Orędzia - Alicja M.M. /skrót/

PDFDrukujEmailZadania duchowe dla Polski

/Na podstawie „Słowa Bożego” otrzymanego przez Alicję M.M. od Apokalipsy od 24XII2017 do 25 II 2018/

Skrótowe teksty


I

1) Intronizacja Jezusa na Króla Polski przez władze świeckie i duchowne.

We wszystkich 8 przekazach z tego okresu jest mowa o konieczności Intronizacji Jezusa. W orędziu przed ostatnim z 24II 2018r. to wołanie określone jest jako "ALARM OSTATNI". Obojętność w tej sprawie przyniesie przykre konsekwencje, w tym wielkie odstępstwo w Polskim Kościele.

„TERAZ  ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA, ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI LUDEM WIERNYM.  Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o  w  K o ś c i  e l e  Ś w i ę t y m  nastąpi  i   w  POLSCE,  a tak chciałabym byście  to przeżyli  w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ”/ 13I2018/ . 

„Was wybrał BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN CZŁOWIECZY MESJASZ -wciąż  nie godnie Intronizowany. Czeka. Tak, to są już ostatnie dzwonki. ... Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać! Jeżeli tego nie dokonacie, to POLSKĘ rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/

"Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY, że zdążycie? Jest to "ALARM OSTATNI", który odnosi się do PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI wg wcześniejszych pouczeń, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO przez Alicję Marię Michalinę- Moje małe narzędzie i nie tylko”. /24II2018/

Bóg Ojciec; Nie wspomnę już, że pragnę godnego Intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ile razy i przez wielu proroków współczesnych wam to przypominam. Pytam, dlaczego tak gnuśni jesteście? Mówię wam, dokonajcie tego z Rządem i Episkopatem łącznie, bo nie ostoi się wasze państwo. Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg  Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat. Wywoływał będę po imieniu wielu. Wielu z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i świętego polskiego narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje  Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy;  Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną. /Wizja/ To co widziałaś w swojej rodzinnej miejscowości -rosnące gaje cytryn  i pomarańczy; też roślinność zwrotnikowa - to tak będzie w krótkim czasie./24XII 2017/.

Żądam  waszej odpowiedzialności. Odpowiedzcie sami w sercu  BOGU TRÓJ JEDYNEMU ? JAKA JEST WASZ MIŁOŚC?  TAK ! TRZEBA To mierzyć termometrem. Do jakiej skali podskoczy ten barometr waszej nieudolności, wygodnictwa? Spada w dół. Tak!  Wy też wybrani, nieudolni - wpadniecie w dołki masońskie  jak się szybko nie nawrócicie. Mogę was uzdrowić, bo o to prosi MOJA  Niepokalana Oblubienica Maryja Hetmanka Narodu Polskiego, ale trzeba otworzyć swoje serca, wyrzucić to plugastwo z siebie. 0 odnowienie was należy prosić, bardzo prosić!  Czy zdążycie? Tyle łask danych waszemu narodowi przez zasługi świętych i błogosławionych, szczególnie św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana męczennika i bł. Jerzego Popiełuszki itd......

Pytam? Czy macie choć odwagę zginąć w męczeństwie, by odkupić swoje winy?  Za nie, przynajmniej trzeba odpokutować   tu na ziemi, lub po śmierci wpaść do jeziora siarki. O, niewierni słudzy w kapłaństwie! Dość już tego! Żalu serca potrzeba, łez, przelania krwi by zmazać winny. /10II2018/


2)Specjalny apel do świeckich  i Prezydenta w sprawie Intronizacji. Przestroga - Polska bez Intronizacji będzie rozebrana na strzępy i „zginie z mapy świata”.

„W waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA. /13I2018/

„JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI, JEŻELI MNIE GODNIE OBIERZECIE Z WSZYSTKIMI HONORAMI, BERŁO I KORONĘ DACIE Z ZAPRZYSIĘŻENIEM DUCHOWNYCH I RZĄDZĄCYCH W POLSCE- TO JA WAS OBRONIĘ. INACZEJ POPADNIECIE W NIEWOLĘ szatana i całe pokolenia młodych i dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE WEJDZIE W KONTAKT NIE Z BOGIEM TRÓJJEDYNYM A BESTIĄ. A TAK BĘDZIECIE PONIEWIERANI, WASZE DZIECI I WASZE DUSZE TRAFIĄ DO PIEKŁA. Czy was to nie przeraża - płacz waszych Matek, tak jak rzeź niewiniątek w Betlejem / będzie gorzej/”. /20I2018/

"Do świeckich na urzędach również  mówię, na co czekacie?
Tak!  Pan Prezydent  mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją  [Króla Polski  Jezusa Chrystusa]"....

„Przecież to BÓG  NAJWYŻSZY  tego żąda, JA DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCĘ TE ATRYBUTY WŁADZY /BERŁO I KORONĘ/ -gdy zostanie to godnie przygotowane.  Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać!

Jeżeli tego nie dokonacie, to     P O L S K Ę  rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE

POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/


3)Ponowić działania dla wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i zapowiedź innych rządów w Watykanie.

„Wysłać  do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska,  bo tam już wkrótce  inne będą rządy -nie Boże/27I2018/.

„Bolejące Moje Serce płacze, jaka boleść! To jest siedem boleści MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA. UKRZYŻOWANIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA, TAK- DRUGIE I TO RĘKOMA WYBRANYCH SŁUG NA WATYKANIE I NIE TYLKO.  TO ZŁO WALCZY NIEUSTANNIE ZE MNĄ, ALE BÓG NAJWYŻSZY WSZECHMOGĄCY DAŁ MI ŁASKĘ I ZMIAŻDŻĘ TEN POMIOT ŻMIJOWY. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN”. /24II2018/.

II

21-22X  2018r. Polska to Ostatni bastion wiary , który masoni chcą rozwalić.

To jest Moja prośba Matki Kościoła, ten Biały Orzeł jest zagrożony, dlatego należy wzmocnić granice Polski mocą różańca św. Tak nieustanny różaniec Matki Najświętszej prowadzić dzień i noc. W waszych rękach obrona jest, tylko trzeba dobrej woli, w kościołach  prosić kapłanów o nieustanne Adoracje Chrystusa Króla w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. I niech się tak stanie.  Amen. Amen. Amen.

2XII 2018 Proś za swoją ojczyznę bo  ''KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU. JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie  w biskupstwie...

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej”.

25XII2018

Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem. Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie. Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia.

 

1 I 2019 Teraz na prośbę BOGARODZICY  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych BÓG  W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA  NA KRóLA POLSKI ZOSTALA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''....

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na  świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą.

 

1-I-2019 Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.... Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowe Jeruzalem- Polska wybrana. ...

5-I-2019   Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski. Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła  was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.

5I2019  Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego.

Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa.

6I2019

Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski... Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać. ...

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda.

Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych. ... W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.

----------

3II2019

Tyle razy mówiłam, o c z y s z c z e n i e  nastąpi przez dzieło „Prześwietlenia sumień” to też jest łaska, ale jak powiedziałam zostanie was bardzo mało, drogie dzieci mojej i twojej ojczyzny, której na imię P O L S K A -  tak droga Mojemu Sercu MATKI NIEPOKALANEJ, płaczącej krwawymi łzami, a wy sobie z tego nic nie robicie, całe niebo w konwulsjach  płacze, widząc waszą pychę, pazerność na mamonę. Prawie wszystkie kraje ościenne są wam wrogie.

Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

---------------


                   Zadania duchowe dla Episkopatu

I


1)Odnowić Przymierze z Bogiem Ojcem na wzór Jana Pawła II.

26.O6.2012.r. Jerozolima Terra Santa

Obudźcie się ---- naśladujcie JANA PAWŁA II.... Wszystko przyjdzie w swoim czasie, kiedy kościoły  zostaną  zamknięte, zejdą do podziemia by odprawiać Mszę  Świętą.  Trzeba będzie wielkiej odwagi Rycerzy Czasów Ostatecznych, by to wypełnić. 

Otrzymacie Aniołów Stróżów do pomocy, obroną wam będzie  święty szkaplerz. Już niektóre kościoły zostały przygotowane, wyznaczone na czas oczyszczenia /jak sama wiesz zostały oznaczone znakami NIEPOKALANEJ  MATKI -chorągwie  niebieskie i biało-żółte papieskie zatknęli aniołowie, szczególnie te miejsca co uświęcił  papież JAN PAWEŁ II.  To wyjaśnia teraz święty Michał  Archanioł - wódz wojska   anielskiego.


/27.01.2018r./„Polecam: ODNOWIĆ  PRZYMIERZE ZE MNĄ  BOGIEM OJCEM - to wasze zadanie arcybiskupi w Polsce, tak jak to uczynił Wielki Papież Syn Polskiej  Ziemi Święty Jan Paweł II. Odszukać ten tekst i tą przysięgę sercem złożyć podczas prawdziwie godnej  Intronizacji MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI. Tak jak było powiedziane: ze wszystkimi dostojnikami Episkopatu, Rządu, kapłanami i ludem wiernym, na  który  mam  wzgląd  tj. małe  dusze  modlące  się  na  waszej  polskiej  ziemi”. /27.01.2018r./

„Jeżeli nie dokonacie tego „ZAWIERZENIA PRZYMIERZA ZE SWOIM BOGIEM TRÓJJEDYNYM i nie dokonacie PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI w/g podanego "słowa Bożego" to moc Moja dokona sprawiedliwości, choć miłosierdzie Moje nieskończone i miłość jak rzeka- to sąd się dopełni i to bardzo szybko nastąpi”./ 27.01.2018r./

„Dałem wam łaskę JA BÓG WSZECHMOGĄCY za godnie odmówiony „Różaniec do granic” Królowej Różańca Świętego. Zobaczyliście łuki "przymierza tęczy na niebie'' w poszczególnych miejscach waszej polskiej ziemi, a teraz żądam potwierdzenia  "PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam. Więc spieszcie się dzieci moje, bardzo się spieszcie. Powtarzam to, przez wielu mistyków współczesnych mówię”. /27II2018r./

3XI2018

A TERAZ MÓWIĘ WAM- JAK NIE DOKONACIE TEGO PRAWDZIWEGO PRZYMIERZA ZE MNĄ - WASZYM BOGIEM WG POUCZENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I ZAWIERZENIA PODCZAS INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA WAWELU W KRAKOWIE i całym tego słowa znaczeniu-  insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym EPISKOPATEM I RZĄDEM wg wymagań w święto CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA I NADANIEM TYTUŁU „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”..............................................

TO WAS MOŻE TYLKO URATOWAĆ JAK RÓWNIEŻ O J C Z Y Z N Ę WASZĄ, której  W O L N O ŚĆ   „wisi  na  włosku”  jak  to  wy  mówicie. MÓJ GNIEW OJCOWSKI JEST WIELKI.

JEDYNY-  N O W E  J E R U Z A L E M, które na prośbę waszej Królowej z Jasnej Góry i Świętych waszego Kościoła i Błogosławionych, przez wzgląd ofiary najmniejszych Sług Konsekrowanych i Laików- pragnę was ocalić....

Pouczać należy dzieci w kościołach , że to jest C ZAS OS T A T N I, bić na alarm.

W  kościołach  N I E U S T A N E  A D O R A C J E !...

Sobór zwołać w Licheniu. U Matki Bożej Bolesnej stóp, wybierzcie prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi MÓJ LUD. Do tego przygotowywał was WIELKI PAPIEŻ POLAK. To Polsce tłumaczył " DEKALOG", by go zachować, bo Polska wydała wielu godnych świętych i teraz niech poprowadzi KOŚCIÓŁ MÓJ ŚWIĘTY, APOSTOLSKI, KATOLICKI- WYBRANY NOWY PAPIEŻ.

 Ten dwulicowy Pasterz Rzymu jak się zwie, zrujnował wszystko, tak jak zaplanowały masońskie elity. Pod pozorem pokory, pokazuje inne oblicze w walce ze swoimi podwładnymi. Jest nie obliczalny, sieje terror, wypowiada herezje. Pytam, czy nie ma odważnych synów Moich kardynałów, biskupów w hierarchii, by dać temu koniec? Tak, to ucisk kościoła zwiedzie do podziemia Prawdziwy Mój Kościół, jeżeli w czasie nie zainterweniujecie.  Zebrać mądrych, obalić tą herezję szerzącą sie na wskroś w Moim Kościele w Przybytku Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

 Czas życia prawdziwego Papieża Mojego Umiłowanego Syna BENEDYKTA XVI, dobiega końca. Dzięki Niemu, że dźwigał ten krzyż pontyfikatu jeszcze mam litość, ale to już Moje Ojcowskie ostatnie żądanie. Zróbcie coś, niech WAS DUCH ŚWIĘTY POUCZY - WYRZUCIĆ  HERETYKA, OBALIĆ TEN  SPISEK MAFIJNY NA WATYKANIE. Tak, mógł bym to zrobić sam, Bóg potężny w mocy swojej, ale Ja daję próbę dla Moich Sług w kapłaństwie. Jak z niej wyjdziecie pokaże czas, którego już jest bardzo mało. O c z y s z c z e n i e trwa, Moi Aniołowie oddzielają plewy od ziarna, a WY, pytam -jaki dacie owoc miłości do Boga i bliźniego?


WZYWAM WAS EXL. DO DZIAŁANIA, CZEGO SIĘ BOICIE? Denary też masońskie was nęcą- wyrzućcie je. Banki już wg światowych giełd, którymi rządzą, żydzi, masoni i iluminaci - kombinują krach  na giełdzie. Teraz jeszcze zróbcie użytek - dać dla dzieci chorych, domów starców. Wydajcie je jak najszybciej. JA ich nie chcę nawet na koronę i berło dla MOJEGO SYNA. Żądam uczciwie zarobionych pieniążków, by dokonać tej I N T R O N I Z A C JI.

 Wspomnę też o wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej. Co wam tak ciężko idzie? Materiały już dawno przygotował Mój syn Tadeusz Kiersztyn, Róża –Stowarzyszenie. Czy nikt z  biskupów tego nie polecił? Kraków dobry biskup....  Niech arcybiskupi, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice, nieustannie proszą BOGA NAJWYŻSZEGO, by powstrzymał JEGO MAJESTATU KARZĄCĄ  DŁOŃ NAD POLSKĄ, a więc czas pokuty, postu, ADORACJI - przede wszystkim NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA   wg ustalonego harmonogramu, mocą Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.

