Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
84
537
672

-135

Odwiedziny
...1 270 604

Procesje pokutne

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Procesje pokutne

Słowa do AMM wołające o procesje i zgromadzenia święte w każdej miejscowości

W historii Polski spotykamy wiele sytuacji, gdy wobec zagrożenia niepodległości państwowej, połączonej najczęściej z zagrożeniem wolności wiary naród inspirowany ponagleniami Kościoła, organizował procesje błagalno-pokute, błagając spontanicznie Boga o ratunek. Dzisiaj znów; jest potrzeba podobnych działań, „czas jest krótki, walka dobra ze złem trwa, oczyszczenie trwa”, /17/18 III 2021r./. bo grzechów jest wiele: zabójstwa nienarodzonych, pijaństwo, świętokradztwa, profanacje itp. Za zło społeczne należy wynagradzać i pokutować publicznie.

AMM wiele lat wstecz otrzymywała słowa zachęty, aby organizować różne rodzaje procesji. Były więc wezwania i są nadal, aby „czynić procesje pokutne”, „wyjść na peryferie do ludzi”, „by zapalać innych do modlitwy”.

2013r. Pan Jezus: "Przyjmijcie post, prowadźcie drogę krzyżową przez miasto, obwarujcie się mężnie, by moce zła nie miały dostępu do ludu Mego i was. Kapłani! Zarządźcie zgromadzenie święte, módlcie się, módlcie się, bo OJCIEC MÓJ NIEBIESKI już dłużej nie będzie zwlekał, zapadnie wyrok nad światem jak w Sodomie i Gomorze”. /17.02.2013r./

02.VIII. 2017r. Wrócić trzeba do modlitwy, czynić procesje pokutne wynagrodzenia Dwóm Najświętszym Sercom Jezusa i Mary, a więc I-sze piątki i soboty, a wy kapłani nie bądźcie tylko funkcjonariuszami jak mówi papież Franciszek.

16.IX 2018r. Wzywam do organizowania tych czuwań modlitewno- różańcowych procesji.

29.05.2019r./......”organizować, przebłagania, procesje pokutne i suplikacje w miastach i wsiach”.

/3VIII2019r./Trzeba wiele dusz ofiarnych, by oczyścić to miasto/ Warszawę/, procesji przebłagalnych jak było powiedziane u proroka Cypriana Polaka z Moim Świętym Wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej. W tym tytule jest obrona na te czasy - ostatnie zawierzenia rodzin”. /3VIII2019r./

30. 05. 2021r. Kocham was wy, którzy z taką gorliwością prowadzicie te procesje dziękczynienia, uwielbienia Mojego Syna - II Osoby Boskiej Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, ta wasza modlitwa dana w mocy Ducha Świętego Jego miłości. To jest ta woń kadzidła, którą się napawa cała Trójca Święta i idzie przed nasz tron, bo płynie z waszego serca.

19.IX.2021r. Chcą was podzielić wrogowie Polski. „Nowego Jeruzalem” nie chcą, które ustanowił wasz Ojciec Tatuś kochany. I bardzo rządzącym przeszkadza wasza chęć do modlitwy, pokuty, robienia procesji dla chwały Mojego Syna Króla Polski”...


Procesje dziękczynne za Intronizację

W Polsce w ostatnim czasie odbyło się wiele różnych procesji modlitewnych. Procesja pokutna różańcowa przeszła np. przez Warszawę 6VIII2021r. - wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W 60 miastach Polski odbyły się procesje różańcowe w odpowiedzi na apel Wspólnoty Nieustającego Różańca i Urszuli Strynowicz oraz procesje dziękczynne organizowane przez ks. Natanka, czy ks. Chmielewskiego.

Procesje dziękczynne za Intronizację pojawiły się po Koronacji Figury Chrystusa Króla Polski w Świebodzinie. Głosił je przez pewien czas bardzo intensywnie prorok Grzegorz Wróblewski. Obowiązuje tutaj ścisłe przestrzeganie programu. Zaleca się rozpoczynanie modlitw o godz.12.00 z obrazem Figury Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina, śpiewy pieśni wg śpiewnika z tej uroczystości, Zawierzenie Trójcy Świętej, Litania do Chrystusa Króla Polski, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec, Litania loretańska.

