaufał. A wy książęta kapłani, lekceważycie prawa Boga w Trójcy Jedynego. Powtarzam jeszcze raz. Krótki jest czas na pokutę tu na ziemi dla was i ludu mojego. Niech padną na kolana możnowładcy, którym się wydaje, że rządzą światem.

Masoni swój kościół budują dla szatana, by służyć dla Antychrysta. Zamęt jest wielki, ciemność dusz i serc waszych też. Należy oczyścić się w sakramencie pokuty szczerze, by zachować wiarę ojców waszych. Polskę umiłowała Wasza Królowa Hetmanka Narodu Polskiego i Ja Król Polski. Wola Boża się wypełnia, czy z wami oczyszczeni kapłani, czy bez was? Ostatnie Słowo do Boga Ojca - kochanego Tatusia Jego Majestatu należy. „Sąd Ducha Świętego” to wielkie wydarzenie, oświeci wasze serca i sumienia, ale nie wszyscy to przetrwają bez wyrzeknięcia się złego ducha i złych czynów do których was ponagla.

Mówię wam, jak chcecie przetrwać ten Akt Bożego miłosierdzia - ta forma oczyszczenia jest konieczna. Wierność to zachowanie <>, ale trzeba uderzyć się w piersi, upaść na kolana, błagać, błagać, błagać o przebaczenie już, już, już. Pozostawiam was z Matczynym błogosławieństwem. Proście, bym i Ja Chrystus Król mały RE, którego trzyma na rękach, uczynił znak Krzyża +++ nad tym miastem, jego ludem. Prości,e by to błogosławieństwo dotknęło wybranych sług w kapłaństwie chrystusowym, seminariach, rządzących w sejmikach, urzędach, uczelniach, matki i ojców którzy byli powodem niszczenia życia poczętego, za które ty dziecko moje się modlisz, przyjmujesz cierpienia.

Zapisz te wizje duchowe: Tak, Ja Królowa śpieszyłam się bardzo, by zdążyć na te uroczystości odpustowe do Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego. Napisz: Zobaczyłaś duchowo Moją Osobę - Matkę, której Oblicze rozpromienione, raczej uśmiechnięte w szatach złotych jak na wizerunku w kościele, godne, piękne, majestatyczne. Potem kapłana, który delikatnie podaje Mnie - Hostię Świętą z namaszczeniem, słodkością. Tak, dziecko moje AMM od Apokalipsy, nawet nie widziałaś, że tu jest ta uroczystość.

W swoim cierpieniu przejechałaś do lekarza po wynik, nie bardzo rokujący nadzieję na życie tu na ziemi wg osądu ludzkiego, ale na życie wieczne. Wybrał Pan Jezus ten czas, posłużyłam się drugą córką moją wybraną Elżbietą z Lublina, która też dąży do świętości, by zajęła się tobą i byście wspólnie mogły przebłagać Boga w Trójcy Jedynego za grzechy tego miasta, ale też twojego jak powiedział bł. Stefan Wyszyński kardynał, zasługi innych dzieci wybranych, co organizowały procesje dla Chrystusa Króla Polski i zamawiały Msze Święte dziękczynne i błagalne. Rozważając to wszystko, Anioł Stróż ci przypomniał twoje ofiarowanie za biskupów, którzy nie są za Intronizacją Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

I to teraz jest ten czas realizacji wg Woli Bożej, czy to potwierdzasz? <>. AMM od Apokalipsy - pytam? Czy chcesz dobrowolnie to uczynić? Tak, Matko Odkupicielko rodzaju ludzkiego i niech się tak stanie. Trwaj w pokoju, Bóg w Trójcy Jedyny tą twoją małą ofiarę przyjął, by ratować te zatwardziałe dusze kapłanów, biskupów, by ratować powierzone im owce Narodu Polskiego Wybranego, prześladowanego za wiarę, którzy mają maski na twarzy a serca twarde.

Bóg w Trójcy Jedyny mówi dość! Wracajcie do łaski wy słudzy w kapłaństwie chrystusowym. Czekam, czekam, zarządźcie dobrze jak przebłagać Majestat Boga Wszechmogącego. Teraz wam daję czas krótki. Sami widzicie zarzewia wojny. Nie będzie też pojednania ukraińsko – polskiego bez wspólnego przebaczenia, a więc przeciwnie, bo nienawiść jest w ich sercach.Nie chcę waszej ofiary bez wybaczenia. Zafundowano wam obozy śmierci bez komór gazowych, ale przez pseudoszczepionki. Dużo dzieci moich z tego powodu umarło i umrze po tych śmiercionośnych szczepieniach.

Teraz jest ta sama narracja mediów na usługach masońskich, by wzbudzić panikę, lęk. Roszczenie żydowskie nie słuszne chcą uzyskać inną metodą - nie prawną wyegzekwować , wypędzić Naród Polski, a na Ukrainie Żydowscy biznesmeni z Ameryki będą tworzyć Niebieskie Jeruzalem, by wprowadzić Antychrysta na ten czas wielkiego ucisku. Ale jak powiedziałam, ostatnie zdanie należy do Boga w Trójcy Jedynego, Który Był, Jest i Będzie. Amen. Amen. Amen.

Czekam na poprawę. Zawiadomić, wysyłając to Boże pouczenie do Rektora Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, którego pouczy Jezus Chrystus, jak to wykonać i wypełnić. Błogosławię w Imię Ojca +++, Syna Bożego +++, Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Psalm 16 werset 2 werset brzmi: .

II wizja: Zobaczyłam, jak św. Elżbieta wychodzi nam na spotkanie na balkon, zatroskana w ręku trzyma kosz lub duży talerz z owocami, to jest ten moment gdy podjeżdżamy do posesji Elżbiety/pada obfity deszcz/. Modlimy się do północy, by wynagrodzić za grzechy tego miasta.

III wizja : Ściśle łączy się z dramatem poronienia dzieciątka wybranej matki N. z Lublina oczekującej trzeciego dzieciątka, której babcia B. jest w grupie naszej modlitewnej. Jest to dzień Bożego Miłosierdzia, to są pierwociny ofiary za niszczenia życia poczętego. Widzę dzieciątko na ręku matki ziemskiej, a nad nim olbrzymi nóż, by zadać cios, ale maleństwo już jest nieżywe. Ten obraz pokazany w Ubrodowicach. Wracam z Lublina, w drodze Matka Boża Królowa Pokoju Niepokalana pokazuje Mnie Żywego Chrystusa Króla Boskie Dzieciątko, jest raczej lekko smutna, ale ożywiona.

