Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
99
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 302

"Recepty" na zbawienie

PDFPrintE-mail

There are no translations available.



„Recepty” na zbawienie



„Modlitwy Krucjaty” –recepty na zbawienie


O „Księdze Prawdy”   i modlitwach tam zamieszczonych podyktowanych przez Pana Jezusa piszemy szeroko w menu :Orędzia cz. III-"Księga Prawdy" Uważamy, że one są również „receptami na zbawienie” w tych czasach ostatnich. Jeśli je ktoś chociaż raz odmówi, wtedy lepiej zrozumie i przeżyje zapowiadany „Wstrząs Sumień” i czas prześladowań.

Na stronie jest podany cały zestaw tych modlitw (170), a poniżej zamieszczamy wybór modlitw z najbardziej sprecyzowanymi intencjami na końcowe czasy. Te krótkie modlitwy mogą być zestawiane w różne zestawy i odmawiane w dowolnym

05.05.2012, Bóg Ojciec „Modlitwy te są z Nieba i nie pochodzą spod pióra człowieka. Przeznaczone są na te czasy i są potężną bronią przeciwko prześladowaniu. Te Modlitwy, wychodzące z waszych ust Moje dzieci, są słyszane za każdym razem. Przyniosą wam one wspaniałe nagrody”.

Jezus:

"Przyciągam was do Siebie i nalegam na was, abyście odmawiali Moje Krucjaty Modlitwy, aby otrzymać Błogosławieństwa, które są konieczne na tę podróż, która was oczekuje. Duch Święty spoczywa na was i zostaniecie napełnieni każdym możliwym Darem, aby wytrwać w waszym oddaniu dla Mnie".

Wszyscy, którzy się nawrócą i przyjmą Boga, zostaną przez Jezusa zabrani w Dniu Ostatecznym do Nowego Raju, Nowego Nieba i Ziemi – Ery pokoju i szczęścia.

Krucjata Modlitwy (7)  Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Jezu, nalegam, byś przebaczył tym grzesznikom z mrocznymi duszami, którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia  i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.

Krucjata Modlitwy (7)  Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie

Jezu, nalegam, byś przebaczył tym grzesznikom z mrocznymi duszami, którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia. Przebacz im, Jezu. Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, do których tak trudno im się przyznać. Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia  i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni. Amen.

Krucjata Modlitwy (8) Spowiedź
/Modlitwa ta powinna być odmawiana, aby błagać o łaskę przebaczenia grzechów w trakcie i po Ostrzeżeniu/.

Najdroższy Jezu, proszę o wybaczenie wszystkich moich grzechów oraz zranień i krzywd, jakie wyrządziłem innym. Pokornie modlę się, aby dana była mi łaska, żebym Cię już ponownie nie obrażał oraz żebym ofiarował Ci pokutę zgodną z Twoją najświętszą wolą. Błagam o przebaczenie wszystkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które sprawią Ci ból i cierpienie. Zabierz Mnie ze sobą do nowej ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność. Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię. Czczę Ciebie i wszystko, co jest z Tobą związane. Pomóż mi, Jezu, abym stał się godny wejścia do Twojego Królestwa. Amen.

Krucjata Modlitwy (13) Modlitwa o ochronę od potępienia
Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski.  Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

O Ojcze Niebieski, przez miłość Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który przez mękę na krzyżu zbawił nas od grzechu, prosimy, zbaw wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, drogi Ojcze, Twoim znakiem miłości. Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i uratuj te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje miłosierdzie pozwól, aby one jako pierwsze weszły do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (16) Przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

Przygotujcie się do Ostrzeżenia i powiedzcie waszym rodzinom i dzieciom, aby odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie za ich grzechy.

O Mój Jezu, trzymaj mnie mocno podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Daj mi łaski, potrzebne do stania się małym w Twoich oczach. Otwórz moje oczy naprawdę Twojej obietnicy o Wiecznym Zbawieniu. Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją miłość oraz przyjacielską dłoń. Weź mnie w ramiona i przyłącz do Świętej Rodziny, abyśmy wszyscy znowu byli jedno. Kocham Cię, Jezu, i obiecuję, że począwszy od dnia dzisiejszego będę głosił Twoje Święte Słowo bez strachu w moim sercu i z czystością duszy na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (17) Modlitwa do Matki Zbawienia za Ciemne Dusze

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko wszystkich łask, Ty, która będziesz uczestniczyć w wybawieniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami. Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły miłość i miłosierdzie, okazywane przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, by uratować Ludzkość i dać nam szansę wiecznego zbawienia. Amen.

Krucjata Modlitwy (19) Modlitwa  za młodych ludzi

Matka Boża: Moje dziecko, wszystkie dusze są ważne dla Mojego Syna, ale to młode dusze w stanie grzechu śmiertelnego sprawiają Mu największy ból.   Módlcie się, aby odrzucili swe straszne życie, które wiodą w deprawacji i pustce.

Módlcie się, aby wznieśli ręce  i błagali o miłosierdzie, gdyż w przeciwnym razie nigdy nie otrzymają łask, których potrzebują, aby wejść do Nowego Raju. Jakaż to strata tych młodych ludzi będzie dla reszty z was, którzy przyjmiecie Dar Ostrzeżenia i wejdziecie do Nowej Ery Raju na ziemi.

Matko Zbawienia, proszę, abyś modliła się o miłosierdzie dla młodych dusz, które przebywają w tak strasznej ciemności. Módl się, żeby rozpoznały Twojego Kochanego Syna, kiedy przyjdzie, aby odkupić całą ludzkość. Nie pozwól żadnej duszy upaść w drodze.

Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia. Modlę się, Matko, aby wszyscy zostali zbawieni, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim Świętym Płaszczem, aby zapewnić im ochronę, której potrzebują przed oszustem. Amen.

Krucjata Modlitwy (20) Powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata

O Boże Ojcze, w imię Twojego drogiego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi zniewolenie dusz Twoich dzieci. Błagam Cię, Ojcze wszechmogący, abyś go powstrzymał od napełniania Twoich dzieci strachem. Błagam Cię też, powstrzymaj go od skażenia Twojego stworzenia, i proszę, zmiłuj się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne. Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i zbaw wszystkie Twoje   dzieci od tego strasznego zła. Amen.

Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia

(Krucjata Modlitwy przekazana wraz z Orędziem Ostrzeżenia z dnia 2012.01.31, 21.30. Aby otrzymać dar całkowitego rozgrzeszenia i moc Ducha Świętego, modlitwę tę należy odmawiać przez 7 kolejnych dni.) „Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.  Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie. Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.  Muszą odmawiać tą modlitwę przez    7 kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego...... Musicie okazać prawdziwą skruchę i pójść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją „Modlitwę Krucjaty o Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia”, przez okres siedmiu kolejnych dni".

24.05.2012, Katolicy muszą iść do spowiedzi. Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać Modlitwę Krucjaty (24), którą daję reszcie świata dla Mojego Zupełnego Odpustu. Ten Dar Mojego Zupełnego Odpustu jest dla wszystkich Bożych dzieci każdego wyznania i ofiaruje cudowne oczyszczenie.   Nie odrzucajcie tego Daru.  Podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie doznają cierpienia czyśćca .

O Mój Jezu, jesteś Światłem ziemi. Jesteś Płomieniem, który dotyka wszystkie dusze. Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic. Nie jesteśmy godni ofiary, dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu. Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie. Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo. Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię, aby głosiła prawdę o Twoim Świętym Słowie i przygotowała naszych braci i nasze siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.Czcimy Ciebie, wysławiamy Ciebie, ofiarujemy Ci samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, aby ratować dusze. Kochamy Cię, Jezu. Zmiłuj się nad wszystkimi swoimi dziećmi, gdziekolwiek się  znajdują. Amen.

6.05.2012 Maryja: „Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego. Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną”.       

17.05.2012  „Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości. Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny. Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana [Ap 7, 2-4. 9-14]  i jest z nią związanych wiele boskich mocy. Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin. To przypomnienie jest konieczne w tym czasie”.

01.06.2012   Jezus: Nie wolno wam przyjąć Znaku (tj.czipu). Zamiast tego poin

Krucjata Modlitwy (33) Pieczęć Boga Żywego

Instruuję was, co zrobić. Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą się czuli bezradni. „Pieczęć Boga Żywego”, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku. Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Ochrony, podarowaną wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli akceptować Znaku (czipu). Nie zostaniecie tym dotknięci. Wasz dom nie będzie dostrzegany, poszukiwany lub nie stanie się celem, gdyż okaże się niewidoczny w oczach armii szatana.

17.07.2012  Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny. Postępujcie według Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze.



Modlitwa: „Pieczęć Boga Żywego”

20.02.2012: Bóg Ojciec  Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

O Mój Boże, Mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki. Kocham Cię, Drogi Ojcze. Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia  wszystkich Twoich dzieci. Amen.

Krucjata Modlitwy (35) Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

O mój Jezu, pomóż mi przyczynić się do ocalenia resztki Twoich dzieci na ziemi. Modlę się, żebyś przez Twoje miłosierdzie uratował dusze od ducha ciemności. Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla zbawienia dusz od ognia piekielnego. Wypełnij mnie łaskami, abym ofiarował te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, tak żeby wszyscy złączyli się w jedno w miłości do Trójcy Przenajświętszej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju. Amen.

Krucjata Modlitwy (39) O pomoc w przygotowaniu dusz do Nowego Raju

O Jezu, mój ukochany Zbawicielu, proszę Cię, byś zesłał na mnie Twojego Ducha Świętego, abym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo celem przygotowania wszystkich dzieci Bożych na Twoje Powtórne Przyjście. Błagam Cię, Panie Jezu, o wszystkie niezbędne łaski, abym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań i narodowości, dokądkolwiek nie pójdę. Pomóż mi mówić Twoim językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi ustami i kochać je wszystkie Twoją szczególną Bożą miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca. Pomóż mi ratować dusze tak bliskie Twojemu Sercu i pozwól mi Cię pocieszać, Drogi Jezu, gdy zagubione dusze nadal będą odrzucać Twoje Miłosierdzie. Jezu, jestem nikim bez Ciebie, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, aby pomóc Ci uratować całą ludzkość. Amen.

Krucjata Modlitwy (40) Modlitwa dla kapłanów na przygotowanie dusz na Powtórne Przyjście

O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą, który Ciebie potrzebuje, abyś mnie pouczył, tak abym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście. Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, tak aby były one godne, by wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które Ty obiecałeś całej ludzkości przez swoją śmierć na  Krzyżu. Udziel mi łask, których potrzebuję, tak abym mógł przekazać Twoje słowo spragnionym duszom i nigdy nie zaniedbał mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, któremu ślubowałem moją wierność przez Moją Świętą Przysięgę. Amen.


Krucjata Modlitwy (41) Za dusze niewierzących
Dusze te ranią Mnie głęboko i czuję przerażenie, gdy widzę je, jak niszczą życie w swoich duszach, w tym życiu na ziemi. Pomóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ocalić ich dusze.

O mój Jezu, dopomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia. Błagam Cię, abyś –wspierając to moimi modlitwami i cierpieniami –otworzył oczy niewierzących, by mogli ujrzeć Twoją czułą miłość i pobiec w Twoje święte, opiekuńcze ramiona. Pomóż im ujrzeć prawdę i uprosić przebaczenie za wszystkie swoje grzechy, aby dzięki temu mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść do Bram Nowego Raju. Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci oraz oręduję u Ciebie, abyś rozgrzeszył ich z ich przewinień. Amen.

Krucjata Modlitwy (43)  O ocalenie dusz w czasie Ostrzeżenia

Módlcie się za wszystkich grzeszników. Te dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym.

O Boże, Ojcze Wszechmogący, w imieniu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i na pamiątkę Jego śmierci krzyżowej dla ocalenia dusz, błagam Cię, zbaw te dusze, które już nie potrafią same siebie ocalić, a które mogą umrzeć w grzechu ciężkim w czasie Ostrzeżenia. Aby zadośćuczynić cierpieniom Twojego umiłowanego Syna, usilnie proszę o wybaczenie tym wszystkim, którzy nie są w stanie szukać odkupienia, ponieważ nie będą żyć wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie uwolnienia ich od grzechu. Amen.

Krucjata Modlitwy (48) Modlitwa o Łaskę, aby głosić Powtórne Przyjście Chrystusa

O mój Jezu, udziel mi łaski, by głosić Twoje Święte Słowo całej ludzkości,  aby dusze mogły być zbawione. Wylej Twojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, żeby Twoje Święte Słowo zostało przyjęte sercem zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Pomóż mi uszanować Twoją Świętą Wolę przez cały czas i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.

