Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
47
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 985

Wolna Elekcja- przebieg spotk.

EmailWolna Elekcja- przebieg

spotkania


                                      

                                                          alt

Wprowadzenie dla czytelników strony


Co to jest ta wolna elekcja?

W czasach bezkrólewia zachodziła nieraz pilna potrzeba wyboru nowego króla, aby miał kto rządzić państwem. Wybór króla/ często z kilku kandydatów/ odbywał się podczas tzw. Wolnej Elekcji, w której mógł uczestniczyć osobiście każdy polski i litewski szlachcic. Prawo wyboru króla przysługiwało każdemu szlachcicowi, który przybył na elekcję. Wysuwano kandydatów. Na elekcji szlachta głosowała województwami w obecności posłów, którzy zanosili jej głosy do senatu : wybór króla ogłaszał marszałek. Po Wolnej Elekcji był II-etap wprowadzenia króla- koronacja króla w świątyni, gdzie prymas kościoła mianował króla elekta- wybranego przez Wolną Elekcję na króla danego państwa.

Dlaczego Wolna Elekcja a nie inna forma dla wywyższenia Jezusa Króla?

W okresie od 24XII2017 DO 25II2018 Alicja Maria M. od Apokalipsy otrzymała 8 bardzo ważnych orędzi, które były „alarmami” dla Intronizacji. Były one kierowane do władz kościelnych i państwowych, ale nie było odzewu.  Matka Boża ogłosiła więc Wolną Elekcje- czyli, kto pragnie, żeby Jezus był Królem Polski, niech przyjedzie, zaświadczy modlitwą i obecnością, że autentycznie tego pragnie. Wstęp  mieli wszyscy na równych prawach.

Pierwszy etap elekcyjny odbył się w wielkim skupieniu modlitewnym. Przybyło około 500 osób, a różnych stron Polski /np.: Warszawa, Białystok, Tomaszów Lub. Lublin, Kraśnik, Gdańsk itp. Z zagranicy: Bristol, Hamburg

Kiedy  odbędzie się i drugi etap czyli Koronacja /w Katedrze Wawelskiej?/  Prawdopodobnie będzie to wtedy, kiedy  Polska znajdzie się na krawędzi upadku.

Materiały, które są już wielką historią


alt

Plakat
alt

Plakat i ulotka

https://wetransfer.com/downloads/fbe51a8771b0f0bf0be5b76bae17860920191121140619/32816cabc6dd7d3a23a462b4975ec22220191121140619/7a2164


Ogólny plan spotkania


Wolna Elekcja - Błonie Krakowskie /”Kamień papieski/

24XI2019r.   godz.10.00-12.00(12.30)
„Polska przy tronie Chrystusa Króla” - Wybór Chrystusa na Króla Polski
Cz.I

  1. 1. Rozpoczęcie–Śpiew: „Maryjo Królowo Polski”.
  2. 2. Śpiew:„Przyjdź Duchu Święty”
  3. 3. Modlitwa do św. Michałą Archanioła

4.Podanie głównej intencji spotkania:„Oddanie chwały Chrystusowi  Królowi Wszechświata przez obwołanie Go w dzisiejszej Wolnej Elekcji Królem Polski”. 3.Powitanie wszystkich zebranych.

5.DM – Wprowadzenie tematyczne: „Drogi do Królewskiej godności Jezusa Chrystusa i Jego panowania jako Króla Polski

Cz.II -Różańcowy blok modlitewny

Trzy części różańca z R. Celakówną /tajem. radosne, światła i bolesne/                                                           
Cz.III
Przygotowanie modlitewne przed Aktem Intronizacyjnym
1. Suplikacje
2. Modlitwa w ciszy /3min./ -zapalenie świec/
3. Odczytanie „Aktu obwołania  Jezusa Królem Polski”

Cz. IV-Zakończenie

1.Oddanie  państw Obojga Narodów i państw Wschodu i Zachodu  pod władanie Matki Bożej Ostrobramskiej – odczytanie Aktu zawierzenia

2. Pieśń końcowa -Ciebie Boga wysławiamy

3.Ogłoszenia
Szczegółowy przebieg spotkania

Powitanie wszystkich zebranych

W imieniu Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” witam bardzo gorąco wszystkich zebranych. Dziękujemy  Wam Drodzy Rodacy za poświęcenie, trud  i wysiłek, aby tu dotrzeć  i wziąć aktywny udział w najważniejszej Wolnej Elekcji w historii Polski-spotkaniu modlitewnym, podczas którego pragniemy bardzo świadomie obwołać Jezusa Króla, Królem Polski. Pragniemy poddać się pod  Jego Królewską władzę i z Jego pomocą jako Króla zmieniać życie, wypełniać Boży DEKALOG, zabiegać codziennie o życie wieczne i Boże prowadzenie Ojczyzny.