Napisz: Dla Mnie każde poczęte dziecko to jest drugi Picolo Re/ Mały Król./ I błogosławię tą mamę, tatę i rodzinę, mówiąc: Macie aniołka w niebie i przytulam was do Mojego Niepokalanego Serca - Ja Mama Jezusa i wasza. +++. Napisz, jakie kościoły zostały przez was nawiedzone - to polecenie Anioła Stróża Polski. Idąc ulicami do arcykatedry, modliłyśmy się Koronką do Krwawych łez Królowej, do Kościoła Dominikanów- wg podpowiedzi Anioła, Kościół karmelitański pod wezwaniem św. Józefa oraz Kościół św. Piotra i Pawła, Braci Kapucynów. Napisz: Modlitwa została przyjęta i tą samą drogą winna iść procesja wynagradzająca. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.Wielkanoc Dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 17-18 kwiecień 2022r.


+++W Imię Boga Ojca Tatusia Kochanego, Mnie Syna Bożego Jednorodzonego -Zwycięscy Śmierci, Piekła i Szatana, Ducha Świętego - Ożywiciela Narodu Polskiego. Błogosławię, Ja Król Polski Zwycięski i rozkazuję AMM od Apokalipsy: Moja oblubienico, spisz „Słowo Boże” dane mocą Ducha Świętego. Mała gołąbko Ducha Świętego. Potwierdzenie otrzymałaś podczas przyjęcia Mnie w Eucharystii, gdzie Jestem obecny w każdej najmniejszej cząstce - Partykuli Żywej / „okruszki” Chleba Eucharystycznego zbierane na tacę podczas Eucharystii / w sposób dla was dzieci wybrane Matki Odkupiciela Kościoła Świętego niewyobrażalny.

Jaka jest łączność Mojego Serca Eucharystycznego Żywego i waszymi ludzkimi sercami? Tego doświadczyłaś w sposób mistyczny umiłowana córko Trójcy Świętej. Nie każdy to rozumie. Pokazałem ci jak ten płatek Chleba z tkanki Mięśnia Mojego Serca, Ciała i Krwi Pańskiej przenika do serca człowieczego, do waszego krwioobiegu.To jest miłość sercem do serca. pragnę być w waszych sercach, duszach kochany, bo Sam kocham. Niejednokrotnie krnąbrne są wasze serca. Ale miłość Moja jest tak wielka i pragnienie zjednoczenia ze stworzeniem Moim. Wystarczy wiara i nadzieja wasza, a Moje niezgłębione miłosierdzie w sakramencie pokuty czyni łaski cuda.

Teraz trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Błagajcie, uwielbiajcie ten dar łaski dany świętej Faustynie, którą ogłosił też wasz rodak św. JPII - wielki patron DM. Więc chrońcie się w nich, modląc się nieustane na ten czas próby „Prześwietlenia sumień” jaki nadchodzi.

Napisz: Moje relacje Boga- Człowieka z człowiekiem, powiedzmy Adamem i Ewą pierwszymi rodzicami były święte, choć próby jaką dał Mój i wasz Ojciec Wszechmogący nie przetrwały. I cały czas ta walka i teraz trwa. Piłat powiedział: Chrystusa Króla Żydowskiego chcecie ukrzyżować? To samo czynicie z darem Eucharystii. Krzyżujecie Mnie na różne sposoby wymyślone przez Mojego odwiecznego wroga Antychrysta, który ma wielu popleczników na tej ziemi, na tym łez padole - do czasu naznaczonego, a ten czas dobiega końca.

Potwierdzenie: Psalm 8, temat: Wszechświat i człowiek świadkiem chwały Bożej - werset 6: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go”. Tak, dałem wam wolną wolę i tym odróżniłem człowieka od zwierząt i rozum dałem. werset8 mówi: „Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie,cokolwiek ciągnie śladem mórz - O Panie i Władco nasz, wychwala Twoją miłość, Władco Nasz”.

A człowiek niech sam odpowie. Moi kapłani słudzy Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa wydają Mnie przez swoje masońskie zachowanie na nowe ubiczowanie, ukrzyżowanie. Moja cierpliwość jest święta, jak i Moje miłosierdzie nieskończone, ale do czasu, a to już pełnia czasu.

Wiem, wy Polacy Narodzie Wybrany, staracie się w pewnym stopniu zadośćuczynić za grzechy wasze i narodów. Ale mówię wam jak w przypowieści ewangelicznej: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne”, niż wam bogaczom zgromadzonym w masońskich lożach do Królestwa Bożego, bo ustanawiacie<> by ujarzmiać ludzkość, Dzieci Królowej Polski i Króla Polski.

Chaos, udręki, zafundowano wam dzieci moje, wojenne roszczenia. Zagrożenie jest wielkie i czas katastrofy - uderzenia komety w morze dokona się. Wody - spiętrzone bałwany rozleją się, wzburzone oceany zatopią wiele miast i ludzi. Pogrążeni będziecie w smutku i żałobie, rozpaczy, nie oszczędzając pysznych tego świata. Mordercze czyny zostaną rozliczone. Ja Sędzia Sprawiedliwy to uczynię; wyrok wydany.

Możnowładcy!!! Co, chcecie uczynić Jedną Religię masońską bez Boga, jedną walutę, jeden reżim sanitarny? Wasza władza dobiega końca.

Jak nie padniecie na kolana, by przebłagać Boga w Trójcy Jedynego, to runie wszystko: systemy polityczne, militarne, gospodarcze, walutowe.

Napaść na Polskę - Nowe Jeruzalem planujecie. A Ja, Król Królów, Król Polski i Wszechświata - Jezus Chrystus Zmartwychwstały mówię .

Ryczeć będą skały, ziemia zostanie wstrząśnięta, morza będą huczeć, wyrzucając odmęty bałwanów wodnych, spadnie wiele gwiazd i wiele znaków będzie na niebie, zapowiadających Moje powtórne przyjście. Tak zobaczycie potęgę Boga „Który jest, był i będzie”.

Daliście ofiarę serc ducha ofiary – Msze Święte , które tak pięknie z serca zostały ofiarowane przez dzieci wybrane i wybranych kapłanów odprawione i naznaczone Pieczęcią Mojej Najdroższej Krwi za przyczyną Krwawych Łez Mojej i Waszej Mamy, i wstawiennictwem świętych i błogosławionych.

Ja Chrystus Król Polski za ten dar serca - dar nowenn, szczególnie wam błogosławię wybrane dzieci Matki Kościoła Świętego zgromadzone w DM św.JPII, św. Józefa, Niepokalanego Serca Maryi, Trójcy Świętej i Chrystusa Króla Polski i innych domach.

