Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
41
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 979

Modlitwa ratunkiem Warszawy?

PDFDrukujEmail


Modlitwa ratunkiem Warszawy?Omawiając temat „Czasów ostatecznych”, dochodzimy do proroctw dotyczących współczesnej Warszawy, które Bóg poprzez mistyków odkrywa w pierwszych miesiącach 2017r. Stolica Polski ma podzielić los zniszczenia dawnej Jerozolimy. Wyrok w tej sprawie już zapada, a ostateczny wynik zależeć będzie od naszej obecnej postawy religijnej wobec wymogów Boga.


Ewa Władysława R.

Mingosy - Orędzie Pana Jezusa Chrystusa Króla 13 02 2017 godz. 9.00

Ewa Władysława R. to żona, matka, babcia a nade wszystko katoliczka bez reszty oddana Jezusowi we wszystkim. Całe jej życie rodzinno- społeczne podporządkowane jest zadaniom jakie od Niego otrzymuje. W kilkunastu książkach zapisała obrazy ze swojego życia oraz otrzymywane 13 i 25 dnia każdego miesiąca orędzia. Dotyczy to okresu od 20 VII 2005 r. do 20 VII 2016 r. Wyłania się z nich wołanie Pana Jezusa o post, modlitwę, eucharystię itp. a wszystko po to aby ratować świat, który tonie w grzechu i nic sobie z tego nie robi. Pan Jezus dał do zrozumienia, że znajdujemy się w czasie nadzwyczajnym. Systematyczne przekazy zostały zakończone, ale z natchnienia Ducha Świętego, otrzymuje okresowe Słowa od Pana. Niektóre z nich autorka publikuje na kanale youtube.

Obok swego domu wybudowała kaplicę w której odbywają się adoracje przez nią prowadzone oraz msze święte. W ten sposób ma bezpośredni dostęp do Pana Jezusa w Eucharystii. Świadczy to wielkiej powadze Słowa, które przekazała poprzez książki i rejestry filmowe.


/Youtube-Mingosy Słowo Prawdy Bożej Owieczki /

Dziś przeżywam piątą rocznicę przyjęcia świętego Ojca Charbiela do domu mojego jako opiekuna duchowego nad nami. Dziś jak w każdy poniedziałek z samego rana po przebudzeniu ofiarowałam post suszenia wraz z modlitwą za kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. Podczas zmywania naczyń w moim sercu usłyszałam głos: „Tylko w ciszy Mnie usłyszysz”. Kończę zmywanie, klękam na kolana i modlę się do Pana. Oczekując na słowo- moje serce wraz ze mną przeżywa oczekiwanie.

– Dom wypełniony ciszą. Mąż śpi w pokoju po powrocie z całej doby z pracy. Syn jest w swoim pokoju. Po modlitwie do Ducha Świętego wyciszam się. Podczas tej ciszy Pan Jezus przychodzi do mnie ze słowem:

Jestem- Oto Jestem. Owieczko moja- nową drogę otwieram przed Tobą. W niej wiele jeszcze masz do przejścia. Tą drogą idąc, będziesz odnajdywać tych, którzy nie zrozumieli jeszcze Mojej Miłości. Dasz radę, Twoją duszę poję siłą Mojej Miłości Miłosiernej. Objechałaś ze Mną i Moją Matką świat.

Pokazałem ci go, uświadamiając Cię, gdzie są rozdzielone posty, które ofiarowujesz dobrowolnie Ojcu Niebieskiemu. Każda pieśń przez Ciebie wyśpiewana, każdy wiersz Twoją ręką spisany- to działanie łaski. Bądź szczęśliwa z daru, który jest Tobie dany. Pewnego dnia dojdziesz do drzwi, które staną na Twojej drodze, otworzy Ci je Moja Święta Matka, aby wpuścić Cię do środka. „Idźcie i głoście”. Błogosławię Cię, trwaj i ufaj.

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego Panie”. Amen. Po spotkaniu z Panem Jezusem Duch Święty napełnił mnie, abym otworzyła Pismo Święte i przeczytała Słowo Boże. Tak też i czynię. Biorę Biblię i otwieram na Księdze Ezechiela: Proroctwo o stolicy. Rozdział 24 (werset 1 – 14).


Nim zacytujemy słowa „Proroctwo o stolicy” /, prosimy zapoznać się z tłem historycznym tego wydarzenia. Pozwoli to lepiej zrozumieć sam tekst proroctwa Ezechiela jak i jego odniesienie do stolicy Polski-Warszawy, będące wynikiem rozeznania jakiego doświadczyła mistyczka Ewa Rycielska 13 II 2017r.

Przesłanki historyczne „Proroctwa o stolicy” proroka Ezechiela /zburzenie Jerozolimy/

W VII wieku p.n.e. w Judzie panowała dynastia Dawida, centralne sanktuarium zaś znajdowało się w Jerozolimie. W roku 597 p.n.e. król babiloński po raz pierwszy szturmem zdobył Jerozolimę deportując kilka tysięcy mieszańców. Na tronie został osadzony król Judy Sedecjusz, który złożył przysięgę na wierność królom Babilonu. Kilka lat później, Sedecjusz się zbuntował i to stało się powodem drugiego szturmu króla babilońskiego na Jerozolimę, którą ponownie zdobył stolicę, złupił ją, a następnie spalił Świątynię. Cała ludność Judy została deportowana do Babilonii.

Bóg upadek Jerozolimy zapowiedział wcześniej przez proroka Ezechiela. W tekście proroctwa spotykamy 2 porównania. Miasto Jeruzalem to „kocioł”, a ludność Jerozolimy to „mięso.” Judejczycy /mięso/ ze swym miastem /kotłem/, zostali oblężeni przez Babilończyków.Oblężenie (ogień) miał zmienić ich nastawienie do życia, porzucenie zła i pójście w stronę dobra, ponieważ grzechy Izraela były ogromne.

Brak szacunku do krwi ludzkiej i zwierzęcej

Słowo mówiło: „Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony." W ówczesnej Jerozolimie mimo zakazu religijnego było praktykowane spożywanie krwi. Krew, np. po zabiciu zwierzęcia zamiast wylania na ziemię i przykrycia piaskiem, była wylewana na skały.

Przyjmowanie pogańskich wierzeń

Mieszkańcy Jerozolimy oddalili się od Stwórcy, ich grzech przerósł narody sąsiednie. Być może słowa dotyczące krwi nawiązują również do składanych ofiar z ludzi. Judejczycy upadli tak nisko przyjmując pogańskie wierzenia, że wśród nich praktykowane było palenie żywych ludzi w celu oddania czci posągom, w którym mieli rzekomo przebywać bogowie, a czego Bóg zdecydowanie zabraniał czynić.„Przypalenie kości” wskazuje na gruntowną próbę oczyszczenia miasta z grzechu.

"Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Biada miastu, które przelewa krew! I Ja wzniosę wielki stos drew. Zbierz wiele drew, roznieć ogień, dobrze ugotuj mięso, wylej polewkę, tak że kości się przypalą".

Jeruzalem- kocioł z wielką rdzą

"Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Biada miastu, które przelewa krew, kotłowi, w którym jest rdza i z którego jego rdza nie schodzi!"

Rdza w kotle to zepsucie narodu żydowskiego nie dające się usunąć nawet przez ogień i widmo utraty życia w przypadku upadku Jerozolimy. Po pierwszym jej zdobyciu przez króla babilońskiego, lud izraelski wcale się nie nawrócił, nie porzucił swego odstępstwa. Rdza w kotle czyli ich grzech był tak wielki, że nie odczytali cierpienia jako drogi do nawrócenia jakim był późniejszy drugi upadek Jerozolimy, spalenie Świątyni i długa niewola całej ludności Judy w Babilonii. Czytając Pismo Święte dowiadujemy się, że lud który został uprowadzony do niewoli nie zmienił swojego nastawienia. Narodzić musiało się drugie pokolenie (70 lat) by serca Izraelitów ponownie zatęskniły za Bogiem i czystością serca, choć i wtedy było wśród nich wielu niegodziwców o czym wspomina m.in. Księga Nehemiasza.

Prorok Ezechiel -Proroctwo o stolicy /Ezechiel: 24 ( 1 – 14/.

Roku dziewiątego, miesiąca dziesiątego, a dziesiątego dnia tego miesiąca, Pan skierował do mnie te słowa:"Synu człowieczy, zapisz sobie datę dzisiejszą, tego właśnie dnia, bo król babiloński tego właśnie dnia obległ Jerozolimę. Opowiedz temu opornemu ludowi przypowieść! Powiedz do niego: Tak mówi Pan Bóg: Przystaw kocioł do ognia, przystaw, i nalej jeszcze do niego wody! Wrzuć do niego kawałki mięsa, wszystkie lepsze kęsy: udziec i łopatki, najlepszymi kośćmi go napełnij!

