Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
164
488
469

+19

Odwiedziny
...1 293 367

8)Anioł Stróż Polski- potwierdzone orędzia

PDFPrintE-mail

There are no translations available.Anioł Stróż Polski


/Potwierdzone orędzia /

                                                   Fragmenty przekazów na podstawie   książki posiadającej imprimatur:

Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”, str. 90, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/.

Wybór i opracowanie tematyczne-Kolegium "DM św. JPII".


Zapowiedź orędzi

13/14 kwietnia 2009

Adam-Człowiek: W nocy zbudził mnie głos, który powiedział do mnie:


"Posłuchaj, człowiecze i nie lękaj się niczego. Oto ja posyłam do ciebie Mojego Anioła, który jest Aniołem Stróżem narodu, w którym się urodziłeś, aby on prowadził ciebie w twojej misji.Będziesz słuchał Jego słów i Jego wskazówek, bo pragnę, aby Moje dzieci tego narodu usłyszały słowa Prawdy i upadły na kolana".


Z tych słów, które dotarły do mnie w postaci światła, wyszła postać, która promieniowała pulsującym światłem. Święty Anioł trzymał w ręku złoty dzwoneczek, a Jego biała szata przepasana była niebieską szarfą. Zadzwonił jeden raz i powiedział: Święty Anioł:
"Nie bój się, jestem Aniołem Stróżem Polski. Bóg posyła mnie, bym przyniósł słowa otuchy i prawdy wiernym dzieciom tego narodu. Przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy Maryi- waszej Królowej oraz wielu Świętych- Bóg chce ratować wasz naród przed działaniem bestii, które wyszły z morza i otchłani"./str.9/Misja Rozalii  Celakównej, a orędzia od Anioła Stróża Polski

Potwierdzone orędzia od Anioła Stróża Polski są przedłużeniem  Misji Rozalii  Celakównej.   Wskazują one  centralny środek ratunku dla Polski/i świata/, tj. Intronizację Jezusa Chrystusa Jego osoby w Państwie Polskim przez władze państwowe i kościelne. Orędzia umacniają  nas na tej drodze, wskazują aktualne zagrożenia i podrywają do modlitwy, od której wszystko zależy. Ich związek z przekazami Rozalii jest oczywisty.


Anioł Stróż Polski: 10 X 2010    Ojciec Niebieski posyła wam nieustannie znaki, abyście je rozważali i byli czujni. Szczególnie teraz rozważajcie posłannictwo św. Faustyny, która wyprasza miłosierdzie  dla waszej Ojczyzny, jak również Rozalii, która otrzymała misję, w której Jezus upomniał się o swoje królestwo w waszym narodzie.

/str.47 / Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”. Orędzia z lat 2013-2014. Instytut wydawniczy św. Jakuba, sp. z o.o ul. Papieża Pawła VI nr 4, 71-459 Szczecin. Nihil obstat- ks. abp Andrzej Dzięga/.

12X 2010  Wróg walczy przeciwko Intronizacji...Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać Jezusa, który przemówił przez swoją  służebnicę Rozalię /j.w.48/.

 


Jasna Góra 15 X 2016r.   Pierwsza Intronizacja Chrystusa Króla w Polsce

Wielkie napięcia duchowo-emocjonalne i merytoryczne towarzyszyły Kościołowi w Polsce  przez wiele ostatnich lat  w sprawie „ Intronizacji Chrystusa Króla”. Padały pytania jakie zadawał kiedyś o. Dobrzycki Rozalii: jaka jest rola Jasnej Góry a jaka Krakowa?  Pierwsza odpowiedź przyszła 15 X 2016r. z Jasnej Góry. Wtedy przed swój Tron, Matka Boża wezwała 150 tyś. swoich dzieci na pierwszą Intronizację Chrystusa Króla w Polsce, na odczytanie po raz pierwszy Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana  podczas tzw. „Wielkiej Pokuty”. Po zakończeniu Eucharystii, przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki odczytał  „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Po raz pierwszy w historii Polski, podkreśliliśmy, że uznajemy Królewskie Panowanie Jezusa w Polsce:


Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie”.

Głos tej wielkiej deklaracja wybrzmiał ponownie 19XI 2016r. w Krakowie w Łagiewnikach oraz 20XI 2016r. we wszystkich parafiach katolickich Polski. Cytujemy 2 fragmenty z tekstów źródłowych, które świadczą, że była to Intronizacja - choć nie w pełni tego słowa znaczeniu.. Rozalia cytuje słowa Jezusa, który mówi, że „zbawienie dla Polski” przyjdzie przez Intronizację za sprawą Jasnej Góry i Maryi.

Pan Jezus do Rozalii 1 IV 1939r.  Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. / Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 207, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Drugi fragment od Anioła Stróża Polski także potwierdza rolę Jasnej Góry,  precyzuje jak ma wyglądać uznanie królewskiego panowania Syna Maryi na Jasnej Górze - poprzez „Akt”.

