Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
216
346
426

-80

Odwiedziny
...1 430 986

Statut - założenia ogólne

PrintE-mail

There are no translations available. 

Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   nawiązujących do  Jego pontyfikatu  W te dni modlimy się następującymi modlitwami:


Litania Loretańska do NMP

Litania do św. Józefa

Różaniec -1 dziesiątek lub więcej

Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

Jeśli

Jeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII"  Jeśli zgłosi swój udział w modlitwie /imię lub inicjały/, staje się członkiem Internetowego Katolickiego Ruchu , w którym nie obowiązuje żadna struktura organizacyjna. Jedyną informacją w "Ruchu" jest to, że np. osoba o imieniu Anna lub Anna K, lub A.K. przyjęła program modlitewny i jest jednym z "DM" w podanej diecezji /wymienia diecezję/.

To anonimowe zgłoszenie danej osoby, którą zna tylko Bóg potwierdza wolę zgłaszającego, i powoduje wylew łaski Bożej, gdyż w momencie zgłoszenia, dana osoba korzysta z łask wypraszanych przez wszystkich tworzących "Domy Modlitwy św. JPII".Podane modlitwy to skarby Kościoła. Św. JPII pragnie je wydobyć z naszych zamkniętych serc i ofiarować za swoim pośrednictwem Bogu w intencjach naszych Rodzin, kapłanów i całego Kościoła oraz za chorych i cierpiących w czyśćcu.


Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św.JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach to może być dużym wyzwaniem.


Informacja o zapisie danego DM na stronie

Każdy DM jest wliczany do ogólnej liczby DM z danej diecezji, oraz do ogólnej liczby wszystkich DM  z Polski i zagranicy.

Zgłoszenie/ imię i pierwsza litera nazwiska, inicjały/ jest na stronie tylko do pewnego czasu, aby dana osoba wiedziała, że jest wpisana, ale potem te informacje są usuwane ze strony i pozostają tylko w "pamięci" św. Jana Pawła II.

Statut

"Domy Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"


I -Cel programowy i organizacyjny


 - Realizacja dziedzictwa duchowego JPII, na drodze Nowej Ewangelizacji.

  - Założenie w każdej diecezji minimum 100 "DM  św. JPII".

II -Cel modlitewny

 Pogłębienie modlitwy w rodzinach, jako podstawowego kanału łączności z Bogiem.     

III Formy modlitwy 

Modlitwa  indywidualna lub wspólnotowa  w rodzinie

---------

Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna   (1 lub 2,3,4....).


 


IV - Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św.  JP2:

1) O światło Ducha Świętego

2) Za ojczyznę, rodziny i młodzież

3) O powołania kapłańskie i zakonne

4) O ochronę życia poczętego                                                                                                                                 

5) Za chorych opuszczonych                                                                                                                                                  

6) Za dusze w czyśćcu cierpiące i konające


V

Ustalenia formalne


1.Ruch katolicki "DM  św. JP2" jest  ruchem internetowym  skierowanym do wszystkich wierzących, akceptujących proponowany program modlitewny. Łączy ludzi z różnych parafii, diecezji, krajów. Nie organizuje wspólnych spotkań, zjazdów, nie prowadzi ścisłej ewidencji uczestników, nie składa sprawozdań, itp. Przyjmuje jedynie zgłoszenie imienne, lub imię z dodaniem pierwszej litery nazwiska, lub tylko inicjały.

2. Ruch  jest formą "nowej ewangelizacji", która została zainicjowana przez papieża JPII, a którą wyłożył w Liście apostolskim «Novo millennio ineunte», ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000.  ZwróciłÂ  On wtedy uwagę, że  bardzo ważne jest popieranie różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej wiosny Ducha”. Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.3.Zgłoszenie przystąpienia danej osoby do programu modlitewnego proponowanego przez Kolegium DM jest dowolne i może realizować go  każdy wierny, bez względu na parafię, miejsce zamieszkania, dotychczasową obecność w innej wspólnocie modlitewnej itp. Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna.

4. Z chwilą powstania danego DM, jego uczestnicy koncentrują się   na modlitwie ofiarowywanej Bogu przez wstawiennictwo św. JPII.  Są zapraszani do przekazywania drogą e-mailową,   zgłoszeń, świadectw, uwag itp.

5. Krótki program modlitewny obowiązujący w Ruchu DM, stwarza warunki do uczestnictwa w nim osób, które na co dzień nie są w ścisłej łączności z Bogiem,  a nawet są w wyraźnym oddaleniu,  ale fascynacja osobowością św. JPII, może poprowadzić do rozpoczęcia, wznowienia lub umocnienia kontaktu z Bogiem.6.Uczestnictwo  w "DM" umożliwia korzystanie z łask wypraszanych przez wszystkich modlących się w całym Ruchu.

11.Rezygnacja z udziału w  Ruchu “Domy modlitwy” nie wymaga żadnej procedury formalnej.  Odbywa  się ona automatycznie, gdy przestajemy się modlić danym programem.  W  bezpośrednim przełożeniu jest to sprawa relacji między daną osobą a JPII.13.Przedstawiona formuła pozwala uczestnikom  DM  aktywnie realizować dziedzictwo duchowe JPII w globalnym obszarze kościoła, jako jedna z dróg do zbawienia. Pozwala danej osobie  rozszerzyć zakres modlitw o program DM, a tym samym bardziej podbudowywać się duchowo, bez konieczności rezygnacji z innych  form życia parafialnego. Kolegium Internetowego Ruchu Katolickiego"DM  św. JP2" . 8 XII 2011r. 

Uzupełnienia:  18V 2014, 26 XI 2014r., 8V2016,21XII 2018r. 16V2023r.-------------