Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
42
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 979

"OŚWIECENIE SUMIEŃ"

PDFDrukujEmail


"Prześwietlenie Sumień"

Cz.1- Wyjątki z orędzi dla DM
Cz.2 Przygotowanie do „Oświecenia sumień” – duchowe i materialne
Cz.3 „Spowiedź z całego życia”
Opracowanie – Domy Modlitwy im. św. JPII- Luty 2022r.


Cz.1- Wyjątki z orędzi dla DM

"Prześwietlenie Sumień" to największe zjawisko na świecie zapowiadane już w Ewangelii św. Mateusza: Zaraz po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielka mocą i chwałą. [Mt 24,29-24,30].
Poszerzone informacje znajdujemy w opisie św. Faustyny Kowalskiej.

W ostatnich latach, Bóg poprzez Słowo Boże kierowane do bardzo wielu proroków na świecie, przynagla ludzkość do przygotowania się do tego nadprzyrodzonego zjawiska. Najpierw będzie fizyczny znak na niebie, dwie komety będą się zbliżały do ziemi z wrażeniem zniszczenia ziemi. Ostatecznie będzie to wstępny znak dla wszystkich, po którym nastąpi ciemność na całej kuli ziemskiej. „Wtenczas ukaże się znak Krzyża a na niebie ukaże się znak wielkiego Krzyża na niebie. Z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które jakiś czas będą oświecać ziemię”/Św. Faustyna Dz..83/.

W tej pełnej grozy scenerii, trwającej około 15 min. każdy człowiek zostanie przeniesiony w duchowy nadprzyrodzony, nieznany dotąd świat.. Znajdzie się w niebie, lub w czyśćcu lub w piekle i tam odczuje obecność Boga. Odczuje szczegółowy sąd nad dotychczasowym swoim życiem, na co do chwili obecnej zasłużył. Pozna niemal błyskawicznie wszystkie uczynki, dobre i złe. Te ostanie sprawią, że wielu poczuje wielkie upokorzenie, wstyd i ból z powodu lekceważenia przykazań Bożych. Prawda o grzesznym życiu widziana oczami Boga będzie tak wstrząsająca/ widok piekła/, że umrą od razu, gdyż nie stać ich będzie na wołanie do Boga o miłosierdzie. Przerażeni znajdą się w rzeczywistości potępienia i nie wrócą do życia ziemskiego. „Oświecenie sumień” dotknie każdego, nawet niewierzących ateistów i od tego czasu, nikt nich nie będzie mógł powiedzieć, że Boga, nie ma konsekwencji po śmierci za grzeszne życie na ziemi. Wielu będzie płakać i prosić Boga o zmiłowanie, o łaskę powrotu do życia i szansę poprawy i taką otrzyma.

Bóg woła przez naukę Kościół i proroków o nawrócenie. Szczególnie prosi o modlitwę za dusze, które żyją w grzechu śmiertelnym i być może nie przeżyją Ostrzeżenia. Nadzwyczajna modlitwa jeszcze w obecnym trudnym czasie powszechnej niewiary, może sprawić, że grzesznicy unikną wyroku potępienia. Wszystkich Bóg wzywa do spowiedzi z całego życia, pokuty i wynagradzania za swoje grzechy. Przynagla, póki jeszcze jest względnie dobry czas, gdy jeszcze w Kościele można skorzystać z sakramentu pokuty.

Po "Prześwietleniu Sumień", będzie krótki czas namysłu i refleksji w jakim kierunku pójść, wielu się nawróci. Przyjdzie jednak Antychryst, który ze zdwojoną siłą opanuje na krótki czas świat i doprowadzi do sytuacji, że wiekowy, autentyczny Chrystusowy Kościół za zachowania ciągłości wiary będzie musiał szukać schronienia w katakumbach, jak było w pierwotnych czasach.


Szansa na zbawienie przez „Domy Modlitwy im. św. JPII”.

Tajemnica wielkiej roli Domów Modlitwy w tych Czasach Ostatecznych tkwi w tym, że czuwa nad nimi św. Jan Paweł II. Działają one w Polsce od 2011r. Zasady są bardzo proste i opisane na naszej stronie. Modlitwy nie zabierają dużo czasu, każda polska rodzina powinna być Domem Modlitwy im. św. JPII, bez względu na ile się obecnie modli. Zapraszamy do zapisów. Potrzebne są tylko dane imienne, resztę zna Bóg.

Wczytujmy się w poniższe orędzia, poprzez które Bóg zaprasza swoje dzieci do współpracy duchowej.Jest to ostatni czas, aby podjąć współpracę z Bogiem przez Maryję i wstawiennictwo św. JPII. Twórzmy DM z myślą o tych, którzy wcale nie myślą, że „Ostrzeżenie” jest tak blisko. „Jeżeli nie wzbudzą doskonałego żalu za swoje grzechy w tym momencie Wielkiego Aktu Bożego Miłosierdzia i nikt z rodziny im tego, tj. nawrócenia nie wyprosił”, to nie znajdą się w przyszłym życiu razem z tymi, którzy żyją w łączności z Bogiem i Jego prorokami. Wielkie więc jest znaczenie modlitwy jednych za drugich, zwłaszcza w rodzinach, gdzie się dobrze nawzajem znamy. Wyproszenie nawrócenia dla siebie i dla obojętnych w wierze, to zadanie dla wszystkich. Przekazujmy je innym. Oby nie było za późno!!!

Polecamy Państwu dość szczegółowy wypis tekstów z Orędzi AMM od Apokalipsy, dotyczący „Ostrzeżenia”. Są w nich wielkiej wagi Boże pouczenia. Poniżej przedstawiamy zwięzłe opracowanie DM dotyczące, jak się przygotować do „Oświecenia sumień? Na co szczególnie zwrócić uwagę, aby nie zmarnować czasu podarowanego jeszcze mieszkańcom ziemi na zbawienie. Opracowanie oparte jest głównie na orędziach kierowanych do AMM.

W dalszej części niniejszego opracowania sięgnęliśmy po argumenty innych proroków Na końcu zamieszczamy kilka skojarzeń dotyczących ewentualnej daty „Ostrzeżenia”?


Słowa Boże dla DM zapowiadające bliski czas „Ostrzeżenia” oraz rolę „DM im. św. JPII” jako przyszłych miejsc schronienia.

4IV2018r. I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy im. św. JPII i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i aniołów- tak dziecko, aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły, jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej wieczerzy – Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie.

21-22X 2018r. Wkrótce zagrzmią trąby i bicz Boży oczyści to plemię hajducze.... To wydarzenie zwane "Ostrzeżeniem "- tuż, tuż, tuż. Musicie znaleźć czas, by przebłagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO...

3XI2018r. I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce......


25XII 2018r. Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego..... Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale w Antychrysta, prześladując MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa..

26 XII 2018

„Prześwietlenie sumień” zbliża się nieuchronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką „Jestem, Który Jestem”. Dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce, tego narodu, otrzymają pouczenia jak zachować się należy. Inne nieroztropne i nierozsądne Jej dzieci w hierarchii kościoła, a więc arcybiskupi, biskupi i kapłani, ojcowie zakonnicy, misjonarze, zakonnice, może jeszcze zdążą się przygotować, gdy upadną na kolana i będą wzywać Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętych i błogosławionych tej waszej ziemi, bo nie usłuchali Jej majestatu poleceń. I ta sprawiedliwość - Prześwietlenia sumień - wskaże wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno.


25 III 2019r. Ten czas się zbliża. Też będziecie ukryci w grotach - Domach Modlitwy, gdy Antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

7. IV. 2019r. Teraz, gdy nastąpi to "Prześwietlenie Sumień", a więc Mały Sąd Ducha Świętego, trzeba to nazwać „Aktem wielkiego miłosierdzia” wobec was. Łaską wielką znowu będziecie zdobyci. Nie mniej jednak nie wszyscy zostaną oczyszczeni. Gdy czas się zatrzyma, gdy dusza wróci do ciała w tej wędrówce - duża liczba rozsypie się w proch. Inne dusze złe z woli własnej pozostaną, by prześladować Kościół - dzieci Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie, być tym biczem z woli Świętej Boga Ojca Wszechmogącego. Tych, których waga uczynków dobrych przeważy szalę, Ja Matka Najświętsza Królowa Świętego Szkaplerza ukryję w swoim płaszczu i zamknę w Moim Niepokalanym Sercu.