Błogosławię was wszystkich czytających, słuchających tych Bożych pouczeń.+++ Bóg Ojciec Wszechmogący,+++ Bóg Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, +++ Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie. Jezus Chrystus Zmartwychwstały.

Napisz: Moja Matka Królowa Pokoju, pokazała się tobie AMM od Apokalipsy -wybranko, by przynaglić ciebie do spisania tego „Słowa Bożego” / Piękna twarz, obraz Niepokalanej z Medziugoria w sukni błękitnej, biały welon./ Pragnie dać teraz Swoje przesłanie mocą Ducha Świętego.

Napisz: W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. W tym dniu tak pięknym - Zmartwychwstania Mojego Syna Jezusa Chrystusa, choć Serce Moje Niepokalane jest smutne, myśląc o tym co nastąpi: prześladowanie; i ucisk moich dzieci wybranych, to jestem radosna, że wy Polacy, Narodzie Wybrany, tak miłośnie sercem uczciliście Mszami Świętymi wg waszej tradycji Rezurekcją, procesjami Zmartwychwstanie Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ty też moja córko wybrana AMM od Apokalipsy w tym udział wzięłaś.

Napisz : Ja Sama Królowa Pokoju Jasnogórska Hetmanka, będę was bronić w czasie nawałnicy morza, huraganów, trzęsienia ziemi, rozstąpień, a gdy napadną na was zbrojnie, kule i rakiety agresora będę odbijać tarczą i potęgą Boga Wszechmogącego.

Moi aniołowie, będą was chronić i wyciągać ze szponów szatana, gdy rozwścieczony Antychryst wywoła agresję na Naród Wybrany Polskę.

Tylko błagam o wsparcie modlitwą, adoracją, postem, pokutą i Ofiarą Mszy Świętej. I niech się tak stanie.

Ufajcie dzieci wybrane. Kocham was, bo Moje Macierzyńskie Serce przepełnione jest miłością i żalem, że nie mogę uratować wszystkich, bo poddali się w niewolę nie Mojego Niepokalanego Serca a w niewolę szatana dobrowolnie, bo mamona ich zwiodła, zarówno hierarchów w Kościele i Rządzie Polskim na usługach przefarbowanych Polaków.

Wstyd i hańba, bo sami przez złe decyzje, pogłębiacie się w kryzysie. Musicie wiedzieć, że nie wszyscy wasi sojusznicy w postanowieniach i pomocy będą wierni, gdy przyjdzie nieodzowne zagrożenie.

Czas zbliża się, jak usłyszałaś. Krzyż się formuje i będzie widoczny na niebie, ale uważajcie, bo będą produkować sztucznie krzyż wasi przeciwnicy, by was ośmieszyć- wyznawcy Chrystusa Króla, dla których znak Krzyża jest zwycięstwem, godłem wiary chrześcijańskiej. Tylko Dzieci Boże wybrane to rozpoznają.

Ufajcie „Wybrane Dzieci” Boga Ojca Tatusia kochanego. I jak było powiedziane, zamknę was w Swoim Niepokalanym Sercu, a słowa dotrzymuję, bo jestem Matką Słowa.

Przygotujcie się, wiele pouczeń otrzymaliście i wiele łask dałam wam Ja Królowa Różańca Świętego i daję wiele przez odprawienie Nowenny Pompejańskiej.

To są te , więc korzystajcie z tego w trudnych sprawach dzieci swoich, módlcie się z wiarą.

Pozdrawiam was wszystkich, którzy gromadzicie się na modlitwie wspólnej w Domach Modlitwy, oraz czytających i słuchających tego przesłania.

Składam Pocałunek pokoju dla Moich umiłowanych dzieci, prosząc by Mój Syn Jezus Chrystus Zwycięski wam obficie błogosławił +++ przez Moje Niepokalane Serce . I tak się staje. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana 8/6. Temat: Głos siedmiu trąb .

Anioł Polski AVE poleca: Zabezpieczyć domy i domostwa, okadzić pomieszczenia, odświeżyć zapasy, zachować umiar w jedzeniu i piciu. Zakupić większą ilość zapałek, świec, oliwy i wody, poświęcić, przygotować koce do zaciemnienia okien, ciepłe ubrania. Przede wszystkim być pojednanym z Bogiem w Sakramencie Pokuty i bliźniemu darować zwaśnienia.

Modlić się za miejscowych biskupów i kapłanów, przygotować się do odprawiania Ofiary Mszy Świętej w naznaczonych miejscach schronienia, modlić się, by Pan Bóg dał wam kapłana wybranego do posługi w/w.

Tak mieć przygotowany pakiet dokumentów ważnych: akty własności notarialne domów, gospodarstw, dyplomów, zakupić trochę złota i srebra na wymianę.

Kierować się miłością, słuchać natchnień Ducha Świętego, poddać się w opiekę swojemu Aniołowi Stróżowi, słuchać Goi być uważnym na jego pouczenia,to jest współpracować z łaską Bożą. Zaufać Bogu w Trójcy Jedynemu, oraz ukochanej Mamusi Jezusa Chrystusa Króla Polski i modlić się o pełne uznanie Jego Majestatu Panowania w Narodzie Polskim - Nowym Jeruzalem, oraz wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i S.B. Łucji z Fatimy. Wskazane Msze Święte i nowenny.

Pozdrawiam was w Imieniu Królowej Aniołów i Króla Polski. Na służbie ICH Królewskich Mości - Ja wasz opiekun, Ciebie AMM od Apokalipsy mała Angelo i wszystkich Dzieci Bożych wybranych do przetrwania w tych czasów apokaliptycznych. Księga Tobiasza rozdział 6/ 1-2. Potwierdzenie brzmi: Poszedł chłopiec a razem nim anioł……

II- ga część Dnia 18.04.22 rok.

Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w waszych sercach, bo Ja Duch Święty III Osoba Boska błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy do spisania wg potwierdzenia podczas Eucharystii, Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 7-8, zapisz temat: List do zboru w Filadelfii. Dotyczy zgromadzenia na modlitwie u siostry Janiny w Ubrodowicach na czas naznaczony do wykonania. Werset brzmi: w/w miejsca napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucze Dawida, ten , który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje i oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi ........

