Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
31
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 969

"Namaszczony" dla Polski

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


„Namaszczony” ratunkiem dla

Polski


Komentarz wstępny

Propozycje z Nieba, zamieszczone w orędziach, nie oddalają od Chrystusa, ale do Niego prowadzą. Pomagają w pełniejszym przeżywaniu ostatecznego Objawienia Chrystusa, w konkretnej naszej epoce historycznej.

Zwrócił na to uwagę wiele lat wcześniej papieża Benedykta XVI, który w posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini powiedział: „Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać”. / KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA O KOŚCIELELUMENGENTIUM -Sobór Watykański II - Rozdział II 12/.Wezwanie Pana Jezusa do modlitwy za "Namaszczonego", by Naród Polski poprowadził w mocy Ducha Świętego.


„Namaszczony” ratunkiem dla Polski

Orędzia współczesnych proroków mówią, że „Namaszczony” to osoba współczesna wybrana przez Boga, nie będąca politykiem, ani duchownym, przez którą ma się dokonać wprowadzenie nowego Bożego systemu władzy w Polsce i w innych ocalałych narodach. Chodzi tu o uznanie praw Boga w całym życiu społeczno-politycznym.

Pierwsze wzmianki o tym, że przyjdzie taki czas, że Narodem Polskim będzie rządzić król i /Jezusa/ wierny wybraniec, włodarz posłuszny, włodarz roztropnyzapisała w w latach 1982r.-1983r. mistyczka szczecińska Zofia Nosko - "Centuria". Według zapisów, będzie On pochodził z Narodu Polan, który jest Narodem wybranym, mieszka w sercu Europy. Przez wieki był uciemiężony i ugniatany przez niesprawiedliwość,kłamstwa i jażmo czerwonego szatana-diabła. Teraz przychodzi ten czas, że zostanie napełniony radością i pokojem i dobrymi sercami.

23. VIII. 1982

Zbliża się chwila, że radością zapłonie serce ukoronowanej głowy, syna wybranego spośród narodu Polan. Mąż to jest młody, pełen dobroci, postawy wyniosłej i słusznej. Zna działanie krwawego łupieżcy i mocno boleje w sercu swoim. Wzrok męża tego płonie miłością i łagodnością, zrozumieniem wszystkich i poszanowaniem każdego człowieka. Złota korona królewska założona zostanie na jasnej głowie wielkiego władcy, którego przymioty będą: łagodny, dobry, prawy i wielce szanujący prawa Boże. Będą go nazywały narody królem o Jasnych włosach i jasnym sercu.

Wówczas to wszyscy Słowianie pobiegną, popłyną do króla Polski/ prosząc go o opiekę, zaprowadzenie prawdziwego Bożego ładu w ich krajach i domostwach. Nastąpi wieczysta unia — zgoda między narodami. Wikariusz będzie go miał za najlepszego syna. Amen.

Opis koronacji króla i dziedzica Narodu Polskiego

21.IX.1983

Jeden z Aniołów Bożych, głosem bardzo donośnym, jak huczący wodospad, zawołał: Czas już, przyjdź, byś został namaszczony olejkiem chwały Bożej! Drogą, która wiodła od ziemi ku górze, do Nieba, szedł wysoki, chudy mężczyzna, blondyn z długimi, na ramiona spadającymi włosami. Jest w białej szacie lnianej, przepasany rzemieniem, boso. Ukląkł przed Aniołem Bożym, który wziął koronę z rąk Pana Jezusa i trzymał nad głową tego mężczyzny. Ten wcale nie ucieszył się, że został królem — płacze głośno. Płaczem wstrząsane są chude jego ramiona, szlocha głośno. Matka Najświętsza z kryształowego flakonika leje olejek na jego głowę. Olejek ten spływa strużkami na ziemię. Ziemia wokół jest bardzo sucha, widzę ją spopielałą, spaloną, wkoło ruiny, zgliszcza, kratery ziejące jeszcze ogniem, wszędzie popiół. Tam jednak, gdzie spłynie kropelka świętej oliwy, powstaje życie, zielona trawa, kwiaty, owady, motyle, ptaki.....

