Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
40
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 978

Komentarz do "Reguły Intronizacji"

PDFDrukujEmail

Komentarz do "Reguły" Intronizacji w ludzkich sercach

„Domy Modlitwy św. JPII”Główne zadanie to pełna Intronizacja


Główne zadanie dla Polski to pełna Intronizacja Państwowo- Narodowa. Takie zadanie dla Polski odczytujemy w najważniejszych słowach Jezusa skierowanych do Polski poprzez S.B. Rozalię Celakównę:

Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”. / „Wyznania...” str.207/.

Byliśmy bardzo blisko wypełnienia warunku pełnej Intronizacji zawartych w powyższych słowach. 15 X 2016r. na Jasnej władze kościelne podczas Ogólnopolskiej „Wielkiej Pokuty” wywyższyły publicznie Jezusa jako Króla poprzez odczytanie po Eucharystii „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”. Dokonał tego Przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisława Gądecki.

Fakt, że „Jubileuszowy Akt” został po raz pierwszy odczytany na Jasnej Górze ma wielką wymowę, ponieważ potwierdził prorocze słowa zapisane przez Rozalię Celakównę: Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację”. /j.w. .str.207/.

Wymiar tak zapoczątkowanej Intronizacji rozszerzył się, poprzez ponowne odczytanie „Jubileuszowego Aktu.......” w głównej uroczystości w Krakowie Łagiewnikach 19 XI 2016r. i nazajutrz 20XI 2016r. we wszystkich świątyniach Polski z inicjatywy odgórnej Episkopatu Polski.

Poprzez „Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” odczytany na Jasnej Górze a potem w Krakowie Jezus został wywyższony wobec całej Polski. Nie zostały jednak spełnione wszystkie warunki pełnej Intronizacji, na którą czekał Pan Jezus. Przede wszystkim nie było w Krakowie przedstawiciela Rządu z odpowiednim Aktem Intronizacyjnym uznającym Jezusa za Króla Polski. Dlaczego nie zrobił tego Prezydent Polski obecny na uroczystości w Krakowie?

Świat współczesny nie tylko woła głośno: „Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”/Łk 19,14/, ale w imię powszechnej demokracji, wywraca do góry nogami prawa Boże. Czy Bóg może czekać z założonymi rękami i spokojnie oddawać miliony istnień ludzkich pod władzę szatana?


Dramatyczne wołanie Nieba o pełną Intronizację


Na przełomie 2017/2018r. Alicja M.M. otrzymała 8 publicznych orędzi w sprawie dokończenia Intronizacji. Ogólnie można je zatytułować jako:
„Ostatni Alarm” dla Polski w sprawie pełnej Intronizacji Jezusa”.

Maryja: Wsłuchiwałam się w bicie waszych serc, a jednak nie posłuchaliście i nie daliście wyrazu Mojej Matczynej prośbie wywyższenia nad wszystko, godnego intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI... Ból jest ogromny. Tak miałam nadzieję, ufałam Moim synom na URZĘDACH CYWILNYCH I KOŚCIELNYCH. Żal mam w sercu i łzy w oczach, ręce Mi opadają z rozpaczy”. /Orędzia- Alicja M.M. cz.I-25II2018/

Ponieważ nikt nie zareagował na „niebieskie telegramy”, ani władze świeckie ani władze kościelne, Niebo ze smutkiem ogłosiło ciszę w orędziach publicznych, „BY SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO TYCH WYDARZEŃ ZAPOWIEDZIANYCH”.

W kilku bardzo ważnych orędziach do grup modlitwy, Matka Boża i Pan Jezus przekazali jeszcze ostatnie koła ratunkowe dla Polski: /Orędzia- Alicja M.M. cz.II/.


Dlaczego teraz Intronizacja Chrystusa Króla w ludzkim sercu?