Krucjata Modlitwy (55) Przygotowanie do Ostrzeżenia
Przybliża się czas Ostrzeżenia. Rozpowszechniaj Moje Słowo — tak szybko, jak tylko potrafisz.

O mój Drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością, aby stały się pokorne przed Tobą.  I błagam o przebaczenie ich grzechów, aby mogli się oni stać częścią Twojego Chwalebnego Królestwa. Amen.

Krucjata Modlitwy (58) Krucjata Modlitwy o nawrócenia

O drogi Jezu, proszę Cię, obejmij wszystkie dzieci Boże Twoimi ramionami, osłoń je Twoją Najdroższą Krwią. Osłoń każdą duszę jedną kroplą Twojej Krwi i uchroń ją od zła. Otwórz wszystkie serca, zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię wprawdzie znają, ale są splamieni Grzechem Pychy – niech padną na kolana i Cię proszą, żeby Światło Twojej Miłości zalało ich dusze. Otwórz ich oczy na Prawdę, aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich i rozświetlił ich Jego promieniami. Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię teraz proszę. Drogi Jezu (tu proszę podać swoją intencję), błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu: jeden dzień tygodniowo przez cały czerwiec na przebłaganie za wszystkie grzechy. Amen.

Krucjata Modlitwy (63) Chroń mnie w tej wędrówce

Maryja: Oto specjalna Kruc. Modl. aby pomóc zachować was silnymi w waszej misji. Moja kochana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby Pokarm Życia, który przyjmuję, chronił mnie w tej wędrówce, tak abym mógł dopomóc w uratowaniu wszystkich dzieci Bożych. Proszę o pomoc dla wszystkich, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli swoje oczy na prawdę o Śmierci Twojego Syna na Krzyżu, której celem jest ratowanie każdego dziecka Bożego i przyprowadzenie wszystkich do życia wiecznego. Amen.

Krucjata Modlitwy (64) Zbaw moich braci i moje siostry

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczenia, aby pomóc uratować moich braci i moje siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują. Zezwól, abym dopomógł w zbawieniu ich dusz. Błagam Cię, przebacz im ich grzechy, oraz proszę o to, aby ich dusze zostały wypełnione Duchem Świętym, tak aby pobiegły do Twoich ramion jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim nie zostaną utracone na zawsze. Ofiaruję Ci za te dusze w pokornej służbie i dziękczynieniu mój dar. Amen.

Krucjata Modlitwy (65) Za tych w grzechu śmiertelnym

O Drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, poprzez Twoje Boskie Miłosierdzie błagam Cię o łaskę uniewinnienia dla tych wszystkich biednych dusz pogrążonych w grzechu, które mogą być wzięte z tej ziemi w czasie Ostrzeżenia. Przebacz im ich grzechy na pamiątkę Twej Męki. Błagam Cię, abyś użyczył mi tej specjalnej łaski dla zadośćuczynienia za ich grzechy. Ofiaruję się Tobie umysłem, ciałem i duszą jako pokutę za zbawienie ich dusz i aby przynieść im życie wieczne. Amen.

Krucjata Modlitwy (71) Modlitwa o ocalenie nas od prześladowań

O Jezu, ratuj Boże dzieci przed Antychrystem. Obroń nas przed planami kontrolowania ziemi. Panie, wybaw nas od prześladowań. Obroń ciemne dusze przed Antychrystem, aby mogły się wykupić w Twoich Oczach. Dopomóż nam w przezwyciężeniu naszych słabości.  Umocnij w nas ducha, abyśmy powstali i prowadzili jeden drugiego, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju. Potrzebuję Cię, Drogi Jezu. Kocham Cię, Drogi Jezu. Oddaję Chwałę Twojej Obecności na ziemi. Unikam ciemności. Uwielbiam Ciebie i poddaję siebie Tobie ciałem i duszą, abyś mógł ujawnić mi Prawdę o Swojej Obecności, a ja żebym miał do Ciebie zaufanie. Nigdy nie przestanę ufać Twojemu Miłosierdziu, w żadnym czasie. Amen.

Krucjata Modlitwy (79) Za 2 miliardy zagubionych dusz

Wzywam was wszystkich,  do odmawianie tej Modlitwy aby ratować te dusze, które będą uparcie odrzucać  Boga.

O Drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze. Wybacz im, że Cię odrzucają, i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, wylewając na nich za przyczyną Twojego Miłosierdzia Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz. Proszę Cię o dar łaski dla ich dusz. Proszę Cię o otwarcie ich serc, tak aby podeszli do Ciebie i Cię poprosili o napełnienie ich Duchem Świętym, żeby mogli przyjąć Prawdę o Twojej Miłości i żyć z Tobą i całą Bożą rodziną na wieki. Amen.

Krucjata Modlitwy (82) O Zwycięstwo Reszty Kościoła

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie ślubujemy nasz honor, naszą wierność oraz nasze poczynania, aby wszystkim głosić Twoją Chwałę. Dopomóż nam nabrać siły i śmiałości, aby powstać i o każdym czasie głosić Prawdę. Nigdy nie dopuść, abyśmy się zachwiali czy opóźnili w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz. Ślubujemy nasze oddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak aby nic nam nie przeszkadzało, kiedy będziemy podążać ciernistą drogą do bram Nowego Raju. Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu. Jednoczymy się ciałem, umysłem i duchem z Twoim Najświętszym Sercem. Wylej na nas Łaskę, dającą nam Twoją Ochronę. Osłoń nas Twoją Drogocenną Krwią, tak abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, by powstać i głosić Prawdę o Twoim Nowym Królestwie. Amen.

Krucjata Modlitwy (83) O złagodzenie kar

Moje Modlitwy Krucjaty pomogą złagodzić wiele z grozy, spowodowanej przez grzechy ludzkości. Proszę, odmawiajcie tę modlitwę dla złagodzenia kar.

