Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
117
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 320

3)Misja Rozalii Celakównej wpisana w Apokalipsę

PDFPrintE-mail

There are no translations available.


Misja Rozalii Celakównej wpisana w Apokalipsę


Analiza pism S.B. Rozalii Celakównej  na tle  Słów Objawienia wskazuje, że jest to Misja wpisana w ostateczny czas przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa jako Króla. Pismo Święte mówi : „Lecz o owym dniu i godzinie nikt nie wie...”/Mt 24,36/.  Na tych słowach Bóg jednak nie kończy informacji o tym epokowym wydarzeniu. Resztę o rzeczach przyszłych ma dopowiedzieć Duch Święty. „On Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy... i oznajmi wam rzeczy przyszłe” /J16,120-14/.

Tajemnice czasów ostatecznych zostały zapieczętowane aż do odpowiednich wydarzeń i uwarunkowań w Księdze Daniela i w Księdze Objawienia danej Janowi Ewangeliście. Poniżej  fragmenty Słowa Bożego, nawiązującego do czasów ostatecznych i szczególnego działania Jezusa Chrystusa jako Króla królów  i Pana panów. Łączy się to ściśle z Misją Rozalii Celakównej, której celem jest wskazanie ratunku narodom, poprzez  jednoznaczny zwrot do Chrystusa Króla i uznanie Jego praw ewangelicznych.

Prorok Izajasz  przepowiada:
Oto dzień Pański nadchodzi okrutny,
Najwyższe wzburzenie i straszny gniew...
Dlatego niebiosa się poruszą
I ziemia się wstrząśnie w posadach
Na wskutek oburzenia Pana Zastępów
./Iz 13,9-10, 13-14/

W Apokalipsie św. Jana czytamy: „Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów” /
Ap. 17:14/.    

W innym miejscu fragment o Królu, który przyjdzie sądzić narody: „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto- biały koń, a ten co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy....A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody....A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan Panów”.../Ap. 19, 11-16/

Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza wskazuje na Chrystusa jako Władcę i Króla, który ukaże w odpowiednim czasie swoje prawa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panujących” /1T 6,13-17/.

W wizji „globu ziemskiego” z 4 VII 1939r.staje przed Rozalią mąż pełen powagi i majestatu, który w pewnym momencie mówi, że „Przyjdzie straszna katastrofa na świat- jak zaraz zobaczysz”. Rozalia widzi kulę ziemską z wyraźnymi granicami części świata i z poszczególnymi w nich państwami. W pewnej chwili powstaje straszliwy huk, owa kula pąka. Rozalia opisuje:

 Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak wulkan, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Rozalia pyta, czy to oznacza koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to piekło? Otrzymuje odpowiedź: To nie jest koniec świata, ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia”./ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 89, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Później padło wyjaśnienie, dlaczego tak się stanie:

 „Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potomna ziemię, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełnione w sposób najohydniejszy”.../j.w.293/. Rozalia odczuwała, że świat stoi przed wielką odpowiedzialnością za swoje los! Kiedyś po komunii świętej, pełna obaw spytała Jezusa, co to ma znaczyć? Otrzymała pouczenie: „Tak się dziecko, stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Boga” /j.w.89/.

Z obszaru kultu Chrystusa Króla Jezus przestrzega: Te państwa ostoją się tylko, które mnie uznają swym Królem /j.w.-89/...Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy! /j.w.-88/.

Do pomocy powołuje Jezus  proroków, poprzez których woła do nas jak wtedy  o północy do ewangelicznych  panien, czekających na  oblubieńca: Pan  młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”! /Mt 25.6/.

Ewangeliczną panną jest   Rozalia Celakówna  /mistyczka, prorok, przyszła święta/, poprzez którą Jezus głosi Polsce i światu  warunki ratunku. Są one trudne i ostateczne. Początkowo rozumiano je jako te , które wymagają oddania Polskę Sercu Jezusowemu. Bóg powoli rozszerzał rozeznanie odnośnie Jego słów o  Intronizacji.  Kamieniem milowym był  diecezjalny proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej, który w latach 1996-2007 odbył się w Krakowie. Podpisem ks. kard. Stanisława Dziwisza, polska mistyczka została uznana Sługą Bożą. Zebrane dokumenty przekazano do Stolicy Apostolskiej, celem kontynuowania dalszego trybu beatyfikacyjnego. Od tego momentu rozpoczęła się wielka ofensywa organizacyjna i duchowa dla Chrystusa Króla Polski. Obejmowała ona powstawanie wspólnot   intronizacyjnych propagowanie materiałów informacyjnych,  kongresy i bardzo szeroki szturm modlitewny/marsze,  adoracje, nowenny, nabożeństwa intronizacyjne, msze nowennowe  itp. Bardzo trudny lecz odpowiedzialny dialog  prowadzony na różnych szczeblach życia religijnego w Polsce przyniósł owoc jakim stał się „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na  Króla i Pana” w 2016r. Będzie on wielkim wsparciem duchowym dla Polski, ale nie nawróci wszystkich przeciwników Chrystusa. Dopiero groźba zagłady świata zmieni całkowicie  nastawienie Narodu Polskiego do Boga.