Anioł Stróż Polski-12 II 2012r. Wasza Królowa wybrała sobie Jasną Górę, abyście przed Jej Matczynym Tronem uznali królewskie panowanie Jej Syna; abyście poprzez ten akt pokazali, jak bardzo wam zależy na szerzeniu Królestwa Jej Boskiego Syna w waszej ojczyźnie pod Jego królewskim berłem” / Adam Człowiek „Oto czynię wszystko nowe”.....str.90/.

Ostatni werset  cytatu wskazuje także, że „szerzenie  Królestwa  Chrystusowego” ma być z podkreśleniem  roli królewskiego berła”. Mamy w ten sposób zaproszenie do  przeprowadzenia  Intronizacji pełnej, zupełnej.   W tekstach Rozalii mamy określenie:  „ w zupełności  przez Intronizację,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”. 
Kraków Katedra na Wawelu-miejsce  przyszłej pełnej

Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce

„z Rządem na czele”!


O takim  jak w powyższym tytule wypełnieniu planów Bożych w Polsce czytamy w pismach Rozalii Celakównej oraz w  orędziach od Anioła Stróża Polski.

Anioł Stróż Polski  12 IV 2013 : Polacy! Spójrzcie, że droga do uznania królewskiego panowania Króla Wszechświata w waszym narodzie prowadzi z Jasnej Góry - z Serca Matki - do Katedry na Wawelu, sanktuarium Kościoła i narodu /j.w.130/.

Dwuetapową Intronizację symbolizuje wizja z 12 IV 2013r. Jeden obraz dotyczy Kaplicy na Jasnej Górze, a drugi Katedry na Wawelu. W sumie obydwa miejsca tworzyły "jedną całość”.


12 IV 2013 Wizja Adama –Człowieka:

„Podczas modlitwy ukazało się światło, które zaczęło mnie ogarniać. W tym świetle ukazał się Anioł Stróż Polski-tym razem z mieczem w ręku. Jego spojrzenie było poważne, ale jednocześnie bardzo ciepłe. Wyciągnął lewą rękę i powiedział: - Pochyl głowę człowiecze. Uczyniłem jak Anioł mi polecił i w pewnej chwili zauważyłem, że znajduję w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. W kaplicy było czterech mężczyzn ubranych w alby, za nimi dwóch kapłanów ubranych w szaty liturgiczne, a jeszcze dalej za nimi- dwóch hierarchów bez szat liturgicznych, lecz z pastorałami. Wszyscy oni byli gotowi, aby uformować procesję. Z tabernakulum wychodziły promienie białe i czerwone, które ogarniały cała kaplicę. Na ołtarzu ujrzałem insygnia królewskie, złożone na żółtej poduszce. Korony nie widziałem, a tylko berło i jabłko królewskie. Teraz dopiero zauważyłem, że z tyłu za mną klęczą ludzie i to już nie była kaplica na Jasnej Górze, lecz Katedra na Wawelu, gdyż widziałem stalle i konfesję św. Stanisława. Miałem wrażenie, jakby to była jedna całość. Anioł Stróż Polski spojrzał na mnie i  powiedział:  


Nie dziw się, człowiecze. Tu, na Wawelu, Maryja potwierdziła swoją królewską władzę nad waszym narodem, ale swój Tron obrała na Jasnej Górze. Jako Królowa drogę do królewskiego panowania swego Syna przygotowuje z Jasnej Góry, aby utwierdzić Jego królewskie panowanie w Katedrze na Wawelu. /j.w.128/
Kiedy Intronizacja Chrystusa Króla w Polsce

„z Rządem na czele”?


Intronizacji Chrystusa Króla w Polsce „z Rządem na czele” oznaczać będzie deklarację na stosowanie prawa Bożego w Polsce. Czy stać nas na takie decyzje ustawodawcze i wykonawcze, gdy społeczeństwo jest tak ogromnie zróżnicowane w sprawach moralnych i polityczno- społecznych? Próby całkowitej ochrony życia poczętego w Polsce wywoływały nie jeden raz skowyt niektórych środowisk gotowych walczyć o swoją „wolność” do upadłego. Samej władzy też nie będzie łatwo wyzbyć się dotychczasowych form władzy i swojej żądzy.

Anioł Stróż Polski 12 IV 2012: Żadna partia, żadna formacja nie może  wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Pracodawcy. Dlatego intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa,  że  to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że Królestwo Chrystusa nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla. Szatan nie chce oddać swojej władzy dobrowolnie!

Wszędzie tam, gdzie on króluje, stosuje zasadę sprzeciwu i buntu przeciwko Boskiemu Królowaniu. Powtarza nieustannie swoje słowa: „Non serviam” /Nie będę służył/. Czy mówienie w pewnych kręgach, że „Jezus jest Żydem”, nie ma charakteru politycznego? Słowa Chrystusa, że  Jego Królestwo nie jest z tego świata, są opowiedzeniem się przeciwko kłamstwu, obłudzie i odrzuceniu Boga w tym świecie. Mali  i wielcy powinni stale pamiętać słowa Zbawiciela:<<Beze Mnie nie możecie nic uczynić>>/J15,5/j.w. 96/.....