O drogi Ojcze, Najwyższy Boże, my, Twoje nędzne dzieci, padamy przed Twym Chwalebnym Tronem w Niebiosach. Błagamy Cię, abyś świat oczyścił ze zła. Błagamy Cię o Twoje Miłosierdzie wobec tych dusz, które wpędzają Twoje dzieci na ziemi w okropną niedolę. Prosimy, wybacz im. Prosimy, usuń antychrysta, kiedy tylko się ujawni. Prosimy Cię, drogi Boże, abyś złagodził kary pochodzące z Twej Dłoni. Przyjmij w zastaw, błagamy Ciebie, nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć niedoli Twoich dzieci w tym nadchodzącym czasie. Ufamy Tobie. Czcimy Ciebie. Dziękujemy Ci za bezgraniczną ofiarę, jaką uczyniłeś, kiedy zesłałeś Swojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawić nas od grzechu. Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości. Prosimy, otocz nas ochroną. Zachowaj nas od niedoli. Dopomóż naszym rodzinom. Zmiłuj się nad nami. Amen.

Krucjata Modlitwy (88) Za dusze po Ostrzeżeniu
Wiele, wiele, dusz przyjmie Moją Rękę Miłosierdzia, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.

O Najświętsze Serce Jezusa, okaż każdemu z nas, biednych grzeszników, Twoje Miłosierdzie. Oświeć te serca z kamienia, które tak rozpaczają w poszukiwaniu przewodnictwa. Przebacz im ich winy. Dopomóż odnaleźć im w swoich sercach, za przyczyną Twojej Miłości i Miłosierdzia, Twój wielki Dar Zbawienia. Błagam Cię o przebaczenie dla wszystkich dusz, które odrzucają Prawdę o Bogu. Okryj ich Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby byli oni osłonięci od niegodziwości i zasadzek szatana, który próbuje oddzielić ich od Ciebie na wieczność. Błagam, daj wszystkim dzieciom Boga siłę, aby okazały Ci wdzięczność za Twoje Wielkie Miłosierdzie. Proszę Cię, otwórz drzwi do Swojego Królestwa przed wszystkimi zagubionymi duszami, które bezradnie i nie mając nadziei krążą po ziemi. Amen.

Krucjata Modlitwy (90) Dziękczynienie za Twoje pełne chwały, Powtórne Przyjście

Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem. Pragnę, abyście przyjęli Moje Błogosławieństwo Ochrony poprzez tę Modlitwę Krucjaty dla powitania Mnie, Mesjasza, gdy będę odsłaniał Moje Nowe Królestwo.

O Mój Jezu, ofiaruję Ci uwielbienie i dziękczynienie za Twoje Pełne Chwały, Powtórne Przyjście. Ty, Mój Zbawiciel, narodziłeś się, aby Mi dać Życie Wieczne i uwolnić Mnie od grzechu. Ofiaruję Ci Moją miłość, moje dziękczynienie i adorację, podczas gdy przygotowuję Moją duszę na Twoje Wspaniałe Przyjście. Amen.

Krucjata Modlitwy (100) O ocalenie chrześcijaństwa
Bitwa się rozpoczęła. Musicie, aby ocaleć, odmawiać tę Krucjatę Modlitwy.

O drogi Jezu, błagamy Ciebie, abyśmy byli zdolni do przetrwania prób,  które oczekują nas teraz, kiedy ostatni Prawdziwy Papież zakończy Misję, jaką wypełniał dla Ciebie. Pomóż nam przetrwać te straszne złorzeczenia, które teraz, na skutek upadku Kościoła, jaki kiedyś był nam znany, na nas spadną. Nigdy nie dopuść, abyśmy odeszli od Prawdy Twojego Boskiego Słowa. Dopomóż nam zachować milczenie, kiedy nasze ramiona  obciąży brzemię ataków, które będą nas prowokować, aby odwrócić się plecami do Ciebie i do Sakramentów, które Ty dałeś światu. Osłoń Twoją Armię potęgą Miłości, której potrzebujemy jak tarczy, aby była nam ochroną przed fałszywym prorokiem i antychrystem. Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozrastać się i pomnażać, tak aby mógł przylgnąć do Prawdy i dopomóc Ci prowadzić naszych braci i siostry po ścieżce Prawdy, abyśmy mogli odpowiednio się  przygotować na Twoje Powtórne Przyjście. Amen.

Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają Boga
Trzeba się za nie modlić, szczególnie zaś teraz. Ja zaś, nie ociągając się, zanurzę je w Moim Miłosierdziu, jeżeli poprosicie Mnie o to tą Krucjatą Modlitwy.

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę dusze tych Bożych dzieci, które Ciebie nie znają, które nie uznają Twojej Miłości i które nie przyjmują Twojej Obietnicy. Wylej Twoją łaskę nawrócenia i daj im życie wieczne. Bądź miłosierny dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą poszukiwać pokuty za swoje grzechy. Amen.

Krucjata Modlitwy (107) Wybaw mnie od ogni piekła

Wszyscy grzesznicy, a szczególnie ci, którzy dopuścili się straszliwych rzeczy, muszą przyjść do Mnie. Proszę o ich uwagę i pragnę przyprowadzić ich do Mojego Serca, gdyż Ja ich kocham. Natychmiast zostanie im przebaczone, jeżeli tylko zdobędą się na odwagę i Mnie zawołają, by im pomóc wydobyć się ze swojej niedoli.

Jestem potwornym grzesznikiem, Jezu. Przez moje uczynki zadałem innym straszliwe cierpienie. Dlatego jestem odrzucony precz. Nie jestem już na ziemi nigdzie tolerowany. Uratuj mnie z tego pustkowia i ustrzeż mnie od uścisku zła. Pozwól mi odczuć żal. Przyjmij moją skruchę. Napełnij mnie Twoją Mocą i dopomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy. Oddaję Tobie, Drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś uczynił ze mną, co chcesz, tak abym został wybawiony od ogni piekła. Amen.

Krucjata Modlitwy (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam moje dzieci (podać tutaj imię dziecka/dzieci) Twojemu Synowi, tak aby obdarzył On je pokojem ducha i miłością serca. Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna, i chroń je od krzywdy. Dopomóż im pozostać wiernymi wobec Świętego Słowa Bożego, a szczególnie w tych chwilach, gdy są kuszone, aby od Niego się odwrócić. Amen.