Apokaliptyczne zagrożenie bytu narodowego?

Teksty „pękniętego globu" Rozalii Celakównej synchronizują z potwierdzonymi słowami Jezusa do Anny Dąbskiej, mistyczki z Warszawy. Również one mówią o wielkim zagrożeniu które czeka świat a w tym i Polskę. Wtedy, kiedy Apokalipsa stanie nam przed oczami jako realna, zaskakująca smutna rzeczywistość, wtedy zjednoczymy się przy boku Maryi i autentycznie jako Matkę Narodu i Królową, będziemy błagać o ratunek.

 

 

Anna Dąbska„1.05.83 JEZUS: „Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia”

/Anna- „Boże wychowanie”- str.141, wyd.  II, wyd. WAM, księża Jezuici, ul Kopernika 26, 31-501 Kraków/Nihil obstat. Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego ks.Mieczysław Kożuch SJ. Kraków. 14 VII 1993r. L..dz. 100/93/.

W świetle powyższych /i wielu innych  / tekstów widzimy wielką potrzebę dalszej  realizacji Misji Rozalii Celakównej, która jest centralną drogą do ratunku Polski i świata. Realnie przedstawia zagrożenia i wskazuje na Jezusa-jedynego Króla, który może Polskę  uratować.  Przyjmując w 2016r. z inicjatywy Kościoła „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na  Króla i Pana”, miejmy w sercu 2 cele do zrealizowania poprzez dalszą modlitwę i ewangeliczne, codzienne świadectwo wiary:
1)Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakówej
2) Druga część Intronizacji – Pełna koronacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Wtedy Polska i inne państwa /nie wszystkie/  przyjmą  Prawo Boże. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panujących” /1T 6,13-17/.

Króluj nam Jezu Chryste, Królu Polski!!

=========

  

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Misja Rozalii Celakównej wpisana w Apokalipsę

....Analiza pism S.B. Rozalii Celakównej  na tle  Słów Objawienia wskazuje, że jest to Misja wpisana w ostateczny czas przygotowania na powtórne przyjście Chrystusa jako Króla. Pismo Święte mówi : „Lecz o owym dniu i godzinie nikt nie wie...”/Mt 24,36/.  Na tych słowach Bóg jednak nie kończy informacji o tym epokowym wydarzeniu. Resztę o rzeczach przyszłych ma dopowiedzieć Duch Święty. „On Duch Święty doprowadzi was do całej prawdy... i oznajmi wam rzeczy przyszłe” /J16,120-14/.

Tajemnice czasów ostatecznych zostały zapieczętowane aż do odpowiednich wydarzeń i uwarunkowań w Księdze Daniela i w Księdze Objawienia danej Janowi Ewangeliście. Poniżej  fragmenty Słowa Bożego, nawiązującego do czasów ostatecznych i szczególnego działania Jezusa Chrystusa jako Króla królów  i Pana panów. Łączy się to ściśle z Misją Rozalii Celakównej, której celem jest wskazanie ratunku narodom, poprzez  jednoznaczny zwrot do Chrystusa Króla i uznanie Jego praw ewangelicznych.

Prorok Izajasz  przepowiada:
Oto dzień Pański nadchodzi okrutny,
Najwyższe wzburzenie i straszny gniew...
Dlatego niebiosa się poruszą
I ziemia się wstrząśnie w posadach
Na wskutek oburzenia Pana Zastępów
./Iz 13,9-10, 13-14/

W Apokalipsie św. Jana czytamy: „Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów” /
Ap. 17:14/.    

W innym miejscu fragment o Królu, który przyjdzie sądzić narody: „Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto- biały koń, a ten co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i walczy....A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody....A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan Panów”.../Ap. 19, 11-16/

Święty Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza wskazuje na Chrystusa jako Władcę i Króla, który ukaże w odpowiednim czasie swoje prawa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panujących” /1T 6,13-17/.

W wizji „globu ziemskiego” z 4 VII 1939r.staje przed Rozalią mąż pełen powagi i majestatu, który w pewnym momencie mówi, że „Przyjdzie straszna katastrofa na świat- jak zaraz zobaczysz”. Rozalia widzi kulę ziemską z wyraźnymi granicami części świata i z poszczególnymi w nich państwami. W pewnej chwili powstaje straszliwy huk, owa kula pąka. Rozalia opisuje:

 Z jej wnętrza wybuchnął ogromny ogień, za nim polała się obrzydliwa lawa jak wulkan, niszcząc doszczętnie wszystkie państwa, które nie uznały Chrystusa. Widziałam zniszczone Niemcy i inne zachodnie państwa Europy. Rozalia pyta, czy to oznacza koniec świata, a ten ogień i lawa, czy to piekło? Otrzymuje odpowiedź: To nie jest koniec świata, ani piekło, tylko straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia”./ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 89, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Później padło wyjaśnienie, dlaczego tak się stanie:

