Orędz-Alicja M.M./cz.IV /Krwawy bicz

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/

27.XI. 2018 r.

Przyjdź Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi Twojej Oblubienicy........ Tak jak usłyszałaś w Godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki Narodu Polskiego, otrzymasz pouczenie po 2 godz. rano i 4- godz. wieczorem [po] Adoracji NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU ZAKOŃCZONEJ MSZĄ ŚWIĘTĄ.

PODCZAS PODNIESIENIA POTWIERDZENIE "Słowa Bożego: " Psalm 30 werset 8 – Zapisz teraz:    " Z łaski Twojej Panie, uczynniłeś mnie niezdobytą górą, a gdy ukryłeś swe oblicze ogarnęła *, mnie trwoga”.

/Po przyjęciu Eucharystii/  Słowo Pana Jezusa:

Podam Regułę "Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach.

Potem polecenie: „Idź, podziękuj Matce Najświętszej, bo Królowa to wyprosiła”. Pochylam głowę, całuję stopnie ołtarzy Chrystusa Króla i Matki Niepokalanej i proszę o potwierdzenie. Słyszę: „Księga Zachariasza - rozdz. 3 werset 8, zapisz:

  „Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoje towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem, ześlę sługę mego - Odrośl*/ i rozważ do końca/. Wizja czwarta: „Przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty”.

W imię Boga w Trójcy Jedynego Mojego Ojca i waszego, Moje Króla królów i Pana Panów Syna człowieczego i Ducha Świętego, błogosławię was dzieci Królowej Polski na Jej wszechmocną prośbę czyniąc znak krzyża. Amen. Amen. Amen.

I wy też tak czyńcie-Ty AMM i wszyscy, którym z mojej łaski to pouczenie zostało podane, czytane i wykonane. Mocą modlitwy waszej wiary to się stanie. Amen. Amen. Amen.


REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.


Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJ JEDYNEGO.


TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA

SWOJEGO SERCA

winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc,

czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.


ANIOŁ STRÓŻ-dopowiedzenie.

Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - Alicja M.M./całość cz. II –11X2018r.]

Napisz: Spisane dnia 27.XI. 2018r. Italia. godz. 21.00 do 23.30.

A teraz złóż dziękczynienie – Modlitwa „kompleta”- uroczyste  Nieszpory były w Kościele św. Stefana w asyście kapłanów i biskupa ze względu na wspomnienie liturgiczne bł. Mari Magdaleny - dell Incarnazione, córa tej ziemi  - adoratrycze  Santissimu  Sacramentu -  festa do 29.10.2018 r.

Dziękuję tej błogosławionej, bo powiedziała że jestem powierzoną szczególnie. Dała mi słowo do proboszcza i biskupa bo wolą Bożą jest by w tym miejscu gdzie się urodziła, była wybudowana kaplica i siostry dzień i noc adorowały Pana Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Alicja Maria Michalina od Apokalipsy.

------------

 


Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/2. XII. 2018 r/.


+ W IMIĘ   BOGA W  TRÓJCY  JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO.  Amen. Amen. Amen. Rozkazuje Królowa Narodu Polskiego – otwórz Pismo Święte psalm 12 werset 3. Zapisz: "Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego, mówią podstępnymi wargami i sercem obłudnym".

Alicjo Mario Michalino córko moja umiłowana nie lękaj się przyjąć tego świętego pouczenia, bo Pan Jezus po Przeistoczeniu obecny w Eucharystii powiedział:          

”Da słowo Niepokalana”. Potwierdzenie: Apokalipsa św. Jana rozdział 3 werset 8. Zapisz: "Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte*, których nikt nie może zamknąć, bo chociaż masz moc znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia".

Potem po dwóch częściach różańca świętego, łącząc się z Jasną Górą w godzinie Apelu Królowej Polski – wizja: Napis: ''JESTEM”. Chcąc się upewnić, prosiłam Świętego Jana Pawła II – Obraz: W szatach kapłańskich siedzący przy biurko i słowo:   "Wybrana, to trzeba przyjąć i spisać”. Potem polecenie: „Załóż szkaplerz”. /Słucham Matko Kochana Niepokalana - przepraszam, ale ciągle są przeszkody ludzkie/.

 

Posłuchaj córko moja, nachyl ucha. Prawda Boża zawsze zwycięża, choć niejednokrotnie we łzach przyjęta. Tak będzie i teraz, skoro lud mój nie posłuchał poleceń BOGA OJCA STWORZYCIELA, ODRZUCIŁ SŁOWA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA. POUCZEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO NIE ZREALIZOWAŁ, NIE ZWAŻAŁ na prośby Moje Królowej Narodu Polskiego. Nie zwraca uwagi, odrzuca bożych proroków wybranych na ten czas ostateczny. Szczególnie episkopat - Moi synowie w szkarłatach lekceważący wszystkie przesłania.

Ignorują więc "Boże Przykazania"- TO ICH WYPLUJE BÓG WSZECHMOGĄCY ZE SWOICH WNĘTRZNOŚCI, bo trzeba być albo zimnym albo gorącym, bo letnich nie chce i nie potrzebuje.

Zbyt dużo czasu dał STWORZYCIEL na wykonanie tych Bożych spraw, szczególnie dzieła Intronizacji  Mojego SYNA JEZUSA CHRYSTUSA jak wcześniej powiedziałam prosząc,  błagając OJCA WSZECHMOGĄCEGO I WASZEGO BY POWSTRZYMAŁ SWOJĄ KARZĄCĄ DŁOŃ NAD MOIM KRÓLESTWEM.

Nie usłuchaliście, nie pomogły łzy Matki. Prośby maluczkich jeszcze dawały Mnie Matce Bolejącej nad swoimi dziećmi, impuls do DZIAŁANIA.

Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO  W EUCHARYSTII w godzinie miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę bo 

''KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ''!

BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie  w biskupstwie.  A tak liczyłam na ich wstawiennictwo, modlitwę a szczególnie działania związane z wyniesieniem do GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ MOJEGO SYNA Z NADANIEM TYTUŁU "CHRYSTUS KRÓL POLSKI, CO MU SIĘ SŁUSZNIE NALEŻY Z PRZYWILEJU - PO PIERWSZE MATKI KRÓLOWEJ POLSKI, NIE MÓWIĄC JUŻ O GODNOŚCI WSZECHPOTĘŻNEJ SYNA BOGA, który dał życie by was ratować od potępienia wiecznego jako okup z miłości do grzeszników.

