Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
47
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 985

Pilne intencje - wielki dar

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Pilne intencje- wielki dar

Cz. I

Intencje związane z Intronizacją- Koronacją

Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski


25III2019r.

Ponowna prośba Nieba o zamawianie Mszy Świętych

"Niech wasze serca rozpalone miłością błagają - tak jak twoje teraz do Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa, zamawiając Msze Święte wynagradzające za wszelkie zaniedbania zarówno co do nie przestrzegania Dekalogu - co daje upust dla siedmiu grzechów głównych jak i natchnień Ducha Świętego. Spłacajcie ten dług wdzięczności dopóki jeszcze ofiara Mszy Świętej, Moja Ofiara Syna Człowieczego nie została wszędzie przefarbowana".Ponowna prośba Nieba o zamawianie Mszy Świętych

22.04.2019 . Kto może niech da zadośćuczynienie zamawiając "Mszę Świętą wynagradzającą za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie".

25VI2019

Zamawiajcie Msze Święte wynagradzające Dwóm Najświętszym Sercom przez Przeczyste Serce św. Józefa,św. JPII i wszystkich świętych, szczególnie ze św. Magdaleną, by zadość uczynić za te grzechy Sodomy i Gomory, bym mogła ochronić mój lud wybrany NOWE JERUZALEM POLSKĘ.


Intencje wynikająca ze Słowa Bożego z 27XI 2018r. i następnych, dotyczących "Ratunku indywidualnego poprzez osobistą Intronizację Jezusa Króla, na Króla naszych serc". Patrz menu strony: "Reguła Intronizacji w sercu".

Przykładowe intencje:

1) O tryumf Chrystusa Króla we wszystkich sercach mieszkańców Warszawy ( Łodzi, Poznania....... itp).

2) O potrzebne łaski na drodze Budowania Królestwa Bożego, przez osobistą Intronizację Jezusa na Króla oczyszczonych serc.

3) O potrzebne łaski w rodzinie ....................na drodze Budowania Królestwa Bożego, przez osobistą Intronizację Jezusa na Króla oczyszczonych serc.Ponowna prośba Nieba o zamawianie Mszy Świętych- Nowenn.


24XII 2019r. Boże Dziecię Król Królów, Król Polski bez berła i korony:

Proście Ducha Świętego i Jego Oblubienicę Dziewicą Moją umiłowaną Mamę o siedem darów i owoców do wypełnienia woli świętej Boga w Trójcy Jedynego. Ta petycja winna być bardzo szybko podpisana dla Mojej Koronacji.

To jest przynaglenie, by poprzeć to Mszą Świętą-NOWENNĄ w tej intencji. Kto może niech to uczyni,a nagroda was nie ominie.

27/28 XII2019r.Święty Jan Apostoł Pana Jezusa, Ewangelista:

Wy Polacy proście Pana Boga o to, by ta pełna Intronizacja Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski się dokonała. Tak, jak było podane - Nowenna Mszy Świętych; i niech się tak stanie.


Świadectwo zaangażowania w realizację Słów Bożych o zamawianiu Mszy Świętych:

Przed Wolną Elekcją z inicjatywy 18-tu „DM św. JPII” w Diecezji tarnowskiej w intencji „Ojczyzny, Episkopatu oraz Bogu wiadomych/ to znaczy Intronizacji Chrystusa Króla/, oraz dziękczynna za otrzymane łaski”, zostały zamówione 2 tury Mszy św. po 30 Mszy Św. oraz 1 indywidualna tj. 30 Mszy Św./ od 12XI-12XII2019 r.

Po Wolnej Elekcji 9 DM św. JPII” zamówiło 30 Mszy Św. – 3XII 2019-3-I- 2020.