Wybierz do tego najlepsze [sztuki] z mniejszego bydła, podłóż drwa pod spodem i spraw, by to wrzało i kipiało, tak by aż kości się rozgotowały. Tak bowiem mówi Pan Bóg:

Biada miastu krwawemu, zardzewiałemu kotłowi, którego rdzy nie sposób usunąć. Opróżniaj go kęs po kęsie; losu nad nim nie będzie się rzucać. Bo krew, którą przelało, jest pośród niego, rozlało ją na nagiej skale, nie wylało jej na ziemię, aby ją przykryć prochem. Oto by rozniecić gniew i wywrzeć zemstę, rozleję jego krew na nagiej skale, by nie została przykryta.

Dlatego tak mówi Pan Bóg: Biada miastu krwawemu! Także i Ja chcę wznieść wielki stos. Nagromadź drew, rozpal ogień, ugotuj mięso, przypraw korzeniem, niech kości się spalą!

Postaw ten kocioł pusty na węgle, aby się rozgrzała jego miedź i rozpaliła, aby we wnętrzu jego rozpłynęła się jego nieczystość i by zniszczała jego rdza. gruba warstwa rdzy nie schodzi w ogniu.

Chciałem cię oczyścić z nieczystości i twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie. Ja, Pan, postanowiłem.

Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego postępowania i według twoich złych uczynków" - wyrocznia Pana Boga.

"Kiedy te o to Słowo Boże przeczytałam, od razu zrozumiałam, iż Bóg oświecił mnie tym

słowem, że to dotyczy mojej stolicy - Warszawy".


Służebnica Miłości Bożej Ewa Władysława Rycielska- Boża Owieczka -13 II 2017r.

-----------------------

Współczesne orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka

dotyczące Warszawy

/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

Cyprian Polak to pseudonim Krzysztofa M.Orędzie Jezusa Chrystusa 26 X 2016

Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na

Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec

Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec. Chrystus Król czczony w waszym narodzie i uznany za króla. Nie zabraniam żadnemu narodowi zbroić się w sposób godny, aby się bronić, ale broń termobaryczna, mój synu, nie pomoże Polsce, jeśli ja nie będę ochraniał Polski. Moja Matka roztacza płaszcz nad Polską, ale musicie mnie czynić Królem i Panem w życiu narodu. Interesy, sprytne posunięcia: to wam nie pomoże, na pewno nie wystarczy. Jesteście krajem, którego nienawidzi szatan. Z szatanem nie można walczyć ludzką bronią. Pokonać go może tylko Bóg.

Trzeba prosić i błagać o pokonanie szatana we własnych sercach i w życiu narodu. Bardzo dobrze się stało, że u stóp tronu mojej Matki w waszej ojczyźnie odbyła się narodowa pokuta. Równie ważny był odprawiony z mocą i moim błogosławieństwem egzorcyzm nad Polską. Dobrze gdyby to stało się wcześniej, choćby po tym jak objawiały się manifestacje zła przeciw krzyżowi po katastrofie smoleńskiej.


Orędzie Jezusa Chrystusa 7 III 2017. Wyrok na Warszawę zapada

/.../Wynagradzajcie mi za ojczyznę, za siebie i za innych. W waszym narodzie najbardziej grzesznym miejscem jest Warszawa. Wyrok, ku opamiętaniu Polaków, na nią zapada. Może jednak zostać jeszcze cofnięty. Wszystko zależy od was. Od waszego nawrócenia....


Krótko dziś ze sobą rozmawialiśmy, a ja lubię z Tobą długo rozmawiać.

Zatem kontynuujmy. Rozmyślałeś o Warszawie dzisiaj i przed moim przekazem i po nim. Tak dziecko, musi przyjść opamiętanie. Nie chcę śmierci tak wielu ludzi, jednakże wielu sprawiedliwych jej uniknie. W tym i dzięki Orędziom, które do Ciebie będę kierował gdy wyrok na Warszawę zapadnie. Ale powtarzam: Jeszcze nie zapadł. Zatem módl i Ty się o to miejsce skropione krwią męczenników. Rosja wie, że USA nie zechcą i nie odważą się rzucić (wystrzelić) w odwecie bomby na Moskwę, czy Petersburg, ani żaden inny kraj tego nie uczyni.

Od was to Polacy zależy czy to się stanie, czy też nie. Od modlitwy waszej i nawrócenia. Podaję wam środki mogące odwrócić klęskę i karę bez rozlewu krwi i przemocy, a nawet znacznych pieniędzy i środków. Jednak nie korzystacie. I wylewa się krew niewinnych (obok winnych). Teraz jednakże Warszawa jest w większym niż kiedykolwiek stopniu zainfekowana liberalizmem, ukrytym satanizmem i innym złem.

Trudno w sposób pokojowy byłoby ją oczyścić. U Boga jest to możliwe, ale jest to bardzo trudne. Złu się można przeciwstawić mając mnie Chrystusa, ale jeśli nie chcą...Jednakże, jak wiesz, ten akt będzie klęską Rosji. W Polsce zostanie zniszczona i upokorzona Warszawa, ale Rosja zostanie upokorzona w o wiele większym stopniu ze strony Chin. Odwet nastąpi szybko. Zaś Rosja straci swą potęgę na zawsze i nigdy się nie podniesie.

Tak się stanie i to jest nieodwołalne. Gdy Rosja zaatakuje w sposób wymierny Polskę, jak poprzez rzucenie bomby atomowej na Warszawę, zaatakują ją Chiny. Zadadzą wielkie straty i cierpienia narodowi rosyjskiemu. Okrucieństwa Chińczyków przewyższą te z II wojny a ich mściwość i zaciekłość i zajadłość przejdzie wszelkie oczekiwania. Tak się stanie. Warszawa zostanie odbudowana po trzech dniach ciemności. To co jest w wizjach to jest właśnie wtedy.

Po 3 dniach ciemności nie będzie też śladów promieniowania atomowego ani innych skażeń. Wszystko będzie odnowione i oczyszczone.

Ale powiadam (jeszcze) stać się nie musi. Warszawa może być uratowana.

- Panie Jezu takie zniszczenie Warszawy przypomina Sodomę i Gomorę.

- W istocie. W taki sam sposób zostały zniszczone. Ogniem i siarką.

- Panie Jezu to wszystko ważne, ale Ty jesteś najważniejszy.

- Oczywiście. Ja jednak jestem we wszystkim. Troszczę się o człowieka i o Polskę szczególnie, a jak widzisz po sobie wchodzę i w Twoje sprawy nieraz szczegółowo.

  • Chwała Tobie Chryste.

( módl się teraz moje dziecko)

Błogosławię ci na tę noc.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Amen.

-------------------------Aby uratować Warszawę potrzebne są modlitwy i ekspiacje

Orędzie Jezusa Chrystusa 10 III 2017

Pisz dziecko.

/.../ Aby uratować Warszawę potrzebne są modlitwy i ekspiacje. Za grzechy tego miasta, za grzechy wszystkich w tym księży i biskupów, w tym zwłaszcza wynagradzanie za satanizm jaki jest w tym mieście. Satanizm praktykowany także przez pasterzy.

Lekko się uśmiechnąłeś mój synu. Wiesz, że po ludzku dziś jest niemożliwe aby w kościołach odbywały się wezwania do modłów w intencji wynagrodzenia za satanizm praktykowany w Warszawie, a zwłaszcza praktykowany przez biskupów.

Dopóki jednak tego nie będzie wyrok na Warszawę będzie zapadał. Wstrzymać go jednak mogą, nie całkiem odwrócić, opóźnić, publiczne modlitwy świeckich przepraszających za satanizm praktykowany w Warszawie, w tym przez pasterzy i kapłanów. To mniej trudne, ale też trudne. Spodziewajcie się znacznych problemów i utrudnień wobec zorganizowania takiej procesji pokutnej. Jednak nie lękajcie się. Ja jestem z wami. To co jest ukryte musi stać się jawne.

Jeśliby choć jedna taka procesja odbyła się do jesieni, do października włącznie to wyrok na Warszawę będzie odłożony w czasie. Będzie więcej czasu na pokutę, nawrócenie i uratowanie się sprawiedliwych. Nie bójcie się na manifestacji transparentów typu: „Stop satanizmowi w Kościele”, „Stop satanizmowi w kościele warszawskim”.

