Orędzia cz.VI a - Alicja M.M.- /skrót/

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Skrót orędzi z okresu od 21XII 2017r. do 25II 2018r.

Alicja Maria Michalina od Apokalipsy "Słowo Boże" otrzymuje od 1994r. ale  okres od 24XII 2017r. do 25II2018r. był okresem szczególnym. W krótkich odstępstwach czasowych otrzymała 8 bardzo ważnych z naszego punktu widzenia  przekazów do „umiłowanych synów Jezusa i braci w kapłaństwie”, jak również  dla „dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie”.

Zgodnie ze wskazaniami Pana Jezusa, zamieszczamy je stronie „Domów Modlitwy św. JPII”.

Z treści wynika, że jest to ostatnie Słowo publiczne do niej przekazane, bowiem „TRZEBA CISZY SERCA BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH”.

Ze względu na wielką wagę tych ostatnich publicznych słów Jezusa do Alicji MM od Apokalipsy, zamieszczamy je w 3 formach:

Menu:
"Orędzia cz.VI a - Alicja Maria M. od Apokalipsy - skrót orędzi". Jest to wypis najważniejszych treści z wszystkich 8 orędzi. Mamy nadzieję, że pozwoli on Państwu uchwycić najważniejsze polecenia na te ostatnie czasy i do nich wracać.

"Orędzia cz.VI b - Alicja Maria M. od Apokalipsy - całość orędzi". Tutaj zamieszczamy całość przekazów, bez żadnych skrótów, łącznie z wizjami oraz słowami potwierdzenia z  Apokalipsy.

"Orędzia cz.VI c -Alicja Maria M. od Apokalipsy /zadania/- Najważniejsze zadania duchowe do przeprowadzenia w Polsce na obecny czas/esencja/.


 Podobne informacje o zakończeniu orędzi, aby w ciszy i z pełną świadomością przygotować się na wypełnienie Apokalipsy przekazują inni mistycy. /https://mariusz2015.wordpress.com/2018/02/19/16-02-2018-piatek-g-1417/


Słowo wstępne o Alicji Marii Michalinie od ApokalipsyCała historia powstania Domów Modlitwy św. JPJJ na bazie działania Internetowego Ruchu Katolickiego wiąże się z osobą Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy.

Na tej drodze wydarzyły się dla niej z woli Bożej 3 ważne wydarzenia:

1) Rok 1993 – Wyjazd z grupą adoracyjno- różańcową na pielgrzymkę do Rzymu i osobiste spotkanie i rozmowa z papieżem JPII oraz Jego błogosławieństwo.

2) Rok 1994r. – Początek  otrzymywania Słowa Bożego- przekazy od Maryi, Jezusa, Ducha Świętego i Boga Ojca, które trwają do czasów obecnych i uzupełniane Słowem od św. JPII oraz pomocą Anioła Stróża.

3) 2 III 2011 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej, długa i głęboka modlitwa  i duchowe spotkanie z  Janem Pawłem II, który z Domu Boga Ojca przekazał pragnienie i zadanie dla niej:"...szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

Budowanie tego wielkiego zadania duchowego przypadło tej osobie nie przypadkowo. Przez lata wykuwała wśród cierpień osobisto-rodzinnych postawę wielkiej pokory wobec Boga i ludzi. W życiu codziennym realizowała wszystkie możliwości jakie miała, aby taką postawę ugruntowywać i zaszczepiać innym.

Były więc przez wiele lat systematyczne spotkania modlitewne grupy adoracyjno-różańcowej a potem formacja III Zakonu Franciszkańskiego, miesięczne adoracje nocne i wszystkie inne możliwe w obszarach kilku najbliższych i dalszych parafii, pielgrzymki przeważnie zagraniczne z konkretnymi zadaniami duchowymi. Były też i są nadal znane wielu Polakom „wędrówki” za chlebem, czyli  dłuższe i krótsze okresy pracy we Włoszech.

Przyszedł też czas /2011r./ na założenie Internetowego Ruchu Katolickiego i rozpoczęcie na tej bazie „budowy” Domów Modlitwy św. JPII. Uważa się za niegodną tego zadania i niegodną kontaktów z     „przedstawicielami” Nieba.  Uniżając się przed Boskim Majestatem, wypełnia jednak konsekwentnie codziennie Wolę Bożą, uważając to zadanie za najważniejsze.