Ja Duch Święty III Osoba Boska pozdrawiam was Polacy zgromadzeni w Nowym Jeruzalem i gromadzących się na spotkaniach modlitewnych, oddających cześć i chwałę Bogu w Trójcy Jedynemu, błogosławię przez Niepokalane Serce Mojej Oblubienicy Najświętszej Dziewicy,Królowej Polski Waszej Hetmanki. W Imię Ojca Boga Wszechmogącego I Osoby Boskiej, +++ Boga Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski II Osoby Boskiej , +++ i Mnie Boga Ducha Świętego Ożywiciela Narodu Polskiego III Osoby Boskiej +++ Amen. Amen. Amen.

Napisz: Musicie się wybrane Dzieci Boże, apostołowie tych czasów przygotować na wielki ucisk, ze strony rządu jak i prześladowania za prawdziwą wiarę przez służby kościelne, które formują szeregi wg nakazów Antychrysta.

Zejście do katakumb już przez ten reżim fałszywej doktryny, nowego kościoła zbudowanego na rozkaz masonów, inspirowanych przez wroga odwiecznego fałszywego proroka, pierwszą i drugą bestię.

Budowania nowych systemów międzynarodowych: jedna armia, jeden rząd, jeden system bankowo-finansowy, jeden system narracji mediów, jeden system sanitarny, ale nie by was leczyć, jeden kościół ale nie chrześcijański a masoński.

Musicie być bardzo czujni na działanie Mnie Ducha Świętego w waszych sercach, umysłach, nie zaniedbywać natchnień i wykonywać z miłością, by nie wpaść w pułapkę złego ducha, który coraz z większą siłą, mocą zechce was inspirować do działania wg jego złej woli.

Nie mniej nie trwóżcie się moje wybrane dzieci, Niepokalana Oblubienica Królowa Polski, Wasza Hetmanka, zachowa was w Arce Swojego Niepokalanego Serca.

Wspomogę Ja Duch Święty, oświecę, ale módlcie się o to Koronką Różańcową do Mnie, to jest do Ducha Świętego o dary i charyzmaty- Drodzy Elekci Chrystusa Króla Polski, Króla Miłosierdzia.

Część z was zostanie zabrana na obłoku - platforma, nowa ziemia, nowe życie dążące do Nowego Raju. Ufajcie nie zamykajcie serc waszych na działanie łaski Bożej, z którą trzeba współpracować, modlić się, by wytrwać w cnocie, tj. ducha i duszę oczyszczoną w Sakramencie Pokuty zachować w tym czasie Apokalipsy w pełni, gotowi bądźcie.

Straż aniołów macie, wzywajcie ich we wszystkich okolicznościach dobrych i złych, sakramentalia na sobie nosić, szczególnie szkaplerz święty i ich używać/ woda , olej/.

Ufność w moc i potęgę Boga w Trójcy Jedynego mieć, która jest wam dana wybrane dzieci Królowej i Króla Polski. Prosiłaś o drugie potwierdzenie „Słowa Bożego”: Psalm 30, werset 8:Temat : Dziękczynienie za wybawienie od śmierci.Odpowiem, Psalmem 3 werset 6 Temat: Ufna modlitwa.; A teraz zapisz: Księga Zachariasza rozdział 8 werset 3 I tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty przyjdź, niech miłość zagości, nadzieja zagości, niech wiara zagości w nas.

21 V 2022r. Słowo Boże do AMM od Apokalipsy

Pielgrzymka do Dębowca do Matki Bożej Saletyńskiej, do św. Jana z Dukli w Miejscu Piastowym, do Sanktuarium św. Michała Archanioła i św. Andrzeja Boboli w Strachocinie dnia 21 V 2022r.

+++W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy na spisanie ”Słowa Bożego” danego mocą Ducha Świętego, które Pan Jezus zapowie podczas Eucharystii potwierdził: Apokalipsa św. Jana rozdział 22, werset 3, zapisz:Rozważyć wersety od 1 do 5, dotyczyNowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

Przybądź Duchu Święty, serc światłości strumień, daj twoim żyjącym, tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj darów bez miary, w pracy tyś ochłodą w skwarze żywą wodą……………Tak napisz, AMM od Apokalipsy.

Pan Mój Jezus Chrystus, który teraz da Swoje pouczenie

Ja Król Królów, Król Polski i Wszystkich Narodów, pozdrawiam was pielgrzymująca wg Woli Matki Boga i człowieka do tych miejsc świętych i ręką Boga w Trójcy Jedynego pobłogosławionych.

Tu w świątyni Bazyliki Mojej Matki Saletyńskiej, płaczącej nad dziećmi, chciałem was powitać dziatki moje i pobłogosławić przez posługę tego kapłana miłemu Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej Umiłowanej Matki w imię Boga Ojca, Mnie Boga Syna Człowieczego, Króla Polski, Boga Ducha Świętego, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Królowej Waszej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Daliście Jej wielką radość. Każdego i każdą z was zaprosiła po imieniu, bo pragnie ratować Lud swój - Polski Naród dany Jej w opiekę, zawierzony u stóp Królowej Matki Bożej Łaskawej we Lwowie przez Króla Jana Kazimierza, ślubami ręką św. Andrzeja Boboli spisanymi i w pełnym można rzec znaczeniu, powielone Ślubami Jasnogórskimi przez bł. kard. Stefana prymasa Polski, Męża Stanu, Królowej Hetmance Narodu Polskiego oddany 26 sierpnia 1956r. r. I wasza trasa pielgrzymkowa, miejsca tego kultu nawiedza.


Wasza ofiara i modlitwy zostały wysłuchane i dane do skarbca na ratunek Polski - Nowego Jeruzalem. Ponieważ jesteście w wielkim kryzysie wiary, wasi zagubieni arcypasterze wydali wiele decyzji nie wg Woli Bożej, za co winni dać przebłaganie.

Ta pandemia dążyła do tego, by was wierni chrześcijanie oddalić od Mszy Świętej, sakramentów, i do profanacji Eucharystii zmusić. Z tej próby wiary Kościół, szczególnie jego przywódcy nie wyszli zwycięsko. Bo trwa wielka walka masońskich zniewolonych pasterzy i kapłanów szkolonych w nowoczesnych seminariach, przeciw tradycji wiernych kapłanów zachowujących dogmaty wiary i doktrynę wierną Konsekracji chleba i wina podaną przeze Mnie Chrystusa Króla, podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie Sam się stałem Ciałem i Krwią, by dać wam życie wieczne.