12XII 2009 : Żądza władzy jest wielką pokusą i niestety wielu jej ulega. Lecz nie w rachunkach ekonomii ani w gospodarce jest ratunek dla Polski, a w zachowaniu wiary, w modlitwie i Intronizacji.... Intronizacja Serca jest tylko droga do intronizacji Chrystusa Króla- Którego  władzy narody i tak podlegają, jednak wasze przyzwolenie na Jego królewskie panowanie pozwala na urzeczywistnienie Jego władzy oraz przywrócenie Jego Praw i pokoju... /j.w.27/.

Polska zrealizowała już częściowo to pragnienie Nieba. Maryja pomogła nam byśmy na Jasnej Górze/15X2016r./, a następnie w Krakowie Łagiewnikach i w parafiach całej Polski /19 i 20 IX 2016r./dali Jezusowi „przyzwolenie”, aby Jego władza stała się rzeczywistością. Stało to się przez  Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

Czas „urzeczywistnienie Jego władzy” nie będzie jednak łatwy.  „Przyzwolenie” na królewskie panowanie Chrystusa dały jak na razie tylko władze kościelne. Kiedy to zrobią władze państwowe? Na centralnych uroczystościach ogłoszenia Jubileuszowego Aktu w Krakowie Łagiewnikach był tylko Prezydent oraz 2 przedstawicieli Rządu i to na zasadzie prywatnego uczestnictwa.  Droga do Intronizacji „z Rządem na czele” nie wygląda  zbyt obiecująco. Bóg więc zapowiada przez Anioła  Stróża cierpienie całej Polski- w wyniku którego nawrócą się wszyscy.

Anioł Stróż Polski 12 V 2009 Bądźcie jednak pewni, że  w historii Polski stale realizują się dzieje Jezusa Chrystusa. Naród polski musi zatem przejść  swoją chwilę opuszczenia na krzyżu- ale także  wielki moment "zmartwychwstania"... /j.w.12/

12 V 2014 Polacy! Nie porzucajcie krzyża, który jest znakiem zwycięstwa i prawdziwym "zmartwychwstaniem" Prawdy. Dźwigajcie go do końca i nie szukajcie innej, łatwiejszej drogi. Nie bądźcie ślepi! Nie ufajcie tym, którzy obiecują wam materialne szczęście oraz fałszywą tolerancję. /j.w.160. 161/.
Oczyszczenie Polski poprzez krzyż i  oczyszczający ogień!!

Zmiana cywilizacji i nowy ład społeczny!!


Wizja „pękniętego globu” opisana przez Rozalię Celakównę jest obecnie bardziej aktualna, niż w  1938 r, gdy była zapisywana. Świat jeszcze bardziej odszedł od Boga od Jego Praw. W większości krajów Europy, nie buduje się nowych świątyń, zamyka się je  i przeznacza  na inne cele lub po prostu rozbiera i ślad  po nich ginie. Istnieje też coraz większe  zagrożenie ze strony islamu. Do zagrożeń duchowych dochodzą globalistyczne zagrożenia fizycznego zniszczenia świata przez konflikty interesów w wielu rejonach. W arsenałach broni są tysiące rakiet z głowicami atomowymi, które mogą dolecieć w zamierzone cele oddalone o kilka tyś. kilometrów. Papież Franciszek określił, że świat już jest w stanie wojny. Bóg więc nie ma na co czekać. Chce  jeszcze ratować resztę swoich dzieci i mówi również współcześnie, że nastąpi oczyszczenie świata. Rozpocznie się ono od Polski. Będzie ono krótkie, ale bardzo intensywne, a wszystko po to, aby nawrócić wszystkich swoich przeciwników z różnych środowisk politycznych, społecznych i religijnych itp. Pochylmy się z uwaga nad poniższymi słowami, gdyż brzmią bardzo wyraziście.

Anioł Stróż Polski 12 I 2012 Przez Polskę przejdzie jedna oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi  na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga. /j.w.88/

Po   oczyszczeniu Polska będzie pierwszym państwem, które wejdzie na drogę Królestwa Chrystusowego. Nie wiemy jak to się stanie, ale musi Bóg szykować wielkie oczyszczenie skoro w miejsce demokracji przyjdzie nowa cywilizacja oparta na Prawach Królestwa Chrystusowego.

12V2014: Królestwo Chrystusowe to nie demokracja, ale nadprzyrodzony porządek Łaski, za którym tęskni całe stworzenie /j.w.160/.