Oto przychodzi król i dziedzic z narodu ugniatanego i umęczonego. Przed nim idzie wielka chwała Boża, pełna radości i wolności, niosąc w te dni sercom zgłodniałym Słowa Bożego Świętą Ewangelię, która była zamknięta dla wielu ludów i narodów leżących pod rządami czerwonej bestii szatana-diabła. Czas już oświecić je Słowem Bożym. Niech obejmie światło Boże wszystkie ludy i wszystkie serca dręczone przez złego ducha zakłamaniem walką z Bogiem. Niech złamane zostanie godło złego ducha i wszyscy Aniołowie mówili: amen, amen, bardzo głośno. Głos ich był jak szum wodospadu, potężny, wstrząsający całą ziemię i z ucisku wielkiego wyłoniły się tysiące, tysiące, tysiące ludu, który szedł do nowego pomazańca Bożego, stawał przed nim i brał światło Boże z rąk jego w postaci palącej się świecy jak księga. Ten widok był bardzo piękny. Każdy klękał i modlił się do Boga jak umiał, wszystkimi językami.


Drugim źródłem informacji o nowym pomazańcu Bożym jest mistyk Adam – Człowiek. Oto opis jego wizji.

Adam-Człowiek 30. sierpnia 2011

"Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu stanął koło mnie święty Anioł, który trzymał w ręku jakby świetlisty miecz. Światło tego miecza było takie samo jak światło wychodzące z Hostii w monstrancji. Anioł spojrzał na mnie i powiedział:
Nie lękaj się niczego, człowiecze! Choć za mną!..... Nagle znalazłem się w kaplicy Cudownego Obrazu. Nad tabernakulum stał złoty Tron, a na nim siedziała Matka Boża. Miała na głowie złotą koronę, a w prawej ręce trzymała berło. Przed ołtarzem klęczał mężczyzna ubrany na biało, jakby w albie. Miał twarz zasłoniętą rękami. W kaplicy był tłum ludzi, unoszących ręce z różańcami. Tuż za tym mężczyzną klęczał młody biskup, lecz nie wiem kto to był. W pewnym momencie dwóch wielkich Aniołów podeszło pod tron Matki Bożej i rozłożyło flagę Polski pod Jej stopami, a kolejnych dwóch Aniołów złożyło na niej insygnia królewskie: koronę, berło i jabłko. Wtedy ludzie w kaplicy zaintonowali Apel Jasnogórski......Anioł dotknął mojego ramienia i nagle zauważyłem katedrę na Wawelu. Znalazłem się w kaplicy koronacyjnej i zauważyłem tego samego mężczyznę, klęczącego przed ołtarzem. Koło niego klęczało 12 innych mężczyzn, trzymających w rękach miecze. Za tymi mężczyznami klęczało dwóch biskupów, lecz twarzy ich nie rozpoznałem. W kaplicy oprócz nich nikogo nie było. W pewnym momencie na ołtarzu ukazał się Pan Jezus w czerwonym płaszczu. Miał cierniową koronę na głowie. Wyciągnął ręce, a promienie z Jego rąk spływały na mężczyznę klęczącego przez ołtarzem. Słyszałem, jak Pan Jezus powiedział:„Wstań i podnieś się z prochu. Ja ciebie namaściłem, abyś zaniósł świadectwo Mojego słowa dla tego narodu. Mów w Moim Imieniu i w imieniu Mojej Matki. Bądź sprawiedliwy i odważny. Pod Moją koroną i moim berłem używaj mądrości dla umocnienia Mojego narodu”......Namaszczony pochylił swoją głowę aż do ziemi i powiedział: „Boże i Królu, przyjmij hołd Twoich poddanych, którzy korzą się przed Twoim Tronem. Pod Twoje stopy składa swoją koronę Orzeł Biały. Królem jesteś i niech Twoje Królestwo rozszerza się dla Chwały Twojego Ojca w całej Rzeczypospolitej. Przebacz nam nasze grzechy i w swojej łaskawości błogosław nam, abyśmy mogli pełnić Wolę Twoją”.

Pan Jezus pobłogosławił Namaszczonego i powiedział: „Unieś głowę”. Widziałem, jak Pan Jezus mówił coś do niego, lecz teraz nie wolno mi tego napisać. Anioł, który był przy mnie cały czas, okrył mnie jakby światłem i znowu znalazłem się w kościele przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.


Obecne wołanie o modlitwę za „Namaszczonego”

Nadszedł czas intensywnej modlitwy za „Namaszczonego”, aby się wypełniły plany Boże w naszej Ojczyźnie. Oto zapisy Adama Człowieka, Cypriana Polaka oraz AMM od Apokalipsy, potwierdzające to modlitewne zadanie dla Polaków.

