Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
97
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 300

Czasy ostateczne - zapowiedzi mistyków

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Czasy ostateczne - zapowiedzi mistyków


                       
Wyjątki proroctw znanych mistyków dotyczących naszego przewodniego tematu:
"Czasy ostateczne?"

Nie lekceważmy proroctw, ponieważ podkreśla to zadanie bardzo wyraźnie Pismo Święte:
„Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie”  /1 Tes. 5:19-20/.
Zawsze prośmy Ducha Świętego o pomoc. Gdy On jest wzywany, przychodzi
właściwe rozeznanie.


S. Faustyna Kowalska /1934 r./  Napisz to:

Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi.

Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. /83./

/1938 r./Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa:

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje /1732/.


1.Rozalia Celakówna 1VII 1938

Rozalia Celakówna widziała wizję strasznej katastrofy świata. Na jej pytanie: „czy to koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to jest piekło”, otrzymała odpowiedź:

„To nie jest koniec świata ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia...Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus Królował..Państwa oddane pod panowanie Chrystusa i Jego Boskiemu Sercu dojdą do szczytu potęgi i będzie już jedna Owczarnia i jeden Pasterz. Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek  Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy”.


Ks. Stefan Gobbi

Matka Boża: /XII 1977/  Niestety, wzrasta liczba Kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, chociaż już w nią nie wierzą.  .... Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i Najświętszej Ofiary. Przez to ohyda spustoszenia, która już weszła do Świętej Świątyni Bożej – osiągnie swój szczyt.....

Rozszerza się odstępstwo, mnożą się wojny, następują po sobie na tylu miejscach kataklizmy, wzrastają prześladowania, a Ewangelia jest ogłaszana wszystkim narodom. Nadzwyczajne zjawiska pojawiają się na niebie i coraz bliższa staje się chwila pełnego ukazania się Antychrysta....

Odczytujcie ze Mną znaki waszych czasów, żyjcie w pokoju serca i w ufności. Jestem zawsze z wami, aby wam powtarzać, że spełnianie się tych znaków wskazuje wam z pewnością, iż bliski jest koniec czasów i powrót Jezusa w chwale." (nr 485)

31.12.92: „Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela."


3.Wassula Ryden-mistyczka prawosławna

(27.06.91) „Zostało powiedziane, że przed Moim Wielkim Powrotem będą wam dane znaki. Powinniście śledzić znaki poprzedzające Mój Wielki Dzień Chwały. Wszystkie te prawdy można odkryć czytając uważnie Pisma. Jak to się dzieje, że wasze umysły nie są otwarte, by zrozumieć Pisma?"

23XII1993  „Wielu z was pyta: Uprzedziłem was, że  kiedy ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, rozpościerającą się w Miejscu Świętym- to znaczy, kiedy zobaczycie Nieprzyjaciela zajmującego miejsce tam, gdzie być go nie powinno, czyli w Mojej Świątyni, w miejscu Mojego zamieszkania, kiedy zobaczycie tego Buntownika wynoszącego się ponad wszystko... i sądzi, że jest Bogiem, wiedzcie, że chodzi o znak zapowiadający,  dany przed Znakiem Syna Człowieczego”...

6 X 1995  „Mój Ojciec nie zniesie widoku Swego Syna rzuconego pod nogi, powalonego na ziemię. Nie zniesie tego również Święty Michał. On j jego zastępy powstaną. Dziś Bestia przeciwstawia się Niebu nawet Mojej Mocy To dlatego Mój Ojciec spali zbrodnie tego pokolenia Ogniem. Ogień przyjdzie w chwili, kiedy niczego nie będą się spodziewać. Słowem Moich ust  i rozkazem Mojego Ojca obecne niebo i ziemia są przeznaczone w ogień. Zostaliście o tym wiele razy uprzedzeni”...Matka Boża 15  IX 1987 Akita „Obecnie urzeczywistnia się to, co przepowiedziałam w Fatimie... dla Kościoła nadszedł moment wielkiej próby, gdyż niegodziwy człowiek zajmie miejsce w jego łonie i ohyda spustoszenia wejdzie do Świętej Świątyni Boga."

Matka Boża 1981-1989 Kibeho: „Nawróćcie się, kiedy jest jeszcze czas...... „Świat działa na własną zgubę... Jeśli nie okażecie skruchy i nie przemienicie waszych  serc, wszyscy wpadniecie w otchłań”.


