Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
248
346
426

-80

Odwiedziny
...1 431 018

Historia powstania "Domów Modlitwy Jana II"

DrukujEmail

Ruch katolicki

"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"alt


Historia skrótowa

Jasna Góra- spotkanie z Matką Królową Polski – dwie noce czuwania u stóp Pani - czas BEATYFIKACJI Jana Pawła II, dziękczynienia Najświętszej Maryi Pannie za prowadzenie tego pontyfikatu -TOTUS TUUS”- cały jestem Twój i z Maryją Bogu w Trójcy Jedynemu. To źywe rekolekcje na kolanach i słuchanie Jej Królowej głosu, tak jak uczył nasz umiłowany Papież- Rodak. Przygotowanie się do zakładania Domów Modlitwy Jego imienia. Ten dar został wyproszony i dany przez już bł. Jana Pawła II na ratunek dla Polski – Ojczyzny naszej, a modlitwa według natchnienia Ducha Świętego kontynuowana, będzie radością Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa. Program modlitwy następujący: Każdego dnia miesiąca w dniach 2-go, 16-go i 22-go, należy zjednoczyć się w godzinie „Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski, oraz czasu odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca w niebie. Należy wyśpiewać:1. Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy. 2. Litania loretańska. 3. Różaniec święty. 4. Litania do św. Józefa. 5. Modlitwa do św. Michała Archanioła. Intencje: 1. O światło Ducha Świętego. 2. Za ojczyznę, rodziny i młodzież. 3. O powołania kapłańskie i zakonne. 4. Za chorych i cierpiących. 5. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Temat nagłówka: DOMY MODLITWY IM. ŚW. JANA PAWŁA II.

Opisz: + W imię Boga w Trójcy Jedynego rozkazuję ci Alicjo Mario Michalino, Ja Anioł Stróż Polski.

Idea Domów Modlitwy Jana Pawła II zrodziła się na Watykanie 2.03.2011r. Najpierw wizyta u grobu – modlitwa, potem spowiedź, udział we Mszy Świętej i w audiencji u papieża Benedykta XVI, następnie wzięłam udział w adoracji Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kontemplując miłość mojego Mistrza i Pana w Kaplicy Watykańskiej. Na głębokiej modlitwie usłyszałam, a raczej zapytałam? Co robisz Janie Pawle II już w tak bliskim czasie beatyfikacji? Odpowiedź zabrzmiała!!! Latam po Polsce i szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego imienia. Po krótkim milczeniu dodał: „co najmniej 100 na każdą diecezję i modlitwa prowadzona według podanego planu”. Jest to misja do wykonania, tak jak usłyszałaś na adoracji u stóp Pani Tomaszowa Lubelskiego – Królowej Szkaplerza Świętego. Intencje zostały podane na modlitwie jaki i sposób przeprowadzenia; w dniu 16 III 2011r. Modlili się: Sabina W. Janina W. Marian B. Alicja M.C. Bogusław Z. Maria M.Trzy ostatnie osoby z wymienionych pojechały do Jego Eks. ks. bp Wacława Depo, by przedstawić plan i prosić błogosławieństwo w dniu 22 lub 23 tego miesiąca. Pani Jasnogórska kocha.....?

Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy im. św. JPII” powstał w 2011r. w nawiązaniu do wołania św. JPII o świętość rodzin. Domy Modlitwy działają w ciszy rodzinnych domów, realizując w globalnym obszarze Kościoła, formę Nowej Ewangelizacji, którą św, JPII głosił wołając: „Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji prowadź nas". Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”. W dobie kryzysu wiary, modlitwa w rodzinach jest wielką szansą, na odrodzenie duchowe naszego w większości katolickiego społeczeństwa.


Ze względów formalnych / przestrzeń internetowa/, DM nie są własnością żadnej parafii, czy diecezji, to jednak poprzez modlitwy za pośrednictwem św. JPII, wpisują się małymi krokami w zbawczą ogólną misję ewangelizacyjną Kościoła.


Regulaminowa modlitwa odbywa się w dniach 2,16 i 22 każdego miesiąca. Te daty związane są z najważniejszymi rocznicami z życia Papieża:
1) Śmierć - 2IV 2005r.
2) Wybór na papieża -16X1978r.
3)22X1978r. Formalne objęcie urzędowania na Watykanie.


W tych dniach odmawiane są następujące modlitwy Kościoła:

1) Litania Loretańską. 2)Litanią do św. Józefa. 3) Różaniec /w zakresie dowolnym/. 4)Te Deum.


Mimo swoich niedoskonałości, „DM im. św. JPII” pragną być żywym świadectwem wiary jego członków i owocem pontyfikatu Największego z Polaków- św. Jana Pawła II. Szczególnie to jest ważne w obliczu nieustannych zmasowanych ataków sił liberalnych na JPII, na osiągnięcia Jego pontyfikatu, tak silnie związanego z polskimi wartościami religijno-patriotycznymi.

Mamy nadzieję, że zakładanie DM stanie się w przyszłości zadaniem ewangelizacyjnym całego Kościoła Katolickiego, który będzie „doświadczał wszystkiego i zachowywał to, co dobre (por. 1 Tes 5,12 i 19- 21). "