Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
58
731
594

+137

Odwiedziny
...1 008 900

PODPISZ PETYCJĘ

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


PODPISZ PETYCJĘ

/Najważniejsza petycja na świecie/

Szanowni Państwo! Przeczytajcie do końca ten apel, bo to dotyczy „być albo nie być” naszej Ojczyzny – Polski. Ratunkiem jest „Pełna Intronizacja przez Koronację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski”. Bóg wprost przynagla przez wielu współczesnych proroków do urzeczywistnienia naglącego zadania, aby Polski Rząd-Prezydent i Episkopat dokonali wspólnie Koronacji Jezusa na Króla Polski.

Jeśli tak się stanie teraz, to  On- Król Polski będzie miał prawo „objąć” duchową władzę i pomoże przemienić nasz naród i państwo. Jeśli żądanie zostanie zlekceważone, to dalej będziemy uaktywniać nowe bataliony złych duchów i wtedy konieczna będzie nadzwyczajna szybka interwencja Boga, który w wielkim bólu i cierpieniu oczyści nasz kraj, z przelaniem krwi i zniszczeniami włącznie.

Od czasów zaborów, do chwili obecnej, żadna władza świecka z najwyższego szczebla państwowego nie dokonała oficjalnego Aktu oddania się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata. Odczytanie takiego Aktu jest warunkiem ratunku dla Polski, a pośrednio i całego świata.

Bierzmy przykład z biblijnego Lota, który na słowa dwóch Aniołów o grożącym niebezpieczeństwie zareagował natychmiast. Opuścił z rodziną Sodomę  i uszedł w góry nie oglądając się za siebie. Tym sposobem uratował się wraz z córkami.   Niestety, żona Lota nie posłuchała Anioła. Kiedy odeszli już kawałek od miasta, stanęła i obejrzała się za siebie. I wtedy... zamieniła się w słup soli.

Wszyscy, którzy złożą swój podpis, tworzą duchowe Przymierze  Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski”.  Nie oznacza to nowej organizacji, ale więź modlitewną dla wspólnego wyproszenia łask ratunku Polski przez powyższe  działanie.

Maryja 8XII 2019r.:

"Twórzcie tą „koalicję”, a nazwa niech brzmi: Przymierze Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na  Króla Polski. Petycja winna być podpisana i wysłana do Rządu, Parlamentu i Episkopatu Polski. I niech się tak stanie”.

Zapraszamy wszystkie siły duchowe naszej Ojczyzny i Polonii do modlitw, postów, zamawiania Mszy Świętych w tej intencji i do wszelkiej aktywności i współdziałania w duchu Miłości Bożej dla realizacji tego nadzwyczajnego celu.

Wzywamy wszystkich, których celem jest  uratowanie Polski i życie wieczne o wyrażenie swojego poparcia drogą internetową poprzez złożenie swojego najważniejszego podpisu w życiu.
Treść petycji


Tomaszów Lub. 07.01. 2020 r.

Adresat:

J.E. abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Do wiadomości:

Prezydent RP

Prezes Rady Ministrów RP

Marszałek Sejmu RP

Marszałek Senatu RP.

PETYCJA

w s. wystąpienia Episkopatu  do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej
o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Tego, który był jest i będzie, który wszystko stworzył i o wszystkim będzie decydował do końca - My dzieci Maryi Królowej Polski Naszej Hetmanki niżej podpisani, żądamy od Episkopatu Polski wystąpienia do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o wspólną Koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Pragniemy poinformować, że z woli obywateli w dniu 24 listopada 2019 r. podczas Wolnej Elekcji  na Błoniach w Krakowie, Jezus w drodze „Aktu Obwołania” został ogłoszony Królem Polski. Tytuł „Jezus Król Polski” zaistniał nie tylko z teoretycznego nadania ewangelicznego – „Król Wszechświata jest zarazem Królem Polski”, ale również z rzeczywistego wyboru Narodu Polskiego zebranego z różnych stron Polski na wzór dawnych elekcyjnych czynności wyboru króla-elekta.

W tej sytuacji żądamy podjęcia kolejnego kroku, czyli dokonania Koronacji insygniami królewskimi dla pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jako duchowego warunku ratowania Polski.