Przyjęliśmy informację, o zamówionych 150 Mszach Świętych w diecezji Tarnowskiej w 2018r. oraz obecnych 90 Mszy za 2019r. w intencjach wynagradzających i Królowania Chrystusa w ludzkich sercach i w Polsce. Dopisujemy je do tych, które przez poprzednie lata były zamawiane przez Kolegium DM św. JPII i inne "ośrodki" przez nas inspirowane. Ogólnie na koniec 1919r. w historii działania DM św. JPII było zamówionych około 1240 Mszy Św.


--------------


Pilne intencje- wielki dar


Cz. II

Intencje mszalne- wielki dar

dla rodzin, ojczyzny, nieba i czyśćca

Zapraszamy do analizy tekstów z orędzi do Alicji M.M. od Apokalipsy, podkreślające wielką potrzebę zamawiania Mszy Świętych, przede wszystkim w intencjach nadrzędnych. Msza Święta jest największą modlitwą Jezusa do Boga Ojca. Jezus czeka, abyśmy Jego Krew "uaktywniali" na drodze naszego zbawienia.

Prosimy o aktywność i organizowanie nowenn mszalnych. Zapełniajmy nasze ręce dobrymi uczynkami. Życzymy odwagi w wypełnianiu pragnień nieba i czyśćca.

Jerozolima Terra Santa 26V2012r.

Cieszę się bardzo, że usłyszałaś prośbę Mojej umiłowanej Matki Królowej Polski, żebrząc mocą Mszy świętej, na Górze Tabor .

Intencja: „O przemianę serc Polaków, bym Ja Pan panów, Król królów zechciał już tylko łaskawie zakrólować w waszych sercach, a prośba była ufna i to przejednało Moje królewskie Serce. Uronił też łzę Mój Ojciec Niebieski-rozrzewnił się i Duch Święty-wlewając Płomień Miłości dla maluczkich. Są to jednak jednostki-prosiły zastępy świętych pańskich i błogosławionych, wzywałaś wstawiennictwa proroków ziemskiego i niebieskiego Jeruzalem / Eliasza i Mojżesza /. Ofiarna to była modlitwa aż do wskrzeszenia umarłych, oby więcej było takich gorących i ofiarnych serc....

Jestem w Betlejem. Słyszę duchowo: „Post milczenia”. Staram się wyciszyć, by usłyszeć głos serca . Słyszę: /Msza święta- intencja dyktowana/:

Za Palestyńczyków /Palestyna/, by zobaczyli „światłość wielką” jak w tej kolędzie i przyjęli Boże Dziecię, uznali za Króla swojego narodu

17.02.2013.r. Kapłani! Zarządźcie zgromadzenie święte, módlcie się, módlcie się ............ bo OJCIEC MÓJ NIEBIESKI już dłużej nie będzie zwlekał, zapadnie wyrok nad światem jak w Sodomie i Gomorze. Nie rozdzierajcie waszych szat kapłani i ludu mój, ale wasze serca i całym duchem wróćcie do PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO.

Odprawić - 10 Mszy Świętych za nie przestrzeganie PRAW DEKALOGU - by zadośćuczynić za lekceważenie Sakramentów Świętych, by uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Najboleśniejsze Serce Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, zasługi świętych i błogosławionych.

27.12.2013 Sytuacja i stan Kościoła świętego tj. Matki Kościoła potrzebuje uzdrowienia dla umocnienia Pasterza Benedykta XVI zamów 2- Msze św. I-dną już zamówiłaś w intencjach Mojego Niepokalanego Serca za przyczyną przeczystego Serce św. Józefa w I-szą sobotę miesiąca, to należy powtórzyć bym Ja Matka Zbawiciela mogła działać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

2II2019r. Słowo Boże o odprawienie 3 Mszy Świętych Wotywnych w każdy Piątek Wielkiego Postu :

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w] każdy] z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać Majestat Boga w Trójcy Jedynego”. /www.domymodlitwyjp2.pl/Orędz-Alicja M.M./cz.IV,2II2019/