22 kwietnia 2019

Sąd nad światem już naznaczony, terminy ustalone. Jak zacznie się trząść ziemia, spadną gwiazdy, słońce się zaćmi, to jest znak Mojego Ojcowskiego Gniewu, który należy uszanować. Trzeba upaść na twarz ze swoim Aniołem stróżem i błagać w pokornej modlitwie o łaskę przetrwania i dotrwania. Wszystko zostanie zmienione, ziemia, lądy, morza i oceany, woda wyleje się na nowo. Potop dziecko, ale w innym wydaniu - Gniewu MOJEGO.

22.06.2019r.Te „Zielone Tendy” /Domy Modlitwy/ to są Namioty Spotkania jak za czasów Mojżesza, będą spełniać tą funkcję spotkania z BOGIEM TRÓJJEDYNYM. To jest wielka łaska dana wam na te czasy prześladowań chrześcijan. Proszę przygotujcie wszystko co jest podane do sprawowania tych sakramentów w ukryciu w wielkim zaufaniu do BOGA i JEGO Umiłowanej Matki Strażniczki EUCHARYSTII.

25VI.2019r. Czas ucisku już jest i potrwa tak jak mówią proroctwa 3,5 roku, lecz Mój Ojciec Przedwieczny w Swojej Mądrości, Miłości i Sprawiedliwości może ten czas skrócić. Oczyści to plugastwo herezji szerzącej się w Kościele Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia: w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.


22.07.2019r. Przygotować się, spowiedź z całego życia dokonać dopóki jeszcze są kapłani i godnie sprawowane są sakramenty, bo po Sądzie Ducha Świętego - Prześwietleniu Sumień, jeśli nie dokonają tej prawdziwej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI tak jak było powiedziane, zostanie ich bardzo mało i was Polaków dzieci Moje. Trzeba się przygotować do tych nadchodzących wydarzeń trwając na modlitwie w ciszy oczyszczonego serca. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

14/15pażdziernika 2019r. Wy macie wielkie zadanie. Jak was zostanie bardzo mało po Prześwietleniu Sumień, to wtedy wasza miłość, wierność, nadzieja do zjednoczenia w Chrystusie Panu zwycięży.

24XII2019r. 25.XII. 2019r. 27/28 XII2019r. Teraz Mały Sąd Ducha Świętego okaże wam wasze miejsce w szeregu, jak to wy mówicie. Każdy, kto ma choć trochę rozsądku w tym dzieci Maryi - wybrani Elekci, niech trwają w pokoju. Namaszczeni, przygotowani mocą Ducha Świętego przetrwają ten czas grozy, pożogi, o którym już tyle razy była mowa. Przybędzie do was Anioł Pokoju i poprowadzi za rękę wskazując drogę. Teraz jest jeszcze krótki czas na refleksję przygotowania dusz. I o ciało też trzeba zadbać, bo nic nie będzie można kupić bez znaku bestii.

5 stycznia 2020

Teraz nastąpi czas ciszy i przygotowanie się do tego okresu paruzji (przyjścia). Niech każdy powołany przez Króla Jezusa Chrystusa Króla Polski i Królową Polski jeszcze bardziej otwiera swoje serce i duszę na słuchanie poleceń Moich - to jest Anioła AVE, Stróża Polski, i swojego osobistego Anioł Stróża. Modlitwa, post, jałmużna dla wszystkich, by przygotować się do „Prześwietlenia sumień”.

07.03. 2020r. Radość wielka wypełni wasze serca, gdy was zabiorę na czas próby Sądu Małego w „pochwyceniu”, można rzec nowa „wyspa przygotowana”. Teraz jest to dla was niepojęte zdarzenie, ale to się dokona w najbliższym czasie, to jest ten czas, ufajcie, bo Ja Królowa Polski biorę was za rękę i poprowadzę do Domu Ojca Wszechmogącego na zawsze. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

31.05/1VI.2020r. Róbcie „rachunek sumienia”, bo czas nagli. Sąd Ducha Świętego tzw. „Prześwietlenie Sumień” bliski, będzie jednakowy dla wszystkich zarówno dla biednych jak i bogatych tych na urzędach państwowych jak i duchownych przewodników w kościołach.

6-7VI2020r. Ale mówię wam, przychodzi czas rozliczenia – „Prześwietlenia waszych sumień”, dlatego też przygotujcie się; sakrament pokuty potrzebny, pojednanie w rodzinach i pośród zwaśnionych biskupów i kapłanów. Módlcie się, módlcie się. Różańca świętego z rąk nie wypuszczajcie jak czynił to św. JPII, św.o. Pio. i innych świętych przykłady macie. Adoracja Najświętszego Sakramentu, pokuta, pokuta jak prosiłam w Fatimie...

26.VIII. 2020r. Napisz MM od Apokalipsy wybranko Trójcy Przenajświętszej, z której Majestatu Świętej Woli podaję to święte pouczenie na te Czasy Ostateczne, gdzie wy Narodzie Polski i świata całego jesteście w przededniu tego zapowiedzianego wydarzenia, „Sądu Małego Ducha Świętego”.

Kiedy zagrzmią trąby anielskie na cztery strony świata, to każde stworzenie Boże padnie na kolana, by błagać o Miłosierdzie Boże. Tym, którzy są przygotowani przez modlitwę, staną w prawdzie i duchu i pokorze serca przed tronem Boga Sprawiedliwego - nic im się nie stanie złego, a raczej przybliżą sobie wizję królowania z Bogiem w Trójcy Jedynym. Tym zaś, co szydzili i nadal szydzą z Praw Bożych, wypaczając naukę świętych Apostołów, testament Boga Ojca Przedwiecznego dany na górze Synaj w postaci tablic kamiennych, gdzie Dekalog został wypisany „Palcem Bożym"- nastanie czas wielkiej trwogi śmiertelnej.

Jeżeli nie wzbudzą doskonałego żalu za swoje grzechy w tym momencie Wielkiego Aktu Bożego Miłosierdzia i nikt z rodziny im tego, tj. nawrócenia nie wyprosił - to będzie czarna rozpacz, zginą marnie. A będzie duża liczba dusz ludzkich nie przygotowanych na pogrzebanie.... Ja, Arcyksiążę Wojska Niebieskiego, otrzymałem rozkaz, by obudzić wojsko anielskie do walki ze złem w granicach Polski wg dawnych ustanowionych praw i zasad. Święta Jadwiga Królowa będzie pomocą, wasi Aniołowie Stróżowie okażą wam swoje oblicza. Trzeba ich zaprosić, to na ten czas ucisku mocnego zaprowadzą dusze sprawiedliwe do miejsc schronienia, naznaczonych kościołów, Domów Modlitwy św. JPII, świętych i błogosławionych i nie tylko. Czas ten jest naznaczony przez Boga Ojca Przedwiecznego.

02. 02. 2021r. Już wkrótce zamknąć należy TV- telewizję, komputery, telefony komórkowe, inne formy przekazu. Pozostanie tylko łączność duchowa przez Aniołów Bożych, Eucharystia w katakumbach, Domach Modlitwy w wielkiej konspiracji przygotowana.

6/7 marca 2021rAnioł Stróż Polski AVE mówi: Czuwa nad wami św. JPII i macie błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego +. Amen. Amen. Amen.


22VIII2021r. Jeżeli w zatwardziałości waszych serc pozostaniecie, to po „Prześwietleniu sumień” mało was zostanie. Dlatego Ja Bóg Duch Święty III Osoba Boska, łaskę na „Oświetlenie sumień” waszych daję: „Koronkę różańcową do Ducha Świętego”/Nowenna/ - odprawić, by uratować swoje dusze i waszych najbliższych.

19.IX.2021r. Te „Domy Modlitwy” to też są miejsca schronienia na te czasy.

23IX2021r. O. Pio: Zobaczycie gdzie jest wasze miejsce - niebo, czyściec czy piekło w czasie „Prześwietlenia sumień”.

23 I 2022 Pozdrawiam prowadzącego stronę internetową syna wybranego B.Z żonę i waszą rodzinę, dając Moje Ojcowskie błogosławieństwo +++. Również dla wszystkich Dzieci prowadzących DM św. JPII i zakładających Domy Modlitwy Trójcy Świętej, św. Józefa, św.Maksymiliana, bo będą chronione Moim Ojcowskim błogosławieństwem +++. I tak się stanie. Amen. Amen.Amen.

02.02. 2022r. Czas Apokalipsy trwa, oczyszczenie trwa, „Oświecenie sumień” nastąpi szybko. Poprzedzi je wiele znaków, które były już podane przez AMM od Apokalipsy - mojego przekaźnika, ufne narzędzie w ręku Trójcy Świętej. Teraz też to potwierdzam. Przed znakiem krzyża na niebie, w Polsce też nastąpią burze groźne, a nawet trzęsienia ziemi, tąpnięcia.

