Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
44
209
206

+3

Odwiedziny
...1 357 982

Modlitwy DM JPII - wydruk

There are no translations available.

Ruch Katolicki "DM św. JP II" 

Modlitwy według przekazów
"Duchowe koła napędowe Polski"


Cz. 1 -Modlitwy regulaminowe DM św. JPII


Modlitwy wstępne:
Do Ducha Świętego, Trójcy Przenajświętszej oraz św. JPII

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Modlitwy regulaminowe:
Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wychwalamy

Modlitwy wstępne

Duchu Święty - Duchu Ojca i Syna! Przyjdź i porusz naszą wolną  wolę i chęć do  modlitwy.  Dotknij nas wszystkich, których złączyłeś  w ”Domach Modlitwy św. Jana Pawła II”. Pragniemy stać się  nowymi ogrodami wiary i miłości, aby wynagradzać Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i  Maryi, za lekceważenie Ich Miłości i przykazań Bożych. Przyjdź Duchu Święty i otwórz nasze oczy na Twoje znaki obecnych czasów. Oprzyj nas na Sobie jako na Kamieniu Węgielnym Kościoła i ogrzej   gorącym Ogniem swych łask, abyśmy się stali świadkami nadziei dla zagubionego świata. Wołamy do Ciebie! Przyjdź Duchu Święty, przyjdź!

Trójco Przenajświętsza, nasze mieszkanie na wieczność.  Przyjmij nasze modlitwy, aby stały się  rosą odświeżającą oblicze ziemi.  Usłysz nasze wołanie o Wszechmogący Panie.

Święty Janie Pawle II ! Spójrz z Domu Boga Ojca na "Domy Modlitwy" Twego imienia. Prowadź nas przez wiarę, nadzieję i miłość do wiecznego zbawienia. Tobie  oddajemy pod opiekę wszystkie rodziny, narody i kraje. Módl się za nami, niech cud powrotu do Chrystusa Króla w całym świecie się stanie. Przed tronem Bożym polecaj nasze sprawy, bo Ciebie za orędownika mamy. (Wymieniamy intencje..................)

-----------------

Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św.  JP2:

1) O światło Ducha Świętego Świętego 
2) Za ojczyznę, rodziny i młodzież
3) O powołania kapłańskie i zakonne  
4) O ochronę życia poczętego
5
) Za chorych i opuszczonych
6) Za dusze w czyśćcu cierpiące i konające

/Zaproszenie do wspólnej modlitwy, wszystkich świętych, chóry anielskie i dusze czyśćcowe./

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Św. Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a  przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie o  to prosimy, a ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.Litania Loretańska do NMP

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,

(1)

Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Rodzin,
Królowo Polski.

(2)


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i
obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Litania do św. Józefa
Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,

(1)

Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego.

(2)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go Panem domu swego.
W. i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na
Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo
w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Różaniec- ilość tajemnic dowolnaCiebie Boga wysławiamy


1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,  Cheruby Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.
3. Święty, Święty, nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy! Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.
4. Apostołów Tobie rzesza, Chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza, męczenników orszak biały.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś o Chryste!
7. Tyś Rodzica Syn  z wiek wieka, by świat zbawić Twoim zgonem, przyoblókłwszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś poruszył śmierci wrota, starł jej oścień w śmierci dobie, i rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca Syn jedyny, lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prośmy, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni, Drogiej swojej Krwi strugami.
11. Ze świętymi, w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.
12. Rządź je broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie, pieśń, co sławi Twoje czyny. O w dniu onym racz nas Panie, od wszelakiej ustrzec winy.
14.
Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą twej opieki, Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.


-----------------------------

DRUKUJ MODLITWY Regulaminowe DM:
kliknij ---> Modlitwy

------Modlitwy z przekazów

 

Cz. 2

Akt zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa

  i Niepokalanego Serca Maryi


„Przez ten Akt, przyrzekam być duchowym „Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi ”. Zobowiązuję się pełnić z pełnym oddaniem stałą służbę rycerską poprzez wzmożoną modlitwę, czujność religijną, Eucharystię i dobry przykład codziennego życia we wszystkich jego obszarach.

W rycerskiej trosce zawierzam Bożej opiece, dzieci, młodzież i studentów ze wszystkich typów szkół  uczelni i uniwersytetów, ich nauczycieli i wychowawców, oraz rodziny sakramentalne, aby niezmiennie stały na straży ewangelicznych zasad życia.

W głębinach Bożego Miłosierdzia i powiewach Ducha Świętego skrywam moje wołanie o  siły duchowe, fizyczne i umysłowe dla rządzących Państwem i Kościołem i wszystkich, żyjących w mojej Ojczyźnie, aby mogła ona odeprzeć wszelkie ataki sił zła. Jako rycerz poddaję się królewskiej władzy Chrystusa Króla[Polski] oraz Maryi Królowej Polski.

Uwielbiając Majestat Trójcy Przenajświętszej, ufam, że wkrótce cała Polska pokryje się zastępami Rycerzy Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, roznosząc Niepojętą Miłość Odwieczną Ich Serc po wszystkich kontynentach świata.

Tak mi dopomóż Bóg. Niech tak się stanie przez Miłość wylewającą się nieprzerwanie z Przeczystego Serca św. Józefa, zasługi św. Maksymiliana Kolbego, wstawienniczą troskę Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II i chwałę całego Dworu Niebieskiego. Amen”.

