Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
39
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 977

Słowa dla Polski

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

Słowa dla Polski


/Na podstawie „Słowa Bożego” otrzymanego przez Alicję M.M. od Apokalipsy od 24XII2017 /

Skrótowe teksty


I

1) Intronizacja Jezusa na Króla Polski przez władze świeckie i duchowne.

We wszystkich 8 przekazach z tego okresu jest mowa o konieczności Intronizacji Jezusa. W orędziu przed ostatnim z 24II 2018r. to wołanie określone jest jako "ALARM OSTATNI". Obojętność w tej sprawie przyniesie przykre konsekwencje, w tym wielkie odstępstwo w Polskim Kościele.

„TERAZ ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA, ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI LUDEM WIERNYM. Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o w K o ś c i e l e Ś w i ę t y m nastąpi i w POLSCE, a tak chciałabym byście to przeżyli w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ”/ 13I2018/ .

„Was wybrał BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN CZŁOWIECZY MESJASZ -wciąż nie godnie Intronizowany. Czeka. Tak, to są już ostatnie dzwonki. ... Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać! Jeżeli tego nie dokonacie, to POLSKĘ rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/

"Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY, że zdążycie? Jest to "ALARM OSTATNI", który odnosi się do PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI wg wcześniejszych pouczeń, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO przez Alicję Marię Michalinę- Moje małe narzędzie i nie tylko”. /24II2018/

Bóg Ojciec; Nie wspomnę już, że pragnę godnego Intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ile razy i przez wielu proroków współczesnych wam to przypominam. Pytam, dlaczego tak gnuśni jesteście? Mówię wam, dokonajcie tego z Rządem i Episkopatem łącznie, bo nie ostoi się wasze państwo. Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat. Wywoływał będę po imieniu wielu. Wielu z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i świętego polskiego narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy. Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną. /Wizja/ To co widziałaś w swojej rodzinnej miejscowości -rosnące gaje cytryn i pomarańczy; też roślinność zwrotnikowa - to tak będzie w krótkim czasie./24XII 2017/.

Żądam waszej odpowiedzialności. Odpowiedzcie sami w sercu BOGU TRÓJ JEDYNEMU ? JAKA JEST WASZ MIŁOŚC? TAK ! TRZEBA To mierzyć termometrem. Do jakiej skali podskoczy ten barometr waszej nieudolności, wygodnictwa? Spada w dół. Tak! Wy też wybrani, nieudolni - wpadniecie w dołki masońskie jak się szybko nie nawrócicie. Mogę was uzdrowić, bo o to prosi MOJA Niepokalana Oblubienica Maryja Hetmanka Narodu Polskiego, ale trzeba otworzyć swoje serca, wyrzucić to plugastwo z siebie. 0 odnowienie was należy prosić, bardzo prosić! Czy zdążycie? Tyle łask danych waszemu narodowi przez zasługi świętych i błogosławionych, szczególnie św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana męczennika i bł. Jerzego Popiełuszki itd......

Pytam? Czy macie choć odwagę zginąć w męczeństwie, by odkupić swoje winy? Za nie, przynajmniej trzeba odpokutować tu na ziemi, lub po śmierci wpaść do jeziora siarki. O, niewierni słudzy w kapłaństwie! Dość już tego! Żalu serca potrzeba, łez, przelania krwi by zmazać winny. /10II2018/


2)Specjalny apel do świeckich i Prezydenta w sprawie Intronizacji. Przestroga - Polska bez Intronizacji będzie rozebrana na strzępy i „zginie z mapy świata”.

„W waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA. /13I2018/

„JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI, JEŻELI MNIE GODNIE OBIERZECIE Z WSZYSTKIMI HONORAMI, BERŁO I KORONĘ DACIE Z ZAPRZYSIĘŻENIEM DUCHOWNYCH I RZĄDZĄCYCH W POLSCE- TO JA WAS OBRONIĘ. INACZEJ POPADNIECIE W NIEWOLĘ szatana i całe pokolenia młodych i dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE WEJDZIE W KONTAKT NIE Z BOGIEM TRÓJJEDYNYM A BESTIĄ. A TAK BĘDZIECIE PONIEWIERANI, WASZE DZIECI I WASZE DUSZE TRAFIĄ DO PIEKŁA. Czy was to nie przeraża - płacz waszych Matek, tak jak rzeź niewiniątek w Betlejem / będzie gorzej/”. /20I2018/

"Do świeckich na urzędach również mówię, na co czekacie?
Tak! Pan Prezydent mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją [Króla Polski Jezusa Chrystusa]"....

„Przecież to BÓG NAJWYŻSZY tego żąda, JA DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCĘ TE ATRYBUTY WŁADZY /BERŁO I KORONĘ/ -gdy zostanie to godnie przygotowane.Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać!

Jeżeli tego nie dokonacie, toP O L S K Ę rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/

3)Potwierdzenie niesłusznych oskarżeń wobec Polski.