12 IV 2011  Nie bójcie  się iść "pod prąd, bo ta cywilizacja przeminie....Pamiętajcie jednak. że gdy Chrystus Król stanie pośród was w sprawiedliwości i miłości , to stworzy nowy ład. /j.w.64/

Należy przypomnieć, że według zapisów Rozalii, Królestwo Chrystusowe wyjdzie z Krakowa. Można się domyślać, że to będzie po Intronizacji w Katedrze na Wawelu, które ma być wydarzeniem na skalę świata.  Potwierdzają to następujące słowa:

12 II 2014 .Pierwsze miejsce to Tron Królowej, który zawsze był miejscem przynoszącym nadzieję i wiarę w zwycięstwo, a drugie - Kraków, z którego wyjdą odnowione prawa  sprawiedliwości dla pozostałych narodów. /j.w.153/
Zadanie dla Polski wobec innych narodów


Bóg pragnie zbawienia  wszystkich narodów. Jednak do tego potrzeba zgody człowieka, zgody narodów, władz państwowych i kościelnych. Jak na razie,  tylko Polska podjęła starania o realizację Misji Rozalii Celakównej.  Aby uaktualnić ważność tego zadania Bóg wysyła Anioła Stróża Polski, aby do nas mówił:

12 VIII 2012   Jezus – Król chce posłużyć  się waszym narodem i Kościołem, aby iskra Bożego Miłosierdzia przygotowała inne narody na Powtórne Jego Przyjście. /106//

12v2014:     "Boski Król jest krzewem winnym, a kto nie zostanie w niego wszczepiony, zostanie odrzucony. Chrystus jest Królem, a narody latoroślami i jeśli nie uznają Jego władzy, zostaną odrzucone. Tego powinniście  być świadomi, abyście mogli wytrwać do końca i wydać obfity owoc dla siebie i wobec innych narodów” /j.w.161/.

 Potrzebny „Diecezjalny Dzień Wielkiej Pokuty"


Wielka Pokuta” na Jasnej Gorze 15X2016r. była wielkim nabożeństwem narodowym, ekspiacyjno-pokutnym i przebłagalnym za grzechy własne, wspólnotowe i narodowe. Przez wiele godzin trwała wielka modlitwa nad Polską o zerwanie zakuwających ją kajdan grzechu. Morze ludzi rozmodlonych, skupionych, wołających o przebaczenie uczestniczyło w Narodowym  egzorcyzmie, potężnym orężu w duchowej walce o ratunek dla Polski. Była to spowiedź narodowa przygotowująca do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana na Jasnej Górze a potem  w Krakowie Łagiewnikach i wszystkich parafiach.

Podczas homilii arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział: Każdy jest dzisiaj wezwany, by przeprosić Pana Boga za grzechy indywidualne i społeczne. Przez Wielką Pokutę pragniemy bowiem zmienić bieg historii, każdego z nas i naszej ojczyzny.”

Wielka Ojczyzna składa się z małych Ojczyzn, duchowych i administracyjnych. Bóg w cytowanych orędziach woła, że Nadchodzi czas zmian i wezwanie do porzucenia grzechu stało się bardzo naglące..../j.w.143/.

12 II 2014 : Wasza Ojczyzna potrzebuje dzisiaj świadków, których tarczą jest nieugięta wiara, a mieczem- modlitwa i ofiara /j.w.153/.

 

Proponujemy ,aby „Wielka Pokuta” z Jasnej Góry z 15 X2016r. weszła teraz przez nasze działania  na obszary diecezji, a potem na parafie. W ten sposób odnowimy życie duchowe w naszych małych Ojczyznach i będzie to konkretny owoc Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Każda diecezja i parafia ma swoje gorzkie uwarunkowania i zaszłości historyczne, błędy i kataklizmy duchowo-moralne, miejsca zarażone przemocą, nienawiścią, ciągłym oddziaływaniem różnych sił ciemności z powodu grzechów wielu pokoleń. Potrzebny jest bardzo Diecezjalny Dzień Wielkiej Pokuty na wzór pokuty narodowej z Jasnej Góry, przepojony również  duchem pokuty i modlitwą ekspiacyjną. Wciąż aktualne jest wołanie Anioła Stróża Polski:

2V2014: „Porzućcie narzucony wam sposób myślenia i rozpocznijcie prawdziwy żal za grzechy, gdyż stanęliście przed  niebezpieczeństwem utraty tożsamości. Jeśli w swoim działaniu i uczynkach dawać  będziecie prawdziwe i głębokie świadectwo wiary, otrzymacie wtedy opatrznościowy znak Bożego prowadzenia  - gdyż tylko wprowadzenie w waszym narodzie zasad królewskiego panowania Chrystusa jest w stanie zagwarantować wypełnienie przez was obietnic, a także prawdziwy Boży pokój. Królestwo Chrystusowe to nie jest demokracja, ale nadprzyrodzony porządek Łaski, za którym tęskni całe stworzenie”..../j.w.160/.

