Orędzia - Alicja...Zadania w skrócie

PDFDrukujEmail

Najważniejsze sprawy i zadania duchowe do

przeprowadzenia w Polsce na obecny czas!


/Na podstawie „Słowa Bożego” otrzymanego przez Alicję M.M. od Apokalipsy
od 24 I 2017

1) Intronizacja Jezusa na Króla Polski przez władze świeckie i duchowne.

We wszystkich 8 przekazach z tego okresu jest o tym mowa. W orędziu przed ostatnim z 24II 2018r. to wołanie określone jest jako "ALARM OSTATNI". Obojętność w tej sprawie przyniesie przykre konsekwencje, w tym wielkie odstępstwo w Polskim Kościele. Specjalny apel do świeckich  i  do Prezydenta w sprawie Intronizacji:

"Do świeckich na urzędach również  mówię, na co czekacie?
Tak!  Pan Prezydent  mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją  [Króla Polski  Jezusa Chrystusa]".


2)Wzmacniać działania dla wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej.

3)Stwierdzenie niesłusznych oskarżeń zagranicy wobec Polski.

4) Potępienie "marszów czarnych" w Polsce. "A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej  dezorientacji, ciemność wokoło".

5)Zapowiedź uderzenia terrorystów na Polskę- bastionu wiary i zalecenie zaniechania pedagogiki przyjmowania uchodźców.

6a) Zapowiedź ucisku kościoła  i odwołanie przez Watykan, generalnej i fundamentalnej reguły  wprowadzonej przez Jezusa,a  dotyczącej  "Przeistoczenia  Krwi Pańskiej"- Dotyczy zmiany tekstu.

"Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego"...

Jeśli to nastąpi, „to Bóg uderzy z całą siłą, a moc i potęga Jego Świętego  Majestatu jest 

wszechmocna-bo zachowanie posłuszeństwa wobec herezji nie obowiązuje”.


6b)Zawierzanie rodzin i państw Matce Bożej Ostrobramskiej. /Pod stopami MBO znajduje się półksiężyc, symbol islamu, co oznacza że przez Matkę Bożą jest możliwe zwycięstwo nad tą religią/.

7)Modlić się w „Godzinie za Polskę” razem ze św. Janem Pawłem II. „Godzina dla Polski” - duchowa inicjatywa DM św. JPII. Dana osoba obiera sobie 1 godz. w tygodniu modlitwy za Polskę/patrz: Menu strony DM- punkt  „Godzina dla Polski”.

8) Odnowienie Przymierza z Bogiem Ojcem na wzór Jana Pawła II- bardzo ważne zadanie dla księży arcybiskupów.

9) Zadanie dla Episkopatu

Rozpowszechnić /poprzez  „Zawierzenie”- aKT/ - Rycerstwo Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa . Zawierzyć Dwom Sercom młodzież szkolną i uniwersytecką oraz rodziny sakramentalne. Propagować wskazania św. Maksymiliana Kolbego poprzez Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej. Takie działania blokują wszystkie zakusy złego ducha. Wzór pójdzie na Europę i kontynenty.

10)Modlić się o zatwierdzenie przez Kościół dogmatu: Maryja Wszechpośredniczka  Łask.

„Szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych”.

11)Powrócić do prowadzenia katechezy przez osoby konsekrowane.

12)Wystawienie na Jasnej Górze do publicznej czci obrazu Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię.

13) 5)Apel Jezusa do kapłanów, aby dawali wyrazy swojej miłości i w każdy piątek odprawiali z własnej woli Mszę Świętą  -Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną”.

14)Zaproszenie do zamawiania Mszy Św. z intencją :„ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”.


15 Traktować obecny czas jako czas „ciszy serca”, by się przygotować do "zapowiedzianych wydarzeń".

16)Przygotowanie materialne: Mieć  olej święcony,  świece, ocet, wodę święconą egzorcyzmowaną, nasuszonych płatów chleba, wafle - andruty na hostie święte, wino na ofiarę, trzeba się zaopatrzyć w żywność, puszki konserwy  /Nic nie będzie można kupić bez znamienia bestii/.

17)Przygotowanie duchowe poprzez różne formy modlitwy:

Modlitwa uniżenia, Różaniec, Adoracja  Najświętszego Sakramentu,  Jerycha,  Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła,  codzienny śpiew „Magnifikat” z  Maryją /To oddala zło/  oraz „Te Deum”, „by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny ...... by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała”.