 

Wtedy w ciszy serca JA DUCH ŚWIĘTY podam poradę jak zorganizować ten SOBÓR W LICHENIU U STÓP MATKI BOŻEJ BOLESNEJ,  JAK POWOŁAĆ KOMISJĘ MIĘDZYNARODOWĄ, by wezwać godnych kardynałów i biskupów na obrady. JA SAM DUCH ŚWIĘTY III OSOBA BOSKA BĘDĘ DZIAŁAŁ. MODLIĆ SIĘ KORONKĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO TO JEST MNIE, WYŚPIEWAĆ RADOSNE Veni Creator, wzmocnić się darem ofiarnym/ post/. Wtedy zostaną napełnione wasze serca jak w Kanie Galilejskiej. Stągwie wody przemienię w wino i napełnię nowe bukłaki.

Wszystko będzie nowe, NOWE JERUZALEM - P O L S K A.  Tylko trzeba CHCIEĆ.  TO JEST TA  „ISKRA", KTÓRA  WYJDZIE  Z  P O L S K I, a kłaniać się wam będą  WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ.

 


2)Upowszechnić Rycerstwo Niepokalanego Serca Maryi i Najświętszego Serca Jezusa.

„Na Jej[Maryi]Majestatu prośbę  pragnę pouczyć dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie,  w kapłaństwie i wszystkie Jej godne dzieci, których zachęcam  do przyjęcia „Przyrzeczenia”, by zostać  Rycerzem Jej Niepokalanego Serca i Mojego Najświętszego Serca . Tego „Zawierzenia” żądam, by to przygotowali arcybiskupi i biskupi w swoich diecezjach wg hierarchii na poszczególnych etapach. Najpierw arcybiskupi, biskupi, kapłani przez proboszczów, lud mój - w uroczystość święta NAJŚWIĘTSZEGO SERCA MEGO  I NIEPOKALANEGO SERCA MARYJII.

Należy to poprzedzić w UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEGO JÓZEFA przez  JEGO PRZECZYSTE SERCE - zawierzyć rodziny sakramentalne, szczególnie młodzież na uczelniach, uniwersytetach, szkołach. Uczyć już tego „Zawierzenia” od pierwszej komunii świętej, powtórzyć w czasie bierzmowania - to jest bardzo ważne, by ich szatan nie porywał do sekt swoich. Trzeba chronić też życie poczęte na większą skalę. Tak, Polskę wybrałem - winna dać przykład dla narodów już prawie pogańskich. To jest bardzo ważna sprawa losu polskiego pokolenia i nie tylko to praca syzyfowa, jak to mówicie dziecko moje Alicjo Mario Michalino - najmniejsza oblubienico.

To są podstawy egzystencji narodu nie tylko polskiego. Nauka ta, podana przez św. Maksymiliana Kolbego męczennika, te Małe Książeczki Rycerstwa Niepokalanej Mojej Umiłowanej Matki, powinny  w całej pełni być propagowane. To święte „Zawierzenie” jest bardzo ważne. Ono blokuje wszystkie zakusy złego ducha, ale tego trzeba uczyć od małego dziecka”. / 27I2018r./


3)Zapowiedź ucisku Kościoła w Polsce. Wołanie o jednoznaczne zachowanie ofiary Eucharystycznej w dotychczasowej formie jako przeciwstawienie się „ohydzie  spustoszenia”.

"Czas prześladowań i w waszym kraju się zbliża. Wielu duchownych wykąpie  swoje szaty we krwi, bo  Baranka Bożego  w Eucharystii zlekceważyli, przyjmując inną formę Przeistoczenia  Krwi Pańskiej, zmieniając regułę podaną przez Mojego Syna, co jest „ohydą spustoszenia" w oczach samego Ojca Przedwiecznego”. /24XII 2017/

„Będzie też wielu zagubionych, którzy nie odróżnią „Prawdziwej Ofiary Mszy Świętej” od mistyfikacji łączenia wszystkich wyznań rytuałów rzekomej religii fałszywej doktryny, która będzie nadana przez samego ojca lucyfera, smoka ognistego”. /24XII2017/

„Ja Jezus Chrystus już niedługo nie będę miał miejsca w tabernakulach „gdzie Jestem żywy”. Mój przeciwnik  chce osiągnąć chwałę dla siebie. OFIARA PRZENAJŚWIĘTSZA w nowym  masońskim wydaniu jest "OHYDĄ SPUSTUSZENIA”/17II2018/.


4) Przestroga kapłanów przed złożeniem tzw. przysięgi  lojalności wymyślonej przez heretyków. Zapowiedzieć wkroczenia antychrysta i masońskie zmiany.

„A teraz będziecie karmieni NIE MOIM CIAŁEM I KRWIĄ ŚWIĘTĄ - jeżeli przystąpicie do złożenia przysięgi lojalności w/g nowej doktryny szatańskiej, o ile nie wysłuchacie Mojej Matki Najświętszej i Mojego Jezusa Chrystusa pouczenia - pożywać będziecie NIE PRZENAJŚWIĘTSZĄ OFIARĘ EUCHARYSTYCZNĄ, ale zwykły chleb. A to nie da wam siły płynącej z Mojego Eucharystycznego Serca.

ważajcie bardzo, bo prześladowanie będzie duże. Jeżeli złożycie tą przysięgę tzw. lojalności wymyślonej przez heretyków - to zatracicie swoje dusze i wiele dusz bardzo wiele dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce -  nie mówię w świecie” /20I2018/.

„Ponieważ już wkrótce wkroczy antychryst i będzie kombinował swoje rządy za zezwoleniem sług kościoła, którzy złożą tą fałszywą przysięgę lojalności człowiekowi zatracenia, który przygotował drogę do z g u b y - OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTYCZNEJ - co jest wielkim odstępstwem w  Kościele Matki Kościoła  Świętego.

A WAS  arcybiskupi, biskupi i kapłani ze względu na prośbę Waszej Królowej Polski pragnę pouczyć, choć nie wszyscy posłuchają tego pouczenia danego przez w/w narzędzia Bożego - Alicji Marii Michaliny i innych Bożych przekaźników, których macie pośród siebie  konsekrowanych, bo nie chcecie zrzucić tych kajdan pychy, egoizmu, materializmu, nie moralnego prowadzenia się.

Mówiąc delikatnie -   pedofilia, homseks, wszelkie wyuzdanie jest wam na rękę. Denary z masońskich loży brane, przewracają wam w głowie, potęgują grzech rozpusty, zmiany manier w życiu osobistym, co daje złe przykłady na młode pokolenie powołanych dzieci Matki Kościoła do służby Bogu w Trójcy Jedynemu. JA DUCH ŚWIĘTY - KOCHAM WAS wspomagam przez natchnienia pouczając nieustannie, lecz nie chcecie słuchać. Stwardniały wasze serca, TE PIETRY WIWE  są jak marmur.

Trzeba młotka i sierpa by was odnowić. Tak dziecko moje mała oblubienico, nie lękaj się. Nie są to słowa twoje, ale mowa MOJA DUCHA ŚWIĘTEGO III OSOBY BOSKIEJ, TO JEST KRĄG MIŁOŚCI JEDNOSCI NASZEJ, TO JEST BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO STWORZYCIELA SYNA CZŁOWIECZEGO ODKUPICIELA I MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO UŚWIĘCICIELA. Pytam was Ojcowie Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, jaką drogą pragniecie iść w tym czasie udręczenia Kościoła  świętego? Tak.  Napisz -ukrzyżowanego, upokorzonego”. /10II2018/


5) Zwolnienie z zachowania posłuszeństwa w wypadku zaistnienia herezji dotyczącej  konsekracji chleba i wina.