Wszystko co czyni, osłania potokami modlitwy codziennej, eucharystią i adoracją /w miarę możliwości/ oraz postami i wyrzeczeniami. Swoją osobowość odsłania publicznie na tyle, na ile to jest potrzebne, aby nie ukrywać „zleceń” z nieba i nie chować spraw pod dywan. Z tego tytułu jest znana wielu kapłanom i hierarchom kościelnym w Polsce i we Włoszech.  

Orędzia otrzymywane przez Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy nie są anonimowe czy ogólnikowe. Od samych początków Maryja, czy Osoby z Trójcy Świętej, przekazywały jej konkretne zadania dla członków wspólnot modlitewnych z danego okresu, dla proboszczów, kapłanów różnych stopni z ks. biskupami diecezjalnymi i wyżej włącznie.

Nie były i nie są to nadal zadania łatwe dla świeckiej osoby, aby przekazywać kapłanom co mają robić. Pełne zaufanie Bogu dodaje jej jednak potrzebnych sił. Duch Święty wzywany w codziennej modlitwie oświetla jej mroki i wątpliwości. „Wypełniaj Jezu swoją wolę we mnie na tyle, na ile chcesz”, odpowiada serce mistyczki.

Poprzez otrzymywane orędzia i konkretne podane w nich zadania, jest żywym „koordynatorem” aktualnych spraw między niebem a ziemią. Tą „funkcje” wypełnia z miłością do Boga oraz do kapłanów i dzieci Matki Kościoła zgodnie ze słowami przekazu: 

„TAK JAK miałaś pouczenie, w każdą sobotę w godzinie 21. 00 otwieraj serce i duszę, by przekazać  "Słowo Boże" do umiłowanych synów i  Moich braci w kapłaństwie-pouczenie,   jak również  dla dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie".

Kapłani odpowiedzialnych za lud Boży, oraz  „dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie”, a więc członkowie grup modlitewnych, wspólnot i osoby będące przy MARYI, mogą jeszcze  wykonać pewne ostatnie zadania duchowe, w tej zaciekłej walce duchowej z księciem ciemności o zbawienie świata.

Głoszenie "Słowa Bożego" poprzez orędzia na tej ostatniej prostej jest wielką łaską i zadaniem. Zapraszamy Państwa do ich rozpowszechniania. Maryja zapewnia wiele łask z tego tytułu.

"Domy Modlitwy św. JPII"
Internetowy Ruch Katolicki
5III 2018r.  Orędzia w formie skrótowej z komentarzem24.12.2017r.


1.Zapowiedź w orędziu ostatniego Bożego Narodzenia /2017r./  

"Bóg Ojciec ma w tobie małe upodobanie, a potem może to będzie twoje ostatnie Boże Narodzenie [2017] i do was wszystkich to mówię - wasze". 


2) Zapowiedź czasu prześladowań w Polsce za wiarę i ojczyznę:

"Czy jesteście przygotowani by oddać krew za wiarę i ojczyznę?

Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego".

 

„Będzie wielu męczenników za wiarę, ale i wielu zagubionych, którzy nie odróżnią „Prawdziwej Ofiary Mszy Świętej” od mistyfikacji łączenia wszystkich wyznań rytuałów rzekomej religii fałszywej doktryny, która będzie nadana przez samego ojca lucyfera, smoka ognistego”.


2.Apel o modlitwę za kapłanów, o nawrócenie i przemianę życia.

Wielu z nich zginie w męczeństwie, wielu będzie służyć szatanowi. Potrzebna jest modlitwa wynagradzająca za ich wyuzdanie, homoseksualizm, pedofilię, zakłamanie.

3) Apel o  modlitwę uniżenia, czyli leżenie krzyżem, przez którą można wyprosić wiele łask.

4) Bóg mówi przez maluczkich, którzy są wyśmiewani.

5) Apel o godne Intronizowanie Syna Jezusa Chrystusa z Rządem i Episkopatem łącznie, bo inaczej Polska się nie ostoi:

„Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg  Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat. Wywoływał będę po imieniu wielu. Wielu z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i świętego polskiego narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje  Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy;  Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną”.

6) Zapowiedź  "Małego Sądu Ducha Świętego",  po którym  zostanie nas mało.

 

7) „Codziennie wzmocnić się modlitwą uwielbienia, śpiewając Magnifikat z  Maryją. „To oddala zło”.

8) ”Codziennie wyśpiewać Te Deum, by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny waszej, by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała”.