20I2018r. Słowo Boże] do kapłanów o odprawienie co piątek 1 Mszy Świętej wynagradzającej:
Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę Eucharystyczną] przebłagalną w piątek, każdy piątek.
Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„O Światło Ducha] Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy]Ducha Świętego”./ Orędz-Alicja M.M.cz.I. 20.I.2018/

teraz razem ze swoim Aniołem Stróżem opisz te wizje, które otrzymałaś w czasie odprawiania 33 Mszy Świętych - liczby życia na ziemi] Mojego Umiłowanego Syna Chrystusa z woli Boga Wszechmogącego i zasługi męki krzyżowej i Moich boleści na oczyszczenie drzewa genealogicznego od strony matki i ojca, żyjących i Miłosierdzie Boże dla przodków i współwinnych w czyśćcu cierpiących, tj. przecięcia konsekwencji grzechów dziedzicznych idących z pokolenia na pokolenie. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

/Na polecenie mojego Anioła Stróża/ Napisz, że nieustannie modlisz się za tą rodzinną miejscowość i dał ci Bóg poznać w wizji zależność i konsekwencje grzechu dziedzicznego. Zobaczyłaś osobę zakutą sztabą żelazną szerokości około 7 centymetrów grubości palca wokół ciała na wysokości piersi, wyciągająca ręce w błagalnym geście / Wcześniejszy obraz tej osoby płci] męskiej przybitej do krzyża Chrystusa -]to] człowiek żyjący/B.M/, cierpiący jak nasz Pan Jezus Chrystus, należy mu pomóc.

Łącząc się duchowo w czasie odprawiania Ofiary Mszy Świętej /podpowiedz Mojego Anioł Stróża/ połóż się krzyżem i odmów 4 Koronki do Miłosierdzia Bożego na uwolnienie dusz z czterech pokoleń. Zobaczyłam osobę, a raczej miejsce w głębinach lochu - małe okienko za kratą pokutną, raczej w pozycji leżącej na betonie wyłożonym trzciną można rzec legowisko. Widziałam cztery mury warowne tak zwane kręgi czyśćcowe, wysokie i grube jak kiedyś fortyfikacje przy zamkach - na końcu schodzące w jedną drogę do wyjścia.......................................... Czas nagli i BÓG W TRÓJCY JEDYNY chce już w swoim Miłosierdziu zakończyć ten rozrachunek w tej rodzinie./ Orędzia cz.II/

Będąc u Św. Piotra na zaproszenie duchowe świętego Ojca Pio jako dziecko duchowe jak zwykle nawiedziłam również relikwie świętego Jana Pawła II. Zamówiłam 3 - Msze św; które będą odprawione przez kolejne 3 czwartki u grobu naszego patrona DM jego imienia z prośbą:-I -O Miłosierdzie Boże dla wszystkich zjednoczonych w Jego szeregach w tym roku Miłosierdzia .
II –O Intronizację Chrystusa Króla i wyniesienie na ołtarze Rozalii Celakównej. III Za oczyszczenie Watykanu.. /Wizja: Widzę duchowo dwa rzędy franciszkanów szpaler /droga / czkają na kogoś w bazylice św. Piotra jest pełno dymu tj. ta mgła demoniczna. Może Bóg w Swoim Miłosierdziu sprawi ,że modlitwy zakonu serafickiego Franciszka w pewnym stopniu oczyszczą .

2III2019 To są jednostki, tak jak wasza grupa wybrana, błagała przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych ofiarowując Msze Święte - 3 Nowenny „O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu i rządzących”, za co wam dziękuję i mówię : Ofiara Wielka w Oczach Ojca Przedwiecznego została przyjęta. ....

Bóg zapłać za wasze /chcieć/ Msze Święte ofiarowane z prośbą o Moje dary i owoce. Ja słucham waszych serc, choć usta kapłana nie zawsze to wypowiedzą, by się przyznać do zaniedbania....

Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was. Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski.----------


Intencje cz. III

Przykładowe intencje na ogólne potrzeby

duchowe:

"Na wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nieprzestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych wśród mieszkańców /wymienić miejscowość lub kraj/ uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Najboleśniejsze Serce Maryi- Matko Kościoła Świętego, zasługi świętych, błogosławionego Władysława Bukowińskiego i wszystkich błogosławionych".

Wynagrodzenie Ojcu Niebieskiemu za wszystkie mordy, oszczerstwa, kradzieże, nienawiści i przekleństwa, okultyzm i nieprzestrzeganie praw Dekalogu na przestrzeni wieków wśród mieszkańców /wymienić nazwę miejscowości lub kraj/ i o miłosierdzie Boże dla nich przez zasługi odkupieńczej Krwi i Ran Pana Jezusa, Krwawych łez Maryi i cierpień męczenników polskich”.

O przemianę serc Polaków, bym Chrystus -Pan panów, Król królów zechciał tylko zakrólować w naszych sercach”.

„Wynagrodzenie za nieprzestrzeganie praw Dekalogu w naszej Ojczyźnie i o przemianę Polaków, by Chrystus Król został uznany za Króla ich oczyszczonych serc”.

„Wynagrodzenie za nieprzestrzeganie praw Dekalogu w naszej Ojczyźnie, o przemianę Polaków i tryumf Chrystusa Króla we wszystkich sercach ludzkich”.

Intencja wynagradzająca za nie przestrzeganie PRAW DEKALOGU - by zadośćuczynić za lekceważenie Sakramentów Świętych, by uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Najboleśniejsze Serce Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, zasługi świętych i błogosławionych.

„O Światło Ducha Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego”.

O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu Polskiego i Rządzących z wynagrodzeniem za zaniedbania na drodze Intronizacji Chrystusa Króla w każdym sercu i Króla Polski.

Za Episkopat Polski, o przygotowanie mocą Ducha Świętego do Intronizacji Chrystusa Króla Wszechświata Syna Maryi w każdym sercu ludzkim i na Króla Polski w łączności z władzami świeckimi, przez wstawiennictwo Maryi- Matki kapłanów”.

O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu Polskiego i Rządzących z wynagrodzeniem za zaniedbania na drodze Intronizacji Chrystusa Króla w każdym sercu i Intronizacji Króla Polski.


Nowenna – 9 Mszy Świętych w Nowennie do Bożego Miłosierdzia.

Intencja1:O Boże miłosierdzie dla biednych grzeszników całej ludzkości, aby przez zasługi najlitościwszego Serca Jezusa i Jego bolesną męką ofiarowaną Ojcu niebieskiemu, wysławiały wszechmoc miłosierdzia Bożego na wieki wieków.

Intencja 2.: Za dusze kapłańskie i zakonne, aby zamknięte w Sercu Jezusa mogli przewodzić innym na drogach zbawienia i wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Bożemu na wieki wieczne.

Intencja 3.: Za wszystkie dusze pobożne i wierne, aby były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy, na drodze zbawienia ludzkości i z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Boże na wieki wieków.

Intencja 4.:Za pogan i tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają, aby jak najszybciej znaleźli się w mieszkaniu najlitościwszego Serca i zapragnęli gorliwie żyć Ewangelią, powiększajac hojność miłosierdzia Bożego.

Intencja 5.: Za dusze braci odłączonych, aby nie trwali uporczywie w swych błędach, a zapragnęli wrócili do jedności z Kościołem, przynosząc tym samym ulgę w męce Jezusowi i wysławiając hojność miłosierdzia Bożego.

Intencja 6. Za dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, aby zanurzone w Bożym miłosierdziu stały się najwięcej podobne są do Serca Jezusa i krzepiły Go w gorzkiej konania męce, wypraszając łaski miłosierdzia Bożego dla całej ludzkości.

Intencja 7. Za dusze, które najwięcej bolały nad Jezusa męką, najgłębiej wniknęły w Jego ducha i mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności,zjednoczone z Nimi dźwigają ludzkość całą na swoich barkach.

