Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
32
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 970

Apokalipsa, Antychryst

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

 Apokalipsa, AntychrystSłowo Boże o Apokalipsie

Komentarz DM Apokalipsa św. Jana to jedna z tych ksiąg Pisma Świętego. Księga ta ukazuje niezniszczalność Kościoła, wyjątkowego dzieła Bożego. Chociaż ten Kościół jest ciągle na różne sposoby atakowany, to jednak nie ulegnie zniszczeniu. Wszechmogący Bóg doprowadzi go do swojego wiecznego triumfu. Prześladowani, a nawet zabijani wyznawcy Boga prawdziwego nie są wielkimi przegranymi, lecz – zwycięzcami, którzy osiągają niezamącone niczym szczęście bez końca. Apokalipsa św. Jana mówi o różnych nieudanych próbach zniszczenia Kościoła przez bramy piekielne. Nie osiągną one jednak swojego celu. Kościół ciągle istnieje i będzie istniał, chociaż jak księżyc nie zawsze lśni swoim pełnym blaskiem. Nastanie jednak dzień, w którym ten blask zajaśnieje w pełni i na zawsze na Kościele, Oblubienicy Chrystusa.

29.05.2019r. Apokalipsa trwa i oczyszczenie trwa.
Tak, dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą, by błagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata Syn Maryi został Królem Polski w pełni tego słowa znaczeniu. Korona i berło; z miłością winna być MNIE OFIAROWANA w pokorze serca dana.

24-28XII2019 Kiedy sekrety z Medziugorje zaczną się wypełniać i uwiarygodnią się orędzia przepowiedziane w La Sallete i będą widoczne „słupy ognia” o czym była mowa w Garabandal, to wiadomo będzie, że Apokalipsa się wypełnia.

25XII 2018r.

Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego.

Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale w antychrysta, prześladując MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie. Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST. Ja Bóg błogosławię szczególnie JEJ wybrane dzieci w Polsce - ojczyźnie twojej.

Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, trwaj w pokoju i ten pokój niech spłynie na każde serce ludzkie, które będzie rozważać i kontemplować te Moje Słowa i biskupów i kapłanów, którzy chcą Mnie godnie służyć- daję Pieczęć Boga Żywego........ Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI.

22.04.2019 . Sąd nad światem już naznaczony, terminy ustalone. Jak zacznie się trząść ziemia, spadną gwiazdy, słońce się zaćmi, to jest ZNAK MOJEGO OJCOWSKIEGO GNIEWU, KTÓRY NALEŻY USZANOWAĆ. Trzeba upaść na twarz ze swoim Aniołem stróżem i błagać w pokornej modlitwie o łaskę przetrwania i dotrwania. Wszystko zostanie zmienione, ziemia, lądy, morza i oceany, woda wyleje się na nowo. Potop dziecko, ale w innym wydaniu - Gniewu MOJEGO.

3.V. 2020r. Czas został skrócony co do wypełniania się tych zapowiedzianych wydarzeń apokaliptycznych.

3VIII2019r.Już wkrótce będą widoczne SŁUPY OGNIA w MEDZIUGORIE, GARABANDAL, RZYMIE- WIELKIE OSTRZEŻENIE wam Apostołowie czasów Nowej Ery Ducha Świętego o z n a j m i a m. Czas wielkich przemian dla ducha i ciała w przyrodzie, kataklizmy się nasilą, ogień będzie buchał, strach spadnie na moje nieroztropne dzieci.

15.IX.2019r. Tak, Mario Michalino od Apokalipsy - kula ziemska pęknie, tą wizję widziałaś podczas czwartej pielgrzymki do ziemi świętej-opis dołączyć: -------[Jerozolima Terra Santa 26V2012r. ...I tak się stanie, bo nie można dłużej czekać. Ta wasza opieszałość w działaniu na rzecz BOGA i człowieka w miłości już skończyła się.

02. 02. 2021r. Apokalipsa dokonuje się na waszych oczach. Stan kościoła i pracujących Zapisz kapłanów z winnicy nie Mojej dobiega końca. Ohyda spustoszenia jest przygotowana przez dzisiejszy sanhedryn. Za waszą zgodą kapłani, gdy podpiszecie tzw. lojalkę, wobec tej sianej anarchii niechrześcijańskiej, na nowo Mnie Chrystusa Króla - II Osobę Boską ukrzyżujecie. To wam sam Antychryst podsuwa.