2.Podanie głównej intencji spotkania

Podaję główną intencję dzisiejszego modlitewnego spotkania:Oddanie chwały Chrystusowi  Królowi Wszechświata przez obwołanie Go w dzisiejszej Wolnej Elekcji Królem Polski”.

DM – Wprowadzenie tematyczne: „Drogi do Królewskiej godności Jezusa Chrystusa i Jego panowania jako Króla Polski”

Pierwsza Wolna Elekcja związana z Chrystusem Królem odbyła się po Narodzeniu Pana Jezusa,  kiedy to Trzej Królowie oznajmili w swoim otoczeniu, że narodził się Król –Mesjasz, którego uznają za najważniejszego Króla, Jego pragną odwiedzić i oddać hołd. Tak też zrobili. Na nim oparli swoje życie. Królowie Polski czynili podobnie -zawsze poddawali swoją władzę Jezusowi – królowi niebieskiemu.

Piękna tradycja zawierzenia władzy królewskiej Bogu załamała się, gdy Polska w wyniku zaborów straciła suwerenność. Gdy  w I-szej połowie XX wieku, zaraza ateizmu rozlała się po świecie i coraz mocniej slychać było wołanie: „Nie chcemy, żeby On królował nad nami”/ Łk 19,14/., Bóg wysłał na świat Rozalię Celakówną. To przez Nią Bóg skierował fundamentalne słowa, skierowane do całej Polski, ale przede wszystkim do Rządzących jako warunek ratunku:

„ Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele”.

Polska do dnia dzisiejszego nie wypełniła tego warunku: „z Rządem na czele”. W  „Jubileuszowym Akcie” na  tysiąc pięćdziesiątą rocznicę chrztu Polski w 2016r. zabrakło odpowiedniego stanowiska władz państwowych, a sam Akt potwierdzał tylko ogólne królowanie  Chrystusa w Kościele.  W sytuacji braku Intronizacji Państwowo-Narodowej, Pan Jezus w  2018r. podał poprzez DM św. JPII drogę ratunku indywidualnego, tj. „Regułę Osobistej Intronizacji Jezusa Chrystusa”, która "Jest łaską nad łaski daną na Matczyną prośbę Królowej Polski”. Bóg oczekuje od nas jasnych deklaracji wiary, na jakim królu człowiek współczesny pragnie opierać swoje życie i prawa. Ponieważ od wielu lat nie możemy się  narodowo na to zdecydować, a czasu na ratunek Ojczyzny zostało już niewiele - Maryja w nadzwyczajnych orędziach zawołała o Wolną Elekcję  w dniu dzisiejszym, co niniejszym realizujemy. Maryja zaprosiła wszystkie główne gremia władzy świeckiej i duchownej. Każdy tu mógł przybyć na równych zasadach i opowiedzieć się za Jezusem Królem Polski. Wielu, bardzo wielu zbyło to zaproszenie milczeniem. My, którzy stoimy tutaj przy  „kamieniu papieskim”, swoją obecnością świadczymy, że mamy jednego kandydata na duchowego Króla Polski,  jest nim Jezus Chrystus, którego dzisiaj pragniemy ogłosić Królem Polski. Mamy ku temu pełne prawo, bo reprezentujemy wszystkie większe regiony Polski. Nasze spotkanie zostało zgłoszone do Urzędu Miasta Krakowa jest więc legalne z punktu prawa państwowego.

Z wielką gorliwością przystępujemy więc do modlitwy różańcowej. Stoimy w imieniu całej Polski przy duchowym tronie Chrystusa i odmawiamy teraz z Jego Matką i S.B.Rozalią Celakówną 3 części Różańca świętego. Do tego szturmu modlitewnego zapraszamy cały Dwór Niebieski z Aniołem Stróżem Polski, św. JPII- gim, św. Faustyną Kowalską, oraz   dusze czyśćcowe.