„Jak Was Polacy oskarżają nie słusznie za ustawę o polskich obozach koncentracyjnych? Jak to boli -nie prawda? Choć były jednostki we współpracy z niemieckim faszystami SS”. /10II2018/

4) Potępienie "marszów czarnych" w Polsce.

"A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej dezorientacji, ciemność wokoło". /20I2018/

5)Zaniechanie głupiej pedagogiki wobec uchodźców-terrorystów.

„Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu. To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety. Dość już tego, tej anarchii w rządzie, parlamencie i polskim episkopacie”. /27.01.2018r./


6)Ponowić działania dla wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i zapowiedź innych rządów w Watykanie.

„Wysłać do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska, bo tam już wkrótce inne będą rządy -nie Boże/27I2018/.

„Bolejące Moje Serce płacze, jaka boleść! To jest siedem boleści MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA. UKRZYŻOWANIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA, TAK- DRUGIE I TO RĘKOMA WYBRANYCH SŁUG NA WATYKANIE I NIE TYLKO.  TO ZŁO WALCZY NIEUSTANNIE ZE MNĄ, ALE BÓG NAJWYŻSZY WSZECHMOGĄCY DAŁ MI ŁASKĘ I ZMIAŻDŻĘ TEN POMIOT ŻMIJOWY. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN”. /24II2018/.


21-22X 2018r. Polska to Ostatni bastion wiary , który masoni chcą rozwalić.

To jest Moja prośba Matki Kościoła, ten Biały Orzeł jest zagrożony, dlatego należy wzmocnić granice Polski mocą różańca św. Tak nieustanny różaniec Matki Najświętszej prowadzić dzień i noc. W waszych rękach obrona jest, tylko trzeba dobrej woli, w kościołach prosić kapłanów o nieustanne Adoracje Chrystusa Króla w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

2XII 2018 Proś za swoją ojczyznę bo''KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ! BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU. JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie w biskupstwie...

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej”.

25XII2018 Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem. Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie. Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia.


2019r.

1 I 2019 Teraz na prośbę BOGARODZICY za wstawiennictwem świętych i błogosławionych BÓG W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''....

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą.....

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest „Dzieciątka Jezus”....

Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowe Jeruzalem- Polska wybrana. ...

5-I-2019 Teraz Ja Matka wasza jak mogłabym was opuścić. Matka jest zawsze z wami, dzieci Moje. Jestem z wami pod krzyżem, jak byłam z Jezusem. Tam was zrodziłam i nie chcę utracić. Nie mniej jestem zmuszona nie widząc waszej poprawy; moich i nie moich sług w kapłaństwie i ;nie tylko; za krew niewinną przelaną wtedy dzieci niewinnych w Betlejem jak i teraz przez wasze źle ustalone prawo aborcji dzieci nienarodzonych....

Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa......

Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski. Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.....

Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka.

A Boża maleńka Miłość, która przyszła do swoich, to jest światłość ze światłości - Boga Żywego „Dzieciątka Jezus” nie rozpoznali, której tębry będzie rozjaśniał , to jest ciemności jakie was otaczają. Pokłon Mu oddali Trzej Królowie, a wy? Już dziś przejdzie pochód ulicami miast, jako wielka manifestacja maluczkich świeckich i ufam Moich synów w kapłaństwie wiernych tradycji Kościoła, młodzież i dzieci, by złożyć hołd Królowi Jezusowi Chrystusowi, ufam, że uznacie Go za Króla Polski. Może nie zakłócą tej manifestacji Bożej wiary ludu Mojego.

Bądźcie ostrożni, Módlcie sie wy Polacy - NOWE JERUZALEM . Czy to potraficie docenić - Bożą Miłość? Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie. ... Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.

6I2019 Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski... Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać. ...

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda.

Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych. ... W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.


3II2019

Tyle razy mówiłam, o c z y s z c z e n i e nastąpi przez dzieło „Prześwietlenia sumień” to też jest łaska, ale jak powiedziałam zostanie was bardzo mało, drogie dzieci mojej i twojej ojczyzny, której na imię P O L S K A - tak droga Mojemu Sercu MATKI NIEPOKALANEJ, płaczącej krwawymi łzami, a wy sobie z tego nic nie robicie, całe niebo w konwulsjach płacze, widząc waszą pychę, pazerność na mamonę. Prawie wszystkie kraje ościenne są wam wrogie.

Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

----------

3III2019

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

-----------

25.III. 2019.

Gdy [biskupi]są złączeni miłością, są władni tą I N T R O N I Z A C J Ę przeprowadzić, choćby obecny RZĄD protestował. Ufam jednak, że może znajdą się Moi synowie na urzędach widząc jak kraj idzie w ruinę i krach zagraża ojczyźnie. Zmobilizują się do walk, by Naród polski przetrwał i nie został rozszarpany przez obce nacje wrogie Polsce .

Mobilizować się trzeba, tak jak było powiedziane we wcześniejszych przekazach: post, pokuta, adoracje Najświętszego Sakramentu. Kontynuować Jerycha, to pękną mury zła, które pokazuje swoje podłe oblicze na każdym kroku; choćby te edukacje niewinnych dzieci Moich.