A teraz ten terror sztucznie napędzany z powodu wojny Ukraińsko- Rosyjskiej, oraz zarządzeń nie polskiego Rządu w Polskim Sejmie i Senacie, jak również ostatniej decyzji wystąpienia Prezydenta Dudy w Sejmie Ukraińskim, wbiją wam nóż w plecy. Polacy, Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem, sam sobie zaciskasz pętle złego ducha na szyję.

Ratujcie się przez procesje pokutne, adoracje, post narodowy. Nowy też reżim sanitarny małpiej ospy wam zafundują, który przedstawiciele elity rządzącej z WHO podpisali, by ujarzmić wolność.

Było powiedziane, że wszelkie wspólne systemy polityczne, bankowo-finansowe, religijne, sanitarne, szkolnictwa na uczelniach świeckich i seminariach będą prowadzone, ale nie z zachowaniem„Dekalogu”. Kłamstwo podawane w mediach, zdrada Rządu, prawie pełna zdrada pasterzy i kapłanów płatnych ze środków masońskich, kontrola dzieci Bożych w pełni przez współczesne technologie - pogłębia frustrację, zamęt.

Ostoją się tylko w małej liczbie dzieci wierne Bogu w Trójcy Jedynemu, które Matka Najświętsza Moja i Wasza przysposobiła do walki ze złem, dając światło Ducha Świętego, by w Mądrości Bożej rozeznawać zakamuflowane elity rządzących teraz w waszej Ojczyźnie i Polskiego Episkopatu. Bądźcie bardzo ostrożni w wydawaniu opinii na bliźniego, który cierpi udręki, a męka będzie jeszcze większa dla tych, którzy przyjęli ten eliksir śmiercionośny w pseudo szczepionkach. Teraz działanie ich będzie się pogłębiać przez zastosowanie nowych metod ujarzmiania was, by zmanipulować wasze myślenie, działanie do obłędu. Musicie się przygotować, sztuczna inteligencja zapanuje.

Należy już teraz okazać skruchę, żal za grzechy, odnowić sakrament pokuty, dużo modlić się adorując Mnie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Błagać, bo kara dzieci Bożych zbliża się.

Wkrótce ogień pochłonie wiele istot dzieci, ale nie tych, którzy za Boga mają Boga w Trójcy Jedynego, lecz tych co za Boga mają Belzebuba, który omamił większą część elity rządzącej w Rządzie Polskim i Episkopacie Polskim, ich pachołków rządzących na usługach złego - ale nie Polaków z krwi i kości.

Śmierć i pożoga wejdzie do waszych domów i domostw, jeśli szybko nie padniecie na twarz przed Majestatem Boga Wszechmogącego. Jest to już prawie ostatnia łaska dana jako „ostrzeżenie”, wyproszona za waszą modlitwę i trud pielgrzymi.

Trwajcie w pokoju serca wy wybrani, bo to orędzie dane dzieciom Maksyminowi i Melanii w La Salette jest teraz jako przypomnienie do zachowania i wykonania. Tak jak było powiedziane:, to jest ten czas. Zlekceważyliście orędzia, prośby Matki Bożej Płaczącej - Pojednawczyni grzeszników z 19 września 1846r., potem zawierzenie Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej, a teraz współczesne Królowej Pokoju, trwającej w Mediugorje.

Tyle proroctw współczesnych mistyków kapłanów i świeckich, szczególnie prośby dane przez Rozalię Celakównę o pełną Intronizację i Koronację Jezusa Chrystusa z nadaniem tytułu Króla Polski, bo tylko to może obronić Królestwo Maryi i Królestwo Jezusa przez Przeczyste Serce św. Józefa.

To mówi mocą Ducha Świętego św. Andrzej Bobola - męczennik i główny patron Polski. Szczególnie Ja Jezuita ubolewam nad tym S.B. Tadeuszem Kiersztynem, który w tym dziele przygotował materiały do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, a jak został potraktowany? Ale pamięć Boża i sprawiedliwość jest nieomylna.

O niewdzięczni słudzy nie Boga Wszechmogącego, ale Antychrysta - co zrobiliście? A żniwo dojrzało do karania. I tak się stanie. Błogosławi wasPolacy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli +++ Bóg Ojciec,+++ Bóg Syn Król Polski i Narodów, +++ i Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

Nie lękaj się dziecko AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej, zapisać tego Słowa Bożego. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówił Król Polski oczekujący na Pełną Intronizację co was może uratować dzieci Boże i Polskę Ojczyznę waszą. I z Jego Woli - św. Andrzej Bobola dodał swoje zdanie.A teraz przemówi Królowa Polski, Matka Boża Płacząca w La Salette,; Niepokalana z Pustelni w Dukli, gdzie Jej słowo usłyszałaś: „ Czas oczyszczenia trwa, Apokalipsa trwa”.

Córko moja najmniejsza z najmniejszych – niewolnico. Nakazałam ci spojrzeć na ołtarz główny, gdzie na górnym poziomie stoją wizerunki aniołów gotowych zatrąbić na rozkaz Archanioła Michała wodza wojska anielskiego. A kiedy się to stanie to i w Polsce jeżeli się nie nawróci, to nie pozostanie kamień na kamieniu. Bo wielu z was zawiodło - Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem. Szczególnie biskupi, kapłani, których Bóg Ojciec Wszechmogący wybrał, by nauczali i przygotowali Lud Mój na drugie przyjście Syna Mojego Jezusa Chrystusa, o czym jest napisane w pismach i proroctwach.

Tak, ostanie was bardzo mało, gdy czasu próby godnie nie przetrwacie, gdy w pełni nie nawrócicie się. Należy wyrzucić precz z waszych serc złego ducha, nie może was rozpierać pycha, bo mądrzy jesteście. Pokory wam potrzeba, by zrozumieć .

Pozdrawiam organizatorów, Ja Matka Boga Żywego z Bazyliki Mniejszej Saletyńskiej, szczególnie kapłana Marcina na służbie u Matki Syna Mojego. Twoje kapłaństwo i twoja posługa Synu Mój jest Mnie Matce Kapłanów i Mojemu Synowi Najwyższemu Kapłanowi miła, bo wg Serca Najświętszego prowadzona. Trwaj w pokoju, a włosy na twojej głowie są policzone. Ufaj, błogosław i współpracuj z łaska Bożą na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Pouczaj małą trzódkę, daję Ci miano Apostoła tych czasów, odwagi. Potwierdzenie: Psalm 6 werset 2, zapisz: <>.

To wystarczy AMM od Apokalipsy. Błogosławi Mój Syn Król Polski przez Moje Niepokalane Serce, pełne Miłości i Boleści. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Przesłanie św. Michała Archanioła z Sanktuarium z Miejsca Piastowego do AMM od Apokalipsy.