18)Zapowiedź "Ostrzeżenia" - „Małego Sądu Ducha Świętego” i przynaglenie do spowiedzi z całego życia.

19)Zapowiedź szybkiego wybuchu III Wojny Światowej i wołanie do Polaków o powrót do Ojczyzny.

20)Zapowiedź  nadejścia Czasów Nowej Ery.

21) Przekazywać informacje o orędziach. „Orędzie przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII”..."POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE"  i  wskazanych członków Episkopatu.

=============

 

Streszczenie orędzia z dnia 04.04.2018r.

1) Znaczenie naszych osobistych ofiarowań modlitewnych Ojcu Niebieskiemu za Polskę, biskupów itp.
2)Zapowiedź "Czasu ucisku".
3) Ochrona dla tych, którzy są w ścisłej łączności z Bogiem przez Maryję.
4) Ostatni czas na spowiedź.
5) Dusze zagrożone ratować poprzez ofiarowanie za nich Komunii Świętej.

Streszczenie orędzia z dnia 11.X.2018r.

1) Konsekwencje grzechu dziedzicznego -33 Mszy Świętych na odcięcie korzeni dziedziczenia tych złych konsekwencji
2) Potrzeba modlitw/Koronki do Bożego Miłosierdzia, Koronki do Płomienia Niepokalanego Serca Maryi, by zadość uczynić Bożej sprawiedliwości.

3) Po "odcięciu"  "trzeba nieustanie się modlić, by nie wpadli ponownie w niewolę złego".

 


Streszczenie orędzia z dn. 21-22X 2018r.

1) Błogosławieństwo Trójcy Świętej dla uczestników Adoracji Najświętszego Sakramentu.

2) Nakaz przekazania Słowa do ks. Proboszcza parafii w M......

3) Korona z ludzkich serc”- najmilsza Jezusowi /dotyczy prawdziwie godnej INTRONIZACJI  CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI/.

4) Modlitwa adoracyjna ratunkiem  dla „dusz dzieci tych krnąbrnych, rozpustnych  w tym też sługi w kapłaństwie będące, którzy sami sobie chcą być    b o g a m i”. Pokora, uniżenie, wyciszenie, aby usłyszeć brzmienie zapowiadające  Apokalipsę, która już trwa i należy spodziewać się  bardzo bliskiego  nadejścia „Ostrzeżenia”.

5) Bardzo poważne zadania dla kapłanów:

-Przykład różańcowy  z U......wprowadzić do parafii i okolicznych kaplic.

-Wystawić Najświętszy Sakrament na godzinę, codziennie przed Mszą Świętą. Wyznaczyć godziny adoracji dla poszczególnych róż różańcowych/ nie tylko w październiku/.

6) Bóg pragnie ocalić Polskę, ale do tego potrzebne jest  poczucie odpowiedzialności kapłańskiej za zbawienie powierzonych owiec, oraz autentyczna wiara w obecność Jezusa Chrystusa w tym płatku chleba, "KTÓRY JEST ŻYWY" i usunięcie żądzy materializmu - żądła „mieć”.

7)Zawierzyć młodzież Maryi - Matce Kościoła Mojemu Niepokalanemu Sercu, jak uczył św. Maksymilian Maria Kolbe, bo czas prześladowań trwa. Jednoczyć młodzież i prowadzić katechezy rękami  i umysłami kapłańskimi, bo namaszczeni są, aby szatan nie porywał dzieci.

8) Nie odrzucać maluczkich, których serca otwarte na działanie łaski Bożej.

9) Wizje duchowe z  przypomnienia św. Anioła Stróża Polski AVE.

10) „Domy Modlitwy im. św. JPII” i innych świętych oraz wybrane i przygotowane przez aniołów kościoły to Tendy  zielone - to jest Namioty Spotkań jak  za dawnych czasów Starego Testamentu., gdzie Bóg będzie mówił do ludzi podczas ucisku kościoła /3.5roku/. To będą miejsca schronienia dla tych kapłanów, którzy przeciwstawią się „ohydzie spustoszenia”, czyli heretyckim zmianom interpretacji Ofiary Mszy Świętej - zachowają niezmienioną ofiarę Mszy Świętej, jaką Chrystus ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy.


