Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
168
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 370

Rehabilitacja objaw. w Oławie

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Rehabilitacja objawień w Oławie


   Z dniem 8IX 2019r. Domy Modlitwy św. JPII mają nowe zadanie zamieszczone w orędziu  z tego dnia skierowane do Alicji M.M. od Apokalipsy /Orędz.-Alicja M.M.cz.VI- Bóg bogaty w miłosierdzie/

" Jest dziecko wiele świadectw co do tych MOICH objawień w Oławie.
Niech ta strona internetowa daje dokumenty, świadectwa ludu uzdrowionego, proroctwa podane do publicznej wiadomości, by zmusić EXL do otwarcia sprawy rehabilitacji osoby wybranej, Kazimierza Domańskiego i listem pasterskim na ambonach wygłoszone".Zapraszamy Państwa- czytelników naszej strony do przesyłania świadectw i opinii na temat "Objawień oławskich".  Sprawy Boże nie mogą być w ukryciu, a wszystkie wyjawione, udokumentowane i zrealizowane według woli Bożej:

"Tak, JA KRÓLOWA POKOJU, WSZECHŚWIATA, czekam i MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, by te fakty zostały uporządkowane".

Zacytowane słowa wskazujące na "Chrystusa Króla Polski" podpowiadają, że jeśli chcemy, aby On w przyszłości faktycznie królował w Polsce, sprawy "Objawień oławskich" należy już teraz uporządkować jako jedno z wielorakich zadań zadanych obecnej Polsce. 


Objawienia miały miejsce w Oławie w latach 1983-1998. Najpierw suche fakty zamieszczone w Wikipedii.

Kazimierz Domański (ur. 8 września 1934 w Uszni, zm. 21 czerwca 2002 we Wrocławiu) – działacz katolicki z Oławy, założyciel i prezes Stowarzyszenia Ducha Świętego w latach 1999–2002 oraz inicjator budowy prywatnej świątyni Matki Bożej Królowej Wszechświata Bożego Pokoju przekazanej w 2005 roku Kościołowi katolickiemu. Przez swoich zwolenników uważany za mistyka i wizjonera, jednak jego objawienia nie zostały uznane przez Kościół katolicki.

Prywatne objawienia

Według własnych relacji Kazimierz Domański doznał pierwszych objawień 8 czerwca 1983 roku. Wówczas to na jego działce przy ul. Nowy Otok w Oławie miała mu się objawić Matka Boska nakazując uzdrawianie ludzi. Tego samego dnia zbudował w swojej altance w ogrodzie działkowym ołtarzyk i zawiadomił miejscowego proboszcza. Sprawa została rozpowszechniona dzięki lokalnym mediom, w tym publikacji prasowej we wrocławskim czasopiśmie „Sprawy i Ludzie” oraz reportażu telewizyjnym.

Domański twierdził, że nawiedza go również Jezus Chrystus. 3 października 1984 roku Domański przekazał, że jednym z celów jego misji jest wybudowanie w miejscu objawień sanktuarium Matki Bożej Pokoju. W listopadzie 1985, gdy pierwsza fala zainteresowań oławskimi objawieniami opadła, Domański ogłosił, że Matka Boska pozwoliła nagrać swój głos na taśmę magnetofonową. Do Oławy znów ściągały tysiące wiernych, co niepokoiło MO, ale przede wszystkim miejscowe władze partyjne. Na działkach coraz częściej Kazimierz Domański głosił swoje orędzia, apelował m.in. o to, by kobiety nie chodziły w spodniach i by nie przyjmowano komunii świętej na stojąco.

Do miejsca objawień Domańskiego tysiącami przybywali pielgrzymi, co paraliżowało życie w mieście i było przyczyną sprzeciwu władz z okresu PRL[potrzebny przypis]. W 1985 i 1986 roku ruch pątniczy jeszcze bardziej wzrósł, kiedy miasto Oława wzięło udział w programie telewizji Turniej Miast oraz po wystąpieniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego na plenum KC PZPR, który skrytykował to, co się działo na Dolnym Śląsku w związku z rzekomymi objawieniami[1].