9) Modlić się w „Godzinie za Polskę” razem ze św. Janem Pawłem II. „Godzina dla Polski” to duchowa inicjatywa DM św. JPII. Dana osoba obiera sobie 1 godz. w tygodniu modlitwy za Polskę/patrz: Menu strony DM- punkt  „Godzina dla Polski”.

 

10) „Orędzie przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII”.

 


13.01.2018r.

1)Wielki apel do Rządu i Episkopatu Polski, aby jak najszybciej przeprowadzić pełną Intronizację Jezusa na Króla Polski. Z wielkimi honorami ofiarować tytuł Króla Polski, koronę i berło. Losy Polski są w rękach odpowiedzialnych za Intronizację, a więc     w kapłanach i urzędnikach państwowych  różnych stopni z hierarchii kościelnej i rządowej:

„Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l  k i e  od s t ę p s t w o  w 

Kościele Świętym nastąpi w Polsce".

2) Żądanie wystawienia obrazu CHRYSTUSA KRÓLA  ofiarowanego przez POLONIĘ  / „To też są Moje godne dzieci” /  do publicznego wystawienia w Jasnogórskiej   Świątyni.

3) „Już jest "Mały Sąd Ducha Świętego" - tzw. Ostrzeżenie u progu. Już BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY nie będzie dłużej czekał. JEGO SPRAWIEDLIWA RĘKA OPADNIE, JUŻ JEJ NIE POWSTRZYMAM. CZY ŁZY MATKI WAS NIE WZRUSZAJĄ? JAKA MOC NIEBOŻA WAMI RZĄDZI?”.

4)Wezwanie do mobilizacji, bo już u drzwi kołacze Jezus.

5) Nie wolno arcybiskupom , biskupom, kapłanom zmienić ani jednego słowa „w konsekracji chleba i wina”. Jeśli to nastąpi,

„to BÓG OJCIEC UDERZY Z CAŁĄ SIŁĄ, A MOC I POTĘGA JEGO ŚWIĘTEGO MAJESTATU JEST WSZECHMOCNA - bo  ZACHOWANIE POSŁUSZEŃSTWA WOBEC HEREZJI NIE OBOWIĄZUJE”.

6) Źródła natchnień Ducha Świętego: Modlitwa uniżenia, różaniec, Adoracja  Najświętszego Sakramentu, Jerycha, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka do 9-ciu Chórów Anielskich św. Michała Archanioła.

7)"POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE" .


20.01.2018r.

1)Jezus wyraża żal, że zamknięte są serca arcybiskupów, biskupów i kapłanów na sprawę godnego utytułowania Jezusa na Króla Polski. Jeżeli nastąpi godne uznanie Jezusa za Króla Polski z wszystkimi honorami, berłem i koroną, to Jezus Polskę obroni. Inaczej, popadnie ona w niewolę szatana i „całe pokolenia młodych i dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce  wejdzie w kontakt nie z Bogiem Trójjedynym,  a bestią”.

2)Jezus przestrzega kapłanów przed złożeniem przysięgi tzw. lojalności wymyślonej przez heretyków. Tam gdzie to nastąpi, spożywana będzie „NIE PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA EUCHARYSTYCZNA, ale zwykły chleb, który nie da łaski płynących z Eucharystycznego Serca Jezusa.

„Nie szukajcie "bożków'', odrzucie tą mistyfikację rzekomych religii i rytuałów - bo to jest masońska zmiana”.


3) „Czarne marsze” polskich kobiet to „zasadzki szatańskiej  dezorientacji, ciemność wokoło”.

4)Jezus błogosławi wszystkim, którym będzie dana łaska czytania wypełniania tego "Słowa Bożego''.

5) Apel Jezusa do kapłanów, aby dawali wyrazy swojej miłości i w każdy piątek odprawiali z własnej woli Mszę Świętą, tj.

Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną”. Jezus dziękuje „małej różyczce”, że zamówiła „trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”.

6) Pomoc duchowa na te ostatnie czasy: Koronka do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła odmawiana codziennie:

„Trzeba mieć dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Słuchać i być uważnym na jego słowo, a to tylko otrzymacie przez modlitwę”.

7) Polecenie – „POLECAM JA CHRYSTUS KRÓL WYSŁAĆ DO J.E. PRZEWODNICZĄCEGO  EPISKOPATU, PRYMASA POLSKI,  NUNCJUSZA PAPIESKIEGO W POLSCE  I J.E. ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO”.27.01.2018r.  