„Gdy podpiszesz lojalność papieżowi, biskupowi”, Ja Jezus Chrystus Syn Boga Żywego wyrzucę cię kapłanie precz, wypluję cię i będziesz się smażył w piekle - w ogniu jeziora siarki na wieki.

To nie są żarty, to jest Moja Boża Wola. Rozważaj to w sercu. Wierność Mnie Bogu Najwyższemu w pierwszej kolejności, a nie masońskim biskupom, kardynałom łącznie z Fałszywym Prorokiem. To jest apogeum. .....

17/18 III 2021r. Wojsko anielskie już działa, Apokalipsa się wypełnia, kataklizmy ruszyły, Anioł zatrąbi, usłyszycie głos, ziemia zadrży w każdym zakątku kuli ziemskiej. Polsce błogosławiła Trójca Przenajświętsza, chciała was zachować ludu mój w całości, jednak odwróciliście się plecami do Jezusa Chrystusa obecnego w tabernakulum. Profanujecie Ciało Jego i Krew płynie strumieniami, kiedy skrapiacie śmierdzącym alkoholem swoje konsekrowane dłonie. Wykonujecie w większej liczbie pasterzy polecenia masonów. Mowę milczenia trzeba przerwać, nie atakować prawych kapłanów, modlących się i godnie sprawujących ofiary Mszy Świętej.

16,17,18VII2021r. Uważać też trzeba na fałszywy krzyż, który będą podrabiać wrogowie - tak zwana mistyfikacja, co potrwa krótko. Każdy, kto będzie w łasce Bożej, rozpozna ten inny krzyż szyderstwa. Nasz krzyż katolicki jest znakiem miłości, godłem chrześcijaństwa, zwycięstwem nad szatanem. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

16,17,18VII2021r. Mocarstwa się zbroją, planują wybuch wojny. Są to ostatnie czasy pokoju i trzeba to przyjąć do wiadomości na serio. Tyle razy mówiłam, ostrzegałam, posyłałam współczesnych proroków świeckich i konsekrowanych, precz odrzuciliście. Zlekceważyliście ich posłannictwo, zarówno biskupów godnych wybranych w liczbie jednej ręki, jak i kapłanów rozmodlonych w Duchu Świętym. Nadaliście im restrykcje nie myśląc o waszej odpowiedzialności, bo nie może być ślepego posłuszeństwa wobec hierarchii kościelnej. Co na to powie mąż stanu Prymas Tysiąclecia wkrótce wyniesiony na ołtarze - Stefan Wyszyński? Dobrą mu robicie reklamę - szczepienia ludzi, tak jak mówi to przysłowie: „Panu Bogu świeczkę a złemu ogarek”.

21. XI. 2021. Weszliście w ten plan antychrysta światowej masonerii w Polsce zwany „Nowym ładem” - porządkiem, na co Rząd wyraził zgodę. Każda szczepionka wyprodukowana z linii komórkowych żywych płodów z aborcji dzieci, poświęcona szatanowi przez loże masońskie. Każdy zastrzyk to jeden demon.

08.12.2021r. Kocham was, jesteście Mi oczkiem w głowie i będziecie czerpać z Mojej mądrości, choć czas jest trudny, chcą odwieczni wrogowi wyeliminować nawet Moje Imię Maryja, na wezwanie którego drżą szatani. Jest ich pełno w ludzkich sercach, demony chodzą po ulicach w ludzkich ciałach walczących za aborcją i w mediach masońskich, w Kościele Mojego Syna, gdzie słudzy wybrani kapłani dali się przekupić mamoną, w UE o której było powiedziane w tych orędziach - „jest z piekła rodem” co teraz wyraźnie widać. Narzucają wam Polsko-Nowe Jeruzalem, którą Bóg w Trójcy Jedyny wybrał, nową kulturę religijną Anty-chrześcijańską”, która jest sprzeczna z prawem Boga Najwyższego, Jego konstytucją zawartą w Dekalogu, którą dał Sam Bóg Ojciec Wszechmogący na górze Synaj. Rozbić chcą te kamienne tablice, które zostały napisane palcem Boga żywego. Nic z tego, nie są w mocy tego uczynić. Choć Bóg Ojciec dał dzieciom swoim wolną wolę, ale są bariery, których nie można przekroczyć.