I słusznie MU się ten tytuł należy o czym dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  CHRYSTUSA KRÓLA   w swoich krajach.              

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich

oczyszczonych sercach”

wg Reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.

Pytam? Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami  państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii? Też proszę dokonajcie tego zawierzenia przymierza z BOGIEM  WSZECHPOTĘŻNYM - ALEANCA.

Naprawdę proszę JA Matka Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. Jeszcze BÓG OJCIEC DAŁ TĄ SZANSĘ DLA WAS ze względu na waszą pobożność uczczenia Mojego Niepokalanego Serca w to święto Mojego Niepokalanego Poczęcia. I nie lekceważcie Mojej prośby, rzec można ostatniej. Nie zatracie tej łaski za darmo wam danej od N I E P O K A L A N E J. Proszę otwórzcie swoje serca EX. w biskupstwie, kapłaństwie wg hierarchii.

Czy to już wszystko Matko Moja Niepokalana Maryjo?

Nie! Mocą Ducha Świętego chcę mówić nieustannie do waszych serc. Błagam, by Duch Święty, Mój Oblubieniec pootwierał wasze serca, bo płodność Jego jest nieskończona, wieje kędy chce. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.          

AMM mała gołąbko Ducha Świętego złóż dziękczynienie, ofiarowując się nieustannie w tej intencji INTRONIZACJI MOJEGO SYNA NA KRÓLA POLSKI i inni niech to czynią, by POLSKA  to Nowe Jeruzalem z GODNOŚCIĄ  PRZYJĘŁA TĄ ŁASKĘ WYBRAŃSTWA, by jak najwięcej Was pozostało po tym oczyszczeniu MAŁEGO SĄDU DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przez Moje Niepokalane Serce błagam Ojca Syna i Ducha Świętego, by nakreślił ZNAK KRZYŻA NAD POLSKĄ OJCZYZNĄ WASZĄ i by to BŁOGOSŁAWIEŃSTWO otworzyło każde serce na działanie łaski Bożej.  W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen.. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego" Księga Zachariasza rozdział 3 werset 3. Zapisz: "A Jozue stojąc przed aniołem, miał szaty brudne''.

Napisz, że pouczenie Niepokalanej Dziewicy Hetmanki Narodu Polskiego spisane na klęcząco wg pouczenia Świętego Anioła Stróża Polski - Ave, przy pomocy Mojego Anioła Stróża /klęcząc odczuwam bliskość Niepokalanej- widząc zarysy sukni/. Pierwsza niedziela miesiąca grudnia 02.12.2018r. Jest to dzień modlitwy w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, dlatego przyszedł mi z pomocą. Bóg zapłać.                "

 

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II

TE DEUM JAKO  DZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS  Maryi  powtarzam i  wy tak czyńcie kochane dzieci  Maryi  Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ. 

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Składam pocałunek pokoju na twoim policzku Moja Mała Sekretarko. Amen. Amen. Amen. I niech ten pocałunek świętego pokoju umocni was i da radość, daną wam wszystkim prowadzącym to dzieło, szczególnie Kolegium, wymienię z imienia; B.Z z rodziną, MM z rodziną, M. M z Basią, W.P. J.B i brat Marian. W.S.

Błogosławię, ufajcie, proście nieustannie, bo my tu w niebie błagamy za wami, trwajcie w pokoju, cokolwiek  Bóg  Wszechmogący postanowi JEGO WOLA JEST ŚWIĘTA. 

PRAWDA kosztuje, stając w prawdzie i duchu przed  BOGIEM TRÓJ JEDYNYM, to jest ten czas, a będzie czas pożogi, jeżeli słudzy w kapłaństwie, biskupi, których w imię Boże Ja konsekrowałem tego wołania nie usłyszą.  Mówię Wam biada Wam, biada, powtarzam biada...............................................

Zróbcie wszystko co wam BÓG NAJWYŻSZY oznajmił.

NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI.

Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie!

Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski.

Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie?

Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować  "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,  słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU?

Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony. Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp. Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić , czego was uczyłem. Co wyście z tym  moim  duchowym dziedzictwem  zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani. Działajcie, słuchajcie natchnień Ducha Świętego.

Nie zmarnujcie tej łaski/ szansy/ jaką BÓG TRÓJ JEDYNY DAJE przez lata męczeństwa Polski, świętych męczenników w 100-lecie niepodległości. Niech was tchórzostwo nie opanuje, choć by trzeba oddać życie w obronie wiary ojców naszych, w obronie Eucharystii. To czyńcie o co wzywam was ze łzami w oczach z sercem gorejącym jak mówi ta pieśń Maryjna, a zakończę słowami; Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana o jak wielka jest twoja rana........ oby ten "krwawy bicz " nie dotknął was w pełni.

AMM. Wyraźnie powiedziałem, nie lękaj się, nie są to słowa twoje / małe narzędzie w rękach Matki ale mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Paweł II PAPIEŻ, za pozwoleniem KRÓLOWEJ POLSKI, KTÓREJ CAŁE ŻYCIE I PONTYFIKAT ZAWIERZYŁEM I WY TAK CZYŃCIE.

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI

CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL

POLSKI”.

AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. Potwierdzenie " Słowa Bożego'' psalm 14 werset 2. Zapisz: „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga”.

Bóg zapłać, dnia 02.12.2018 rok. Italia godz. 21.30 do 24.OO . Alicja Maria Michalina uniżona sługa Niepokalanej Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie.


Ps. Treść Reguły, komentarz oraz wydruk Reguły:

/Menu strony:-----> "Reguła Intronizacji w sercu"/

                                                                    www.domymodlitwyjp2.pl/Reguła Intronizacji w sercu/


-----------


Słowo Boże

do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy


/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/26. XII. 2018 r/.


+++ BOŻE  NARODZENIE – 25XII 2018r.

W imię Boga w Trójcyjedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Ame. Amen.