Potrzeba nam teraz diecezjalnego i parafialnego zjednoczenia duchowego, abyśmy w duchu pokory,  pokuty, nabrali odwagi i głosili, że Jezus Chrystus jest naszym Królem i Panem, Królem Wszechświata i Polski. W każdej parafii są dziesiątki różnych grup i wspólnot modlitewnych. To są „małe trzódki” , które nie zawiodą i przybędą  by przeprosić Pana Boga za grzechy indywidualne i społeczne. Zapraszamy do działania na tym ewangelicznym polu Chrystusowego Królestwa Polskiego.

„Wielka Pokuta”  zaistniała z inicjatywy zaledwie kilku ludzi świeckich, którzy zgłosili swoją propozycję tam gdzie należało, do Kościoła hierarchicznego i nie zawiedli się. Setki spowiedników, do których ustawiały się niekończące się kolejki pokazywały, że wezwanie zostało przyjęte na poważnie i głęboko. Może dlatego, że to z Polski – jak mówiła św. s. Faustyna – ma wyjść iskra, która przygotuje świat na rzeczy ostateczne, oraz z powodu Rozalii, która otrzymała misję, w której Jezus upomniał się o swoje królestwo w waszym narodzie” /j.w.48/..

 Zapowiedź nadejścia „namaszczonego” 

proroka dla Polski


12 III 2010 Wasz naród potrzebuje  prawdziwego duchowego przywódcy, który poprowadzi was do blasku zwycięstwa.

Musicie prosić o niego w waszych modlitwach, ponieważ teraz, jak sami widzicie- nie ma żadnego autorytetu, który ukazałby wam prawdziwą drogę ku wolności /34/.

12II 2011

Módlcie się, aby Bóg posłał wam proroka na miarę tego trudnego czasu, aby mądrość i światło umacniały was w prawie i w duchu nauki Chrystusowej. Możecie zapytać, dlaczego Bóg chce posłać wam takiego proroka"? Ponieważ w każdej sferze życia politycznego, społecznego, czy nawet w samym Kościele w Polsce, mało kto dzisiaj odważa się mówić wprost: mówi nie wyraźnie, a czyny są dwuznaczne.


Wina jednostek przechodzi na całe społeczeństwo i dlatego naród cierpi i stąd  powstaje rozkład życia społecznego i rodzinnego. Waszemu narodowi jest potrzebny Boży człowiek, który ukaże prawdę i poprowadzi wasz naród pod koroną i berłem Króla królów do zwycięstwa prawdy. Jego czas jeszcze nie nadszedł, ponieważ nie dokonało się w pełni oczyszczenie narodu. Teraz musi pozostać w ukryciu, aby wrogowie nie zadali mu przedwczesnych cierpień i prześladowań. /59,60/

12 XII 2011  Teraz, w chwili decydującej, Bóg przygotowuje "namaszczonego” dla waszego narodu, na którego spłynął już olej Bożego posłannictwa. On nie będzie miał władzy ziemskiej ani sakramentalnej, lecz otrzyma ducha proroctwa. Duch proroctwa to duch prawdziwej wolności, która jest podporządkowana prawdzie i spełnia się zwycięstwo prawdy.


Namaszczony nie będzie sprawował władzy nad narodem, bo demokracja upadnie, a prawo będzie pochodzić z Ewangelii. Będzie głosił słowo Boże z mocą Ducha Świętego, lecz nie będzie pełnił funkcji kapłańskiej, gdyż kapłaństwo zostało odnowione dla umocnienia wspólnoty Kościoła i narodu. Już teraz są  kapłani przygotowywani do tej misji, ale muszą jeszcze zostać oczyszczeni w ogniu posłuszeństwa i wytrwałości.

W takim kapłaństwie służebnym zostanie zachowana hierarchiczność ze względu na Mistyczne Ciało Chrystusa. Moc słowa będzie prowadzić wybranego, aby Polska stała się rzeczywistym świadkiem i nosiła świadectwo prawdy, jak Jan, którego Bóg powołał na świadka Swojego Słowa. Będzie dawał otuchę narodowi, podobnie jak prorok Ezechiel, który przynosił nadzieję na odzyskanie wolności. Czy Bóg nie wybrał prostego pasterza  na ziemskiego przywódcę dla swojego narodu? Bóg wybiera to, co słabe i zakrywa Swoje plany przed wielkimi tego świata, a Swoje tajemnice powierza maluczkim.  W ten sposób w słabości moc się doskonali. Pod tym natchnieniem wzniosą się sztandary Bożej chwały.....Mówię  wam o tym z polecenia Bożego, abyście wiele się za wybranego modlili. Wiedzcie, że czas jego jeszcze nie nadszedł.

Nie pytajcie więc o nic, tylko trwajcie na modlitwie.