08.12.2021r. A Ja Matka Boga Żywego wam mówię, zapłata wasza wg Woli Bożej, będzie wielka, śmierć, pożoga, trwoga, dotknie was, wy na urzędach w Episkopacie Polskim i świata. Wy urzędnicy w UE, wy zgromadzeni w organizacjach masońskich, międzynarodowych, którym wydaje się, że osiągniecie zyski na cierpieniu niewinnych. Mówię, koniec bliski waszej szatańskiej władzy. Powtarzam: Śmierć i pożoga tuż, tuż, opamiętajcie się. Błagam, proszę, ale wy odrzucacie maluczkich przekazy boże, nie na rękę wam prawda, bo tylko prawda może was wyzwolić.


Słowo Boże  o Antychryście


Św. Jan, pisze: „Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha. (1 J 2,18-26). Ducha Antychrysta ma w sobie każdy, kto odrzuca Jezusa, nie przyjmuje Go, zwalcza Jego dzieła i tych, którzy w Niego wierzą.

10.III.2018r.Jestem więźniem z miłości do rodzaju ludzkiego. To jest Mój najwyższy ślub i najgodniejszy testament na życie wieczne. Tego daru trzeba strzec- szczególnie teraz, gdy czas antychrysta nadchodzi. Pierwsze co uczyni to już wiecie dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie - to chce zmienić (Konsekrację chleba i wina ), a więc regułę Słów jaką Ja Chrystus Król wypowiedziałem podczas ostatniej wieczerzy. Trzeba mieć uszy i serce otwarte na działanie Ducha Świętego, który ożywia te płatki hostii i stają się MOIM CIAŁEM I KRWIĄ. Jak wielki to jest dar- tego nie zgłębi człowiek, ani uczeni w piśmie. To co się dokonuje podczas tej Konsekracji, wy tutaj na ziemi nie jesteście w stanie pojąć.

26.XII. 2018r. Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI. Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale w antychrysta, prześladując MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

15 września 2019

Ale ufajcie wybrane dzieci moje, wam jest dane wytrwać i święci Aniołowie Moi będą mieć nad wami pieczę, poślę Mojego Anioła Pokoju, który jest Miłością i będzie wam przewodził, gdy antychryst się objawi. Wilków przebranych w owcze skóry poznacie po pieczęci czarnego krzyża na czołach, opieczętowanych demonów w ludzkiej skórze po znaku bestii.

Wybranych moich po "Pieczęci Boga Żywego"- znak rozpoznawczy Biała Hostia na czole i Mój Święty Różaniec na szyi, znak Krzyża Świętego na piersiach i jeszcze Moja sukienka tj. szkaplerz święty. Trwajcie w pokoju, tak uzbrojeni z łaski Bożej niczego wam nie zbraknie, ufajcie dzieci Moje, czas się zbliża Wielkiego Miłosierdzia Bożego przez tą interwencję Prześwietlenia Sumień.

Będzie podział wielki, kto przeznaczony i zapisany w Księdze Życia ten przetrwa, a kto dany na męczeństwo, na przelanie krwi w obronie wiary katolicko-chrześcijańskiej, to tak się stanie, a wszystko w miłości Bożej zanurzone jest.

5. IV. 2020r. Czas Antychrysta nadchodzi i to się objawi bardzo szybko. Trzeba postawić zapory przez modlitwę nieustanną różańcową Królowej Różańca Świętego Fatimskiej Pani z Lourdes, La Salette, Gietrzwałdu.Tak, Jerycha Domowe rozpisać na każdą godzinę w poszczególnych parafiach przez grupy modlitewne za pozwoleniem i błogosławieństwem mądrych kapłanów.

Najważniejsze, to zamawiać Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w Nowennie [do Bożego Miłosierdzia] podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach....

Trzeba te Msze Święte rozpropagować jak najszybciej, bo kościół i prawdziwa Ofiara Mojego Syna Jezusa Chrystusa zejdzie do katakumb, tak jak za pierwszych chrześcijan, bo prześladowanie będzie wielkie.