Jednakże ci, którzy będą je nieśli niech sami będą o tym przekonani. Nie można tego robić „dla efektu”, dla zabawy tym bardziej. Ci którzy wezmą udział w takiej manifestacji winni być czyści, niech nie żyją w stałym grzechu ciężkim, bo mogą doznać skutków rozwścieczenia szatana. Niedługo będzie chciał działać jawnie, ale wie, że jeszcze nie może. Toteż go to rozwścieczy.

Przed procesją (manifestacją) należy się modlić we własnym zakresie i najlepiej uczestniczyć we mszy i przyjąć Komunię Świętą. Nazywam to procesją bo ma mieć charakter procesji. Niemniej będzie prowadzona przez świeckich. Wypełniona pieśniami pokutnymi, różańcem jako egzorcyzmem, bez okrzyków i haseł. Intencja podana publicznie. Hasła mogą być jedynie na transparentach. Bez nazwiska, czy godności żadnego pasterza czy księdza.

Pamiętajcie o wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki na Czasy Ostatnie.

Tak moje dziecko, może dziś jeszcze będziesz pisał. Módl się teraz.

- Dziękuję Panie Jezu

Chwała Tobie Chryste.

--------------------

3V 2017 2017

Musi przyjść ucisk

Polskę czeka niedługo chrzest. Zapomniała ,że jest narodem ochrzczonym Bogu, nabytym za wielką cenę Jego Krwią....Nie podaje synu dokładnie dat ni szczegółów. To może się oddalić lub być złagodzone. Jeśli Polacy obudziliby się i chcieli wieść prawdziwe życie w Bogu, to nie tylko tego nie byłoby, ale zstąpi Łaska. Uprawy wasze zaplonują jak nigdy, a wrogowie wasi będą wam przychylni, lub będą karceni przez inne narody. Jednak musicie chcieć. A walka musi być o każdą duszę. O Ciebie dziecko walka nie jest sprawą lekką, a jesteś patriotą i zawsze byłeś. Na razie jednak nie ma nawrócenia serc.. Musi przyjść ucisk.


8 V 2017 cz. 2 Jeśli nie będzie przebłagania Warszawa spłonie w ogniu i siarce. A z nią większość jej mieszkańców. Uratują się ci, którzy z niej wyjdą.

Zatem sprzedawajcie już swe domy, mieszkania i opuszczajcie Warszawę. Niech nie zginą sprawiedliwi razem z niesprawiedliwymi.

-------------------

13V2017

- Oto dzisiaj, 13 maja roku 2017. Setna rocznica objawień Mojej Mamy i waszej Matki, Matki wszystkich ludzi, Nowej, lepszej Ewy, jak pisał Ojciec Kościoła, Królowej Aniołów. Od tego czasu ludzkości dano 100 lat na poprawienie się. Ten czas (dany całej ludzkości jako takiej) skończył się.

- Nadal ofiary, posty, modlitwa mogą skrócić czas kary i złagodzić jego przebieg. To co jest w Piśmie Świętym, w mojej Apokalipsie musi się wypełnić, lecz może być różny stopień dotkliwości tych kar i napomnień. Każdy kto ofiaruje, pości i modli się w intencji zadośćuczynienia Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej za grzechy ludzi dozna łaskawości Boga. Nigdy nie jest tak, jak mówią jasnowidze: Czeka nas to, lub czeka nas tamto, a my możemy tylko czekać na nieuchronny los.

Każdy wykuwa swój los, także w oddaniu się Bogu i Jego Świętej Woli. Już sam taki akt, gdyby był powszechny, nawet nie w oddaniu się wszystkich ludzi, bo jest to niemożliwe, ale w oddaniu się przynajmniej znacznej części ochrzczonych, sprawiłby, że zasadnicze kary Apokalipsy nie spełniłyby się na tym pokoleniu, ale zostały przesunięte w czasie. Jednakże to jest już ten czas.

20V2017

W najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją. Rosja chce tego, o czym przypominam. Do siania fermentu w Polsce Rosja posłuży się też Ukraińcami. Oni należą mentalnie do cywilizacji turańskiej, tej samej co Rosja. Zawsze pójdą z Rosją i dla Rosji przeciw Polsce....Trzeba więcej zwracać się do św. Andrzeja Boboli. Dobrze dziecko odgadłeś iż także dlatego, że został zamęczony przez Kozaków.....


26II2019 O błędach Rosji mówiła moja Matka w Fatimie. Jej słowa zaś się jeszcze nie wypełniły.


----------------


Symbioza orędzi współczesnych o Warszawie z innymi orędziami

mówiącymi o losach Warszawy i Polski

Powyższe orędzia dają nam założenie ogólne losów naszej stolicy. Dopóki się nie zrealizują, możemy je jeszcze interpretować dowolnie, a nawet odrzucić całkowicie. Jeśli prześledzimy ich związek z innymi orędziami mówiącymi o losach Polski/w tym orędziami współczesnymi zatwierdzonymi przez władze kościelne/, to wtedy stają się one bardziej realne i zmuszają do myślenia , ponieważ wykazują wielką symbiozę z nimi. W jednych jak i drugich przewija się wątek porównawczy Warszawy do Sodomy i Gomory!Moralny upadek przedwojennej Warszawy i

zapowiedź jej

zniszczenia w 1944r. w pismach S.B. Rozalii

Celakównej


Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Pan Jezus przekazywał Rozalii Celakównie, że za straszne grzechy „ rozpusty, morderstwa i nienawiści”, ludzkość będzie ukarana.

Gdy wybuchła wojna i doszło do pierwszych zniszczeń Warszawy, Rozalia wiedziała, że wymienione wyżej grzechy były przyczyną tej narodowej tragedii. Bardzo przeżywała moralny upadek stolicy, która powinna być przecież wizytówką Narodu.

28IX1939r. zapisała: „Pan Jezus z większym wstrętem odwracał się od byłego Rządu Polskiego niż od Heroda, bo tam popełniono straszne, przerażające grzechy nieczyste. Warszawa to gorsze miasto niż Sodoma”. /Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str. 292, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Słowa te znajdują potwierdzenie w materiałach analitycznych dotyczącym tego przedwojennego okresu. Aby unaocznić ówczesny grzech Warszawy jako „Sodomy”, należy zacytować choćby, kilka spostrzeżeń, o których pisała ówczesna „Myśl Narodowa”, a także powojenna „Polityka”.

Po I –szej wojnie światowej w Warszawie otwarto bardzo dużo domów publicznych, a prostytucja szerzyła się na szeroką skalę. Rozporządzenie z września 1922r. zdelegalizowało domy publiczne, co sprawiło jednak, jak pisała ówczesna „Myśl Narodowa”, że mnożyły się „nory schadzek po piwnicach, po strychach, po czwartakach(...)Co gorsza nierząd szerzy się w sąsiedztwie budynków szkolnych, a nieraz gniazda rozpusty istnieją w domach, w których mieszczą się szkoły podstawowe i średnie. Władze patrzą na to przez palce. Maluczko, a pół Warszawy stanie się jednym wielkim lupanarem. W „Rzeczypospolitej” z tamtego okresu czytamy natomiast, iż „(...) interesy wesołych lokali dobrze w Warszawie idą.(...)mnożą się one jak grzyby po deszczu. Nie zdąży policja zlikwidować jednego, gdy vis a vis powstaje nowy, a zresztą i ten zlikwidowany po kilku tygodniach zmienia zarząd i na nowo prosperować zaczyna”/S. Milewski, „Życie moralne Warszawy międzywojennej”, „Polityka” nr 47/2004, s.32-34/.

We wrześniu 1939 r. gdy spowiednik Rozalii - ks. Dobrzycki dopytywał się o stan Jej duszy, opisała swój „ustawiczny ból już nie tyle ze względu na wojnę, która jest zasłużoną karą za nasze grzechy i nieprawości, jak raczej wskutek tego, że ludzie mimo wszystko dalej obrażają Boga w okropny sposób” /str.291/ Zacytowała słowa Jezusa:

„Już dalej nie mogę znieść tej obrazy i zniewag, jakie mi zadają grzechy nieczyste. Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie, bo czyni mi straszną zniewagę”/ Wyznania....str.292/. W dalszej rozmowie ze spowiednikiem, Rozalia wypowiedziała smutne w skutkach –prorocze słowa odnośnie zniszczenia Warszawy:

„Zobaczy ojciec, co się stanie z Warszawą...Będzie ona tak zniszczona, że pozostaną prawie same gruzy...-Skąd o tym, dziecko, wnioskujesz?
–Dał mi to poznać Pan Jezus, że za grzechy Warszawy będzie ona zburzona, niech ojciec to pamięta, co ja teraz mówię, bo jestem pewna, że tak się stanie”
.
/Ks. Kazimierz Dobrzycki „ Dziecko Boże Rozalia Celakówna”, Wyd. Oficyna wydawnicza Stanisław Lenarek Skawina 2005, str.47/

Prorocze słowa Rozalii o zniszczeniu Warszawy sprawdziły się niestety w 1944r. kiedy to 1 VIII wybuchło powstanie warszawskie. Podczas dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.Rok 1943- Warszawa-Siekierki- Objawienie

Matki Bożej i wołanie o

respektowanie Dekalogu


Drugie źródło potwierdzające moralny upadek międzywojennej Warszawy i odrzucona pomoc Nieba.