Można sądzić, że gdyby Intronizacja Jezusa/Jasna Góra, Kraków 2016/ odbyła się z pełnym programem z Rządem i Episkopatem na czele, przygotowania całego Narodu były by bardziej powszechne. Być może wzięto by pod uwagę bardzo wymowne słowa Jezusa do R. Celakównej:

„Intronizacja to nie tylko formułka zewnętrzna, ale w każdej duszy”/jw.234/ i wprowadzono by szerszy program „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez Intronizację Jezusa.

Wobec całkowitego wyciszenia spraw po „Intronizacji” w Krakowie/19XI2016/ Bóg budzi Polskę, być może do ostatniego zrywu duchowego i proponuje
„Intronizacje w ludzkich sercach”.

Prawdopodobnie ta inicjatywa duchowa nie zastąpi w Niebie oficjalnej Państwowo- Kościelnej Intronizacji, nie uratuje całego Narodu, ale uratuje jednostki w mniejszej lub większej ilości, parafie, poszczególne wioski czy miasta lub nawet diecezje. Wszystko zależy od naszego zaangażowania/ Wytyczne z orędzia z dn. 27XI mówią:

Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.

Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ”.


Wcześniej, bo 11X 2018r. ANIOŁ STRÓŻ przekazał: Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - A.M.M./całość cz. II –11X2018r.]

Propozycja „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez osobistą Intronizację Jezusa na Króla i w drugim ludzkim sercu” dotyczy przede wszystkim osób, którzy na tyle poważnie traktują swoją wiarę, że uczestniczą w życiu sakramentalnym. Przyjęcie Eucharystii jest jednym z głównych warunków takiej Intronizacji w sercu.

„Budowę” najpierw należy zacząć od siebie, aby potem odmawiać "Regułę" za inne dowolnie wybrane osoby, nawet przeciwne Bogu.Jeśli Akt Intronizacji będzie odmówiony z głęboką wiarą, Chrystus mocą swojej "wszelkiej władzy" uzdrowi je fizycznie i duchowo.

Wiara wystarczyła przecież, że Jezus uzdrowił 2 niewidomych: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, Panie! Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech wam się stanie! I otworzyły się ich oczy”/Mt 9,27-31/.


Intronizacja w diecezjach


Intronizacja Jezusa Króla w sercach ludzkich na poziomie diecezji może być przeprowadzona w różnych konfiguracjach organizacyjnych, z dowolnym udziałem „autorytetów państwowych”. O przyjęciu takiego programu Intronizacji lub jej odrzuceniu decyduje pasterz diecezji i On z tego tytułu bierze odpowiedzialność przed Bogiem czy ją podejmie czy też nie. Bóg nie zmusza nikogo lecz podpowiada jakie działania są konieczne ze strony człowieka, aby Polskę /diecezję, parafię/ ratować.

Oto program „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich sercach poprzez Intronizację Chrystusa króla na Króla swojego serca":

1) Akt modlitewny o uwolnienie z nałogów i Akt zawierzenia S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /odmówić za siebie, a potem odmawiać za inne osoby/.
2)Eucharystia- ofiarowanie Eucharystii /za siebie lub za drugą osobę/.
3) Osobista Intronizacja Jezusa na Króla

/za siebie, a potem za inne dowolne osoby/.

Reguła „Intronizacji Chrystusa w sercu ludzkim” jest miniaturowym powtórzeniem programu „Wielkiej Pokuty: z Jasnej Góry -15X 2016r.

1)Akt pierwszy/modlitwa/ jest swego rodzaju „spowiedzią”, prośbą o oczyszczenie o uwolnienie z grzechów osobistych i wołaniem o miłosierdzie dla poprzednich pokoleń. Zawiera prośbę o uleczenie mocą Ducha Świętego z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych - pozostawiających znamiona. Kończy się całkowitym zawierzeniem wszystkich spraw Jezusowi Królowi- „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

Podobnie było na Jasnej Górze, gdzie w formacie rozszerzonym pokutowano, przepraszano za grzechy wszystkich pokoleń, za życie Polaków w nałogach, złości, zawiści. „Wielka Pokuta” była wielkim wołaniem o „Miłosierdzie Boże” ze względu na skutki grzechów, które popełniliśmy, my i nasi przodkowie.

