Komentarz do "Reguły Intronizacji"

PDFDrukujEmail

Komentarz

„Domy Modlitwy św. JPII” -XII 2018Pismo Święte mówi, że  Jezusowi dana jest  wszelka władza na niebie i na ziemi” (Mt 28,18). „Na niebie i na ziemi” znaczy wszędzie. Podporządkowanie się monarchicznej władzy Boga oznacza dostosowanie faktorów życia osobistego, społecznego i państwowego do jednego wspólnego mianownika, którym jest osobowy Chrystus. 

Jezus jest Królem odwiecznym z woli Boga Ojca, ale wcale to nie oznacza, że musi być z tego tytułu Królem naszego serca. Stanie się to dopiero po naszej Osobistej Intronizacji.

Takie zadanie dla Polski odczytujemy w najważniejszych  słowach Jezusa  skierowanych do Polski poprzez S.B. Rozalię Celakównę:

Jest  jednak  ratunek  dla Polski:  jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w  zupełności  przez Intronizację,  nie  tylko  w  poszczególnych  częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”. / „Wyznania...” str.207/.


Byliśmy blisko pełnej Intronizacji

Byliśmy bardzo blisko wypełnienia  warunku pełnej Intronizacji zawartych w powyższych słowach. 15 X 2016r. na Jasnej władze kościelne podczas Ogólnopolskiej „Wielkiej Pokuty”  wywyższyły  publicznie  Jezusa jako Króla poprzez odczytanie po Eucharystii  „Jubileuszowego Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Dokonał tego Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisława Gądecki.

Fakt, że „Jubileuszowy Akt” został po raz pierwszy odczytany na Jasnej Górze ma wielką wymowę, ponieważ potwierdził prorocze słowa zapisane przez Rozalię Celakównę: Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”. /j.w. .str.207/.

Wymiar tak zapoczątkowanej  Intronizacji   rozszerzył się, poprzez ponowne odczytanie „Jubileuszowego Aktu.......” w głównej uroczystości w Krakowie  Łagiewnikach 19 XI 2016r. i nazajutrz 20XI 2016r. we wszystkich świątyniach Polski z inicjatywy odgórnej Episkopatu Polski.

Poprzez „Jubileuszowy Akt  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” odczytany na Jasnej Górze a potem w Krakowie Jezus został wywyższony wobec całej Polski. Nie zostały jednak spełnione wszystkie warunki pełnej Intronizacji, na którą czekał Pan Jezus. Przede wszystkim nie było w Krakowie przedstawiciela Rządu z odpowiednim Aktem Intronizacyjnym uznającym Jezusa za Króla Polski. Dlaczego nie zrobił tego Prezydent Polski obecny na uroczystości w Krakowie?

Świat współczesny nie tylko woła głośno: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”/Łk 19,14/, ale w imię powszechnej demokracji, wywraca do góry nogami prawa Boże. Czy Bóg może czekać z założonymi rękami i spokojnie oddawać miliony istnień ludzkich pod władzę szatana? Wydaje się, że „Wizja pękniętego globu” jest blisko nas jako kara i droga do oczyszczenia świata. Wielkie państwa świata zbroją się  na potęgę, a Niebo wysyła w ostatnim czasie dramatyczne wołanie  do Rządu,  Episkopatu, do nas wszystkich o pełną Intronizację.

W sposób praktyczny należy poprzez wspólne  porozumienie Rządu i Episkopatu uroczyście zawierzyć Polskę Jezusowi odpowiednim Aktem Intronizacyjnym i nadać Jezusowi tytuł: „Jezus Król Polski”. Tyle i tylko tyle. Na takie  zaufanie – czeka Bóg o resztę spraw Polski zatroszczy się On sam. Potwierdził to w słowach do Rozalii rozwiewając jej wątpliwości, gdy martwiła się co będzie z przygotowaniem się  serc ludzkich:

Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie miała się spełnić,...Bądź, dziecko spokojna, bo to, co cię niepokoi, nie pochodzi z Ducha Bożego. Duch Boży jest duchem pokoju, nie zaś zamieszania” / j.w.298/.


Dramatyczne wołanie Nieba o pełną  Intronizację


Na  przełomie 2017/2018r. Alicja M.M. otrzymała 8 publicznych orędzi w sprawie dokończenia Intronizacji. Ogólnie można je zatytułować jako:
„Ostatni Alarm” dla Polski w sprawie pełnej Intronizacji Jezusa”.