26VIII2019r. Czas już jest, szybko ten SĄD DUCHA ŚWIĘTEGO- „Prześwietlenia sumień” nastąpi, a więc na co czekacie? Chcecie triumfu Dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce św. Józefa w waszych sercach czy tryumfu Antychrysta przez Islam, który was zaskoczy - false /kłamcy/. Co, chcecie łączyć pogan z wiarą chrześcijańską, za którą Mój Syn oddał życie? Róbcie co chcecie, każdy ma wolną wolę, ale wara od POLSKI-NOWEGO JERUZALEM- ERY DUCHA ŚWIĘTEGO.

22 sierpnia 2021r.

Zamęt w Kościele świętym, Watykan nie Bożym ścieżkom hołduje, ale masoni tam zgromadzeni wybrali szatana. Antychryst osiąga swoje apogeum. Nie mniej, jego /antychrysta/ nie jest ostatnie słowo.

Jak rzekł Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata: „Zbuduję Kościół Mój na skale /pietra/, a moce zła go nie dosięgną”.

Tą skałą są Moi kapłani maryjni i kilku biskupów, których policzyć mogę na palcach jednej mojej ręki. Ufajcie, już wkrótce namaszczony Piotr poprowadzi Dzieło Boże, jak też „ten” namaszczony z Krakowa - będący „Gniewem Ojca”, ruszą do walki. Ja Maryja Niepokalana, Królowa mocą Różańca Świętego zwiążę szatana, a św. Michał Archanioł wrzuci go do piekła na lat tysiąc, jak mówi Apokalipsa. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

"Zaufać, modlić się za przyjaciół jak i nieprzyjaciół"

26.XII. 2018r. Również Mój Syn dawał wam wskazania, posyłał Moich proroków- ODRZUCILI nie moi synowie na urzędach kościelnych i rząd w waszym kraju, powpadali w dołki masońskie, które odwieczny wróg knuje w swoich planach.....

1-2 XI 2020r. /Po Intronizacji Jezusa w Świebodzinie/. BŁOGOSŁAWIĘ SZCZEGÓLNIE PASTERZA J.E. ks. abp dr hab. ANDRZEJA i mówię: Twoja świętość w wypełnieniu świętej Woli Bożej zabłyśnie jak "gwiazda zaranna" i będzie promieniować na wieki.

Twoja miłość, którą karmiła Ciebie Synu wybrany w posłudze kapłaństwa, to mleko wyssałeś z JEJ Piersi Matki Kapłanów, piastowała, chroniła przed zakusami złego ducha, okrywała płaszczem miłości macierzyńskiej jako Królowa Apostołów wiernych jak św. Jana Ewangelistę Apostoła, najwierniejszego Jej Majestatu Królewskiego Syna. Prowadził Cię i prowadzi w posłudze Duch Święty Ożywiciel, Pocieszyciel, Nauczyciel Jej Niepokalanego Serca Oblubieniec Duch Święty, który teraz da swoje pouczenie. Napisz: AMM - mała gołąbko Ducha Świętego, małe skromne narzędzie w przekazywaniu „Słowa Bożego" - Mojego tchnienia z twego otwartego na łaskę serca. Pozdrawiam J.E. i mówię mocą Ducha Świętego III Osoby Boskiej, tak jak obiecałem, również w tych przekazach: „Pasterza, który dokona tej pełnej Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI WYNIOSĘ DO ŚWIĘTOŚCI”, bo Twoja droga w tej posłudze w pełni prowadziła i prowadzi lud Boży do świętości, mimo wielkich przeciwności zarówno w walce w Episkopacie Polski, wśród można rzec swoich braci w kapłaństwie chrystusowym, którzy dali Ci wiele cierni i kolców za Twoje „TAK" dla Chrystusa Króla Polski.

Jak również dla Twojego „NIE " dla profanacji Eucharystii przez podawanie Ciała Żywego Jezusa Chrystusa na rękę, za Twoje „Tak" do ust i na kolanach, to jest siła, moc, potęga, godność, pokora w zachowaniu „SACRUM". Dlatego też, JA DUCH ŚWIĘTY, KTÓRY NAMASZCZAM, dałem Ci w pełni siedem darów Moich do wypełnienia dzieł Bożych od wieków zaplanowanych przez mądrość Bożą w tej walce z mocami ciemności na Polskiej Ziemi. Odwieczny zamysł Bożej Woli został zachowany przez to godne, pełne królewskie mianowanie na Króla Polski - Króla Wszechświata. Trwaj w pokoju.