Maryja, Matka Łaskawa Patronka Warszawy, za pośrednictwem Broni Kuczewskiej i Władysławy Fronczakówny apelowała do ludu stolicy, o przemianę życia, respektowanie praw Dekalogu i pokutę jako warunki odwrócenia wiszące nad miastem nieszczęścia. Bóg Ojciec, chcąc ocalić Warszawę przed zasłużoną karą pozwolił, by Matka Łaskawa ostrzegła swój lud, by żądała nawrócenia, całkowitego odwrócenia się od grzesznego życia i wynagrodzenia za dotychczas popełnione grzechy: rozwiązłości, cudzołóstwa i te najstraszniejsze – grzechy dzieciobójstwa. Trzeba bo­wiem wiedzieć, że w okresie międzywojennym prze­ciętna liczba umyślnych poronień wynosiła rocznie, według oficjalnych statystyk: przeciętnie od 100 do 130 tysięcy.

Z wielu książek – pamiętników z okresu międzywojennego wyłania się obraz rozluźnienia obyczajów, demoralizacji z udziałem sławnych ludzi, nagłaśnianej w bulwarowej prasie tak, by te niemoralne zachowania przestały bulwersować, by spowszedniały i powoli stawały się obowiązującą normą.

W lipcu 1943 roku w Orzywole, gdzie na rozkaz Matki Najświętszej pojechała Bronisława Kuczewska, po modlitwie, miała widzenie Pana Jezusa, który trzymał rózgę nad War­szawą. Wiedziała, że Warszawę czeka wielka kara.

Mimo wielu wysiłków przestrogi Maryi nie dotarły do ogółu warszawian. Główną przyczyną jest brak zainteresowania objawieniami ze strony duchowieństwa..

Zmartwychwstańcy / z parafii św. Bonifacego na Czerniakowie /nie tylko nie traktowali objawień poważnie, ale negowali wszystko, co miało z nimi związek, m.in. odmówili poświęcenia malutkiej kapliczki, umiejscowionej przy drzewie, na którym ukazała się Matka Boża.

21 lutego 1944
Dziatki moje, dążcie do Mnie i do Mojej Matki. Bo gdy będziecie dążyli do Mnie i do Matki Mojej, to nie zginiecie. I będzie się wami opiekowała Matka Moja i będziecie pod płaszczem Moim. Idźcie śladami Moimi. Bo kto będzie szedł śladami Moimi, nie zejdzie z drogi zbawiennej.

31 lipca 1943
Módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo się lud nie nawraca. Klęcz codziennie do 6 sierpnia od godziny 12 do 3 po południu i proś o przebłaganie za grzechy całego świata.

25 listopada 1943
Udzielam wam Ciała i Krwi Mojej duchowo. Śpiewajcie „U drzwi Twoich stoję, Panie”. Dążcie do Mnie i starajcie się, ażebym nie odszedł z serc waszych. Żebyście weszli ze Mną w sercach waszych do chwały wiecznej.

1944
Nadejdzie wielka nawałnica. Na Siekierkach zostanie tylko kapliczka.

Plany Boga wobec współczesnej Polski


Wszyscy mistycy katoliccy / i nie tylko/ potwierdzają, że żyjemy w czasach ostatecznych. Polska otrzymała konkretne potwierdzenie tej sytuacji i zadanie, podyktowane przez Pana Jezusa s. Faustynie Kowalskiej w 1938r. "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje".(Dz. 1732).

Analiza powyższych słów i dzieje Narodu wskazują, że droga do „potęgi i świętości” jest ogromnie kręta i stroma. Na jej początku Jezus postawił znak - warunek: Polska musi być posłuszna Jego woli. Jak to ma konkretnie wyglądać, dopowiedział poprzez misję Rozalii Celakównej oraz Anioła Stróża Polski.

W lutym 1939r. Jezus powiedział do Rozalii, że Polska popełnia „Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie... grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść”. Podał wtedy fundamentalny warunek ratunku:

„ Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, zupełnym zwrotem ku Mnie...bo tylko we Mnie jest ratunek dla Polski” / Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str. 208/209, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

12X2009r. Anioł Stróż Polski przekazał Adamowi Człowiekowi następujące nowe pouczenie dotyczące nawet poglądów politycznych:

„Anioł Stróż Polski 12 IV 2012: Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Pracodawcy. Dlatego intronizacja została przedstawiona jako żądanie i warunek dla rządzących.

Jeśli ktoś uważa że to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że Królestwo Chrystusa nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla. Szatan nie chce oddać swojej władzy dobrowolnie! / Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”, str. 95, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/


Czy Polska wypełnia wolę Bożą?

Odczytanie „Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” 15X2016r. na Jasnej Górze i 19XI2016r. w Krakowie Łagiewnikach było częściowym wypełnieniem warunków Intronizacji. Nastąpiło ono z inspiracji Kościoła i z tej racji ten Akt nie niesie żadnych konsekwencji prawnych w Państwie. Jeśli chcemy, aby Bóg wywyższył Polskę w „potędze i świętości”, Polska musi się opowiedzieć za Chrystusem Królem w sposób oficjalny poprzez organa rządowe- Rząd Polski/Prezydent/, choćby przez nadanie Jezusowi oficjalnego tytułu państwowego – „Jezus Król Polski”.

W następstwie takiej decyzji mogłyby być wprowadzone odpowiednie akty prawne sankcjonujące Prawo Boże w całym Państwie. W pierwszym rzędzie, powinna być uchwalona ustawa ochraniająca życie ludzkie od początku jego zaistnienia. To jest podstawowy warunek pomocy Boga dla Polski, przekazywany przez współczesnych proroków. Dopóki nie zostanie on wprowadzony, Polska nadal będzie tonąć w grzechu. Nie ma innej drogi odnowy, mimo wielu innych pozytywnych działań.

Sprawa sprowadza się znowu do przeprowadzenia pełnej „Intronizacji Chrystusa Króla z Rządem na czele”. Na to się jednak nie zanosi. „Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” z 2016r. uspokoił wielu i ogólnie nie widać większych motywacji do przejścia Intronizacji na Najwyższy- Państwowy stopień. Nie ma też wyraźnych ożywczych prądów duchowych, świadczących, że Polska „porzuca grzech i całkowicie zwraca się do Boga”.„Oczyszczający ogień” w Polsce i

zniszczenie Warszawy” - ostatnie

„argumenty” Nieba na drodze oczyszczenia

Polski?


Losy stolicy są zazwyczaj powiązane z losami kraju i odwrotnie. O zagrożeniu Warszawy możemy więc wnioskować równieżÂ  z orędzi, które odnoszą się do całej Polski.

Oto kilka wątków do tego zagadnienia:


1) Zapowiedź odnowy Kościoła poprzez krew, głoszona przez JPII !!

W 1981r. w miejscowości Full w Niemczech Papież na pytanie: Co się stanie z Kościołem w świetle III Tajemnicy Fatimskiej powiedział:

„Musimy przygotować się w niedługim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które będą od nas wymagać gotowości, nawet utraty życia i oddania całego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa.....

Ile razy odnowa Kościoła kąpała się we krwi? Tym razem też nie będzie inaczej.... Musimy być silni i przygotowani, aby stawić czoło zbliżającym się próbom”. (Przegląd niemiecki - "Głos Wierzących", październik 1981r.)


2) Oczyszczenie Polski poprzez krzyż i „oczyszczający ogień!!

Walka o zakaz aborcji w Polsce pokazała, jak wielu wrogów życia ma Bóg w naszej Ojczyźnie. Lekceważony jest Dekalog i przykazania kościelne. Co ma więc Bóg zrobić? Zezwalać nadal iść tą drogą grzechu? Jest zapowiedź, że Polska będzie dotknięta „oczyszczającym ogniem”. Będzie to w tak wielkim stopniu, że będziemy potrzebowali pomocy narodowej, której udzielą nam nie ci na których liczymy. Cytujemy zatwierdzone słowa Anioła Stróża do Adama Człowieka, znamionujące to wielkie zagrożenie:


Anioł Stróż Polski 12 I 2012

"Przez Polskę przejdzie jedna oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga".