Należy te Domy Modlitwy zawierzyć mocą Eucharystii, Niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Jezusa przez Przeczyste Serce Świętego Józefa, by was zamknęła w Arce Swojego Serca Niepokalanego i dała Straż aniołów. I tak się stanie. W Imię Moje Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. Pozostańcie z Naszym błogosławieństwem +++ I niech się tak stanie.

Przykładowa intencja dla osób chętnych zamówić taką Mszę Świętą, zawsze aktualną: Za wszystkie Rodziny tworzące „Domy Modlitwy św. JPII”, aby mocą Eucharystii zostały zamknięte w Arce Niepokalanego Serca Maryi, w Najśw. Sercu Jezusa i Przeczystym Sercu Józefa, a także o Straż Aniołów dla nich”.


Słowo Boże do innych proroków, na potwierdzenie „Prześwietlenia sumień”.

ŻYWY PŁOMIEŃ 26 sierpnia 2020r. Polacy, nim zacznie się realizować to co było do tej pory jedynie zapowiadane, upominam was, nawróćcie się, odwróćcie się od swojego złego postępowania, pomóżcie Mi ratować waszych bliskich, od ich wiecznego potępienia. Daję wam czas do podjęcia przez was waszej decyzji, czy zechcecie go wykorzystać? Niebawem i wy otrzymacie Łaskę Łask, Oświetlenie Sumień Światłem Bożej Sprawiedliwości...... Ci z was, którzy się nawrócą, opamiętają, tylko ci zostaną ocaleni, reszta zginie.


Wyjaśnienia ks. Michela Rodrigue, egzorcysty amerykańskiego. a dotyczących ostrzeżenia:
https://wordpress.com/2020/10/20/wyjasnienia-ksMichela-Rodrigue-dotyczące-ostrzeżenia/

Albowiem Pan Bóg nie czyni nic, nie wyjawiając najpierw swego sekretu swoim sługom, prorokom” – Amaos 3:7

Widziałem to / Ostrzeżenie/. Gwiazdy, słońce i księżyc nie będą świecić. Wszystko będzie czarne. Nagle w niebiosach pojawi się znak Jezusa i rozświetli niebo i świat. On będzie na krzyżu, nie w swoim cierpieniu, ale w swojej chwale. Za Nim, w bladym świetle, ukaże się oblicze Ojca, prawdziwego Boga. To będzie coś, zapewniam was.

Z ran w rękach, stopach i boku Jezusa padną jasne promienie miłości i miłosierdzia na całą Ziemię i wszystko się zatrzyma. Jeśli jesteście w samolocie, to się zatrzyma. Jeśli jedziesz samochodem, nie martw się – samochód się zatrzyma. Jeśli zapytasz mnie, „Jak to możliwe?” Ja powiem: „Bóg jest Bogiem....

Wszystko zostanie utrwalone w czasie, a płomień Ducha Świętego oświeci każde sumienie na ziemi. Świecące promienie z ran Jezusa przebiją każde serce, jak języki ognia, a my będziemy widzieć siebie jak w lustrze przed nami. Zobaczymy nasze dusze, jak cenne są dla Ojca, a zło w każdym człowieku zostanie nam objawione. To będzie jeden z największych znaków danych światu od czasu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.”

Gdzie indziej o. Michel powiedział: „Po ostrzeżeniu, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że Bóg nie istnieje. Kiedy nadejdzie Ostrzeżenie, wszyscy rozpoznają Chrystusa, a także rozpoznają Jego Ciało, a Ciałem Chrystusa jest Kościół katolicki.

„…Po oświeceniu sumienia ludzkość otrzyma niezrównany dar: okres pokuty trwający około sześciu i pół tygodnia, kiedy diabeł nie będzie miał mocy działania. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą mieli pełną wolną wolę podjęcia decyzji za lub przeciw Panu.

Diabeł nie zwiąże naszej woli i nie będzie walczył przeciwko nam. Szczególnie pierwsze dwa i pół tygodnia będą niezwykle ważne, ponieważ diabeł nie powróci w tym czasie, ale nasze nawyki powrócą, a ludzie będą trudniej nawracać. I wszyscy, którzy otrzymali Jego pragnienie, poczucie, że potrzebują Jego zbawienia, zostaną naznaczeni na czole świetlistym krzyżem przez ich anioła stróża.

Kiedy diabeł powróci po sześciu i pół tygodniach, przekaże światu wiadomość za pośrednictwem mediów, telefonów komórkowych, telewizji i tak dalej. Przesłanie jest następujące: zbiorowa iluzja wydarzyła się tego dnia. Nasi naukowcy przeanalizowali to i stwierdzili, że miało to miejsce w tym samym czasie, gdy rozbłysk słoneczny ze Słońca został uwolniony do wszechświata. Był tak potężny, że wpłynął na umysły ludzi na Ziemi, dając wszystkim zbiorową iluzję. Diabeł oszukuje nas nawet teraz przez nowych kapłanów świata: dziennikarzy telewizyjnych, którzy chcą, abyś myślał, co myślą, więc przedstawiają tylko wiadomości, które są ich opinią. Przekręcają prawdę, a ty jesteś zahipnotyzowany, zmanipulowany, byś im uwierzył....

„…będzie głód. Jezus przedstawił mi to niedawno. Byłem w swoim pokoju, a kiedy usiadłem, przygotowując się do snu, zobaczyłem nadchodzącego czarnego kawalera. To oznacza głód. Słyszałem: „Będą mieli pieniądze, ale nie będą mieli chleba”, co oznacza, że możesz mieć pieniądze na jego zakup, ale nic nie znajdziesz. Wtedy wszystkie pieniądze się rozbiją, więc dobrze jest oddać je teraz, bo zniknie. Będzie wielkie powstanie. Zobaczysz rewolucję na swoich ulicach. Ludzie będą walczyć ze sobą otwarcie. Rząd nie będzie miał innego wyboru jak wprowadzić stan wojenny. W tym samym czasie, gdy rozpocznie się stan wojenny, rozpocznie się też wojna.

Istnieje Jeden Porządek Świata złożony z ludzi, którzy nazywają siebie Iluminatami i czczą Szatana. Mają teraz kukiełki na stanowiskach władzy we wszystkich krajach, które zobowiązują się czcić wraz z nimi szatana. Ich drugim ramieniem są międzynarodowe elity bankowe, które decydują, które pieniądze w poszczególnych krajach zostaną zdewaluowane, powodując bankructwo i które waluty będą się dobrze rozwijać. Nie jest to ustalone w kraju, ale poza nim. Trzecie ramię iluminatów to trzy główne kulty satanistyczne na świecie: kult Egiptu; kult Europy i kult wicca w Ameryce. Grupą, która działa pod nimi, są masoni. Jeden Światowy porządek przygotowuje grupy korpusów wojskowych w różnych krajach, które będą uczniami Szatana, bezpośrednio z nimi powiązanymi. Kiedy moc diabła powróci po Ostrzeżeniu,powstaną jako rząd Jednego Świata. Nawet teraz ich żandarmeria wojskowa jest na miejscu i czeka na rozkazy. Musisz to wiedzieć....

Szatan nie ma już czasu. Rozpocznie wojnę nuklearną, która będzie globalna – trzecia wojna światowa – swoją wojnę przeciwko całej ludzkości. Diabeł zabije jedną trzecią ludzkości w tej wojnie i poprzez plagi i aborcję, tak jak jedna trzecia aniołów została zrzucona z nieba do piekła. Siedem pocisków nuklearnych będzie mogło uderzyć w Stany Zjednoczone z powodu ich obrzydliwości. Wiele pocisków nuklearnych zostanie odbitych przez Rękę Boga, ponieważ Ameryka odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Powiedział mi to Ojciec Przedwieczny.

Fałszywy prorok, Antychryst, będzie próbował dominować nad światem poprzez Rząd Jednego Świata. Będzie wymagał od ciebie znaku (chipa), aby kupować i sprzedawać, a ci, którzy go nie przyjmą, będą ścigani tak, jak SS ścigało Żydów podczas II wojny światowej. Niektóre grupy w wojsku zostały wybrane do otrzymania chipa, co oznacza, że ​​będą miały w tym momencie specjalne i specyficzne funkcje. Ich rolą jest znalezienie opornego chrześcijanina, który odmawia uzależnienia od śmiertelnego. Żołnierze ci nie będą prowadzeni przez generała, lecz przez opętanego generała, księcia szatana.