Polecenie Ojca Niebieskiego dla ks. biskupów!

1)Odnowić Przymierze z Bogiem Ojcem, „tak jak to uczynił Wielki Papież Syn Polskiej  Ziemi Święty Jan Paweł II. Odszukać ten tekst i tą przysięgę sercem złożyć podczas prawdziwie godnej  Intronizacji MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Tak jak było powiedziane: ze wszystkimi dostojnikami Episkopatu, Rządu, kapłanami i ludem wiernym,  na  który  mam  wzgląd  tj. małe  dusze  modlące  się  na  waszej  polskiej  ziemi”....

„żądam potwierdzenia  "PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam....

„Będzie to  promieniować na nieroztropne i nierozsądne narody, które się zagubiły trwając w tej manii denarów, seksu, wyuzdania, pedofilii, homoseksualizmu, /cór lesbijek, trans/".


2)Stosunek do uchodźców-terrorystów!

„Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu.  To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety. Dość już tego, tej anarchii w rządzie, parlamencie i polskim episkopacie”.


3) Służbę w kapłaństwie kształtować według św. JPII.

4) Zapowiedź szybkiego wybuchu III Wojny Światowej i wołanie do Polaków o powrót do Ojczyzny.

„Szybko wybuchnie III wojna światowa - runą wszystkie systemy gospodarcze, polityczne, militarne, bankowe.  I wy dzieci będące poza granicami Polski wróćcie do swojej Ojczyzny - czas kary bliski, bardzo bliski”.


6)Wyczerpanie się Bożej sprawiedliwości

„MOJA cierpliwość się wyczerpała. Nastąpi czas kary, Bożej kary, sprawiedliwej kary – każdy otrzyma na co zasłużył. I niech się tak stanie, bo gdy nie oddacie MNIE swoich serc dzieci  Matki Kościoła  Świętego w tym Przymierzu BOGA i Człowieka to powtarzam:      

S Ą D  przerzedzi bardzo mocno wasze szeregi wy książęta w kapłaństwie i  wy książęta w rządzie. Amen. Amen. Amen."

7) „Polecam: Wysłać jak najwcześniej do  PREZYDENTA, PREMIERA, PREZESA PIS, oraz do PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA, NUNCJUSZA PAPIESKIEGO, ARCYBISKUPA DEPO, ARCYBISKUPA KRAKOWSKIEGO MARKA  J..............            

z ponowną prośbą, wręcz żądaniem  dokumentacji do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej, jak również materiały niech przygotuje " Stowarzyszenie Róża".

Wysłać  do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska,  bo tam już wkrótce  inne będą rządy -nie Boże”.10.02.2018r.

1)Antychryst już blisko.

„Ponieważ już wkrótce wkroczy antychryst i będzie kombinował swoje rządy za zezwoleniem sług kościoła, którzy złożą tą fałszywą przysięgę lojalności człowiekowi zatracenia, który przygotował drogę do z g u b y - OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTYCZNEJ - co jest wielkim odstępstwem w  Kościele Matki Kościoła  Świętego”.

2) Pouczenia dla kapłanów

„Mówiąc delikatnie -   pedofilia, homseks, wszelkie wyuzdanie jest wam na rękę. Denary z masońskich loży brane, przewracają wam w głowie, potęgują grzech rozpusty, zmiany manier w życiu osobistym, co daje złe przykłady na młode pokolenie powołanych dzieci Matki Kościoła do służby Bogu w Trójcy Jedynemu. JA DUCH ŚWIĘTY - KOCHAM WAS wspomagam przez natchnienia pouczając nieustannie, lecz nie chcecie słuchać. Stwardniały wasze serca, TE PIETRY WIWE  są jak marmur. Trzeba młotka i sierpa /symboli islamu / by was odnowi”.

„Pytam? Czy macie choć odwagę zginąć w męczeństwie, by odkupić swoje winy?  Za nie, przynajmniej trzeba odpokutować   tu na ziemi, lub po śmierci wpaść do jeziora siarki. O, niewierni słudzy w kapłaństwie! Dość już tego! Żalu serca potrzeba, łez, przelania krwi by zmazać winny”.

3)Niesłuszne oskarżenia wobec Polski

„Jak Was Polacy oskarżają nie słusznie  za   ustawę o polskich obozach koncentracyjnych?   Jak to boli -nie prawda?  Choć były jednostki we współpracy z niemieckim faszystami SS.