Pierwsza procesja dziękczynna za Intronizację odbyła się w Jabłoniu 18 III 2021r. AMM zapisała wtedy następujące słowa od Pana Jezusa:. Ta procesja z Moim Synem obecnym w Najświętszym Sakramencie z wizerunkiem - obrazem Jego Figury Króla Polski i Wszechświata, wyśpiewane pieśni uwielbienia oraz modlitwa pod figurą Królowej Polski „Pojednawczyni grzeszników”, dała wiele niewspółmiernych łask na teraz, ratując „Nowe Jeruzalem” - Polskę od zagłady w pewnym stopniu. ... a dobrze byłoby zorganizować ich w liczbie „sto”, a cała Polska, która jest tarczą walki ze złem, byłaby uratowana.

Słowa dla AMM z 19.IX.2021r. wskazują, że procesje dziękczynne za Intronizację należy kontynuować: „Dopóki czas pozwoli, to niech te procesje będą prowadzone jako dziękczynienie <> i włączyć do tej Nowenny zleconej przez Ducha Świętego oraz organizatorów”.

Procesje organizowane przez AMM lub z jej udziałem i otrzymanym Słowem Bożym.

Nedeżów 03.05. 2021r. Święto Królowej Polski
Kilkugodzinna modlitwa w kościele filialnym zakończona procesją dookoła świątyni.

Słowo Boże do AMM: Wasza wiara i modlitwa różańcowa oraz procesja - siedem okrążeń z obrazem Króla Polski, oczyściła ten lud nie tylko tej miejscowości parafii. I to błogosławieństwo przez waszą posługę mocą Chrystusa Króla Polski i Wszechświata na cztery strony świata, oraz poszczególne miejscowości, wsie, które w sercu usłyszałaś i wymieniłaś AMM od Apokalipsy, mała różo mistyczna, perło. Złagodziła gniew Boga Ojca , Syna Bożego, Króla Polski i Ducha Świętego i Moje krwawe łzy płynący z tej Figury Królowej Bolesnej dały zadość uczynienie oraz łaskę, co usłyszała by prosić by tu w Nedeżowie nie zatrzęsła się ziemia bym uratowała nieliczne chaty i lud tam mieszkający. Mój Syn II Osoba Boska błogosławił w tym "cudzie słońca " które promieniowało kolorami tęczy, chmury ustąpiły. Znak to Bożej miłości dla was, waszego oddania, wasze serca biły miłością.... Zło chciało przeszkodzić, ale pokropiliście wodą egzorcyzmowaną i obsypaliście solą. Miejsce to zostało uświęcone, pobłogosławione, gdzie w kaplicy jest Żywy Chrystus Król obecny w tabernakulom prawdziwie w Ciele i Krwi Pańskiej.

Krasnobród 29.V. 2021 sobota - Modlitwy i procesja przy „Kaplicy na wodzie”.

Słowo do AMM: Raduje się Moje Niepokalane Serce, gdy z taką miłością i gorącą modlitwą przeprowadziliście te procesje na Chwałę Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski i również w Krasnobrodzie przy „Kaplicy na wodzie” w miejscu Moich objawień i teraz w dniu wigilii Trójcy Świętej byłam obecna. Moje Serce Macierzyńskie rozradowało się do łez i ty dziecko ze łzami w oczach, ofiarowałaś Mnie Królowej Roztocza tą waszą modlitwę różańcową i słusznie odczytałaś treść tego cudownego obrazu, że Jestem na tle róż, co jest symbolem róż różańcowych i wy jesteście tymi różami małymi, które daję wam jako dar do wieczności. Są w różnych kolorach: białe, żółte, złote, czerwone. ....

Nabroż 30V 2021r. Niedziela Trójcy Świętej -Msza Święta i modlitwy w kościele i na cmentarzu.

Słowo do AMM: Wybłagaliście wiele łask, które zaowocują na tej ziemi i w sercach dusz ludzkich, młodzieży, która otrzymała sakrament bierzmowania. Było was siedem osób, jak siedem darów Ducha Świętego na życie w odnowionej ziemi, w Polsce - Nowym Jeruzalem. Tak też wiele dusz zmarłych, które nawiedziliście na tym miejscowym cmentarzu, poszło do nieba i do wyższych kręgów z łaski Króla Polski i Wszechświata, który jest tą bramą. Kocham was, dziękuję, dziękuję, zapraszam. Organizujcie te procesje, bo łaska Boża wylewa się w pełni na tym terenie, powstrzyma też kataklizmy, trzęsienia ziemi i promieniowanie wież 5- G.