Napisz: Michalina, to imię zobowiązuje. Cieszę się bardzo z nawiedzenia waszej grupki dzieci Bożych Maryi i Jezusa i błogosławię przez ręce i serce Ojca Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W Imię +++ Boga Ojca Wszechmogącego, +++Syna Bożego Jednorodzonego, +++Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz, czas rozliczenia dzieci Bożych i całego ludu, szczególnie służb kościelnych zbliża się. „Oświetlenie sumień” już jest w drzwiach. Módlcie się dzieci Boże, módlcie się, módlcie się. Wzywajcie świętych aniołów waszych do pomocy na te czasy trudne. Ucisk wielki zbliżył się. Naród, pasterze i kapłani nie są posłuszni Woli Bożej.

Tak jak Bóg Ojciec Wszechmogący dał próbę aniołom - duchom czystym dając wizję Niewiasty Obleczonej w Słońce, a księżyc pod jej stopami, która porodzi Syna Bożego z rodu Dawida, której nie zaakceptowali, tak też jest to próba dla Ludu Bożego - dzieci, które stworzył i żąda czci i chwały, bo Niepokalana zmiażdży głowę węża piekielnego. Tak jak wtedy nastąpiła walka św. Michała Archanioła ze zbuntowanymi aniołami, tak to zawołanie , da zwycięstwo i teraz.

Ta walka z resztą Jej potomstwa trwa, duchowa i wręcz. Ale Bóg w Trójcy Jedyny dał łaskę Królowej Polski Hetmance Narodu Polskiego Wybranego i na rozkaz Królowej Aniołów, władne hufce zastępów anielskich przystąpią do walki z Lucyferem, Antychrystem i całą plejadą złych duchów na służbie szatana, by go unicestwić, zniszczyć na zawsze wg Woli Bożej. I nastanie Królestwo, tysiącletnie panowanie Boga I Baranka.

Nie lękaj się AMM od Apokalipsy. Bo . To wezwanie powtarzajcie często, na ten czas trwogi i pożogi. Potwierdzenie przesłania Michała Archanioła: ; św. Jana 8/3: . Temat: Głos siedmiu trąb. Rozważyć całość z kapłanem.

Jeszcze słowo pouczenia dla brata M. - Apostoła tych Czasów Końcowych. Inne misje mu dane są ukryte. Błogosławię Ja św. Michał Archanioł, wódz wojska anielskiego i wspieram działanie. Jesteś wybrany bracie do tej walki w tych Czasach Ostatecznych, by gromić z Moją pomocą wszelkich złych duchów w sercach ludzkich. Módl się modlitwą wstawienniczą,uzdrawiając, oczyszczając serca, wyrzucając, uwalniając wszystkie dzieci Boże ze znamion złego ducha. Ogarniaj swoją posługą charyzmatyczną biskupów, kapłanów Kościoła katolickiego, by się ostali, choć nie w pełni. Bóg w Trójcy Jedyny stworzy wszystko nowe.

Jeśli się nie nawrócą, to wzbudzi lud nowy z tych kamieni, gdy zburzy trony szatana począwszy od Watykanu. Ziemia zadrży na dźwięk trąb jerychońskich i rozpadnie się Świątynia Pańska splugawiona przez kulty okultystyczne, Pachamamę - pogańskie obyczaje. Kula ziemska cała pęknie na pół, tak jak widziałaś duchowo AMM od Apokalipsy w Ziemi Świętej będąc czwarty raz na pielgrzymce. Ufaj, trwaj w pokoju wybranego dziecka Bożego.

Ty i brat Marek wybrani do dzieł wielkich - jeszcze sekretne dla świata, ale w swoim sercu rozważać to co ma się dokonać. Stanie się. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Niech AMM od Apokalipsy będzie dla ciebie powiernicą i z Woli Bożej i potęgi wspomaga w tej walce, którą prowadzisz, bo Królowa Szkaplerza Świętego do tej walki duchowej ją przysposobiła i Ja św. Michał Archanioł w tej misji gromienia złych duchów pouczałem i pouczam.Wspólnie walczymy w ujarzmianiu zła wszelkiego. I niech się tak stanie. Królowa Aniołów i Archaniołów i Ludu Bożego. Amen. Amen. Amen. Dać dziękczynienie: Koronka do 9-ciu Chórów Anielskich - szturmówka też mile widziana. Bogu w Trójcy Jedynemu chwała niech będzie w aniołach stróżach wszystkich ludzi. Teraz i na zawsze. Amen. Amen. Amen. Spisane dnia 21-22 maja 2022r.


21 V 2022r. Słowo Boże do AMM od Apokalipsy

Pielgrzymka do Dębowca do Matki Bożej Saletyńskiej, do św. Jana z Dukli w Miejscu Piastowym, do Sanktuarium św. Michała Archanioła i św. Andrzeja Boboli w Strachocinie dnia 21 V 2022r.

+++ W Imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Błogosławię ciebie AMM od Apokalipsy na spisanie ”Słowa Bożego” danego mocą Ducha Świętego, które Pan Jezus zapowiedział, gdy pielgrzymowałaś do Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, a podczas Eucharystii potwierdził: Apokalipsa św. Jana rozdział 22, werset 3, zapisz: Rozważyć wersety od 1 do 5, dotyczy Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

Przybądź Duchu Święty, serc światłości strumień, daj twoim żyjącym, tobie ufającym, siedmiorakie dary, daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj darów bez miary, w pracy tyś ochłodą w skwarze żywą wodą………………Tak napisz, AMM od Apokalipsy.

Pan  Mój Jezus Chrystus, który teraz da Swoje pouczenie

Ja Król Królów, Król Polski i Wszystkich Narodów, pozdrawiam was pielgrzymująca wg Woli Matki Boga i człowieka do tych miejsc świętych i ręką Boga w Trójcy Jedynego pobłogosławionych.

