Reguła Intronizacji w sercach

PDFDrukujEmail
„Budowanie  Królestwa Bożego w ludzkich sercach przez

Intronizację Jezusa na Króla2XII2018r. Maryja do Alicji M.M.
Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz

"Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”

wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej".


Reguła

I


"Osobista Intronizacja Jezusa na Króla"1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za siebie /.

2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie /.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ja........../wymienić swoje imię/ proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu, byś dotknął  moich uszu, bym usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął mojego języka, bym uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego a nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył moje oczy bym zobaczył dzieła Boże i abyś zdjął bielmo z moich oczu. Proszę byś dotknął mego serca, byś skruszył te kam,ienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodowałem, bym zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla,  byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny we mnie, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy,  a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.

Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych,  pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

/W sytuacjach trudnych odmówić w tej intencji 4 Koronki do  Bożego Miłosierdzia -za 4 pokolenia/.


3) Akt Intronizacji Jezusa na Króla w swoim sercu”


Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie moje serce i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj  we mnie Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Przyjmij ten Akt Intronizacji jako wyraz uznania Cię za Króla i Pana mego serca i poddania się pod Twoją królewską władzę. Pragnę we wszystkich obszarach mego życia wypełniać Twoje  przykazania i głosić nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie i ufność płynąca z mego serca do Ciebie mojego Króla, będzie wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Znając moją niedoskonałość, wzywam pomocy mojego Anioła Stróża i zanoszę przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.


II


„Intronizacja Jezusa na Króla w drugim ludzkim

sercu”


1) Msza Święta - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii /za polecaną osobę /.

2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za polecaną osobę/.


W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Proszę Cię Panie Jezu Chryste Królu za................./wymienić imię itp. polecanej osoby/, byś dotknął  jego uszu, by usłyszał Twoje Słowo Boże, byś dotknął jego języka, by uwielbiał Boga w Trójcy Jedynego, a  nie wypowiadał bluźnierstw i przekleństw. Proszę byś uleczył jego oczy, by zobaczył  dzieła Boże i abyś zdjął  bielmo z jego oczu.
Proszę, byś dotknął jego serca, byś skruszył te kamienie przekleństw pokoleniowych i wyrzucił węża, którego wyhodował, by zaprosił do życia Ciebie Chrystusa Króla,  byś mocą Ducha Świętego odnowił, odrodził miłość, pokój wewnętrzny, który może dać tylko Bóg Sprawiedliwy,  a jest Miłosierny dla swoich nieroztropnych, nierozsądnych dzieci, które nie są współwinne.
Proszę o uleczenie z chorób szczególnie psychicznych w pokoleniu oraz dziedzicznych,  pozostawiających znamiona. Przez wstawiennictwo ks. Don Dolindo wołam do Ciebie jego słowami: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

/W sytuacjach trudnych odmówić w tej intencji 4 Koronki do  Bożego Miłosierdzia-za 4pokolenia/.


3) "Akt Intronizacji Jezusa na Króla  w drugim ludzkim sercu"


Panie Jezu obecny w przyjętej Eucharystii, ja uniżony sługa oddaję Tobie serce................./ wymienić imię itp. polecanej osoby/ i proszę Cię gorąco, zamieszkaj w nim na nowo. Buduj w nim Królestwo Boże i mocą Ducha Świętego odnów miłość, pokój i łaskę wiernego poddaństwa w pełnieniu świętej Woli Twojej na wzór pokornej Służebnicy Pańskiej Maryi, za wstawiennictwem świętego Józefa męża sprawiedliwego.

Niech przez ten Akt Intronizacji, uzna Ciebie za Króla i Pana swego serca i podda się pod Twoją królewską władzę. Pragnę, aby we wszystkich obszarach swego życia wypełniał Twoje przykazania i głosił nieustannie Twoją chwałę. Niech to zawierzenie w jego imieniu będzie źródłem nowej ufności płynącej z jego serca do Ciebie – naszego wspólnego Króla i wiecznym budulcem dla Twojej Królewskiej Korony jakiej pragniesz od wszystkich serc ludzkich po wszystkie wieki.

Spraw Panie, niech na drodze swej niedoskonałości, wzywa stale pomocy swojego Anioła Stróża i przez Jego wstawiennictwo zanosi przed Twój Królewski Tron wołanie, które głosił ks. Don Dolindo: „Jezu, Ty się Tym zajmij”.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Żródła: www.domymodlitwyjp2.pl/ Orędzia-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz


Reguła cz.I-II/Intronizacja w swoim sercu/ drukuj-------> Reguła cz.I Reguła cz.II


-----------


Komentarz

„Domy Modlitwy św. JPII”

Ostatnia szansa od Jezusa dla Polski - ratunek indywidualny!