Streszczenie orędzia z dn. 03.11. 2018r.

1) Świat już  jest bardzo zdruzgotany przez nowe prawa ustanowione na synodzie  „młodzieży” /3-28X 2018r./ „pod dyktando większości zdeprawowanych biskupów i dyktatora... Franciszka..... Jest już dane pozwolenie na zniszczenie Mojego Kościoła Świętego”.

2) Zapowiedź oczyszczenia Chrystusowego Kościoła.

3) Zapowiedź „Ostrzeżenia”, które wkrótce nastąpi- ostoją się tylko te twierdze – „Domy Modlitwy”.
4) Jezus Król Polski, „niepełny” bo bez berła i korony, czeka na decyzję Episkopatu, czy obronią Ojczyznę.

5) Nadzwyczajny apel Jezusa do Episkopatu, proboszczów, kapłanów, zakonów, misjonarzy do obrony Ojczyzny i zapalenia martwych serc:

„P O W S Z E C H N A  M O B I LI Z AC J A  

M O D L I T E W N A”

poprzez wystawienie Pana Jezusa obecnego,

żywego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych".

6) Polecenie wysłania słów orędzia do Episkopatu Polski i biskupów, do których wcześniej było adresowane " Słowo Boże ", oraz umieszczenie tych słów na stronie Domy Modlitwy imienia św. Jana Pawła II, jako ostatnia prośba Ojca Niebieskiego, „a winno być żądanie”.

7) Warunek ratunku Ojczyzny: Jednoznaczna Intronizacja Jezusa na Króla Polski na Wawelu w święto Chrystusa Króla Wszechświata z insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym Episkopatem i Rządem.

8) Zapowiedź męczeństwa polskich kapłanów. Przybliża się ono z dnia na dzień, bo nie są wykonywane nakazy Ducha Świętego.

9) Nie  wszyscy biskupi są z Jezusem. Należy zdjąć ciemne szaty i przyoblec się w majestat pokory, a nie grać na dwóch trąbkach: " Panu Bogu świeczka a dla szatana ogarek".

Tłumaczyć na kazaniach Pismo Święte Apokalipsy, wykazując że to jest czas ostatni,
bić na ALARM!

W  kościołach  N I E U S T A N E    A D O R A C J E !

10) Nie ukrywać, lecz głosić oficjalnie, że nauka na Watykanie nie jest zgodna z magisterium Kościoła i Barka Piotrowa tonie. Brak interwencji spowoduje szybki ucisk kościoła  i zejście do podziemia. Teraz jest czas oczyszczenia. Czy Kościół w Polsce  pochwyci właściwy ster?

11) Zwołać sobór w Licheniu i wybrać prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi dalej Chrystusowy Święty Apostolski Kościół.


12) Życie Papieża Benedykta XVI dobiega końca. Dotychczasowa litość Ojca miała swe źródło w posłudze  tego Papieża.

13) Ostatnie wołanie Ojca: „Obalić ten spisek mafijny na Watykanie”, dokonać Intronizacji, wynieść na ołtarze Sługę Bożą Rozalię Celakównę.

 

15) Apel do arcybiskupów, biskupów, kapłanów, zakonnic i zakonników, aby nieustannie prosili Boga Najwyższego, by powstrzymał Jego karzącą dłoń nad Polską. Czynić pokutę, oraz przede wszystkim adorować Najświętszy Sakrament Ołtarza wg ustalonego harmonogramu, mocą Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.

16) Odmawiać Koronkę do Ducha Świętego, wzywać Jego mocy, On pokieruje wszystkimi sprawami organizacyjnymi, stągwie wody przemieni w wino i napełni nowe bukłaki. „Wszystko będzie nowe,  Nowe Jeruzalem- Polska".

"TO JEST TA  „ISKRA", KTÓRA  WYJDZIE  Z  P O L S K I, a kłaniać się wam będą  WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ”.

17) Katastrofy dotkną Rzym a więc i Watykan, „który już nie będzie istniał w tej formie”.

18) Odmawiać "Modlitwę uwielbienia Boga" podaną przez Anioła Stróża Polski Ave:

"Niech będzie uwielbiony  Bóg Ojciec Wszechmogący. 
Niech  będzie uwielbiony Jezus Chrystus –
Syn  Boga Żywego Król Polski.                                     