Do odmawiania 5 pierwszych dziesiątków  prosimy grupę Warszawską Pani Ewy, później do dziesiątków w tajemnicach  światła zapraszamy Kraśnik, a w taj. bolesnych- Domy M. św. JPII.

W imię Ojca.......Wierzę w Boga ......Ojcze ......O wiarę nadzieję......... 3 Zdrowaś Maryjo

I-sza taj. radosna: Zwiastowanie NMP.

Jezus zwiastuje Rozalii słowa, które są zaproszeniem do jej pełnego, całkowitego oddania się Jezusowi, dla wypełnienia się planów Boskich.  „Moje dziecko, oddaj Mi się cała, bądź moją, świat ci szczęścia nigdy nie da”....

Módlmy się o wypełnienie planów Bożych względem naszej Ojczyzny przez stałe wstawiennictwo S.B. Rozalii Celakównej i o Jej rychłą beatyfikację

Ojcze nasz....          Zdrowaś Maryjo...

II taj. radosna: Nawiedzenie św.Elżbiety

Niech treść pieśńi ”Magnifikat” posłuży nam za rozważanie  tej tajemnicy.  
Pieśń: Uwielbiaj duszo Moja, sławę Pana Mego

Ojcze nasz....          Zdrowaś Maryjo... 

III- cia taj. radosna: Narodzenie Pana Jezusa

Rozalia: „Pan Jezus Boski Ukochany Mistrz, stał się Dziecięciem, bym i ja stała się dzieckiem Bożym.....O, nic mnie tak bardzo nie pociąga, ani też nie zachwyca, jak Jezus Dziecię”. Módlmy się za matki w stanie błogosławionym i za te, które pragną być w takim stanie.         Ojcze nasz....

IV-ta taj.radosna: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Jezus wyznaczyłÂ  Rozalii miejsce do uświęcenia się: „Szpital to miejsce, gdzie możesz codziennie składać ofiary z siebie, o których ludzie wcale nie wiedzą”. Módlmy się za ludzi o egoistycznej postawie, aby  zauważyli potrzeby bliźnich, jak również potrzeby Ojczyzny.    Ojcze nasz....

V-ta taj. radosna: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Jezus wyznaczył Rozalii cel jej ofiarnego życia: „Cokolwiek cię spotka, ofiaruj to, dziecko, dla wielkiego dzieła Intronizacji w Polsce”.

Módlmy się, abyśmy i my nieustannie wspierali ten Boży plan, a dzisiejsza modlitwa niech wyda owoc stokrotny.      Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo...

Tajemnice światła różańca świętego

Do odmawiania poszczególnych dziesiątków zapraszamy wspólnotę z Kraśnika.

I-sza taj. światła: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Kto przymuje chrzest, wybiera drogę z Chrystusem, która nie zawsze jest lekka, zapewnia jednak zbawienie.  Rozalia: „Tak mi ciężko....Powodem tego stanu, który przeżywam, nie są moje cierpienia ani mych Drogich osób, lecz, grzechy naszego narodu”. Módlmy się o przemianę naszego narodu, we wszystkich obszarach życia.   Ojcze nasz.....ZdrowaśÂ  Maryjo......

–II-ga taj. światła: Objawienie Jezusa w Kanie Galilejskiej

Pomoc drugiemu człowiekowi zwlaszcza w sferze duchowej była największą radością Rozalii. Pisała: „W szpitalu będę przy chorych spełniać wszystkie najprzykrzejsze  funkcje z radością, prosząc o nie”. Módlmy się przepraszając Boga za naszą obojętność względem chorych, samotnych i potrzebujących. Ojcze  nasz.......Zdrowaś......
III- cia taj. światła: Głoszenie Królestwa Bożego

Rozalia wyznaje, że bardzo pragnęła nawrócenia grzeszników. Pisała: „Dlaczego tak obojętni jesteśmy, że Pana Boga wycofaliśmy zupełnie z naszego życia prywatnego i społecznego..... Polska musi uznać Chrystusa Pana naszym Królem”.

Módlmy się za całą Polskę, aby jednoznacznie uznała Jezusa za Króla „z Rządem na czele”.   Ojcze nasz....