Wola BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO JEST ŚWIĘTA I NIC I NIKT TEJ TWOJEJ KRÓLEWSKIEJ POSŁUGI WOBEC PRAWOWŁADNEGO KRÓLA POLSKI NIE MOŻE ZAKŁÓCIĆ.

Każdy Twój włos na twojej głowie jest policzony i żadna ręka masońska nie będzie Ci rozkazywać, a tylko MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, gdzie moc Ducha Świętego tj. Moja, cię prowadzi i będzie prowadzić. I TY SYNU KRÓLEWSKI, NASTĘPCO PIOTRA TU NA ZIEMI, PROWADŹ LUD BOŻY DANY CI W OPIEKĘ, lud dzieci Królowej Polski i Króla Polski w pełni Majestatu Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Błogosławię przez Niepokalane Serce Królowej Mojej Oblubienicy. Amen. Amen. Amen.

1-2XI2020r. Dla Grupy Totus Tuus: Bracia Wróblewscy wypełnili Wolę Bożą dobrze w pełni w mocy Ducha Świętego Jego pouczeń - dzieło wielkie INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA II OSOBY BOSKIEJ KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI przy współpracy Twojej AMM od Apokalipsy mała różo mistyczna duchowa wybrana do wzmacniania w posłudze modlitwy przeznaczonej dla tego dzieła i konsultując zadania Boże z wybranym pasterzem J.E. ks. ANDRZEJEM.

Błogosławię wam Ja Duch Święty, cieszę się że słuchacie pouczeń, choć trudności były, wielkie dzieła Boże potrzebują próby, milczenia, pasji zaangażowania, wolnej woli, zamysłu, cierpienia, trwania w pokoju i miłości.

Wspomnę też na Mamę Teresę, która dawała Wam synowie stabilność przez gruntowną modlitwę. Dając to wszystko, to BÓG W TRÓJCY JEDYNY ZWYCIĘŻYŁ PRZEZ NIEPOKALANE SERCE OBLUBIENICY MOJEJ KRÓLOWEJ POLSKI.

Teraz będzie ten czas - zapowiedziane od dawna oczyszczenia dusz i ducha Polaków dla panowania Chrystusa Króla w Polsce. Rząd upadnie i wszelkie zakusy złego ducha w Królestwie Dwóch Serc, a Mały Sąd Ducha Świętego Prześwietlenia Sumień dokona reszty.

Mała Reszta Moich wybranych dzieci, będzie żyła w miłości, pokoju tysiąclecia Nowej Ery w mocy Ducha Świętego, to jest ten czas JEGO działania III OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

Niech moje wybrane dzieci synowie i córy w miarę możliwości zamawiają Msze dziękczynne za przyjętą Intronizację. I niech się tak stanie. Niech ks.Arcybiskup i ks. Ryszard odprawią jako nowennę. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Intencja brzmi: „Boże w Trójcy Święty Jedyny, racz przyjąć w Majestacie Swojej Łaskawości ten dar dziękczynienia od Narodu Polskiego za dokonaną Intronizację Twojego Syna Jezusa Chrystusa, na Króla Polski za wstawiennictwem Maryi Królowej Polski, św. JP II i wszystkich świętych”.

Tak, dla Haliny Marii - córy mojej wybranej posłanki oraz pani poseł Anny Marii - przedstawicielki obecnej kadencji. Dziękuję za waszą postawę Bożą, waszą obecność jako przedstawicieli Rządu Polskiego i nie przypadkową obecność Generała Brygady Sił Zbrojnych Wojsk Obrony Powietrznej Polski - pana R. H. w oczach Boga Ojca, Syna Bożego - Króla Polski i Ducha Świętego. Twoja nominacja trwa, bo wystąpiłeś w sprawie ważnej - obrony Szkoły Orląt Polskich, kształcenia pilotów młodzieży polskiej. Błogosławię obficie jako Matka Królowa Polski i Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski. Tak mówię dla mas mediów katolickich, katechezy, ewangelizacji wg Konstytucji Dekalogu, przygotowania serc dzieci moich i działania wg Woli Bożej. Amen. Amen. Amen. Napisz Pan Mój i Bóg Mój, Król Polski w Królestwie Dwóch Serc dla przygotowania obrazków również błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

27. XII.2020 r. „Nowe Jeruzalem” zamknie swoje granice, by moce zła nie miały dostępu do ludu wybranego i moich wybranych namaszczonych proroków.