Zofia Grochowska  /„U źródeł Bożego Miłosierdzia” –orędzia z lat 1988-1999/

„Świat, w którym żyjecie dzieci Moje, zbliża się ku końcowi. Ten czas jest  krótko-choć jeszcze trochę potrwa. Po tym  czasie nastąpi wielka kara za grzechy świata....Czas obecny jest czasem urzeczywistnienia wszystkich proroctw i czasów ostatecznych...Klęski, katastrofy, wojny bratobójcze są ostrzeżeniem. Czy jesteście w stanie opamiętać się?

Tworzycie arsenały broni, a nie wiecie, jak z nich skorzystacie...Bóg czeka do czasu przeznaczonego. Jezus -  Król zbierze wszystkie owieczki błądzące i wskaże im drogę zbawienia. O ile człowiek nie skorzysta z czasu Miłosierdzia Bożego, wówczas spadnie chłosta Boga”.Ewa Rycielska

20 VII 2010 r. „Do mety życia dobiegacie, po moich śladach nie stąpacie, o Moje Królestwo nie zabiegacie. Za bunt przeciw Bogu Ojcu zginiecie. Ojciec Niebieski jest sprawiedliwy. Będzie chłostał za odsuniecie się od drogi, która nazywa się Prawdą....A ty ludu, jeżeli Jezus Chrystusa nie będzie obwołany Królem- zostaniesz ukarany i zniszczony. Niewielu ostanie się- aby świat został odrodzony. Nadchodzą czasy ostateczne- wybrałem wielu Proroków, ponieważ muszą się wypełnić słowa w piśmie: „Pan powtórnie przyjdzie”;  ”Ducha nie gaście- proroctw nie lekceważcie” /Tes 5,20/

25V 2014 r. „Znaki są ukazywane na niebie, w przestrzeni i na ziemi, lecz lud mój w swojej ślepocie nic nie dostrzega. Idź i prorokuj, że czas jest krótki”.

13 VIII 2014 r. „Ludu mój- Bitwa nadeszła. Wojna,  to straszne  i przerażające. Posuwa się głębiej i niszczy wszystko. Wąż uwił gniazdo i pełznie do przodu. Niech ciekawość nie ma w was żądzy, słyszycie jak echo niesie jęk żelaznych ptaków, które są zwierzchnikami i znakiem niepokoju. Nieprzyjaciel czyni zamysł podstępu”.

13 IX 2014 r. „Ludu  mój- obdarowuję Cię Bożą Światłością, abyście nie kroczyli w ciemności. Wojna wisi nad Tobą. Zło, nienawiść i plan Antychrysta jest widoczny. Antychryst już się ujawnił. Bądźcie czujni na jego działanie. Jego mowa jest zdradą, a czyny zniszczeniem. Przestrzegam Cię ludu mój – nie szemraj, lecz  módl się”.

20 VII 2016 Jest niewiara dynastii kościoła. Hierarchia kościelna doprowadza do oślepienia i zaciemnia mój lud, aby Moje pouczenia i nawoływania były nie przyjmowane, lecz podeptane.

To nie zabawa, to schizma i prawdziwość prawdy, która płynie z  prądem knowań.

------

Matka Boża do Ojca Stefano Gobbiego-1992r.

OHYDA SPUSTOSZENIA będąca wstrzymaniem stałej ofiary – JEDNYM ZE ZNAKÓW KOŃCA CZASÓW

W Orędziu z ostatniego dnia 1992 roku Maryja podjęła trudny temat znaków  "końca czasów". Po omówieniu znaków, które – jak sama stwierdza – „jasno ukazane w Ewangeliach, Listach św. Piotra i Pawła, realizują się w obecnych latach,” Maryja przechodzi do opisania ohydy spustoszenia. Mówi:

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».(7)

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela:

«Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»(8)


Trzy główne obszary ohydy spustoszenia

Znaki końca czasów

Zacytowane powyżej skrótowe fragmenty orędzi, wskazują na 3 główne znaki, świadczyć będą, że "ohyda spustoszenia" osiągnęła swój szczyt. Oto one:

1) Zanik Adoracji NS
2)
Zanik Najświętszej Ofiary
3) Niegodziwy człowiek zajmie miejsce w  łonie Kościoła


Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.
Jeśli się przyjmie protestancką naukę, głoszą, że  Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą będącą  tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy - zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo  Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.”(9)


=========