Zapowiedź "Słowa Bożego" otrzymałaś w wigilię Bożego Narodzenia podczas  pasterki. Będzie mówił PAN JEZUS - DZIECIĘ BOŻE O SWOJEJ WIELKIEJ MIŁOŚCI. Potwierdzenie: Apokalipsa 13 werset 6-7.  Zapisz teraz w godzinie Apelu Jasnogórskiej Pani Hetmanki Narodu Polskiego, która przekazała Psalm 12 werset 5 -7 jako  udokumentowanie   dzisiaj  podczas Eucharystii. Po różańcu świętym, łącząc się duchowo z Radiem Maryja, polecenie: Przygotuj się, zadzwoń do ks. Andrzeja, złóż życzenia i proś o błogosławieństwo na przyjęcie i spisanie mocą Ducha Świętego Bożego pouczenia / co też uczyniłam/, bo kapłańskie błogosławieństwo Syna Mojego otwiera serce i duszę wg świętej Woli Bożej, co usłyszałaś adorując Dziecię Jezus w Hostii Świętej klęcząc przy żłobku. Słowo Boże otrzymasz jak będzie Wola Boża. /I niech się tak stanie/. I tak się stało. Amen. Amen. Amen.                                          

Napisz: Pan Mój i Bóg Mój, Jemu chwała teraz i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. JA BOSKIE DZIECIĄTKO MÓWIĘ MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. Zapisz najpierw psalm 12 werset 5 do końca rozważyć: Tych, którzy mówią:  Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich- mówi Pan* .

Tak błogosławię ciebie najmniejsza niewolnico Najświętszej Maryi Dziewicy tak drogiej Mojej Matce, która Mnie zrodziła wg poselstwa Archanioła Gabriela. Stało się i Słowo Boga Ojca Mocą Ducha Świętego zamieszkało najpierw w łonie Dziewicy i na wieki Dziewicą pozostała. A potem to Słowo Boże- to Ja Boskie Dzieciątko, które Ciałem się stało, zamieszkało tu na ziemi wśród zakłamanego świata. Wtedy przyszedłem do swoich, ale mnie nie rozpoznali, odrzucili, ukrzyżowali- to było Moje pierwsze przyjście. Tak też Moje powtórne przyjście będzie podobne.

Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. „Prześwietlenie sumień” zbliża się nie ochronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką „JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

Dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce - tego narodu - otrzymają pouczenia jak zachować się należy. Inne nieroztropne i nierozsądne Jej dzieci w hierarchii kościoła, a więc arcybiskupi, biskupi i kapłani, ojcowie zakonnicy, misjonarze, zakonnice, może jeszcze zdążą się przygotować, gdy upadną na kolana i będą wzywać Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętych i błogosławionych tej waszej ziemi, bo nie usłuchali Jej majestatu poleceń.

Moja Miłość jest wielka, czysta, niepojęta wg waszego rozumowania tu na ziemi. Żal Mnie was bo i Ja żyłem na  ziemi, kontemplowałem Miłość Ojca Mojego. Ja Bóg z Boga, światłość ze światłości,  słuchałem pouczeń Mojej Matki Najświętszej Bogarodzicy Dziewicy, szanowałem posługę świętego Józefa Mojego przybranego Ojca.

Wzór bierzcie z Niego wy na urzędach Moi ministrowie, kardynałowie, biskupi, kapłani. Słuchajcie maluczkich, otwórzcie uszy i serca na moc Słów Bożych, które przekazuje niebo. O, jak wam się wydaje, że wy jesteście nieomylni w swojej posłudze wg Boga w Trójcy Jedynego, Jego świętych pouczeń, żądań. Czy jesteście głusi, na co czekacie, nie wspomnę  już o godnej MNIE INTRONIZACJI NA KRÓLA POLSKI, bo zablokowaliście łaski płynące  z nieba na wasz Naród Wybrany.

Dlaczego pytam?  Tyle razy, dlaczego? Dajcie odpowiedz w waszych sercach. 

Napisz AMM Mała Gołąbko Ducha,  nie lękaj się, nie jest to mowa twoja, ale mocą Ducha Świętego mówi KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY - BOŻE DZIECIĘ. Proś, bym podniósł dłoń swoją i obficie wam błogosławił na prośbę Mojej i waszej Mamy – Jej świątobliwej Królowej Polski i wszystkim, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia niech błogosławi. Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

Błogosławi Dziecię Jezus na prośbę Królowej Polski. W imię Ojca i swoje święte imię Jezus i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

A teraz da święte pouczenie Bogarodzica Dziewica Maryja. Potwierdzenie, Apokalipsa św. Jana rozdział 13 werset 6. Zapisz: Smok przekazuje władzę Bestii. "Zatem  otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by  bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba." / rozważyć do końca /.

Alicjo Mario Michalino moja umiłowana córo królewska, napisz „od Apokalipsy”. Ja  Królowa Polski w dniu Narodzenia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa Boskiego Dzieciątka, pozdrawiam was umiłowane dzieci Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”.

I wy to powtarzajcie  wybrani synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie. Mówię Wam przerwijcie tę zmowę milczenia, otwórzcie swoje serca na działanie mocy Ducha Świętego.

Działajcie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, niech Mój Syn Boże Dziecię zatryumfuje w waszych sercach przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca św. Józefa. Już po ludzku mówiąc,  niczego się  Dziecięciu nie odmawia bo jest bezbronne, czyste, ufne, kochane. Zaproście go do swoich serc i niech się tak stanie. Niech ta niewinna Miłość będzie kochana. A tak zaproszony będzie budował Swoje Królestwo w waszych sercach, tylko czystych sercach wg podanej reguły  „JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ". Więc  zginą wszelki przeszkody, zaufać trzeba, zawsze jest Boże zwycięstwo, ale trzeba wiary, która mury przybija.

Spójrzcie na Mnie waszą Mamę i  Mamę Jezusa i zadajcie sobie to pytanie; Jaka jest wasza  wiara ? Bóg stał się człowiekiem, by dać wam łaski, ale trzeba mówić: „nie moja, ale Twoja święta Wola niech sie stanie”. Amen. Amen. Amen. Ta Wielka Mała Miłość nie jest kochana.

Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki.

Co mam napisać jeszcze Matko Moja Umiłowana?

Córko Moja niewolnico, złączona miłością macierzyńską w Moim Niepokalanym Sercu dziewiczym. Chcę ci podziękować za to cierpienie, które z miłością przyjęłaś, choć ból wielki ale i łzy i krew przelana jest potrzebna, bo walka jak widzisz jest wręcz. Mój nieprzyjaciel wyrzuca ostatnie macki, tak mu śpieszno, by kościół święty zatracił swój honor, świat wartość grzechu, chce ucisku dla wybranych.

Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie. T

ak to czas zamętu, Boże sprawy odrzucają, panoszy się zło i swawola, wszystko z dopustu Bożego, a mogło być inaczej. Tak jak mówiłam, polski naród chcę ochronić, a macie wolną wolę i Bóg  nie będzie interweniował, bo uczynił człowieka na Swój obraz i podobieństwo.

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać.  To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar.  Celibat znieść? Co jeszcze zło wymyśli? Ale Kościoła świętego nie pokona, bo na skale zbudowany. Bóg  Ojciec dopuści, to oczyszczenie nastąpi i to bardzo szybko się dokona.

Polski Kościół chcę obronić, czekam na waszą współpracę, ale już minuty, minuty, minuty.  Oczyszczenie trwa, czy nie widzicie? A więc ślepi ślepych nie będą prowadzić do zagłady owiec.

Pasterze powstańcie w jedności siła, tego uczył święty Mój Syn Jan Paweł II. Ufając – tak, dzielę się opłatkiem z wami w dniu BOŻEGO NARODZENIA, zapraszam Dziecię Jezus do waszych serc exl. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie/.

I tak się stanie, ale trzeba dobrej woli i pracy pasterzy w tej Mojej Matczynej prośbie. O błogosławieństwo proszę Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa z Mojego ciała zrodzonego. W imię Ojca Syna Mojego i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie: List św. Pawła do Galatów rozdz. 3 werset 8, zapisz: Wzorem Abrahama. I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody*.

Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będą dzięki przez Niepokalane Serce Bogurodzicy Dziewicy Hetmanki Jasnogórskiej Pani, Królowej Polski. Amen. Amen. Amen. Uniżona sługa niewolnica Najświętszej Maryj Panny. AMM- godz. 21.00- 23.00, część I . Orędzie spisane na kolanach.


Część II dnia 26.XII. 2018r.- Dzień św. Szczepana męczennika

Na prośbę Bogarodzicy Dziewicy przemówi Bóg Ojciec Wszechmogący, „który wielki jest ten który jest”. Po przyjęciu Eucharystii pouczenie mojego Anioła Stróża.  Zatrzymaj się przy stajence i proś, uwielbiaj, błagaj Ojca i Syna i Ducha Świętego, dziękuj za otrzymane Słowo Boże i zapisz potwierdzenie na pouczenie święte Boga samego-psalm 45, werset 16 /Podała Maryja Matka Jezusa Maleńkiego/. Zapisz: Weselna pieśń dla Pomazańca Bożego brzmi: ''Przywodzą je z radością  i   uniesieniem,  prowadzą   do   pałacu   króla". Tak dziecko  Moje, Ja Bóg Wszechpotężny mocą Ducha Świętego mówię: Błogosławię w imię Moje twojego Ojca i Ojca Jezusa, maleńkiego Syna Mojego i Ducha Świętego dzieci wybrane  Królowej Polski – ojczyzny twojej, bo czuwa nad wami Hetmanka, ale przede wszystkim Matka Mojego Syna, której prośbie odmówić nie mogę - pełna łaski Niepokalana.

Jaki skarb macie wy Polacy, tego nie jesteście w stanie pojąć i zrozumieć. Nielicznym jest dana taka łaska.

Ty AMM  moja córo, różyczko, mistyczna duszo, jesteś jedną z nich i teraz czujesz JEJ MAJESTATU bliskość, jest obok ciebie, wspomaga, prosi, chroni, wstawia się za tobą i wszystkimi dziećmi danymi JEJ pod krzyżem, gdzie  w bólu was na nowo zrodziła. A dzielna to Niewiasta, która zgniecie głowę węża, który JEJ potomstwu wypowiedział walkę, teraz szczególnie sama odczułaś, on nie lubi niewolników MARYI, którzy  z miłością JEJ służą. To on wąż przeklęty powiedział „nie będzie służyć”.

To trwa od wieków, ale koniec jest już bliski. Dopuszczam zło, bo też służy do oczyszczenia Kościoła w Polsce i na świecie. Mój wymiar działania i myślenia jest inny. Wy tu na ziemi trwacie w innym wymiarze czasu.

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI.

Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić  i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale  w  a n t y c h r y s t a,  prześladując  MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI  PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych  wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Również Mój Syn dawał wam wskazania, posyłał Moich proroków- ODRZUCILI nie moi synowie na urzędach kościelnych i rząd w waszym kraju, powpadali w dołki masońskie, które odwieczny wróg knuje w swoich planach.

Chce odbierać chwałę w MOICH ŚWIĄTYNIACH, nie potrafi służyć z miłością, a w pychę wchodzi nieustannie. Wydaje mu się, że zwycięży ale jest to zwycięstwo pozorne, dopuszczone przez ze Mnie, bo tym sposobem oczyszczę z brudu kościół święty, jego krnąbrnych pasterzy, którzy zdradzili, sami siebie czyniąc "bogami" w cudzysłowiu. To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku.

Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka / Franek /, który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie. Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS  WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST. Ja Bóg błogosławię szczególnie JEJ wybrane dzieci w Polsce - ojczyźnie twojej.

Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, trwaj w pokoju i ten pokój niech spłynie na każde serce ludzkie, które będzie rozważać i kontemplować te Moje Słowa  i biskupów i kapłanów, którzy chcą Mnie godnie służyć- daję Pieczęć Boga Żywego. O innych, którzy się zagubili, zwątpili lecąc za mamoną już nie wspomnę. Błaga jeszcze Niepokalana Bogurodzica Królowa Polski, ale też nie słuchają. Więc wobec takiej sytuacji, łaski z nieba płynące dla nich są zamknięte.

Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś. Moja miłość Ojcowska nie zdzierży waszych zaprzedanych serc, nie chcecie dobrowolnie powrócić do korzeni wiary chrześcijańskiej, miłości, odpowiedzialności wobec Boga Wszechpotężnego. Nie słuchacie  próśb Matki Najświętszej, wasza ignorancja jest do kwadratu entej, więc nikt was na siłę nie będzie zmuszał. Chcecie zatracić dusze wasze i jeszcze dusze dzieci Moich dzieci chcecie wprowadzić  w zasadzki szatana.