Tą metodę dżender chcą wprowadzić na różne sposoby. Program UE - bez Boga, ;mowa nienawiści podburzana na każdym odcinku, a więc szatan nimi rządzi. Mocą denarów pachołki złego torują drogę by zburzyć wiarę w tak Mi Matce Królowej drogiej Ojczyźnie Waszej i Mojej.

=====

1-IV 2019 Dlatego ostrzega was niebo całe, Kościół triumfujący, cierpiący i walczący poucza tu na ziemi, by obchodząc duchowo granice Polski, Episkopat Polski, kurie diecezji, kościoły, gmachy urzędów, sejm, obiekty Unii Europejskiej-mocą Różańca Świętego walczyć z tym duchem mowy nienawiści, wprowadzania dżender, KART LGBT, ABORCJI nienarodzonych dzieci.

Proście te siedem dni i nocy siedmiokrotnie obchodzić duchowo wcześniej podane obiekty i Unię Europejską, by pogrzebać tą "Wielką Nierządnicę" tą prostytutkę ujeżdżającą byka postawioną na placu przed gmachem w Brukseli, by obalić prawa nie wg Prawa Boga ustalane, również w sądach wszelką profanację Boga Najwyższego i Jego dobra.

7IV2019
Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.

22IV2019

Nie lękajcie się dzieci Boże, nad wami jest parasol ochronny, bo jest Moje błogosławieństwo wybraństwa dla Polski, choć zlekceważyli to uczeni w piśmie J.Xl.

Nie zdążyli przeprosić za zaniedbania duchowe co do INTRONIZACJI MOJEGO SYNA, nie posłuchali natchnień Jego, prośby Matki odrzucili, PRZYMIERZA ZE MNĄ NA WZÓR ŚW. JANA PAWŁA NIE DOKONALI....

Panie, a Ojczyzna - ośmielam się zapytać ?

Pokoju nie będzie, zbyt oddana na posługę złego z własnej woli. Ale módlcie się nieustannie; ufajcie, ufajcie, ufajcie, trwając w tej Nowennie do Mojego niezmierzonego miłosierdzia. Jeszcze jest czas błagania-

TYLKO TEN CZAS mała duszo mistyczna różo krwawiąca i w boleści pozostająca. Czas już jest krótki na wszystko, modlitwa, post i pokuta potrzebna.....Czas odstępstwa jest duży. By nadrobić zaległości duchowe wśród młodzieży, dzieci, we wszelkich katechezach trzeba miłości i wiary......

Chcę mieć ogród różańcowy z waszych różańców sercem danych, to jest walka wręcz z szatanem a on nie lubi moich dzieci w Polsce modlących się tą bronią, dlatego tak wielkie są przeszkody, bo ta wielka nierządnica UE ustanawia prawa nie od BOGA w TRÓJCY JEDYNEGO pochodzące . Jesteście świadomie deptani za wszystkie dobre ustawy ustalane w Polskim Sejmie, przeliterowani na nie tyle razy i na wiele sposobów. Mówiłam, prosiłam, pouczałam, choć chwalicie Mnie i Syna ustami, a nie sercem.

--------

30IV 2019r. Wasza współpraca w dziele zbawienia przez I N T R O N I Z A C J Ę JEZUSA CHRYSTUSA Syna ; Maryi Królowej waszej na KRÓLA POLSKI, da możliwość zmiażdżenia tej szatańskiej przewrotności we wszystkich dziedzinach życia religijnego, świeckiego, państwowego, moralnego. Rozbroi tą od wieków przygotowywaną masońską, heretycką przemianę w Kościele świętym, począwszy od Watykanu, diecezji po najmniejszą polską parafię i na całej ziemi.

3V2019r.

Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie zła. Idzie od wschodu, więc trzeba budować mury warowne mocą różańca świętego, by obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni.


3V2019 TERAZ OJCZYZNA twoja w potrzasku - wybory do UE tej Wielkiej Nierządnicy. Każdemu wskażę miejsce - wybrać mądrze dzieci moje. Może jeszcze dam szansę, gdy poprzecie to modlitwą, pokutą, by prawica zwyciężyła, choć i tą pochłoną masoni, by wprowadzić prawa Boże nie ludzkie. Że to się stanie?

Tak! Rozwalę tą bestię jak kamienne tablice Dekalogu spisane palcem Moim Boga w Trójcy Jedynego. Bo nie ma mądrego, namaszczonego, który by wybłagał jak Mojżesz i zawarł to przymierze ze Swoim Bogiem. Więc pozostawiam was samym sobie. Wszystko jest splamione, ludzkie serca, ciała- znamionami bestii, jej obraz już wkrótce będziecie adorować. Ziemia się obudzi splamiona nierządem, krwią aborcji niewinnych dzieci przesączona....

Ta Niewiasta z Apokalipsy, która zbiegła na pustynię ma skrzydła Białego Orła , by tam przetrwać 3,5 roku. Na ten czas udręki i próby i was dzieci wybrane zabierze. Bo ten Biały Orzeł -ZNAK - to POLSKA OJCZYZNA twoja - jest zagrożony....