 „Zniszczenie będzie wielkie wskutek grzechów, które się rozlały jak potomna ziemię, więc muszą być krwią zmyte, zwłaszcza tam, gdzie były popełnione w sposób najohydniejszy”.../j.w.293/. Rozalia odczuwała, że świat stoi przed wielką odpowiedzialnością za swoje los! Kiedyś po komunii świętej, pełna obaw spytała Jezusa, co to ma znaczyć? Otrzymała pouczenie: „Tak się dziecko, stanie, jeżeli ludzkość nie zwróci się do Boga” /j.w.89/.

Z obszaru kultu Chrystusa Króla Jezus przestrzega: Te państwa ostoją się tylko, które mnie uznają swym Królem /j.w.-89/...Trzeba wszystko uczynić, by Intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek Miłości Jezusowej na te ostatnie czasy! /j.w.-88/.

Do pomocy powołuje Jezus  proroków, poprzez których woła do nas jak wtedy  o północy do ewangelicznych  panien, czekających na  oblubieńca: Pan  młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”! /Mt 25.6/.

Ewangeliczną panną jest   Rozalia Celakówna  /mistyczka, prorok, przyszła święta/, poprzez którą Jezus głosi Polsce i światu  warunki ratunku. Są one trudne i ostateczne. Początkowo rozumiano je jako te , które wymagają oddania Polskę Sercu Jezusowemu. Bóg powoli rozszerzał rozeznanie odnośnie Jego słów o  Intronizacji.  Kamieniem milowym był  diecezjalny proces beatyfikacyjny Rozalii Celakównej, który w latach 1996-2007 odbył się w Krakowie. Podpisem ks. kard. Stanisława Dziwisza, polska mistyczka została uznana Sługą Bożą. Zebrane dokumenty przekazano do Stolicy Apostolskiej, celem kontynuowania dalszego trybu beatyfikacyjnego. Od tego momentu rozpoczęła się wielka ofensywa organizacyjna i duchowa dla Chrystusa Króla Polski. Obejmowała ona powstawanie wspólnot   intronizacyjnych propagowanie materiałów informacyjnych,  kongresy i bardzo szeroki szturm modlitewny/marsze,  adoracje, nowenny, nabożeństwa intronizacyjne, msze nowennowe  itp. Bardzo trudny lecz odpowiedzialny dialog  prowadzony na różnych szczeblach życia religijnego w Polsce przyniósł owoc jakim stał się „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na  Króla i Pana” w 2016r. Będzie on wielkim wsparciem duchowym dla Polski, ale nie nawróci wszystkich przeciwników Chrystusa. Dopiero groźba zagłady świata zmieni całkowicie  nastawienie Narodu Polskiego do Boga.

Apokaliptyczne zagrożenie bytu narodowego?

Teksty „pękniętego globu" Rozalii Celakównej synchronizują z potwierdzonymi słowami Jezusa do Anny Dąbskiej, mistyczki z Warszawy. Również one mówią o wielkim zagrożeniu które czeka świat a w tym i Polskę. Wtedy, kiedy Apokalipsa stanie nam przed oczami jako realna, zaskakująca smutna rzeczywistość, wtedy zjednoczymy się przy boku Maryi i autentycznie jako Matkę Narodu i Królową, będziemy błagać o ratunek.

 

 

Anna Dąbska„1.05.83 JEZUS: „Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy kiedy stanie przed wami groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) – wtedy lęk o życie stłumi wszelkiej inne pragnienia”

/Anna- „Boże wychowanie”- str.141, wyd.  II, wyd. WAM, księża Jezuici, ul Kopernika 26, 31-501 Kraków/Nihil obstat. Przełożony Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego ks.Mieczysław Kożuch SJ. Kraków. 14 VII 1993r. L..dz. 100/93/.

W świetle powyższych /i wielu innych  / tekstów widzimy wielką potrzebę dalszej  realizacji Misji Rozalii Celakównej, która jest centralną drogą do ratunku Polski i świata. Realnie przedstawia zagrożenia i wskazuje na Jezusa-jedynego Króla, który może Polskę  uratować.  Przyjmując w 2016r. z inicjatywy Kościoła „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa na  Króla i Pana”, miejmy w sercu 2 cele do zrealizowania poprzez dalszą modlitwę i ewangeliczne, codzienne świadectwo wiary:
1)Beatyfikacja S.B. Rozalii Celakówej
2) Druga część Intronizacji – Pełna koronacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski.

Wtedy Polska i inne państwa /nie wszystkie/  przyjmą  Prawo Boże. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panujących” /1T 6,13-17/.

Króluj nam Jezu Chryste, Królu Polski!!

=========