Maryja: Wsłuchiwałam się w bicie waszych serc, a jednak nie posłuchaliście i nie daliście wyrazu Mojej Matczynej prośbie wywyższenia nad wszystko, godnego intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI... Ból jest ogromny. Tak miałam nadzieję, ufałam Moim synom na URZĘDACH CYWILNYCH I KOŚCIELNYCH. Żal mam w sercu i łzy w oczach, ręce Mi opadają z rozpaczy”. /Orędzia- Alicja M.M. cz.I-25II2018/

Ponieważ nikt nie  zareagował na „niebieskie telegramy”,  ani władze świeckie ani władze kościelne, Niebo ze smutkiem ogłosiło ciszę w orędziach publicznych, „BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH”.

W kilku bardzo ważnych orędziach do grup modlitwy, Matka Boża i Pan Jezus  przekazali jeszcze ostatnie koła ratunkowe dla Polski: /Orędzia- Alicja M.M. cz.II/.


Dlaczego teraz Intronizacja Chrystusa Króla w ludzkim sercu?


Można sądzić, że  gdyby Intronizacja Jezusa/Jasna Góra, Kraków 2016/ odbyła się z pełnym programem z  Rządem i Episkopatem na czele, przygotowania  całego Narodu  były by bardziej powszechne. Być może  wzięto by pod uwagę bardzo wymowne słowa Jezusa do R. Celakównej:

„Intronizacja to nie tylko formułka zewnętrzna, ale w każdej duszy”/jw.234/. i  wprowadzono by szerszy  program „Budowania  Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez Intronizację Jezusa.

Wobec całkowitego wyciszenia spraw po „Intronizacji” w Krakowie/19XI2016/ Bóg budzi Polskę, być może do ostatniego zrywu duchowego i proponuje
„Intronizacje w ludzkich sercach”.

Prawdopodobnie ta inicjatywa duchowa nie zastąpi  w Niebie oficjalnej Państwowo- Kościelnej Intronizacji, nie uratuje całego Narodu, ale  uratuje jednostki w mniejszej lub większej ilości, parafie, poszczególne wioski czy miasta lub nawet diecezje. Wszystko zależy od naszego zaangażowania, a szczególnie ks. Biskupów. Wytyczne z orędzia z dn. 27XI mówią:

Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA

winna iść z pokolenia na  pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ”.


Wcześniej, bo 11X 2018r. ANIOŁ STRÓŻ przekazał: Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - Alicja M.M./całość cz. II –11X2018r.]

Propozycja „Budowania  Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez osobistą Intronizację Jezusa na Króla i w drugim ludzkim sercu” dotyczy przede wszystkim  osób, którzy na tyle poważnie traktują swoją wiarę, że uczestniczą w życiu sakramentalnym. Przyjęcie Eucharystii jest jednym z głównych warunków takiej Intronizacji w sercu.

„Budowę” najpierw należy zacząć od siebie, aby potem przenieść ją na drugą dowolnie wybrana osobę, nawet przeciwną Bogu. Jeśli Akt Intronizacji będzie odmówiony z głęboką wiarą, Chrystus dokona cudu i ją uzdrowi, fizycznie i duchowo, tak jak to było gdy Jezus chodził po ziemi palestyńskiej.

Wiara wystarczyła przecież, że  Jezus uzdrowił 2 niewidomych: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy”/Mt 9,27-31/.


Intronizacja w diecezjach


Intronizacja Jezusa Króla  w sercach ludzkich na poziomie diecezji może być przeprowadzona w różnych konfiguracjach organizacyjnych, z dowolnym udziałem „autorytetów państwowych”. O przyjęciu takiego programu Intronizacji  lub jej odrzuceniu decyduje pasterz diecezji i On z tego tytułu bierze odpowiedzialność przed Bogiem czy ją podejmie czy też nie. Bóg nie zmusza nikogo lecz podpowiada jakie działania są konieczne ze strony człowieka, aby Polskę /diecezję, parafię/ ratować.


Reguła „Intronizacji Chrystusa w sercu ludzkim”  jest miniaturowym powtórzeniem programu „Wielkiej Pokuty: z Jasnej Góry -15X 2016r.


1)Akt pierwszy/modlitwa/ jest swego rodzaju „spowiedzią”, prośbą o oczyszczenie o uwolnienie z grzechów osobistych  i wołaniem o miłosierdzie dla  poprzednich pokoleń. Zawiera prośbę o uleczenie mocą Ducha Świętego z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych - pozostawiających znamiona. Kończy się całkowitym zawierzeniem wszystkich spraw Jezusowi Królowi- „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

Podobnie było na Jasnej Górze, gdzie w formacie rozszerzonym pokutowano, przepraszano za grzechy wszystkich pokoleń, za życie Polaków w nałogach, złości, zawiści. „Wielka Pokuta” była wielkim wołaniem  o „Miłosierdzie Boże” ze względu na  skutki  grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.