Nie waszą rzeczą jest znać czas albo miejsce, Bo tylko Bóg może ocenić , czy dojrzał owoc w narodzie. Z głęboką świadomością i jednocześnie w odpowiedzialności musicie zrozumieć, że te słowa zapowiedzi nie są samospełniającym się proroctwem. Ono zrealizuje się tylko wtedy, jeśli wy wypełnicie je w waszych świadomych czynach. Bądźcie czujni i roztropni. /83-85/

12 III 2012 Módlcie się za "namaszczonego", którego chwila nadejścia jest bliska. Jego poprowadzi Duch Święty, Który przemieni oblicze waszej umęczonej ziemi./95/Trudne sprawy Ojczyzny„Konfrontacja przeciwko mocarstwom”

12 IV 2010  Boski Syn, Król Wszechświata, może przyjść wam z pomocą, jeśli wybierzecie Go na swojego Władcę i Pana waszego narodu. On posiada wszelka moc, zwierzchnictwo i panowanie, by pokonać wrogów. Tego aktu musicie dokona jednak wy sami....Nie dajcie się zwieść diabłu, który jest przebiegły. Jeszcze nie ugaszono pożaru[Smoleńsk], a już była gotowa lista tych, którzy mają objąć stanowiska  po umarłych./35/12V 2010 Wypadek samolotu nie był przypadkowym incydentem, lecz Znakiem,  że czas nadszedł i wy- jako naród- powinniście podnieść się z kolan i jak zawsze w takich sytuacjach wzywać pomocy Nieba. Naród  musi się obudzić, jeśli chce pozostać prawdziwie wolnym, niezależnym i praworządnym. Jeśli wytrwacie na modlitwie, jeśli pozostaniecie wierni, Bóg ukaże wam prawdę. Ten spisek planowany był już o wiele wcześniej, lecz teraz nadszedł moment, aby świat poznał jego konsekwencje./37/

12 IX 2012 Zwycięstwo Prawdy i droga do prawdziwej wolności w Bogu wymaga ofiar, a nawet przelania krwi dla zadośćuczynienia Bogu za wszelkie zniewagi. Nawet wrogowie planujący zamach nie zwrócili uwagi, że w wymiarze ducha stała się ona ofiarą, złożoną w przeddzień święte Miłosierdzia Bożego! Zatem Bóg przyjął tę ofiarę[Smoleńsk] w swojej Opatrzności, aby okazać waszemu narodowi, że Jego Miłosierdzie  nie jest darem oczywistym, lecz obowiązuje do zwierności i ufności./110/

12 VI 2010 Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się  pod panowanie Chrystusa, może uratować od całkowitej  zagłady nie tylko Polskę i inne narody./39/

10 X 2010    Ojciec Niebieski posyła wam nieustannie znaki, abyście je rozważali i byli czujni. Szczególnie teraz rozważajcie posłannictwo św. Faustyny, która wyprasza miłosierdzie  dla waszej Ojczyzny, jak również Rozalii, która otrzymała misję, w której Jezus upomniał się o swoje królestwo w waszym narodzie...Te dwie misje; głoszenie Miłosierdzia i sprawy Intronizacji wyrastały w tym samym czasie, ponieważ są ze sobą powiązane. W tych dwóch przypadkach Jezus ,Syn Boży, oznajmił wam, że Polskę szczególnie umiłował i postawił warunki, które mają prowadzić do urzeczywistnienia Jego zamiarów wobec narodu polskiego. Przeciwnik chce doprowadzić do zamieszania i dlatego z jednej strony wmawia wam, że możecie robić, co tylko chcecie, a Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i tak wam wszystko przebaczy. Przemilcza jednak sprawiedliwość, która jest nierozdzielna z postawą Miłosierdzia.


Wróg walczy przeciwko Intronizacji, mówiąc, że jest teologicznie nie uzasadniona, a zapomina o tym, że skoro sam Jezus został oskarżony o to, że jest Królem Izraela, to inne narody mają także prawo obwołać Go swoim Królem, nawet jeśli Jego panowanie i królowanie jest powszechne.


Szatan wtargnął także w środowiska tych, którzy sami  przywłaszczają sobie prawo do głoszenia intronizacji. A przecież nie powinno być pośród was podziałów ani w symbolach, ani w intencjach, ponieważ  sprawa dotyczy waszej Ojczyzny, a nie poszczególnych grup. Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i słuchać głosu Jezusa, który przemówił przez swoja sługę Rozalię. Wszystkie inne orędzia mają dodać wam otuchy i nadziei i jednocześnie przypomnieć wam, że sprawa jest bardzo poważna. Aby wasz naród mógł cieszyć się trwałością i błogosławieństwem, konieczne jest, aby rządy hierarchiczne i polityczne uznały panowanie Chrystusa Króla nad  społeczeństwem.


Nie chodzi przecież o nadawanie godności królewskiej Królowi, lecz  o uznanie Jego praw. Uznanie Jego społecznego królowania jest warunkiem sprawiedliwości i odnowy moralnej narodu. Dlatego Bóg chce, aby państwo i naród  oparły swoje rządy na nauczaniu Jezusa Chrystusa i Jego świętego Kościoła Katolickiego. Wszystko inne, co się temu sprzeciwia, przeciwstawia się Bożemu planowi, którego nadrzędnym celem jest doprowadzenie ludzi i narody przez Syna z powrotem do Ojca....