Detronizacja Jezusa

„Domy Modlitwy św. JPII” czują wielką odpowiedzialność za otrzymywane Słowo Boże i przekazują niezmiernie ważne, nieznane szerzej nowe zalecenia Boże względem dalszych losów Polski uzależnione od dokonania Intronizacji Chrystusa Króla na Króla  Polski.  Przekazane one zostały Alicji M.M. od Apokalipsy z „Domów Modlitwy św. JPII” 2XII 2018r. i w następnych orędziach. W sytuacji, gdy Polska nie wykonała głównych warunków Intronizacji,  nie może liczyć na całościową obronę płynącą z mocy Bożej. Niemniej Bóg nie zostawia samych swoje dzieci i przekazuje Słowo, które daje ostatnią szansę dla  indywidualnego ratunku.

Walka o  uznanie Jezusa za Króla trwa od czasów Heroda. W wielu republikach i państwach o charakterze laickim, ateistycznym, masońskim, a nawet katolickim wciąż wzmaga się wołanie: Nie chcemy, aby ten królował nad nami" (Łk, 19, 12-14).

Intronizacja Chrystusa Króla  ma za zadanie odwrócenie tych światowych trendów, odrzucenie Jego detronizacji. Ma podporządkować między innymi nasz Naród i Państwo, czyli politykę, życie społeczne, rodzinne, zawodowe i indywidualne właśnie Chrystusowi Królowi, czyli Jego panowaniu i Prawu. Wszystko po to, by odzyskać utracony porządek rzeczy, a z nim otrzymać tak potrzebne błogosławieństwo Boże i uniknąć globalnej kary.

Polska w sensie ogólnym zdobyła się tylko na Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana z okazji 1050 -lecia chrztu Polski. Niestety, nie był to żaden oficjalny i urzędowy akt państwowy, dla tego nie spowodował on jak dotąd radykalnego powrotu Prawa państwowego do Prawa ewangelicznego. Nie widać dalszych działań w kierunku umacnianiu kultu Chrystusa Króla, a w tym beatyfikacji S.B. Rozalii Celakównej.

 

                                               Reguła osobistej Intronizacji Chrystusa Króla
                      Ratunek ostatniej szansy od Jezusa - 2XII2018r.

2XII2018r. Maryja do Alicji M.M.

"Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:
„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”
wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej"/Orędz. Alicja M.M./cz. IV-2XII2018/.

....„Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem.

Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać

BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO

SERCA winna iść z pokolenia na  pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc.

TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ”.

Oto skrótowa Reguła „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” opracowana przez „Domy Modlitwy św. JPII” w oparciu o przekazy do Alicji M.M.:

1) Msza - Eucharystia- Ofiarowanie Eucharystii za siebie lub drugą osobę .
2) Modlitwa o uwolnienie z nałogów   i nawiązanie do Aktu zawierzenia według reguły głoszonej przez S.B. ks. Don Dolindo Ruotolo /za siebie lub drugą osobę /.
3) „Akt Intronizacji Jezusa na Króla w swoim sercu” /za siebie lub drugą osobę /.


Możemy się jeszcze uratować indywidualnie!!

Drodzy Państwo! Sprawa jest niezwykle ważna. Nie uratujemy prawdopodobnie Polski jako całości bez cierpienia, bo nie dokonaliśmy niestety  pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Polska więc skazana jest na oczyszczenie przez "Krwawy bicz". Jezus daje nam jednak ostatnią szansę na ratunek indywidualny poprzez  osobistą "Intronizację Jezusa Króla w swoim sercu. Ta „Intronizacja” jest możliwa do wykonania przez każdą osobę, która może przyjmować Eucharystię i tą drogą może także intronizować Jezusa Króla w sercach innych osób.

Jeśli „Regule Intronizacji w sercu” będzie towarzyszyła głęboka wiara, Jezus jest w stanie uratować każdego z nas. Świadczy o tym przykład ewangelicznego paralityka spuszczonego na noszach przez rozsuniętą powałę. Gdy Jezus to zobaczył zdumiał się i powiedział: „Synu, odpuszczam ci grzechy!” Potem dodał: „Jesteś uzdrowiony!” Ten cud uzdrowienia duchowego i fizycznego sprawiła ogromna wiara czterech mężczyzn, którzy w tak niecodzienny sposób przynieśli sparaliżowanego przed Jezusa.