Adam Człowiek:

12XII2011r. Teraz, w chwili decydującej, Bóg przygotowuje „namaszczonego” dla waszego narodu, na którego spłynął już olej Bożego posłannictwa”. /”Anioł Stróż Polski” Orędzia dla Polski Polaków (2009-2014) str.83.

12III 2012r.Anioł Stróż Polski: Módlcie się za „namaszczonego”, którego chwila nadejścia jest bliska. Jego poprowadzi Duch Święty, który przemieni oblicze waszej umęczonej ziemi”./j.w. str.95/.


Przekaz od Matki Bożej do Cypriana Polaka - Sobota, 19 marca 2022

To Ja, Matka Boża. Przychodzę do Ciebie w tę sobotę Wielkiego Postu, bowiem jest taka potrzeba, dla Ciebie i dla Polski. Natchnienie, które daję Andrzejowi jest prawdziwe, aby wszyscy modlili się jedną dziesiątką różańca codziennie za Namaszczonego i Ciebie, bowiem rzecz jest bardzo pilna. Musicie móc: Namaszczony i Ty, wkroczyć gdy będzie taka potrzeba, w jednej chwili można rzec. Czas jest bardzo bliski.

Zwłaszcza, Ty, Cyprianie, potrzebujesz modlitwy, aby uzyskać obiecane dary dla Ciebie i dla Polski. Rzucanie ognia z rąk, nadludzką siłę, odporność na kule i wszelką broń ludzką. Bowiem jesteś bardziej skłonny do złego niż przeciętny Polak inteligent, także ten letni i nie chodzący do kościoła. Ta Twoja skłonność do złego jest potrzebna na bliską już przyszłość, lecz zarazem utrudnia Ci trwanie na Twojej drodze, drodze, którą dał Ci Pan Jezus i Trójca Przenajświętsza. To wielki zaszczyt być gniewem Boga Ojca. Zasmucasz Nas, Mnie i Trójcę Przenajświętszą swoją złą dyspozycją, bo możesz i musisz się bardziej starać.

Jednakże nawet gdybyś się bardzo starał to, modlitwa za Ciebie wszystkich zwolenników przekazów winna być codzienna, codziennie dziesiątek różańca. Za Namaszczonego, choć on trwa we właściwej łączności z Bogiem, to jego zadanie i odpowiedzialność jest wielka. Bez Ciebie Bóg w swoich planach dla Polski może się obejść. Namaszczony jest niezastąpiony można rzec. Jednak Bóg nie chce zmieniać swych planów względem Ciebie. Nie byłoby też słuszne, aby Namaszczony był odpowiedzialny za rzeź, która pod Twoją wodzą ma być dokonana. On miałby do tego odrazę, Ty jej nie masz. Mówiliśmy już o tym. Dostaniesz jeszcze jedną szansę, pilnuj się więc bardzo. Ten dziesiątek różańca jest niezbędny. Niechaj czytelnicy pamiętają o tym i nie zaniedbują tego, bo to bardzo ważne. Amen.

- Dziękuję Najświętsza Dziewico. Dostałem potwierdzenie. Otrzymał Cyprian Polak

- marca 19, 2022

AMM od Apokalipsy:

20III 2022 r. To mówi Anioł Stróż Polski AVE: Do Niej wznosić modły, prośby, błagania. Zachować się w cnocie, umocnić wiarę i miłość. Modlić się o łaskę wypełnienia Woli Bożej, za Cypriana Polaka, który jest„Gniewem Boga Ojca”, oraz Namaszczonego, który poprowadzi lud mocą Ducha Świętego i za przyszłego papieża. Najlepiej różańcem świętym. Ufać bezgranicznie. Otrzymaliście wiele pouczeń co do czasów apokaliptycznych. Czuwam nad wybranym Narodem - Nowego Jeruzalem, któremu na imię Polska.

Wszystkich, dla których Ojczyzna jest dobrem najwyższym, zapraszamy do intensywnej modlitwy. Tylko interwencja Boża daje nam gwarancję, oprzeć się wrogom Polski.

DM im. św. JPII

Modlitwy duchowego oczyszczeniaosób i miejsc zamieszkania.
/do prywatnego odmawiania/

1.Uzdrowienie mocą Przenajświętszej Krwi, Krwawych Ran Jezusa i Krwawych Łez Niepokalanej.