Ci, którzy zostaną schwytani, będą torturowani i męczeni, jeśli odmówią podporządkowania się nakazom Antychrysta i jednego rządu światowego. Wielu chrześcijan będzie zmuszonych wyznać swoją wiarę przed innymi i umrzeć jako męczennik;wiele innych będzie chronionych w schroniskach. Pamiętajcie jednak, że każdy niesie swój krzyż, a ten krzyż może być dla nas wielkim darem łaski, czynnikiem zbawienia wybranym przez Ojca. Musimy pocałować krzyż. Nie wybieramy naszego krzyża, ale akceptujemy ten, który do nas przychodzi. Taka jest wierność ludu Bożego.....Ojciec /Niebieski/powiedział także, że poprzez modlitwę wojnę można zmniejszyć, ale nie można jej uniknąć. Wojna miała się rozpocząć już w 2019 r., Ale została przełożona przez modlitwę, różaniec. Jest to ważne, ponieważ wysłuchano ludzkich modlitw.

O. Michel mówi również o czasie po Ostrzeżeniu – oświeceniu sumienia, gdzie ci, którzy pokutują za swoje grzechy i wybrali Boga, będą prowadzeni do „schronisk”, które są szczególnymi miejscami na całym świecie, które są odstawione na bok przez Boga i zostały stworzone przez ludzi, którzy zostali do tego wcześniej powołani, jak na przykład Noe i Arka – a my jesteśmy w czasach podobnych do czasów wielkiego potopu, gdzie niestety duża część świata jest skorumpowana przez grzech.

„…Po sześciu i pół tygodniach po Ostrzeżeniu, gdy powróci wpływ diabła, zobaczysz przed sobą mały płomień, jeśli zostaniesz powołany do schronienia. To będzie twój anioł stróż, który pokaże ci ten płomień. A twój anioł stróż doradzi ci i poprowadzi cię. Na twoich oczach zobaczysz płomień, który poprowadzi cię tam, gdzie masz iść. Podążaj za tym płomieniem miłości. On poprowadzi was do schronienia przed Ojcem.
„Jeśli twój dom jest schronieniem, poprowadzi cię tym płomieniem przez twój dom. Jeśli będziecie musieli przenieść się w inne miejsce, poprowadzi was drogą, która tam prowadzi. O tym, czy wasza ostoja będzie stała, czy tymczasowa przed przeprowadzką do większego, zadecyduje Ojciec/ Niebieski/. Ojciec powiedział mi, że stałe schronienie będzie miało studnię. To jest ważne. To będzie znak, że jest to stałe schronienie.

„Wszystkie schroniska będą połączone razem. Ludzie w każdym schronisku zostaną wybrani jako posłańcy. Zostaną ogłoszeni w każdym schronisku z tym darem. Zostaną zabrani przez Ducha Świętego, aby iść i pomagać, łącząc się z innymi schroniskami, aby ludzie wiedzieli, co się dzieje wszędzie. Jeśli jesteście w potrzebie, posłannicy będą wiedzieli, co robić. Będą jak Filip w Dziejach Apostolskich. Pamiętasz w Biblii, kiedy Filip, apostoł, poszedł do eunucha i ochrzcił go, a zaraz potem Duch Święty zabrał Filipa i umieścił go w innym miejscu? To będzie dokładnie to samo. Nie będziemy więc potrzebować żadnych telefonów, nic takiego. Komunikacja będzie na drodze Ducha Świętego.”

„Ojciec powiedział mi, że gdy ludzie wejdą do schronienia, wielu zostanie uzdrowionych z poważnych chorób, aby nie być ciężarem dla innych. Będziecie nadal cierpieć z powodu normalnych bólów i cierpień, ponieważ jesteście ludźmi, a nie w niebie, tylko w schronisku. Wszyscy będą tam dobrowolnie, wiedząc, że błogosławieństwo Pana jest na nich.
Przez trzy i pół roku będziecie w waszej ucieczce lub w waszym domu poświęconym jako ucieczka, ale nie będzie wam przykro, że nie wyjdziecie. Będziecie szczęśliwi, że tam będziecie, ponieważ to, co zobaczycie, dzieje się na zewnątrz”.

Jakiś czas po Ostrzeżeniu świat otrzyma cudowny znak. Będą w Garabandal w Hiszpanii sosny, gdzie /Maryja/po raz pierwszy się tam pojawiła. Jednocześnie będzie można go zobaczyć w Medziugorju, które również zostało obiecane. [Luz de Maria mówi, że będzie także na górze Tepeyac, gdzie Matka Boża z Guadalupe pojawiła się w Mexico City.] Znak będzie można zobaczyć i wyświetlić w telewizji. Stanie się to na początku ucisku.
Dla was, wiernych katolików, Ojciec powiedział do mnie: „Odnówcie swoje poświęcenie Świętym Sercom Jezusa i Maryi”. To jest ważne. Wiesz, że jesteś już pobłogosławiony, ponieważ uświadamiasz sobie.....

Wszyscy więc jesteśmy wezwani, aby być gotowymi, gotowymi pomagać naszym braciom i siostrom, kiedy nadejdzie ten sześciotygodniowy okres, gotowi prowadzić ich do Kościoła, gdzie znajdą spokój serca i szczęście z Panem. Wszyscy jesteśmy powołani, aby być uczniami Chrystusa. Musisz mówić, musisz stać, musisz doradzać. Tak.
Przede wszystkim ludzie będą musieli pojednać się z Bogiem, abyś przyprowadził ich do kapłana na spowiedź. Zapewniam was, kapłani, którzy nie są w stanie łaski, będą mieli ciężkie chwile, ponieważ będą długie kolejki na spowiedź – widziałem te linie! Będą potrzebować ochrony i pomocy. Proszę, przygotujcie kapłanom kanapki! Zapewniam cię, że jeśli ludzie nie zatrzymają linii, nie będziemy mogli pójść do łazienki!

Pamiętajcie o Cure D’Ars, St. John Vianney, który był czasami w spowiedzi przez czternaście godzin.
Jeśli ludzie nie zostaną ochrzczeni, przyniesiesz ich na przygotowanie chrztu, co nastąpi szybko, ponieważ czasu będzie mało. Chrzcimy masowo, tak jak to robili Apostołowie, skrapiając tłumy wodą i wydając oświadczenie: „Chrzczę was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”. Zapewniam cię – też to widziałem. Inni mówili o tych czasach, ale jestem odpowiedzialny tylko za to, że dzielę się tylko tym, co Ojciec mi objawił. Kiedy umrę, będę musiał odpowiedzieć Bogu, więc chcę Mu być wierny.


Co mówi na temat Ostrzeżenia Pan Jezus do Johna Learego /USA/
Czwartek 4 czerwiec 2020:

”Jezus powiedział: „Ludu mój, byłeś świadkiem skutków zamrożenia waszej gospodarki, gdy miliony ludzi byli bezrobotni. Ta taktyka strachu będzie jeszcze gorsza przy kolejnym ataku wirusa, który zabije więcej ludzi niż podczas pierwszego ataku. Przed tym kolejnym śmiertelnym atakiem epidemii otrzymacie Moje Ostrzeżenie, a Ja wprowadzę Moich wiernych wierzących do Moich schronień, aby zostali uzdrowieni z chorób. Nie zwlekaj z opuszczeniem domu, gdy otrzymasz ode mnie wewnętrzny głos, w przeciwnym razie będziesz cierpieć w obozach śmierci. Odmów przyjmowania szczepionek lub chipów do ciała. Również nie przystępuj do żadnego testu na choroby. Moi wierni będą chronieni w Moich schronieniach, ale niewierzący będą cierpieć plagi i wieczność w piekle. Zaufaj Mojej opatrzności podczas całego nadchodzącego ucisku, a będziesz zbawiony. ”


Kiedy nastąpi czas „Oświecenia sumień”?

O samym zjawisku zstąpienia Pana z nieba i „Pochwyceniu Kościoła w obłoki” mówi Pismo Święte: „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.” (I List do Tesaloniczan 4,16-18).

Mamy informacje w Słowie Bożym, że pewne informacje są podawane prorokom-sługom Pana. „Albowiem Pan Bóg nie czyni nic, nie wyjawiając najpierw swego sekretu swoim sługom, prorokom” – Amaos 3:7. To co mówią prorocy, należy więc brać bardzo pod uwagę i nie lekceważyć. Żaden prorok Boży nie podaje, kiedy „Ostrzeżenie” nastąpi, ale przynagla, aby być przygotowanym już „dziś”. Wiadomo bowiem, że to wydarzenie nastąpi w bardzo szybkim czasie, wręcz nagle. Jeśli nie będziemy przygotowani na to wcześniej, to już nie zdążymy ze spowiedzi, pojednaniem, przygotowaniem sakramentaliów itp.

