Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
41
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 979

Słowa dla świeckich

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Słowa dla świeckich

I

Wolanie o modlitwę, pokutę, wynagrodzenie,


adorację......


1)Zabezpieczenia żywności i sakramentaliów

26.O6.2012.r.Michał Archanioł:
Napisz, że czas jest krótki. Niech dzieci - mała trzódka MOJEJ OBLUBIENICY PRZYGOTUJE:

wodę święconą i egzorcyzmowaną, świece, lampy naftowe, latarki na baterie i baterie, krzyże, żywność, suszone owoce , ziarna, chleb, zioła, rybę. To przez błogosławieństwo z wiarą uczynione pomnoży się. Prosić szczególnie świętego PIOTRA, by wam błogosławił, JA DUCH ŚWIĘTY czuwał....

Alicjo Mario Michalino, nałóż ten szkaplerz święty Moją suknię i niech wszystkie dzieci Moje noszą suknię Moją z GRUPY MODLITEWNO - RÓŻAŃCOWEJ, BO JAK WAS OBRONIĘ, a wy polecajcie to innym. Szczęść Wam Boże.

/24II2017/.

„Nie słuchacie natchnień Ducha Świętego, bo nie macie ciszy w waszych sercach, proroków tych czasów wyśmiewacie, a Bóg mówi do maluczkich. Basta. Basta. Basta” .


2)Apel Jezusa do ludu Bożego o modlitwę za kapłanów.

„Módlcie się gorąco za wszystkich, a szczególnie za Moje sługi w kapłaństwie. Niejednokrotnie to niby żywe, a martwe wraki co się wyrzuca na złom. Mój Ojciec Niebieski już nie będzie tolerował tego zuchwalstwa wybranych synów, bo są jak te groby pobielane na zewnątrz a w środku serc pełno plugastwa. /24XII 2017/.

„Tak dziecko moje - módlcie się, módlcie się, módlcie się, post i pokuta, by wasza Ojczyzna wierna nauczaniu św. JANA PAWŁA II wytrwała w wierze ojców waszych, a KARDYNAŁOWIE, ARCYBISKUPI, BISKUPI I KAPŁANI - UTRZYMALI TRADYCJĘ GODNEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ.

Należy się przygotować, żal za grzechy wzbudzić. Bo przyjdzie czas, że szeregi kapłanów w Polsce zostaną PRZERZEDZONE” /17 II 2018/.


3) Różaniec również będzie potrzebny, zwłaszcza w innych narodach, które się utrzymają.

Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II. To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”.

„Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO". /13I2018/


4)Zawierzać się przez ”Akt zawierzania” rodzin i państw Matce Bożej Ostrobramskiej.

/Pod stopami MBO znajduje się półksiężyc, symbol islamu, co oznacza, że dojdzie do konfrontacji tej religii z chrześcijaństwem/.
Ten Akt zawierzenia państw wschodu i zachodu i swojej rodziny z miłością przyjęłam /25II2018/.


5)Modlić się w „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów razem ze św. Janem Pawłem II.

/„Godzina dla Polski” - duchowa inicjatywa DM św. JPII. Dana osoba obiera sobie 1 godz. w tygodniu modlitwy za Polskę /patrz: Menu strony DM- punkt „Godzina dla Polski”/.

„Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen”. /24XII2017/


6)Zaproszenie do zamawiania Mszy Św. z intencją: „ O Światło Ducha Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego”.

Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„ O Światło Ducha Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego”. / 20I2018/


7) Pouczenie o Koronce do 9-ciu Chórów św. Michała Archanioła.

„Pamiętaj! Koronkę do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła tak jak dziś odmawiaj codziennie, bo jesteś MU szczególnie zawierzona. Jest to pouczenie dla wszystkich na te ostatnie czasy prześladowań. Trzeba mieć dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Słuchać i być uważnym na jego słowo, a to tylko otrzymacie przez modlitwę”. /20I2018/


8) Waga modlitwy do Ducha Świętego.

„Cieszę się, że odmawiasz tą Koronkę różańcową za przyczyną Niepokalanej, prosząc codziennie o 7 darów i owoców Mnie Ducha Świętego dla sług w kapłaństwie i Polski Ojczyzny Twojej i innych zachęcam”/ Chodzi o „Koronkę do Ducha Świętego”-różaniec/. /10II2018/


9) Śpiewać Magnifikat oraz Te Deum, uwielbiać Boskie Dzieciątko.

„Codziennie wzmocnić się modlitwą uwielbienia, śpiewając Magnifikat z Maryją. To oddala zło. Codziennie wyśpiewać Te Deum, by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny waszej, by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała. Boskie Dzieciątko uwielbiać z chórami aniołów pieśnią kolędy, by spłynęło na was błogosławieństwo jak w tej pastorałce „Podnieś rękę Boże Dziecię”, błogosław Ojczyznę miłą”. /24XII 2017/


10) Zalecane inne formy modlitwy.

Modlitwa uniżenia, Różaniec, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Jerycha.


11) Różaniec

„Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko[różańca] ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II. To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”. /25II2018/


12) Jerycho

" GRUPY SPOD JERYCHA " - tak ważna misja w tych czasach, można rzec ostatnich. Obrona MOJEGO ŻYWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA - ADORACJA DZIEŃ I NOC – to jest dobry przykład do naśladowania uczonych w piśmie”. /17II2018/

„JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą. Niech abp Wacław Depo poleca tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /17II2018/

13) Pouczenie Maryi.

„Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych”. /17II2018/


II

Ostatni ratunek to adoracja i

Intronizacja

Chrystusa Króla w sercach

ludzkich!


16.IX.2018r. Ufać na każdy dzień, zawierzać rodziny, młodzież i dzieci by wam szatan nie porywał do sekt.

21-22X 2018r

[Domy Modlitwy] Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY SPUSTOSZENIA”, O KTÓREJ MÓWIĄ PROROCTWA, KSIĘGA DANIELA I APOKALIPSA JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁCZEŚNI PROROCY KONSEKROWANI I ŚWIECCY- 3,5 ROKU WIELKIEGO UCISKU.

KTO WYTRWA I ZACHOWA WIARĘ OJCÓW NASZYCH? I JEST WIELE MIEJSC I „DOMÓW MODLITWY IMIENIEM ŚW. JANA PAWŁA II” I INNYCH ŚWIĘTYCH, A TAKŻE KOŚCIOŁÓW , KTÓRE NA ROZKAZ KRÓLOWEJ POLSKI I ANIOŁÓW- TAK DZIECKO ANIOŁOWIE PRZYGOTOWALI I OZNACZYLI TE MIEJSCA , GDZIE CHWAŁA PAŃSKA BĘDZIE ODDAWANA WG REGUŁY JAKĄ MÓJ SYN USTANOWIŁ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY-KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY PRZETRWA W MAŁEJ TRZÓDCE I DOBRYCH PASTERZACH, KTÓRYCH BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NAZNACZYŁ. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

21-22X 2018r „A teraz razem ze Mną i twoim Aniołem Stróżem złóż dziękczynienie mocą Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w „Domach” nazwanych tym imieniem. I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen.


3XI2018 Do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce.

3XI 2018:Jeszcze możecie obronić O J C Z Y Z N Ę W A S Z Ą - ale trzeba chcieć wystawić MNIE OBECNEGO Ż Y W E G O w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, a będę promieniował i zapalał wasze już prawie martwe serca. Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych....

11X2018r. A teraz razem ze swoim Aniołem Stróżem opisz te wizje, które otrzymałaś w czasie odprawiania 33 Mszy Świętych - liczby życia na ziemi Mojego Umiłowanego Syna Chrystusa z woli Boga Wszechmogącego i zasługi męki krzyżowej i Moich boleści na oczyszczenie drzewa genealogicznego od strony matki i ojca, żyjących i Miłosierdzie Boże dla przodków i współwinnych w czyśćcu cierpiących, tj. przecięcia konsekwencji grzechów dziedzicznych idących z pokolenia na pokolenie. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

/Na polecenie mojego Anioła Stróża/ Napisz, że nieustannie modlisz się za tą rodzinną miejscowość i dał ci Bóg poznać w wizji zależność i konsekwencje grzechu dziedzicznego. Zobaczyłaś osobę zakutą sztabą żelazną szerokości około 7 centymetrów grubości palca wokół ciała na wysokości piersi, wyciągająca ręce w błagalnym geście / Wcześniejszy obraz tej osoby płci męskiej przybitej do krzyża Chrystusa - to człowiek żyjący/B.M/, cierpiący jak nasz Pan Jezus Chrystus, należy mu pomóc.


27XI 2018 REGUŁA : Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich

sercach”

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.....

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.

2XII2018r. "Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

25XII2018 Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie....

Po oczyszczeniu "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie....

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI. Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.2019r.

5-I-2019 5-I-2019 Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie. I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ. Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście... przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem.

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U zostało trochę więcej. Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę....

Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask, ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie.

Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować Polskę całą- Królestwo Maryi, bo Mnie na Króla Polski nie mianowali.

6-I-2019 Tak AMM moja wybranko duszo mistyczna różyczko, to jest ten czas, trzeba będzie przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem, którego już doświadczasz, ale jak powiedziałem „oblubienica winna być podobna do oblubieńca".... Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie......

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii kościelnej jak i was uczniów czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.....

Tak,ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie....

Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej tak drogiej Trójcy Świętej....


3II2019

Post i pokuta - wzywać wstawiennictwa świętych i błogosławionych, by ochronić POLSKI WYBRANY NARÓD- NOWE JERUZALEM i zachować wiarę ojców waszych, bo drugie przyjście Mojego Syna Chrystusa Króla jest bliskie, bardzo bliskie... już jest..............

Prawda ewangeliczna to MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA, TRZEBA NADAĆ MU TEN TYTUŁ KRÓLA POLSKI, a będzie zwycięstwo, bo tylko ON JEST władny zwyciężyć to piętno żmijowe.

JA NIEPOKALANA zmiażdżę jego głowę i wtedy nastąpi ten triumf dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce Świętego Józefa. Proście i niech się tak stanie.... /Katedra w Belgi w Brukseli/

„ROZBIJĘ TE KAMIENNE TABLICE DEKALOGU wypisane Moją Ręka, które dałem na górze SYNAJ jako Przymierzy Mojej Miłości.