Mówię - jeżeli zmienicie choć jedno słowo w konsekracji chleba i wina -  wy arcybiskupi , biskupi, kapłani, to Bóg uderzy z całą siłą, a moc i potęga Jego Świętego  Majestatu jest wszechmocna-bo zachowanie posłuszeństwa wobec herezji nie obowiązuje.

MACIE CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO, ROZUM I NALEŻY BRONIĆ  I DEKALOGU RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ.  PYTAM? KOMU SŁUŻYĆ CHCECIE ? BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU CZY antychrysta  będziecie popierać, bo powpadaliście  w loże masońskie; ale możecie jeszcze odpokutować, wyzwolić się, choćby drogą męczeństwa , co też się dokona, jeżeli Mnie Matki  nie posłuchacie.

Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO". 13.01.2018r.

„Kościół Prawdziwy zejdzie do podziemia. Moi wierni kapłani, którzy powtarzam - nie są zobowiązani podpisać te "lojalki” jakie wymyślił syn zatracenia podczas tajnych spotkań na Watykanie i nie tylko. Te masońskie zmiany już są w trakcie realizacji. Zaufajcie MNIE CHRYSTUSOWI KRÓLOWI, NAJWYŻSZEMU KAPŁANOWI” /24II2018/.


6)Oparcie działania Kościoła na nauce głoszonej przez papieża Jana Pawła II.

„Tak przez Jej Niepokalane Serce Ja Bóg Ojciec Wszechmogący nieustannie błogosławię wam dzieci Maryi i Polsce – Ojczyźnie waszej. Wybrana - winna dać obfite owoce w miłości do Boga w Trójcy Jedynego. Tego uczył was Mój Syn w kapłaństwie- Biskup i Wielki papież św. Jan Paweł II, a Ja Bóg Stworzyciel pytam, co zrobiliście z tym dziedzictwem za darmo wam danym? Niech każdy z was synowie- jeszcze tak was zwę- odpowiedzcie we własnym sercu. Na prośbę Królowej Polski wam błogosławię” /24XII2017/.

„To wszystko macie w encyklikach Wielkiego Polaka papieża świętego Jana Pawła II. Jemu będąc wiernym nie zbłądzicie i zachowacie tożsamość. Tego od was żądam. Rozważcie. Rozważcie to sobie w kapłaństwie biskupi i wy wszyscy, którzy z miłością pragniecie służyć Mnie, to jest Bogu w Trójcy Jedynemu”. /20II2018/

„Jest jednak nadzieja, że zachowacie się jak Święty Jan Paweł II - pouczał nieustannie” /10II2018/.


7)Miłosierdzie Boże nie zastępuje Dekalogu.

„A WAS PASTERZY POLSKI WYBRAŁEM I POLSKĘ TEŻ. TU CHCĘ BY WIARA, MIŁOŚĆ I JEDNOŚĆ PROMIENIOWAŁA NA INNE NARODY, a nie można tego wszystkiego zamiatać pod dywan jak to po ludzku mówicie.

MIŁOSIERDZIE BOŻE TAK, TO NAJWIĘKSZY ATRYBUT DANY PRZEZ PRZESŁANIE ŚWIĘTEJ FAUSTYNY - ale to nie znaczy, że zwolnieni jesteście z zachowania „M A G I S T E R I U M  K O ŚC I O Ł A" Z   DOGMATÓW  WIARY  DEKALOGU.

Nie szukajcie "bożków'', odrzucie tą mistyfikację rzekomych religii i rytuałów - bo to jest masońska zmiana. Nie ma się czego lękać”. /20I2018/


8) Odpowiedzialność za katechezę i wychowanie przez rodziców.

„Katecheza też winna być prowadzona przez kapłanów i siostry zakonne, osoby konsekrowane  bo są namaszczone Duchem Świętym. Należy wrócić do starych wzorców. To moi kapłani winni być odpowiedzialni za naukę katechezy w szkole - wtedy nie będzie wam porywał młodzieży zły duch. Jest tego wiele przykładów, a odpowiedzialność wobec MOJEGO OJCA PRZEDWIECZNEGO I WASZEGO jest duża.

Też ważna jest odpowiedzialność rodziców. To pierwszy uniwersytet wiary wynosi się z domu rodzinnego z tradycji. Do tego trzeba się przygotować, dać przykład moi kochani rodziciele. Wasza odpowiedzialność jest olbrzymia. JA JEZUS CHRYSTUS  WIDZĘ WASZE SERCA – niejednokrotnie bardzo ciemno” /17II2018/.

9)Jak się modlić za drugiego. Pomoc św. Józefa i św. JPII.

„Istotne dla Rodziny. Masz się tak modlić z miłością, by najpierw MOJE NIEPOKALANE  SERCE zatryumfowało w sercu danej osoby, o którą prosisz, a potem JA PRZYPROWADZĘ MOJEGO SYNA. Te w/w przykłady dadzą TRIUMF DWÓCH NAJŚWIĘTSZYCH SERC. I NICH SIE TAK STANIE. Ale trzeba wiary, modlitwy i pomocy Świętego JÓZEFA oraz pośrednictwa św. Jana Pawła II  i wszystkich świętych polskiej ziemi i błogosławionych” /13I2018/.


10) Wystawienie na Jasnej Górze do publicznej czci obrazu Chrystusa Króla podarowanego przez Polonię.

„Was zapytuję Ojcowie PAULINI, pełniący służbę w Domu MATKI BOŻEJ CZESTOCHOWSKIEJ?  I słusznie mówicie, ale jest to przede wszystkim DOM MOJGO SYNA.  Pytam? Dlaczego OBRAZ  CHRYSTUSA KRÓLA  ofiarowany przez POLONIĘ  /to też są Moje godne dzieci / został schowany?

A Ja pragnę by był wywyższony i znalazł poczesne miejsce w Jasnogórskiej Mojej  Świątyni. Nie lękaj się córko Moja,  nie są to słowa  twoje, ale mocą Ducha Świętego mówię JA KRÓLOWA ZAKONU PAULINÓW.......POLECAM  modlić się w w/w intencji i dokonać dobrego wyboru co do miejsca, bo czas nagli” /13I2018/.

II


21-22X  2018r. Polska to Ostatni bastion wiary , który masoni chcą rozwalić....

W szkołach  modlitwa różańcowa z katechetami, a winna być prowadzona przez kapłanów bo są namaszczeni Duchem Świętym.

27XI 2018  REGUŁA : „Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.....

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.

2XII2019-01-09 „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy....

Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami  państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii?....

Św. JPII: NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI. Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie!

Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski. Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie? Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować  "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,  słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU? Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony.

Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp. Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić, czego was uczyłem. Co wyście z tym  moim  duchowym dziedzictwem  zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani.

25XII2018

Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach...

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać.  To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar.  Celibat znieść?...

To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie.

Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS  WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was    w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST..

1-I-2019  Jak powiedziałem wzbudzę Sobie lud z tych kamieni, przestrzegający Dekalog, zachowujący Boże prawa, magisterium kościoła, a nie profanacja wiary, przeinaczanie ewangelii świętej, złe tłumaczenie. Same slogany nie prowadzą do nauczania kościoła katolickiego, apostolskiego.