Krucjata Modlitwy (117)  Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Najdroższy Jezu, poświęcam dusze (przytocz listę z imionami) i wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy. Uwolnij ich od tego skażenia. Odsuń od nich  zagrożenie ze strony Iluminatów, którzy ich pożerają. Daj im odwagę, aby bez strachu wyrwali się z tej nikczemnej niewoli. Weź je w Swoje Miłosierne Ramiona i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski, aby okazały się godne stanąć przed Tobą. Za przyczyną Twojej Boskości dopomóż mi, aby dzięki tej mojej modlitwie za dusze zaadoptowane przez szatana odsunąć je z dala od Masonerii. Uwolnij je z kajdan, które je zniewalają i które przynoszą okropne tortury w lochach piekła. Dopomóż im, aby dzięki cierpieniu dusz wybranych, dzięki moim modlitwom i dzięki Twojemu Miłosierdziu stanęły w pierwszym szeregu, gotowe, aby przekroczyć Bramy Nowej Ery Pokoju, wiodące do Nowego Raju. Błagam Ciebie, uwolnij je z niewoli. Amen.

Krucjata Modlitwy (118) Za stracone pokolenie młodych dusz

Drogi Jezu, wołam o Twoje Miłosierdzie dla straconego pokolenia młodych dusz. Przyoblecz Darem wzroku tych, którzy Ciebie nie znają. Przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia tych, którzy Cię znają, ale którzy Cię ignorują. Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i poprowadź ich do tych, którzy mogą im pomóc, kierując ich na drogę Prawdy. Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą ku Tobie. Dopomóż im rozpoznać istniejącą w nich pustkę, bowiem nie odczuwają oni Twojej Obecności. Błagam Cię, Umiłowany Panie, nie opuszczaj ich, a w Miłosierdziu Swoim obdarz ich Życiem Wiecznym. Amen.

Krucjata Modlitwy (122) Aby zostać uświęconym Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa
Moja wielce umiłowana córko, proszę was wszystkich – odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią.

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uświęcił mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół i mój naród dla Ochrony Twoją Najdroższą Krwią. Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdyż wdzięcznie przyjmuję cierpienie, które będę znosił, podążając ku Twojemu Drugiemu Przyjściu. Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, podczas gdy Ty starasz się nas, wszystkie Dzieci Boże, zgromadzić w Twoim Sercu, abyśmy posiedli życie wieczne. Okryj mnie i wszystkich tych, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią. Amen.

Krucjata Modlitwy (123) Podarowanie wolnej woli Bogu

O Mój Najdroższy Jezu, usłysz tę moją modlitwę, modlitwę całkowicie niegodnej duszy, i dopomóż mi bardziej Ciebie kochać. Ofiaruję Ci z powrotem w Darze moją wolną wolę, drogi Jezu, tak abym mógł się stać Twoim pokornym sługą i pozostał posłuszny Woli Bożej. Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Zwierzchnictwo oznacza, że jestem posłuszny każdemu Twojemu pragnieniu. Moja wolna wola należy do Ciebie, abyś uczynił z nią to, co jest potrzebne, aby na całym świecie ratować ludzi, którzy są od Ciebie oddzieleni. Udostępniam ten podarunek, który został mi dany przy narodzinach, w Najświętszej Służbie dla Ciebie. Amen.

Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych

Drogi Jezu, dopomóż mi, w Twoje Święte Imię, przetrzymać każdy rodzaj prześladowań. Dopomóż tym, którzy błądzą, będąc przekonanym, że świadczą o Twoim Dziele. Otwórz oczy tych wszystkich, którzy mogą zostać skuszeni, aby niszczyć innych poprzez nikczemne działania, uczynki i gesty. Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną, by spróbować stłumić Twoje Słowo oraz Ciebie przegnać. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzą ,i udziel mi Łaski pozostania niewzruszonym w mojej Miłości dla Ciebie. Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczałeś,  i pozostać na zawsze pod Twoją Ochroną. Amen.

Krucjata Modlitwy (127)  O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych

O Jezu, przygotuj mnie, tak abym przyszedł do Ciebie bez wstydu. Pomóż mi i moim najbliższym (tu podać imiona...), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze przewinienia. Abyśmy przyznali się do naszych wad. Abyśmy poprosili o przebaczenie wszystkich grzechów. Abyśmy okazali miłość tym, których skrzywdziliśmy. Abyśmy błagali o Miłosierdzie, by uzyskać zbawienie. Abyśmy ukorzyli się przed Tobą, tak aby w Dniu Wielkiego Ostrzeżenia moje sumienie i sumienie (tu podać imiona...) było czyste i abyś zalał moją duszę Swoim Bożym Miłosierdziem. Amen.


Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze

Najdroższy Jezu, dopomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, aby w Twoich Ramionach zjednoczyć świat i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia. Umocnij nas Darem Ducha Świętego, sprawiając, że Płomień Prawdy pochłonie wszystkich tych, którzy zostali od Ciebie oddzieleni. Zbierz wszystkich grzeszników, tak aby każdy otrzymał za wszelką cenę szansę na pojednanie. Obdarz nas wszystkich siłą, abyśmy pozostali nieugięcie wierni Twojemu Świętemu Słowu, gdy będziemy przymuszani, żeby odrzucić Prawdę, która została przekazana światu w Najświętszych Ewangeliach. Trwamy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie przy każdym pojedynczym kroku, jaki robimy na tej naszej drodze do zbawienia. Amen.

Krucjata Modlitwy (131) Modlitwa o Miłosierdzie

Matka Zbawienia:  Moje dziecko, Mój Syn Mi polecił, aby przynieść światu tę ważną wiadomość. On pragnie, aby wszyscy ci, których rodziny i przyjaciele odrzucają Boga i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, obecnie się dowiedzieli, że obsypie On ich Swymi łaskami, jeżeli będą odmawiać tę specjalną Modlitwę Krucjaty. Jeżeli będziecie odmawiać tę modlitwę, okaże On każdemu z nich wielkie współczucie oraz ich uratuje i powstrzyma od upadku poza krawędź spustoszenia. Misja ta sprawi, że ci, którzy potrzebują Jego Miłosierdzia, zostaną przez Mojego Syna zalani fontanną nadzwyczajnych Łask. On zawsze będzie tak hojny, jeżeli dusze będą żyły zgodnie z Jego Świętym Słowem i przyjmą Go do swoich serc.  Idźcie i się radujcie, bo jest to jeden z najbardziej niezwykłych Darów, jakie daje On tym wszystkim, którzy odpowiadają na to wezwanie z Nieba.

„O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwróć się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zechciał On im (tu wymienić wszystkie imiona) udzielić Miłosierdzia podczas Ostrzeżenia, a także w Dniu Ostatecznym, zanim staną oni przed Twoim Synem. Proszę, módl się, aby każdy z nich został ocalony i zaznał owoców życia wiecznego. Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby doświadczyli Jego obecności i aby dany im został pokój ducha i wielkie Łaski. Amen.”