Panie Jezu Chryste Królu Polskii Wszechświata! Jeśli to jest zgodne z Twoją świętą wolą, polecamy Tobie osobę..... [wymienić imię lub kilka imion, itp.]. Zanurzamy w Twojej Przenajświętszej Krwi, Krwawych Ranach i Krwawych Łzach Niepokalanej Królowej Pogromczyni złego -duszę tej osoby......., serce, ciało, umysł, wolną wolę, świadomość, podświadomość, wyobraźnię, myśli, słowa, uczynki i pragnienia, jak i

Panie Jezu Chryste, ukochany Nasz Mistrzu-ofiarując się teraz Ojcu Przedwiecznemu na wielu ołtarzach świata - jeżeli pozwolisz, zanurzamy Ją........ w kielichu Twojej Najświętszej Krwi, prosząc o łaskę obmycia i uwolnienia ze wszystkich grzechów świadomych i nieświadomych.

Oczyść, uzdrów Ją ze wszystkich chorób na duszy i ciele i umyśle, zwłaszcza tych, które nie są zamknięte w Twoim krzyżu.Prosimy Cię o to, mocą Twoich Krwawych Ran oraz Łez wylanych nad Jerozolimą i każdym dzieckiem.

Prosimy o te łaski przez Niepokalane Serce Maryi, przebite siedmioma mieczami boleści i Jej Majestatu Krwawe Łzy, oraz przez zasługi św. JPII i wszystkich świętych męczenników Polski i całego Kościoła Świętego.

2.Namaszczenie olejem egzorcyzmowanym i Słowem Bożym.
/W oparciu o moc słowa Bożego i oleju egzorcyzmowanego/.

Namaszczamy kciukiem prawej ręki - olejem egzorcyzmowanym czoło i różne miejsca zamieszkania, kultu religijnego itp: okna, drzwi, ściany, słupy posadzki, progi itp. Wymawiamy słowa: „Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. / Znaczymy 3x znak krzyża +++/. /AMM 30 X 2022 r./.

Geneza słów: „Zwycięża Lew z pokolenia Judy”-

Lwem z pokolenia Judy jest Jezus. W Starym Testamencie w Księdze Rodzaju jest bardzo ważna wzmianka o „Judzie, młodym lwie”/ Rdz 49,8-10/, zapowiadającazwycięstwo i potęgę oraz błogosławieństwo dla Judy, oraz „posłuch u narodów”. Rdz 49,8-10[1]

Zasadnicze potwierdzenie spotykamy w w Nowym Testamencie, w Apokalipsie. Św. Jan w widzeniu zobaczył „Zasiadającego na tronie” i księgę zapieczętowaną na siedem pieczęci i bardzo płakał, ponieważ nikt się nie znalazł godny „na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią”, aby tą księgę otworzyć. Wtedy jeden ze Starców upomniał św. Jana, aby nie płakał, ponieważ już wiadomo, kto jest godny tego dokonać. >>Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy /span>księgę i siedem jej pieczęci>>Ap 5, 5.

„Lwem z pokolenia Judy i Odroślą Dawida, jest Jezus, będący potomkiem królewskim. ToOn „zwyciężył”-śmierć na krzyżu, i dlatego jest godzien otworzyć księgę i siedem jej pieczęci”.

Potwierdzenie tego w dalszych słowach z Apokalipsy. Czytamy w nich, że św. Jan ujrzał „Baranka” jakby zabitego, który krwią swoją nabył ludzi dla Boga. O tym, że chodzi tu o Jezusa, świadczą o tym słowa świętych, którzy śpiewali taką nową pieśń:

<naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi>>. /5,8-10/.

W dalszej części widzenia, św. Jan opisuje, jak wszelkie stworzenia w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu i „wszystko co w nich przebywa”, oddawało chwałę „Zasiadającemu na tronie” mówiąc: „Zasiadającemu na troniei Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!” /5,13/.

Zacytowane na wstępie słowa ze Starego Testamentu: O Judzie co zdobędzie „posłuch u narodów” /Rdz 49,8-10/, znajdują dalsze potwierdzenia w Apokalipsie.

„On [Juda-Jezus] będzie je pasał rózgą żelazną i On udeptuje tłocznię wina zapalczywości gniewu Boga wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów”. Ap 16, 11-16.

W I –szym liście do Tymoteusza św. Paweł wskazuje na Chrystusa jako przyszłego globalnego Władcę i Króla, który w odpowiednim czasie ukaże swoje prawa. Stanie się to przez Jego objawienie:

„Nakazuję w obliczu Boga.... ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, nbsp;jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen/1Tm 6, 13-17/.