Intencja 8.Za dusze czyśćcowe które się odpłacają Bożej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Bożego.

Intencja 9. Za dusze oziębłe, zlodowaciałe od których dusza Jezusa doznała największej odrazy, aby przez gorzką mękę i trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, zostały pociągnięte w sam żar miłości Bożej i stały się świadkami Jego miłosierdzia.

Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz.

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników. Ludzkość ta jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, abyśmy wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

Dzień drugi- Intencja 2.: Za dusze kapłańskie i zakonne, aby zamknięte w Sercu Jezusa mogli przewodzić innym na drogach zbawienia i wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Bożemu na wieki wieczne.

Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne, i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej męki; przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie Moje.

Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć Serca Syna swego, w którym te dusze są zamknięte, udziel im mocy i światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzień trzeci – Intencja 3.: Za wszystkie dusze pobożne i wierne, aby były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy, na drodze zbawienia ludzkości i z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Boże na wieki wieków.

Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszały Mnie w drodze krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy.

Jezu najmiłosierniejszy, który wszystkim udzielasz łask swych nad obficie ze skarbca miłosierdzia swego, przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna swego i dla Jego bolesnej męki udziel im swego błogosławieństwa, i otaczaj je swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzień czwarty – Intencja 4.:Za pogan i tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają, aby przyszła ich gorliwość pociągnęła je do światła Ewangelii, pocieszyła Serce Jezusa i powiększyła hojność miłosierdzia Bożego.

Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś światłością świata całego, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Dzień piąty- Intencja 5.: Za dusze braci odłączonych, aby nie trwali uporczywie w swych błędach, a zapragnęli wrócili do jedności z Kościołem, przynosząc tym samym ulgę w męce Jezusowi i wysławiając hojność miłosierdzia Bożego.

Dziś sprowadź Mi dusze braci odłączonych i zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce.

Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze braci naszych odłączonych i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze braci naszych odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Dzień szósty Intencja 6. Za dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, aby zanurzone w Bożym miłosierdziu stały się najwięcej podobne są do Serca Jezusa i krzepiły Go w gorzkiej konania męce, wypraszając łaski miłosierdzia Bożego dla całej ludzkości.

Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najbardziej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Dzień siódmy- Intencja 7. Za dusze, które najwięcej bolały nad Jezusa męką, najgłębiej wniknęły w Jego ducha i mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności, zjednoczone z Nimi dźwigają ludzkość całą na swoich barkach.

Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają miłosierdzie Moje, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w godzinie jej śmierci.

Jezu najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufne w miłosierdzie Twoje. Są one zjednoczone z Tobą i dźwigają ludzkość całą na swoich barkach. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako swej chwały.

Dzień ósmy Intencja 8.Za dusze czyśćcowe które się odpłacają Bożej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Bożego.

Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości.

Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.

Dzień dziewiąty. Intencja 9. Za dusze oziębłe, zlodowaciałe od których dusza Jezusa doznała największej odrazy, aby przez gorzką mękę i trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, zostały pociągnięte w sam żar miłości Bożej i stały się świadkami Jego miłosierdzia.

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).Intencje cz. IV

Przykładowa intencja o przecięcie grzechów dziedzicznych w

rodzinie:

O uzdrowienie i uwolnienie drzewa genealogicznego np.:Katarzyny, Marcina/, i Współwinnych o wynagrodzenie za grzechy ich praprzodków - o uleczenie żyjących od wszelkich zranień duchowych, fizycznych, psychicznych i obronę przed siłami zła przez zasługi Najświętszych Ran i Krwi Jezusa Najboleśniejszego Serca Maryi, świętych i męczenników.

O przecięcie konsekwencji grzechów dziedzicznych w rodzinach /np.Tomasza, Iwony/, i współwinnych oraz wynagrodzenie za grzechy ich praprzodków.