22VIII2021r. Ubrodowice - Modlitwa z procesją.

Dziękuję wam „Trzódko mała” za uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania /podczas procesji/. Prośby wasze też zostały przyjęte. .... Obroniliście i obstawiliście granicę od Ukrainy wojskiem anielskim. Wasz trud pielgrzymi będzie wam nagrodą w niebie. Ufajcie! Trójca Przenajświętsza zachowa was w łasce Bożej i wasze rodziny.... Raduje się Moje Najświętsze Serce Króla Polski i Wszechświata za te uwielbienia, hołdy, dziękczynienia, jakie z miłością daliście MNIE.

Uroczystość I-szej Rocznicy Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski w parafii św. Anny w Tuczępach dnia 31.X.2021r.

 

Modlitwa 6-godzinna  rozpoczęta o godz. 11.00 Drogą Krzyżową, potem Msza Święta, następnie procesja z Najśw. Sakramentem / Jezus w Cyborium/  i modlitwą różańcową /4 części/ do Figury Matki Bożej w La Salett /odcinek drogi 2.5 km/ i z powrotem.

To nabożeństwo wydało owoc 100 – krotny. Wasza godność trwania z miłością na modlitwie, cisza serca, poddanie się Woli Bożej, rozbroiły Moje Ojcowskie Serce. Każdy był tu zaproszony po imieniu. Ta procesja z Najświętszym Sakramentem i rozważaniem czterech części różańca świętego prowadzona przez wybrane osoby, śpiew uwielbienia, niesamowite skupienie i różaniec Królowej Różańca Świętego niesiony przez mężczyzn, to potwierdziło, że prawdziwie chcecie, by Mój Syn Jezus Chrystus - II osoba Boska królował w waszej Ojczyźnie na wieczność i na wieki wieków. Amen. Amen. Amen.... Piękna procesja, różaniec dany z miłością - IV części; uwielbienie, radość w Duchu Świętym, dopełnienie uroczystości Mszą Świętą, zawierzenia, dziękczynienia. Niech moc błogosławieństwa+++ Boga w Trójcy Jedynego dotknie każdego serca dziecka mojego, który z ufnością i miłością wziął udział w tym świętowaniu. Te modlitwy ok. 6 godzin, dały upust Bożemu miłosierdziu i zostały przyjęte przez niebo. Różaniec św. tak pięknie niesiony przez mężczyzn w tym przez przedstawicieli władzy, szybował w przestworzach, jednak wrócił do Mnie Królowej, Pani z La Salette, bo tu bije Moje Niepokalane Serce. Tu właśnie modliłam się z wami, tak jak widziałaś dziecko duchowo, byłam obecna, bo gdzie jest Mój Syn Żywy - obecny w niesionej przez kapłana Monstrancji, tam też Jestem Ja Jego Matka.

Napisz: Była to najpiękniejsza procesja, najpiękniejsze modlitwy i godnie sprawowana Eucharystia. Na rozpoczęcie droga krzyżowa za Naród Polski wynagradzająca z wiarą i miłością w sercu prowadzone rozważania... Otrzymaliście dar Miłości dwóch Serc Jezusa i Maryi - to jest Mnie Waszej Hetmanki. Kocham was i powierzam św. Józefowi, wasze rodziny na te trudne czasy. Uratowaliście wiele dusz nieroztropnych i nie rozsądnych żywych jak i w czyśćcu cierpiących w wigilię Wszystkich świętych. Wasze modlitwy zostały wysłuchane.

21. XI. 2021. Horodło - Święto Chrystusa Króla Wszechświata i Polski.

Modlitwa o ochronę granic obejmowała Mszę Święta, cały różaniec w kościele i następnie procesję pokutną na granicy Polski.

