Orędzia - Alicja M.M. /skrót/

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Orędzia - Alicja M.M.- /skrót/


Zadania duchowe dla Polski

/Na podstawie „Słowa Bożego” otrzymanego przez Alicję M.M. od Apokalipsy od 24XII2017 do 25 II 2018/


24.12.2017r.


             Zapowiedź w orędziu ostatniego Bożego

                       Narodzenia /2017r./


"Bóg Ojciec ma w tobie małe upodobanie, a potem może to będzie twoje ostatnie Boże Narodzenie [2017] i do was wszystkich to mówię - wasze".


Zadanie dla władz kościelnych i państwowych


1) Intronizacja Jezusa na Króla Polski przez władze świeckie i duchowne.

We wszystkich 8 przekazach z tego okresu jest mowa o konieczności Intronizacji Jezusa. W orędziu przed ostatnim z 24II 2018r. to wołanie określone jest jako "ALARM OSTATNI". Obojętność w tej sprawie przyniesie przykre konsekwencje, w tym wielkie odstępstwo w Polskim Kościele.

„TERAZ  ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA, ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI LUDEM WIERNYM.  Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o  w  K o ś c i  e l e  Ś w i ę t y m  nastąpi  i   w  POLSCE,  a tak chciałabym byście  to przeżyli  w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ”/ 13I2018/ . 

„Was wybrał BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN CZŁOWIECZY MESJASZ -wciąż  nie godnie Intronizowany. Czeka. Tak, to są już ostatnie dzwonki. ... Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać! Jeżeli tego nie dokonacie, to POLSKĘ rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/

"Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY, że zdążycie? Jest to "ALARM OSTATNI", który odnosi się do PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI wg wcześniejszych pouczeń, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO przez Alicję Marię Michalinę- Moje małe narzędzie i nie tylko”. /24II2018/

Bóg Ojciec; Nie wspomnę już, że pragnę godnego Intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ile razy i przez wielu proroków współczesnych wam to przypominam. Pytam, dlaczego tak gnuśni jesteście? Mówię wam, dokonajcie tego z Rządem i Episkopatem łącznie, bo nie ostoi się wasze państwo. Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg  Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat. Wywoływał będę po imieniu wielu. Wielu z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i świętego polskiego narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje  Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy;  Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną. /Wizja/ To co widziałaś w swojej rodzinnej miejscowości -rosnące gaje cytryn  i pomarańczy; też roślinność zwrotnikowa - to tak będzie w krótkim czasie./24XII 2017/.

Żądam  waszej odpowiedzialności. Odpowiedzcie sami w sercu  BOGU TRÓJ JEDYNEMU ? JAKA JEST WASZ MIŁOŚC?  TAK ! TRZEBA To mierzyć termometrem. Do jakiej skali podskoczy ten barometr waszej nieudolności, wygodnictwa? Spada w dół. Tak!  Wy też wybrani, nieudolni - wpadniecie w dołki masońskie  jak się szybko nie nawrócicie. Mogę was uzdrowić, bo o to prosi MOJA  Niepokalana Oblubienica Maryja Hetmanka Narodu Polskiego, ale trzeba otworzyć swoje serca, wyrzucić to plugastwo z siebie. 0 odnowienie was należy prosić, bardzo prosić!  Czy zdążycie? Tyle łask danych waszemu narodowi przez zasługi świętych i błogosławionych, szczególnie św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana męczennika i bł. Jerzego Popiełuszki itd......

Pytam? Czy macie choć odwagę zginąć w męczeństwie, by odkupić swoje winy?  Za nie, przynajmniej trzeba odpokutować   tu na ziemi, lub po śmierci wpaść do jeziora siarki. O, niewierni słudzy w kapłaństwie! Dość już tego! Żalu serca potrzeba, łez, przelania krwi by zmazać winny. /10II2018/


2)Specjalny apel do świeckich  i Prezydenta w sprawie Intronizacji. Przestroga - Polska bez Intronizacji będzie rozebrana na strzępy i „zginie z mapy świata”.