My też możemy teraz  powtórzyć to zadanie  poprzez krótki  „Akt modlitewny o uwolnienie z nałogów, podyktowany przez Anioła  Stróża wzbogacony Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2)Punkt drugi dotyczy Eucharystii. Eucharystia była  na Jasnej Górze i jest wpisana również w ten proponowany program osobisty czy diecezjalny.


3) Punkt trzeci tak jak na Jasnej Górze, dotyczy Królowania Jezusa. Na Jasnej Górze odczytał go  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w programie obecnym można go odczytać indywidualnie - osobiście lub grupowo jako  „ Intronizacja Jezusa na Króla swojego serca”.


Oto krótki program „Budowania  Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez Intronizację Chrystusa króla na Króla swojego serca":

1) Akt modlitewny o uwolnienie z nałogów i Akt zawierzenia  S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /odmówić za siebie, a potem odmawiać za inne osoby/.

2)Eucharystia- ofiarowanie Eucharystii /za siebie lub za drugą osobę/.

3) Osobista Intronizacja Jezusa na Króla
/za siebie, a potem za inne dowolne osoby/.


Motywacje:

„Ta Reguła, którą podałem przez Sługę Bożego Don Dolindo ,  to jest ten Akt Zawierzenia – prośba o drugą osobę i o siebie. Winna być dana z wiarą”./ Podczas Adoracji- 28 XI2018r./

Maryja: „Pytam? Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii? Też proszę dokonajcie tego zawierzenia przymierza z BOGIEM  WSZECHPOTĘŻNYM - ALEANCA....

Proś za swoją ojczyznę bo  ''KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU".

Św. Jan Paweł II: PRAWDA kosztuje, stając w prawdzie i duchu przed  BOGIEM TRÓJJEDYNYM, to jest ten czas, a będzie czas pożogi, jeżeli słudzy w kapłaństwie, biskupi, których w imię Boże Ja konsekrowałem tego wołania nie usłyszą. Mówię Wam biada Wam, biada, powtarzam biada..............................
Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski. ...

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWIE I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

Maryja: JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI
W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH,

to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski
sami godnie to czyńcie.
Łaska jest dana-wyproszona.

Odwagi dzieci Maryi.
/ Orędzia - Alicja M.M./całość cz. IV- 27XI, 2XII-2018r./


Zaproszenie do działania


Kolegium- słudzy nieużyteczni „Domów Modlitwy św. JPII”,  prosimy wszystkich gorąco o czynne włączenie się w „Budowanie  Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez osobistą Intronizację Chrystusa na Króla i w drugim ludzkim sercu” na szczeblu osobistym, rodzinnym, parafialnym, diecezjalnym. O szczególne zaangażowanie prosimy animatorów grup modlitewnych. Na was, na wszystkich maluczkich Niebo liczy najbardziej.

Mamy wielką szansę, aby Osobista Intronizacja Chrystusa na Króla i w drugim ludzkim sercu” stała się stałym echem „Wielkiej Pokuty” z Jasnej Góry, przyniosła tak wiele łask i była spontanicznym duchowym oczyszczeniem wielowiekowej Polski przed  ogłoszeniem „Jubileuszowego Aktu  Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” 19XI2016r. w Krakowie.

Zapraszamy do gorliwej modlitwy o rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, bo to jest bardzo ważny warunek, aby Intronizacja mogła objąć inne narody.

Na koniec naszego internetowego Apelu cytujemy słowa, które na polu wielu trudnych zawirowań dotyczących Intronizacji, niech będą umocnieniem i potwierdzeniem ze strony Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, że  idziemy dobrą drogą i realizujemy epokowy program.

Papież Piusa XI, w liście do uczestników Międzynarodowego Kongresu ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu w 1937r. wskazał prorockie zadanie  jakie czeka Polskę:

Wrogowie Chrystusa i Jego panowania niczego nie zaniedbują, by swoją nienawiścią zarazić świat cały....Na tej ziemi, która w ciągu wieków, aż po nasze czasy tylekroć rozgromiła nieprzyjaciół Chrystusa ufających zuchwale we własne siły, a mimo najazdów, herezji i schizmy, zachowała nieskalaną wiarę katolicką i to wiarę gorącą.....

na tej ziemi kłaść będziecie podwaliny pod nowe

opatrznościowe dzieło

ku czci Chrystusa  Króla.”
/forum.piusx.org.pl/index.php?topic=2721.0/


Uzupełnienie komentarza---->Strona główna:


Ratunek ostatniej szansy od Jezusa 2XII2018r.

Możemy się jeszcze uratować indywidualnie!!


Kolegium „Domów Modlitwy św. JPII”
Chryste Królu panuj w naszych sercach-Szczęść Boże. 17XII 2018r.

/www.domymodlitwyjp2.pl/
------------------