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel
i Ożywiciel Kościoła Świętego Katolickiego w Polsce.
Niech będzie uwielbiona Trójca Święta,
z której Świętej Woli, Ty Ave – Stróżu Polski jesteś opiekunem
mojej i Twojej Ojczyzny, której na imię Polska".

"Bądźcie tymi aniołami, przyprowadzając innych do modlitw,

pojednania w rodzinach, szczególnie gdy czas „Ostrzeżenia” tuż,

tuż, już. Ale bardzo wiele zależy od modlitw maluczkich". /11.XI.2018/ r./


19)Zadośćuczynienie za Polskę i biskupów -Orędzie - 04.04.2018r.


JA/ Alicja Maria Michalina najmniejsza niewolnica NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ/, ofiarowuję, jeżeli pozwolisz Ojcze mój Najlepszy Tatusiu - zadośćuczynienie za Polskę i biskupów, którzy nie są za Intronizacją Twojego Syna.

Padam na twarz jako ofiara całopalna by wynagrodzić za ich opieszałość w niewypełnieniu WOLI ŚWIĘTEGO TWEGO MAJESTATU i przepraszam za zaniedbanie, obojętność, oziębłe serca sług       wybranych. Obmywam ich nogi i proszę CIĘ, przyjmij tą moją małą ofiarę, jeżeli jest taka TWOJEJ WIELMOŻNOŚCI ŚWIĘTA WOLA....

20)/Pouczenie Jezusa/: 271 dni to jest ucisku dzieci moich nastąpi od dnia13 miesiąca, a więc tak jak usłyszałaś w Oktawie Bożego Miłosierdzia. Znak o północy Świetlisty Krzyż MOJEGO SYNA będzie widoczny.

Trwać więc na modlitwie w Domach Modlitwy Św. Jana Pawła II i Św. Józefa w wyznaczonych miejscach i kościołach, tam gdzie wskaże przewodnik duchowy i was zaprowadzi. W ufności trwać wierząc w niezgłębione MIŁOSIERDZIE Boże.

21) Podkreślenie roli szkaplerza i pieczęci Boga Żywego: JA MATKA I KRÓLOWA MIŁOSIERDZIA WSKAŻĘ CZAS I OPIEKĘ DAM. MÓJ ŚWIĘTY SZKAPLERZ WAS OSŁONI.
UFAJCIE DZIECI MOJE, CÓRY I SYNOWIE NAZNACZENI ZNAMIENIEM BOŻYM, PIECZĘCIĄ BOGA ŻYWEGO.

UFAJCIE POWTARZAM, NIC ZŁEGO SIĘ WAM NIE WYDARZY.


22)Najwyższy czas na spowiedź:

Gdyby ktoś z was nie dokonał spowiedzi świętej sakramentu

pokuty - to ostatnie wezwanie już jest.........................
27XI 2018r. Najważniejszy warunek  ratunku dla wierzących i niewierzących.

W sytuacji, gdy nie dochodzi w Polsce do pełnej Intronizacji Jezusa Króla, nie da się uratować Polski od cierpienia. Pan Jezus pragnie ratować ludzi indywidualnie , którzy  będą Intronizować Jezusa na Króla w swoich sercach. Jest to : "Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach"


Największe zadanie duchowe na obecny czas:

„Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla swojego serca”
oraz Jego Intronizacja w drugim
ludzkim sercu"

/Orędzia Alicja M.M cz.IV- 27XI, 2XII2018 i następne/


2
XII 2018

1) Reguła „Osobistej Intronizacja Chrystusa Króla na Króla” oraz Intronizacji Jezusa w drugim ludzkim sercu.
2) Zapowiedź  ''KRWAWEGO BICZA NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

3) "Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach" przez Intronizację w diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii.

4) Zwołać Sobór w Licheniu u stóp Bolejącej Matki
5)Zawierzyć Aktem Intronizacyjnym Polskę Królowi Chrystusowi i nadać ten tytuł: Chrystus Król Polski".

      

25XII2018
1) Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego.
2) Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave. mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.
3)Wołanie o Intronizację na Króla Polski w ludzkich sercach


4) Zapowiedź niedozwolonych zmian: zmiana Dekalogu, modernizacja Mszy Świętej- Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna, zniesienie celibatu. 

5)Zapowiedź  Nowego Nieba i Nowej Ziemi dal wybranych dzieci.