Wielki to czas łaski modlitwy różańcowej czterech części. .....Napisz, że Ja Król Polski byłem z wami w tej pięknej procesji nad granicą Polski i Ukrainy nad rzeką Bug i duchowo widziałaś mnie w rozwianym płaszczu królewskim przy słupie granicznym. Błogosławiłem i przeszedłem wzdłuż pasa granicznego. Śpieszyłem się bardzo, by ratować Królestwo Moje Króla Polski i Królowej Polski, bo podobała się Trójcy Świętej wasza modlitwa, uwielbienie i pokuta. ....Kocham was szczególnie w/w wszystkie dzieci Moje, które stanęły na granicy Polsko - Ukraińskiej jako Mali rycerze, wojownicy, walczący mocą mojego różańca świętego. To jest egzorcyzm, wielka ochrona dla was i Służb granicznych. Tego muru nikt nie pokona. Walczyliście mężnie, łącząc się duchowo z Kościołem zwycięskim w niebie.

Napisz, co duchowo widziałaś: Były zastępy archaniołów, aniołów i świętych, w tym bp Józefat Kuncewicz, którego relikwie są w tym kościele, rycerzy w zbrojach królewskich, kościół cierpiący: dusze rodzin i całych pokoleń, różnych wojowników, kozaków, męczenników, którzy na czołach mieli czerwone opaski, kapłanów wyznań monolitycznych. Tych dusz było około 160 milionów różnych nacji i języka z każdego kręgu/czyśćca/. Wszystkie te dusze były w szeregach ustawione wg zasług w świątyni i na zewnątrz placu i na granicy. ....Dziękuję, wyprosiliście wiele łask i nie szczędziliście grosza na Ofiary Mszy Świętych, by ratować Polskę.

Organizacja procesji

1. Pan Jezus prosi AMM o różne procesje, np.: pokutno-wynagradzające Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i Mary, procesje modlitewno- różańcowe, procesje przebłagalno-pokutne - suplikacje, procesje jako nieustanny różaniec. Ostatnio, Niebo prosi o działania na rzecz pokuty narodowej.

2..Najmniejsza „procesja” może mieć 2 osoby. Wystarczy, że umówią się one na modlitwę, wezmą w ręce różaniec i przejdą przez daną wioskę czy daną ulicę lub kilka ulic w mieście - obsypują drogę solą egzorcyzmowaną, pokropią wodą święconą i modląc się wybranymi przez siebie modlitwmi, przeproszą za grzechy mieszkańców, praprzodków i własne.

17.09.2017r. Niech każda wieś otoczy swoje granice mocą różańca św. tak jak
to usłyszałaś dziecko moje AMM - 4 części od wschodu, zachodu, północy i południa,
by się ochronić od złego ducha, który w tym czasie apokalipsy widząc,że czas nagli atakuje moje dzieci ze zdwojoną siłą. ....

3. W Słowie Bożym z 17 X202021r. AMM otrzymała wskazanie, że „. Muszą zostać zorganizowane procesje we wszystkich miastach wojewódzkich o odwrócenie klęsk od Ojczyzny waszej”. Wspomniane jest, że procesje powinny być z obrazami Andrzeja Boboli, Matki Bożej Ostrobramskiej, poświęconym obrazem Figury Chrystusa Króla Polski ze Świebodzina i innymi stosownymi symbolami wiary.

4. W Słowie przekazywanym AMM, nie ma rygorystycznych nakazów, że procesja ma być „tak” i „tylko tak” np. że procesje mają się zaczynać „tylko o godz. 12.00” jak i to, że jakieś procesje są nieważne lub mniej ważne. Wybór modlitw, pieśni itp. jest z reguły dowolny i zależy od rozeznania organizatorów. Należy jednak zwrócić uwagę, że Litania do Chrystusa Król Polski /od Grzegorza/nie posiada na obecny czas imprimatur i w kontaktach z kapłanami staje się źródłem zrozumiałej nieufności.

5. Bardzo dobrze jest, jak z propozycją procesji wychodzi proboszcz. Gdy takiej propozycji nie ma, nie czekajmy, sami organizujmy procesję / spotkanie modlitewne/, zapraszajmy kapłanów na nie, niech wiedzą, że wierni pragną się modlić w grupach.