Zniszczę ten naród, który nie przestrzega jego zasad i nieustannie  je ignoruje, zmieniając sens tłumaczenia wg/ świata. Wzbudzę sobie z tych kamieni potomstwo; kapłanów i lud cały, który z miłością i drżeniem serca będzie tworzył tą NOWĄ ALEANCĘ ..

„Wszyscy Mi mówią, że mnie kochają, ale serc swoich Mnie nie oddają”.

Niech to uczynią teraz dzieci Moje poprzez tą Intronizację

indywidualną Mojego Syna na Króla w każdym sercu ludzkim według

Reguły jaką sam podał..


-----------------

2III2019 Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski.

Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca. Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem Stróżem, budując królestwo przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele. Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę.

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny. Tu potrzebna jest mądrość Syracha, bo w poniżeniu będzie Polska Ojczyzna twoja i wasze krnąbrne serca Ekscelencje w Episkopacie....

Błogosławię wszystkim co to "Słowo Boże" będą rozważać, kontemplować i wprowadzać w ruch działania dopóki łaska dana. W Imię Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jednorodzonego, Króla Wszechświata i Polski oraz Mnie Ducha Świętego zlekceważonego. Amen. Amen. Amen. ....

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża? Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego....Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. ...

Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno.


25.III. 2019.

Dałem wam przykład życia w rodzinie nazaretańskiego domu św. Józefa. Wcześniej Moje narodzenie w Betlejem w ubóstwie i chłodzie. Rozpoznali, oznajmili Mnie nieliczni pasterze, aniołowie, gloria wyśpiewały chóry anielskie. Samą grotę przygotował święty archanioł Michał WÓDZ Wojska niebieskiego. Potem przyjąłem pokłon Trzech Króli, którym gwiazda wskazała drogę. Miłość Niepokalanej, której świętujecie dziś na ziemi i w niebie, była Mi słodyczą i rozkoszą serca w czasie ucieczki do Egiptu. Troska św. Józefa gwarantem egzystencji, Jego praca budowaniem tego bytu Mojego na ziemi.

Tu trzeba brać przykład, budować rodziny na skale sakramentu małżeństwa kobiety i mężczyzny, a nie zakładać kart LGBT typu Biedronia, Trzaskowskiego i rozszerzać to na duże miasta polskiej ziemi!..... Wasze pokorne modlitwy was maluczkich poddanych pod królowanie Waszej Hetmanki Królowej Polski, jeszcze na JEJ WIELMOŻNOŚCI PROŚBY BÓG OJCIEC ZWAŻA. Dziś w to wielkie święto BOGURODZICY nie odmówi JEJ niczego, tak wielka jest Jego po trzykroć Świętego Majestatu Miłość - a więc dziękujcie nieustannie i proście nieustannie....... To już nie jest w 100 % przedmurze chrześcijaństwa, bo pełno dziur, ale jest wola walki wielu dzieci Moich. Modlitwą różańca świętego walczyć trzeba, to runą te mury nienawiści złego.

Wzywać cały Mój Dwór Niebieski, błagać Ojca Przedwiecznego, by pozwolił zejść na ziemię Duszom Kościoła Triumfującego, Cierpiącego /duszom czyśćcowym/ i przez 7 dni i nocy /Jerycho/ razem z Kościołem Walczącym tu na ziemi obchodzić duchowo granice Polski, urzędy, kościoły, Episkopat polski, kapłanów. Unię Europejską objąć. Nie na miecze, ale Słowem Bożym walczcie, a Duch Święty będzie oczyszczał te serca polskich dzieci i do Intronizacji przygotuje.

Szczęść Wam Boże Moje kochane dzieci, pozdrawiam wszystkich czytających te orędzia, rodziny polskie w kraju i zagranicą.

=======

1-IV 2019

Są też osoby, które w czasie ucisku kościoła zdradzą - islam wkroczy i tu...... Kapłanów bronić, bo czas prześladowań już jest, nie dać się omamić zmianą doktryny, zachować formułę, którą sam Pan Jezus wypowiedział konsekrując chleb i wino. Od tego zależy wasze życie – być albo nie być POLSKO.

Dlatego ostrzega was niebo całe, Kościół triumfujący, cierpiący i walczący poucza tu na ziemi, by obchodząc duchowo granice polski, Episkopat Polski, kurie diecezji, kościoły, gmachy urzędów, sejm, obiekty Unii Europejskiej-mocą Różańca Świętego walczyć z tym duchem mowy nienawiści, wprowadzania dżender, KART LGBT, ABORCJI nienarodzonych dzieci...

7IV2019 Widziałaś na żywo jak Mój Syn Persona dawał rozgrzeszenie w posłudze pewnego kapłana, gdzie można rzec wątpiłaś czy otworzyć przed nim swoją duszę i serce, a jednak Mój Syn działa choćby wewnętrznie nie zawsze był czysty wg ludzkiego myślenia. Więc mówię wam – Ja Matka, którą trzeba zawsze prosić, by przygotowała do dobrej spowiedzi, wtedy łaska działa, oczyszcza was, umacnia ten dar Sakramentu pokuty.....