Tu w świątyni Bazyliki Mojej Matki Saletyńskiej, płaczącej nad dziećmi, chciałem was powitać dziatki moje i pobłogosławić przez posługę tego kapłana miłemu Mojemu Najświętszemu Sercu i Niepokalanemu Sercu Mojej Umiłowanej Matki w imię Boga Ojca, Mnie Boga Syna Człowieczego, Króla Polski, Boga Ducha Świętego, za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Królowej Waszej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Daliście Jej wielką radość. Każdego i każdą z was zaprosiła po imieniu, bo pragnie ratować lud swój - Polski Naród dany Jej w opiekę, zawierzony u stóp Królowej Matki Bożej Łaskawej we Lwowie przez Króla Jana Kazimierza, ślubami ręką św. Andrzeja Boboli spisanymi i w pełnym można rzec znaczeniu, powielone Ślubami Jasnogórskimi przez bł. kard. Stefana prymasa Polski, Męża Stanu, Królowej Hetmance Narodu Polskiego oddany dnia 26 sierpnia 1956r. r. I wasza trasa pielgrzymkowa, miejsca tego kultu nawiedza. Wasza ofiara i modlitwy zostały wysłuchane i dane do skarbca na ratunek Polski - Nowego Jeruzalem. Ponieważ jesteście w wielkim kryzysie wiary, wasi zagubieni arcypasterze wydali wiele decyzji nie wg Woli Bożej, za co winni dać przebłaganie.

Ta pandemia dążyła do tego, by was wierni chrześcijanie oddalić od Mszy Świętej, sakramentów, i do profanacji Eucharystii zmusić. Z tej próby wiary Kościół, szczególnie jego przewódcy nie wyszli zwycięsko. Bo trwa wielka walka masońskich zniewolonych pasterzy i kapłanów szkolonych w nowoczesnych seminariach, przeciw tradycji wiernych kapłanów zachowujących dogmaty wiary i doktrynę wierną Konsekracji chleba i wina podaną przeze Mnie Chrystusa Króla, podczas Ostatniej Wieczerzy, gdzie Sam się stałem Ciałem i Krwią, by dać wam życie wieczne.

A teraz ten terror sztucznie napędzany z powodu wojny Ukraińsko- Rosyjskiej, oraz zarządzeń nie polskiego Rządu w Polskim Sejmie i Senacie, jak również ostatniej decyzji wystąpienia Prezydenta Dudy w Sejmie Ukraińskim, wbiją wam nóż w plecy. Polacy, Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem, sam sobie zaciskasz pętle złego ducha na szyję.

Ratujcie się przez procesje pokutne, adoracje, post narodowy. Nowy też reżim sanitarny małpiej ospy wam zafundują, który przedstawiciele elity rządzącej z WHO podpisali, by ujarzmić wolność.

Było powiedziane, że wszelkie wspólne systemy polityczne, bankowo-finansowe, religijne, sanitarne, szkolnictwa na uczelniach świeckich i seminariach będą prowadzone, ale nie z zachowaniem „Dekalogu”. Kłamstwo podawane w mediach, zdrada Rządu, prawie pełna zdrada pasterzy i kapłanów płatnych ze środków masońskich, kontrola dzieci Bożych w pełni przez współczesne technologie - pogłębia frustrację, zamęt.

Ostoją się tylko w małej liczbie dzieci wierne Bogu w Trójcy Jedynemu, które Matka Najświętsza Moja i Wasza przysposobiła do walki ze złem, dając światło Ducha Świętego, by w Mądrości Bożej rozeznawać zakamuflowane ;elity wyższych rządzących teraz w waszej Ojczyźnie i Polskiego Episkopatu. Bądźcie bardzo ostrożni w wydawaniu opinii na bliźniego, który cierpi udręki, a męka będzie jeszcze większa dla tych, którzy przyjęli ten eliksir śmiercionośny w pseudo szczepionkach. Teraz działanie ich będzie się pogłębiać przez zastosowanie nowych metod ujarzmiania was, by zmanipulować wasze myślenie, działanie do obłędu. Musicie się przygotować, sztuczna inteligencja zapanuje.

Należy już teraz okazać skruchę, żal za grzechy, odnowić sakrament pokuty, dużo modlić się adorując Mnie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Błagać, bo kara dzieci Bożych zbliża się.

Wkrótce ogień pochłonie wiele istot dzieci, ale nie tych, którzy za Boga mają Boga w Trójcy Jedynego, lecz tych co za Boga mają Belzebuba, który omamił większą część elity rządzącej w Rządzie Polskim i Episkopacie Polskim, ich pachołków rządzących na usługach złego - ale nie Polaków z krwi i kości.

Śmierć i pożoga wejdzie do waszych domów i domostw, jeśli szybko nie padniecie na twarz przed Majestatem Boga Wszechmogącego. Jest to już prawie ostatnia łaska dana jako „ostrzeżenie”, wyproszona za waszą modlitwę i trud pielgrzymi.

Trwajcie w pokoju serca wy wybrani, bo to orędzie dane dzieciom Maksyminowi i Melanii w La Salette jest teraz jako przypomnienie do zachowania i wykonania. Tak jak było powiedziane:  to jest ten czas. Zlekceważyliście orędzia, prośby Matki Bożej Płaczącej - Pojednawczyni grzeszników z 19 września 1846r., potem zawierzenie Matki Bożej Fatimskiej Różańcowej, a teraz współczesne Królowej Pokoju, trwającej w Mediugorje.

Tyle proroctw współczesnych mistyków kapłanów i świeckich, szczególnie prośby dane przez Rozalię Celakównę o pełną Intronizację i Koronację Jezusa Chrystusa z nadaniem tytułu Króla Polski, bo tylko to może obronić Królestwo Maryi i Królestwo Jezusa przez Przeczyste Serce św. Józefa.

To mówi mocą Ducha Świętego św. Andrzej Bobola - męczennik i główny patron Polski. Szczególnie Ja Jezuita ubolewam nad tym S.B. Tadeuszem Kiersztynem, który w tym dziele przygotował materiały do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, a jak został potraktowany?

Ale pamięć Boża i sprawiedliwość jest nieomylna. O niewdzięczni słudzy nie Boga Wszechmogącego, ale Antychrysta - co zrobiliście? A żniwo dojrzało do karania. I tak się stanie. Błogosławi was Polacy za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli +++ Bóg Ojciec,+++ Bóg Syn Król Polski i Narodów, +++ i Bóg Duch Święty. Amen. Amen. Amen.

Nie lękaj się dziecko AMM od Apokalipsy, wybranko Trójcy Świętej, zapisać tego Słowa Bożego. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówił Król Polski oczekujący na Pełną Intronizację co was może uratować dzieci Boże i Polskę Ojczyznę waszą. I z Jego Woli - św. Andrzej Bobola dodał swoje zdanie. A teraz przemówi Królowa Polski, Matka Boża Płacząca w La Salette, Niepokalana z Pustelni w Dukli, gdzie Jej słowo usłyszałaś: „ Czas oczyszczenia trwa, Apokalipsa trwa”.