Uważamy, że w tym względzie konieczne jest wysunięcie odpowiedniej inicjatywy przez  władze Episkopatu Polski. Świadczy o tym fragment odpowiedzi otrzymanej z Kancelarii Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 4 lutego 2016 r. na pismo „Domów Modlitwy św. Jana Pawła II” w sprawie Intronizacji w Polsce:

„(....) Chcielibyśmy jednocześnie wskazać, że rozpatrzenie spraw dotyczących kwestii religijnych, w tym Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, należy przede wszystkim do kompetencji władz Kościoła - dlatego przedstawione uwagi i postulaty mogą Państwo kierować również do Konferencji Episkopatu Polski, jako instytucji właściwej do zajęcia stanowiska”.

O tym, że stanowisko władzy państwowej w tym względzie też nie może być bierne świadczą zatwierdzone przez Kościół orędzia Adama Człowieka z dnia 12 kwietnia 2012 r. Czytamy w nich:

(...) Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Prawodawcy. Dlatego Intronizacja została przedstawiona, jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że  to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że Królowanie Chrystusa nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla. Szatan nie chce swej władzy oddać dobrowolnie” (źródło: Adam Człowiek, „Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014), Inowrocław 2015, s. 96-97).

W sytuacji, gdy świat powiela grzechy Sodomy i Gomory, lawinowo detronizuje Chrystusa i stoi nad przepaścią III wojny, Bóg przestrzega Polskę słowami św. Jan Paweł II skierowanymi do mistyczki (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy w dniu 22 X 2019 r.

(...) Sejm, Senat wszystko runie, jeżeli nie oprzecie się na prawach Boga w Trójcy Jedynego. Konstytucja Narodu wybranego - Nowe Jeruzalem, niech mieści się w tych słowach i to obejmuje: „Bóg, rodzina, ojczyzna i honor”. Proroctwa się wypełniają na waszych oczach. III wojna światowa  zmiażdży wszystko  życie na planecie Ziemia (...) Intronizacja to zadanie najważniejsze. To tylko uratuje Naród mój - ojczyznę moją (źródło: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/wolna-elekcja-krakow-24XI2019, „Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy, Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPI”, 22 X 2019 r.).

Po śmierci każdy z nas wypełni dalsze swoje przeznaczenie żyjąc dalej w rzeczywistości nieba lub piekła. Swój los i Ojczyzny możemy zabezpieczyć przez intensywne modlitwy oraz przede wszystkim obecnie przez nadrzędne ziemskie decyzje sprawujących władzę, nakierowane na prawa Jezusa Chrystusa Króla-Najwyższego Władcę nieba i ziemi. Uciekając się do wstawiennictwa Dworu Niebieskiego, dusz czyśćcowych i dzieci nienarodzonych, mamy nadzieję, że takie decyzje zapadną, dla ratunku duchowego i fizycznego Polski.


W imieniu wszystkich składających w tej petycji najważniejszy podpis życia, dla duchowego  „Przymierza Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski” na bazie Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. JPII”/ http://www.domymodlitwyjp2.pl/:

Bogusław Zapalski


Jak złożyć swój podpis?

Nie  zbieramy podpisów na listach papierowych jak to dawniej bywało, lecz składamy podpis drogą internetową. Tylko taki sposób w tym wypadku będzie ważny.  Jest wybrana strona ogólnopolska, na której umieściliśmy naszą „Petycję”.

Władze  państwowe  i  kościelne  po  otrzymaniu  petycji  z naszym poparciem  drogą  internetową  muszą ją rozpatrzeć w terminie do 3 miesięcy  od  daty  złożenia petycji.

Petycja jest dostępna na stronie głównej / zaraz pod zdjęciem św. JPII/


                                 I cz. Podpisanie petycji:
1) Po prawej stronie petycji  w rozporządzeniach/ na dole/ kliknij: "Pokaż formularz do podpisania"
2) W nowych rozporządzeniach po prawej stronie wypełnić  formularz z danymi osobowymi  i  poniżej kliknij na "Podpisz".
                                      

                                 II cz. Potwierdzenie złożonego podpisu.
Na podany w petycji adres e -mailowy powinna przyjść / na komórkę lub komputer/ informacja o petycji, o potrzebie potwierdzenia, że dany podpis faktycznie został złożony.  Należy wtedy kliknąć:  „Tak podpisałem (am) tę petycję" Prosimy o posprawdzanie swoich e-maili, gdyż jest dużo nie potwierdzonych podpisów. Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”

Przymierze Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski /9-I-2020r./
-----------Założenia "Przymierza Bożej Miłości dla Koronacji

Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.
altMaryja- 8XII2019r.Twórzcie tą „koalicję”, a nazwa niech brzmi: „Przymierze Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na  Króla Polski”


                                                                                                           I
Przymierze” działa pod patronatem organizacyjnym i merytorycznym Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św.JPII”.  Celem budowania „Przymierza” jest zespolenie sił duchowych wszystkich wiernych pragnących pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla poprzez  Jego Koronację symbolami królewskimi.
                                                                                
II

Proponuje się, aby trzon „Przymierza” stanowiły następujące  siły wspólnotowe, które zostały zaproszone przez Maryję do wzięcia udziału w Wolnej Elekcji:
1)DM św. JPII/ reprezentowane przez MM od Apokalipsy/
2)Portal: cyprianpolakwiara.blogspot.com /reprezentowany przez Krzysztofa Michałowskiego
3) "W posłudze"- kanał na Youtubie/ reprezentowany przez Grzegorza Wróblewskiego, który otrzymał  od Pana jezusa "List nadzwyczajny" w sprawie udziału w W.E. 24XI 2019r. /
4) Wszystkie wspólnoty intronizacyjne w Polsce i z zagranicy
5) „Różaniec do granic”- jego organizatorzy i realizatorzy
6) Cały lud Boży w formach wspólnotowych i indywidualnie.

Do udziału w „Przymierzu”zaproszeni są wszyscy wierni, którzy pragną wesprzeć modlitwą i działaniem informacyjnym / edukacyjno-misyjnym/ realizację podstawowego warunku ratowania Polski, tj. Intronizację Jezusa poprzez Koronację symbolami królewskimi we wszystkich częściach kraju z Rządem i Episkopatem na czele.
                                                                                    III

Formy działania uczestników „Przymierza”

1)Udział w „Przymierzu” nie nakłada na”Koalicjantów” żadnych zmian w dotychczasowych  ich  działaniach. Zachowując dotychczasową swoją samodzielność i charyzmaty, dana  wspólnota  dodaje uzupełniający  cel  swoich intencji modlitewnych:  „Koronacja Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski”, czyli pełna Intronizacja zapisana w pismach Rozalii Celakównej.

2)Wszyscy uczestnicy „Przymierza” według własnego rozeznania intensyfikują swoją modlitwę według różnych konfiguracji. Może zaistnieć potrzeba dołączenia modlitw specjalnie zleconych na dany okres przez Opatrzność Boską. Wielkiej wagi jest ofiara postów, wyrzeczeń  i jałmużny oraz ofiara na Msze Święte zamawiane w intencji Intronizacji Chrystusa.


3) DM przyjmują ewentualne zgłoszenia wspólnotowe  do udziału w „Przymierzu”, ale jest to na zasadzie całkowitej dowolności.

4) Jednym z celów działania „Przymierza” jest  wysłanie do władz centralnych świeckich i kościelnych Petycji  z wnioskiem o natychmiastową Koronację Jezusa na Króla Polski. Z punktu znaczenia wiary, tylko takie decyzje Rządu- Prezydenta- Episkopatu mogą dać odpowiednie zabezpieczenie i obronę  duchową przed nadciągającą III wojną światową,  wstrzymanie mocą Bożą kataklizmów, totalnej  katastrofy i  upadku  systemów  politycznych , bankowych , gospodarczych , oraz  wstrzymanie procesu odrzucania  praw  Bożych  tj.  Dekalogu, co  prowadzi do detronizacji Jezusa w życiu osobistymi i społeczno- politycznym Polski. 

5) Zapraszamy do  wysuwania różnych innych inicjatyw  modlitewnych i organizacyjnych.

Wszystkie działania „Przymierza” (Koalicji) niech  odzwierciedlają  we wszystkich  kręgach i obszarach Bożą Miłość. To Ona wcielana w życie powinna Polskę najbardziej wyróżniać i jednoczyć wszystkie działania „Przymierza Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski”.


Strona Przymierze Miłości Bożej 

dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski"-https://przymierze-milosci.weebly.com 

--------------------

Słowa Boga Ojca i Pana Jezusa na temat "Mszy świętej dziękczynnej do Jezusa Chrystusa Króla Polski za przyjęcie Intronizacji":

https://youtu.be/RM2L2TMJdgk  /kanał "W Posłudze" - proroka Grzegorza Wróblewskiego

---------------------