Teraz, gdy nastąpi to "Prześwietlenie Sumień", a więc Mały Sąd Ducha Świętego, trzeba to nazwać „Aktem wielkiego miłosierdzia” wobec was, łaską wielką znowu będziecie zdobyci. Nie mniej jednak nie wszyscy zostaną oczyszczeni. Gdy czas się zatrzyma, gdy dusza wróci do ciała w tej wędrówce - duża liczba rozsypie się w proch. Inne dusze złe z woli własnej pozostaną, by prześladować Kościół - dzieci Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie, być tym biczem z woli Świętej Boga Ojca Wszechmogącego. Tych, których waga uczynków dobrych przeważy szalę, Ja Matka Najświętsza Królowa Świętego Szkaplerza ukryję w swoim płaszczu i zamknę w Moim Niepokalanym Sercu.

Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.

Pozdrawiam wszystkich gromadzących się na modlitwie Jerycha, to jest wielka łaska i moc Boża płynąca z tego nabożeństwa.

-------

22IV2019

Sąd nad światem już naznaczony, terminy ustalone. Jak zacznie się trząść ziemia, spadną gwiazdy, słońce się zaćmi, to jest ZNAK MOJEGO OJCOWSKIEGO GNIEWU, KTÓRY NALEŻY USZANOWAĆ. Trzeba upaść na twarz ze swoim Aniołem stróżem i błagać w pokornej modlitwie o łaskę przetrwania i dotrwania.

Wszystko zostanie zmienione, ziemia, lądy, morza i oceany, woda wyleje się na nowo. Potop dziecko, ale w innym wydaniu - Gniewu MOJEGO....To jest ten ostatni moment jak podał anioł duchowo wcześniej......

Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie....

Ja też moja mała oblubienico daję wam pouczenia godne chwały, co należy czynić by Królestwo Moje przez tą REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ, którą podałem rozszerzać wielokroć wszerz i wzdłuż. Budować trzeba nieustannie w waszych sercach jak było powiedziane; wyprosiła Moja Mama - Wasza Hetmanka - Narodu Polskiego Królowa....

Proszę was zachowajcie tradycję, wiarę ojców waszych, błagajcie przebaczenia, upadnijcie na twarz z waszym Aniołem stróżem wołając:Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Moich krwawych łez....

Kto może niech da zadośćuczynienie zamawiając Mszę Świętą

wynagradzającą za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na

świecie...

JPII:

Wszystkich czytających portal Mego imienia „Domów Modlitwy” błogosławię. Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus Król Polski obficie wam błogosławi, Najświętsza Bogarodzica Dziewica niech zmiażdży głowę węża, który tak zaciekle walczy z wami. Niech Duch Święty Oblubienic Najświętszej Dziewicy was poucza, a Jego moc i siła odnowi miłość pokój i uczciwość małżeńską w rodzinach, zachowa godność dzieci Matki Kościoła w Polsce i na świecie.

Szczególnie oświeca młodzież, którą tak kochałem i kocham. Z całym dworem niebieskim błagam BOGA Ojca Przedwiecznego, by ziemi ojczystej, jej dzieciom wiernym i zagubionym mocą Swoją z wysokości błogosławił, w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.Amen. Amen.

--------------

3V2019r.

Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie zła.

Idzie od wschodu, więc trzeba budować mury warowne mocą różańca świętego, by  obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni.

3V2019 Codziennie okrywać się Moim Świętym Szkaplerzem, zawierzając się MOJEMU NIEPOKALANEMU SERCU ORAZ PRZECZYSTEMU SERCU ŚWIĘTEGO JÓZEFA, razem ze swoim ANIOŁEM STRÓŻEM błagać nieustannie, by to dzieło INTRONIZACJI W LUDZKICH SERCACH się realizowało....

O sprawy materialne proście za moim stawiennictwem / św.Józefa/, ratunek wam obiecuję w każdej potrzebie. Prośby Moje wysłucha Bóg Ojciec i Syn Boży, którego opiekunem byłem....

Wiele struktur nie Bożych rozpadnie się w mgnieniu oka, gdy ten „wstrząs sumień” nastanie.

13V2019 Wyjeżdżając z pielgrzymką do Wilna - Ostrobramskiej Pani Matki Miłosierdzia Królującej w Ostrej Bramie, błogosławił was Mój Syn w osobie tego zacnego księdza kapelana R.O. Tak, by umocnić Moje wybrane dzieci Czasów Ostatnich, Apostołów Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, by zawierzyć Polskę ojczyznę waszą Królowej Korony Polski i Litwy. To było wasze zadanie, bo was wybrałam i przeprowadził was Anioł Polski AVE bezpiecznie w asyście aniołów i świętych, w których święte obcowanie wierzycie, swoją Bożą Opatrznością strzyżeni...

A wydarzeń teraz będzie wiele. ''Ducha Świętego Mały Sąd" - bliskie oczyszczenie. Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy.

18.05.2019r.