To teraz z was kapłani Moi, których uświęciłem mocą MEGO DUCHA zostaną jednostki, jeżeli z serca się nie nawrócicie - by tą wybraną ziemię, drugie Jeruzalem utwierdzić w wierze, miłości złączonej z BOGA NAJWYŻSZEGO PRAWAMI /ALEANCA/  PRZYMIERZA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO Z CZŁOWIEKIEM”.

4) Ostatni dzwonek na Intronizację!

„Jest jednak nadzieja, że zachowacie się jak Święty Jan Paweł II - pouczał nieustannie. Was wybrał BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN CZŁOWIECZY MESJASZ -wciąż  nie godnie Intronizowany. Czeka.  Tak, to są już ostatnie dzwonki”.

5) Odpowiedzialność świeckich za Intronizację.

„Do świeckich na urzędach również  mówię, na co czekacie? Tak!  Pan Prezydent  mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją  [Króla Polski  Jezusa Chrystusa?]. Przecież to BÓG  NAJWYŻSZY  tego żąda, JA DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCĘ TE ATRYBUTY WŁADZY /BERŁO I KORONĘ/ -gdy zostanie to godnie przygotowane. 

Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać!

Jeżeli tego nie dokonacie, to P O L S K Ę  rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA – bo nie posłuchała proroctwa z łaski jej danej, wybranej”.


17. 02 .2018r.

1) Bardzo ważne zadanie duchowe dla całej Polski -zachęta by zostać "Rycerzem Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa" przez Akt zawierzenia- przyrzeczenia.

....”zachęcam  do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać  Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach.

Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO  I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez  JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach.

Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich.

Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico. To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego.

Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny  w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka”.


2)Powrót do prowadzenia katechezy przez osoby konsekrowane.

„Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane  bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża”.

3) Odpowiedzialność rodziców za wychowanie.

„Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS  WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemne”.

4) Przynaglenie do spowiedzi z całego życia.

„Tak. Czas miłosierdzia też umyka. Nie odkładajcie przygotowania tego sakramentu spowiedzi z całego życia, tak jak mówi ten werset 18 Apokalipsy rozdział 3”.

5) Zapowiedź Apostołów Czasów Nowek Ery

Wy - teraz Apostołowie Czasów Nowej Ery Pokoju, których MATKA NAJŚWIĘTSZA PRZYGOTOWAŁA, TO JEJ WIELMOŻNOŚCI jest dana łaska na te czasy, by wyrwać z rąk szatana swoje dzieci w  kapłaństwie i wszystkie dzieci”.

6)Potrzebna modlitwa o zatwierdzenie przez Kościół dogmatu: Maryja- Wszechpośredniczka  łask.

„Jak zostanie zatwierdzony ten dogmat WSZECHPOŚREDNICZKI ŁASK WSPOMOŻYCIELKI, to szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych.

Więc o to wyniesienie należy się modlić, by ten dogmat wiary został uznany przez " Magisterium Kościoła " o czym napisał też śp. S. B. Anatol Kaszczuk, zakładający LEGIONY MARYJNE W POLSCE i zapoczątkował

JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór  których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.

Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen”.


7)Błogosławieństwo Trójcy Świętej dla całego Episkopatu.

„Błogosławimy wszystkim, by ŁASKA NASZA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ SPŁYNĘŁA NA CAŁY EPISKOPAT POLSKI W WYPEŁNIANIU WOLI NASZEJ ŚWIĘTEJ. W IMIĘ BOGA STWORZYCIELA - MNIE SYNA ODKUPICIELA – KRÓLA, CZEKAJĄCEGO WCIĄŻ NA GODNĄ INTRONIZACJĘ I DUCHA ŚWIĘTEGO UŚWIĘCICIELA. AMEN. AMEN .  AMEN”.

„Napisz: Najpiękniejsza  MI JEST KORONA CHWAŁY z waszych ludzkich serc,  o czym mówił śp. kapłan Tadeusz Kiersztyn. 

I ty też to usłyszałaś w swojej parafii Najświętszego Serca Jezusa i to się dokonało, ale te serca muszą być w Polsce dobrze przygotowane wg/ w wymienionego  „świętego pouczenia” MOJEGO, TO JEST JEZUSA CHRYSTUSA”.

„Gdy wy wszyscy  zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty. Tylko trzeba chcieć pracować  na CHWAŁĘ  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. I tak się stanie, gdy Polski Episkopat dołoży starania.

NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa  diecezji Elbląskiej”.

8) „Prześwietlenie sumień”

„To wydarzenie – napisz- nastąpi bardzo szybko, nawet się nie spodziewacie, że termin jest bardzo bliski. Ale najpierw oczyśćcie swoje serca w sakramencie pokuty, by was po Ostrzeżeniu dzieci  moje zostało jak najwięcej. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen."

9) Zaproszenie do organizowania Jerych

„Obrona MOJEGO ŻYWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA - ADORACJA DZIEŃ I NOC – to jest dobry przykład do naśladowania uczonych w piśmie”.

Opublikować na Naszych Domach Modlitwy  i  Fecebooku. Amen . Amen . Amen”.


10) Jak się modlić za drugą osobę?

„Masz się tak modlić z miłością, by najpierw MOJE NIEPOKALANE  SERCE zatryumfowało w sercu danej osoby, o którą prosisz, a potem JA PRZYPROWADZĘ MOJEGO SYNA. Te w/w przykłady dadzą TRIUMF DWÓCH NAJŚWIĘTSZYCH SERC.

I NICH SIĘ TAK STANIE. Ale trzeba wiary, modlitwy i pomocy Świętego JÓZEFA oraz pośrednictwa św. JANA PAWŁA II i WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH POLSKIEJ ZIEMI I BŁOGOSŁAWIONYCH”.

11)Zadanie modlitewne dla kapłanów i członków grup modlitewnych-

odmawiać codziennie  Akt oddania się Niepokalanej.


Akt oddania się Niepokalanej

O Niepokalana- nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.O Niepokalana- nieba i ziemi Królowo, ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, Ty której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja niegodny grzesznik, rzucam się do stóp Twoich kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną, wraz ze wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: "Ona zetrze głowę twoją", jako też: "Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie", abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie Ty wejdziesz tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Amen.

„To trzeba zapisać  i codziennie odmawiać, by wytrwać w łasce, nie  zmarnować czasu o czym cię pouczała  Niepokalana Matka Moja trwając w JEJ   szkole  i mówiła, że wzór trzeba brać z JEJ wiernego sługi  tj. św. Maksymiliana, bo on najpełniej JĄ UMIŁOWAŁ. I NIECH WSZYSCY SŁUDZY W KAPŁAŃSTWIE I MOJE UKOCHANE DZIECI Z GRUP MODLITEWNYCH  ten „Akt” odmawiają, a będzie ich  MOJA I WASZA MATKA  za rękę prowadziła, bo czas jest bardzo trudny. Ucisk Kościoła Świętego w Polsce może być zmniejszony, ale świat  wpada w pułapkę unicestwienia rodzaju ludzkiego”.


11) Walka z kościołem i zapowiedź „Ohydy spustoszenia”.

„MASONI CHCĄ ZNISZCZYĆ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY W PEŁNI, BIORĄC WZORY OD PROTESTANTÓW, ANGLIKANÓW, KALWINSTÓW, itd.... wprowadzić kobiety jako kapłanki, odrzucić celibat,  w pełni  modernizm, spowiedź ogólna  i  wiele innych sprzeczności nie godnych, a przede wszystkim zmiany reguły konsekracji chleba i wina.

JA JEZUS CHRYSTUS JUŻ NIEDŁUGO NIE BĘDĘ MIAŁ MIEJSCA W TABERNAKULACH  ''GDZIE JESTEM ŻYWY”.  Mój przeciwnik  chce osiągnąć chwałę dla siebie. OFIARA PRZENAJŚWIĘTSZA w nowym  masońskim wydaniu jest "OHYDĄ SPUSTOSZENIA ''.

„Tak dziecko moje - módlcie się, módlcie się, módlcie się, post i pokuta, by wasza Ojczyzna  wierna nauczaniu św. JANA PAWŁA II wytrwała w wierze ojców waszych, a KARDYNAŁOWIE,  ARCYBISKUPI, BISKUPI I KAPŁANI -  UTRZYMALI TRADYCJĘ GODNEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ.