Ale Ja Bóg Trójjedyny na to nie pozwolę. Kocham swoje stworzenia, życie im dałem, Ducha Świętego tchnąłem. Moja moc was też dotknie o ile okażecie  żal za grzechy swoje, bo jeszcze błaga Maryja pełna łaski Królowa Matka Mojego Syna Jednorodzonego, chce was ochronić.

Decyzja należy do was o nieposłuszni synowi w purpurach. Gorzej niż w sanhedrynie jesteście manipulowani. Zrzucie te skorupy, brzydzę się wami. Było wielu powołanych, ale mało zostało wybranych na polskiej ziemi nie mówiąc już o świecie. Proroctwa odrzucacie, bratacie się ze złem, jemu służyć chcecie.  Szybko wpadniecie w ogień piekielny śmierdzącej siarki. Co was tak zniewala upaść na twarz przed Królową Pełną łaski? Może jeszcze znajdziecie furtkę, by wyjść z tego impasu magii, czarnych mszy, pedofilii, homoseksu, materializmu, narkomani, alkoholizmu, obżarstwa?

Nie lękaj się córko Moja królewska -córo AMM, nie jest to mowa twoja, ale mówię Ja Bóg Najwyższy, Wszechpotężny, Miłosierny, ale sprawiedliwy.

I ta sprawiedliwość- Prześwietlenia sumień-  wskaże wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno.  Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem. Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie. Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia. Czy chcecie to zaniedbać, rzucić na bruk lata męczeństwa, prześladowań Polaków i teraz w rocznicę 100-lecia niepodległości co zrobicie?

Na prośbę Królowej Polski błogosławię. W imię Moje Ojca w Trójcyjedynego Syna i Ducha Świętego przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polskiego Narodu. I niech się tak stanie, by chwała Moja rozbrzmiewała w całym Polskim pokoleniu, wybranych dzieci Maryi Jasnogórskiej Hetmanki. Amen. Amen. Amen.

Bogu w Trójcyjedynemu niech będą dzięki i chwała teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Dziękuję kochany Tatusiu, uniżam się przed Twoim po trzykroć świętym majestatem, Ty który jesteś. Amen. Amen. Amen.  Cieszę się, że to uniżenie Mnie oddałaś.

Bóg zapłać kochany Ojcze.  Potwierdzenie "Słowa Boga samego"- Księga Zachariasza  rozdział 3 werset 7, zapisz: godz. 21.00 do 23.00. Italia- 26.XII. 2018 r.

------------


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”/
/01.01. 2019 r/.

+++ 01.I.2019r.  W  IMIĘ  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. Rozkazuję Ja Królowa Narodu Polskiego dane mocą Ducha Świętego, wyproszone przez Moje Niepokalane Serce oblubienicy Jego. Potwierdzenie " Słowa Bożego": Psalm 18 werset 3, zapisz:  „Pani, ostojo moja twierdzo, mój wybawicielu. Boże mój skało* moja na którą się chronię,  tarczo moja, mocy* zbawienia mego i moja obrono!"/ rozważyć do końca/. Błogosławię na prośbę Królowej waszej Hetmanki: W imię Ojca Syna i Moje - Ducha Świętego Nauczyciela, Ożywiciela, Pocieszyciela Jej majestatu, dzieci Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Amen. Amen. Amen.

Radujcie się dzieci tej waszej umiłowanej Matki Królowej Polski, bo tryumf Jej Niepokalanego Serca bliski. Kiedy dokona się ten Akt Bożego Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień”, to wiele serc ludzkich przez ten wstrząs i wstawiennictwo waszych modlitw powróci do Boga Ojca do korzeni chrześcijańskich. Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.

Przez Świętego Józefa Przeczyste Serce prości, błagajcie za siebie i dla innych nie przygotowanych serc Jej dzieci. To jest Moje przesłanie AMM mała gołąbko Ducha Świętego, to jest Mego.  Przekaz ten otrzymałaś, że JA DUCH ŚWIĘTY – przemówię w Nowym Roku 2019 i to potwierdzenie dn. 01.01.2019r.-  Święty Paweł List do Rzymian rozdział 3 werset. 12 zapisz: Wszyscy Żydzi i poganie popadli w grzech  " Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego co dobrze czyni, zgoła ani jednego" / rozważyć do końca/.

Więc trzeba odnowienia serc, by budować Jego Królestwo wg  podanej Reguły.

Ten czas zostanie przyśpieszony, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego. Kiedy zagrzmią trąby anielskie, niebo się skłoni, można rzec wypełnienie Bożych Planów nastąpi, zaćmi się słońce, księżyc nie będzie dawał blasku, jak powiedział BÓG OJCIEC - wszystko runie, bo nie poznaliście czasu łaski nawiedzenia. OSTRZEŻENIE będzie bardzo szybko - czas pożogi i trwogi, czas przygotowania się do oczyszczenia sumień / spowiedź powszechna/, aby zdążyli wszyscy szczególnie ci na piedestałach w hierarchii Kościoła świętego, zabierze wielu nie godnych synów biskupów i kapłanów. Anioł śmierci będzie czynić swoją powinność, przerzedzi  wasze zastępy, szczególnie tych co są przeciwni Intronizacji Chrystus na Króla Polski. Majestatu Trójcy Świętej nie słuchają, lekceważą prośby Hetmanki Bożej Rodzicielki Mojej oblubienicy -Jej pouczeń danych przez maluczkich, a ma prawo żądać.

Oczekiwała i oczekuje waszej miłości WY EXL. wybrane,  nie wszyscy Jej Synowie- zlekceważyliście pouczenia - „Słowa Bożego” przesłania. Polska wybrana winna dać wyraz swojej miłości. Zapomnieliście, że byliście oddani w niewolę JEJ macierzyńskiej miłości. Sprzeniewierzyliście się  wy na urzędach kościelnych i państwowych.  Przecież zostaliście odkupieni Najdroższą Krwią Jej Syna Jezusa Chrystusa, a tak ciężko było i jest dokonać tej Intronizacji?

Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A?

Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?