-------------

Akt zostania  Rycerzem NSJ oraz NSM- drukuj------->Akt rycerski

------

Motywacje:

Wielki apel  Jezusa!!Orędzie motywujące do odmówienia

Aktu zostania  Rycerzem Najświętszego Serca Jezusa

i Niepokalanego Serca Maryi


Przesłanie Pana Jezusa do Alicji Marii Michaliny od Apokalipsy
17. 02 .2018r. / fragment/

Jezus: „Gdy wy wszyscy  zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty”. /Pan Jezus do Alicji M.M. /17II2018/.

/Do odmówienia prywatnego szczególnie w uroczystość św. Józefa oraz w uroczystość święta Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi/.

(...) NA JEJ  MAJESTATU prośbę  pragnę pouczyć dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie,  w kapłaństwie i wszystkie Jej godne dzieci, których zachęcam  do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać  Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach. Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO  I NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI. Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez  JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach.

Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich. Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico. To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego.

Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny  w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka.

Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane  bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża.

Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS  WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemne.(....)Gdy wy wszyscy; zostaniecie MOIMI RYCERZAMI MOJEGO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA I NIEPOKALANEGO SERCA MARYI,  to wzór od was pójdzie na całą Europę i nie tylko,  jak również i na kontynenty. Tylko trzeba chcieć pracować  na CHWAŁĘ  BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. I tak się stanie, gdy Polski Episkopat dołoży starania.


Cz.3)


Modlitwy do  "Intronizacji Jezusa na Króla własnego serca               

i w drugim ludzkim sercu"Osobista Intronizacja Jezusa na Króla"

1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie /.

2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie /.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ja........../wymienić swoje imię/ proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu, byś dotknął  moich uszu, bym usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął mojego języka, bym uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył moje oczy bym zobaczył dzieła Boże i abyś zdjął bielmo z moich oczu. Proszę byś dotknął mego serca, byś skruszył te kam,ienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodowałem, bym zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla,  byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny we mnie, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy,  a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.

Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych,  pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

/W sytuacjach trudnych odmówić w tej intencji 4 Koronki do  Bożego Miłosierdzia, za 4 pokolenia /.


3) Akt Intronizacji Jezusa na Króla w swoim sercu”


Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie moje serce i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj  we mnie Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Przyjmij ten Akt Intronizacji jako wyraz uznania Cię za Króla i Pana mego serca i poddania się pod Twoją królewską władzę. Pragnę we wszystkich obszarach mego życia wypełniać Twoje  przykazania i głosić nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie i ufność płynąca z mego serca do Ciebie mojego Króla, będzie wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Znając moją niedoskonałość, wzywam pomocy mojego Anioła Stróża i zanoszę przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


II


„Intronizacja Jezusa na Króla w drugim ludzkim

sercu”


1) Msza Święta - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za polecaną osobę /.

2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów  i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za polecaną osobę/.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu za................./wymienić imię itp. polecanej osoby/, byś dotknął  jego uszu, by usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął jego języka, by uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego, a  nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył jego oczy, by zobaczył  dzieła Boże i abyś zdjął  bielmo z jego oczu.
Proszę, byś dotknął jego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodował, by zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla,  byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy,  a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.
Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych,  pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

/W sytuacjach trudnych odmówić w tej intencji 3 Koronki do  Bożego Miłosierdzia.


3) "Akt Intronizacji Jezusa na Króla  w drugim ludzkim sercu"


Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie serce................./ wymienić imię itp. polecanej osoby/ i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj w nim Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Niech przez ten Akt Intronizacji, uzna Ciebie za Króla i Pana swego serca i podda się pod Twoją królewską władzę. Pragnę, aby we wszystkich obszarach swego życia wypełniał Twoje przykazania i głosił nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie w jego imieniu będzie źródłem nowej ufności płynącej z jego serca do Ciebie – naszego wspólnego Króla /Króla Polski/ i wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Spraw Panie, niech na drodze swej niedoskonałości, wzywa stale pomocy swojego Anioła Stróża i przez Jego wstawiennictwo zanosi przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Żródła: www.domymodlitwyjp2.pl/ Orędzia-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz


Reguła cz.I/ Intronizacja w swoim sercu/   drukuj-------> Reguła cz.I
Reguła cz.II/ Intronizacja w drugim sercu/ drukuj-------> Reguła cz.II

------------


Cz.IV  Modlitwy c.d.

Modlitwy podyktowane dla A.M.M.

Anioł Stróża Polski-Ave-3XI2018

Niech będzie uwielbiony Bóg Wszechmogący. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus Syn Boga Żywego. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza- za tak wielką łaskawość dla Narodu Polskiego i z Jej Jej Świętej Woli –za opiekuna - Anioła Stróża Polski.

/ Tymi słowami też się modlić, wzywając Mnie do pomocy w tak ważnych sprawach dziejowych
jak zorganizowanie S O B O R U  W  P O L S C E. BĄDŹ SPOKOJNA, TO SIĘ DOKONA, BO TAKA JEST WOLA ŚWIĘTA BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. AMEN. AMEN. AMEN/.

 

/25XII2018 – Pan Jezus do AMM/

Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

-----------