Modlitwy- wydruk

Ruch Katolicki "DM św. JP II" 

Modlitwy-wydruk


Modlitwy wstępne

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
Te Deum- Ciebie Boga wychwalamy

Modlitwy wstępne

Duchu Święty - Duchu Ojca i Syna! Przyjdź i porusz naszą wolną  wolę i chęć do  modlitwy.  Dotknij nas wszystkich, których złączyłeś  w ”Domach Modlitwy św. Jana Pawła II”. Pragniemy stać się  nowymi ogrodami wiary i miłości, aby wynagradzać Dwom Najświętszym Sercom Jezusa i  Maryi, za lekceważenie Ich Miłości i przykazań Bożych. Przyjdź Duchu Święty i otwórz nasze oczy na Twoje znaki obecnych czasów. Oprzyj nas na Sobie jako na Kamieniu Węgielnym Kościoła i ogrzej   gorącym Ogniem swych łask, abyśmy się stali świadkami nadziei dla zagubionego świata. Wołamy do Ciebie! Przyjdź Duchu Święty, przyjdź!

Trójco Przenajświętsza, nasze mieszkanie na wieczność.  Przyjmij nasze modlitwy, aby stały się  rosą odświeżającą oblicze ziemi.  Usłysz nasze wołanie o Wszechmogący Panie.

Święty Janie Pawle II ! Spójrz z Domu Boga Ojca na "Domy Modlitwy" Twego imienia. Prowadź nas przez wiarę, nadzieję i miłość do wiecznego zbawienia. Tobie  oddajemy pod opiekę wszystkie rodziny, narody i kraje. Módl się za nami, niech cud powrotu do Chrystusa Króla w całym świecie się stanie. Przed tronem Bożym polecaj nasze sprawy, bo Ciebie za orędownika mamy. (Wymieniamy intencje..................)

-----------------

Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św.  JP2:

1) O światło Ducha Świętego Świętego 
2) Za ojczyznę, rodziny i młodzież
3) O powołania kapłańskie i zakonne  
4) O ochronę życia poczętego
5
) Za chorych i opuszczonych                                                                                                                              
6) Za dusze w czyśćcu cierpiące i konające

/Zaproszenie do wspólnej modlitwy, wszystkich świętych, chóry anielskie i dusze czyśćcowe./

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Św. Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a  przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie o  to prosimy, a ty Wodzu Niebieskich Zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.Litania Loretańska do NMP

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
 

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,

(1)

Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Rodzin,
Królowo Polski.

(2)


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała,
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i
obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Litania do św. Józefa

Kyrie, elejson, Chryste, elejson. Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny potomku Dawida,
Światłości Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,

(1)

Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego.

(2)

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świat, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Ustanowił go Panem domu swego.
W. i zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na
Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo
w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Różaniec- ilość tajemnic dowolnaCiebie Boga wysławiamy


1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie, Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.
2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,  Cheruby Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.
3. Święty, Święty, nad świętymi, Bóg zastępów, Król łaskawy! Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.
4. Apostołów Tobie rzesza, Chór proroków pełen chwały, Tobie hołdy nieść pośpiesza, męczenników orszak biały.
5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca, ile zdoła, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.
6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna, Słowo wiekuiste, z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś o Chryste!
7. Tyś Rodzica Syn  z wiek wieka, by świat zbawić Twoim zgonem, przyoblókłwszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.
8. Tyś poruszył śmierci wrota, starł jej oścień w śmierci dobie, i rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.
9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca Syn jedyny, lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
10. Prośmy, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami, gdyś odkupił nas od zbrodni, Drogiej swojej Krwi strugami.
11. Ze świętymi, w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje.
12. Rządź je broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.
13. Po wiek wieków nie ustanie, pieśń, co sławi Twoje czyny. O w dniu onym racz nas Panie, od wszelakiej ustrzec winy.
14.
Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą twej opieki, Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.
-----------------------------

DRUKUJ MODLITWY:
kliknij ---> Modlitwy------