Prawdziwie jesteście głusi i ślepi, wy w ornatach masońskich chcecie chcieć i służyć dla a n t y c h r y s t a. Dość już tego waszego zaniedbania, szerzenia nie wiary w BOGA  W TRÓJCY JEDYNEGO!  PRZYSZEDŁ CZAS. CZAS NAGLI I TYLKO SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTEGO- wstrząśnie wasze uśpione sumienia. W sercach waszych pełno węży, które wyhodowaliście sami, bo mamona wam na rękę, wyuzdanie, poklepywanie po plecach jedni drugich, w sutannach wodzą na pokuszenie. Jeśli teraz się nie opamiętacie wy w Episkopacie Polski, to już następnej szansy nie ma.

Teraz na prośbę BOGARODZICY  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych BÓG  W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam  „by ta INTRONIZACJA JEZUSA  NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''.

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na  świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą.

AMM mała gołąbko moja trwaj w pokoju Mojej Miłości Ducha Świętego, to są Moje słowa nie twoja mowa. Błogosławię na prośbą Niepokalanej Oblubienicy Mojej Królowej Polski Hetmanki, która błaga za wami. W IMIĘ BOGA OJCA SYNA CZŁOWIECZEGO I MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.  AMEN.  AMEN. Potwierdzenie da Anioł AVE - Stróż Polski, który cię wspomagał w spisaniu Mego Ducha Świętego Słowa, podziękuj Mu.  Mądrość  Syracha  rozdział 16 werset 3 „Przekleństwo bezbożnych: „Nie licz na ich życie, ani nie zwracaj uwagi na ich liczbę ! Więcej bowiem może znaczyć jeden niż tysiąc i lepiej umrzeć bezdzietnym, niż mieć dzieci bezbożne. "

Uniżam się przed Twoim Majestatem OJCZE SYNU I DUCHU ŚWIĘTY, razem z  ANIOŁEM AVE- STRÓŻEM POLSKI, mówię:

Pozdrawiam CIĘ TRÓJCO PRZENAJŚWIĘTSZA, BOŻE OJCZE, POZDRAWIAM CIĘ JEZU CHRYSTE SYNU BOGA ŻYWEGO, KRÓLU MOJEGO SERCA I KRÓLU POLSKI, POZDRAWIAM CIĘ DUCHU ŚWIĘTY OŻYWICIELU, KTÓRY MNIE I NAS WSZYSTKICH POUCZASZ.

Dziękuję, że to w uniżeniu uczyniłaś, modląc się też z Mojej inspiracji modlitwą Anioła Pokoju, ale nie będzie pokoju, bo i cały świat zależy od Polski. Was najpierw oczyszczę i wasza modlitwa wybraństwa-NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, NOWE JERUZALEM, to wy wybrane dzieci twojej Ojczyzny pod Moją opieką Anioła Stróża Ave. Jeżeli chcecie, to wytrwajcie w tych uciskach, udrękach czasu prawdy jaki daje tu na ziemi Ojciec Wszechmogący, a potężny w miłości i gniewie, a Jego sprawiedliwość święta.  Dlatego wy dzieci Polskiej Królowej dążcie do świętości, szczególnie te wybrane- ARMIA MARYI NIEPOKALANEJ  ma iść do zwycięstwa i będzie  was prowadził Święty Michał Archanioł wraz  ze Mną Aniołem Stróżem AVE Polski.

Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA  KRÓLA POLSKI, i tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Alleluja! Spieszcie się wy wybrani mieszkańcy polskiej ziemi by wejść do ziemi w niebie do Jeruzalem Niebieskiego. Tego wam życzę Ja Święty Anioł AVE polskiej ziemi. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Ufajcie.................... uniżona służebnica Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego. AMM Italia. NOWY Rok 2019. godz. 22,oo - 24.oo.

 --------

 

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

/05.I. 2019 r/.

Cz.I.

+++05.I..2019r. Pierwsza sobota stycznia-2019r.  W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.  Błogosławię ja Królowa Polskiego Narodu, Królowa pokoju przez Moje Niepokalane Serce w wigilię Trzech Króli. Potwierdzenie: Psalm 6, werset 8, zapisz: Błaganie o litość: „Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów”. Królowie monarchowie szukali Mojego Syna Jezusa Chrystusa Boskie Dziecię, by Mu się pokłonić, są przedstawicielami wszystkich narodów. Gwiazda wskazywała im drogę, przybyli by oddać hołd Królowi królów Jezusowi Chrystusowi.

Umieli odczytać znaki czasu,  patrzyli na firmamenty nieba, obserwowali, słuchali anioła stróża by nie wracać tą samą drogą, bo ziemski król Herod podstępnie chciał zabić Dziecię Jezus. Również Mój Oblubieniec św. Józef posłuchał poleceń anioła, który wskazał drogę mówiąc: Weź Dziecię i Matkę Jego i uchodź do Egiptu. AMM mała najmniejsza służebnico Moja, napisz jak jest teraz. Królowie ziemscy w hierarchii Kościoła świętego nie rozpoznają daru łaski, bo są zamknięci na przekazy Ducha Świętego, a cóż dopiero królowie ziemscy będący na urzędach państwowych, administracyjnych.

Jedni jak i drudzy na usługach masońskich trwają w zmowie milczenia co do I N T R N Z A C J I MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Tyle razy pouczałam, błagałam, prosiłam, posyłałam posłańców Bożych, ale nie usłuchali i ciągle proszę Ja Matka Jasnogórska Pani Hetmanka Narodu Polskiego, ale nadaremnie.

Mój Syn Król Wszechmogący ma moc i potęgę, by was wyzwolić od złego ducha Polacy dzieci Moi. Ja błagam o litość jak w tym psalmie, ale wy sobie z tego nic nie robicie. Garstka maluczkich wybranych dzieci Moich nieustannie bombarduje niebo, mówiąc waszym językiem.

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U  zostało trochę więcej.  Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę!

Teraz Ja Matka wasza jak mogłabym was opuścić. Matka jest zawsze z wami, dzieci Moje. Jestem z wami pod krzyżem, jak byłam z Jezusem. Tam was zrodziłam i nie chcę utracić. Nie mniej jestem zmuszona nie widząc waszej poprawy; moich i nie moich sług w kapłaństwie i  nie tylko; za krew niewinną przelaną wtedy dzieci niewinnych  w Betlejem  jak i teraz przez wasze źle ustalone prawo aborcji dzieci nienarodzonych. To przeważa szalę wagi waszych uczynków, którą Święty Michał Archanioł trzyma w pieczy, a ta balansuje na nie!

I nie mogę już zatrzymać wyroku Boga Wszechmogącego. Jego Majestatu gniew jest ogromny, za te grzechy odpowiecie szczególnie.


Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa. Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie.

Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W  świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń  Matki  Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski.

Sami wiecie, że Polska to ostatni bastion wiary. Taka dumna byłam z tego narodu, teraz co wy chcecie osiągnąć przez te głupie manifestacje: marsze czarne, równości i pokoju. Przecież to masońska robota opłacana przez loże w Polsce, też buntują młodzież, tworzą bojówki, sekty szatańskie. Czy wy tego nie widzicie ojcowie kościoła, Episkopat? Na czyich jesteście usługach?  Sami wiecie dobrze, czy serce wam nie mówi, a sumienie nie wyrzuca?

Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach  Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego, to was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich serc w parafiach, dekanatach, diecezjach.

Pytam na co czekacie? Po oczyszczeniu  "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie.

Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski.

Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła  was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.  

I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ.

Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście.

„Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII.

Napisz Alicjo Mario Michalino: „Pan mój i Bóg mój”. Nie lękaj się. Mocą Ducha Świętego mówi Królowa Narodu Polskiego, Jasnogórska Hetmanka Królowa pokoju.


O ten pokój trzeba się nieustannie modlić w sercach Polaków arcybiskupów, biskupów, kapłanów rządzących, bo do ich serc kołacze Mój Syn Jezus Chrystus Król twojego serca, Król Polski. Ufam, że Mu otworzą. Potwierdzenie „Słowa Bożego” Apokalipsa rozdz. 3 werset 8 zapisz: "Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte* których nikt nie może zamknąć, bo chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia".

Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka. A Boża maleńka Miłość, która przyszła do swoich, to jest światłość ze światłości - Boga Żywego „Dzieciątka Jezus” nie rozpoznali, której tębry będzie rozjaśniał , to jest ciemności jakie was otaczają.

Pokłon Mu oddali Trzej Królowie, a wy? Już dziś przejdzie pochód ulicami miast, jako wielka manifestacja maluczkich świeckich i ufam Moich synów w kapłaństwie wiernych tradycji Kościoła, młodzież i dzieci, by złożyć hołd Królowi Jezusowi Chrystusowi, ufam, że uznacie Go za Króla Polski. Może nie zakłócą tej manifestacji Bożej wiary ludu Mojego. Bądźcie ostrożni, Módlcie się wy Polacy - NOWE JERUZALEM . Czy to potraficie docenić - Bożą Miłość? Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie.

Trwaj wybrana Trzódko w miłości Boga i bliźniego. Przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca Józefa błagam, Bóg w Trójcy Jedyny obficie wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Maryja Matka pięknej miłości.  Potwierdzenie: Psalm 12, werset 6. Wśród zakłamanego świata - Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan: «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda».

Dziękuję Matko ukochana, pragnę Ci podziękować  mocą Koronki do 9 Chórów Anielskich adorując Twojego Syna Boskie Dzieciątko z Aniołem Stróżem Polski Ave. Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Jedynemu Ojcu Synowi  i Duchowi Świętemu. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

List Św. Pawła do Rzymian rozdział 8 werset 6,  zapisz: "Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci. Dążność według Ducha do życia w pokoju”. Czy to już wszystko Matko Najświętsza? Tak na teraz. Trwaj w pokoju i niech ten pokój spocznie na wszystkich wybranych Moich dzieciach, którym będzie dana łaska rozważania i kontemplowania tego  „Słowa Bożego". Przytulam cię do Mojego Serca, czujesz to ciepło? Tak. To jest Płomień Mojego Niepokalanego Serca, cię rozgrzewa.  Przekazuj to innym dzieciom Moim i sługom Mojego Syna w kapłaństwie. Pozdrawiam księdza proboszcza Rysia O. i księdza kapelana Andrzeja T. Pozdrawiam Was i daję wam pocałunek pokoju specjalny na pokonanie wszelkich trudności w posłudze kapłańskiej Mojego Syna Najwyższego Kapłana, który na Moją prośbę Matki kapłanów wam obficie błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I wszystkim biskupom, kapłanom, którzy z miłością i mocą Ducha Świętego przyjmują te pouczenia. Amen. Amen. Amen.


 

Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy

                                    /Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII” /06.01. 2019 r/.

Cz. II Objawienia Pańskiego

+++ Cz. II – Dzień Objawienia Pańskiego  - Trzech Króli -  06.I. 2019r.  W imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego. Na prośbę Królowej Narodu Polskiego Jasnogórskiej Hetmanki mocą Ducha Świętego przemówi  Jej Syn Jezus Chrystus Syn Boga Żywego, który teraz błogosławi was Polacy na cały 2019r.

W imię Mojego Ojca Moje Syna człowieczego i Ducha Świętego. Amen. Amen .Amen. Potwierdzenie „Słowa Bożego" po przyjęciu EUCHARYSTII  otrzymałaś: Apokalipsa św. Jana rozdział 12. werset 6: „Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt  dni”. 

Tak AMM  moja wybranko duszo mistyczna różyczko, to jest ten czas, trzeba będzie przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem, którego już doświadczasz, ale jak powiedziałem „oblubienica  winna być podobna do oblubieńca". Czy Mnie oszczędzono tego: złamany nos, rozbite czoło, łuk brwiowy, pobite kolana, odbite ręce, to są też ozdoby, kwiatki miłości dla Mnie -Twojego oblubieńca. Pamiętasz w Garabandal w Hiszpanii, powiedziałem: Zawsze złączeni razem. Obrałaś krzyż, który jest tryumfem i godłem chrześcijaństwa, a jak jest w twoim kraju?

Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie. Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w Moim Przybytku Bożym.  Tak, atrapa Kościoła. Nie Moi kapłani, arcybiskupi i biskupi sieją zamęt  pośród swoich to jest antychrysta i Moich synów Najwyższego Kapłana to jest Mnie - prześladują. Czas ten wypełnia się, macie podane wiele znaków Naszej miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. Jak to rozpoznać? 

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej  tak drogiej Trójcy Świętej.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/  bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my  wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”.

Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.

Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask,  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie. Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować  Polskę całą- Królestwo Maryi,  bo  Mnie na Króla Polski nie mianowali.

Czy aż tak ślepi jesteście, zadufani w sobie wy dostojnicy i książęta Kościoła?