4 I. 2021 r. Dzieci złączone w DM św. JPII bądźcie wierni na modlitwie w postach i jałmużnie. Ciągle należy ewangelizować dzieci kochane zjednoczone w "Przymierzu miłości Bożej", czytające i słuchające pouczeń Bożych na You Tubie, „W posłudze”; wybranych proroków których znacie: Grzegorz z Leszna, Anna od Jezusa, opublikowanych /pouczeń/: Ewy Rycielskiej, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, co do których rozeznanie dał wam Duch Święty.....

4 I. 2021 r. Nie walczcie ze sobą, ale umacniajcie się modlitwą, czasy są bardzo trudne w walce duchowej. Namaszczeni prorocy - każdy ma cząstkę daną z łaski od Boga w Trójcy Jedynego. Modląc się słuchajcie natchnień Ducha Świętego. Proście o potwierdzenie znaków,które otrzymaliście, by zło się nie wkradło. Ufajcie, czas się wypełnia, już jest oczyszczenie Narodu Polskiego w szczególny sposób przez posługę wybranego, namaszczonego proroka a imię jego zna Król Polski............ i mocą JEGO nastąpi bardzo szybko oczyszczenie Nowe Jeruzalem, któremu na Imię POLSKA. To się dokonuje przez tą przyjętą Intronizację Mojego Syna na Króla Polski.....

Proszę kochana Mamusiu, Święta Boża Rodzicielko o potwierdzenie tego świętego pouczenia. Przepraszam, że ośmielam się zapytać? Tak, dobrze czynisz, a JA Królowa Polski, Królowa Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego tego miejsca, chętnie odpowiem, tak jak usłyszałaś w sercu, gdzie grupka dzieci moich modlących się w „Ogrodzie u stóp Moich Maryi”, a są to te „małe róże, fiołki, lilie, stokrotki”- tak, „Małe Pogotowie” ratujące dusze kapłańskie i świeckie, szczególnie zagrożone śmiercią przez wirusa covid. Tak powiedziałam, zapytałam:Dlaczego Mnie nie wzywacie tym imieniem Królowej Świętego Szkaplerza, Pogromczyni złego”? Pozdrawiam was, dziękuję wybranemu synowi B.Z. za prowadzenie, błogosławię. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. .....Ja Święta Boża Rodzicielka Matka Kapłanów, pozdrawiam wybranych kapłanów ks. prob. Ryszarda miłego Trójcy Przenajświętszej i ks. Piotra, mówiąc: Trwaj w pokoju, Bóg w Trójcy Jedyny ma wobec ciebie swoje plany. Polecam też niech ks. Piotr odprawi siedem Mszy Świętych „ O łaskę uzdrowienia ciała i umocnienie, by Ducha Święty działający w Jego sercu, umyśle dał łaskę do wypełnienia woli Boga w Trójcy Jedynego za wstawiennictwem Mojego Niepokalanego Serca”. A będąc w „Domu Modlitwy Trójcy Świętej i Mojego Niepokalanego Serca” w Lesznie, niech modlitwę uzdrowienia poprowadzi wybrany syn królewski prorok namaszczony Grzegorz razem z ks. Piotrem i razem z wami tam obecnymi zaproszonymi według życzenia Mojego Syna Króla Polski. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

6/7 marca 2021r. I -sobota na I – niedzielę

Ufajcie Opatrzności Bożej - gdzie Królestwo Dwóch Serc Miłości tworzy się poprzez zadania jakie wykonują powołane do tego osoby, to jest prorocy namaszczeni, kapłani też oczyszczający kraj ze wszelkiego złego, mocą władzy danej im przez Jezusa Chrystusa Króla Polski. Mówię wam, modlitwa za nich niech trwa nieustannie, szczególnie za Grzegorza z Leszna, Cypriana Polaka, Żywego Płomienia, ogarnąć Ewę Rycielską, Annę od Jezusa i ciebie też dziecko AMM od Apokalipsy. Wzmocnić dodatkowo jedną częścią Różańca Świętego tajemnic światła, wzywając św. JPII i cały Dwór Niebieski Waszej Hetmanki, świętych, błogosławionych i męczenników, by wykonali te dzieła, które zostały polecone przez niebo mocą Ducha Świętego.