Zwykła ludzka ciekawość i czujność pozwala nam w tym oczekiwaniu zwrócić uwagę na niektóre „przecieki”, które u proroków się pojawiają. Nie dają one dokładnej odpowiedzi, kiedy nastąpi „Ostrzeżenie”, ale jakby wskazują, pewne wyznaczniki tego wydarzenia. Oto niektóre z nich.

1.Mari Loli z Garabandal: „Kiedy Rosja niespodziewanie i nagle opanuje i ogarnie znaczną część wolnego świata....

W każdym razie nadejdzie Ostrzeżenie, kiedy zobaczysz, że Mszy Świętej nie można już odprawiać swobodnie; będzie, że świat najbardziej będzie potrzebował interwencji Boga.”

2. Orędzia Ostrzeżenia środa, 20 lutego 2013, 19.30..... To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty Namiestnik opuści Rzym.

3. Czas „Wielkanocy”, ale nie ma podane którego roku.


Przesłanie Jezusa z Trevignano Romano 20 luty 2021r.

To będzie wyjątkowa Wielkanoc..Bądźcie gotowi na modlitwie i bądźcie w mojej łasce. Teraz Duch św. zstąpi na was. Chcę was wszystkich oczyścić, bądźcie gotowi, bo nie będziecie w stanie znieść, tego co was czeka. Itd ......ogień i woda przygotowują się ale zostaniecie porwani przez moich Aniołów i zabrani w bezpieczne miejsce.....( to później).

Dodatkowe określenia „kiedy?”:
Wizjonerka Maria Loli:
Ostrzeżenie odbędzie się na krótko po Synodzie biskupów.
Matka Boska: Gdy Papież powróci z Moskwy.

Nasze rozważania na temat kiedy „Ostrzeżenie”, kończymy słowami z orędzia z 02.02. 2022r. do AMM: „Niech każdy będzie przygotowany na słuchanie Ducha Świętego, to jest Mego tchnienia, który do was mówi, bo nieustannie pracuje w waszych sercach i duszach, rozdzielając swoje dary i charyzmaty w zależności z jaką wiarą wypełniliście tą Nowennę do Mnie przez Niepokalaną. I tak się stało”.

Otwierajmy zatem nasze serca na wołanie Boga o nawrócenie, realizujmy od zaraz wszystko co się z tym wiąże. Bądźmy gotowi na przybycie Zbawiciela i pomagajmy Jezusowi przez modlitwę ratować inne grzeszne dusze, które nie myślą o tym, że mogą nie przeżyć Ostrzeżenia. Poniżej podajemy 2 przykładowe modlitwy do odmawiania w tej intencji, które pochodzą z „Krucjaty Modlitwy”, znanej na całym świecie.

Co będzie po „Prześwietleniu sumień?


Po wypełnieniu się Ostrzeżenia, nastąpi czas działania Antychrysta i wtedy dojdzie do największej eskalacji ucisku kościoła w jego historii. Kościół jednak będzie trwał poprzez rodziny, szczególnie te, które będą praktykować modlitwę wspólnotową. Jednymi z nich będą „Domy Modlitwy im. św. JPII”. „Ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to „OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce” - orędzie do AMM z 3XI2018r.

„Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia: w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym”/ z 25VI.2019r./.

„Domy Modlitwy im. św. JPII” są wpisane przez Opatrzność Bożą w Czasy Ostateczne, jako miejsca rodzinnej modlitwy i na „miejsca schronienia”, gdy kościół uciskany przez swych przeciwników na pewien czas musiał będzie zejść ze swymi praktykami religijnymi do tzw. „katakumb”. W praktyce będzie to oznaczało pozamykanie kościołów i odprawianie Mszy Świętej i innych podstawowych funkcji w ukryciu. Będzie to największe cierpienie kościoła. Zapowiada to Księga Daniela, a także Faustyna Kowalska, która pisze o sprawowaniu „świętych tajemnic” „bez szat i po domach prywatnych” / nr.991 /26.II. 1937r./.


Tomasz, 6 marca 2022

https://www.paruzja-iskraz.pl/dzien-ducha-bozego-%28dzien-oswiecenia-ludzkosci%29

 

Dzień Ducha Bożego

(Dzień Oświecenia Ludzkości)

Drodzy Bracia i Siostry!Opiszę dziś jeden z najważniejszych dni w dziejach ludzkości: „Dzień Ducha Świętego”, nazywany przez niektórych „Małym Sądem”. Ja dzień ten nazywam Dniem Ducha Bożego, jak również Dniem Oświecenia Ludzkości. Dlaczego – dowiecie się z poniższego tekstu. Nie będzie to jednak opis zjawisk mu towarzyszących ani tego, jak dzień ten się zacznie, a jak skończy. Nie znajdziecie tu również odpowiedzi na różne pytania, np. dlaczego samoloty nie spadną na ziemię. Dziś przekażę Wam jedynie to, co będzie stanowić treść główną, a zarazem najważniejszą. Rozwieję wszelkie insynuacje, nieprawdziwe choć barwne opisy podane przez ludzi, którym Bóg tak naprawdę nigdy nie objawił tego wielkiego wydarzenia. Jeśli jednak starczy czasu i będzie taka sposobność, uzupełnię ten opis, dodając dużo więcej szczegółów.

Swego czasu dość często pytałem Pana Jezusa o to, jak będzie wyglądał dzień nazywany przez niektórych „Małym Sądem”, narosło bowiem bardzo wiele mitów z nim związanych oraz przeróżnych, czasami fantastycznych, wyobrażeń. Zastanawiałem się również (o to także pytałem), jak wyznawcy najbardziej egzotycznych religii mają uwierzyć w prawdziwego Boga? Często mówiłem: Panie Boże, jak wielkim wyzwaniem jest mówić ludziom niewierzącym o Tobie, a cóż dopiero o czymś takim, jak zbliżający się przełomowy dla całej ludzkości dzień? Boże, przecież trzeba na to wszystko jakoś ludzi przygotować! Niebo jednak wydawało się milczeć – nie dostawałem odpowiedzi ani słowem, ani natchnieniem, ani obrazem.

Wszystko zmieniło się w pewne słoneczne popołudnie, gdy wyszedłem do mojego ulubionego lasu, żeby się pomodlić, porozmawiać z Bogiem. Od dłuższego czasu nie myślałem już o trapiącym mnie pytaniu uznając, że skoro Bóg nie odpowiada, to znaczy że jeszcze nie czas, aby mi wyjawił tak wielką tajemnicę, gdzieś głęboko jednak czułem, że odpowiedź dostanę. Tak więc wszedłem do lasu, delektując się zapachem sosnowych igiełek, i z pewnym trudem zacząłem poruszać się do przodu. Muszę wspomnieć, że na dzień przed opisywanym wydarzeniem nad miejscowością, w której mieszkam przeszła wichura przewracając wiele drzew i robiąc spory bałagan w mojej „leśnej świątyni”. Brnąłem po tym pobojowisku z nadzieją, że może chociaż środkowa części lasu przetrwała nienaruszona i spacer przestanie przypominać tor przeszkód. Niestety myliłem się. Nawet najszerszy w lesie trakt nie oparł się niszczycielskiej sile wiatru, leżało tu sporo połamanych drzew, porozrzucanych gałęzi, ogromna ilość zdmuchniętych liści. No trudno – pomyślałem, i zacząłem iść dalej. Zrobiłem może jeszcze dwa, trzy kroki i nagle… usłyszałem słowo: „Patrz!”. Zobaczyłem coś niezwykłego: stosy liści jeden po drugim zaczęły się unosić do góry, chociaż nie czuć było najmniejszego ruchu powietrza. W pierwszej chwili próbowałem to jeszcze jakoś racjonalnie wytłumaczyć, ale kiedy zobaczyłem, że połamane drzewa zaczynają się podnosić – zrozumiałem, iż nie jest to zjawisko naturalne. Chwilę potem wszedłem w stan jakiegoś zachwycenia. Wszystko biegło jakby wstecz, by za chwilę biec do przodu, a ja byłem tego obserwatorem. I usłyszałem słowa: Dzień Ducha Bożego stanie się również Dniem Oświecenia Ludzkości, pokazaniem całej prawdy, którą ujrzycie w następujący sposób.

Oto mój opis tego, co było mi przekazane.