My też możemy teraz powtórzyć to zadanie poprzez krótki „Akt modlitewny o uwolnienie z nałogów, podyktowany przez Anioła Stróża wzbogacony Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2)Punkt drugi dotyczy Eucharystii. Eucharystia była częścią spotkania na Jasnej Górze i jest wpisana również w ten proponowany program osobisty /czy diecezjalny/.


3) Punkt trzeci tak jak na Jasnej Górze, dotyczy Królowania Jezusa. Na Jasnej Górze odczytał go Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w tym programie dana osoba odczytuje Akt Intronizacji umieszczony w "Regule".Wskazania:

„Ta Reguła, którą podałem przez Sługę Bożego Don Dolindo , to jest ten Akt Zawierzenia – prośba o drugą osobę i o siebie. Winna być dana z wiarą”./ Podczas Adoracji- 28 XI2018r./

Maryja: „Pytam? Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii? Też proszę dokonajcie tego zawierzenia przymierza z BOGIEM WSZECHPOTĘŻNYM - ALEANCA....

Proś za swoją ojczyznę bo ''KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ! BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU".

Św. Jan Paweł II: PRAWDA kosztuje, stając w prawdzie i duchu przed BOGIEM TRÓJJEDYNYM, to jest ten czas, a będzie czas pożogi, jeżeli słudzy w kapłaństwie, biskupi, których w imię Boże Ja konsekrowałem tego wołania nie usłyszą. Mówię Wam biada Wam, biada, powtarzam biada..............................
Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski. ...

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWIE I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

Maryja: JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI
W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH,

to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski
sami godnie to czyńcie.
Łaska jest dana-wyproszona.

Odwagi dzieci Maryi.
/ Orędzia - Alicja M.M./całość cz. IV- 27XI, 2XII-2018r./Ostatnia szansa od Jezusa dla Polski - ratunek indywidualny!

Drodzy Państwo! Jezus daje nam jednak ostatnią szansę na ratunek indywidualny poprzez osobistą "Intronizację Jezusa Króla w swoim sercu. Ta „Intronizacja” jest możliwa do wykonania przez każdą osobę, która może przyjmować Eucharystię i tą drogą może także intronizować Jezusa Króla w sercach innych osób. Jeśli „Regule Intronizacji w sercu” będzie towarzyszyła głęboka wiara, Jezus jest w stanie uratować każdego z nas. Świadczy o tym przykład ewangelicznego paralityka spuszczonego na noszach przez rozsuniętą powałę.

Gdy Jezus to zobaczył zdumiał się i powiedział: „Synu, odpuszczam ci grzechy!” Potem dodał: „Jesteś uzdrowiony!” Ten cud uzdrowienia duchowego i fizycznego sprawiła ogromna wiara czterech mężczyzn, którzy w tak niecodzienny sposób przynieśli sparaliżowanego przed Jezusa.

„Reguła Intronizacji Chrystusa Króla na Króla swojego serca ” oparta jest na Eucharystii i Jej owocu, tj. Komunii Świętej i to jest największą gwarancją, że jest autentyczna. Nie jest „czarodziejską różdżką”, lecz zasadą duchową wymagającą konkretnego odniesienia się do fundamentu wiary katolickiej. Jest furtką, którą koniecznie należy otworzyć w tych trudnych apokaliptycznych czasach. Skończył się prawdopodobnie czas ratunku „odgórnego” nie wykorzystanego przez Rząd i Episkopat, Bóg daje szansę ratunku indywidualnego.

„DM św. JPII” zapraszają do szybkiej realizacji tej „Reguły” póki Eucharystia jest w zasięgu ręki. Zapowiedziany jest przecież przez św. Faustynę czas, że święte czynności liturgiczne będą sprawowane w ukryciu, „bez szat liturgicznych i po domach prywatnych”. / "Dzienniczek" nr 991/.