6 )  Zapowiedź początku końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie  widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce, bo Matka Niepokalana już przygotowała Swoją Armię.  Jej modlitwy, cierpienia, umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane.


1 I 2019r.

1) Zapraszać DUCHA ŚWIĘTEGO, by przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jest Miłością i może wypełnić  serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”. Budować Królestwo Chrystusa Króla  wg  podanej Reguły.

2)Uderzenie''młotka i sierpa'' na Warszawę, gdy nie będzie pełnej Intronizacji.

3)Więc trzeba odnowienia serc, by budować Jego Królestwo wg  podanej Reguły.

4)Ten czas zostanie przyśpieszony, bo taka jest Wola Boga w Trójcy Jedynego. Kiedy zagrzmią trąby anielskie, niebo się skłoni, można rzec wypełnienie Bożych Planów nastąpi, zaćmi się słońce, księżyc nie będzie dawał blasku, jak powiedział BÓG OJCIEC - wszystko runie, bo nie poznaliście czasu łaski nawiedzenia. OSTRZEŻENIE będzie bardzo szybko - czas pożogi i trwogi, czas przygotowania się do oczyszczenia sumień / spowiedź powszechna/.

5-6-I- 2019r.
1) 

Po O S T R Z E Ż E N I U  zostanie mniej ludzi. Jeden zostanie zabrany a drugi umrze. Gdy to wydarzenie nastąpi,  nie spać, wzbudzić swoje sumienia, zawierzyć  się Niepokalanemu Sercu Maryi, kto może niech opuści Warszawę.

2) Fikcyjna wiara  przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków mogą być wychowywane w islamie.

3)Oddzielenie  rządu od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

4) W każdym kościele wystawić  NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

5) Niech Rząd się nie kuma z żydami bo oni już dawno utracili Boga.

6) To jest ten czas, że trzeba  trwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem.

7) Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w  Przybytku Bożym. 

8) To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce.

9) Zapowiedź konieczności uderzenia „młotem i sierpem",  nie tylko w lud w Warszawie, ale i większość  kraju, aby doznał olśnienia.

10) Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask,  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie.

11) Dokonać godnej  Intronizacji.  Król Polski-  ten tytuł musi być dany.  Przymierza z Bogiem Trój Jedynym dokonać według św.Jana Pawła II. Błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny Swoją Pieczęć Boga Żywego.


3II2019r.

1)Oddać swoje serce Chrystusowi przez "Osobistą Intronizację Chrystusa w swoim sercu" według podanej przez Jezusa Reguły-----> Reguła Intronizacji w sercach.

2) Zadanie dla ks. Biskupów, aby w każdy piątek w czasie Wielkiego Postu odprawili po 3 Msze Święte wotywne jako zadość uczynienie za nie dokonanie Intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski

-------

2III2019r.

1)Wykonać Intronizację Jezusa w swoim sercu, a następnie w innych sercach ludzkich.

Jest to największa łaska na obecne czasy- "łaska nad łaski":.

"Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa  w każdym sercu wg podanej Reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski".

2) W spowiedzi wyrzucić wyhodowanego "węża" i otworzyć

się na działanie łaski Bożej.

======

25.III.2019r.

1) Program UE jest bez Boga więc bronić niewinne dzieci przed edukacją dżendel wprowadzaną „na różne sposoby”, budować rodziny w oparciu o wzór Świętej Rodziny, „a nie zakładać kart LGBT typu Biedronia, Trzaskowskiego i rozszerzać  to na duże miasta polskiej ziemi”.

2) Zamawiać Msze Święte wynagradzające za „nie przestrzegania Dekalogu... jak i natchnień Ducha Świętego”, póki jeszcze „Ofiara Syna Człowieczego nie została wszędzie przefarbowana”. 
3) W to wielkie święto „Zwiastowania”/25III/, dziękować nieustannie i prosić nieustannie Maryję, bo Bóg Ojciec w tym dniu nie odmawia „Jej niczego”.

4)Wysyłać „petycje, prośby do Episkopatu Polski”, żądając wywyższenia Chrystusa na Króla Polski” Biskupi są władni to przeprowadzić, „choćby obecny RZĄD  protestował”.