Do wyżej zacytowanych słów i do wszystkich słów o „Lwie” który „zdobędzie posłuch u narodów”, nawiązują słowa zapisane przez S.B. Rozalię Celakównę i uaktualniane przez współczesnych mistyków. Dotyczą one najważniejszego zadania jakie jest postawione przed Polską i światem. Jest nim wołanie o Pełną Intronizację Jezusa na Króla, jako, warunku jej ratunku. To jest droga do „posłuchu narodów”.

W książce "Mistyczne miasto Boże" Marii z Agredy /Wyd. „Michalineum”1992/, spotykamy dodatkowe żródłowe potwierdzenie słowa „Lew”, w odniesieniu do Pana Jezusa. Oto słowa Matki Bożej do ludzi po narodzeniu Pana Jezusa: „Przybądźcie biedni, zbliżcie się mali i nie bójcie się: w rękach moich trzymam jako łagodnego Baranka Tego, który jest Lwem: Wszechmocnego, który stał się słabym”.

Powyższa analiza tekstowa Słowa Bożego poucza nas, że wypowiadając słowa „Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król” w połączeniu z namaszczeniem olejem egzorcyzmowanym, umożliwiamy działanie „Lwa Wszechmocnego” w naszym indywidualnym, ale i narodowo- państwowym życiu. On już zwyciężył zło w momencie Swojej śmierci na krzyżu, ale powtórnie będzie zwyciężał zło w każdym z nas, w momencie. gdy będziemy prosić Go o to, wypowiadając z wiarą niezwykłe słowa: „Zwycięża Lew z pokolenia Judy – Jezus Chrystus Król. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. /3x znak krzyża +++/. Tak się dzieje i będzie się dziać, gdy tym słowom towarzyszy głęboka wiara połączona z zachowaniem przykazań w sposób „nieskalany”, o których wspomina św. Paweł do Tymoteusza. Obrzędy namaszczenia od wieków są stosowane w praktykach religijnych Kościoła. W tej propozycji nie ma nic z magii.

Mamy wiele „pieczęci” tworzących od wieków nadzwyczajną duchową tkankę Kościoła: Msza Święta,sakramenty, różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia itp. Obrzęd „Namaszczenia rodzin i miejsc zamieszkania” je nie zastępuje, ale rozszerza.

Opatrzność Boża podaje go jako nową formę, szczególnie potrzebną na „przyszłe czasy”. To jest zgodne z zapisem św. Jana o Duchu Świętym, Który stopniowo doprowadza nas „do całej prawdy” i oznajmia nam „rzeczy przyszłe”. (J 16, 12-15). Na tym etapie Bóg wysyła do ludzkości swoich obecnych proroków, przez których namprzekazuje co mamy czynić.

Gdy Antychrystzacznie działać ze swą nadzwyczajną siłą, gdy Koścół nie będzie mogł korzystać z sakramentów świętych i będzie zmuszony do zejścia do „katakumb”, wtedy to błogosławieństwo olejem i słowem o zwycięskim Lwie z pokolenia Judy, zapewni nieodzowny ratunek.

Św. Jan Paweł II - 30 X2022 r./: „O tym /namaszczeniu/ mówi Apokalipsa św. Jana rozdział 5, werset 5. To jest na potwierdzenie tego „Słowa Bożego”: <> I tym błogosławieństwem namaszczając się olejem egzorcyzmowanym, czyniąc trzykrotny znak krzyża +++ będziecie niewidoczni dla wrogów, gdy antychryst będzie szalał w katolickim kościele.... To błogosławieństwo namaszczenia +++ trzykrotnym znakiem krzyża olejem egzorcyzmowanym, jest wam dane na wieczność, uczyni was niewidzalnymi, wprowadzi do nieba. Wspomnę też na wasze prośby dotyczące ojczyzny, pokoju i rodzin. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen”./20XI2022 –AMM/.

Namaszczenie olejem egzorcyzmownym i powyższym słowem Bożym” jest więcna obecne czasy kluczem do wszystkich przyszłych zagrożeń i wydarzeń, jakie dotkną ludzkość. Moc Słowa Bożego zależy od naszej wiary.