Hierarchowie w Polsce także doświadczą teraz oczyszczenia, by zrozumieli, że władza, która została im dana, pochodzi  od Boga, a nie od tych, którzy rozporządzają dobrami ziemskimi. To oczyszczenia jest konieczne, by doprowadzić do sprawiedliwości tych, którzy ślubowali czystość, ubóstwo i pokorę. /50,51/

12 XII 2010 Teraz jeszcze musicie znosić zło, które jest wewnątrz narodu; musicie wytrzymać próbę  czasu, w której zdrajcy okazują swoje oblicze, lecz wkrótce dosięgnie was próba jeszcze większa, ponieważ staniecie w konfrontacji przeciwko mocarstwom, które  nie tylko ideologią, lecz siłą narzucają swoją ideologię...

Jest "reszta"w narodzie, która walczy; która trwa na modlitwie; dla której  słowo "Ojczyzna" to przywiązanie do Boga i tradycji. ta  właśnie "reszta" może uratować waszą Ojczyznę, ponieważ Bóg wysłuchuje  jej modlitw i błagań. /53,54/

12 I 2011 Nie porzucajcie tradycji, gdyż ona zawsze kształtowała sumienie całego narodu wraz z Kościołem, który był wierny także narodowi. Dzisiaj niektórzy chcą przystosować Ewangelię do świata- lecz to nie Kościół ma się przystosować do świata, a świat do Kościoła i Ewangelii./56/

12 IV 2012   Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Prawodawcy.

Dlatego intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących.

Jeśli ktoś zauważa że  to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że Królowanie Chrystusa nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla.

Szatan nie chce swej władzy oddać dobrowolnie! Wszędzie tam, gdzie on króluje stosuje zasadę sprzeciwu i buntu przeciwko Boskiemu Królowaniu.

Módlcie się za waszych biskupów, gdyż jeszcze nie wszyscy  wyszli z cienia przypodobania się elitom. Chociaż w sprawach etycznych i moralnych dotyczących Kościoła mówią jednym głosem, to w kwestii prawa Narodu, zakorzenionego w Kościele, do decydowania o swej przyszłości dla większej Chwały Jezusa, już zgodni nie są. /96,97/

12V2012   Kto chwyta za Różaniec- chwyta miecz, a kto przyłącza się do narodowej Krucjaty, ten zwołuje powstanie tak przeciw jawnym wrogom jak i knującym spiski./99/

12 III 2014   Polacy, nie dajcie się wciągnąć w manipulacje dwóch Bestii, które bluźnią Bogu i podburzają narody przeciw sobie! Niedźwiedź się przebudził i pokazuje łapy, podczas gdy pantera czeka na ciemności nocy, aby zadać swój bezszelestny cios. Orzeł wzniesie się wysoko ponad obłoki, by schronić swe pisklęta przed pazurami lwa./156/

Pomoc Maryi

12 V 2009  Odnowa narodu polskiego przyjdzie przez Maryję Niepokalaną, która ukaże prawdziwe  znaczenie Królestwa Chrystusa na ziemi. Matka -Królowa poprowadzi powierzony Jej naród do Syna- Króla. Wszystko to jednak uwarunkowane jest modlitwą i zaangażowaniem.....

12 VIII 2009  Apokaliptyczna  Bestia, wraz z siłami wokół niej skupionymi, chce zniszczyć wasz naród, ponieważ wie, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a wy  jesteście Jej Królestwem..../17/ Warunkiem waszego zwycięstwa, pewnym Obrońcą i Celem jest CHRYSTUS KRÓL./20/

12 IX 2010  Historia pokazuje, jak wiele razy uratowaliście Europę przed zalewem pogaństwa, przed ateistyczną nawałnicą, aby cały Zachód mógł cieszyć się wolnością. Nie wolno wam jednak zapominać, że te wszystkie doświadczenia zwycięstw pod Chocimiem, Wiedniem, Warszawą dokonały się za wstawiennictwem Maryi, którą obraliście za Królową waszego narodu- połączonych ziem Korony Polskiej. Możecie teraz dokonać jeszcze więcej, aby pokonać zalew zła, jeśli uczynicie Jezusa Króla Wszechświata- Królem Waszej Ojczyzny. On sprawi, że pokonacie wrogów, którzy szerzą neopogaństwo: liberalizm i wojujący ateizm.

12 VII 2011  Zwycięstwo przyjdzie przez modlitwę różańcową, ponieważ w modlitwie różańcowej jest moc wstawiennicza Maryi- waszej Królowej....Tryumf Jej Niepokalanego Serca rozpocznie się w waszej Ojczyźnie, a Polska stanie sie przykładem dla innych narodów, które przyjmą i uznają Królewskie  panowanie Chrystusa - Króla, do którego należy wszelka władza. /69,70/

12 I 2012 Wzywajcie mojej pomocy i obrony, gdyż jako Anioł Stróż waszej Ojczyzny otrzymałem szczególne zadanie, aby wraz z innymi Aniołami, wspomagać was w tej trudnej walce.