Pomimo oficjalnej krytyki ze strony Kościoła katolickiego Kazimierz Domański wraz z sympatykami na własnym gruncie w Nowym Otoku przy pomocy darowizn od pielgrzymów zbudowali kaplicę (nazywaną przez niego kościołem), plebanię i dom pielgrzymkowy. W ewidencji gruntów budynki te figurowały jako zabudowania gospodarcze[potrzebny przypis]. Zapraszał również do siebie różnych księży, emerytowanych lub spoza archidiecezji wrocławskiej, aby odprawiali tam msze święte. Gościł również u siebie innych kontrowersyjnych wizjonerów, m.in. Williama Kamma zwanego Małym Kamykiem.

Stanowisko Kościoła Katolickiego

17 stycznia 1986 roku Episkopat Polski po kilkuletnim zapoznawaniu się z treściami wizji wydał komunikat, w którym stwierdzono brak nadprzyrodzoności objawień oraz błędy doktrynalne. Jednym z takich błędów było twierdzenie, iż realna obecność Jezusa Chrystusa w konsekrowanych hostiach zanika w momencie przyjmowania Komunii Świętej w postawie stojącej.

Rehabilitacja objawień w Oławie

Bóg nie zapomina swoich dzieł. 8IX 2019r. mistyczka z "Domów Modlitwy św. JPII" - Maria Michalina od Apokalipsy otrzymała bardzo ważne Słowo Boże dotyczące objawień w Oławie. Oto jego treść, która jednoznacznie wskazuje na konieczność rehabilitacji tych największych objawień Eucharystycznych w świecie.


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
8 IX 2019r.

08.O9.2019r. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. POZDRAWIAM WAS DZIECI UMIŁOWANEJ MATKI NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POKOJU WSZECHŚWIATA, ZŁĄCZONYCH PRZEZ MOJE „OŁAWSKIE OBJAWIENIA”. Tak AMM, ty też jesteś jedną z nich, bo tam dokonało się twoje uzdrowienie, złączenie mistyczne, więc zaślubiny z BOGIEM w  TRÓJCY JEDYNYM przez MOJE przygotowanie twego serca do miłości Boga i bliźniego. To świadectwo trzeba dać.

Tak to było święto Mojego Narodzenia obchodzonego wg  tradycji. Wtedy wasza Grupa Modlitewna Pielgrzymkowa pod przewodnictwem s. Z.Sz. prowadziła modlitwę różańca świętego część bolesną w intencji POLSKI - Ojczyzny twojej i Mojego Królestwa. Było to jeszcze na działkach w altance śp. Pana Domańskiego, gdzie się modlił i miał spotkanie  ze MNĄ Niepokalaną i to JA KRÓLOWA uzdrowiłam go polecając, by modlił się i błogosławił krzyżem Mojego Syna, a lud mój zostanie uzdrowiony na duszy i ciele. Tak wtedy, podczas tej modlitwy twoje serce po sakramencie pokuty na Jasnej Górze i zamówionej Mszy Świętej za siebie danej z natchnienia Ducha Świętego u stóp Jezusa z Mogiły - cudownej figury, Pan MÓJ SYN otworzył twoje serce i przy III tajemnicy cierniem ukoronowania wypowiedziałaś te słowa: „Tak MATKO, ja chcę przyjąć tą koronę cierniową za POLSKĘ”. I tak się stało. Szybko poczułaś I-szy ciężar bólu tej  założonej  korony na głowie. Przy II - gim nałożeniu omdlałaś i dopiero przy odmawianiu tajemnic różańcowych chwalebnych,  to jest Zesłania Ducha Świętego, powoli dochodziłaś do przytomności. Zobaczyłaś brudne twarze osób ciekawskich i nie chciałaś wracać do tej rzeczywistości tego ziemskiego świata. /AMM: Wiem z relacji świadków tej pielgrzymki, że grupa się modliła/. Pielgrzymkę prowadziła  Moja wybrana córka, która teraz prowadzi Jerycha zapoczątkowane przez śp. Anatola Kaszczuka.