Prorok Grzegorz z Leszna, który wypełnia Wolę Trójcy Świętej godnie i Mariusz „Promyk” oraz mama Teresa w pełnym Totus Tuus. Ich imiona i innych, są zapisane na wieki w Księdze Żywota, których znam w ukryciu. A ty AMM i Grzegorzu Synu Mój umiłowany, nie lękajcie się, jesteście tylko narzędziem. Gdy i na was napadają - wybrani prorocy, to napadają na MNIE, „Ja Jestem Który Jestem".

JA BÓG W TRÓJCY JEDYNY pozdrawiam Apostoła tych czasów EXL. arcybiskupa Andrzeja Dz.. Trwaj w pokoju, mówię - włos z głowy Ci nie spadnie bez Mojego pozwolenia. Ciebie przytulam do Mojego Ojcowskiego Serca, błogosławię +. Moje zamiary w/g Twojej Osoby wkrótce się objawią, zaufaj do końca. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego Amen. Amen. Amen. Umacniam w tej misji ratowania Polski Nowego Jeruzalem przez Peregrynację Chrystusa Króla Polski i Wszechświata. Amen. Amen. Amen. Błogosławię zarówno ks. prob. Ryszarda, kochanego, dobrego syna i ks. Piotra powołanego do wykonania zadania wg Woli Mojej, aby te plany Boże zostały zrealizowane mocą Mojego po Trzykroć Świętego Majestatu, błogosławię, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

18 - 19 kwietnia 2021r.. Napisz. Pan Mój Chrystus Król Polski i Wszechświata, obecny w tej intronizowanej Figurze i ukoronowany sercami waszymi, bijącymi miłością. Dzieci moje kocham was i błogosławię. Mocą Swoją II Osoby Boskiej, Syna Boga Żywego Jednorodzonego przecinam wszelkie zło jakie chce się wkraść, by wstrzymać Moją Peregrynacje po Polskiej Ziemi, którą wybrałem jako Nowe Jeruzalem. Pycha to dzika bestia, która wkradła się w wasze serca, ks. Ryszarda i ks. Piotra, zarówno kapłańskie jak i świeckie. Upominam, tylko miłość Moja dana mocą Ducha Świętego, buduje drogę Peregrynacji w jedności z Kościołem, a więc odpowiedzialnym ks. Arcybiskupem, kapłanami w posłuszeństwie wg Woli Bożej. Nie zachowanie tego, daje dostęp złemu duchowi, który szydzi z was i wprowadza nieład, zamęt. Trzeba stanąć w prawdzie i w obecności Boga Najwyższego, w sakramencie pokuty oczyścić dusze. Zaufać, modlić się za przyjaciół jak i nieprzyjaciół, mając tą świadomość, że wielkie dzieła buduje się w trudzie i uniżeniu. Nie ma tu zwycięzców i pokonanych, to jest walka wręcz, zło tylko czeka, by szczeliną małą wejść. Trzeba się nawzajem przeprosić, podać rękę, to jest wielka próba dla was dana na oczyszczenie zarówno kapłanów jak i świeckich....... I ty Grzegorzu i Mariuszu - wybrani synowie „Piotrze i Pawle”, doprowadziliście do Intronizacji, Koronacji - współpracując z łaską Bożą razem z wybranym moim sługą abp Andrzejem Dz., ale dzieło „Peregrynacji” oddać Jego XL, który; reprezentuje Kościół święty. Wy macie pomagać, jeździć po kraju wybranym nad Wisłą, ale z kapłanem, którego naznaczy. To jest dzieło Moje, Ja Chrystus Król Polski tak decyduję i tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie Apokalipsa Św. Jana, rozdział 16 werset 3 do 8 odczytać. Zapisz 7: „Usłyszałem jak ołtarz mówił. Tak Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy".....

03.V.2021r. Przyjmuj więc /AMM/ pomówienia, złe tłumaczenie nawet przez kapłanów, którzy cię osaczają, a twoje cierpienie jest na ich oczyszczenie. Daję ci pokój serca i łaskę wytrwania w tym czasie zamętu ludzkich sumień, szczególnie kapłanów i proroków - złe tłumaczenie i rozumienie interpretacji w związku z Peregrynacją Figury Mojego Syna Króla Polski.