5-I-2019 Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach  Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego, to was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich serc w parafiach, dekanatach, diecezjach. Pytam na co czekacie?

Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie. Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w Moim Przybytku Bożym.  Tak, atrapa Kościoła. Nie Moi kapłani, arcybiskupi i biskupi sieją zamęt  pośród swoich to jest antychrysta i Moich synów Najwyższego Kapłana to jest Mnie - prześladują. Czas ten wypełnia się, macie podane wiele znaków Naszej miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. Jak to rozpoznać?

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej  tak drogiej Trójcy Świętej.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/  bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my  wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”. .... ŻĄDAM  waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INTRONIZACJI-  K R Ó L  POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według św. Jana Pawła II.

5I2019  Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie. Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W  świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń  Matki  Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski....

6-I-2019 ŻĄDAM  waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INRTONIZACJI-  K R Ó L  POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według  św. Jana Pawła II. Przymierza z Bogiem Trój Jedynym  dokonać, błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny waszego pokolenia Polacy,  dzieci Mojej umiłowanej Matki Jasnogórskiej Hetmanki.

Czy wam nie żal tych łez  krwawych. które daje by wzmocnić wiarę waszą i te  CUDA EUCHARYSTYCZNE , które dałem W waszym kraju nic wam  nie mówią?  Przecież to wszystko jest żywe, badacie i na co czekacie!  Co chcecie zrobić? Zaniechać Przenajświętszej Ofiary Mojej, którą złożyłem na krzyżu by was wykupić z niewoli szatana /grzechu /, a teraz dobrowolnie chcecie  wydać naród  Mojej Ukochanej Matki Waszej Królowej na  potępienie i pastwę szatana.

                 Wątki polityczne w  Polsce

I


1)Potwierdzenie niesłusznych oskarżeń wobec Polski.

„Jak Was Polacy oskarżają nie słusznie  za   ustawę o polskich obozach koncentracyjnych?   Jak to boli -nie prawda?  Choć były jednostki we współpracy z niemieckim faszystami SS”. /10II2018/

2) Potępienie "marszów czarnych" w Polsce.

"A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej  dezorientacji, ciemność wokoło". /20I2018/

3)Zaniechanie głupiej pedagogiki wobec uchodźców-terrorystów.

„Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu.  To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety. Dość już tego, tej anarchii w rządzie, parlamencie i polskim episkopacie”. /27.01.2018r./


II


1-I-2019 A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski; albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych.


5-I-2019  Teraz Ja Matka wasza jak mogłabym was opuścić. Matka jest zawsze z wami, dzieci Moje. Jestem z wami pod krzyżem, jak byłam z Jezusem. Tam was zrodziłam i nie chcę utracić. Nie mniej jestem zmuszona nie widząc waszej poprawy; moich i nie moich sług w kapłaństwie i  nie tylko; za krew niewinną przelaną wtedy dzieci niewinnych  w Betlejem  jak i teraz przez wasze źle ustalone prawo aborcji dzieci nienarodzonych....

Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka.

A Boża maleńka Miłość, która przyszła do swoich, to jest światłość ze światłości - Boga Żywego „Dzieciątka Jezus” nie rozpoznali, której tębry będzie rozjaśniał , to jest ciemności jakie was otaczają. Pokłon Mu oddali Trzej Królowie, a wy? Już dziś przejdzie pochód ulicami miast, jako wielka manifestacja maluczkich świeckich i ufam Moich synów w kapłaństwie wiernych tradycji Kościoła, młodzież i dzieci, by złożyć hołd Królowi Jezusowi Chrystusowi, ufam, że uznacie Go za Króla Polski. Może nie zakłócą tej manifestacji Bożej wiary ludu Mojego.

Bądźcie ostrożni, Módlcie sie wy Polacy - NOWE JERUZALEM . Czy to potraficie docenić - Bożą Miłość? Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie. ... Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia....

 

5I2019  Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa.

 3II2019

Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

---------------


Zadania ludu świeckiego

I


1)Bóg  mówi  przez  maluczkich do maluczkich

26.O6.2012.r. Jerozolima Terra Santa

Zabezpieczenia żywności i sakramentaliów

Michał  Archanioł:Napisz, że czas jest krótki. Niech dzieci - mała trzódka MOJEJ OBLUBIENICY PRZYGOTUJE: wodę święconą i egzorcyzmowaną, świece, lampy naftowe, latarki na baterie i baterie, krzyże, żywność,  suszone owoce , ziarna, chleb, zioła, rybę.  To przez błogosławieństwo z wiarą uczynione pomnoży się. Prosić szczególnie świętego PIOTRA, by wam błogosławił, JA DUCH ŚWIĘTY czuwał....

Alicjo Mario Michalino, nałóż ten szkaplerz święty Moją  suknię  i niech wszystkie dzieci Moje noszą suknię Moją  z GRUPY  MODLITEWNO - RÓŻAŃCOWEJ, BO JAK WAS OBRONIĘ, a wy polecajcie to innym. Szczęść Wam Boże.


/24II2017/.

„Nie słuchacie natchnień Ducha Świętego, bo nie macie ciszy w waszych sercach, proroków tych czasów wyśmiewacie, a Bóg mówi do maluczkich. Basta. Basta. Basta” .


2) Nie odrzucać działań ludzi świeckich.

„Zrzućcie [kapłani] te kajdany pychy, egoizmu, lekceważenia maluczkich. Dlaczego odrzucacie starania ludu świeckiego? To właśnie na ich zaangażowanie, modlitwę i Wasze biskupi i kapłani godne sprawowanie NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ - MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO -MA JESZCZE WZGLĄD. Tylko trzeba to czynić sercem otwartym na działanie Ducha Świętego.

Nie czekajcie już dłużej.  Wielka Pokuta też od maluczkich wyszła, a jakie rezultaty dała  jak to wy mówicie po ludzku, a duchowe mówię Wam - BRAMY MIŁOSIERDZIA się otwarły”. /13I2028/

„Dałem wam łaskę JA BÓG WSZECHMOGĄCY za godnie odmówiony "RÓŻANIEC DO GRANIEC" KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zobaczyliście łuki "przymierza tęczy na niebie'' w poszczególnych miejscach waszej polskiej ziemi, a teraz żądam potwierdzenia  "PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam. I niech się tak stanie, ufam.

Wasz Kochający Ojciec –Bóg Trójjedyny - czekam na odpowiedz.   Czy MNIE ją dacie?  Zrzucając te kajdany egoizmu, pychy, braku miłości,  wstawiania siebie w miejsce "BOGA  SAMEGO". /27I2018/.


II

16.09.2018r. Ufać na każdy dzień, zawierzać rodziny, młodzież i dzieci by wam szatan nie porywał do sekt.

3XI2018  Do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce.

27XI 2018  REGUŁA : „Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.....

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.

2XII2018r. "Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

 25XII2018 Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie.

5-I-2019 Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U  zostało trochę więcej.  Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę....

Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask,  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie.

Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować  Polskę całą- Królestwo Maryi,  bo  Mnie na Króla Polski nie mianowali.