„W waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA. /13I2018/

„JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI, JEŻELI MNIE GODNIE OBIERZECIE Z WSZYSTKIMI HONORAMI, BERŁO I KORONĘ DACIE Z ZAPRZYSIĘŻENIEM DUCHOWNYCH I RZĄDZĄCYCH W POLSCE- TO JA WAS OBRONIĘ. INACZEJ POPADNIECIE W NIEWOLĘ szatana i całe pokolenia młodych i dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE WEJDZIE W KONTAKT NIE Z BOGIEM TRÓJJEDYNYM A BESTIĄ. A TAK BĘDZIECIE PONIEWIERANI, WASZE DZIECI I WASZE DUSZE TRAFIĄ DO PIEKŁA. Czy was to nie przeraża - płacz waszych Matek, tak jak rzeź niewiniątek w Betlejem / będzie gorzej/”. /20I2018/

"Do świeckich na urzędach również  mówię, na co czekacie?
Tak!  Pan Prezydent  mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją  [Króla Polski  Jezusa Chrystusa]"....

„Przecież to BÓG  NAJWYŻSZY  tego żąda, JA DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCĘ TE ATRYBUTY WŁADZY /BERŁO I KORONĘ/ -gdy zostanie to godnie przygotowane.  Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać!

Jeżeli tego nie dokonacie, to     P O L S K Ę  rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE

POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/


3)Ponowić działania dla wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i zapowiedź innych rządów w Watykanie.

„Wysłać  do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska,  bo tam już wkrótce  inne będą rządy -nie Boże/27I2018/.

„Bolejące Moje Serce płacze, jaka boleść! To jest siedem boleści MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA. UKRZYŻOWANIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA, TAK- DRUGIE I TO RĘKOMA WYBRANYCH SŁUG NA WATYKANIE I NIE TYLKO.  TO ZŁO WALCZY NIEUSTANNIE ZE MNĄ, ALE BÓG NAJWYŻSZY WSZECHMOGĄCY DAŁ MI ŁASKĘ I ZMIAŻDŻĘ TEN POMIOT ŻMIJOWY. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN”. /24II2018/.


Zadania duchowe dla Episkopatu


1)Odnowić Przymierze z Bogiem Ojcem na wzór Jana Pawła II.

„Polecam: ODNOWIĆ  PRZEMIERZE ZE MNĄ  BOGIEM OJCEM - to wasze zadanie arcybiskupi w Polsce, tak jak to uczynił Wielki Papież Syn Polskiej  Ziemi Święty Jan Paweł II. Odszukać ten tekst i tą przysięgę sercem złożyć podczas prawdziwie godnej  Intronizacji MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Tak jak było powiedziane: ze wszystkimi dostojnikami Episkopatu, Rządu, kapłanami i ludem wiernym, na  który  mam  wzgląd  tj. małe  dusze  modlące  się  na  waszej  polskiej  ziemi”. /27.01.2018r./

„Jeżeli nie dokonacie tego „ZAWIERZENIA PRZYMIERZA ZE SWOIM BOGIEM TRÓJJEDYNYM i nie dokonacie PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI w/g podanego "słowa Bożego" to moc Moja dokona sprawiedliwości, choć miłosierdzie Moje nieskończone i miłość jak rzeka- to sąd się dopełni i to bardzo szybko nastąpi”./ 27.01.2018r./

„Dałem wam łaskę JA BÓG WSZECHMOGĄCY za godnie odmówiony „Różaniec do granic” Królowej Różańca Świętego. Zobaczyliście łuki "przymierza tęczy na niebie'' w poszczególnych miejscach waszej polskiej ziemi, a teraz żądam potwierdzenia  "PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam. Więc spieszcie się dzieci moje, bardzo się spieszcie. Powtarzam to, przez wielu mistyków współczesnych mówię”. /27II2018r./


2)Upowszechnić Rycerstwo Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa.