– Najpierw zobaczymy całe nasze życie – od chwili, w której zastanie nas ten wielki dzień, aż do dnia narodzin – myśl po myśli, zamiar po zamiarze, działanie po działaniu – każda minuta, sekunda wstecz. Bę­dziemy to oglądać w świetle zaniedbania miłości do Boga, bliźnich, materii ożywionej i nieożywionej (oczywiście co do tej ostatniej – nie w świetle miłości, a w świetle używania i korzystania z niej w sposób należyty, z szacunkiem i do dobrych celów). Zobaczymy również, jak nasze uczynki wpływały na życie innych.

Trudno to nawet nazwać sądem, ponieważ sąd kojarzy się z wyrokiem, a tu nie spotkamy się z wyrokiem, a raczej z pokazaniem skutków naszych działań w świetle prawdy Bożej. Poznamy ogromny kontrast między doskonałą miłością Boga a naszym nieokazywaniem miłości w trakcie życia oraz to, jaki skutek przyniosło nasze działanie i życie na ziemi do tego dnia. Zrozumiemy jednocześnie sami, jakie konsekwencje takiego życia byłyby po śmierci, gdybyśmy w tej chwili umarli. Bóg nie dokona ostatecznego podsumowania, a da nam jedynie odczuć poprzez nasze sumienia (które w owej chwili ani nie będą uciszone przez naszą fizyczność, ani uśpione przez szatana), co uczyniliśmy z życiem. A to wszystko właśnie w odniesieniu do miłości, czyli tak jakbyśmy byli „sądzeni” z braku miłości, albo jeszcze lepiej: jakby ktoś chciał nam pokazać, ile w naszym życiu było Boga czyli miłości. Niestety dla ogromnej większości mieszkańców ziemi będzie to straszne doświadczenie – tak straszne, że wielu z rozpaczy może paść trupem.

Zobaczymy również prawdziwą wartość uczynków, które przypisaliśmy sobie jako dobre: w prawdzie Bożej odkryjemy, jak wiele z nich było podyktowanych wyłącznie naszym własnym interesem lub zyskaniem ziemskiej chwały. Jednak pokazane będą skutki naszych działań nie tylko w stosunku do ludzi, ale i zaniedbania miłości względem Boga. Między innymi niechęć co do poznawania Go, sprowadzanie relacji z Nim do „obowiązku” Mszy, zwracanie się do Boga jedynie w sytuacjach krytycznych, by za chwilę wrócić do dotychczasowego życia nie wyciągając wniosków, brak okazania Mu wdzięczności za okazaną pomoc, przypisywanie Bogu złych cech bez próby zrozumienia, kto tak naprawdę za złem stoi. Bracia, jak wielu nie chce poznać miłości doskonałej, którą jest Bóg! Wszyscyśmy posnęli!

Niech ludzie katujący lub zaniedbujący zwierzęta nie myślą, że nie zobaczą tego co robili. Przecież zwierzęta są pod naszą opieką. Nie myślcie również, że nawet takie drobne występki, jak wysypanie śmieci do lasu, bezmyślne niszczenie czegoś, co miało służyć innym, będzie pominięte. Na przykład ktoś, kto celowo przewrócił śmietnik, doprowadzając do wysypania jego zawartości, zobaczy, że inny musiał to wszystko posprzątać. Ukazane będzie również negatywne następstwo tego z pozoru „niewinnego psikusa”. Przecież jeśli porządkiem zajmuje się osoba starsza, takie sprzątanie sprawi, że dodamy jej pracy, więc może będą ją boleć i tak zbolałe już od ciężkiej pracy plecy. Wtedy „dowcipniś” odczuje w sposób niewiarygodnie głęboki swój „malutki” występek i pomyśli: nie kochałem bliźniego swego!!!

Na tym jednak nie zakończy się ta chwila, ponieważ natychmiast po przeglądzie życia osobistego ujrzymy coś bardzo zdumiewającego, mianowicie to, w jaki sposób życie i postępowanie trzech pokoleń wstecz (dlaczego trzech – nie wiem) wpłynęło na życie nasze i naszego otoczenia. Pisząc dokładniej: jak życie naszych ojców, dziadów i pradziadów obija się na naszym życiu. Zrozumiemy czym jest to, co określane jest przez niektórych mianem „grzechu międzypokoleniowego”. Nazwałbym to raczej skutkami oddziaływania międzypokoleniowego, wynikającymi ze złych uczynków. A oto prosty przykład. Jeśli pradziadek był alkoholikiem i bił swoją żonę, dając tym samym zły przykład swojemu synowi, a ten przejął jego nawyki (dał się dalej prowadzić złym duchom), więc mógł z kolei przekazać to własnym dzieciom, które będą czynić podobnie. I tak właśnie zło przenosi się na całe pokolenia. Zobaczcie, jak złe duchy przyczepione do danej rodziny w łatwy sposób przechodzą na dalsze pokolenia, kalecząc przy okazji otoczenie. Kiedyś było takie powiedzonko: „Jaki ojciec taki syn, jaka matka taka córka” – i jest w tym pewna mądrość. Oczywiście zawsze możemy zerwać ten łańcuch destrukcji, opierając się danej grupie złych duchów, są jednak tacy, którzy tego nie robią.

Bóg nie oświeci nas wyłącznie ze względu na nas samych, lecz również po to, byśmy mogli tym wcześniejszym pokoleniom, które utknęły w otchłani czyśćcowej, pomóc się z niej wydostać. Szatan bowiem (obecny w najcięższym Czyśćcu) znęca się nad nimi między innymi przez to, że pokazuje, jak ich złe życie odbija się na tych żyjących obecnie na ziemi. Oni z kolei widząc to wpadają w rozpacz, a nie mogąc sobie wybaczyć tego, co zrobili, stają się więźniami Czyśćca, uciekając przed światłem miłosierdzia Bożego.

Tego dnia z łaski Boga w jednej chwili zrozumiemy, jak pomóc „więźniom” Czyśćca. I tak np. alkoholik, widząc wyżej opisane sceny i powiązania międzypokoleniowe, zrozumie nie tylko własne złe postępowanie, ale pojmie, że porzucenie alkoholu ułatwi wydostanie się z Czyśćca jego przodkom, o ile przodkowie lubowali się w alkoholu i przemocy. Oczywiście nieskończona jest ilość złych wzorców, powiązań oraz konsekwencji z nich wynikających, a alkoholizm i bicie żony zostały tu użyte jako przykład.

Pomyślmy też przy tej okazji, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na barkach rodziców wychowujących dzieci – ilu rodziców dawało dzieciom przykład złego zachowania. Czy z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że jesteśmy dobrymi, zakotwiczonymi w Bogu rodzicami? Czy dajemy naszym dzieciom wzorowy przykład postaw i zachowań, zgodny z nauczaniem Jezusa?

To jednak nadal nie będzie koniec! Pokazane będą ludzkości wszystkie wcześniejsze wieki z ich najważniejszymi wydarzeniami, i to nie tylko to co się działo oraz jak to naprawdę wyglądało, ale także to, jak Bóg w każdym wieku i w każdej epoce próbował ratować ludzi. Ale to również nie będzie koniec – zobaczymy później czasy coraz dalsze. Przekazano mi, że ludzie zobaczą wszystko aż do posadowienia ziemi. I wtedy natychmiast wszyscy staną się świadkami prawdy (kilka ważnych elementów opiszę, gdy będzie na to więcej czasu).

Nie myślcie, że przeżyjemy to w formie jakiegoś fantastycznego filmu, bowiem widząc wspomniane wydarzenia („żywe obrazy”), przeżyjemy je tak nieopisanie głęboko, że wielu ludziom z rozpaczy i przejęcia pęknie serce. Dlatego bardzo ważna uwaga: lepiej zacząć zmieniać się już teraz! Kto już dziś zacznie dokonywać przemiany życia, przeszłe złe uczynki zobaczy nieco inaczej. Pojawi się dodatkowa „ścieżka” w trwającym „spektaklu” – coś w rodzaju stwierdzenia: „Wyciągnąłeś właściwe wnioski i podjąłeś dobrą decyzję, a używając wolnej woli, zdążyłeś tyle to a tyle naprawić”. Tak czy inaczej tego dnia wszyscy ludzie ziemi, i to niezależnie od wyznań czy kultów, zobaczą jedną jedyną prawdę Bożą.