Ja Matka Kapłanów i Mój Syn Jezus Chrystus byliśmy obecni na tym Wieczerniku /domowym spotkaniu modlitewnym/ jak z Apostołami tamtych czasów, a teraz tej Nowej Ery Ducha Świętego.... Choć stół łączy, to trochę za mało modlitwy, jak byście zapomnieli, że zaprosiliście Nas. Trzy części różańca świętego i polecone modlitwy trzeba odprawić.... Aktu Zawierzenia” pilnujcie, bo zło atakuje nieustanie..... Wasza modlitwa jest NAM bardzo miła, ale tym razem za mało. Trzeba się więcej troszczyć o te sprawy duchowe, a mniej o doczesne jedzenia, picia, choć to też jest potrzebne. Kiedy zastawiasz stół, który łączy, to grupa winna się modlić, bo czas jest drogi, nie wolno tego czasu brewe marnować. Mówię to do wszystkich moich dzieci, gdzie gromadzicie się na modlitwie. ....

Ja Najwyższy Kapłan błogosławię szczególnie tego wybranego kapłana- ks. Sławka, predysponowanego na te czasy, by godnie świadczył swoją posługę i was synowie i córy Mojej umiłowanej Mamy- Hetmanki Narodu Polskiego i Litewskiego, złączonej tym węzłem Zawierzenia Króla Jana Kazimierza, ślubami opracowanymi przez św. Andrzeja Bobolę, a Bóg Wszechmogący jest wierny w swoim przymierzu „Obojga Narodów” i nie tylko.

W imię Ojca, Mnie tj.  Króla waszych serc, którego intronizowaliście tą podaną „Regułą”w swoich sercach i o tą godną Intronizację Mnie na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów, proście Ducha Świętego, by was pouczył.

--------

8-9VI.2019r. Zesłanie Ducha Świętego

Teraz jeszcze bardziej i mocniej trzeba prosić o te dary to jest siedem darów Moich, by rozeznać co należy czynić, bo czas utrapienia zbliża się szybko. Wszystko jak widzicie jest przeinaczane. Dobro jest złe a zło jest dobrem. Rozumowanie ludzkie jest wypaczane, nie odróżnia się tych dwóch podstawowych pojęć. Więc wy dzieci Maryi winniście być bardzo wyczuleni na pouczenia Moje Ducha Świętego oraz Anioła Stróża wezwania, bo już niedługo trzeba będzie decydować o sprawach wielkiej wagi w Kościele świętym. Bo antychryst nadchodzi i zechce wprowadzić swoje plany, zastawić pułapki na dzieci Maryi. To wtedy to co czarne będzie białe. Zmiana reguły Przeistoczenia Najdroższej Krwi i Ciała Pana Jezusa nie da wam CHLEBA EUCHARYSTYCZNEGO W PEŁNEJ FORMIE, ale namiastkę.

Żywy Chrystus Król w waszych sercach Polacy nie będzie obecny przy zmianie tej doktryny. Dlatego też bądźcie czujni, prześladowanie będzie duże.

Prawdziwy Kościół katolicki i jego dzieci wierne tradycji zostaną rozproszeni, a szczególnie kapłani. Tu trzeba bardzo waszego działania, niech dzieci wybrane, Apostołowie tych czasów Mojej Ery Ducha Świętego przygotują tak jak usłyszałaś podczas adoracji: mszał, całą oprawę liturgiczną do sprawowania Eucharystii i wszystkich sakramentów w ukryciu, a więc zejście do podziemi.

Już teraz trzeba przygotować wszystko co dotyczy Mszy Świętej wg nie zmienionego rytu. Módlcie się za kapłanów, by nie dali się zwieść mamoną oraz by przeciwnicy nie bazowali na posłuszeństwie kapłańskim wg biskupów, bo herezji nie muszą popierać i wchodzić w układy masońskie -łączenia wszystkich religii, o czym już była mowa i Boże tłumaczenie....

Jeszcze wasza modlitwa wstawiennicza za swoich kapłanów oraz najbliższych zmniejsza gniew Ojca Przedwiecznego, ale są to już godziny, godziny, godziny. Trwajcie więc na modlitwie, pokucie, poście jak było powiedziane, mobilizacja do adoracji Najświętszego Sakramentu, procesji pokutnych, przebłagań, suplikacji........

Anioł Stróż przypomina, że ta modlitwa uniżenia 9-ciu Koronek do Miłosierdzia Bożego - dała upust łask niezmierzonych.

========

22VI2019
Te „Zielone Tendy” to są Namioty Spotkania jak za czasów Mojżesza, będą spełniać tą funkcję spotkania z BOGIEM TRÓJJEDYNYM. To jest wielka łaska dana wam na te czasy prześladowań chrześcijan. Proszę przygotujcie wszystko co jest podane do sprawowania tych sakramentów w ukryciu w wielkim zaufaniu do BOGA i JEGO Umiłowanej Matki Strażniczki EUCHARYSTII....

Za zbory zielonoświątkowców modlić się, mogą posłużyć jako miejsca schronienia na czas pożogi i trwogi, prześladowań kapłanów, którzy nie ulegną tej szerzącej się Apostazji Kościoła świętego w POLSCE.

25VI2019

A teraz wy Apostołowie Bożej Miłości Nowej Ery Ducha Świętego, wybrani na te czasy apokaliptyczne. Dla was zadanie: Mówcie innym dzieciom Maryi Matki Mojej i Waszej o tym wielkim oszustwie zmiany reguły Konsekracji Chleba i Wina, gdzie Mnie Jezusa Chrystusa w ciele i krwi nie będzie. To jest łaska dla nielicznych kapłanów wybranych, bardzo mało biskupom dana do rozpoznania.... Czas ucisku już jest i potrwa tak jak mówią proroctwa 3,5 roku, lecz Mój Ojciec Przedwieczny w Swojej Mądrości, Miłości i Sprawiedliwości może ten czas skrócić. Oczyści to plugastwo herezji szerzącej się w Kościele Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie.

Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Nie mniej jednak czas pożogi i trwogi sprawiedliwości Ojca Przedwiecznego - interwencji Sądu Ducha Świętego w wielkim miłosierdziu nadejdzie, jako łaska by zrównoważyć wagę waszych dobrych i złych uczynków . Ale szala tej wagi złotej, którą w pieczy ma św. Michał Archanioł ciągle pogłębia się na „nie”.... Trzeba przejść wiele utrapień poniżeń,odrzucenia od dziecka, by wejść na tą drogę mesjańską, wynagradzania Dwóm Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi przez Przeczyste Serce św. Józefa....

Dzieci Boże módlcie się adorując Mojego Syna, póki jeszcze jest Żywy w Eucharystii.

Zamawiajcie Msze Święte wynagradzające Dwóm Najświętszym Sercom przez Przeczyste Serce św. Józefa, św. JPII i wszystkich świętych, szczególnie ze św. Magdaleną, by zadość uczynić za te grzechy Sodomy i Gomory, bym mogła ochronić mój lud wybrany NOWE JERUZALEM POLSKĘ.

29VI2019r.

Msze Święte zamawiać, pokutę narodową ogłosić wy arcybiskupi, biskupi, kapłani, pielgrzymki do Królowej Korony Polskiej i Litwy; organizować, przebłagania, procesje pokutne i suplikacje w miastach i wsiach.

Tego żądam, to może jeszcze POLSKĘ WYBRANĄ, NOWE JERUZALEM uratować, bo taka jest WOLA ŚWIĘTA BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO. Kocham was, kocham was, ale czy MNIE KRÓLOWI dacie koronę wg wcześniejszych pouczeń na tym portalu internetowym DM Św. JPII podanych i innych orędziach z woli Bożej danych, przez BOGARODZICĘ DZIEWICĘ WYPROSZONYCH?


3VIII2019 Już wkrótce będą widoczne SŁUPY OGNIA w MEDIUGORIE, GARABANDAL, RZYMIE- WIELKIE OSTRZEŻENIE wam Apostołowie czasów Nowej Ery Ducha Świętego o z n a j m i a m.

Czas wielkich przemian dla ducha i ciała w przyrodzie, kataklizmy się nasilą, ogień będzie buchał, strach spadnie na moje nieroztropne dzieci. Ludu mój bardzo pragnęłam was ocalić, dzieci Mojego Królestwa, któremu na imię POLSKA - Nowe Jeruzalem.

A jednak Moje czekanie PRZEDŁUŻA się na tą godną INTRONIZACJĘ MOJEGO SYNA KRÓLA WSZECHŚWIATA SYNA MARYI W KAŻDYM SERCU, RODZINIE W POLSCE I LITWIE I WSZYSTKICH NARODÓW MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO.

Błogosławię byście wytrwali w wierze ojców waszych, zachowali tradycję chrześcijańską, nie zmieniając Reguły Konsekracji CIAŁA MEGO I KRWI MOJEJ. Tej ofiary, która was umacnia, oczyszcza szlifuje serca wasze, jak te drogocenne kamienie perły....

Tą Regułą, którą podałem przez moją oblubienice AMM od Apokalipsy powielajcie, propagujcie, to jest ratunek nawet dla tych nierozsądnych, nieroztropnych dzieci, jak i wybrańców na mojej niwie pracujących w E.P. którzy dobrze wiedzą w czym jest rzecz, ale nie słuchają natchnień Ducha Świętego, który podaje swoje poznania co do tej sprawy wagi życia i śmierci, co już wkrótce się dokona.....

I tylko okrycie się Świętym Szkaplerzem Mojej Umiłowanej Matki i MOJĄ PRZENAJDROŻSZĄ KRWIĄ was ochroni od złego ducha. Słuchajcie, nastawcie uszu co mówi mocą Ducha Świętego Ja Jezus Chrystus Syn Boga Żywego.

14/15 VIII2019

Mówię: pokój wam, pokój, pokój. I o ten pokój w sercach waszych w rodzinach w Polsce, Moim Królestwie módlcie się nieustannie; mówiąc: VIVA MARYJA, VIVA RE, CHRYSTUS KRÓL POLSKI, chciało by się to usłyszeć częściej i by to wołanie -Zawierzenia ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH PRZYRZECZEŃ było realizowane w praktyce , a nie tylko w słowach....

Mówię, mobilizujcie się do walki z ANTYCHRYSTEM, który na was napadnie znienacka, tworzyć mury obronne, Adoracje Najświętszego Sakramentu, „Różaniec do granic” i na to nie pozwoliliście o co moje wybrane dzieci zabiegali bardzo. Pytam, dlaczego? To Jest „Armata” na ten czas walki z Antychrystem.

Ostanie wezwanie Moje jest do was dzieci. Do niewoli szatana na zatracenie wasze dusze wpadną w ogień piekielny jeziora siarki. Opamiętajcie się wzywam, to jest MOJE ostatnie na ten czas wezwanie! Wybierajcie sami: piekło, niebo lub czyściec.