Krucjaty Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga
Maryja: Ci zaś, którzy Mojego Syna nie znają, ale chcieliby zostać przyprowadzeni przed Tron Najwyższego Boga, muszą modlić się tąÂ  modlitwą Krucjaty Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga. Te modlitwy, drogie dzieci, przyniosą wiele łask, i tym, którzy się nimi modlą, zostanie pokazana Prawda i ich serca zostaną wypełnione wielką Miłością, jakiej wcześniej na Ziemi nigdy nie doświadczyli. A wtedy ich dusze zostaną oczyszczone. Idźcie teraz i miejcie świadomość, że — jeżeli jesteście blisko Boga — zostaniecie pobłogosławieni Łaską głębokiego pokoju Wasza umiłowana Matka - Matka Zbawienia

Najwyższy Boże, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Odrzuć wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na prawdę życia po tym życiu i poprowadź mnie na drogę do Życia Wiecznego. Proszę, daj mi odczuć Twoją Obecność i udziel mi Daru prawdziwej wiary, zanim nadejdzie dzień mojej śmierci. Amen.

Krucjata Modlitwy (137) Modlitwa o odrodzenie się na nowo
Jeżeli zauważycie, że zaczynacie powątpiewać w Boga lub zaczynacie tracić zaufanie do Jego Miłości i Jego Obietnic, wtedy musicie odmówić tę modlitwę Krucjaty Modlitwy, znaną jako modlitwa o odrodzenie się.

O Jedyny Wszechpotężny Boże, Boże Najwyższy, spojrzyj na mnie, Twojego pokornego sługę z Miłością i Współczuciem w Twoim Sercu. Przywróć mnie z powrotem Twojej Światłości. Stań się ponownie dla mnie przychylny. Napełnij mnie Twoją Łaską, abym zawierzył Ci się w pokornym oddaniu i w zgodzie z Twoją Świętą Wolą. Uwolnij mnie od grzechu pychy i od wszystkiego, co Ciebie obraża, i dopomóż mi Ciebie pokochać, z głębokim i niezłomnym pragnieniem, aby służyć Ci przez wszystkie moje dni i na wieki wieków. Amen.

Krucjata Modlitwy (138) O ochronę przed nienawiścią
Unikajcie wszelkiego rodzaju nienawiści, ponieważ nienawiść nigdy nie może pochodzić od Boga. Istnieje tylko jedno źródło, z którego wywodzi się nienawiść, a jest nim szatan. Jeżeli angażujecie się w spory z tymi, których serca napełnia on nienawiścią, to ten jad wlewa się do waszych dusz. Ignorujcie takie sytuacje. Zachowajcie milczenie. Módlcie się za te dusze, które nienawidzą innych. Musicie odmawiać Mój Święty Różaniec, aby chronić się przed tą pokusą.

O Matko Zbawienia, uchroń mnie od nienawiści w jakiejkolwiek formie. Dopomóż mi zachować milczenie, kiedy z nienawiścią mam do czynienia. Wspieraj Mnie mocno w mojej wierności dla Jezusa Chrystusa, kiedy stanę się bardzo słaby. Zapieczętuj moje usta. Pomóż mi odwrócić się plecami do tych, którzy swoimi słowami mnie prowokują, aby wyprzeć się Nauczania Twojego Syna, czy też do tych, którzy wyśmiewają mnie z powodu mojej wiary. Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyparły się one szatana i odczuły pokój Twojej miłości oraz Panowanie Ducha Świętego w swoich duszach. Amen.

Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło
Nalegam na was wszystkich, abyście modlili się za dusze, które stały się ofiarami podłych knowań i zamysłów szatana. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę:

Drogi Jezu, chroń mnie od zła pochodzącego od diabła. Osłoń Swoją Najdroższą Krwią mnie i wszystkich, którzy w jego obecności stają się słabi i bezbronni. Daj mi odwagę, by się go wyrzekać i pomagaj mi każdego dnia odrzucać każdą jego próbę zwerbowania mnie na jego usługi. Amen.


Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów

Jeżeli chcecie Mnie uprosić, abym rozproszył wasze obawy i otarł łzy, i zapewnić sobie oswobodzenie od prześladowań, proszę was o odmawianie tej modlitwy

Najdroższy Ojcze, Boże, który jesteś Panem całego Stworzenia, Boże Najwyższy, obdarz mnie Łaską i Ochroną ze strony Hierarchii Twoich Aniołów. Uczyń mnie zdolnym, aby skupić się na Twojej Miłości dla każdego z Twoich dzieci bez względu na to, jak one Ciebie obrażają. Dopomóż mi bez lęku w moim sercu szerzyć wieść o Twoim Ostatnim Przymierzu, aby świat przygotować na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa. Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, abym wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego agentów na Ziemi. Nigdy nie dopuść, abym się bał Twoich wrogów. Daj mi siłę, abym miłował moich nieprzyjaciół i tych, którzy mnie w Imię Boga prześladują. Amen.

Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem

Aby uchronić się przed prześladowcami, którzy przyniosą ujmę Mojemu Kościołowi oraz tym wszystkim, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu, proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy

Drogi Jezu, wspieraj mnie w mojej walce, aby za wszelką cenę pozostać wiernym Twojemu Słowu. Chroń mnie przed Twoimi wrogami. Strzeż mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu. Dziel ze mną mój ból. Ulżyj mojemu cierpieniu. Wznieś mnie do Światłości Twojego Oblicza aż po ten Dzień, w którym znowu przyjdziesz, aby światu przynieść Zbawienie. Przebacz tym, którzy mnie prześladują. Weź moje cierpienie, aby zadośćuczynić ich grzechom, tak by mogli odnaleźć pokój w swoich sercach i — ze skruchą w swoich duszach — powitać Ciebie w Dniu  Ostatecznym. Amen.

Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci

Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy. Oczyść moją duszę i przygotuj mnie, tak abym wszedł  do Twojego Królestwa. Obdarz Mnie Łaskami, które przygotują mnie na zjednoczenie z Tobą. Pomóż mi pokonać wszelki strach. Obdarz mnie odwagą, abym tak przygotował mój umysł i moją duszę, żebym był zdolny stanąć przed Tobą. Kocham Ciebie. Ufam Tobie. Powierzam siebie Tobie ciałem, umysłem i duszą na wieczność. Niech Twoja Wola stanie się moją i uwolnij mnie od bólu, zwątpienia oraz od zamętu. Amen.