Wizja duchowa: Zobaczyłam MATKĘ BOŻĄ CZĘSTOCHOWSKĄÂ  zdążającą na to wybrane miejsce. Otrzymałam wiele darów duchowych, między innymi zobaczyłam św. Jana Pawła II jak dźwigał krzyż biały na całą długość naszego autokaru, a ja mu pomagałam. Później w drodze pielgrzymki do Fatimy w Wadowicach przy chrzcielnicy Jego słowo: "Pomóż mi dźwigać ten krzyż tego pontyfikatu  wg pouczenia Pana Jezusa, bo MÓJ KRZYŻ JEST LEKKI A MOJE BRZEMIĘ SŁODKIE". Tak, to było twoje oczyszczenie - przemiana życia wewnętrznego i początki tej duchowej łączności danej z łaski Bożej.

I to świadectwo trzeba dać na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Stałaś się jednym z przekaźników. Dodaj tą wizję porwania cię przez Cherubinów do nieba, co już zapisałaś z polecenia Mojego Syna w temacie: „Jak Duch Święty  widzi twoje życie”. Cieszę się, że z inspiracji przekazów Mojego Syna Cypriana Polaka dajesz to świadectwo, by dać dziękczynnie. Po roku też pojechałaś na to miejsc wybrane, potem były przyjazdy waszej Grupy Modlitewnej.

AMM: Pamiętam tą Mszę Świętą w wybudowanej nowej Świątyni, kiedy nastąpił ten CUD EUCHARYSTYCZNY. Zobaczyłam duchowo te Hostie Święte przemienione, konsternację kapłanów sprawujących Misterium MĘKI Pańskiej. Po przyjęciu Komunii Świętej inność smaku. Do dziś jest mi dana łasa duchowego przyjmowania  Eucharystii, która pomnaża się. Czuję płatki Hostii w  mojej buzi, szczególnie gdy modlę się gorliwie, jak i teraz, kiedy spisuję to święte pouczenie Boże, by dać świadectwo dla umiłowanych dzieci Twoich, potwierdzając miłość moją i JEZUSA Oblubieńca Twego.

Jest też znak Komunii Duchowej dany na obrazku Świętego Oblicza Pana Jezusa z Całunu podczas modlitwy z s. S.W.  w domu moim- teraz Domem Modlitwy imienia św. JPII.   Pamiętam też - to przypomina Anioł AVE- Stróż Polski, procesję pokutną na kolanach prowadzoną przez Grupę Modlitewną Warszawską od domu śp. Domańskiego do miejsca objawień, a my modliliśmy się pod krzyżem, bo był zakaz wstępu wchodzenia na działki.  Ludzie przyjeżdżali z całej Polski i krajów ościennych.

Jednak JA KRÓLOWA POKOJU NAD WSZYSTKIM CZUWAŁAM I MÓJ SYN. I już jest czas, by ten niefortunny Episkopat Polski i biskup tego miejsca- Gulbinowicz, przeprosił publicznie mój lud i uznał te „Orędzia oławskie” oraz świadectwa ludzi tam uzdrowionych. U BOGA nic co jest dobre nie jest zapomniane. Wrogów tej historii było wielu: SB, MO, PZPR i inne siły, szczególnie masońskie, które triumfowały. Za pośrednictwem nie rozważnego E.P. udało się to Dzieło Boże rzec można zniszczyć.