TEGO ŻĄDAM, ŻĄDAM I UFAM. I NIECH SIĘ TAK STANIE. JEZUS CHRYSTUS W CIERNIOWEJ KORONIE - BŁOGOSŁAWIĘ W IMIĘ OJCA SYNA TO JEST MNIE - II OSOBY BOSKIEJ  I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN”.  Dnia 17 02 2018r. godz. 21.00 do 23.30.24 II 2018

1)Czas oczyszczenia już trwa


"Czas nadchodzi bardzo trudny dla chrześcijan, którzy z wiarą wg odwiecznej tradycji pragną służyć MNIE NAJWYŻSZEMU ARCYKAPŁANOWI, to jest II OSOBIE BOSKIEJ. TRZEBA WIELKIEJ OTWARTOŚCI SERCA, ŁASKI DUCHA ŚWIĘTEGO, który tchnie nieustannie. Te natchnienia dają życie w kościele świętym, MATCE KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO w Polsce i na świecie.

BĘDĄ WAS PRZEŚLADOWAĆ, źle o was mówić, - ale czy Mnie też nie prześladowali - SYNOWIE W KAPŁAŃSTWIE, BY ZDAĆ EGZAMIN Z PRÓBY JAKĄ DA WAM MÓJ I WASZ OJCIEC A ZGODNI JESTEŚMY W TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Tak, ten czas oczyszczenia, prześladowania Matki Kościoła Świętego już trwa w świecie".


2)  "ALARM OSTATNI" w sprawie Intronizacji


"Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY, że zdążycie?

Jest to "ALARM OSTATNI" który odnosi się do PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI wg wcześniejszych pouczeń, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO przez Alicję Marię Michalinę- Moje małe narzędzie i nie tylko.

Wiele proroctw otrzymaliście wy uczeni w piśmie arcybiskupi, biskupi, kapłani, zakonnicy i przez maluczkich też mówię, na których jeszcze ma wzgląd  Mój Ojciec Wszechmogący, ale sprawiedliwości stanie się zadość i to bardzo szybko nastąpi. Nie lękaj się dziecko Moje mała oblubienico, znak będzie dany. Tak jak usłyszałaś na modlitwie podczas codziennej Adoracji Mnie Jezusa Eucharystycznego Żywego".


3) Co należy przygotować, aby nie być zależnym od znamienia bestii?


I - "Meteoryty będą lecieć z nieba na ten lud niewdzięczny.

Należy przygotować olej święcony, mieć świece, ocet, wodę święconą egzorcyzmowaną, nasuszonych płatów chleba, wafle - andruty na hostie święte, wino na ofiarę, trzeba się zaopatrzyć w żywność, puszki konserwy, ale  o tym już była mowa, bo nie będzie można kupić bez znamienia bestii. To jest zapisane w Apokalipsie.

Czytajcie i rozważajcie kapłani Moi, pouczajcie wiernych, na was ciąży odpowiedzialność. Jest teraz czas postu, nauki rekolekcyjne temu sprzyjają. Przygotować dusze ludzkie, ale też o ciało zadbać póki czas, bo antychryst zasiądzie na Piotrowym tronie, oby nie było za późno. My tu w niebie, CAŁA TRÓJCA ŚWIĘTA, ostrzegamy was dzieci Kościoła Świętego w Polsce i na świecie".


4) Kościół zejdzie do podziemia, ale nie upadnie.


"Kościół Prawdziwy zejdzie do podziemia. Moi wierni kapłani, którzy powtarzam, nie są zobowiązani podpisać te "lojalki" jakie wymyślił syn zatracenia podczas tajnych spotkań w Watykanie i nie tylko. Te masońskie zmiany już są w trakcie realizacji. Zaufajcie MNIE CHRYSTUSOWI KRÓLOWI NAJWYŻSZEMU KAPŁANOWI. UPADEK KOŚCIOŁA nastąpi. Tak się będzie wydawało złączonym "w jedną ofiarę wyznawcom różnym", którzy będą adorować nie BOGA NAJWYŻSZEGO, ale Mojego przeciwnika szatana.

Kościół MÓJ ukrzyżowany, ale go nie przemogą, bo zbudowany na skale "PIETRA WIWA". Wielka próba przed wami, trzeba umieć odczytywać "ZNAKI CZASU", trwać na modlitwie w pojednaniu w rodzinach, zakonach, wśród biskupów i kapłanów.......

Wy arcybiskupi, biskupi, kapłani kościoła pytam? Jak odpowiecie: "KIM JESTEM DLA WAS"? Odpowiedzcie w sercu jaka jest wasza miłość? Piotr tych czasów zdradził. Ta łódź piotrowa już tonie, czy zdąży zapłakać? Święty Piotr zapłakał. Nie czuł się godny prowadzić nowo powstającego kościoła. Dałem mu tą próbę. Święty Jan jedyny wytrwał do końca pod krzyżem z Moją najboleśniejszą Matką i kilkoma niewiastami". 