„Na Jej[Maryi]Majestatu prośbę  pragnę pouczyć dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie,  w kapłaństwie i wszystkie Jej godne dzieci, których zachęcam  do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać  Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach. Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO  I NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI.

Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez  JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach. Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich. Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico.

To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego. Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny  w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka”. / 27I2018r./


3)Zapowiedź ucisku Kościoła w Polsce. Wołanie o jednoznaczne zachowanie ofiary Eucharystycznej w dotychczasowej formie jako przeciwstawienie się „ohydzie  spustoszenia”.

"Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego”. /24XII 2017/

„Będzie też wielu zagubionych, którzy nie odróżnią „Prawdziwej Ofiary Mszy Świętej” od mistyfikacji łączenia wszystkich wyznań rytuałów rzekomej religii fałszywej doktryny, która będzie nadana przez samego ojca lucyfera, smoka ognistego”. /24XII2017/

„Ja Jezus Chrystus już niedługo nie będę miał miejsca w tabernakulach „gdzie Jestem żywy”. Mój przeciwnik  chce osiągnąć chwałę dla siebie. OFIARA PRZENAJŚWIĘTSZA w nowym  masońskim wydaniu jest "OHYDĄ SPUSTUSZENIA”/17II2018/.


4) Przestroga kapłanów przed złożeniem tzw. przysięgi  lojalności wymyślonej przez heretyków. Zapowiedzieć wkroczenia antychrysta i masońskie zmiany.

„A teraz będziecie karmieni NIE MOIM CIAŁEM I KRWIĄ ŚWIĘTĄ - jeżeli przystąpicie do złożenia przysięgi lojalności w/g nowej doktryny szatańskiej, o ile nie wysłuchacie Mojej Matki Najświętszej i Mojego Jezusa Chrystusa pouczenia - pożywać będziecie NIE PRZENAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ EUCHARYSTYCZNĄ, ale zwykły chleb. A to nie da wam siły płynącej z Mojego Eucharystycznego Serca.

ważajcie bardzo, bo prześladowanie będzie duże. Jeżeli złożycie tą przysięgę tzw. lojalności wymyślonej przez heretyków - to zatracicie swoje dusze i wiele dusz bardzo wiele dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce -  nie mówię w świecie” /20I2018/.

„Ponieważ już wkrótce wkroczy antychryst i będzie kombinował swoje rządy za zezwoleniem sług kościoła, którzy złożą tą fałszywą przysięgę lojalności człowiekowi zatracenia, który przygotował drogę do z g u b y - OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTYCZNEJ - co jest wielkim odstępstwem w  Kościele Matki Kościoła  Świętego.

A WAS  arcybiskupi, biskupi i kapłani ze względu na prośbę Waszej Królowej Polski pragnę pouczyć, choć nie wszyscy posłuchają tego pouczenia danego przez w/w narzędzia Bożego - Alicji Marii Michaliny i innych Bożych przekaźników, których macie pośród siebie  konsekrowanych, bo nie chcecie zrzucić tych kajdan pychy, egoizmu, materializmu, nie moralnego prowadzenia się.

Mówiąc delikatnie -   pedofilia, homseks, wszelkie wyuzdanie jest wam na rękę. Denary z masońskich loży brane, przewracają wam w głowie, potęgują grzech rozpusty, zmiany manier w życiu osobistym, co daje złe przykłady na młode pokolenie powołanych dzieci Matki Kościoła do służby Bogu w Trójcy Jedynemu. JA DUCH ŚWIĘTY - KOCHAM WAS wspomagam przez natchnienia pouczając nieustannie, lecz nie chcecie słuchać. Stwardniały wasze serca, TE PIETRY WIWE  są jak marmur.