A teraz jeszcze arcyważna sprawa. Ten Dzień Oświecenia nadejdzie dopiero po wojnie, pod koniec fałszywego nowego świata, więc jeśli niektórzy obojętnie będą czekać myśląc: „Pożyję to zobaczę”, niezwykle się rozczarują. Bóg pokazał i wyjaśnił mi to wszystko, byście już teraz mogli dokonać zmiany waszego życia. Jeśli tak postąpicie, ów dzień nie będzie dla was zatrważającym „armagedonem duchowym”. Przygotujcie się na przyjęcie tego niewyobrażalnego daru Boga dla całej ludzkości najlepiej jak umiecie i możecie, korzystając z reszty czasu, który nam pozostał. Jeśli jednak mimo starań nie uda się Wam do tego dnia naprawić wszystkich krzywd czy zaniedbań, to choć z przykrością zobaczycie bolesną prawdę o Was samych, Wasze starania i wysiłki okażą się prawdziwym skarbem: być może dzięki nim nie przepadniecie w odmętach czyśćcowo-piekielnych, a może nawet wejdziecie do szykowanego przez Boga Nowego Świata.

Zwróćcie również uwagę na jeszcze jeden ważny element. Ponieważ w jednej chwili cały świat zostanie oświecony, nikt nie będzie już miał podstawy do tego, by oskarżać Boga mówiąc: „Boże, ale ja nie wiedziałem…” Runą błędne teorie materialistyczne co do powstania wszechświata, życia na ziemi czy „ewolucji” (niektóre odkrycia naukowe nie są kłamstwem). Pamiętajcie też, że od chwili gdy staniecie w prawdzie, Wasze decyzje będą miały niezwykle ważkie konsekwencje: „Komu więcej dano, od tego też więcej wymagać się będzie”.

Z przykrością muszę powiedzieć, że mimo tak wspaniałego daru niektórzy dość szybko zejdą z drogi nawrócenia, a nawet mogą stać się prześladowcami tych, którzy będą chcieli poprawić swoje życie, by całkowicie przynależeć do Boga. Tu również pokazano mi wiele szczegółów i wydarzeń, mających mieć wpływ na tak błędne i niekorzystne decyzje sporej liczby ludzi. Wytłumaczono mi również błąd „reinkarnacji” oraz wiele innych ślepych uliczek. Możecie się domyślać, czemu szatan teraz wdraża plan dezinformacji (wysyp fałszywych proroków i objawień) oraz zniszczenia: on nie chce, byście dotrwali do tego wielkiego dnia, nie chce byście się obudzili! Po III wojnie światowej ma zresztą swój „plan B”, o którym później postaram się Wam opowiedzieć.

Już na koniec: w Biblii czytamy, że Bóg tchnieniem swych ust zgładzi zwodziciela narodów. Pewnie wielu zastanawiało się nad tym, jak tego dokona? Właśnie tak, jak było mi to dane zobaczyć: pokazanie całej prawdy, oświecenie ludzkości, a w konsekwencji usunięcie wszelkich odstępstw czyż nie zmiecie ojca kłamstwa z powierzchni ziemi? Nie będzie na ziemi człowieka, który nie ujrzy prawdy, nie będzie też nikogo, kto powie „Nie wiedziałem”.

Na temat dnia Ducha Bożego mógłbym napisać odrębną książkę, lecz nie sądzę, że zdążę tego dokonać przed pierwszą fazą oczyszczenia ziemi. Jednak kto wie, czy po niej nie będzie na to czasu, bowiem misja „Iskry z Polski” zakończy się dopiero po prawdziwych trzech dniach ciemności. Te zaś będą miały nie mniejsze dla ludzkości znaczenie, niż „oświecenie sumień”.
Z Panem Bogiem.
Tomasz, 6 marca 2022
https://www.paruzja-iskraz.pl/dzien-ducha-bozego-%28dzien-oswiecenia-ludzkosci%29

 


„Prześwietlenie sumień”

Cz. 2.

Przygotowanie do „Prześwietlenia sumień”.

Działania duchowe

1. Przeprowadzić spowiedź z całego życia już teraz, nie odwlekać. Wyznane grzechy nie będą nas już obciążać podczas „Oświecenia sumień”.

2. Po spowiedzi prowadzić życie pełne wynagrodzenia za swoje i innych ludzi grzechy. Organizować przebłagalne procesje pokutne i suplikacje w miastach i wsiach, ofiarować Bogu post, pokutę, wynagradzać za swoje grzechy, przebaczać winowajcom. Bez przebaczenia, nie ma łask w rodzinie. Stosować posty milczenia, zachować umiar w jedzeniu i piciu. Wynagrodzenie takie jest konieczne za nieprzestrzeganie magisterium i przykazań kościelnych.

3..Prosić kapłanów o nieustanne adoracje Chrystusa Króla w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, przynajmniej na godzinę przed Mszą Świętą i korzystać z tych adoracji póki jeszcze są.

4. Wzywać pomocy wszystkich świętych.
5. Wzywać pomocy św. Michała Archanioła i Jego zastępy aniołów.

6. Dokonać 30- dniowej Konsekracji życia z Maryją według św. Ludwika Marii Grignon de Montfort. Konsekracja przyniesie wielką pomoc przed „Oświeceniem sumień”, w trakcie Jego trwania i potem w odnowionej Ziemi. Odczujemy różnicę w wielu sprawach z którymi mamy problemy, np. trudności w skupieniu się na modlitwie itp. Stajemy się Wybrańcami Jezusa i dostajemy dary wyjątkowe na Czasy Ostatnie. Dzięki temu Maryja będzie mogła być bliżej nas, zwłaszcza gdy będziemy potrzebowali pomocy.

7.Zawierzyć się Maryi Niepokalanej przez odczytanie Aktu oddania się Niepokalanej.

8. Zawierzyć się MB Ostrobramskiej przez odczytanie Aktu oddania swojej rodziny Jej opiece i mieć zawieszony na ścianie w domu Jej obraz. Jest to zabezpieczenie przed przyszłymi atakami na wiarę ze strony islamu.

9.Zapisać dzieci swoje do Rycerstwa Niepokalanej jak to proponował św. Maksymilian Kolbe.

10. Nosić szatę Matki Królowej Świętego Szkaplerza /szkaplerz/. To ochroni od złego. „Medalik, szkaplerz trzeba nosić na sobie, by zło nie dotknęło dzieci i dorosłych oraz by nie zdradzić Kościoła, gdy przyjdzie ucisk antychrysta”.

11. .Każda rodzina powinna stać się „Domem Modlitwy im. św. JPII”, a w dalszej kolejności przyszłym Domem schronienia.

To zapewni wierzącym stałą opiekę św. JPII, zwłaszcza, kiedy wiekowy Kościół zejdzie do „katakumb”, aby zachować fundamentalne zasady wiary oparte na niezmienialnych sakramentach świętych. DM mają być„Domami schronienia”- grotami, gdzie zachowa się wiara, gdy światem będzie rządził antychryst.

Przygotować się należy /kto może/ do Mszy w ukryciu: zabezpieczyć mszał, naczynia i szaty liturgiczne, komunikanty, wino itp. „Zapraszać kapłanów maryjnych, emerytów, modlić się, rozeznawać by nie byli zaszczepieni i godnie sprawowali Eucharystię”.


Msze święte -intencje

Zamawiać Msze święte, póki jest to możliwe. Jest to dar największy, bo dzięki niemu sam Jezus ofiarowuje się Ojcu Niebieskiemu W wielu krajach świątynie są już pozamykane i odprawianie Mszy mocno utrudnione. Ofiarowanie mszy powinno być godne, przez kapłanów niezaszczepionych, bez maski nie obmywających rąk po Przeistoczeniu cuchnącym spirytusem, co bardzo rani Jezusa - Żywe Ciało, Jego tkankę. Tak teraz cierpi Mistyczne Ciało Chrystusa obecnego w Eucharystii tak, jak w czasie męki krzyżowej na Golgocie, którą przygotował Sanhedryn Żydowski. Tak jest i teraz. Podajemy przykładowe intencje mszy:

a) Nowenna 9 Mszy Świętych do Bożego Miłosierdzia z intencjami na poszczególne dni według Dzienniczka św.Faustyny /również te intencje poza okresem Wielkanocy/.

1:O Boże miłosierdzie dla biednych grzeszników całej ludzkości, aby przez zasługi najlitościwszego Serca Jezusa i Jego bolesną mękę ofiarowane Ojcu niebieskiemu, wysławiały wszechmoc miłosierdzia Bożego na wieki wieków.

2.: Za dusze kapłańskie i zakonne, aby zamknięte w Sercu Jezusa mogły przewodzić innym na drogach zbawienia i wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Bożemu na wieki wieczne.

3.: Za wszystkie dusze pobożne i wierne, aby były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy na drodze zbawienia ludzkości i z całą rzeszą aniołów i świętych wysławiały niezmierzone miłosierdzie Boże na wieki wieków.