 "NIE DOPUŚCIĆ DO ZMIANY KONSEKRACJI CHLEBA I WINA. 
                TO JEST MÓJ DLA WAS AKT NAJWYŻSZEJ MIŁOŚCI". 

"I wy świętymi bądźcie, jak Ojciec Mój Niebieski święty „jest, który jest”.

"POLECAM!
Wysłać do wcześniej wymienionych biskupów, opublikować na naszych DM JPII".25. 02 .2018r.


"To jest Nowa Era Pokoju, zbliża się nieuchronnie. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz. Alicjo Mario Michalino czas się wypełnia, proroctwa z łaski Bożej dane też. By przetrwać ten okres próby trzeba się skryć pod Mój Macierzyński Płaszcz.  Tak dziecko Moje mała duszo mistyczna i do was wszystkich mówię. Pouczałam, wybłagałam wiele łask dla Mojego Narodu, który czci Mnie Królową Narodu Polskiego".


Zlekceważyliśmy sprawę Intronizacji Jezusa na Króla Polski?


"Wsłuchiwałam się w bicie waszych serc, a jednak nie posłuchaliście i nie daliście wyrazu Mojej Matczynej prośbie WYWYŻSZENIA NAD WSZYSTKO GODNEGO INTRONIZOWANIA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.

ANI ŁZY MOJE WAS NIE WZRUSZYŁY, ZLEKCEWAŻYLIŚCIE CZAS DANEJ ŁASKI.  NIE CHCECIE PROROCTW DANYCH DUSZOM MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, LEKCEWAŻYCIE MALUCZKICH, A UNIKNĘLIBYŚCIE WIELU ZAGROŻEŃ ZARÓWNO DUCHOWYCH JAK I TYCH, KTÓRE GROŻĄ OJCZYŹNIE WASZEJ.

Tyle błogosławieństw Boga Ojca Wszechmogącego Syna Mojego ukrzyżowanego w kościele i prawie w kościele, Matki Kościoła w Polsce. Tak dziecko Moje, najmniejsza mała niewolnico złączona tym łańcuszkiem miłości z MOIM NIEPOKALANYM SERCEM MATKI.

BÓL JEST OGROMNY. TAK MIAŁAM NADZIEJĘ, UFAŁAM MOIM SYNOM NA URZĘDACH CYWILNYCH I KOŚCIELNYCH. ŻAL MAM W SERCU I ŁZY W OCZACH, RĘCE MI OPADAJĄ Z ROZPACZY. Wiem, że chciałaś pomoc  i wielu innych Moich dzieci.  Nie będzie wam to zapomniane, nagrodę otrzymacie w niebie, Nowe Jeruzalem. Polska! Czyżby zdradziła?  Może jest jeszcze mała szansa by to Dzieło Intronizacji  się dokonało? "To już  ostatni przekaz publiczny !!!!


"DZIECI MOJE - ZOSTANIE WAS I W POLSCE MAŁA RESZTA, JEŻELI MNIE NIE USŁUCHACIE! TAK

JAK USŁYSZAŁAŚ W CZASIE OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ -


NA TERAZ JEST TO JUŻ OSTATNI PRZEKAZ.

TAKA JEST WOLA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. TAK DZIECKO MOJE - ALICJO MARIO MICHALINO.

DOTYCZY TO PRZESŁAŃ PUBLICZNYCH.


TRZEBA CISZY SERCA BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH

WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH.......


POMYŚLCIE TEŻ O TYM, CZY OTRZYMACIE PRZEBACZENIE MOI SYNOWIE W KAPŁAŃSTWIE WG HIERARCHII I NA URZĘDACH JESZCZE ISTNIEJĄCEJ POLSKI?

Trzeba wielkiej ofiary i modlitwy, by BÓG OJCIEC ZATRZYMAŁ KARZĄCĄ DŁOŃ.

Płaczą Aniołowie i Święci, a wy wybrani? Może zapłaczecie w czas pożogi? Jak jest wasza wola współpracy z Bogiem Trójjedynym”?

ODPOWIEDZCIE SAMI W SERCU I SUMIENIU?  O, NIEGODNI - KOMU SŁUŻYCIE?"


========