/ Adam-Człowiek „Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”, str. 88, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/


3)Upadek obecnej cywilizacji i nowy ład społeczny !!

Oczyszczenie Polski na pewno będzie bolesne, ale spowoduje ono nawrócenie przeciwników Chrystusa. Innej drogi nie ma, aby powstał w Polsce, nowy zapowiadany ład społeczny – prekursor odnowy świata.

12 IV 2011

Nie bójcie się iść "pod prąd, bo ta cywilizacja przeminie....Pamiętajcie jednak. że gdy Chrystus Król stanie pośród was w sprawiedliwości i miłości , to stworzy nowy ład. /j.w.64/Orędzia od Żywego Płomienia,

potwierdzające problem

„oczyszczenia Polski”

/https://viviflaminis-deogracias.pl.tl/2017.htm/


26 luty 2017r .
W krótkim czasie rozpocznie się rzeź w wielu miejscach na ziemi, zwłaszcza w Europie zachodniej. Armie rozpoczną boje, lecz będą ich skutecznie obezwładniać ci, którzy do tych krajów niedawno przybyli, szybko okażą swoje prawdziwe oblicze. Liczni wrogowie wtargną do Polski z kilku stron naraz i poleje się krew. Muzułmanie wtargną do wielu kościołów w Polsce plądrując je i niszcząc. Muzułmanie będą niszczyć polskich kapłanów i biskupów, brutalnie mordować”.

25 maj 2017r.

„Na waszych oczach realizują się słowa wszystkich prawdziwych proroków. Wróg ludzi, demon podąża do tego, by stworzyć konflikt cywilizacyjny. Ilość zamachów i terroru na zachodzie Europy zwielokrotni się. Ci co służą złemu duchowi, tak kierują walkami i konfliktami, by zwielokrotnić je wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe. Mój prawdziwy kościół na tamtym terenie prawie nie istnieje. Zmierza do upadku to co jeszcze istnieje, bo większość Moich kapłanów i biskupów bardzo mocno oddaliła się ode Mnie pełniąc już swoją, a nie Moją Wolę.

O, Polacy! Wzywam was do gorącej modlitwy i ofiar, złożonych do dyspozycji w Boże Ręce, aby ratować istnienie Kościoła Świętego, a zwłaszcza prawdziwą wiarę i pobożność w Polsce. Kto ma nieco więcej lat, może porównać pobożność i ilość ludzi uczestniczących we Mszach Świętych, na nabożeństwach majowych, czerwcowych i październikowych choćby w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.

Niewielu kapłanów podejmuje wysiłek, by cokolwiek zmienić w tej materii. Sami spójrzcie na fakty. To co wprowadziliście na zachodzie jako „dobre”, „nowoczesne”, zadziałało niezwykle destrukcyjnie na Kościół Święty. Masoneria Kościelna hamuje wszystko co święte i tradycyjne.

Już niedługo wiele przykrych i dramatycznych rzeczy się wydarzy, poleje się wiele krwi w całej Europie, w tym duchowieństwa katolickiego. Konflikty i niejasności będą narastać, chwilowo pozornie zanikając, aby znowu nasilić się, aż ludzie stracą cierpliwość i rozpoczną używać siły”.NIEBO odsłania całą prawdę o moralności

Polski


Przytaczamy 3 odsłony naszego splamionego grzechem , współczesnego wizerunku narodowego. Teksty są tym bardziej ważne, że pochodzą z pozycji książkowych zatwierdzonych przez władzę kościelną.

Anna Dąbska

W potwierdzonych zapisach Anny /Dąbskiej/ spotykamy bardzo czytelną wykładnię naszych narodowych i osobistych grzechów. Warto zaznaczyć, że słowa te pochodzą z 1992r. a są aktualne do dzisiaj, co świadczy, jak bardzo głęboko zakorzenione jest zło. Jezus mówi:

„Dopuszczacie obrazy i treści pełne bezwstydu, lubieżne i demoralizujące, zwłaszcza młodych. Pod hasłem „demokracja” szerzy się treści deprawujące dusze lub wodzące na pokuszenie ludzkie emocje i złe instynkty, zachęcające do pożądania wszystkiego, co zdoła się kupić, posiąść, zagarnąć dla nasycenia swej wybujałej potrzeby posiadania, wyniesienia się nad innymi, dla zaspokojenia nadmiernej ambicji i pożądań ciała – nie tylko nieumiarkowanych, lecz i wyuzdanych lub wynaturzonych.

Nowe szatany dopuściliście do władzy nad sobą, nie zwalczywszy szatanów zabójstwa (zwłaszcza zabójstwa najbardziej bezbronnych, nie narodzonych), szatana pychy, kłamstwa zaślepiającego was, zawiści wzajemnej, chciwości, złodziejstwa i alkoholizmu./Anna - Boże wychowanie cz.3 tom 2 str.182/183, Wyd. WAM Kraków 1998/


Anioł Stróż Polski do Adama Człowieka

2009r. „W waszym narodzie zaczyna się szerzyć to samo pogaństwo, które opanowało Europę i świat. Ta propaganda rozlewa się coraz szerzej, gdy to co dobre i szlachetne, jest wyśmiane, szkalowane i prześladowane”. /„Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”, str. 20, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/

Zwracamy uwagę na szczególnie mocne słowa Maryi, które wypowiedziała stosunkowo nie dawno, bo w 2013r. a więc stanowią ocenę współczesnych postaw Polaków. W swoim zatraceniu doszliśmy tak nisko, że nasze postępowanie Maryja porównuje do grzechów rozpusty Sodomy i Gomory, które stały „się prawem”. Skoro biblijna Sodoma i Gomora zostały zniszczone ogniem i siarka, to z wielką uwagą należy podejść do zacytowanych słów proroków o współczesnej Warszawie, która może doświadczyć podobnego wyroku oczyszczającego!!!


28IV2013 Maryja  do Adama Człowieka

„Nie tylko stworzyliście cywilizację śmierci, lecz także przyjmujecie anty prawo, którego źródłem i inspiratorem jest Szatan ze wszystkimi swymi legionami. Żyjecie w świecie, który budujecie na kłamstwie i bluźnierstwie przeciwko Bogu, przez co rozszerzacie królestwo wolności dla kłamstwa. Przyjmujecie i akceptujecie anty świadectwo, rozkoszując się oddawaniem czci fałszywym bożkom.

Swoim postępowaniem sprawiliście , że grzechy Sodomy i Gomory stały się prawem. O, jakże to smutne, moje kochane dzieci! Diabeł i Szatan chcą podporządkować wasze umysły temu kłamstwu, mówiąc o fałszywej i niosącej śmierć „wolności”. / j.w.75-76/-------------


Kraków stolicą Polski?

Kiedy w 1995r. ukazały się orędzia polskiej mistyczki Zofii Nosko, można się było dowiedzieć, że „Kraków będzie stolicą Polski”/ Centuria „Orędzia Zbawienia” tom 3, str.320, Wyd. Centuria Szczecin 1995/.

Wtedy mało kto uważał ten fragment orędzi za realny i prawdziwy. Tymczasem, po upływie dwudziestu kilku lat, sprawa już jest bardziej klarowna. Jeśli zapowiedziany wyrok na Warszawę zostanie wykonany to stolicą może być Kraków. W Krakowie w Katedrze na Wawelu ma się dokonać epokowe wydarzenie w naszych dziejach. Jezus ma zostać oficjalnie koronowany przez władze świeckie i kościelne na Króla Polski. Oto potwierdzające słowa .

/Anioł Stróż Polski 12 IV 2013 /:

Polacy! Spójrzcie, że droga do uznania królewskiego panowania Króla Wszechświata w waszym narodzie prowadzi z Jasnej Góry - z Serca Matki - do Katedry na Wawelu, sanktuarium Kościoła i narodu . / Anioł Stróż Polski – Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014)”, str.130, Wyd. św. Jakuba, Szczecin 2013, Nihil obstat ks. abp Andrzej Dzięga/

12 II 2014

Pierwsze miejsce to Tron Królowej, który zawsze był miejscem przynoszącym nadzieję i wiarę w zwycięstwo, a drugie - Kraków, z którego wyjdą odnowione prawa sprawiedliwości dla pozostałych narodów. /j.w. str.153/

/Cyprian Polak/ 13III2019 [Kraków]To miasto królewskie. Miasto potęgi Polski. Jak kiedyś było stolicą tak musi przejąć tę rolę....