10V2019 I do wszystkich dzieci Moich wybranych pielgrzymujących do Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia Królowej Obojga narodów Korony Polskiej i Litwy złączonych węzłem miłości zawierzenia ślubem przez Króla Jana Kazimierza mówię; Kocham was, kocham, kocham.....

....trzeba współpracy arcybiskupów, biskupów, kapłanów, rządu i parlamentu w tym dziele INTRONIZACJI MOJEGO SYNA; mówi MAMA NIEBIESKA KRÓLOWA POLSKI na Króla Polski. To wtedy i tylko wtedy moce zła nienawiści ucichną. To jest walka wręcz. ...

13.05.2019r. Zapraszaj Mnie to jest Anioła Stróża Polski- AVE i wszystkich aniołów ludzi w ojczyźnie i jej obrzeżach granicy z narodami niejednokrotnie wam wrogich, by uzdrawiać relacje w rodzinach, krajach, między Bogiem a człowiekiem w parlamentach, rządach UNII Europejskiej /tego wielkiego Babilonu tej wieży Babel/. Bo to moc miłości Chrystusowej działa mocą Ducha Świętego przenika gdy masz wiarę, którą należy pielęgnować nieustannie.

======

18V2019 „Aktu Zawierzenia” /M B Ostrobramskiej/ pilnujcie, bo zło atakuje nieustanie....

Ja Najwyższy Kapłan błogosławię szczególnie tego wybranego kapłana- ks. Sławka, predysponowanego na te czasy, by godnie świadczył swoją posługę i was synowie i córy Mojej umiłowanej Mamy- Hetmanki Narodu Polskiego i Litewskiego, złączonej tym węzłem Zawierzenia Króla Jana Kazimierza, ślubami opracowanymi przez św. Andrzeja Bobolę, a Bóg Wszechmogący jest wierny w swoim przymierzu „Obojga Narodów” i nie tylko. W imię Ojca, Mnie tj. Króla waszych serc, którego intronizowaliście tą podaną „Regułą”w swoich sercach i o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył.

29V2019r.

Czuwam na prośbę Dziewicy Mojej Umiłowanej Mamy waszej Hetmanki, by błogosławić tym , którzy nie kłamią nie „nabijają w butelkę”, tak jak wy to mówicie. A wyborydo PE to wyreżyserowany cyrk pod dyktando wielkich tej ziemi nie myślących o odpowiedzialności wobec Mojego Ojca Niebieskiego. Wszechmogący Święty jest i was wezwał do świętości.

Każda grupa polityczna kombinowała, by dostać jak najwięcej mandatów „zaufania” do Unii Europejskiej, która jest proateistyczna, bez BOGA nie przestrzegająca praw dekalogu, więc na czym oprzeć się chce? Deprawacja maluczkich weszła, to jest przekręt. Co do „Konfederacji” to już zostało podane przez Mojego proroka Krzysztofa Michałowskiego /cyprianpolakwiara.blogspot.com-22-27V,29V2019r./

Sfałszowano wybory, ale jak powiedziałem przewodników trzeba wybierać pośród rodowitych Polaków, wg nie ludzkich kryteriów, ale Bożego wyzwania. Ten czas nagonki na polski wybrany naród jest z każdej strony. Żydokomuna ma swoje wtyki jak wy to mówicie, więc wykorzystano agentów do rozbicia i tej „Konfederacji” jak i „Kukis 15” i pomniejszenia frekwencji za program przeciwko ustawie 447 dotyczącej mienia po spadkowego, nie słusznego z Bożej woli.

Powierzam POLSKĘ dla Polaków i Żydów - tych, którzy mają korzenie polskie, wszystko winno być udokumentowane.... Mój przeciwnik antychryst ma mało czasu, dlatego działa ze zdwojoną po trzykroć siłą na każdym etapie zarówno przez Episkopat Polski, PIS jak i Koalicję Europejską. To wszystko runie opadnie; gospodarka rolna -głód, jak i duże zachwiania w przyrodzie, co widać.

Apokalipsa trwa i oczyszczenie trwa. Tak, dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą, by błagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata Syn Maryi został Królem Polski w pełni tego słowa znaczeniu. Korona i berło z miłością winna być MNIE OFIAROWANA i w pokorze serca dana. Tak, wybraliście europosłów jak wam pasowało.... Burza po wyborach do PE będzie wielka. Tak, dobrze by było, by europosłowie mogli wprowadzić korzenie wiary chrześcijańskiej, ale nie oni będą rozdawać karty do tej gry. Nierządnica Wielka nie dopuści.

Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Woli Bożej, Świętej Woli. Tak jak usłyszałaś: Poprzeć prawicę modlitwą, ale i to przemogą – szybko /prawica/ wpadnie w dołki masoński /. Człowiek jest łasy na mamonę, a tam rządzi ''mamona'', a nie MOJE PRAWO ŚWIĘTE. Amen. Amen. Amen. Wasz Prezydent winien ufać PANU BOGU, a nie kłaniać się innym monarchom. To jest zdrada i oszustwo w pełni, te wszystkie postanowienia-zobaczycie. I odbije się wielkim echem ta wasza lekkomyślność Polacy, Mój Narodzie wybrany z woli Ojca Przedwiecznego. Ufność miejcie tylko i wyłącznie w MOJEJ KOCHANEJ MAMIE HETMANCE NARODU POLSKIEGO.

Módlcie się gorąco, by ta Unia Europejska nie trwała za długo:

marginezowanie religii, zbrojenia nuklearne, wojna, wcześniej głód, niszczenie życia poczętego, manifestacje zła przez marsze tęczowe, chlubienie się znamieniem bestii i jego wzorcami, zamknięcie banków żywności, handel organami, banki krwi niewinnych dzieci dla bogaczy, wprowadzenie islamu w pełni, kobiety jako kapłanki, modernizacja Eucharystii, inne formy współżycia jednopłciowego, homoseksualizm, lezbijki - to jest program Unii Europejskiej z piekła rodem.

Po co się tam pchać, tego wszystkiego nie zdzierży BÓG W TRÓJCY JEDYNY. Padnie wyrok dla świata. Żal Mi was dzieci MARYI MOJEJ UKOCHANEJ MAMY I WASZEJ GRUPY. Gdyby czas nie został skrócony, to prawie nikt by tego ucisku nie przeżył, nie przytrzymał te 3,5 roku. Wasze modlitwy mała trzódko i wasze ZAWIERZENIE KRÓLOWEJKORONY POLSKI I LITWY, zmniejsza duże ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata.


8-9VI.2019r. Zesłanie Ducha Świętego

Wytrwać w tradycji, wiarę ojców zachować; BÓG -HONOR -OJCZYZNA tego się trzymać.


22VI 2019-Powoli zbliża się kataklizm na USA i burza dziejowa w Polsce.

25VI2019

Kiedy nastąpi oczyszczenie mocą „Prześwietlenia sumień”, a Mój Syn Jezus Chrystus Król będzie godnie intronizowany na Króla Polski, to wtedy nastanie „jedna owczarnia i jeden pasterz”. A teraz Ojciec Wszechmogący Potężny Sprawiedliwy w swoich wyrokach, będzie was pasł rózgą żelazną.

6VII2019 Jednak potrzebujemy waszego wsparcia, waszych serc ofiarnych, otwartych na działanie Ducha Świętego, waszych modlitw pełnych wiary, waszych rąk i nóg by ocalić "BIAŁEGO ORŁA" - MOJE KRÓLESTWO, by ohyda spustoszenia, a więc profanacja Mszy Świętej wg starego rytu nie była zmieniona, by zachować tą regułę Mojego Syna wypowiedzianą podczas Ostatniej Wieczerzy. To jest walka wręcz - być lub nie być Polską, by jak powiedział Mój Syn Jezus Chrystus, „nie skreślono was z mapy świata”.

Dlatego te manifestacje zła w różnej formie są nagminne zarówno wśród młodzieży, którą za pieniądze loży masońskich deprawują LOBBY w szkołach policealnych jak i dzieci przedszkolnych przez programy edukacyjne- prowadzając naukę seksu.

To ingerowanie niemoralne w edukację waszych dzieci, to nie są prawa Boże, ale przewrócenie Dekalogu do góry nogami w systemie edukacji, co bardzo odbije się na psychice tych najmniejszych... Wy macie Apostołowie Mojej Miłości Macierzyńskiej nieść ten Płomień Mojego Niepokalanego Serca do wszystkich, mocą Ducha Świętego ogarniać cały świat. To Duch Święty będzie miłością oczyszczał zdeprawowane serca Moich dzieci w Polsce, te serca nieletnich, niedojrzałych emocjonalnie....

Dziecko Moje AMM, trwa walka o każde dziecko. Ogarniajcie ich wszystkich MOCĄ MOJEGO PŁOMIENIA MIŁOŚCI, który pali niszcząc zło, a rozpala serca do miłości Boga i bliźniego, buduje dobre społeczeństwo. Z „nowej” edukacji wynika nietolerancja praw religii, profanacja, niszczenie życia, aborcja, szerzenie każdej formy moralności, LGBT, eutanazja.... To teraz właśnie ważą się losy waszego i Mojego Narodu, dlatego prosiłam i proszę o modlitwę za rząd, parlament jak też za Episkopat Polski:

Przez dziewięć dni dziewięć Koronek do Miłosierdzia Bożego, bym Mogła tak Mi drogą modlitwę i wszelkie ofiary zadośćuczynienia, Msze Święte - jeszcze Żywego Chrystusa, akty pokutne, post - ofiarować Ojcu Przedwiecznemu prosząc o ratunek.

W wielkiej potrzebie jesteście wy dzieci polskiej ziemi. Ja jako Hetmanka waszego Narodu ciągle szukam możliwości, tak tej furtki - jak wyjść z tego impasu. Po pierwsze wyratowania was z nowych „rozbiorów”, po drugie w obronie wiary i tradycji by zachować konsens tej wiarygodnej interpretacji Ofiary Mszy Świętej Mojego Syna.