„Reguła Intronizacji Jezusa Króla w sercu ludzkim” oparta jest na Eucharystii i Jej owocu, tj. Komunii Świętej i to jest największą gwarancją, że jest autentyczna. Nie jest „czarodziejską różdżką”, lecz zasadą duchową wymagającą konkretnego odniesienia się do fundamentu wiary katolickiej. Jest furtką, którą koniecznie należy otworzyć w tych trudnych apokaliptycznych czasach. Skończył się prawdopodobnie czas ratunku „odgórnego” nie wykorzystanego przez Rząd i Episkopat, Bóg daje szansę ratunku indywidualnego.

„DM św. JPII” zapraszają do szybkiej realizacji tej „Reguły” póki Eucharystia jest w zasięgu ręki.  Zapowiedziany jest przecież przez św. Faustynę czas, że święte czynności liturgiczne będą sprawowane w ukryciu, „bez szat liturgicznych i po domach prywatnych”. / "Dzienniczek" nr 991/.

Reguła głoszona przez DM  zawiera te same składniki /jakby w pigułce/, które wypełniały program „Wielkiej Narodowej pokuty”,  która odbyła się 13X2016r. w Częstochowie: modlitwa  o uwolnienie, Eucharystia i Akt Intronizacji. Zapraszamy do jej powtórzenia w naszym osobistym życiu. Króluj nam Chryste  w naszych sercach i ratuj nas i całą Polskę.

Podajemy najnowsze ostrzeżenia dotyczące Polski, pochodzące od kilku współczesnych mistyków i mające wiele punktów stycznych, dla podkreślenia wagi czasów, w których żyjemy.

 

Wybrane słowa ostrzeżenia dla Polski dotyczących Warszawy i całej

Polski


Najpierw ten najstarszy z 1939r. Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.
/ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych”  str. 208/209, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

-  12.I. 2012r.Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w  odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga”. /Adam Człowiek- „Anioł Stróż Polski-orędzia dla Polski i Polaków” (2009-2014, str.88),   imprimatur- bp Andrzej Dzięga/ .

Ewa Władysława Rycielska-Mingosy 02. 2017 
„Po spotkaniu z Panem Jezusem Duch Święty napełnił mnie, abym otworzyła Pismo Święte i przeczytała Słowo Boże. Tak też i czynię. Biorę Biblię i otwieram na Księdze Ezechiela: Proroctwo o stolicy[Jerozolimie]. Rozdział 24 (werset 1 – 14).

....Chciałem cię oczyścić z nieczystości i twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie. Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego postępowania i według twoich złych uczynków - wyrocznia Pana Boga".

"Kiedy te o to Słowo Boże przeczytałam, od razu zrozumiałam, iż Bóg oświecił mnie tym słowem, że to dotyczy mojej stolicy - Warszawy".
/Youtube-Mingosy Słowo Prawdy Bożej Owieczki/


Orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka 
/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

26 X 2016
Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec. Chrystus Król czczony w waszym narodzie i uznany za króla. Nie zabraniam żadnemu narodowi zbroić się w sposób godny, aby się bronić, ale broń termobaryczna, mój synu, nie pomoże Polsce, jeśli ja nie będę ochraniał Polski... Jesteście krajem, którego nienawidzi szatan. Z szatanem nie można walczyć ludzką bronią. Pokonać go może tylko Bóg.

8 V 2017 Polska ucierpi. O tym mówiłem. Musi ucierpieć pierwsza. Potem nastąpi częściowa lub całkowita zagłada bardziej winnych narodów.

19XI2018r. Niech Ci, którzy mieszkają w Warszawie się z niej jednak wyprowadzą. Ci, którzy uznają, że nie mogą, niech się Mi polecą,

ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.


Orędzia do Alicji M.M. od Apokalipsy - „Domy Modlitwy św. JPII”


2XII2018r. „Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO  W EUCHARYSTII w godzinie miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę, bo

''KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU...

.....dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji  CHRYSTUSA KRÓLA   w swoich krajach"
/Orędzia cz.IV-02.12.2018/.

25XII2018. „Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO”
/ Orędzia cz.IV-25.12.2018/.

01.01.2019r. „Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady”....

6-I-2019  To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.

6-I-2019  Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia....

6-I-2019                         A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce:

Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda. Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych.

„Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO,

bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA

w  WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH 

przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski,

oczyścił mocą płomieni miłości,

bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  Dzieciątka Jezus” / Orędzia cz.IV-01.01.2019/.

                                      /Uzupełnienie tematu:Menu strony: "Reguła Intronizacji w sercu"/komentarz w II- części/


„Domy Modlitwy św. JPII”- styczeń 2019r.
www.domymodlitwyjp2.pl

----------------