Ludu Mój opamiętaj się co czynisz? Wy , którzy odeszliście dla kilku denarów nawróćcie się, czekam i to wam oznajmiam, zagubiliście się - czekam, ale Jestem już, już „we drzwiach” jak mówicie. Czy zdążycie przebłagać MÓJ MAJESTAT za to zło co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to MNIE uczyniliście: pedofilia, homo seks, grzechy Sodomy i Gomory wołają o pomstę do nieba.

I to niebawem nastąpi Sąd, by Mój gniew sprawiedliwy w ciszy został wykonany. Skorupa ziemi się poruszy, ogień będzie leciał z nieba, część godnych dzieci Matka Najświętsza ukryje w Arce Swojego Niepokalanego Serca. Dzieci małe zostaną zabrane do nieba. Was, co chcecie działania Antychrysta, doświadczy pożoga i trwoga......

08.O9.2019r.

W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. POZDRAWIAM WAS DZIECI UMIŁOWANEJ MATKI NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POKOJU WSZECHŚWIATA, ZŁĄCZONYCH PRZEZ MOJE „OŁAWSKIE OBJAWIENIA”. Tak AMM, ty też jesteś jedną z nich, bo tam dokonało się twoje uzdrowienie, złączenie mistyczne, więc zaślubiny z BOGIEM w TRÓJCY JEDYNYM przez MOJE przygotowanie twego serca do miłości Boga i bliźniego... Należy się też słowo przepraszam dla wszystkich moich dzieci, którzy tam/ do Oławy/ przyjeżdżali, uwierzyli, a szczególnie rodzinie Pana Domańskiego, która była bardzo prześladowana, Mój wybrany syn torturowany na różne sposoby psychiczne i fizyczne..

15IX 2019r.

OJCZYZNA WASZA POD KRZYŻEM z inicjatywy zaangażowanych świeckich z pomocą biskupów choć nie wszystkich- wyprosiła wiele, bo Moje dzieci wybrane błagały mocą różańca świętego.... Tak trzeba stanąć na wysokości zadania, które wam dane na te czasy, trudne czasy prześladowań w Ojczyźnie Waszej szczególnie kapłanów i ich ogarniać modlitwą i postem wspierać.... Tak Mario Michalino od Apokalipsy - kula ziemska pęknie, tą wizję widziałaś podczas czwartej pielgrzymki do ziemi świętej..... I tak się stanie, bo nie można dłużej czekać. Ta wasza opieszałość w działaniu na rzecz BOGA i człowieka w miłości już skończyła się..... A to dziecko moje nawiązuje do Watykanu, Antychryst ten tron przyjmuje, a kościół pójdzie za nim - ten fałszywy, wy więc zejdziecie do katakumb, podziemia, gdzie prawdziwa Msza Święta wg reguły MOJEGO SYNA PODANEJ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, BĘDZIE SPRAWOWANA I PRZETRWA W MAŁYCH GRUPKACH, WYBRANYCH KAPŁANACH, KTÓRZY POTAJEMNIE EUCHARYSTIĘ BĘDĄ PONAWIAĆ W DM św. JPII I INNYCH ŚWIĘTYCH. To już się zbliża ten czas prześladowań ucisku moich dzieci.

Ale ufajcie wybrane dzieci moje, wam jest dane wytrwać i święci Aniołowie Moi będą mieć nad wami pieczę, poślę Mojego Anioła Pokoju, który jest Miłością i będzie wam przewodził, gdy antychryst się objawi. Wilków przebranych w owcze skóry poznacie po pieczęci czarnego krzyża na czołach opieczętowanych demonów w ludzkiej skórze po znaku bestii.

Wybranych moich po Pieczęci Boga Żywego- znak rozpoznawczy Biała Hostia na czole i Mój Święty Różaniec na szyi, znak Krzyża Świętego na piersiach i jeszcze Moja sukienka tj. szkaplerz święty. Trwajcie w pokoju, tak uzbrojeni z łaski Bożej niczego wam nie zbraknie, ufajcie dzieci Moje, czas się zbliża WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZEZ TĄ INTERWENCJĘ PRZEŚWIETLENIA SUMIEŃ.

Będzie podział wielki, kto przeznaczony i zapisany w księdze życia ten przetrwa, a kto dany na męczeństwo, na przelanie krwi w obronie wiary katolicko - chrześcijańskiej, to tak się stanie, a wszystko w miłości Bożej zanurzone jest.

22-26 IX2019r.Tylko osoby konsekrowane są powołane do tej dystrybucji Hostii świętych, gdzie w każdej cząstce konsekrowanego chleba jest obecny Chrystus Syn Boga Żywego i przyjmowanie do ust i na kolanach...

Jedyna droga jaka pozostała to zwrócić się do Chrystusa Króla i w Wolnej Elekcji ogłosić GO KRÓLEM POLSKI -LUDU MARYI KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ. To uczynić trzeba, ale trzeba przywódców katolickich mądrych mądrością Boga Wszechmogącego, berło i korona dana w wielkim zaufaniu. To was i wasz kraj obroni od tego plugastwa LOBBY, UPOZATORÓW RZĄDZĄCYCH NIE POLSKIEGO POCHODZENIA I EPISKOPATU ŻYDOWSKIEGO. .

14/15 października 2019r.

14/15 października 2019r.

MM córko moja z FZŚ, trzeba postu, modlitwy uniżenia, wolnej woli by ocalić jednostki, które same nie dadzą rady. To jest agonia kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, apostolskiego. Ale jak powiedział Pan Jezus Syn Boga Żywego; mają wolną wolę, to jest próba dla całego kościoła, a szczególnie dla was Polaków, których Bóg w Trójcy Jedyny wybrał, by poprowadzić Kościół święty przez zwołanie tego Soboru w Licheniu- konklawe nowe i wybór Piotra. Bo ta „pietra”, która rządzie na Watykanie fałszywa jest - szybko to wszystko runie.

Wy macie wielkie zadanie, jak was zostanie bardzo mało po Prześwietleniu Sumień, to wtedy wasza miłość, wierność, nadzieja do zjednoczenia w Chrystusie Panu zwycięży. Czego wam życzę Ja Święty Franciszek, który zawsze trwał na posterunku miłości do Boga i bliźniego i wy tak czyńcie. Niech was błogosławi Bóg WSZECHMOGĄCY, NIECH WAM OKAŻE SWOJE OBLICZE I NIECH ZMIŁUJE SIĘ NAD WAMI. AMEN. AMEN. AMEN.


18X2019r.
Wolna Elekcja na Błoniach Krakowa to jest „pospolite ruszenie” Narodu, Ludu Mojego, którego jestem przede wszystkim Matką. To jest Mój „APEL NADZWYCZAJNY”, by tą Intronizację Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski dokonać. I to jest dziecko Moje jedyna szansa na przetrwanie w obliczu III wojny światowej....

A Matka Boża mówi: „Uczyńcie wszystko co mówi Mój Syn” , a Syn Boży mówi tak w Słowie Bożego pouczenia Mojej Umiłowanej Matki Hetmanki Waszego Narodu co do tej Wolnej Elekcji: „Przygotować tron dla Króla Polski”.

22X2019r.

Z jaką wiarą zamanifestujecie miłość do Chrystusa Króla waszych serc na Błoniach Krakowa w tej Wolnej Elekcji to takie będzie ZWYCIĘSTWO.

Błogosławię, w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. I mówię z łaską Bożą trzeba współpracować na chwałę Boga Ojca Przedwiecznego i z tymi z grup intronizacyjnych krakowskich rozmawiać i przeprosić za swoje zachowanie, bo włączą się do tej misji Stowarzyszenia smoleńskiego, o które prosi Sam Król Polski Jezus Chrystus. To podpowiada święty Anioł Stróż Polski AVE.
Bóg zapłać św. JP. II za Twoje błogosławieństwo i święte słowo pouczenia, uniżona służebnica Najświętszej Dziewicy Matki Chrystusa Króla Polski- ufam, oraz Twoja podopieczna - napisz sekretarka.

A propos korony. Korona dla Chrystusa Króla Polski i sarkofag na relikwie z inicjatywy ojca Tadeusza Kiersztyna były przygotowana przez mieszkańców Krakowa, którzy kochają S.B. Rozalię Celakówną. A więc figura Chrystusa Jezusa w Kościele Najświętszego Serca jest, korona jest, brakuje tylko berła. Trzeba przygotować, procesyjnie doczesne szczątki przenieść do tego Kościoła - co jest wolą ludu, a lud tu jest najważniejszy. Jeżeli biskup miejsca tego nie uczyni, to proszę niech dokona tej procedury abp Jan Paweł LĘGA.

Grupa intronizacyjna krakowska- Stowarzyszenie „Róża”, niech to przygotuje. I nie ma się czego bać. Wola ludu Bożego jest święta i niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Macie wiele możliwości, tylko prosić Boga w Trójcy Jedynego, by Jezus Chrystus Syn Boga Żywego zechciał przyjąć to mianowanie na Króla Polski. To musi być Akt wielkiej waszej miłości, rodacy moi, ludu Polski wierny tradycji, zachowujący wiarę z pokolenia na pokolenie.

Niech mieszkańcy Krakowa Mojego Krakowa wszystko zrobią, aby się to dokonało. Moje miasto, Mój Kraj, ufam, że nie zawiedziecie. Następna rocznica niepełnej Intronizacji Chrystusa Króla w Łagiewnikach – to wszystko można połączyć, tylko chcieć trzeba EXL w EP- ale o mądrość Bożą prosić trzeba Ducha Świętego.

9XI2019r.

Ja KRÓLOWA KORONY POLSKIEJ błogosławię wszystkie moje wybrane dzieci, które w obliczu zagrożenia OJCZYZNY winne zamanifestować swoją miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Błoniach Krakowskich stając w prawdzie przy „Jego Majestatu Tronie”.

TO JEST WIELKA CHWILA DZIEJOWA, by burza dziejowa nie dotknęła waszych serc, które trzeba oczyścić w sakramencie pokuty jak powiedział Mój Syn do proroka Cypriana Polaka, bo Mały Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień” zbliża się nieuchronnie. Sprawiedliwość Boga w Trójcy Jedynego jest święta i dokona się w wielkim milczeniu, a Was wszystkich ogarnie wielka trwoga.