W ten sposób mamy dodatkowe przesłanki, aby orędzia o zniszczeniu Warszawy wziąć poważnie pod uwagę i natychmiast rozpocząć szturm modlitewny za to miasto. Pan Jezus wiele razy podkreśla, że gorliwa modlitwa może wiele zmienić w wyrokach Bożych.Zaproszenie do szturmu modlitewnego za

Warszawę i Polskę!


Domy Modlitwy św. JPII proponują kilku punktowy program działania, razem z tym którego domaga się Jezus Chrystus:

Pan Jezus do Ewy R.

3 V 2010r.

Jeszcze sól też Ci będzie potrzebna, by usypać krzyżyki w rogach mieszkań. To znaczy w pokojach i przy drzwiach, oraz na kamiennych parapetach”.


Pan Jezus do A.M.M.                                                               17.02.2013.r

"Przyjmijcie post , prowadźcie drogę krzyżową przez miasto , obwarujcie się mężnie by moce zła nie miały dostępu do ludu Mego i Was. Kapłani! Zarządźcie zgromadzenie święte, módlcie się, módlcie się bo OJCIEC MÓJ NIEBIESKI już dłużej nie będzie zwlekał, zapadnie wyrok nad światem jak w Sodomie i Gomorze. Nie rozdzierajcie waszych szat kapłani i ludu mój, ale wasze serca i całym duchem wróćcie do PANA BOGA WSZECHMOGĄCEGO.

Otoczyć murem warownym- skrapiając obrzeża miasta wodą święconą i solą egzorcyzmowaną obsypać, dopóki jest dany czas i łaska Pana wyproszona przez maluczkich [z grup modlitewnych].

Nie lekceważyć "Słów Bożych". Wykonać, wyrocznia Pana- Amen. Amen .Amen".


/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

1) 10 III 2017

Aby uratować Warszawę potrzebne są modlitwy i ekspiacje.

Za grzechy tego miasta, za grzechy wszystkich w tym księży i biskupów, w tym zwłaszcza wynagradzanie za satanizm jaki jest w tym mieście. Satanizm praktykowany także przez pasterzy”.

Niebo domaga się od ludzi świeckich procesji/manifestacji/w Warszawie wypełnionej pieśniami pokutnymi, różańcem jako egzorcyzmem, bez okrzyków i haseł, ale z wizerunkiem „Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki na Czasy Ostatnie”...

„Jeśliby choć jedna taka procesja odbyła się do jesieni, do października włącznie to wyrok na Warszawę będzie odłożony w czasie. Będzie więcej czasu na pokutę, nawrócenie i uratowanie się sprawiedliwych”.


2) 21V2017 Jak ratować Warszawę i Polskę ?

"Mówiłem co trzeba uczynić, aby odwrócić klęskę od Warszawy lub przynajmniej, w w skromniejszym wymiarze, w działaniu niejako zastępczym, odwlec ją w czasie. Powiem teraz co uczynić, aby złagodzić chrzest , który ma dotknąć Polskę.

Cofnąć go całkowicie nie mogę. Mogę złagodzić. Weźcie to sobie do serca. Ci, którzy wezmą udział w tym złagodzeniu dotyczącym całego kraju zostaną objęci Moim błogosławieństwem i nie dosięgnie ich miecz ni inna klęska. Co i jak czynić?

Muszą zostać zorganizowane procesje we wszystkich miastach wojewódzkich o odwrócenie klęsk od Ojczyzny waszej, ze sztandarami św. Andrzeja Boboli, Chrystusa Króla, Matki Bożej Ostrobramskiej (inne stosowne,

dowolne). Błagania, modlitwy, takie jakie są stosowne w podobnej procesji błagalnej. Musi być odmawiana

Litania do św. Andrzeja Boboli i Modlitwy do Matki Miłosierdzia, Matki Bożej ".

Powyższe orędzie wprowadza dwa nowe elementy, mianowicie zwrot modlitewny do św. Andrzeja Boboli i Matki Bożej Ostrobramskiej, a to z tej przyczyny, że w najbliższym czasie zaostrzą się stosunki Polski z Rosją. Do siania fermentu w Polsce Rosja posłuży się też Ukraińcami. Trzeba więcej zwracać się do św. Andrzeja Boboli, ponieważ został męczennikiem z rąk kozackich, oraz Matki Bożej Ostrobramskiej- patronki czasów ostatecznych, patronki Polski i Litwy.

W kontekście zapowiadanych zdarzeń, lepiej można rozumieć obecność Matki Bożej w Ostrej Bramie w Wilnie -czuwa nad Kresami Wschodnimi, nad wszystkimi dziećmi Europy Wschodniej. "Nobilitacja" Matki Bożej Ostrobramskiej na patronkę czasów ostatecznych świadczy, że te kraje są pod Jej szczególną opiekuńczą domeną i z tej racji odegrają jakąś wielką rolę w planach Bożych.


3)/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

27V2017

"Co do osób, które pytały i pytają o swój los.

Powiedziałem przecież wyraźnie iż życie i mienie osób, które wezmą udział w procesji o odwrócenie klęsk będzie zachowane. Jeszcze większą zasługę będą mieli ci co współorganizują. Zatem jak chcecie czytać Moje Orędzia to stosujcie się do nich. Skoro wam podałem, jak wy to mówicie, czarno na białym. Amen".

---------------------Każda rodzina Domem Modlitwy św. JPII


W sytuacji, gdy „zapada” wyrok na Warszawę, Domy Modlitwy św. JPII ponawiają duchowy apel z Nieba św. JPJJ, który pragnie, aby w każdej diecezji było co najmniej 100 Domów Modlitwy Jego imienia. Wydaje się jako oczywiste, że każdy Dom – Rodzina, powinny oddać się pod wstawiennictwo Pasterza, który jak nikt inny kochał swoją - naszą Ojczyznę. Jest to tym bardziej uzasadnione, że wymogi programu duchowego DM są na miarę wszystkich. Tak jak kiedyś, Bóg podał rękę Izraelitom poprzez proroków Mojżesza i Aaraona, tak dziś przychodzi z propozycją obrony rodzin przez św. JPII.

Trzeba wierzyć bardzo mocno, że jak wtedy w Egipcie Pan ujrzał domy naznaczone krwią baranka i je ominął, -„przeszedł obok” i zachował od „plagi niszczycielskiej”, tak ominie od podobnej plagi Domy Modlitwy św. JPII gdy przyjdzie czas oczyszczenia!Zamawianie wynagradzających intencji

mszalnych


Proponujemy zamawianie wynagradzających intencji mszalnej podanej przez Niebo mistyczce Alicji Marii od Apokalipsy. Była to konkretna prośba od Pana Jezusa o 10 takich Mszy Świętych. Prośba ta w kilku miastach Polski została wykonana. Oto treść intencji:


Intencja za Warszawę

Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych przez mieszkańców Warszawy, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.


Intencje za daną miejscowość

Wynagrodzenie i zadośćuczynienie Trójcy Przenajświętszej za nie przestrzeganie praw Dekalogu i lekceważenie Sakramentów Świętych przez mieszkańców / wpisać daną miejscowość.............................../, aby uśmierzyć gniew Boga samego, Ojca, Syna i Ducha Świętego przez Niepokalane Serce Maryi Matki Kościoła Świętego, zasługi świętych i błogosławionych”.

Inne podobne intencje--------Menu :Pilne intencje - wielki dar


Warszawo –weź przykład z przemiany mieszkańców

Niniwy!


Głośmy proroctwo o Warszawie, aby zbudować obronny mur „modlitwy i ekspiacji” w wymiarze indywidualnym i społecznym. Wejdźmy na drogę nawrócenia, na którą weszli onego czasu mieszkańcy Niniwy.

Zbrodnie mieszkańców Niniwy były tak wielkie, że prorok Jonasz nie chciał iść do nich i wołać o nawrócenia. Uważał, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest zasłużona kara. Później jednak, gdy Pan przemówił do Jonasza po raz drugi , szedł przez miasto i głosił : „Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele”. (Jon 3,1-10)

Niniwa była dużym miastem...rozległym na trzy dni drogi. Ale Jonasz szedł przez miasto tylko jeden dzień...i to wystarczyło, aby mieszkańcy weszli na drogę poleceń Boga: odwrót od swojego złego postępowania i nieprawości popełnianych swoimi rękami, post i pokutny styl życia. Jonasz mógł głosić nawrócenie przez trzy dni, ale wystarczył tylko jeden...taka jest siła głoszenia Słowa Bożego...głoszenia z wiarą i z mocą...Katolicy w Hiroszimie i Nagasaki też byli przestrzegani!