ŻĄDAM  waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INRTONIZACJI-  K R Ó L  POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według św. Jana Pawła II. Przymierza z Bogiem Trój Jedynym dokonać, błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny Swoją Pieczęć Boga Żywego dla waszego pokolenia Polacy, dzieci Mojej umiłowanej Matki Jasnogórskiej Hetmanki.

Czy wam nie żal tych łez  krwawych. które daje by wzmocnić wiarę waszą i te  CUDA EUCHARYSTYCZNE , które dałem w waszym kraju nic wam  nie mówią?  Przecież to wszystko jest żywe, badacie i na co czekacie!  Co chcecie zrobić? Zaniechać Przenajświętszej Ofiary Mojej, którą złożyłem na krzyżu by was wykupić z niewoli szatana /grzechu /, a teraz dobrowolnie chcecie  wydać naród  Mojej Ukochanej Matki Waszej Królowej na  potępienie i pastwę szatana.

O jak nie udolni i głupi jesteście. Przecież najpierw wy pójdziecie na dno jeziora siarki, bo zatraciliście owoce dane wam, wynikające  z Jej opieki. Jakimi jesteście pasterzami? Pasterz szanuje każdy, bo za jedną zgubioną owcą poleci, życie odda. Tak jak czyniłem Ja Bóg z Boga, światłość ze  światłości.  Można AMM przytaczać  wiele ważnych spraw odstępstwa od wiary korzeni chrześcijańskich,  ale to wszystko razem  biorąc to jest wasza niewiara w moc działania Ducha Świętego, jego pouczeń. Wasza pycha was pokonała, nie słuchacie bo ciszy serc nie macie, zajęte są wasze serca, w większości  biskupi i kapłani zniewoleni jesteście.  Otrząsnąć się trzeba, ale tego już wkrótce Bóg Ojciec dokona.

Sąd i osąd Ducha Świętego nastąpi, zobaczycie swoje miejsce przeznaczenia w piekle, nie będzie być może czasu na gruntowne przygotowanie się do śmierci.  Anioł Śmierci  będzie czynił swoją powinność.  Już teraz zabiera dusze nieposłusznych biskupów i kapłanów. Nie blokujcie łaski z nieba danej wyproszonej przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz was dusz maluczkich, uciśnionych ale kochających Matkę Najświętszą i Mnie Jej Syna z Niewiasty zrodzonego.

 Ciąg dalszy Objawienia Pańskiego, „któremu jest dana wszelka władza na ziemi i w niebie”. Ja wypełniłem wolę Ojca Mego na ziemi, prosiłem też za wami Exl. abyście byli jedno. Jedności wśród was nie ma bo szatanowi oddaliście swoje dusze. Barka Piotrowa zatonęła w grzechu rozpuście, pijaństwie, w szatańskich knowaniach pokazuje swoją siłę. Tak, to jest oczyszczenie, Bóg Ojciec dopuścił. Sami sobie zgotowaliście wy w habitach kapłańskich; przewrotność wasza nie ma granic. Ale granica sprawiedliwości gniewu Boga w Trójcy Jedynego osiągnęła swoje apogeum. To się dokona bardzo szybko. Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowe Jeruzalem- Polska wybrana.

Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski; gdy staniecie w prawdzie i duchu na wszystkich obszarach waszego życia, chodząc w obecności Boga Trój Jedynego, bo ten pomiot żmijowy dojrzał już do zatracenia i tak się stanie. Amen. Amen. Amen. 

Jak powiedziałem wzbudzę Sobie lud z tych kamieni, przestrzegający Dekalog, zachowujący Boże prawa, magisterium kościoła, a nie profanacja wiary, przeinaczanie ewangelii świętej, złe tłumaczenie. Same slogany nie prowadzą do nauczania kościoła katolickiego, apostolskiego. Tak dziecko Moja mała wybranko od Apokalipsy; wy, którym będzie dana łaska zgłębiania tego świętego pouczenia Króla królów, Pana i władcy waszego Jezusa Chrystusa zlekceważonego, ukrzyżowanego z Jego przybytku wyrzuconego.

Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać.


Stworzył was na podobieństwo Syna Człowieczego, prowadził was, dbał. Matka Narodu Polskiego was pielęgnowała jak Mnie Syna Bożego. Jakie jest Jej podziękowanie? Niech wasze serca dadzą odpowiedź same, zostawiam was z tym pytaniem! Amen. Amen. Amen.

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych.

Ja Jestem, który Jestem, trwam. Napisz AMM: Pan Mój i Bóg mój. Wiem, że to trudne słowa i mowa, ale mocą Ducha Świętego mówi Bóg Człowiek, Odkupiciel Jedyny, który może was wykupić na nowo z niewoli szatana. Tak on nie lubi niewolników Mojej Mamy Królowej Polski tej Hetmanki i Moich niewolników, które sama Mnie Synowi swojemu oddała. Nic nie zatrzymuje dla siebie i teraz błaga za wami nie utulona w płaczu. Czy to was nie wzrusza? Płacz Matki bardzo Mnie smuci, Jej oczy zalane krwawymi łzami. Pomyślcie wy na usługach szatana, on wami pogardza, bo nie kocha nikogo, odwieczny wróg Mojej Matki będzie szybciej pokonany wg woli Boga Ojca w Trójcy Jedynego. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię na Jej prośbę Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, wstawiennictwo wszystkich świętych nie tylko polskiej ziemi. W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.

I niech to błogosławieństwo poprzecina wszelką waszą pychę, zarozumiałość, brak miłości, jedności w działaniu i korzystaniu z dziedzictwa miłości całego kościoła w Polsce i na świecie. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie „Słowa Bożego: 1 List  św. Piotra Apostoła rozdz. 2 werset 8, zapisz:  „i kamieniem upadku  i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają  do czego zresztą są przeznaczeni”. Dziękuję Ci Boże Ojcze w Trójcy Jedyny za „Słowo Boże” Twojego Syna Króla Mojego Serca i ufam Króla Polski, serc wszystkich Polaków. Amen. Amen. Amen.

Uniżona służebnica Najświętszej Maryi Panny – niewolnica. Złóż dziękczynienie  ze swoim Aniołem Stróżem i Stróżem Ave Polski –Ojczyzny twojej – Różaniec Święty część I. I niech się tak stanie.  Italia 06.I. 2019 r.

---------


 


---------------