IV- ta taj. światła: Przemienienie na Górze Tabor

Rozalia: „Nie prosiłam nigdy, aby mnie Jezus prowadził na Góre Tabor.... Mój Tabor jest na Kalwarii.” Módlmy się o wypełnienie woli Bożej w naszym życiu, aby Polska autentycznie stała się przedmurzem chrześcijaństwa. Ojcze nasz....

V-ta taj. światła: Ustanowienie Najśw. Eucharystii.

Rozalia: „We wszystkich okolicznościach życia mojego wszystkie sprawy moje załatwiam u Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

Módlmy się o godne przyjmowanie Jezu w Komunii Świętej i rozwój Adoracji w polskich kościołach.      Ojcze nasz.... Zdrowaś Maryjo...

I-taj. bolesna: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus do Rozalii: „Módl się, a poznasz Wolę Bożą...We  wszelkich sprawach i trudnościach modlitwa jest najpotężniejszym środkiem, który wszystko może”. Módlmy się, wynagradzając Bogu za upadek moralno- duchowy dzisiejszych społeczeństw, zwłaszcza wysoko rozwiniętych.    Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo....

II- taj. bolesna: Biczowanie Pana Jezusa

Jezus do Rozalii: „Dziecko, ty musisz we wszystkim być do mnie podobna, musisz być spotwarzoną, bitą, za włosy dartą, wyśmianą, nazwaną głupią- nawet przez Twych najbliższych. Popatrz na twego Jezusa. Czy tego wszystkiego nie cierpiał w stopniu najwyższym z miłości ku Tobie i innym duszom?”

Módlmy się, abyśmy w codziennej wytrwałej modlitwie i naszych cierpieniach, łączyli się z  miłością z Jezusem cierpiącym, wynagradzając Mu za oziębłość ludzką,  ateistyczne postawy i najcięższe grzchy, tj. przeciwko Duchowi Świętemu.             Ojcze nasz.....

III- tj. bolesna: Cierniem ukoronowanie „Widziałam Pana  Jezusa....poranionego, na Jego Głowie korona cierniowa głęboko wbijająca kolce w skroń”.

Módlmy się, wynagradzając za pychę ludzi sprawujących władzę, również władzę duchową. Módlmy się, aby po dzisiejszej Wolnej Elekcji i obwołaniu Jezusa Królem Polski władze państwowe i kościelne jak najszybciej dokonały drugiego etapu, tj. koronacji Jezusa insygniami władzy królewskiej.  Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo.....

IV- tj.bolesna: Droga Pana Jezusa na Kalwarię pod ciężarem krzyża.

Rozalia: „Jezu, Ty wiesz, Ty wszystko wiesz, jak bardzo jestem zmęczona sprawami ludzkimi, lecz jeżeli Ty tego chcesz, pójdę do końca mojego życia tą drogą ku szczytom Kalwarii”.

Módlmy się o rychłą beatyfikację S.B. Rozalii Celakównej, aby jej świętość życia zapaliła świat miłością do Chrystusa Króla.     Zdrować Maryjo....

V –taj. bolesna: Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Rozalia: „Sprawa Intronizacji....Pragnę wszystko wycierpieć dla tej sprawy, cokolwiek spodoba się Panu Jezusowi zesłać na mnie, i umżeć również w największym opuszczeniu, tak jak nasz Jezus na krzyżu”.

Módlmy się o tryumf Chrystusa Króla przez  pełną Intronizację w Polsce i wejście innych państw i narodów na tą zbawienną drogę ocalenia ludzkości. Ojcze nasz....Zdrowaś Maryja....

Cz.III
Przygotowanie modlitewne przed odczytaniem "Aktu obwołania Jezusa Królem Polski"

Suplikacje od wieków śpiewane w polskich kościołach, zawsze wyrażały naszą skruchę i żal za winy osobiste i narodowe. Niech ten dzisiejszy śpiew będzie wołaniem nas wszystkich o miłosierdzie, przebaczenie i opiekę całej Trójcy Świętej  dla całej Polski na drodze wypełnienia przez nią wszystkich planów  Bożych przez pełną Intronizację  Jezusa Chrystusa Króla

Suplikacje –śpiew

Ref.Święty Boże, Święty mocny, Święty a Nieśmiertelny Zmiłuj się nad nami...3x

1.Od powietrza, głodu, ognia i wojny Wybaw nas Panie!2x

2.Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas Panie!

3. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie!

2. Modlitwa w ciszy /3 min./ -zapalenie świec/
Teraz  3 minuty ciszy –na osobistą   refleksję ,zapalenie świec. Za chwilę  w imieniu nas wszystkich reprezentujących wszystkie  większe obszary Polski odczytamy Akt obwołujący Jezusa Królem Polski. Końcową część Aktu odczytamy w dialogu z państem.

3. Odczytanie Aktu Intronizacji Jezusa Króla na Króla Polski

Akt obwołania Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji na Króla Polski
Kraków- Błonia Krakowskie 24XI2019r.

Chryste Królu wieków, Nieśmiertelny Boże nasz i Panie! My przedstawiciele całego Narodu Polskiego, z łaski Twojej zebrani tu na Błoniach Krakowskich wołamy: Pragniemy Twego Panowania, by nas zło nie opanowało. Oddajemy Ci nasze żywe serca, bijące miłością. Przyjmij je jako Koronę Twojej Boskiej chwały.

Uniżamy się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem. Zawierzamy Ci wszystko co Polskę stanowi, za przyczyną naszej Hetmanki i Królowej Korony Polskiej, jej Niepokalanego Serca, przeczystego Serca św. Józefa, za przyczyną św. Jana Pawła II, świętych tego Królewskiego Miasta Krakowa, wszystkich świętych i błogosławionych naszej Ojczyzny, której na imię Polska.

Oddajemy pod Twoją opiekę Episkopat Polski, Arcybiskupów, Biskupów, Kapłanów, wszystkie Zakony, Seminaria duchowne i wszystkich powołanych do służby dla Chrystusa Króla Polski, by stanęli duchowo przy  Tronie Chrystusa z wielką miłością i pokorą.

Zawierzamy Tobie Rząd, Parlament, Senat, Sejm. Prezydenta, Premiera, wszystkich Posłów, Urzędników w Urzędach wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Prosimy, by rządzili sprawiedliwie według Konstytucji Bożej jaką jest  Dekalog.

Oddajemy Tobie Rodziny całej Polski, prosząc o błogosławieństwo, by swoje dzieci wychowywały  na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu.

Polecamy Ci Boże polską młodzież!  Zachowaj ją w cnotach, by według Twoich  odwiecznych praw strzegła depozytu wiary chrześcijańskiej naszych ojców.

Boże w Trójcy Jedyny!  Pragniemy na nowo zawrzeć z TobąÂ  Przymierze  na wzór Abrahama, Izaaka, Józefa i powtórzyć ze św. Janem Pawłem II: Zgrzeszyliśmy przybijając Cię po raz drugi do krzyża i nie słuchając natchnień Ducha Świętego. Przebacz nam nasze słabości, złości, lekceważenie Twoich praw i wszelkie zło. Przyjmij na nowo naszą skruchę i żal za grzechy i prośbę o Twoją miłość do nas i miłosierdzie. My dzieci Twoje i dzieci Maryi, pragniemy iść za Tobą.  Totus Tuus Maryjo! Totus Tuus Jezu Chryste Królu! Totus Tuus Duchu Święty! Totus Tuus Boże Wszechmogący!

Jezu Chryste, Synu Boga Żywego! W  poczuciu najwyższej odpowiedzialności za losy Ojczyzny, zbawienie nasze, przyszłych pokoleń i świata całego,  zgromadzeni z własnej woli ze wszystkich zakątków Polski na Elekcyjnych Krakowskich Błoniach- obwołujemy Ciebie teraz naszym Królem- Królem Polski. Wołamy więc z całą mocą:

Króluj nam Chryste! Króluj nam Chryste!  Króluj nam Chryste! I niech się tak stanie.

Amen. Amen. Amen.


Śpiew- 3x  Chrystus wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus władcą nam

Chryste Królu narodu Polskiego, Chryste Królu Polski:
1)Zwyciężaj w nas i poprzez nas, złotą koronę z serc naszych masz.
Chryste Królu narodu Polskiego, Chryste Królu Polski:
2)Panuj i rządź według swych praw, w zbolałe serca ratunek wstaw.
Chryste Królu narodu Polskiego, Chryste Królu Polski:
3)Przyjm od nas cześć i w świat ją nieś, nasz Królu Polski
dla Ciebie cześć.