Krucjata Modlitwy (144) O ochronę wiary chrześcijańskiej

O Matko Zbawienia, proszę, wstawiaj się za duszami chrześcijan na całym świecie. Proszę, dopomóż im zachować ich wiarę i pozostać wiernymi Naukom Jezusa Chrystusa. Módl się, żeby mogli posiąść moc umysłu i ducha, aby podtrzymywać swoją wiarę w każdym czasie. Wstawiaj się, umiłowana Matko, za nimi, aby otwarli swoje oczy na Prawdę, i obdarz ich Łaską, tak aby potrafili dostrzec każdą fałszywą doktrynę, przedstawianą im w Imieniu Twojego Syna. Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Bożymi oraz wyrzec się zła i kłamstw, nawet jeżeli będą musieli cierpieć z tego powodu ból i wykpienie. O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał Pańską ścieżką, aż do swojego ostatniego tchnienia. Amen.

Krucjata Modlitwy (150) Aby ocalić dusze niewierzących
Dzisiaj, kiedy przemawiam do was przed Wielkim Dniem, to pragnę, abyście przyprowadzili do Mnie dusze niewierzących.

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś ocalił wszystkich tych, którzy, bez własnej winy, odmawiają, aby Ciebie uznać. Ofiaruję Ci moje cierpienie, aby sprowadzić do Ciebie dusze tych, którzy Ciebie odrzucają, raz przez wzgląd na Miłosierdzie, które wylejesz na cały świat, ulituj się nad tymi duszami. Weź je do Swojego Niebiańskiego Schronienia i przebacz im ich grzechy. Amen.

Krucjata Modlitwy (151) O Obronę wiary
Przyjdźcie i poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, byście pozostali wierni Prawdzie — dzięki odmawianiu tej Modlitwy o Obronę Waszej Wiary.  Każdy z was jest błogosławiony wielką odwagą, jeżeli odmawia tę Krucjatę Modlitwy.

O Matko Boża, o Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy pozostali wierni nieustannie Prawdziwemu Słowu Boga. Przygotuj nas, aby bronić Wiary i podtrzymać Prawdę oraz odrzucić herezję. Chroń wszystkie Twoje dzieci w tych trudnych czasach i udziel każdemu z nas Łask, aby być odważnym, kiedy rzuci się nam wyzwanie, aby odrzucić Prawdę i zrzec się Twojego Syna. Módl się, Święta Matko Boża, abyśmy doczekali się Bożej Interwencji, aby móc pozostać chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Krucjata Modlitwy (153) Dar Ochrony dla dzieci
Musicie odmawiać tę Modlitwę, raz w tygodniu, przed Moim wizerunkiem — wizerunkiem waszej umiłowanej Matki — oraz pobłogosławić siebie Wodą Święconą, zanim ją odmówicie.

O Matko Boża, Matko Zbawienia, proszę Ciebie, abyś zawierzyła dusze tych dzieci (wymienić tutaj ich imiona) i przedstawiła je Twojemu umiłowanemu Synowi. Módl się, aby Jezus na wszelkie możliwe sposoby Mocą Swojej Najdroższej Krwi osłaniał i chronił te małe dusze od złego. Proszę Ciebie, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich perypetii i aby Twój Syn z łaską spojrzał na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem i udzielił nam Wiecznego Zbawienia. Amen.


Krucjata Modlitwy (157) Za dusze w niewoli

O drogi Jezu, wybaw te dusze, które są niewolnikami fałszywych bożków i szatana. Dopomóż, aby poprzez nasze modlitwy dane im było wyzwolenie z tej męki opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim nie zostaną zabrani jako zakładnicy szatana do piekielnej otchłani. Błagamy Cię, Jezu, osłoń te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby poszukiwały Prawdy, i pomóż im zdobyć się na odwagę, aby odwrócić się plecami do diabelskich sideł i nikczemności. Amen.


Krucjata Modlitwy (158) Zachowaj mnie od jednej światowej religii

Gdy nadejdą dni prześladowań za wiarę w Chrystusa- odmawiać modlitwę 158  trzy razy dziennie, albowiem presja, jakiej będzie się was poddawać — abyście wyparli się Mojego Syna — będzie przytłaczająca.

Drogi Jezu, zachowaj mnie od zła —nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Wesprzyj mnie w mojej podróży ku wolności, ścieżką do Twojego Świętego Królestwa.  Podtrzymuj mnie w jedności z Tobą, jeżeli jestem zadręczany i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są szerzone przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze. Dopomóż mi przetrzymać prześladowanie i pozostać przy Prawdziwym Słowie Bożym, które sprzeciwia się fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany. Za sprawą Daru mojej wolnej woli zabierz mnie do sfery Twojego Królestwa, by umożliwić mi powstanie i głoszenie Prawdy, gdy zostanie Ona ogłoszona kłamstwem. Nigdy nie pozwól mi ulegać, wahać się czy uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi stanowczo i niezłomnie trwać w Prawdzie — tak długo, jak żyję. Amen.

Krucjata Modlitwy (162  O ochronę słabych i niewinnych

Musicie prosić Boga, aby złagodził cierpienie, które na świecie jest powodowane przez ludzi, których serca są zimne, pełne złości i nienawiści. Ci, którzy innym narzucają terror, potrzebują waszych modlitw. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, aby ochronić słabych i niewinnych i aby ulżyć okropnościom, które ludzie muszą w tym czasie przetrzymać.

O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę, chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy mają nienawiść w swoich sercach. Uśmierz cierpienie, które znoszą Twoje biedne, bezbronne dzieci. Obdarz je wszelkimi Łaskami, których potrzebują, aby uchronić samych siebie przed Twoimi wrogami. Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłosierdziem, tak aby zdobyli się na to, aby w swoich sercach przebaczyć tym, którzy ich zadręczają. Proszę Cię, drogi Panie, mój Przedwieczny Ojcze, abyś przebaczył tym, którzy przeciwstawiają się Prawu Życia, i dopomógł im dostrzec, jak bardzo ich poczynania Ciebie obrażają, tak aby mogli odmienić swoje drogi i poszukać w Twoich Ramionach ukojenia. Amen.