Bóg udzielił mi szczególnego  posłannictwa: stawania w waszej obronie.  Zapraszajcie mnie do waszych wieczerników modlitewnych, czuwań i adoracji za waszą Ojczyznę, a ja zaniosę wasze modlitwy, jak dym kadzidła, przed Tron Boga.

Wasza Pierwszą Orędowniczką jest Maryja -Królowa Korony Polskiej. Jednoczcie się każdego dnia z Jej Tronem na Jasnej Górze, gdyż Ona wam ukazuje- za każdym razem w [trudnych[ momentach historii waszego narodu- drogę zwycięstwa./88/

12 II 2012   Podejmujcie Krucjatę, która jest rzeczywistą walką o narodowe odrodzenie, oparte na posłuszeństwie prawu Bożemu. Zaufajcie Maryi, waszej Królowej, która wypraszała i nadal wyprasza łaskę przemiany dla całego Narodu. Walka o szerzenie Królestwa Jej Syna w Polsce jest znakiem już rozpoczętej przemiany, ponieważ w wielu sercach rodzi się coraz głębsze pragnienie wypełnienia Ślubów Jasnogórskich.  Maryja prowadzi wasz naród do Tronu Chrystusa Króla!. Pamiętajcie, że Maryja zawsze zwycięża, więc i jako Królowa Korony Polskiej i Hetmanka Orła Białego, także teraz odniesie zwycięstw. Musicie tylko z wiernością wypełniać wasze zobowiązania i modlić się.

12 X2012

Wasz wielki Rodak, syn tej ziemi, dal wam wskazówki, jak osiągnąć prawdziwą wolność. Mówił o miejscu, gdzie prawdziwie czuliście się wolni. To Jasna Góra, gdzie zawsze przychodziliście do Tronu waszej Królowej, do Niej wyciągaliście wasze ręce i upadaliście na kolana, prosząc Ją o wstawiennictwo./112/
Polska a narody12 VI 2009  Jeśli wasz kraj pozostanie wierny, wtedy być może zdoła wydać z siebie tę iskrę, która zapali inne  narody.....Musicie  szeroko  otworzyć oczy, by zobaczyć, jak Europa upada i abyście sami mogli bronić się przed zagładą./str.13/

12 X 2009 Nie spoglądajcie ani na Wschód, ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji. By wprowadzić jeden światowy rząd, słudzy bestii opracowali plan, który został już ściśle dopracowany i który ma podzielić świat na dwie strony konfliktu. Zadaniem Ameryki jest doprowadzić do kryzysu światowego, by osłabić ekonomicznie państwa Europy  i by w ten sposób Rosja mogła dyktować warunki sprzedaży surowców naturalnych.


To wszystko zostało zaplanowane, aby powstały dwa obozy wpływów na świecie, ponieważ w ten sposób można łatwiej doprowadzić do jednego światowego rządu i wprowadzić kontrolę nad światem. Ten plan realizuje się właśnie teraz. Jedynym krajem, który stoi jeszcze na przeszkodzie  jest wasz kraj. Pomimo, że wasi rządzący[2009r.] okazali się zdrajcami Ojczyzny i wkrótce sami uznają się oszukanymi, to potężną bronią, a zarazem tym, co jeszcze powstrzymuje globalne działanie bestii, jest wiara. /22/

12 I 2010  Ponieważ otrzymaliście wiekowe posłannictwo, aby stać się  przykładem dla innych narodów, oraz aby mogła wyjść z waszego narodu iskra pokoju dla wielu narodów,  musicie zrozumieć, że Akt Intronizacji Chrystusa Króla jest wypełnieniem Woli Bożej względem waszego narodu....Módlcie się za waszych biskupów, którzy niestety nie rozpoznają znaków czasu, a zaangażowali się w poprawność polityczną./29/12 II 2010  Europa nie dotrzymała wierności Chrystusowi, dlatego spotka ją los zdrajcy pogan.

12V 2011 Jak widzicie , inne narody, które otrzymały misję szerzenia Królestwa Chrystusa, odrzuciły to wezwanie, ponieważ nie uznały Jezusa za swego Króla, nie uznały Jego powszechnego królowania. /66/

12IX 2011  Pamiętajcie ,Polacy, że Bóg przygotował dla waszego narodu szczególne powołanie pośród innych narodów Europy./73/

12 XI2011  Izrael odrzucił swego Zbawiciela i Króla, a Rzeczpospolita przyjęła Go i Jego Matkę oraz oddała Jej swoją Koronę./80/12 III 2013  Nie chodzi o to, abyście byli ponad  innymi narodami, lecz [Jezus] chce się wami posłużyć, aby okazać swoją potęgę  i moc Królewskiego panowania. /126/


===========                                    Kolegium „Domów Modlitwy św. JPII” 25II2017r.

============