Trzeba młotka i sierpa by was odnowić. Tak dziecko moje mała oblubienico, nie lękaj się. Nie są to słowa twoje, ale mowa MOJA DUCHA ŚWIĘTEGO III OSOBY BOSKIEJ, TO JEST KRĄG MIŁOŚCI JEDNOSCI NASZEJ, TO JEST BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO STWORZYCIELA SYNA CZŁOWIECZEGO ODKUPICIELA I MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO UŚWIĘCICIELA. Pytam was Ojcowie Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, jaką drogą pragniecie iść w tym czasie udręczenia Kościoła  świętego? Tak.  Napisz -ukrzyżowanego, upokorzonego”. /10II2018/


5) Zwolnienie z zachowania posłuszeństwa w wypadku zaistnienia herezji dotyczącej  konsekracji chleba i wina.

Mówię - jeżeli zmienicie choć jedno słowo w konsekracji chleba i wina -  wy arcybiskupi , biskupi, kapłani, to Bóg uderzy z całą siłą, a moc i potęga Jego Świętego  Majestatu jest wszechmocna-bo zachowanie posłuszeństwa wobec herezji nie obowiązuje.

MACIE CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO, ROZUM I NALEŻY BRONIĆ  I DEKALOGU RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ.  PYTAM? KOMU SŁUŻYĆ CHCECIE ? BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU CZY antychrysta  będziecie popierać, bo powpadaliście  w loże masońskie; ale możecie jeszcze odpokutować, wyzwolić się, choćby drogą męczeństwa , co też się dokona, jeżeli Mnie Matki  nie posłuchacie.

Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO". 13.01.2018r.

„Kościół Prawdziwy zejdzie do podziemia. Moi wierni kapłani, którzy powtarzam - nie są zobowiązani podpisać te "lojalki” jakie wymyślił syn zatracenia podczas tajnych spotkań na Watykanie i nie tylko. Te masońskie zmiany już są w trakcie realizacji. Zaufajcie MNIE CHRYSTUSOWI KRÓLOWI, NAJWYŻSZEMU KAPŁANOWI” /24II2018/.


6)Oparcie działania Kościoła na nauce głoszonej przez papieża Jana Pawła II.

„Tak przez Jej Niepokalane Serce Ja Bóg Ojciec Wszechmogący nieustannie błogosławię wam dzieci Maryi i Polsce – Ojczyźnie waszej. Wybrana - winna dać obfite owoce w miłości do Boga w Trójcy Jedynego. Tego uczył was Mój Syn w kapłaństwie- Biskup i Wielki papież św. Jan Paweł II, a Ja Bóg Stworzyciel pytam, co zrobiliście z tym dziedzictwem za darmo wam danym? Niech każdy z was synowie- jeszcze tak was zwę- odpowiedzcie we własnym sercu. Na prośbę Królowej Polski wam błogosławię” /24XII2017/.

„To wszystko macie w encyklikach Wielkiego Polaka papieża świętego Jana Pawła II. Jemu będąc wiernym nie zbłądzicie i zachowacie tożsamość. Tego od was żądam. Rozważcie. Rozważcie to sobie w kapłaństwie biskupi i wy wszyscy, którzy z miłością pragniecie służyć Mnie, to jest Bogu w Trójcy Jedynemu”. /20II2018/

„Jest jednak nadzieja, że zachowacie się jak Święty Jan Paweł II - pouczał nieustannie” /10II2018/.


7)Miłosierdzie Boże nie zastępuje Dekalogu.

„A WAS PASTERZY POLSKI WYBRAŁEM I POLSKĘ TEŻ. TU CHCĘ BY WIARA, MIŁOŚĆ I JEDNOŚĆ PROMIENIOWAŁA NA INNE NARODY, a nie można tego wszystkiego zamiatać pod dywan jak to po ludzku mówicie.

MIŁOSIERDZIE BOŻE TAK, TO NAJWIĘKSZY ATRYBUT DANY PRZEZ PRZESŁANIE ŚWIĘTEJ FAUSTYNY - ale to nie znaczy, że zwolnieni jesteście z zachowania „M A G I S T E R I U M  K O ŚC I O Ł A" Z   DOGMATÓW  WIARY  DEKALOGU.