6.Pamiętajmy też o słowach: 22.XI. 2021r. Proście Matkę Ostrobramską z Wilna, która była z wami na granicy, patronkę Ostatnich Czasów, by to przeprowadziła i módlcie się za Namaszczonego, by Polska Rzeczpospolita wróciła do macierzy dawnych granic, co słusznie wg Bożych zamiarów jest wam dane. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

7. W procesjach i nabożeństwach nie powinno być masek, skoro Matka Boża tak poucza kapłanów na Jasnej Górze: 23 I 2022r. Mateńko Kochana dlaczego płaczesz ? Płaczę nad zatwardziałością serc kapłańskich, szczególnie na Jasnej Górze, co jest symbolem dla wszystkich kapłanów zakrywających twarze swoje przed Obliczem Boga w Trójcy Jedynego. To jest masoński chwyt. Płaczę, że nie będę mogła uratować wszystkich swoich dzieci, to jest rozpaczą Mojego Niepokalanego Serca.

9. Jaką wersję Koronki do Bożego Miłosierdzia odmawiać ?

Odpowiadamy jednoznacznie: Odmawiamy Koronkę bez zmian, to znaczy, tą którą odmawiało się w Polsce od początku jej rozpowszechniania, a zawierającą werset; „ Dla Jego bolesnej męki”. Tak zapisała siostra w swoim Dzienniczku. Są przecież jeszcze takie egzemplarze. Tak ten fragment potwierdził również Episkopat. W sposób pośredni, domyślny mamy wyjaśnienie również w tekście zapisanym przez AMM:

2VIII 2021r.: „Błogosławię pięknie. - Nie mniej, Koronka do Bożego Miłosierdzia podzielona - dwie wersje; rozdarła Moje Ojcowskie Serce...”

Ból Ojcowskiego Serca był spowodowany tym, że w Wyszkowie część ludzi mówiła wersję Koronki zapisaną w Dzienniczku / po dawnemu/ a część „po nowemu”, czyli: „Dla Jezusa bolesnej męki”- wprowadzając duże zakłócenie w jedności modlitewnej wiernych. Należy zauważyć, że w koronce do Bożego Miłosierdzia, podkreślamy przede wszystkim Osobę Ojca Niebieskiego, który odbiera nasze prośby przez „bolesną mękę Jego Syna”. Nie akcentujemy Pana Jezusa, On tu jest żertwą ofiarną dla Ojca za nasze grzechy.

10. Jaką wersję obrazu „Jezu ufam Tobie” zabrać na procesję?

Istnieją dwie wersje obrazu „Jezu ufam Tobie”, wileńska i krakowska. Ta druga, ma według badaczy zawierać ukryte znaki masońskie, chociaż jest popularna na całym świecie. Nie wiemy, czy wszystkie reprodukcje wersji krakowskiej są nimi napełnione, mamy nadzieję, że nie. Cytujemy w całości wyżej zacytowany fragment orędzia do AMM, który tą sprawę również w sposób domyślny rozwiązuje na korzyść wersji wileńskiej:

2VIII 2021r.: „Błogosławię pięknie. - Nie mniej, Koronka do Bożego Miłosierdzia podzielona - dwie wersje; rozdarła Moje Ojcowskie Serce, jak te dwa obrazy Miłosierdzia Bożego z Wilna i Krakowa”.

Wszystkim uczestnikom Peregrynacji Figury Chrystusa Króla Polski i licznych Procesji pokutnych, życzymy pełnego światła Bożego w wypełnianiu Woli Bożej na drodze budowania Polski jako Nowego Jeruzalem.

Procesje modlitewno- pokutne wypełniają Kult Chrystusa Króla Polski.

Procesje modlitewne są wielką siłą duchową, aby cała Polska uznała Chrystusa swoim Królem. Jeśli chcemy ratować Polskę, organizujmy procesje środowiskowe gdzie się tylko da i nie czekajmy na nic innego. Wypraszajmy ochronę dla naszych wsi, miast i miasteczek, wynagradzając za winy i grzechy poprzednich pokoleń i żyjących obecnie.