Reguła głoszona przez DM zawiera te same składniki /jakby w pigułce/, które wypełniały program „Wielkiej Narodowej pokuty”, która odbyła się 13X2016r. w Częstochowie: modlitwa o uwolnienie, Eucharystia i Akt Intronizacji. Zapraszamy do jej powtórzenia w naszym osobistym życiu. Króluj nam Chryste w naszych sercach i ratuj nas i całą Polskę.

W sytuacji, gdy Polska nie wykonała głównych warunków pełnej Intronizacji, nie może liczyć na całościową obronę płynącą z mocy Bożej. Niemniej Bóg nie zostawia samych swoje dzieci i przekazuje Słowo, które daje ostatnią szansę dla indywidualnego ratunku.


Ratunek ostatniej szansy od Jezusa - 2XII2018r.


2XII2018r. Maryja do Alicji M.M.

"Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:
„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”
wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie A.M.M. od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej"/Orędz. Alicja M.M./cz. IV-2XII2018/.

....„Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem.

Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać

BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO

SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ”.

Orędzia do A.M.M. od Apokalipsy - „Domy

Modlitwy św. JPII”

Wybrane słowa ostrzeżenia dla Warszawy i

całej Polski

2XII2018r. „Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO W EUCHARYSTII w godzinie miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę, bo

''KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ! BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU...

.....dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA w swoich krajach".
/Orędzia cz.IV-02.12.2018/.

25XII2018. „Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO”
/ Orędzia cz.IV-25.12.2018/.

01.01.2019r. „Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady”....

6-I-2019 To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii kościelnej jak i was uczniów czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.

6-I-2019 Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia....

6-I-2019 A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce:

Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych.

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA w WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest Dzieciątka Jezus” / Orędzia cz.IV-01.01.2019/.

Intronizacja Chrystusa Króla w sercach księży biskupów

Jest to bardzo ważne zadanie każdego z nas. Jeśli zrobiliśmy Intronizację we własnym sercu, w następne dni realizujmy Regułę w sercach wybranych arcybiskupów, biskupów, kapłanów, rządzących, w sercach członków rodzin i rządzących. W ten sposób, będziemy się przyczyniać do budowy Chrystusowego Królestwa w sercach odpowiedzialnych za Polskę.


Lista biskupów tworzących Episkopat Polski:

Biskupi diecezjalni: abp Stanisław Budzik, abp Wacław Depo, abp Andrzej Dzięga, abp Stanisław Gądecki, abp Sławoj Leszek Głódź, abp Józef Górzyński, abp Marek Jędraszewski, abp Józef Kupny, abp Kazimierz Nycz, abp Wojciech Polak, abp Eugeniusz Popowicz, abp Grzegorz Ryś, abp Wiktor Skworc, abp Adam Szal, Tadeusz abp Wojda, bp Andrzej Czaja, bp Edward Dajczak, bp Ignacy Dec, bp Andrzej Dziuba, bp Kazimierz Gurda, bp Józef Guzdek, bp Edward Janiak, bp Jacek Jezierski, bp Andrzej Jeż, bp Włodzimierz Juszczak, bp Romuald Kamiński, bp Ryszard Kasyna, bp Grzegorz Kaszak, bp Zbigniew Kiernikowski, bp Jan Kopiec, bp Piotr Libera, bp Tadeusz Lityński, bp Jerzy Mazur, bp Wiesław Mering, bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Tadeusz Pikus, bp Roman Pindel, bp Jan Piotrowski, bp Marian Rojek, bp Janusz Stepnowski, bp Wiesław Śmigiel, bp Henryk Tomasik, bp Jan Tyrawa, bp Jan Wątroba.