Nie szukajcie "bożków'', odrzucie tą mistyfikację rzekomych religii i rytuałów - bo to jest masońska zmiana. Nie ma się czego lękać”. /20I2018/


8) Odpowiedzialność za katechezę i wychowanie przez rodziców.

„Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane  bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża.

Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS  WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemno” /17II2018/.

9)Jak się modlić za drugiego. Pomoc św. Józefa i św. JPII.

„Istotne dla Rodziny. Masz się tak modlić z miłością, by najpierw MOJE NIEPOKALANE  SERCE zatryumfowało w sercu danej osoby, o którą prosisz, a potem JA PRZYPROWADZĘ MOJEGO SYNA. Te w/w przykłady dadzą TRIUMF DWÓCH NAJŚWIĘTSZYCH SERC. I NICH SIE TAK STANIE. Ale trzeba wiary, modlitwy i pomocy Świętego JÓZEFA oraz pośrednictwa św. Jana Pawła II  i wszystkich świętych polskiej ziemi i błogosławionych” /13I2018/.


10) Wystawienie na Jasnej Górze do publicznej czci obrazu Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię.

„Was zapytuję Ojcowie PAULINI, pełniący służbę w Domu MATKI BOŻEJ CZESTOCHOWSKIEJ?  I słusznie mówicie, ale jest to przede wszystkim DOM MOJGO SYNA.  Pytam? Dlaczego OBRAZ  CHRYSTUSA KRÓLA  ofiarowany przez POLONIĘ  /to też są Moje godne dzieci / został schowany?

A Ja pragnę by był wywyższony i znalazł poczesne miejsce w Jasnogórskiej Mojej  Świątyni. Nie lękaj się córko Moja,  nie są to słowa  twoje, ale mocą Ducha Świętego mówię JA KRÓLOWA ZAKONU PAULINÓW.......POLECAM  modlić się w w/w intencji i dokonać dobrego wyboru co do miejsca, bo czas nagli” /13I2018/.


Wątki polityczne w  Polsce


1)Potwierdzenie niesłusznych oskarżeń wobec Polski.

„Jak Was Polacy oskarżają nie słusznie  za   ustawę o polskich obozach koncentracyjnych?   Jak to boli -nie prawda?  Choć były jednostki we współpracy z niemieckim faszystami SS”. /10II2018/

2) Potępienie "marszów czarnych" w Polsce.

"A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej  dezorientacji, ciemność wokoło". /20I2018/

3)Zaniechanie głupiej pedagogiki wobec uchodźców-terrorystów.

„Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu.  To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety. Dość już tego, tej anarchii w rządzie, parlamencie i polskim episkopacie”. /27.01.2018r./


Starania ludu świeckiego


1)Bóg  mówi  przez  maluczkich.

„Nie słuchacie natchnień Ducha Świętego, bo nie macie ciszy w waszych sercach, proroków tych czasów wyśmiewacie, a Bóg mówi do maluczkich. Basta. Basta. Basta” /24II2017/.


2) Nie odrzucać działań ludzi świeckich.

„Zrzućcie [kapłani] te kajdany pychy, egoizmu, lekceważenia maluczkich. Dlaczego odrzucacie starania ludu świeckiego? To właśnie na ich zaangażowanie, modlitwę i Wasze biskupi i kapłani godne sprawowanie NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ - MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO -MA JESZCZE WZGLĄD. Tylko trzeba to czynić sercem otwartym na działanie Ducha Świętego.

Nie czekajcie już dłużej.  Wielka Pokuta też od maluczkich wyszła, a jakie rezultaty dała  jak to wy mówicie po ludzku, a duchowe mówię Wam - BRAMY MIŁOSIERDZIA się otwarły”. /13I2028/

„Dałem wam łaskę JA BÓG WSZECHMOGĄCY za godnie odmówiony "RÓŻANIEC DO GRANIEC" KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zobaczyliście łuki "przymierza tęczy na niebie'' w poszczególnych miejscach waszej polskiej ziemi, a teraz żądam potwierdzenia  "PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam. I niech się tak stanie, ufam.