Wszelkie inicjatywy modlitewne: procesje za Intronizację, za Ojczyznę, społecznościowe i osobiste, zamawiane msze i nowenny „wynagradzające Trójcy Świętej i Niepokalanej za grzechy Polaków”, otwierający drogę do „Nowej Ery Ducha Świętego, Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska”. Oto fragment Bożego przekazu:

22.VIII.2021r.: Raduje się Moje Najświętsze Serce Króla Polski i Wszechświata za te uwielbienia, hołdy, dziękczynienia, jakie z miłością daliście MNIE. I nazywam was przyjaciółmi jako Apostołów tych czasów apokaliptycznych, bo zostaliście wybrani, by służyć do czasu w tych czasach, gdzie na waszych oczach wypełnia się Dzieło Boże, a misja wam dana - to jest Kult Chrystusa Króla Polski. Propagować, by wejść do Nowej Ery Ducha Świętego, Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. Tak, przez te procesje, Msze Święte, Nowennę wynagradzającą Trójcy Świętej i Niepokalanej za grzechy Polaków.

Wypraszajmy Peregrynację Figury Chrystusa Króla Polski w procesjach pokutnych

Głównym celem procesji powinno być wyproszenie głównej łaski dla Polski, aby się dokonała na Polskiej Ziemi Peregrynacja Jezusa Chrystusa:

17/18 III 2021r. Módlcie się tak gorąco jak tu w Jabłoniu, miejscu uświęconym krwią męczeńską, by się dokonała ta Peregrynacja Mojego Syna Jezusa Chrystusa, Króla Polski i Wszechświata jeszcze na polskiej ziemi. Trzeba intensywnej modlitwy, zamawiania Mszy Świętych w intencji „otwarcia serc kapłanów na to Dzieło Peregrynacji”. Zamawiajcie nowenny, czas jest krótki, walka dobra ze złem trwa, oczyszczenie trwa.

Peregrynacja Figury Chrystusa Króla Polski /ze Świebodzina/ oznacza Intronizację Chrystusa Króla Polski w danej parafii. Jest optymalną odpowiedzią władz parafialnych i świeckich na wołanie Boga o właściwe pojmowanie współczesnych zadań wiary. Jezus pragnie, aby w tej Figurze był zapraszany do parafii, diecezji, urzędów, bo wtedy będzie mógł pokonywać] zło, które szerzy się wokół nas, w naszych środowiskach, zakładach pracy, szkołach – uratuje Polskę, jak zapowiedział przez S.B. Rozalię Celakównę. Jest to najważniejsze zadanie dla każdego obszaru Polski, jeśli chcemy, aby Polska została uratowana.

Przykładowy plan Peregrynacji Figury Jezusa Chrystusa Króla Polski w Parafii wojskowej w Świnoujściu.

Pon. 20 IX 2021r.

18.30. Uroczyste wprowadzenie i przywitanie Figury Jezusa Chrystusa Króla Polski
Słowo wstępne kustosza i opiekuna Figury.
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej o uproszenie łask za Jej; wstawiennictwem.
Czas osobistej modlitwy przy Figurze Jezusa Chrystusa Króla Polski.
19.00 Uroczysta Msza Święta o Naśw. Eucharystii/ O uznanie i przyjęcie Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski/.
Wprowadzenie do Aktu Intronizacji- uznać Jezusa swym Królem w całym tego słowa znaczeniu.

Wystawienie Najśw. Sakramentu.
Czas osobistej modlitwy przy Figurze Jezusa Chrystusa Króla Polski.

20.00 Litania do Chrystusa Króla.

Wprowadzenie
Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najśw. Sakramentu Ołtarza.
Koronka do Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie.
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

Wtorek 21IX 2021
18.30. Część Bolesna Różańca Świętego w intencji Intronizacji z modlitwą o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem.

19.00 Uroczysta Msza Święta wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (za biskupów i kapłanów).
Wystawienie Najśw. Sakramentu.
Czas osobistej modlitwy przy Figurze Jezusa Chrystusa Króla Polski.

20.30 Litania do Anioła Stróża Polski.
Wprowadzenie: Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej.
Modlitwa o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem.
Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem.

21.00 Apel Jasnogórski
Środa 221IX2021
Część Chwalebna Różańca Świętego w intencji Intronizacji z modlitwą o beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, o uproszenie łask za Jej wstawiennictwem.
19.00 Uroczysta Msza Święta do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – Dziękczynna za Akt Intronizacji Jezusa Króla).
Litania do Chrystusa Króla Polski.
Akt Intronizacji Chrystusa Króla z dopełnieniem Aktem Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa.
Pożegnanie. Uroczyste błogosławieństwo Figurą Chrystusa Króla Polski.

---------