Przez wstawiennictwo Dworu Niebieskiego intencja za/np. Janinę i Emilię/, o przecięcie wszelkich więzów zła, które wstrzymują do nich dopływ łask Ducha Świętego.
O Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski i rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej przez wstawiennictwo św.Andrzeja Boboli, św.Kazimierza i całego Dworu Niebieskiego, dusz czyśćcowych i dzieci nienarodzonych.
„O wynagrodzenie Trójcy Przenajświętszej za grzechy praprzodków i obecnie żyjących w rodzinie /np./Jolanty i Andrzeja/, przez wstawiennictwo Dworu Niebieskiego.

„O przecięcie konsekwencji grzechów dziedzicznych w rodzinie /np.Haliny , Romana/ oraz wynagrodzenie za grzechy ich praprzodków, przez Najświętsze i Najdroższe Krew i Rany Pana Jezusa, łzy Maryi, zasługi świętych i błogosławionych”.

Msza Święta /lub np. 9 Mszy Świętych/ w intencji np. Krystyny:
" O łaskę uwolnienia, uzdrowienia od duchów złości, gniewu, nienawiści, zazdrości, nieprzebaczenia innym osobom za doznane krzywdy od nich i traumę".


O rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej i pokonanie wszystkich sił zła w naszej Ojczyźnie Polsce, przez Najboleśniejsze Serce Maryi, zasługi ,świętych i błogosławionych.

Intencja wynagradzająca Ojcu Niebieskiemu za satanizm i wszystkie grzechy mieszkańców Warszawy, a w tym hierarchii kościelnej.

"O władzę Chrystusa Króla nad Polską, o zgodę, miłosierdzie i jedność wśród wszystkich jej mieszkańców, o wypełnienie wszystkich intencji, jakie zanosi Królowa Polski, Anioł Stróż Polski z wszystkimi Aniołami Stróżami, Patronami i świętymi, Przodkami Ojczyzny, duszami czyśćcowymi i dziećmi nienarodzonymi”.

Msza Święta o światło Ducha Świętego w wypełnianiu woli Bożej na drodze rozwijania działań dla Intronizacji Jezusa na Króla Polski, przez wstawiennictwo Dworu Niebieskiego, dusz czyśćcowych i dzieci nienarodzonych


---------------------

Intencje cz. IV


Zamawianie wynagradzających intencji mszalnych za Warszawę itp.Intencja za Warszawę

Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych przez mieszkańców Warszawy, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

Za ojczyznę- Polskę, o zachowanie wiary i odwrócenie klęsk przyrodniczych i losowych”, przez wstawiennictwo Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Andrzeja Boboli".


Intencje za daną miejscowość

Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych przez mieszkańców / wpisać daną miejscowość.............................../, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

„O Maryjny płaszcz opieki i straż chórów Anielskich nad Polską, a szczególnie
/wymienić miejscowość lub obszar geograficzny itp..................../


Intencje za daną rodzinę

„Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych w rodzinie / wpisać np. imiona małżonków.............................../, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

„O Maryjny płaszcz opieki i straż chórów Anielskich nad rodziną /wymienić np. imiona małżonków..................../


Intencja wynagradzająca Ojcu Niebieskiemu

Intencja wynagradzająca Ojcu Niebieskiemu za satanizm i wszystkie grzechy mieszkańców Warszawy, a w tym hierarchii kościelnej oraz o Maryjny płaszcz opieki i Straż Aniołów Niebieskich dla ........./wymienić Imiona osób itp./ i ich środowiska.

Za DM

Intencja Mszy Świętej: „Za wszystkie Rodziny tworzące „Domy Modlitwy św. JPII”, aby mocą Eucharystii zostały zamknięte w Arce Niepokalanego Serca Maryi, w Najśw. Sercu Jezusa i Przeczystym Sercu Józefa, a także o Straż Aniołów dla nich”.


--------