Śpiew: Nie rzucim, Chryste?
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary!
Próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary.
Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg! /2x

Ze wszystkich świątyń, chat i pól, popłynie hymn wspaniały;
Niech żyje Jezus Chrystus Król w koronie wiecznej chwały!
Niech, żyje Maria! Zagrzmi róg. Tak nam dopomóż Bóg! /2x


Cz. IV-Zakończenie

Oddanie  państw Obojga Narodów i państw Wschodu i Zachodu  pod władanie Matki Bożej Ostrobramskiej – odczytanie Aktu zawierzenia 


Zbliżamy się do końca naszego spotkania modlitewnego.
W programie jeszcze mamy:

-Akt zawierzenia Rodzin oraz Narodów Wschodu i Zachodu MB Ostrobramskiej.
-Pieśń końcowa -Ciebie Boga wysławiamy.


Pan Jezus pragnie nie tylko w Polsce Intronizacji „z Rządem na czele”, ale także w innych krajach. Rozalia usłyszała słowa: „Czyż za te  dusze Chrystus nie cierpiał”?

Dla Polski łaskę uznania Jezus za Króla Polski podczas dzisiejszej Wolnej Elekcji wyprosiła MB Królowa Polski. Módlmy się, aby podobną łaskę dla innych krajów wyprosiła M. B.Ostrobramska- Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Pani z Ostrej Bramy zalecana jest Polakom jako Patronka Czasów Ostatnich.

Mamy na to potwierdzenie w Orędziach zatwierdzonych przez Kościół. Jan Paweł II wspomina, iż w momencie wyboru na Stolicę Piotrową, pomyślał o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy. Jej także przypisywał uratowanie z zamachu 13V1981r.

Odczytamy teraz:

Akt zawierzenia Rodzin oraz Narodów Wschodu i Zachodu

Matce Bożej Ostrobramskiej -  Patronce Czasów Ostatnich”


Pozdrawiamy Cię Maryjo Niepokalanie Poczęta,
przez Boga Ojca przed wiekami wybrana,
a teraz nam jako Matka Boża Ostrobramska,
dla obrony przed mocami złego ducha  dana.

Królowo "Obojga Narodów”!
Panno Święta co w Ostrej świecisz Bramie,
Matko Miłosierdzia!

Zawierzamy Ci na nowo Polskę i Litwę
Twojej królewskiej władzy duchowej
i wobec wielu współczesnych zagrożeń
zwracamy się do Ciebie w nadziei nowej.

Rozpędź te burze, zgubne ideologie, prądy
i groźne nawały,
by serca ludzkie przy Tobie zostały.
Twojej opiece polecamy nasze Rodziny
i o łaskę umocnienia wiary w Chrystusa Króla prosimy.
/można w ciszy wymienić nazwiska, imiona /.
Z pokorą oddajemy na przemianę
nasze słabości fizyczne, duchowe i umysłowe,
wszystkie grzechy i zaniedbania rodzinne i narodowe.

Ochraniaj wszystkie  nowe pokolenia,
niech Bóg błogosławi
i w odważnych Apostołów Miłości je przemienia.

Zawierzamy Tobie "Narody Wschodu i Zachodu"
te z bliska i z daleka,
bo Twoje Serce na wszystkich tu z tęsknotą czeka.
Polecamy Tobie przyszłe dni i noce życia naszego
i to co będzie tworzyć dalsze losy świata całego.

Prowadź nas z chórami anielskimi
pod Twoim i Twego Syna królewskim sztandarem,
szczególnym na te czasy drogowskazem i darem.
Amen.

Słowo podziękowania od DM

W imieniu DM św. JPII składamy wielkie, wielkie Bóg zapłać za przyjazd na tą tak ważną chwilę dla Polski,za udział w Wolnej Elekcji.  Na pewno nie była to łatwa decyzja. Podczas gdy tak wielu również dzisiaj pragnie Jezusa wyrzucić za miasto i ponownie Go ukamienować, My zaświadczyliśmy, że Go bronimy, jesteśmy Jego poddanymi i na pewno Jego Królewską władzą będziemy chronieni. Daj Boże, aby łaski tu wyproszone stały się według woli Bożej udziałem całej Polski.

Pieśń końcowa -Ciebie Boga wysławiamy .

==========