Biskupi pomocniczy:

bp Grzegorz Balcerek, bp Damian Bryl, bp Henryk Ciereszko, bp Mieczysław Cisło, bp Stanisław Jamrozek, bp Michał Janocha, bp Piotr Jarecki, bp Jacek Kiciński, bp Rafał Markowski, bp Marek Marczak, bp Janusz Mastalski, bp Artur Miziński, bp Damian Muskus, bp Grzegorz Olszowski, bp Janusz Ostrowski, bp Ireneusz Pękalski, bp Andrzej Przybylski, bp Andrzej Siemieniewski, bp Jan Szkodoń, bp Marek Szkudło, bp Wiesław Szlachetka, bp Henryk Wejman, bp Krzysztof Wętkowski, bp Adam Wodarczyk, bp Józef Wróbel, bp Zbigniew Zieliński, bp Adam Bałabuch, bp Edward Białogłowski, bp Tadeusz Bronakowski, bp Łukasz Buzun,; bp Marian Florczyk, bp Stanisław Gębicki, bp Piotr Greger, bp Andrzej Iwanecki, bp Andrzej Kaleta, bp Wiesław Lechowicz, bp Mariusz Leszczyński, bp Leszek Leszkiewicz, bp Marek Mendyk, bp Mirosław Milewski, bp Adam Odzimek, bp Wojciech Osial, bp Rudolf Pierskała, bp Stanisław Salaterski, bp Piotr Sawczuk, bp Piotr Skucha, bp Marek Solarczyk, bp Paweł Stobrawa, bp Józef Szamocki, bp Piotr Turzyński, bp Krzysztof Włodarczyk, bp Krzysztof Zadarko, bp Jacek Kiciński.

========


Wybrane słowa ostrzeżenia dla Warszawy i

całej Polski /od różnych mistyków/


Najpierw ten zapis z 1939r. Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.
/ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str. 208/209, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

- 12.I. 2012r.Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga”. /Adam Człowiek- „Anioł Stróż Polski-orędzia dla Polski i Polaków” (2009-2014, str.88),; imprimatur- bp Andrzej Dzięga/ .

Ewa Władysława Rycielska-Mingosy 02. 2017
„Po spotkaniu z Panem Jezusem Duch Święty napełnił mnie, abym otworzyła Pismo Święte i przeczytała Słowo Boże. Tak też i czynię. Biorę Biblię i otwieram na Księdze Ezechiela: Proroctwo o stolicy[Jerozolimie]. Rozdział 24 (werset 1 – 14).

....Chciałem cię oczyścić z nieczystości i twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie. Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego postępowania i według twoich złych uczynków - wyrocznia Pana Boga".

"Kiedy te o to Słowo Boże przeczytałam, od razu zrozumiałam, iż Bóg oświecił mnie tym słowem, że to dotyczy mojej stolicy - Warszawy".
/Youtube-Mingosy Słowo Prawdy Bożej Owieczki/


Orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka
/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

26 X 2016
Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec. Chrystus Król czczony w waszym narodzie i uznany za króla. Nie zabraniam żadnemu narodowi zbroić się w sposób godny, aby się bronić, ale broń termobaryczna, mój synu, nie pomoże Polsce, jeśli ja nie będę ochraniał Polski... Jesteście krajem, którego nienawidzi szatan. Z szatanem nie można walczyć ludzką bronią. Pokonać go może tylko Bóg.

8 V 2017 Polska ucierpi. O tym mówiłem. Musi ucierpieć pierwsza. Potem nastąpi częściowa lub całkowita zagłada bardziej winnych narodów.

19XI2018r. Niech Ci, którzy mieszkają w Warszawie się z niej jednak wyprowadzą. Ci, którzy uznają, że nie mogą, niech się Mi polecą,

ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.

30-I-2019r. Jeśli nie będę królem w sercach to zginiecie.... Bo nie ma mnie w sercach. Prawdziwie mnie nie ma”.

„Domy Modlitwy św. JPII”- styczeń 2019r.
www.domymodlitwyjp2.pl

-------