22.VII.2019r.

„Witaj w moim mieście i proś, by to miasto KRAKÓW SIĘ OSTAŁO"....


3VIII2019

Trzeba wiele dusz ofiarnych. by oczyścić to miasto/ Warszawę/, procesji przebłagalnych jak było powiedziane u proroka Cypriana Polaka z Moim Świętym Wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej.

W tym tytule jest obrona na te czasy - ostatnie zawierzenia rodzin....

Będziecie w Koronie Mojej chwały bo pragnie Moje Serce korony z waszych oczyszczonych serc, którymi Mnie Intronizujecie Króla Wszechświata na Króla Polski.......

Ufam, że moi wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi E.P. nie przyjmiecie tej fałszywej doktryny łączenia wszystkich religii /sekt szatańskich/ itp. Jeśli to uczynicie to BÓG OJCIEC nie powstrzyma karzącej swej świętej ręki na Warszawę. Rzekomi przyjaciele rzucą tą bombę atomową. Będziecie padać jak muchy, rozpuszczą broń biologiczną, a ta da konsekwencje nieobliczalne na pokolenia szczególnie waszych dzieci. Tak będzie płacz i zgrzytanie zębów, poznają Gniew Sprawiedliwy Boga Ojca Przedwiecznego. Mój Syn Jezus Chrystus jest bardzo lekceważony, profanacja daru Eucharystii.

Niech Moje błogosławieństwo zamieszka w każdym sercu dzieci Mojej Matki Hetmani Narodu Polskiego i Jej Królestw powierzonych mocą tej Unii Obojga Narodów tego tytułu Korony Polskiej i Litwy i ich obejmujących Państw zawierzonych.


26 VIII 2019

Mówię: pokój wam, pokój, pokój. I o ten pokój w sercach waszych w rodzinach w Polsce, Moim Królestwie módlcie się nieustannie mówiąc: VIVA MARYJA, VIVA RE, CHRYSTUS KRÓL POLSKI, chciało by się to usłyszeć częściej i by to wołanie -Zawierzenia ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH PRZYRZECZEŃ było realizowane w praktyce , a nie tylko w słowach. Pozdrawiam EXL w E.P.i Prymasa. Tak, trzeba mocnych słów, które należy w czyn zamienić, ufam, że tak się stanie i wywyższony zostanie MÓJ SYN NA KRÓLA POLSKI, jeśli jednym echem bicia serca zawołacie „Viva la Polonia” /Niech żyje Polska/.

Też Mnie ucieszy fakt, gdy wystawicie do publicznej czci obraz Króla Polski ofiarowanego przez rodaków. Czas to uczynić, bo już ucisk jest i będzie wielki ucisk w Polsce, gdy tego nie dokonacie, co odbije się złością i nienawiścią tej zarazy tęczowej opłacanej z kieszeni m a s o n ó w, a dotyczy to was kapłani w szczególności. Sami nie poradzicie, tylko Król Polski utytułowany jest władny te bataliony zła pokonać.


8IX2019r.

Tak wtedy, podczas tej modlitwy twoje serce po sakramencie pokuty na Jasnej Górze i zamówionej Mszy Świętej za siebie danej z natchnienia Ducha Świętego u stóp Jezusa z Mogiły - cudownej figury, Pan MÓJ SYN otworzył twoje serce i przy III tajemnicy cierniem ukoronowania wypowiedziałaś te słowa: „Tak MATKO, ja chcę przyjąć tą koronę cierniową za POLSKĘ”. I tak się stało. Szybko poczułaś I-szy ciężar bólu tej założonej korony na głowie. Przy II - gim nałożeniu omdlałaś i dopiero przy odmawianiu tajemnic różańcowych chwalebnych, to jest Zesłania Ducha Świętego, powoli dochodziłaś do przytomności.


15IX 2019r. OJCZYZNA WASZA POD KRZYŻEM z inicjatywy zaangażowanych świeckich z pomocą biskupów choć nie wszystkich- wyprosiła wiele, bo Moje dzieci wybrane błagały mocą różańca świętego. Bóg zapłać wszystkim kapłanom, biskupom, którzy na terenie swoich diecezji odprawili Ofiarę Mszy Świętej, Drogę Krzyżową i inne stosowne modlitwy.... Tak trzeba stanąć na wysokości zadania, które wam dane na te czasy, trudne czasy prześladowań w Ojczyźnie Waszej szczególnie kapłanów i ich ogarniać modlitwą i postem wspierać.....