Po ataku atomowym -Hiroszima i Nagasaki /6 i 9 VIII 1945/, zostały zrównane z ziemią — z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a w drugim 18. Mieszkańcy przeżyli, bo posłuchali wezwań Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca.

Warto dodać, że na sześć miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA w miastach tych, jak mówili potem świadkowie, pojawiło się dwóch mężczyzn. Trzem milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania Różańca i pokuty jako jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów, do noszenia sakramentaliów, do trzymania w swoich domach wody święconej oraz gromnicy i do codziennego odmawiania przynajmniej jednej części Różańca.


Dwoją się i troją, aby uratować Polskę

Bóg liczy na ludzi świeckich. Wielkim owocem ich świeckiego działania w Polsce była „Wielka Pokuta” na Jasnej Gorze 15X2016r. Z inicjatywy filmowców i ewangelizatorów Lecha Dokowicza i Marcina Bodasińskiego dokonało się wielkie nabożeństwo ekspiacyjno-pokutno - przebłagalne za grzechy własne, wspólnotowe i narodowe.

Przez wiele godzin trwała wielka modlitwa nad Polską o zerwanie zakuwających ją kajdan grzechu. Morze ludzi rozmodlonych, skupionych, wołających o przebaczenie uczestniczyło w Narodowym egzorcyzmie, potężnym orężu w duchowej walce o ratunek dla Polski. Setki spowiedników, do których ustawiały się niekończące się kolejki pokazywały, że wezwanie zostało przyjęte na poważnie i głęboko.


"Różaniec do granic"

Była to kontynuacja ubiegłorocznej "Wielkiej Pokuty" i nawiązanie do obchodów 100-lecia objawień fatimskich. Łódzka wspólnota pielgrzymów Bożego Miłosierdzia od 13V2017r. do 7X 2017 obchodziła granice Polski z różańcem w ręku, modląc się za sprawy naszej Ojczyzny. W ciągu 140 dni sztafeta kilkuosobowych grup pielgrzymów przemierzyła w sumie ok. 3,5 tys. km wzdłuż granic Polski. Rytm dnia z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej wyznaczony był modlitwą: godzinki, różaniec, Anioł Pański, koronka. Do grupy pielgrzymów dołączały i wspólnie przemierzały kilkudniową trasę dowolne grupy.

7 października zakończyła się „fizyczna” wędrówka, którą zwieńczyła żywa linia graniczna utworzona z tysięcy Polaków na granicy Polski odmawiających Różaniec.


Brońmy Warszawę i siebie!

Przede wszystkim przekazujmy innym informacje, że „zapada wyrok na Warszawę”. Czy będzie to „atom” czy mniejsze zagrożenie zależy od nas wszystkich. Ofiary, posty, modlitwa, procesje pokutne itp. mogą skrócić czas kary i złagodzić jego przebieg”. Każdy z osobna i jednocześnie wszyscy razem wykuwamy /lub nie/ swój los, także w oddaniu się Bogu i Jego Świętej Woli. Jedno jest pewne. Apokalipsa z Pisma Świętego to nie historia przeszłości. „Jednakże to jest już ten czas”!!!


========


Nowe słowa Jezusa do Cypriana Polaka

o losach Warszawy - 3XI2017r., 19XI 2018r.


Pierwsze słowa o Warszawie Cyprian Polak otrzymał w październiku 2016r. Po dwu latach ponownie temat Warszawy został jemu przypomniany. W dniu 19XI2018r.Jezus stwierdza, że wiele nam powiedział na temat Warszawy i wszystko dalsze dowiemy się w swoim czasie.

Zbyt silne dowiadywanie się „co nas czeka” może nas paraliżować. Mamy patrzeć na znaki czasu, być hojni, uspołecznieni, nie przywiązywać się do dóbr materialnych, traktować to wszystko bardzo poważnie, ”równocześnie nie zaniedbując obowiązków, a nawet spełniając je pilniej niż dotychczas”.

Należy żyć w jedności z Jezusem, Maryją i Duchem Świętym przez Maryję.Wszystko oddawać Bogu Ojcu: „Radości, smutki, cierpienia, swoje trudne życie, dobre, trudną sytuację materialną i dobrą, ale też bardzo dobrą”.

Oto fragment rozmowy Cypriana Polaka z Jezusem, w którym mamy potwierdzenie, że sprawa cierpienia Warszawy jest aktualna.


3XI 2017r.Co z Warszawą, Panie Jezu?

Są modlitwy za Warszawę. Podałem jednakże przez ciebie jakiej ekspiacji chcę. Każda modlitwa może pomóc w złagodzeniu kary i odwróceniu jej – pomóc. Jednak trzeba wiele modlitw. Ta procesja, o której mówiłem była najprostszą drogą, lecz nie doszło do niej.

Chodziło o to, aby Polacy nazywali zło i szatana po imieniu. Modlitwy, przy udawaniu niejako iż wszystko jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, pomogą znacznie mniej. Popatrzcie jak zareagowali poganie w Niniwie. Wszyscy ubrali się w wory pokutne i usiedli w popiele. Porównajcie teraz. Zawsze stolica jest siedzibą największego zła i największego zepsucia. Oczyszczenie misi zacząć się od niej".

Panie Jezu, a krew męczenników przelana za Warszawę i jej zburzenie w czasie II wojny?

"Nie posłuchano objawień Matki Bożej. Konkretnie zakonnicy nie wypełnili tego co mieli wypełnić.

[Zlekceważyli w 1943r objawienia Matki Bożej Łaskawej w Warszawie na Siekierkach, odmówili poświęcenia kapliczki, lud Warszawy trwał w grzechu].

Skoro Warszawa nie nawróciła się nie może być uchroniona od kolejnego nieszczęścia.

O to, że podczas kolejnego trzęsienia ziemi opisanego w Apokalipsie runąć mają wszystkie miasta i jak to połączyć ze zniszczeniem Warszawy zapytasz jeszcze dziecko. Staraj się pamiętać”.


19XI 2018r.

Co ludzie mają teraz robić. Czytelnicy tych przekazów, którzy wiedzą, że jesteśmy w Czasach Ostatnich, boją się tego?

- Niech Ci, którzy mieszkają w Warszawie się z niej jednak wyprowadzą. Ci, którzy uznają, że nie mogą, niech się Mi polecą,

ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.

- A reszta?

- Polska ucierpi. O tym mówiłem. Musi ucierpieć pierwsza. Potem nastąpi częściowa lub całkowita zagłada bardziej winnych narodów. /19XI2018r./


8 grudnia 2018

Rozsądek nakazuje unikać mieszkania blisko takiego miasta. Do pięćdziesięciu kilometrów od Warszawy mieszkańcy też winni się wyprowadzić. Nie mówię tego, że zginą, ale powinni się wyprowadzić. Czy znacie kogoś kto chce w łóżku leżeć koło trupa? Nie chce tego żaden zdrowy psychicznie człowiek.

30-I- 2019r.Jeśli nie będę królem w sercach to zginiecie.... Bo nie ma mnie w sercach. Prawdziwie mnie nie ma....

22-27V2019 - Czy roszczenia żydowskie po wyborach będą zrealizowane?
- Będą dziecko. Czyż nie ma na was przyjść ucisk.

Powyższe słowa o "królowaniu w sercu" nawiązują do ratunku poprzez realizację bardzo ważnej Reguły "Osobistej Intronizacji Chrystusa w sercu" podanej przez mistyczkę z DM Alicję M.M.------->

------->1) Doczytać do końca obecną stronę

2) Szczegóły: Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz, Reguła Intronizacji w sercach, Komentarz do "Reguły".


---------

Duch Święty do A. M.M. 01.01. 2019r.


Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków.


5-I-2019

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U zostało trochę więcej. Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę! ...

Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata.

Zło czyni ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa. Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie.

Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Całamanifestacja zła zostanie zakorzeniona. W świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń MATKI Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski....

Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego, to was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich w parafiach, dekanatach, diecezjach. Pytam, na co czekacie?

Po oczyszczeniu "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie.

Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski. Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie. I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ.

Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście.

„Słowo Boże " odczytać, wysłać do biskupów wg wzoru podanego wcześniej, opublikować na portalu DM św. JPII..... Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka. ... Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie.


6-I-2019r.

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii kościelnej jak i was uczniów czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.

Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej tak drogiej Trójcy Świętej. ...

Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia!

Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski... Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać. ...

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych. ...