Wasz Kochający Ojciec –Bóg Trójjedyny - czekam na odpowiedz.   Czy MNIE ją dacie?  Zrzucając te kajdany egoizmu, pychy, braku miłości,  wstawiania siebie w miejsce "BOGA  SAMEGO". /27I2018/.

                                                                  

Wolanie o modlitwę, pokutę, wynagrodzenie,


adorację......


1)   „Akt oddania się Niepokalanej”/św. Maksymilian Kolbego/  do odmawiania przez kapłanów i członków grup modlitewnych.

„I NIECH WSZYSCY SŁUDZY W KAPŁAŃSTIE I MOJE UKOCHANE DZIECI Z GRUP MODLITEWNYCH  ten „Akt” odmawiają, a będzie ich  MOJA I WASZA MATKA  za rękę prowadziła, bo czas jest bardzo trudny. Ucisk Kościoła Świętego w Polsce może być zmniejszony, ale świat  wpada w pułapkę unicestwienia rodzaju ludzkiego.

MASONI CHCĄ ZNISZCZYĆ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY W PEŁNI, BIORĄC WZORY OD PROTESTANTÓW, ANGLIKANÓW, KALWINSTÓW, itd.... wprowadzić kobiety jako kapłanki, odrzucić celibat,  w pełni  modernizm, spowiedź ogólna  i  wiele innych sprzeczności nie godnych, a przede wszystkim zmiany reguły konsekracji chleba i wina”. /17II2018/


2)Wołanie do kapłanów o pokutę, adorację Najświętszego Sakramentu.

Wołam- opamiętajcie się, padnijcie na twarz w pokucie i łzach. Przepraszajcie Jego Wielmożności Majestat, otwórzcie kościoły, trwajcie na adoracji Mnie Syna Człowieczego w Najświętszym Sakramencie ołtarza razem z wiernymi. Przepraszajcie za wszelkie wyuzdanie, homoseksualizm, pedofilię, zakłamanie. Nie gromadźcie sobie skarbów materialnych, ale duchowych.

Dajcie jałmużnę dla biednych, a tym uratujecie swoje dusze. Nie myślcie, że będąc kapłanem macie prostą drogę do nieba, nieprawda! Odpowiecie trzykrotnie za siebie i za owce, które pogubiliście przez wasze złe przykłady. Wielu z was zginie w męczeństwie, wielu będzie służyć szatanowi. Nie idźcie za nową masońską doktryną szatańską, bo Bóg Ojciec dał wam rozum, macie charyzmaty Ducha Świętego. Rozważajcie wszystko w sercu, proście Moją Mamę o pomoc śpiewając Magnifikat” /24.12.2017r./


3)Droga do ocalenia parafian.

Do kapłanów: „W pokorze serca, modlitwą uniżenia błagajcie leżąc krzyżem, a Bóg Ojciec wam przebaczy. We łzach proście w skrusze serca, za nim nastąpi Mały Sąd Ducha Świętego - możecie wybłagać ocalenie dla parafian i siebie. /24II2017/


4)Apel Jezusa do ludu Bożego o modlitwę za kapłanów.

„Módlcie się gorąco za wszystkich, a szczególnie za Moje sługi w kapłaństwie. Niejednokrotnie to niby żywe, a martwe wraki co się wyrzuca na złom. Mój Ojciec Niebieski już nie będzie tolerował tego zuchwalstwa wybranych synów, bo są jak te groby pobielane na zewnątrz a w środku serc pełno plugastwa. /24XII 2017/.

„Tak dziecko moje - módlcie się, módlcie się, módlcie się, post i pokuta, by wasza Ojczyzna  wierna nauczaniu św. JANA PAWŁA II wytrwała w wierze ojców waszych, a KARDYNAŁOWIE,  ARCYBISKUPI, BISKUPI I KAPŁANI -  UTRZYMALI TRADYCJĘ GODNEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ.