Wy na obczyźnie wracajcie do kraju, to będzie jedyne bezpieczne miejsce dla Polaków. Bo ich wybrał BÓG OJCIEC PRZEDWIECZNY, dlatego tak wielkie są te manifestacje złego, wścieka się atakuje nieustannie przez sabotaż wód ściekowych w Warszawie, szkoły loby i wszelkie przejawy kłamstwa w mediach najemników. Teraz szczególnie spotęguje swoje siły przed wyborami w POLSCE. Należy dobrze rozeznać kandydatów do parlamentu i senatu, żądać pełnych życiorysów, które winne być ujawnione, aż co najmniej do trzeciego pokolenia, by to znów nie był rząd w myśl tej m a k s i m y „Wasze ulice, nasze kamienice”. Wielka jest walka teraz, by wyprosić i wybrać wg woli Bożej. Trzeba modlitwy, postu, rozeznania, wtedy usłyszycie co wam podpowie Duch Święty, Anioł Stróż Polski- AVE, lub Anioł Stróż osobisty, ale trzeba prosić. Zaangażować się duchowo i publicznie działać na CHWAŁĘ BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO.

Matko, a co z Konfederacją? Tu jest wielki znak zapytania, rozsądźcie w sercu, bo dojdzie w POLSCE do rozlewu krwi, burza będzie wielka, oby nie doszło do wielkich rozruchów z użyciem obcego wojska.

Prawda zawsze wyjdzie na jaw i zwycięży, bo PRAWDĄ JEST MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, a było powiedziane przez wielu proroków między innymi Cypriana Polaka też: JAK MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO, NIE DOSTANIE MOŻNA RZEC TEJ NOMINACJI „KRÓL POLSKI” WG ŻYCZENIA, TO SAMI SIĘ NIE OBRONICIE. ZŁO wykorzysta ten moment - czas przed wyborami i po /wyborach/, by was rozszarpać, posegregować kościół na „nie”.

Masoni nad tym pracują jak was ujarzmić na nowo, by lud Mój wzrastał, szczególnie młodzież, dzieci bez BOGA OJCA, SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. To jest wielka gra nienawiści i zła, przeciw miłości BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Trzeba wielkiego zaangażowania EXL Kościoła Katolickiego, Apostolskiego w Polsce; modlitwy i pokuty, a nie przebierańców współpracujących z wrogiem – pachołków Antychrysta....

A PRZYJDZIE CZAS, ŻE DO MACIERZY DOŁĄCZY LWÓW I WILNO, granice będą jak dawniej, bo taka jest wola Boga Ojca Przedwiecznego, który jest , był i będzie. Po trzykroć Święta Wola się wypełni. To podpowiada Anioł Ave Stróż Polski. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.


----------
22-26 IX2019r.
Św. Jan Apostoł :
Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.
Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem, Arcybiskupów, Biskupów, w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”....


Gniew Boga Ojca Przedwiecznego jest bardzo duży. To lekceważenie praw Dekalogu przybrało na sile, waga bilansuje na „nie”. Można rzec, nie ma ratunku dla tych dzieci, które wybrały zło i samego Lucyfera za ojca, który działa w pełni i jak było powiedziane: zasiądzie szybko na tronie w świątyni pańskiej, a wtedy wojna III światowa zniszczy można rzec wszystko, całe wybrzeże Ameryki, bo przyłożyła RĘKI by wejść w środek konfliktów wojennych, sama zbrojąc się i wydając rozkazy w porozumieniu z Izraelem. Ten konflikt nasili sie na IRAN rzekomo w obronie, a wtedy ruszą inne mocarstwa, które są złączone: Rosja, potajemnie Niemcy, zakotłują się Chiny, Japonia, Indonezja itd...... Wasz kraj Królowej Polski, było wolą Bożą by was obronić, ale nie wypełniacie natchnień Ducha Świętego wy EXL w Episkopacie Polskim.

Jak w wtedy w Sanchedrynie nie chcieli Jezusa Chrystusa Króla Syna Boga Żywego, którego Piłat ogłosił, a wybrali Cezara, tak i teraz wy Polacy, wasz Rząd, władze Kościoła nie chcą BOGA KRÓLEM POLSKI OGŁOSIĆ, a za tym, by poszły inne narody ościenne w myśl objawień S. B. Rozalii Celakównej.

Jednak służba dla dwóch panów w Polskim Rządzie i Polskim Episkopacie jest determinacją. Jak za czasów Mojej służby jest im na rękę wszystko na „nie” dla Mistrza, Nauczyciela, bo do ręki wzięli mamonę i z tego nie potrafią się uwolnić. Masoneria swoje macki zarzuciła i trzyma w szachu zarówno Rząd jak i Episkopat.

Rząd PIS teraz przed wyborami mógłby zadziałać wspólnie z EP, ale jedni jak i drudzy są na usługach Antychrysta, który już jest i obejmuje władzę......

Wasz PIS przez ten czas swojej kadencji nie podpisał tej ustawy przeciw aborcji, nie wypowiedział się też co do oficjalnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Teraz jedynie ta Konfederacja wpisała do swojego programu te dwa aspekty, a co mówi na obczyźnie ten Premier III RP? Czy dać wiarę- tu jest za małe poparcie. Wy Polacy bazujecie niby na prawie, ale jak robicie te przekręty, to tu nic nie jest pewnego.

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ. To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZORATORÓW RZĄDZĄCYCH NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO.

18X2019r.