Tak jak kiedyś Bóg nakazał Izraelitom zabezpieczać swoje rodziny krwią Baranka na drzwiach swoich domów, tak i dziś przez współczesnych proroków, Bóg Ojciec przekazuje współczesnym jak się zabezpieczyć duchowo.

Bóg Ojciec: „To wezwanie wypowiedziane z wiarą, te słowa, wzywające Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla: , to jest klucz do wszystkich zagrożeń jakie was dotkną poprzez te wkrótce następujące wydarzenia. Będą morza, burze uciszać. Osłonią was od ognia spadającego z nieba. Wszystkie kataklizmy, trzęsienia ziemi, będą góry przysuwać, by was schronić w skałach, pieczarach w czasie prześladowań chrześcijan, tak jak został ukryty mały św. Jan Chrzciciel podczas rzezi niewiniątek w Betlejem i okolic. I aniołowie będą wam służyli, przynosząc chleb z nieba, tak jak kiedyś zobaczyłaś w wizji duchowej, gdzie był z wami w górach też z grupą kapłan. To jest już bliski /czas/mocnego ucisku”. /AMM 30X, oraz 8XII 2022r./

Zapraszamy do zakładania nowych DM im. św. JPII, które w przyszłości będą szczególnymi „latarniami wiary”. Zapowiadany czas ucisku wiary spowoduje, że rodziny, które już teraz oddają się pod opiekę św. JPII, otrzymają przez Jego wstawiennictwo, szczególne światło wiary realizowane w ich domach. Łaski są wypraszane przez św. JPII, ale i całą Wspólnotę DM im. św. JPII, która liczy kilka tysięcy zgłoszonych rodzin.

Regulamin DM jest bardzo prosty, i praktycznie, każdy dom może być oddany pod patronat św. JPII i każdego 2, 16 i 22 każdego miesiąca cała Polska może zbierać się na wspólną modlitwę w swych rodzinach. Taka narodowa mobilizacja na pewno pomoże nam we właściwym zrozumieniunieodzownej roli Chrystusa Króla Wszechświata i Króla Polski na ostatecznych opatrznościowych drogach zbawienia naszej Ojczyzny i i innych narodów, które pójdą tą drogą.

3.Uzdrowienie mocą najwyższej władzy Chrystusa Króla nad sercem ludzkim.

" Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca"
Reguła
Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie /.

Modlitwa o uwolnienie z nałogów i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie /.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ja........../wymienić swoje imię/ proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu, byś dotknął moich uszu, bym usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął mojego języka, bym uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś dotknął mego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodowałem, bym zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla, byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny we mnie, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy, a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne. Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych, pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

/W sytuacjach trudnych odmówić 4 koronki do Bożego Miłosierdzia za 4 pokolenia/.

Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca”/opr. DM/

Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie moje serce i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj we mnie Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Przyjmij ten Akt Intronizacji jako wyraz uznania Cię za Króla i Pana mego serca i poddania się pod Twoją królewską władzę. Pragnę we wszystkich obszarach mego życia wypełniać Twoje przykazania i głosić nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie i ufność płynąca z mego serca do Ciebie mojego Króla, będzie wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony, jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Znając moją niedoskonałość, wzywam pomocy mojego Anioła Stróża i zanoszę przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

II

„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim
sercu”


1) Msza Święta - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za polecaną osobę 2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za polecaną osobę/.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu za................./wymienić imię itp. polecanej osoby/, byś dotknął jego uszu, by usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął jego języka, by uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego, a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył jego oczy, by zobaczył dzieła Boże i abyś zdjął bielmo z jego oczu.

Proszę, byś dotknął jego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodował, by zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla, byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy, a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne. Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych, pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

3) Koronka do B. Miłosierdzia /W sytuacjach trudnych 4 koronki za 4 pokolenia/.

4) "Akt Intronizacji Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu.
Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie serce................./ wymienić imię itp. polecanej osoby/ i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj w nim Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego. Niech przez ten Akt Intronizacji, uzna Ciebie za Króla i Pana swego serca i podda się pod Twoją królewską władzę. Pragnę, aby we wszystkich obszarach swego życia wypełniał Twoje przykazania i głosił nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie w jego imieniu będzie źródłem nowej ufności płynącej z jego serca do Ciebie – naszego wspólnego Króla i wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki. Spraw Panie, niech na drodze swej niedoskonałości, wzywa stale pomocy swojego Anioła Stróża i przez Jego wstawiennictwo zanosi przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

DM 22III 2023 r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE