Słowa o DM św. JPII

PDFPrintE-mail

There are no translations available.

 Słowa dla „Domów Modlitwy św. JPII”


Słowo wprowadzające

„Domy Modlitwy św. JPII” - to twierdza  schronienia na czas PRZEŚLADOWANIA kościoła świętego  tego autentycznego, który będzie musiał zejść do podziemia to jest do domów prywatnych. Już święta Faustyna zapowiedziała wg/ dzienniczka nr.991 /26.II. 1937r./: "Dziś widziałam te święte tajemnice /Msze Święte/ były spełniane bez szat liturgicznych i po domach prywatnych”. „Domy Modlitwy” to nasza odpowiedź na apel św. JPII na jego pytanie duchowe zadane  na modlitwie w Bazylice św. Piotra na Watykanie  Alicji MM z zakonu św. Franciszka: "Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy Mojego Imienia".

Jest to tego Wielkiego Papieża dar dany tuż przed Jego beatyfikacją i będzie radością Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski i Jej Syna Chrystusa Króla Polski, a podwaliną w zakładaniu będzie św. Józef – patron Rodziny Nazaretańskiej. To będzie twierdza duchowa.

Gdy na tronie Piotrowym na Watykanie zasiądzie antychryst, który przewróci do góry nogami dotychczasową regułę "KONSEKRACJI CHLEBA I WINA" podaną przez SAMEGO JEZUSA CHRYSTUSA SYNA BOGA ŻYWEGO JEDNORODZONEGO, na rzekomą ucztę to jest mistyfikację eucharystii świętowania różnych religii /łączenia/, CO W OCZACH SAMEGO BOGA OJCA JEST OHYDĄ SPUSTOSZENIA zapowiadaną w proroctwach starego i nowego testamentu.

Dlatego trzeba się przygotować, bo prawdziwy kościół i wierni tradycji kapłani, którzy nie ulegną "Bestii" będą w okrutny sposób męczeni.  Gdy zostaną nazwani heretykami, te Domy Modlitwy będą ostojami wiary. Trzeba się przygotować  pod względem duchowym i materialnym: naczynia liturgiczne i szaty, hostie do konsekracji i wino. Potrzebne też będzie pożywienie tj. chleb suszony, kasze, ryż, konserwy i woda, które mocą błogosławieństwa sam BÓG pomnoży.

Wymogi powstawania DM ŚW. JPII  są proste.  Każda osoba bez względu czy świecka  czy we wspólnocie może swój DOM- Rodzinę zawierzyć, oddać na własność JPII - włączając się do modlitwy w dniach 2, 16, 22 każdego miesiąca wg JEGO polecenia. To jest  forma "Nowej Ewangelizacji", która sam zainicjował.


 Słowo Boże o "Domach Modlitwy św. JPII"
Alicja M.M. od Apokalipsy
|26.O6.2012.r. JEROZOLIMA TERRA SANTA

TAK JAK USŁYSZAŁAŚ PODCZAS ADORACJI U SIÓSTR  " ELŻBIETANEK - "Namaszczam cię na Apostoła Czasów  Ostatecznych.... "Masz odbierać moc Bożą i rozdzielać na braci i siostry swoje", dlatego też każdy otrzyma cząstkę swoją,  a idąc między siostry i braci niech czyni tak samo. Jest to bardzo wielka łaska, którą nie można zmarnować, to was będzie chronić od złego, bo już wkrótce całe bataliony zła zejdą na polską ziemię, ale jej nie przemogą bo jest MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO JEZUSA CHRYSTUSA SYNA CZŁOWIECZEGO.......

01.IV.2018r. Zmartwychwstanie Pańskie

Namaszczenie podczas okadzania Ołtarza.

"Słowo Boże": Namaszczam cię na Rycerza Mojego Serca Ja Chrystus Król Polski, twojej parafii, twojego serca i Rycerza Niepokalanego Serca Maryi Matki Kościoła w Polsce i na świecie przez Przeczyste Serce św. Józefa na te trudne czasy trzykrotnie, mocą Ducha Świętego i niech się tak stanie z woli Boga Ojca Przedwiecznego Syna Bożego II Osoby Boskiej i Mnie Ducha Świętego Ożywiciela. Przekaż to błogosławieństwo dla dzieci Moich wybranych z Domów Modlitwy św. Jana Pawła II i św. Józefa, oraz wszystkim, których św. Anioł Stróż ci poleci. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Dnia 04.04.2018r.

Maryja: 271 dni to jest ucisku dzieci moich nastąpi od dnia13 miesiąca, a więc tak jak usłyszałaś w Oktawie Bożego Miłosierdzia. Znak o północy Świetlisty Krzyż MOJEGO SYNA będzie widoczny. Trwać więc na modlitwie w Domach Modlitwy Św. Jana Pawła II i Św. Józefa w wyznaczonych miejscach i kościołach, tam gdzie wskaże przewodnik duchowy i was zaprowadzi. W ufności trwać wierząc w niezgłębione MIŁOSIERDZIE BOŻE. JA MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA WSKAŻĘ CZAS I OPIEKĘ DAM. MÓJ ŚWIĘTY SZKAPLERZ WAS OSŁONI. UFAJCIE DZIECI MOJE, CÓRY I SYNOWIE NAZNACZENI ZNAMIENIEM BOŻYM, PIECZĘCIĄ BOGA ŻYWEGO. UFAJCIE POWTARZAM, NIC ZŁEGO SIĘ WAM NIE WYDARZY. Gdyby ktoś z was nie dokonał spowiedzi świętej sakramentu pokuty - to ostatnie wezwanie już jest......................... Teraz trzeba ratować dusze zagrożone przyjmując Sakrament Eucharystii jako wynagrodzenie za nieroztropne i nierozważne dzieci Moje, a więc waszych najbliższych .

21-22X  2018r. Wizja „Dom” - Zabudowania na posesji J.B.  oczyszczone. Każdy kąt czysty, bo to jest Dom Króla Polski  i Królowej. Przybytek Pański oddzielony.   Tenda  zielona - to jest Namiot Spotkania jak  za dawnych czasów Starego Testamentu. Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”, O KTÓREJ MÓWIĄ PROROCTWA,  KSIĘGA DANIELA I APOKALIPSA  JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁCZEŚNI PROROCY KONSEKROWANI I ŚWIECCY- 3,5 ROKU WIELKIEGO UCISKU.... Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych ?

I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imienia św. Jana Pawła II” i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. A teraz razem ze Mną i twoim  Aniołem  Stróżem  złóż dziękczynienie mocą  Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w  „Domach” nazwanych tym imieniem.  I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen.

3XI2018/ I dziś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski i na Jej wszechmocną prośbę daję to święte pouczenie przez Jej najmniejszą służebnicę [Alicję MM od Apokalipsy] niewolnictwem złączoną z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM. Ta mała mistyczna róża codziennie trwająca na modlitwie 3 - 5 godzin, na kolanach uwielbia Mój Majestat, i to co powiedziała Ci na tej audiencji Moja i twoja Umiłowana Matka jest prawdą. "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie".

I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE”  nastąpi, a stanie się to wkrótce.

2XII 2018 Te Deum jako dziękczynienie, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS  Maryi  powtarzam i  wy tak czyńcie kochane dzieci  Maryi  Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ....

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".

25XII 2018 -. Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”.

5-I-2019 AMM „Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII.....

5-6 I 2019r.  Nie blokujcie łaski z nieba danej wyproszonej przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz was dusz maluczkich, uciśnionych, ale kochających Matkę Najświętszą i Mnie Jej Syna z Niewiasty zrodzonego.

3II 2019r. „I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE”  nastąpi, a stanie się to wkrótce” /św. JPII „3XI2018/.

--------