Krucjata Modlitwy (163) Uratuj mnie od prześladowań

Kiedy nieporządek, który nawiedza świat, przybiera na intensywności, musicie złożyć całą waszą broń i, aby siebie uchronić, zaniechać jakiegokolwiek wzbraniania się przede Mną, i wtedy przywołać Mnie tą modlitwą:

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowania w Twoje Imię. Uczyń mnie drogim Twojemu sercu. Uwolnij mnie od pychy, chciwości, zła, mojego ego i nienawiści w mojej duszy. Dopomóż mi, abym prawdziwie zawierzył się Twojemu Miłosierdziu. Uwolnij mnie od mojego strachu. Pomóż mi złagodzić mój ból i oddal ode mnie wszystkie szykany, tak abym mógł naśladować Cię jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko znajduje się pod Twoją Kontrolą. Uwolnij mnie od nienawiści, okazywanej mi przez tych wszystkich, którzy  twierdzą, że są Twoimi, ale którzy w rzeczywistości Ciebie odrzucają. Nie dopuść, aby biczowały mnie ich cięte języki i aby ich niecne postępki zawróciły mnie ze ścieżki Prawdy. Pomóż mi skupić się jedynie na Twoim nadchodzącym Królestwie i bym z godnością przetrwał każdą zniewagę, którą być może będę musiał znieść ze względu na Ciebie. Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy. Amen.


Krucjata Modlitwy (164) Modlitwa o pokój dla narodów
|(Matka Boża prosi o codzienne odmawianie tej modlitwy).

O Jezu, przynieś mi pokój. Przynieś pokój mojemu narodowi i tym wszystkim narodom, które są rozdarte na skutek wojny i podziałów. Zasiej ziarna pokoju pośród tych zatwardziałych serc, które innym zadają cierpienie w imię sprawiedliwości. Obdarz wszystkie dzieci Boże Łaskami, żeby mogły zyskać pokój, tak aby miłość i zgoda mogły rozkwitać, i aby miłość do Boga zatriumfowała nad złem, i aby duszom zostały zaoszczędzone demoralizujące fałszerstwa, okrucieństwa i złe ambicje. Niech pokój zapanuje wśród tych, którzy swoje życie poświęcają Prawdzie Twojego Świętego Słowa, a także wśród tych, którzy Cię w ogóle nie znają. Amen.

Krucjata Modlitwy (165) O Dar Życia Wiecznego

Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Daj mi znak, tak aby moje serce mogło Ci odpowiedzieć. Napełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, aby otworzyć mój umysł i moje serce na Twoją Miłość. Ulituj się nade mną i oczyść moją duszę z wszelkich grzechów, które popełniłem w moim życiu. Przebacz mi to, że Cię odrzuciłem, jednak proszę, napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego. Dopomóż mi Ciebie poznać, dopomóż mi dostrzec Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania Znaków Bożych we wszystkich wspaniałych Darach, jakie dałeś ludzkości. Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od separacji i bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy. Amen.


Krucjata Modlitwy (166)  O ograniczenie mordowania niewinnych

Najdroższa Matko Zbawienia, proszę, zanieś tę naszą usilną prośbę — aby ograniczyć mordowanie niewinnych — twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Prosimy, aby, w Swoim Miłosierdziu, odsunął On wszelkiego rodzaju zagrożenia, związane z wymierzonymi przeciwko Bożym dzieciom ludobójstwem, prześladowaniami i terrorem. Prosimy, błagamy ciebie, droga Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o miłość, jedność i pokój w tym nieszczęsnym świecie. Prosimy o to, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi. Amen.


Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Przedwieczny Ojcze, proszę — za sprawą Łaski Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa — chroń nieustannie moją rodzinę od złego. Daj nam siłę, aby wznieść się ponad złe intencje i aby pozostać zjednanymi w naszej miłości do Ciebie i w miłości do siebie nawzajem.

Podtrzymuj nas w każdej próbie i cierpieniu, które może się stać naszym udziałem, i podtrzymaj przy życiu miłość, którą się obdarzamy, abyśmy trwali w jedności z Jezusem. Błogosław naszym rodzinom i obdarz nas Darem Miłości, nawet w czasach niezgody. Umacniaj naszą miłość, tak abyśmy mogli z innymi dzielić radość obecną wśród naszych rodzin i aby Twoja Miłość mogła zostać udostępniona całemu światu. Amen.

Krucjata Modlitwy (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

Proszę, odmawiajcie tę modlitwę, aby ocalić wszystkich grzeszników.

Najdroższy Jezu, za sprawą Twojego Współczucia i Miłosierdzia błagam Cię o ocalenie tych, którzy Ciebie odrzucają; którzy przeczą Twojemu Istnieniu; którzy celowo przeciwstawiają się Twojemu Świętemu Słowu i których zgorzkniałe serca zatruły ich dusze na Światło i Prawdę Twojej Boskości. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami. Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej, i pomóż mi, abym — na mój własny sposób i poprzez moje osobiste ofiary — tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia. Składam Ci moją obietnicę, że poprzez moje myśli, moje uczynki i poprzez wypowiadane przeze mnie słowa będę Ci służyć w Twojej Misji Zbawienia najlepiej, jak umiem. Amen.

Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego

Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty.  (środa, 8 października 2014, godz. 21.10) Moja wielce umiłowana córko, jakże Moje Serce jest w tym czasie złamane. Zdrajcy przeszyli Mój Bok i obecnie ziemia jest zalewana potokiem Mojego Bólu, który jest tak intensywny, że nie można Mnie pocieszyć.

Pytam teraz — kto pomiędzy Moimi wyświęconymi sługami okaże się wystarczająco silny, aby podtrzymać Prawdę? Daję wam ostatnią modlitwę Krucjaty. Jest to modlitwa dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste! Podtrzymaj mnie. Chroń mnie. Pozostaw mnie w Świetle Swojego Oblicza, w miarę jak nasila się moje prześladowanie i kiedy moim jedynym grzechem jest podtrzymywanie Prawdy — Świętego Słowa Bożego. Dopomóż mi zdobyć się na odwagę, aby przez cały czas wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, kiedy walczę, aby bronić Twojego Nauczania przeciwko zawziętej opozycji. Nigdy, o Jezu, mnie nie opuszczaj w tym krytycznym dla mnie czasie i obdarz mnie wszystkim, czego potrzebuję, aby nadal Ci służyć poprzez udostępnianie Świętych Sakramentów i poprzez Ofiarę Mszy Świętej. Błogosław mi, Jezu. Bądź przy mnie. Odpocznij we mnie. Zostań ze mną. Amen.

======