Należy się przygotować, żal za grzechy wzbudzić. Bo przyjdzie czas, że szeregi kapłanów w Polsce zostaną  PRZERZEDZONE” /17 II 2018/.


5)Potrzeba modlitwy  o zatwierdzenie przez Kościół dogmatu: Maryja Wszechpośredniczka  Łask.

„Jak zostanie zatwierdzony ten dogmat WSZECHPOŚREDNICZKI ŁASK WSPOMOŻYCIELKI, to szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych. Więc o to wyniesienie należy się modlić, by ten dogmat wiary został uznany przez " Magisterium Kościoła " o czym napisał też śp. S. B. Anatol Kaszczuk, zakładający LEGIONY MARYJNE W POLSCE i zapoczątkował JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór  których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.

Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /17II2018/


6)Modlitwa za dzieci poczęte/ różaniec/. Po Prześwietleniu sumień ludzkich”, różaniec również będzie potrzebny, zwłaszcza w innych narodach, które się utrzymają.

Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II.  To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”.

„Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO". /13I2018/


7)Apel Jezusa do kapłanów, aby dawali wyrazy swojej miłości i w każdy piątek odprawiali z własnej woli Mszę Świętą  -„Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną”.

„Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną w piątek, każdy piątek”. /20I20/18/


8)Zawierzać się przez ”Akt zawierzania” rodzin i państw Matce Bożej Ostrobramskiej.

/Pod stopami MBO znajduje się półksiężyc, symbol islamu, co oznacza,  że dojdzie do konfrontacji tej religii z chrześcijaństwem/.
Ten Akt zawierzenia państw wschodu i zachodu i swojej rodziny z miłością przyjęłam /25II2018/.


9)Modlić się w „Godzinie za Polskę”  i polskich biskupów razem ze św. Janem Pawłem II.

/„Godzina dla Polski” - duchowa inicjatywa DM św. JPII. Dana osoba obiera sobie 1 godz. w tygodniu modlitwy za Polskę /patrz: Menu strony DM- punkt  „Godzina dla Polski”/.

„Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach  w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen”. /24XII2017/


10)Zaproszenie do zamawiania Mszy Św. z intencją: „ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”.

Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”. / 20I2018/


11) Pouczenie o Koronce do 9-ciu Chórów św. Michała Archanioła.

„Pamiętaj! Koronkę do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła tak jak dziś odmawiaj codziennie, bo jesteś  MU szczególnie zawierzona. Jest to pouczenie dla wszystkich na te ostatnie czasy prześladowań.  Trzeba mieć dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Słuchać i być uważnym na jego słowo, a to tylko otrzymacie przez modlitwę”. /20I2018/


12) Waga modlitwy do Ducha Świętego.

„Cieszę się, że odmawiasz tą Koronkę różańcową za przyczyną Niepokalanej, prosząc codziennie o 7 darów i owoców  Mnie Ducha Świętego dla sług w kapłaństwie i Polski Ojczyzny Twojej  i innych zachęcam”/ Chodzi o „Koronkę do Ducha Świętego”-różaniec/. /10II2018/


13) Śpiewać Magnifikat oraz Te Deum, uwielbiać Boskie Dzieciątko.

„Codziennie wzmocnić się modlitwą uwielbienia, śpiewając Magnifikat z  Maryją. To oddala zło. Codziennie wyśpiewać Te Deum, by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny waszej, by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała. Boskie Dzieciątko uwielbiać z chórami aniołów pieśnią kolędy, by spłynęło na was błogosławieństwo jak w tej pastorałce „Podnieś rękę Boże Dziecię”, błogosław Ojczyznę miłą”. /24XII 2017/


14) Zalecane inne formy modlitwy.

Modlitwa uniżenia, Różaniec, Adoracja  Najświętszego Sakramentu,   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Jerycha.


15) Różaniec

„Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko[różańca] ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II.  To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”. /25II2018/


16) Jerycho

" GRUPY SPOD JERYCHA " - tak ważna misja w tych czasach, można rzec ostatnich. Obrona MOJEGO ŻYWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA - ADORACJA DZIEŃ I NOC – to jest dobry przykład do naśladowania uczonych w piśmie”. /17II2018/

„JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór  których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.  Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /17II2018/

17) Pouczenie Maryi.

„Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie  jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca  PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych”. /17II2018/Nakaz publikacji przekazów


- Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach  w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen. /24.XII 2018/

- Napisz - "Słowo Boże" spisane na kolanach wg/ pouczenia Anioła Stróża/- Wysłać do J.E. Arcybiskupa Wacława Depo. I niech się tak stanie. A.A.A. /13I2018/

- Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie  jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca  PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych /17II2018/.

- POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE /13 I 2018/

- POLECAM JA CHRYSTUS KRÓL WYSŁAĆ DO J.E. PRZEWODNICZĄCEGO  EPISKOPATU, PRYMASA POLSKI,  NUNCIUSZA PAPIESKIEGO W POLSCE  I J.E. ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO.  I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. POTWIERDZENIE PSALM 13 WERSET 6 /20.I.2018/

- Więc spieszcie się dzieci moje, bardzo się spieszcie. Powtarzam to, przez wielu mistyków współczesnych mówię.  A ty mała najmniejsza córeczko trwaj w pokoju. Polecam: Wysłać jak wcześniej do  PREZYDENTA, PREMIERA, PREZESA PIS, oraz do PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA, NUNCJUSZA PAPIESKIEGO, ARCYBISKUPA DEPO, ARCYBISKUPA KRAKOWSKIEGO MARKA  J..............              z ponowną prośbą, wręcz żądaniem  dokumentacji do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej, jak również materiały niech przygotuje " Stowarzyszenie Róża". Wysłać  do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska,  bo tam już wkrótce  inne będą rządy -nie Boże /27I2018/.

-„Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę / uznanie przez „Magisterium Kościoła” dogmatu; Maryja WSZECHPOŚREDNICZKA ŁASK/. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen. /17II2018/

- NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa  diecezji Elbląskiej. /17II2018/

- Opublikować na Naszych Domach Modlitwy  i  Fecebooku. Amen. Amen. Amen. /17II2018/.
- ANI ŁZY MOJE WAS NIE WZRUSZYŁY, ZLEKCEWAŻYLIŚCIE CZAS DANEJ ŁASKI. NIE CHCECIE PROROCW DANYCH DUSZOM MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, LEKCEWAŻYCIE MALUCZKICH, A UNIKNĘLIBYŚCIE WIELU ZAGROŻEŃ ZARÓWNO DUCHOWYCH JAK I TYCH, KTÓRE GROŻĄ OJCZYŹNIE WASZEJ. /24II2018/

POLECAM!
Wysłać do wcześniej wymienionych biskupów, opublikować na naszych DM JPII. /24II2018/
Błogosławieństwo Boga Trójjedynego dla

czytających i kontemplujących te słowa


- Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO" /13I2018/ .

- Błogosławieństwo Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Króla, Ducha Świętego Pocieszyciela przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski spłynie na wszystkich, którym będzie dana łaska odczytania i kontemplowania tego Matczynego pouczenia i zastosowania się wg prośby - już nie mówię wam, że mam prawo żądać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen. /13II2018

- Napisz: Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Przedwiecznego i Mnie Syna Bożego II Osoby Boskiej i Ducha Świętego niech spłynie na cały naród polski, episkopat, oraz arcybiskupów, biskupów i kapłanów. Amen. Amen. Amen.

- I niech się tak stanie, by jako wybrana POLSKA wytrwała w wierze i miłości do końca. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie, gdy odrzuci wszelkie bożki, pogańskie zwyczaje. Amen. Amen. Amen. / 24II2018/


/ Podobne informacje o zakończeniu orędzi, aby w ciszy i z pełną świadomością przygotować się na wypełnienie Apokalipsy przekazują inni mistycy. /https://mariusz2015.wordpress.com/2018/02/19/16-02-2018-piatek-g-1417/

=========