21-22X  2018r

[Domy Modlitwy] Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”,   O KTÓREJ MÓWIĄ PROROCTWA,  KSIĘGA DANIELA I APOKALIPSA  JAK RÓWNIEŻ WSPÓŁCZEŚNI PROROCY KONSEKROWANI I ŚWIECCY- 3,5 ROKU WIELKIEGO UCISKU.

KTO WYTRWA I ZACHOWA WIARĘ OJCÓW NASZYCH? I JEST WIELE MIEJSC I „DOMÓW MODLITWY IMIENIEM ŚW. JANA PAWŁA II” I INNYCH   ŚWIĘTYCH, A TAKŻE KOŚCIOŁÓW , KTÓRE NA ROZKAZ KRÓLOWEJ POLSKI I ANIOŁÓW- TAK DZIECKO ANIOŁOWIE PRZYGOTOWALI I OZNACZYLI TE MIEJSCA , GDZIE CHWAŁA PAŃSKA BĘDZIE ODDAWANA WG REGUŁY JAKĄ MÓJ SYN USTANOWIŁ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY-KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY PRZETRWA W MAŁEJ TRZÓDCE  I DOBRYCH PASTERZACH, KTÓRYCH  BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY NAZNACZYŁ. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.

21-22X  2018r „A teraz razem ze Mną i twoim  Aniołem  Stróżem  złóż dziękczynienie mocą  Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w  „Domach” nazwanych tym imieniem.  I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen.

25XII 2018 Po oczyszczeniu "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie.

6-I-2019 Tak,  ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie....

Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej  tak drogiej Trójcy Świętej.

 3II2019

„Wszyscy Mi mówią, że mnie kochają, ale serc swoich Mnie nie oddają”.

Niech to uczynią teraz dzieci Moje poprzez tą Intronizację indywidualną Mojego Syna na Króla w każdym sercu ludzkim według Reguły jaką sam podał..

-----------------


Wolanie o modlitwę, pokutę, wynagrodzenie,


adorację......


I


1)   „Akt oddania się Niepokalanej”/św. Maksymilian Kolbego/  do odmawiania przez kapłanów i członków grup modlitewnych.

„I NIECH WSZYSCY SŁUDZY W KAPŁAŃSTIE I MOJE UKOCHANE DZIECI Z GRUP MODLITEWNYCH  ten „Akt” odmawiają, a będzie ich  MOJA I WASZA MATKA  za rękę prowadziła, bo czas jest bardzo trudny. Ucisk Kościoła Świętego w Polsce może być zmniejszony, ale świat  wpada w pułapkę unicestwienia rodzaju ludzkiego.

MASONI CHCĄ ZNISZCZYĆ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY W PEŁNI, BIORĄC WZORY OD PROTESTANTÓW, ANGLIKANÓW, KALWINSTÓW, itd.... wprowadzić kobiety jako kapłanki, odrzucić celibat,  w pełni  modernizm, spowiedź ogólna  i  wiele innych sprzeczności nie godnych, a przede wszystkim zmiany reguły konsekracji chleba i wina”. /17II2018/


2)Wołanie do kapłanów o pokutę, adorację Najświętszego Sakramentu.

Wołam- opamiętajcie się, padnijcie na twarz w pokucie i łzach. Przepraszajcie Jego Wielmożności Majestat, otwórzcie kościoły, trwajcie na adoracji Mnie Syna Człowieczego w Najświętszym Sakramencie ołtarza razem z wiernymi. Przepraszajcie za wszelkie wyuzdanie, homoseksualizm, pedofilię, zakłamanie. Nie gromadźcie sobie skarbów materialnych, ale duchowych.

Dajcie jałmużnę dla biednych, a tym uratujecie swoje dusze. Nie myślcie, że będąc kapłanem macie prostą drogę do nieba, nieprawda! Odpowiecie trzykrotnie za siebie i za owce, które pogubiliście przez wasze złe przykłady. Wielu z was zginie w męczeństwie, wielu będzie służyć szatanowi. Nie idźcie za nową masońską doktryną szatańską, bo Bóg Ojciec dał wam rozum, macie charyzmaty Ducha Świętego. Rozważajcie wszystko w sercu, proście Moją Mamę o pomoc śpiewając Magnifikat” /24.12.2017r./


3)Droga do ocalenia parafian.

Do kapłanów: „W pokorze serca, modlitwą uniżenia błagajcie leżąc krzyżem, a Bóg Ojciec wam przebaczy. We łzach proście w skrusze serca, za nim nastąpi Mały Sąd Ducha Świętego - możecie wybłagać ocalenie dla parafian i siebie. /24II2017/


4)Apel Jezusa do ludu Bożego o modlitwę za kapłanów.

„Módlcie się gorąco za wszystkich, a szczególnie za Moje sługi w kapłaństwie. Niejednokrotnie to niby żywe, a martwe wraki co się wyrzuca na złom. Mój Ojciec Niebieski już nie będzie tolerował tego zuchwalstwa wybranych synów, bo są jak te groby pobielane na zewnątrz a w środku serc pełno plugastwa. /24XII 2017/.

„Tak dziecko moje - módlcie się, módlcie się, módlcie się, post i pokuta, by wasza Ojczyzna  wierna nauczaniu św. JANA PAWŁA II wytrwała w wierze ojców waszych, a KARDYNAŁOWIE,  ARCYBISKUPI, BISKUPI I KAPŁANI -  UTRZYMALI TRADYCJĘ GODNEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ.

Należy się przygotować, żal za grzechy wzbudzić. Bo przyjdzie czas, że szeregi kapłanów w Polsce zostaną  PRZERZEDZONE” /17 II 2018/.


5)Potrzeba modlitwy  o zatwierdzenie przez Kościół dogmatu: Maryja Wszechpośredniczka  Łask.

„Jak zostanie zatwierdzony ten dogmat WSZECHPOŚREDNICZKI ŁASK WSPOMOŻYCIELKI, to szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych. Więc o to wyniesienie należy się modlić, by ten dogmat wiary został uznany przez " Magisterium Kościoła " o czym napisał też śp. S. B. Anatol Kaszczuk, zakładający LEGIONY MARYJNE W POLSCE i zapoczątkował JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór  których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.

Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /17II2018/


6)Modlitwa za dzieci poczęte/ różaniec/. Po Prześwietleniu sumień ludzkich”, różaniec również będzie potrzebny, zwłaszcza w innych narodach, które się utrzymają.

Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II.  To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”.

„Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO". /13I2018/


7)Apel Jezusa do kapłanów, aby dawali wyrazy swojej miłości i w każdy piątek odprawiali z własnej woli Mszę Świętą  -„Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną”.

„Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę Eucharystyczną  przebłagalną w piątek, każdy piątek”. /20I20/18/


8)Zawierzać się przez ”Akt zawierzania” rodzin i państw Matce Bożej Ostrobramskiej.

/Pod stopami MBO znajduje się półksiężyc, symbol islamu, co oznacza,  że dojdzie do konfrontacji tej religii z chrześcijaństwem/.
Ten Akt zawierzenia państw wschodu i zachodu i swojej rodziny z miłością przyjęłam /25II2018/.


9)Modlić się w „Godzinie za Polskę”  i polskich biskupów razem ze św. Janem Pawłem II.

/„Godzina dla Polski” - duchowa inicjatywa DM św. JPII. Dana osoba obiera sobie 1 godz. w tygodniu modlitwy za Polskę /patrz: Menu strony DM- punkt  „Godzina dla Polski”/.

„Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach  w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen”. /24XII2017/


10)Zaproszenie do zamawiania Mszy Św. z intencją: „ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”.

Tak jak to uczyniłaś ty moja mała różyczko - zamawiając trzy Msze Św. Przenajświętszej Ofiary w intencji :„ O Światło Ducha  Świętego dla Episkopatu i Rządzących za przyczyną Niepokalanej Oblubienicy  Ducha Świętego”. / 20I2018/


11) Pouczenie o Koronce do 9-ciu Chórów św. Michała Archanioła.

„Pamiętaj! Koronkę do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła tak jak dziś odmawiaj codziennie, bo jesteś  MU szczególnie zawierzona. Jest to pouczenie dla wszystkich na te ostatnie czasy prześladowań.  Trzeba mieć dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Słuchać i być uważnym na jego słowo, a to tylko otrzymacie przez modlitwę”. /20I2018/


12) Waga modlitwy do Ducha Świętego.

„Cieszę się, że odmawiasz tą Koronkę różańcową za przyczyną Niepokalanej, prosząc codziennie o 7 darów i owoców  Mnie Ducha Świętego dla sług w kapłaństwie i Polski Ojczyzny Twojej  i innych zachęcam”/ Chodzi o „Koronkę do Ducha Świętego”-różaniec/. /10II2018/


13) Śpiewać Magnifikat oraz Te Deum, uwielbiać Boskie Dzieciątko.

„Codziennie wzmocnić się modlitwą uwielbienia, śpiewając Magnifikat z  Maryją. To oddala zło. Codziennie wyśpiewać Te Deum, by wychwalać Majestat Boga Ojca Wszechmogącego w wielkim uniżeniu, by wybłagać jeszcze potrzebne łaski dla Polski – Ojczyzny waszej, by dała przykład wiary na inne narody, by promieniowała. Boskie Dzieciątko uwielbiać z chórami aniołów pieśnią kolędy, by spłynęło na was błogosławieństwo jak w tej pastorałce „Podnieś rękę Boże Dziecię”, błogosław Ojczyznę miłą”. /24XII 2017/


14) Zalecane inne formy modlitwy.

Modlitwa uniżenia, Różaniec, Adoracja  Najświętszego Sakramentu,   Koronka do Miłosierdzia Bożego, Jerycha.


15) Różaniec

„Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko[różańca] ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego Syna Jana Pawła II.  To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce twojej Ojczyźnie, ale i dla innych narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”. /25II2018/


16) Jerycho

" GRUPY SPOD JERYCHA " - tak ważna misja w tych czasach, można rzec ostatnich. Obrona MOJEGO ŻYWEGO EUCHARYSTYCZNEGO SERCA - ADORACJA DZIEŃ I NOC – to jest dobry przykład do naśladowania uczonych w piśmie”. /17II2018/

„JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór  których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.  Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /17II2018/

17) Pouczenie Maryi.

„Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie  jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca  PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych”. /17II2018/


II


25XII 2018

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI...

Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

5-I-2019

Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.   I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ. Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście... przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem...

5I2019 AMM

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U  zostało trochę więcej.  Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

6-I-2019 Tak AMM  moja wybranko duszo mistyczna różyczko, to jest ten czas, trzeba będzie przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem, którego już doświadczasz, ale jak powiedziałem „oblubienica  winna być podobna do oblubieńca".... Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie.

6-I-2019 To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.

 


Nakaz publikacji przekazów


I


- Nie lękaj się Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, bo nie są to słowa twoje ani mowa twoja. Przesłać do moich synów w kapłaństwie, opublikować na stronie internetowej DM JPII. Modlić się w tych intencjach  w tej „Godzinie za Polskę” i polskich biskupów i kapłanów razem ze św. Janem Pawłem II. I niech się tak stanie, Amen. Amen. Amen. /24.XII 2018/

- Napisz - "Słowo Boże" spisane na kolanach wg/ pouczenia Anioła Stróża/- Wysłać do J.E. Arcybiskupa Wacława Depo. I niech się tak stanie. A.A.A. /13I2018/

- Zobacz dziecko, ludzkie serca są ciemne, czarne, gdzieniegdzie  jest w sercu mały płomyk, światło. Masz tak modlić się gorąco, by zapalać te serca  PŁOMIENIEM MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA i nieść do innych /17II2018/.

- POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE /13 I 2018/

- POLECAM JA CHRYSTUS KRÓL WYSŁAĆ DO J.E. PRZEWODNICZĄCEGO  EPISKOPATU, PRYMASA POLSKI,  NUNCIUSZA PAPIESKIEGO W POLSCE  I J.E. ARCYBISKUPA WACŁAWA DEPO.  I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. POTWIERDZENIE PSALM 13 WERSET 6 /20.I.2018/

- Więc spieszcie się dzieci moje, bardzo się spieszcie. Powtarzam to, przez wielu mistyków współczesnych mówię.  A ty mała najmniejsza córeczko trwaj w pokoju. Polecam: Wysłać jak wcześniej do  PREZYDENTA, PREMIERA, PREZESA PIS, oraz do PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU, PRYMASA, NUNCJUSZA PAPIESKIEGO, ARCYBISKUPA DEPO, ARCYBISKUPA KRAKOWSKIEGO MARKA  J..............              z ponowną prośbą, wręcz żądaniem  dokumentacji do wyniesienia na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej, jak również materiały niech przygotuje " Stowarzyszenie Róża". Wysłać  do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska,  bo tam już wkrótce  inne będą rządy -nie Boże /27I2018/.

-„Niech abp Wacław Depo  poleca  tą sprawę / uznanie przez „Magisterium Kościoła” dogmatu; Maryja WSZECHPOŚREDNICZKA ŁASK/. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech sie tak stanie. Amen. Amen. Amen. /17II2018/

- NIE ZWLEKAJĄC POLECAM: Powiadomić Episkopat Polski - Przewodniczącego, Nuncjusza papieskiego, Prymasa Polski, Arcybiskupa Krakowskiego, Arcybiskupa Częstochowskiego, biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego, Biskupa  diecezji Elbląskiej. /17II2018/

- Opublikować na Naszych Domach Modlitwy  i  Fecebooku. Amen. Amen. Amen. /17II2018/.
- ANI ŁZY MOJE WAS NIE WZRUSZYŁY, ZLEKCEWAŻYLIŚCIE CZAS DANEJ ŁASKI. NIE CHCECIE PROROCTW DANYCH DUSZOM MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO, LEKCEWAŻYCIE MALUCZKICH, A UNIKNĘLIBYŚCIE WIELU ZAGROŻEŃ ZARÓWNO DUCHOWYCH JAK I TYCH, KTÓRE GROŻĄ OJCZYŹNIE WASZEJ. /24II2018/

POLECAM!
Wysłać do wcześniej wymienionych biskupów, opublikować na naszych DM JPII. /24II2018/


II


 2XII2018r. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".

5-I-2019   „Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII.

5-6 I 2019r.  Nie blokujcie łaski z nieba danej wyproszonej przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych oraz was dusz maluczkich, uciśnionych, ale kochających Matkę Najświętszą i Mnie Jej Syna z Niewiasty zrodzonego.

Błogosławieństwo Boga Trójjedynego dla DM I


/13I2018/ .- Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO .

/13II2018- Błogosławieństwo Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Króla, Ducha Świętego Pocieszyciela przez Moje Niepokalane Serce Królowej Polski spłynie na wszystkich, którym będzie dana łaska odczytania i kontemplowania tego Matczynego pouczenia i zastosowania się wg prośby - już nie mówię wam, że mam prawo żądać. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

- Napisz: Błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego Ojca Przedwiecznego i Mnie Syna Bożego II Osoby Boskiej i Ducha Świętego niech spłynie na cały naród polski, episkopat, oraz arcybiskupów, biskupów i kapłanów. Amen. Amen. Amen.

/ 24II2018/

- I niech się tak stanie, by jako wybrana POLSKA wytrwała w wierze i miłości do końca. Amen. Amen. Amen. I tak się stanie, gdy odrzuci wszelkie bożki, pogańskie zwyczaje. Amen. Amen. Amen. / 24II2018/


II

21-22X  2018r. AMM -wizja „Dom” - Zabudowania na posesji J.B.  oczyszczone. Każdy kąt czysty, bo to jest Dom Króla Polski  i Królowej. Przybytek Pański oddzielony.   Tenda  zielona - to jest Namiot Spotkania jak  za dawnych czasów Starego Testamentu. Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”, o której mówią proroctwa, księga Daniela i Apokalipsa, jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy- 3,5 roku wielkiego ucisku....

Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych? I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen...

„A teraz razem ze Mną i twoim  Aniołem  Stróżem  złóż dziękczynienie mocą  Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w  „Domach” nazwanych tym imieniem.  I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen.

3XI2018

I dziś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski i na Jej wszechmocną prośbę daję to święte pouczenie przez Jej najmniejszą służebnicę [Alicję MM od Apokalipsy] niewolnictwem złączoną z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM. Ta mała mistyczna róża codziennie trwająca na modlitwie 3 - 5 godzin, na kolanach uwielbia Mój Majestat, i to co powiedziała Ci na tej audiencji Moja i twoja Umiłowana Matka jest prawdą. "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie".

I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

 

 2XII2018

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II –

TE DEUM JAKO  DZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS  Maryi  powtarzam i  wy tak czyńcie kochane dzieci  Maryi  Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ.

25XII2018

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”. I wy to powtarzajcie  wybrani synowi Exl. w biskupstwie i kapłaństwie.

-----------------

/Komentarz ; „Tenda  zielona - to jest Namiot Spotkania  za dawnych czasów Starego Testamentu. Tak ma być i teraz/.

-----------------

21-22X  2018r.  [Domy Modlitwy św. JPII i innych świętych] Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”, o której mówią proroctwa, księga Daniela i Apokalipsa, jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy- 3,5 roku wielkiego ucisku....

Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych? I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen...

„A teraz razem ze Mną i twoim  Aniołem  Stróżem  złóż dziękczynienie mocą  Różańca Świętego. Dołączy też z miłością Św. Jan Paweł II, bo dziś Jego liturgiczne wspomnienie i dzień modlitw w  „Domach” nazwanych tym imieniem.  I niech się tak stanie. I tak się staje . Amen. Amen. Amen.

3XI2018

I dziś w godzinie Apelu Jasnogórskiej Królowej Polski i na Jej wszechmocną prośbę daję to święte pouczenie przez Jej najmniejszą służebnicę [Alicję MM od Apokalipsy] niewolnictwem złączoną z JEJ NIEPOKALANYM SERCEM. Ta mała mistyczna róża codziennie trwająca na modlitwie 3 - 5 godzin, na kolanach uwielbia Mój Majestat, i to co powiedziała Ci na tej audiencji Moja i twoja Umiłowana Matka jest prawdą. "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie". I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

 

2XII2018

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II –

TE DEUM JAKO  DZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS  Maryi  powtarzam i  wy tak czyńcie kochane dzieci  Maryi  Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ.

25XII2018

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”. I wy to powtarzajcie  wybrani synowi Exl. w biskupstwie i kapłaństwie.2XII 2018r. 

Mówi mocą Ducha Świętego św. Jan Paweł II 


TE DEUM JAKO  DZIĘKCZYNIENIE, bo JA NIEUSTANNIE też to moje zawierzenie TOTUS TUS  Maryi  powtarzam i  wy tak czyńcie kochane dzieci  Maryi  Niepokalanej. Błogosławię przez Niepokalane Serce Was wszystkich złącznych w tych DOMACH MODLITWY, prosząc Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna i Ducha Świętego by POWSTRZYMAŁ KARZĄCĄ  WSZECHPOTĘŻNĄ DŁOŃ SWOJĄ.

W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Składam pocałunek pokoju na twoim policzku Moja Mała Sekretarko. Amen. Amen. Amen. I niech ten pocałunek świętego pokoju umocni was i da radość, daną wam wszystkim prowadzącym to dzieło, szczególnie Kolegium, wymienię z imienia; B.Z z rodziną, MM z rodziną, M. M z Basią, W.P. J.B i brat Marian. W.S.  Błogosławię, ufajcie, proście nieustannie, bo my tu w niebie błagamy za wami, trwajcie w pokoju, cokolwiek  Bóg  Wszechmogący postanowi JEGO WOLA JEST ŚWIĘTA. 

PRAWDA kosztuje, stając w prawdzie i duchu przed  BOGIEM TRÓJ JEDYNYM, to jest ten czas, a będzie czas pożogi, jeżeli słudzy w kapłaństwie, biskupi, których w imię Boże Ja konsekrowałem tego wołania nie usłyszą.  Mówię Wam biada Wam, biada, powtarzam biada......................... Zróbcie wszystko co wam BÓG NAJWYŻSZY oznajmił.

NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI. Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie! Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski.

Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie? Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować  "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,  słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU? Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony. Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp.

Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić, czego was uczyłem. Co wyście z tym  moim  duchowym dziedzictwem  zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani. Działajcie, słuchajcie natchnień Ducha Świętego.

Nie zmarnujcie tej łaski/ szansy/ jaką BÓG TRÓJ JEDYNY DAJE przez lata męczeństwa Polski, świętych męczenników w 100-lecie niepodległości. Niech was tchórzostwo nie opanuje, choć by trzeba oddać życie w obronie wiary ojców naszych, w obronie Eucharystii. To czyńcie o co wzywam was ze łzami w oczach z sercem gorejącym jak mówi ta pieśń Maryjna, a zakończę słowami; Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana o jak wielka jest twoja rana........ oby ten "krwawy bicz " nie dotknął was w pełni.

AMM. Wyraźnie powiedziałem, nie lękaj się, nie są to słowa twoje / małe narzędzie w rękach Matki ale mocą Ducha Świętego mówi św. Jan Paweł II PAPIEŻ, za pozwoleniem KRÓLOWEJ POLSKI, KTÓREJ CAŁE ŻYCIE I PONTYFIKAT ZAWIERZYŁEM I WY TAK CZYŃCIE.

ZAWIERZYĆ AKTEM INTRONIZACYJNYM POLSKĘ KRÓLOWI CHRYSTUSOWI I NADAĆ TEN TYTUŁ „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”.

AMEN. AMEN. AMEN. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN. Potwierdzenie " Słowa Bożego'' psalm 14 werset 2. Zapisz: „Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga”.
Bóg zapłać, dnia 02.12.2018 r. Italia godz. 21.30 do 24.OO . Alicja Maria Michalina uniżona sługa Niepokalanej Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie.

 

 =========