16,17,18VII2021r. Mocarstwa się zbroją, planują wybuch wojny. Są to ostatnie czasy pokoju i trzeba to przyjąć do wiadomości na serio. Tyle razy mówiłam, ostrzegałam, posyłałam współczesnych proroków świeckich i konsekrowanych, precz odrzuciliście. Zlekceważyliście ich posłannictwo, zarówno biskupów godnych wybranych w liczbie jednej ręki, jak i kapłanów rozmodlonych w Duchu Świętym. Nadaliście im restrykcje nie myśląc o waszej odpowiedzialności, bo nie może być ślepego posłuszeństwa wobec hierarchii kościelnej. Co na to powie mąż stanu Prymas Tysiąclecia wkrótce wyniesiony na ołtarze - Stefan Wyszyński? Dobrą mu robicie reklamę - szczepienia ludzi, tak jak mówi to przysłowie: „Panu Bogu świeczkę a złemu ogarek”.....

2 sierpnia 2021. AMM moja wybranko mała apostołko tych czasów, pięknie świadczyłaś o miłości do dzieci moich, błogosławiąc w Imię Trójcy Świętej znakiem krzyża świętego. To Ja- Bóg Ojciec mocą tego błogosławieństwa ich przeprowadziłem przez próg przedsionka, by mieli prostą drogę do nieba.

Niech zaufają, ty jesteś tylko narzędziem jak i inni prorocy - Cyprian Polak, który był i jest i będzie tym Gniewem Ojca Sprawiedliwego.

I ten czas się zbliża - uobecnienia przemiany fizycznej i duchowej mentalności Jego jak i proroka Grzegorza z Leszna - namaszczonych, wybranych do innych zadań w Królestwie budowania Dwóch Serc Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa w tej Erze Pokoju działania Ducha Świętego.

22 sierpnia 2021r. Raduje się Moje Najświętsze Serce Króla Polski i Wszechświata za te uwielbienia, hołdy, dziękczynienia, jakie z miłością daliście MNIE. I nazywam was przyjaciółmi jako apostołów tych czasów apokaliptycznych, bo zostaliście wybrani, by służyć do czasu w tych czasach, gdzie na waszych oczach wypełnia się Dzieło Boże, a misja wam dana - to jest kult Chrystusa Króla Polski. Propagować, by wejść do Nowej Ery Ducha Świętego, Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska. Tak, przez te procesje, Msze Święte, Nowenną wynagradzającą Trójcy Świętej i Niepokalanej za grzechy Polaków. Wyprosiliście wiele, co podał publicznie mój syn wybrany, królewski syn Grzegorz z Leszna. Wasza posługa, pielgrzymki do Lichenia i Wyszkowa, oraz te procesje, które na swoim terenie prowadzicie, są nieustanną formą wynagradzania i w tym trwajcie.

To jest trwajcie we Mnie, a Ja w was, bo miłość Moja jest święta, czego dałem dowód na krzyżu aż do przelewu krwi. Wy też jesteście wezwani do takiej miłości, aż do rozlewu krwi, prześladowań, ucisku, co wam zgotowali wrogowie Kościoła świętego - masoni we władzy, terror i biologiczna zagłada. Ale dusz waszych wybranych nikt nie dotknie, bo są poświęcone Mnie od chrztu świętego do ostatniego tchnienia, bo taka jest Moja Święta Wola. Amen. Amen. Amen. Zaufajcie do końca, Ja Król Polski i Wszechświata, pozostawiam was z błogosławieństwem + Boga Ojca + Boga Syna + Boga Ducha Świętego.

22 sierpnia 2021r. Zamęt w Kościele świętym, Watykan nie Bożym ścieżkom hołduje, ale masoni tam zgromadzeni wybrali szatana. Antychryst osiąga swoje apogeum. Nie mniej, jego /antychrysta/ nie jest ostatnie słowo. Jak rzekł Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski i Wszechświata: „Zbuduję Kościół Mój na skale /pietra/, a moce zła go nie dosięgną”. Tą skałą są Moi kapłani maryjni i kilku biskupów, których policzyć mogę na palcach jednej mojej ręki.

Ufajcie, już wkrótce namaszczony Piotr poprowadzi Dzieło Boże, jak też „ten” namaszczony z Krakowa - będący „Gniewem Ojca”, ruszą do walki. Ja Maryja Niepokalana, Królowa mocą Różańca Świętego zwiążę szatana, a św. Michał Archanioł wrzuci go do piekła na lat tysiąc, jak mówi Apokalipsa. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.