W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen


Komentarz "DM św. JPII"

Tylko nadzwyczajny zryw modlitewny Polaków mógłby uratować Polskę jako całość wobec zła, które ją otacza jako "ostatni bastion wiary w świecie". Na to się jednak nie zanosi, bo brak jest wielkich inicjatyw ze strony tych, którzy mają odpowiedzialność za Ojczyznę z racji pełnienia wybraństwa władzy. Co więc mają robić poszczególni mieszkańcy Warszawy i miejscowości do 50km, a także całej Polski?

Pan Jezus poprzez Cypriana Polaka dał odpowiedź:

19XI 2018r.: "niech się Mi polecą, ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu".


Odpowiedź na pytanie co znaczą słowa "niech się Mi polecą",
nadeszły 27XI2018 oraz 2XII2018 poprzez mistyczkę z DM - Alicję M.M.Maryja do Alicji M.M. przekazała ogromnie ważną informację jak to zrobić praktycznie, jak się ratować indywidualnie, jak najlepiej się"Jezusowi polecić", co zrobić, aby był "królem w sercach" /Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz- orędzia z 27XI2018, 2XII2018/:


2XII2018r."Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”

wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez

moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".

Szczegóły: Menu strony: "Reguła Intronizacji w sercach".

Życzymy pełnej determinacji duchowej w „Budowaniu Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”przez realizację "Reguły Intronizacji w sercach", oraz 'przekwalifikowania" każdego domu w "Dom Modlitwy św. JPII. One odegrają wielką rolę w utrzymaniu "ciągłości Kościoła", gdy Kościół na pewien czas "zejdzie do podziemi".


Sobota I /3XI2018r.

- I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce.


To wszystko runie, opadnie gospodarka rolna-głód jak i duże zachwiania w przyrodzie, co widać. Apokalipsa trwa i oczyszczenie trwa. Tak, dopiero podczas ucisku Polacy się zjednoczą, by błagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO, by pozwolił bym Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata Syn Maryi został Królem Polski w pełni tego słowa znaczeniu. Korona i berło z miłością winna być MNIE OFIAROWANA i w pokorze serca dana.

3VIII2019

Trzeba wiele dusz ofiarnych. by oczyścić to miasto/ Warszawę/, procesji przebłagalnych jak było powiedziane u proroka Cypriana Polaka z Moim Świętym Wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej.....

Ufam, że moi wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi E.P. nie przyjmiecie tej fałszywej doktryny łączenia wszystkich religii /sekt szatańskich/ itp. Jeśli to uczynicie to BÓG OJCIEC nie powstrzyma karzącej swej świętej ręki na Warszawę.

Rzekomi przyjaciele rzucą tą bombę atomową. Będziecie padać jak muchy, rozpuszczą broń biologiczną, a ta da konsekwencje nieobliczalne na pokolenia szczególnie waszych dzieci.

Tak będzie płacz i zgrzytanie zębów, poznają Gniew Sprawiedliwy Boga Ojca Przedwiecznego. Mój Syn Jezus Chrystus jest bardzo lekceważony, profanacja daru Eucharystii.1-2.XI.2020r.

Co nas czeka na obecny i przyszły czas?


W dobie koronawirusa i zatracenia wiary, 31X2020r. w Świebodzinie odbyła się Koronacja Figury Chrystusa Króla Polski w obecności jednego przedstawiciela Episkopatu. Mimo tak skromnej reprezentacji Episkopatu, było to wielkie wydarzenie, bowiem Korona na Głowie Pana Jezusa oznacza uznanie Jego władzy. Nie jest to uznanie ze strony wszystkich sprawujących władzę w Polsce, ale jednak pierwszy wielki krok w tym kierunku.Jezus już po tym wydarzeniu zapowiedział czas oczyszczenia "dusz i ducha Polaków", dla Jego panowania.

W skład tego oczyszczenia wejdzie Mały Sąd Ducha Świętego -Prześwietlenia Sumień, który spowoduje, że w Polsce zostanie tylko Mała Reszta Moich wybranych dzieci, będzie żyła w miłości, pokoju tysiąclecia Nowej Ery w mocy Ducha Świętego.

Teraz będzie ten czas - zapowiedziane od dawna oczyszczenia dusz i ducha Polaków dla panowania Chrystusa Króla w Polsce.....a Mały Sąd Ducha Świętego - Prześwietlenia Sumień dokona reszty.

Mała Reszta Moich wybranych dzieci, będzie żyła w miłości, pokoju tysiąclecia Nowej Ery w mocy Ducha Świętego, to jest ten czas JEGO działania III OSOBY TRÓJCY ŚWIĘTEJ. I NIECH SIĘ TAK STANIE. AMEN. AMEN. AMEN.


27. XII.2020 r.

Przypomnienie o sytuacji Polski, /Warszawy? i świata.

Zapowiedź "dużej pożogi idącej ze wschodu i zachodu"!!!!

Napisz: Moja niewolnico AMM od Apokalipsy - różyczko, duszo mistyczna, że świat idzie ku zagładzie. Jeśli mój lud w Królestwie Miłości Dwóch Serc nie upadnie na kolana, a szczególnie Episkopat Polski i jego Biskupi, Kapłani, nie mówiąc już o Rządzących tym krajem nad Wisłą, to duża pożoga idzie od wschodu i zachodu.

To grozi użyciem broni atomowej, która może dokonać spustoszenia totalnego, czarna ziemia, pustynia, pustkowie nie tylko w ludzkich duszach, sercach w rodzinach, którzy odeszli od wiary.8I 2921r. Czy istnieje szansa na uratowanie Polski i

Warszawy od „dużej pożogi idącej od wschodu i

zachodu?


Jak na razie nie widać nic co by świadczyło, że Episkopat Polski i jego Biskupi, Kapłani- „nie mówiąc już o Rządzących tym krajem nad Wisłą”, padają na kolana i mobilizują Naród Polski do nadzwyczajnej modlitwy. Pustynia wiary o podłożu pandemicznym zapanowała w pełni „w ludzkich duszach, sercach w rodzinach. W ciągu 2020 r. Polska odstąpiła od fundamentalnego przykazania „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, co spowodowało, że na początek 2021r. niecałe 1/3 wiernych z poprzednich lat nieśmiało próbuje się z powrotem zadomowić w Domu Boga Ojca, na ofierze Jego Syna Jezusa Chrystusa, który jest przecież „drogą, prawdą i życiem”. Reszta z „reszty wierzących”, przeszła na oglądanie Jezusa poprzez internet, twierdząc, że to bezpiecznie i wygodnie. Szybko zapomniano o tym, żeby zostać uzdrowionym na duszy i ciele, należy przede wszystkim spotkać się z tym niebieskim „lekarzem”, dotknąć się Jego szat, przyjąć Go godnie w Eucharystii i słuchać Jego wskazań zawartych w Ewangelii i przekazach współczesnych proroków. Innej drogi nie ma.

Ponieważ tak się nie dzieje, Bóg uczciwie „grozi użyciem broni atomowej, która może dokonać spustoszenia totalnego”, nie może przecież czekać, aż zło opanuje całą ludzkość.

Współczesna Warszawa prawdopodobnie będzie zniszczona. Matka Boża w Fatimie przestrzegając przed Rosją nie wymieniła innego kraju. Współcześni prorocy powtarzają to upomnienie.

Wczytujmy się więc w orędzia i tam szukajmy tych recept, które mogą nas jeszcze uratować przed śmiercią fizyczną, ale przede wszystkim duchową, a to w wymiarze indywidualnym, ale i zbiorowym.

Bóg zapowiada przez proroków, że jeszcze będą specjalne znaki, upomnienia, że jeszcze nie wszystko stracone. Izraelici przy wyjściu z Egiptu, mieli postawiony warunek, zabić baranka i krwią jego oznaczyć drzwi swoich zabudowań. Wykonali to i ......zostali uratowani.

Zakładając maskę i wpisując się na listę szczepień, pamiętajmy przede wszystkim o Jezusie, który leczył i karmił tysiące, którzy przychodziły do Niego liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. ... i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii.

Zapraszamy: do codziennych mszy świętych, intensywnych modlitw, aktów zawierzenia Matce Bożej Ostrobramskiej, różańców z egzorcyzmami, adoracji NS, koronek, zawierzenia opiece Aniołów i chórów anielskich, procesji wynagradzających, zamawiania mszy świętych itp.


Skala ewentualnego zniszczenia Warszawy nie jest jeszcze ustalona- zależy od skali naszych modlitw.


Chryste Królu, panuj w naszych sercach!


"Domy Modlitwy św. JPII"
/Uzupełnienie strony-22VI2019r./


===========