Córko moja najmniejsza z najmniejszych – niewolnico. Nakazałam ci spojrzeć na ołtarz główny, gdzie na górnym poziomie stoją wizerunki aniołów gotowych zatrąbić na rozkaz Archanioła Michała wodza wojska anielskiego. A kiedy się to stanie to i w Polsce jeżeli się nie nawróci, to nie pozostanie kamień na kamieniu. Bo wielu z was zawiodło - Narodzie Wybrany na Nowe Jeruzalem. Szczególnie biskupi, kapłani, których Bóg Ojciec Wszechmogący wybrał, by nauczali i przygotowali Lud Mój na drugie przyjście Syna Mojego Jezusa Chrystusa, o czym jest napisane w pismach i proroctwach.

Tak, ostanie was bardzo mało, gdy czasu próby godnie nie przetrwacie, gdy w pełni nie nawrócicie się. Należy wyrzucić precz z waszych serc złego ducha, nie może was rozpierać pycha, bo mądrzy jesteście. Pokory wam potrzeba, by zrozumieć .

Pozdrawiam organizatorów, Ja Matka Boga Żywego z Bazyliki Mniejszej Saletyńskiej, szczególnie kapłana Marcina na służbie u Matki Syna Mojego. Twoje kapłaństwo i twoja posługa Synu Mój jest Mnie Matce Kapłanów i Mojemu Synowi Najwyższemu Kapłanowi miła, bo wg Serca Najświętszego prowadzona. Trwaj w pokoju, a włosy na twojej głowie są policzone. Ufaj, błogosław i współpracuj z łaska Bożą na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Pouczaj małą trzódkę, daję Ci miano Apostoła tych czasów, odwagi. Potwierdzenie: Psalm 6 werset 2, zapisz: <>.

To wystarczy AMM od Apokalipsy. Błogosławi Mój Syn Król Polski przez Moje Niepokalane Serce, pełne Miłości i Boleści. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Przesłanie św. Michała Archanioła z Sanktuarium z Miejsca Piastowego do AMM od Apokalipsy.

Napisz: Michalina, to imię zobowiązuje. Cieszę się bardzo z nawiedzenia waszej grupki dzieci Bożych Maryi i Jezusa i błogosławię przez ręce i serce Ojca Zgromadzenia św. Michała Archanioła. W Imię +++ Boga Ojca Wszechmogącego, +++Syna Bożego Jednorodzonego, +++ Boga Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz, czas rozliczenia dzieci Bożych i całego ludu, szczególnie służb kościelnych zbliża się. „Oświetlenie sumień” już jest w drzwiach. Módlcie się dzieci Boże, módlcie się, módlcie się. Wzywajcie świętych aniołów waszych do pomocy na te czasy trudne. Ucisk wielki zbliżył się. Naród, pasterze i kapłani nie są posłuszni Woli Bożej.

Tak jak Bóg Ojciec Wszechmogący dał próbę aniołom - duchom czystym dając wizję Niewiasty Obleczonej w Słońce, a księżyc pod jej stopami, która porodzi Syna Bożego z rodu Dawida, której nie zaakceptowali, tak też jest to próba dla Ludu Bożego - dzieci, które stworzył i żąda czci i chwały, bo Niepokalana zmiażdży głowę węża piekielnego. Tak jak wtedy nastąpiła walka św. Michała Archanioła ze zbuntowanymi aniołami, tak to zawołanie , da zwycięstwo i teraz.

Ta walka z resztą Jej potomstwa trwa,duchowa i wręcz. Ale Bóg w Trójcy Jedyny dał łaskę Królowej Polski Hetmance Narodu Polskiego Wybranego i na rozkaz Królowej Aniołów, władne hufce zastępów anielskich przystąpią do walki z Lucyferem, Antychrystem i całą plejadą złych duchów na służbie szatana, by go unicestwić, zniszczyć na zawsze wg Woli Bożej. I nastanie Królestwo, tysiącletnie panowanie Boga I Baranka.

Nie lękaj się AMM od Apokalipsy. Bo . To wezwanie powtarzajcie często, na ten czas trwogi i pożogi. Potwierdzenie przesłania Michała Archanioła: Apokalipsa św. Jana 8/3: . Temat: Głos siedmiu trąb. Rozważyć całość z kapłanem.

Jeszcze słowo pouczenia dla brata M. - Apostoła tych Czasów Końcowych. Inne misje mu dane są ukryte. Błogosławię Ja św. Michał Archanioł, wódz wojska anielskiego i wspieram działanie. Jesteś wybrany bracie do tej walki w tych Czasach Ostatecznych, by gromić z Moją pomocą wszelkich złych duchów w sercach ludzkich. Módl się modlitwą wstawienniczą, uzdrawiając, oczyszczając serca, wyrzucając, uwalniając wszystkie dzieci Boże ze znamion złego ducha. Ogarniaj swoją posługą charyzmatyczną biskupów, kapłanów Kościoła katolickiego, by się ostali, choć nie w pełni. Bóg w Trójcy Jedyny stworzy wszystko nowe.

Jeśli się nie nawrócą, to wzbudzi lud nowy z tych kamieni, gdy zburzy trony szatana począwszy od Watykanu. Ziemia zadrży na dźwięk trąb jerychońskich i rozpadnie się Świątynia Pańska splugawiona przez kulty okultystyczne, Pachamamę - pogańskie obyczaje. Kula ziemska cała pęknie na pół, tak jak widziałaś duchowo AMM od Apokalipsy w Ziemi Świętej będąc czwarty raz na pielgrzymce. Ufaj, trwaj w pokoju wybranego dziecka Bożego.

Ty i brat Marek wybrani do dzieł wielkich - jeszcze sekretne dla świata, ale w swoim sercu rozważać to co ma się dokonać. Stanie się. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Niech AMM od Apokalipsy będzie dla ciebie powiernicą i z Woli Bożej i potęgi wspomaga w tej walce, którą prowadzisz, bo Królowa Szkaplerza Świętego do tej walki duchowej ją przysposobiła i Ja św. Michał Archanioł w tej misji gromienia złych duchów pouczałem i pouczam. Wspólnie walczymy w ujarzmianiu zła wszelkiego. I niech się tak stanie. Królowa Aniołów i Archaniołów i Ludu Bożego. Amen. Amen. Amen.

Dać dziękczynienie: Koronka do 9-ciu Chórów Anielskich - szturmówka też mile widziana. Bogu w Trójcy Jedynemu chwała niech będzie w aniołach stróżach wszystkich ludzi. Teraz i na zawsze. Amen. Amen. Amen. Spisane dnia 21-22 maja 2022r.