5)Mobilizacja duchowa: „Post, pokuta, adoracje Najświętszego Sakramentu,Jerycha...   Wzywać cały Mój Dwór Niebieski, błagać Ojca Przedwiecznego, by pozwolił zejść na ziemię Duszom Kościoła Triumfującego, Cierpiącego /duszom czyśćcowym/  i przez 7 dni i nocy /Jerycho/ razem z Kościołem Walczącym tu na ziemi obchodzić granice Polski, urzędy, kościoły, Episkopat polski, kapłanów. Unię Europejską objąć.

6)Nie na miecze, ale Słowem Bożym walczcie, a Duch Święty będzie oczyszczał te serca polskich dzieci i do Intronizacji  przygotuje”.

 7IV2019

1) Przy spowiedzi nie "klasyfikować" kapłanów. Prosić Maryję o pomoc przy spowiedzi.
2) Modlić się za najbliższych "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w  świat.
3)Organizować Jerycha, prosić przez 7 dni, obchodzić duchowo obiekty UE, "by pogrzebać tą Wielką Nierządnicę, tą prostytutkę, 
by pogrzebać tą "Wielką Nierządnicę" tą prostytutkę by obalić prawa nie wg Prawa Boga ustalane, również w sądach wszelką profanację Boga Najwyższego i Jego dobra".
4)
Niech kapłani modlą się nieustannie mocą egzorcyzmów.

-----

22IV2019

1)Zapowiedź potopu jak za dni Noego, ale potopu "złości i nienawiści, a wkrótce wojny".

2) "Bić na alarm" ponieważ zbliża się "Prześwietlenia  Sumień " jako AKT  OJCOWSKIEGO WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA. a   nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane.

3)W ciszy przygotowywać się, trwać w dziękczynieniu bo będzie Nowa ziemia i Nowe niebo.

4) Regułę intronizacyjną "rozszerzać  wielokroć  wszerz i wzdłuż", aby w sercach ludzkich budować Królestwo Jezusa.

5) Modlić się za ojczyznę, ale pokoju w niej nie będzie bo za bardzo oddana jest "na posługę złego z własnej woli". Modlić się w nowennie do Bożego Miłosierdzia. "Jeszcze jest czas błagania- TYLKO TEN CZAS". Potrzebne:modlitwa, post, pokuta jerycha, adoracje, różaniec na wzór Gietrzwałdu. Powtarzać "różaniec do granic".

6)Usuwać zaległości duchowe na polu wychowania dzieci i młodzieży, katechezę oprzeć na miłości, wierze i różańcu.

7)Ze względu na wiarę, Polska jest uciskana przez bezbożną Unię Europejską.

8) Zapowiedź nadchodzącego ucisku  kapłanów wiernych dotychczasowej tradycji sprawowania Eucharystycznej Ofiary.

9)Padając na twarz/leżąc krzyżem/ prosić wraz z Aniołem Stróżem o przebaczenie i miłosierdzie przez zasługi "Krwawych łez Maryi".

10)Kto może, niech da zadośćuczynienie,  zamawiając Msze Święte "za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie". 

11) Nastąpi przyśpieszenie oczyszczenia narodów,
"
a  narodu polskiego w pierwszej kolejności".

========

30IV2019 

1)By nie zdradzić, /w czasach ucisku Kościoła/ trzeba się okryć szatą Królowej Świętego Szkaplerza.

2)Warunki powstrzymania karzącej dłoni Boga Ojca Przedwiecznego i zniszczenia Kościoła od wewnątrz:
-modlitwa przebłagalna,
-adoracja Najświętszego Sakramentu,
-uwielbienie, post i jałmużna,
-ODPRAWIENIE WOTYWNYCH Mszy Świętych wynagradzających, danych z miłością przez kapłanów w każdy piątek

- współpraca /szczególnie/ w dziele zbawienia przez  I N T R O N I Z A C J Ę  JEZUSA CHRYSTUSA Syna  Maryi Królowej  na KRÓLA POLSKI  ..."da możliwość zmiażdżenia tej szatańskiej przewrotności we wszystkich dziedzinach życia religijnego, świeckiego, państwowego, moralnego. Rozbroi tą od wieków przygotowywaną masońską, heretycką przemianę w Kościele świętym, począwszy od Watykanu, diecezji po najmniejszą polską parafię i na całej ziemi".

3) Słuchać natchnień Ducha Świętego nauczyciela.

====