Jednak Dzieło Boże wzrastało - trwa i trzeba to uznać, choć tyle łask zmarnowanych przez nieroztropność biskupów odpowiedzialnych i zarządzających na tym terenie i EPISKOPAT. REHABILITACJA SIĘ NALEŻY DLA ŚP. KAZIMIERZA DOMAŃSKIEGO MOJEGO SYNA WYBRANEGO, ZWRÓCENIE DOBREGO IMIENIA, a nie potępienie. Uczciwość w tej sprawie godna jest pochwały. Tak, JA KRÓLOWA POKOJU, WSZECHŚWIATA, czekam i MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, BY TE FAKTY ZOSTAŁY UPORZĄDKOWANE.

PYTAM, CZYM SIĘ RZĄDZĄ ADMINISTRATORZY ARCYBISKUPI, BISKUPI W TYM WYPADU? ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST WASZA WIELKA, A „SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTGO - PRZEŚWIETLENIA SUMIEŃ” CO WAM WYKAŻE-? Wasze usługi dla dwóch panów / Panu Bogu świeczkę, a dla diabła ogarek? Jest dziecko wiele świadectw co do tych MOICH objawień w Oławie.

Niech ta strona internetowa daje dokumenty, świadectwa ludu uzdrowionego, proroctwa podane do publicznej wiadomości, by zmusić EXL do otwarcia sprawy rehabilitacji osoby wybranej, Kazimierza Domańskiego i listem pasterskim na ambonach wygłoszone.

Należy się też słowo przepraszam dla wszystkich moich dzieci, którzy tam przyjeżdżali, uwierzyli, a szczególnie  rodzinie Pana Domańskiego, która była bardzo prześladowana, Mój wybrany syn torturowany na różne sposoby psychiczne i fizyczne. Wysłać do biskupa Gulbinowicza, rodziny śp. sługi Mojego Kazimierza Domańskiego, opublikować na stronie DM św. JPII oraz „OBJAWIEŃ OŁAWSKICH”. I NIECH SIĘ TAK STANIE.

Potwierdzenie: Psalm 12 werset 6:  „Wobec utrapienia biednych  i jęku ubogich- mówi Pan*: . I nich się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Uniżona sługa NMP Królowej Pokoju Wszechświata. AMM, używaj teraz słowa: Maria Michalina od Apokalipsy. I niech się tak stanie.

---------------

 Fragment  uzupełniający z orędzia z 15IX2019r.

 MM od Apokalipsy złóż dziękczynienie. Spisujesz to Słowo Bożego pouczenia z woli Królowej Bolesnej z Lichenia, Zwycięskiej z Jasnej Góry, Pani z La Salett Płaczącej i w twojej Ojczyźnie krwawymi łzami z Oławy- też Królowa Pokoju- Wszechpośredniczka.

PYTAM, GDZIE SĄ DOKUMENTY TEGO BADANIA? Niech Kuria biskupia to zdementuje, publicznie ogłosi.

Tyle cudów Bożej Miłości eucharystycznej-przemian świętych Hostii, gdzie Mój Syn dał znaki na tej polskiej ziemi: SOKÓŁKA, LEGNICA, zapomniany cud eucharystyczny w Oławie.

Do tego też wrócić trzeba, uporządkować sprawy rehabilitacji śp. Kazimierza Domańskiego i jego rodzinę przeprosić publicznie jak było powiedziane w "Słowie Bożym w dniu 08.09.2019r. /j.w. /AMM- cz.VI/ i wołać miłosierdzia stając pod krzyżem, na którym zawisło "ZBAWIENIE ŚWIATA".

/Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

www.domymodlitwyjp2.pl/Orędz.-Alicja M.M.cz.VI- Bóg bogaty w miłosierdzie-8IX, 15 IX 2019.


Zapraszamy do przysyłania na nasz adres e-mailowy swoje wspomnienia, świadectwa dla uzupełnienia dokumentacji tych objawień.   Zapraszamy. "DM św. JPII". 20X 2019r.

Podajemy adres strony internetowej, która posiada dużąÂ  dokumentację objawień:www.Objawienia Oławskie.pl