Ja Królowa Polski Hetmanka Narodu mówię Słowa Prawdy mocą Ducha Świętego, do których należy się zastosować, stając w prawdzie i duchu przed Moim tronem na Jasnej Górze, gdzie po wyborach zawierzyłeś siebie, Kraj i lud Mój Mojej macierzyńskiej władzy. „Totus tuus” powtórzyłeś za św. Janem Pawłem II.

Ja Hetmanka dotrzymałam słowa, błogosławiąc na pracę, trud administracji, choć i wiele łask zmarnowałeś, pomału odchodząc od Boga w Trójcy Jedynego, zawierzając kłamliwym wargom sojuszników co na ustach mają słowa pochlebstwa, a w sercu knują zasadzki. Teraz w obliczu zbliżającej się katastrofy totalnej wielkich mocarstw tego świata, Polskę Moje Królestwo chcę ocalić. Powierzam Ci synu Mój będący na Urzędzie Prezydenckim z Mojej i Mojego Syna Jezusa Chrystusa świętej woli tą Misję OBWOŁANIA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA NA KRÓLA POLSKI JEGO MAJESTATU BOGA ŻYWEGO NA BŁONIACH KRAKOWSKICH, TO JEST 24.XI.2019r. i od tego terminu NIE ODSTĄPIĘ!

Ty Synu Mój masz zadanie najprzedniejsze, by Polska rosła w siłę i wróg Jej nie dotknął. Zorganizuj w porozumieniu z J.E. abp Krakowa Markiem Jędraszewskim i władzami tego królewskiego miasta tą uroczystość ze wszystkimi honorami, by prawdziwie w twojej ojczyźnie, a Moim Królestwie rządził Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski w każdej dziedzinie życia, zarówno państwowego, socjalnego, kościelnego to jest duchowego.

Konstytucja winna być proklamowana, tak jak jest ten zapis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Żądam, byś ofiarował berło i koronę dla Króla Polski, oddając Mu władzę symbolicznie, a to się dokona w rzeczywistości. Figura Chrystusa Króla Polski niech będzie przygotowana – wybrana przez abp Krakowa, dostojna w całej swojej godności. Przymierze zawarte Aktem na wzór św. Jana Pawła II, wszystko co Polskę stanowi, tak jak to uczynił Król Jan Kazimierz u stóp Moich- Pani Łaskawej we Lwowie. Według historii te Księstwa Mi podlegają, bo Bóg jest wierny w Swej Aleance. Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: „z Rządem na czele”. I niech się tak stanie.

Synu Mój, zostałeś wybrany do tej misji mianowania Mojego Syna na Króla Polski, to jest najwyższa godność, jaką Ja Królowa Korony Polskiej ci wyprosiłam. I żądam, by to pragnienie Mojego Bolejącego Serca zostało wypełnione. Do pomocy daję zastępy aniołów i świętych polskiej ziemi to jest dziedzictwo św. JP.II, którego nie można zaprzepaścić.

Tylko Król Polski w tej nominacji i w tym tytule Mu nadanym jest mocen ochronić Moje Królestwo, a Twoją Ojczyznę, której na imię Polska – wybrane Nowe Jeruzalem.

Wtedy potęga wasza wzrośnie, jak mówią te proroctwa księdza Klimuszki i to się dokona. Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest „pospolite ruszenie” Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej.

Odpowiedzialność Twoja jako Prezydenta jest wielka, ufam, że nie zawiedziesz Matki Najświętszej, która Tobie zaufała dając Ci ten Urząd, wiele popełniłeś błędów, jednak Moje zaufanie jako Matki do ciebie jest. Napisz; córko Moja MM od Apokalipsy, że nie są to słowa twoje, ty tylko jesteś narzędziem gdzie Duch Święty otwiera twoje serce, by służyć słowem Jego mocą jako ten przekaźnik w DM św. JPII.

Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła....

Jeżeli tej Intronizacji nie dokonacie według w/w świętego pouczenia, to Antychryst zapanuje u was i w was. A więc odwagi synowie Moi na urzędach w Rządzie, EXL w Episkopacie Polski - odwagi, odwagi wspomaga was św. Andrzej Bobola patron Polski. Amen. Amen. Amen.

20X2019r.

Za Polskę Ojczyznę waszą trzeba wielkiej modlitwy, by ta Intronizacja Syna Mojego Króla Wszechświata na Króla Polski w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa dokonała się.

22X2019r.

Bracie w Chrystusie Panie Prezydencie Andrzeju Duda! W Ojczyźnie Mojej i Twojej zrób wszystko, o co Matka Królowa Polski woła. To jest zaszczytna funkcja mianowania Boga Żywego Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. To jest łaska nad łaski, niech Cię nic nie powstrzyma. Sejm, Senat wszystko runie, jeżeli nie oprzecie się na prawach Boga w Trójcy Jedynego. Konstytucja Narodu wybranego - Nowe Jeruzalem, niech mieści się w tych słowach i to obejmuje: „Bóg, rodzina, ojczyzna i honor”.

9XI2019r.