4.:Za pogan i tych, którzy Jezusa jeszcze nie znają, aby jak najszybciej znaleźli się w mieszkaniu najlitościwszego Serca i zapragnęli gorliwie żyć Ewangelią, powiększając hojność miłosierdzia Bożego.

5.: Za dusze braci odłączonych, aby nie trwali uporczywie w swych błędach, a zapragnęli wrócić do jedności z Kościołem, przynosząc tym samym ulgę w męce Jezusowi i wysławiając hojność miłosierdzia Bożego.

6. Za dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, aby zanurzone w Bożym miłosierdziu stały się najwięcej podobne są do Serca Jezusa i krzepiły Go w gorzkiej konania męce, wypraszając łaski miłosierdzia Bożego dla całej ludzkości.

7. Za dusze, które najwięcej bolały nad Jezusa męką,= najgłębiej wniknęły w Jego ducha i mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności, zjednoczone z Nimi mogły dźwigać ludzkość całą na swoich barkach.

8.Za dusze czyśćcowe które się odpłacają Bożej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Bożego.

9. Za dusze oziębłe, zlodowaciałe od których dusza Jezusa doznała największej odrazy, aby przez gorzką mękę i trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, zostały pociągnięte w sam żar miłości Bożej i stały się świadkami Jego miłosierdzia na wieki.

b) Intencja:Msza święta z intencją wynagradzającą za nieprzyjaciół Kościoła świętego w Polsce i na świecie przez zasługi świętych męczenników, którzy oddali życie za wiarę i wolność Ojczyzny.

c)Nowenna 9 Mszy Świętych z intencją: O światło Ducha Świętego dla rodzin w Ojczyźnie naszej za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi i Przeczystego Serca św. Józefa.

d) Intencja:„O pancerz Bożej Miłości i rozproszenie ciemności serc i dusz Narodu Polskiego”, przez wstawiennictwo św. JPII.

e) Intencja: „O Bożą opiekę nad domem i rodziną /........np. Adama i Barbary/ w obecnych i przyszłych czasach”.

f) Msza św. w każdy piątek, jako dar serca od kapłanów z intencją: „Intencja przebłagalna za grzechy kapłanów i ludu Bożego, przez zasługi drogocennych Ran i Najdroższej Krwi Pana Jezusa oraz gorzkich łez Maryi”.

g) Intencja mszalna za żywych i zmarłych z drzewa genealogicznego..........np. Anny/, o uzdrowienie, uwolnienie i wynagrodzenie za ich grzechy.

h) Intencja „O unicestwienie zgubnych skutków szczepień w osobach:............ i powrót do zdrowia z tytułu Wszechmocy Bożej” i cudów Jezusa- najlepszego lekarza ludzkości.

i) Intencja wynagradzająca Trójcy Świętej i Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Świętego Józefa za grzechy Polaków /za grzechy w rodzinie.......np. Julii i Józefa /z prośbą o miłosierdzie Boże dla ich poprzednich pokoleń.


MODLITWY

Trzeba się przygotować do tych nadchodzących wydarzeń trwając na modlitwie w ciszy oczyszczonego serca. Organizować spotkania modlitewne w domach, procesje do figur, by ratować to co Polskę stanowi, by Rację Stanu zachować, by nie było rozbioru naszych dóbr. Ograniczyć oglądanie TV, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na modlitwę, szczególnie że są zapowiedzi w orędziach, że wiele osób umrze z powodu „opieczętowania” się szczepionkową trucizną, która niszczy ducha człowieka, i ciało ze względu na wykorzystywanie w jej składzie cząstek z ciał abortowanych dzieci, co jest wielkim grzechem ludzkości wobec daru życia ofiarowanego człowiekowi przez Boga Stwórcę wszelkiego życia na ziemi. Wszelkimi siłami trzeba błagać Boga o ratunek w potrzebach naszych. Oto proponowane w orędziach rodzaje modlitw do wyboru.

1., Koronkę do Bożego miłosierdzia. Odmawiać możliwie cały różaniec. Odmawiać różaniec w szkołach na katechezie – to bardzo ważne zadanie, które powinno objąć wszystkie dzieci i młodzież uczęszczającą na katechezę.
„Otoczyć każdą wieś różańcem -
4 części ; od wschodu, zachodu, północy i południa, by się ochronić od złego ducha, tak też wzmacniać granice Polski, bo to Ostatni bastion wiary, który masoni chcą rozwalić”.


2. Chociaż raz odmówić Modlitwy Krucjaty. Są to krótkie modlitwy na potrzeby tych czasów ostatnich. Modlić się za osoby, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, np.Modlitwa Krucjaty nr 1. Wydruk wszystkich „Modlitw Krucjaty”------à

3. Chociaż raz odmówić nowennę- „Koronkę różańcową do Ducha Świętego”na przygotowanie naszych sumień do spowiedzi z całego życia i do „Ostrzeżenia”.

4. Modlić się psalmem 12 za rodziny nie przygotowane duchowo.
5. Modlić się psalmem 91 .

6. Odmówić Nowennę do Anioła Stróża Polski.
7.Zapraszać Aniołów Koronką do Dziewięciu Chórów.

8. Śpiewać nieustannie suplikacje.
9. Modlić się o uznanie Chrystusa Króla Polski przez Rząd z Episkopatem.

10. Kupić obraz lub obrazek MB Ostrobramskiej, poświęć i powieść w domu, aby była obrona przed islamem.

10. Zaufać Królowej Pani Łaskawej, okrywać się nieustannie Szkaplerzem, Najdroższą Krwią Jej Syna i modlić się

w uniżeniu leżąc krzyżem.

Przygotowania materialne do„Prześwietlenia sumień".

„Prosić św. Józefa opiekuna Świętej Rodziny, by nam zabezpieczył dom, pożywienie, wodę i sakramentalia, bo i z pustego to i Salomon nie naleje”.


Modlitwa o ochronę domu przed wszelkim złem

Panie Boże w Trójcy Świętej i Matko Boża z Sercem Niepokalanym, poprzez tę sól egzorcyzmowaną, olej egzorcyzmowany i wodę egzorcyzmowaną, strzeż nas od zła wszelkiego. Poprzez Krew Jezusa Chrystusa i wszystkie Jego Przenajświętsze Rany, nie dopuść do naszych domostw żadnego zła i ukryj nas pod płaszczem Matki Najświętszej, abyśmy zawsze duchowo, fizycznie i psychicznie byli zdrowi, bezpieczni i żadne zło nie wdarło się do nas i naszych domów oraz dobytków. Amen.


Podstawowe składniki, które powinny być w domu:

1.Woda, woda święcona i egzorcyzmowana , egzorcyzmowane olej i sól, poświęcone świece /gromnice/, medaliki świętego Benedykta, św. Michała Archanioła i innych świętych i błogosławionych, krzyże, obrazy.

2.Mieć poświęcone zapałki i ocet do zwilżania powietrza, lampy naftowe, latarki na baterie i baterie, żywność, suszone owoce, ziarna, chleb, zioła, rybę, miód, soki, ryż, mąka, makaron, kasza gryczana, jaglana, koncentraty pomidorowy, jabłkowy itp. Wszystko pobłogosławione i poświęcone znakiem krzyża. To przez błogosławieństwo z wiarą uczynione pomnoży się.

1.Skrapiać obrzeża miasta wodą święconą i solą egzorcyzmowaną i obmywać nią twarz i ręce.

2.Obsypać dom – obejścia solą i wodą egzorcyzmowaną, by był niewidoczny dla złych duchów. Jeśli jest możliwe, okadzić dom od góry do dołu i obejścia. Na rogach zakopać medaliki Świętego Benedykta - wrzucić też do studni, którą należy zamknąć wiekiem.

3.Pomieszczenia w domach wodą pokropić, obsypać solą egzorcyzmowaną. Drzwi i okna naznaczyć krzyżem wodą święconą lub poświęconym olejem i solą, odmawiając jednocześnie modlitwę do św. Michała Archanioła.

4. Wszystko błogosławić znakiem krzyża, wodą egzorcyzmowaną i olejem.

5.Namaszczać dzieci i siebie nawzajem, prosząc w Imię Boga w Trójcy Jedynego, o łaskę ochrony mienia, zapasów, a nawet zwierząt. Wszystko Bogu Najwyższemu podlega.

5.Gdy pojawi się krzyż na niebie, obserwować, być przygotowanym duchowo, po spowiedzi świętej, wybaczyć sobie na wzajem i prosić o przebaczenie w rodzinie wśród sąsiadów. Trwoga i pożoga dotknie każdego jak było powiedziane, ale kto prowadzi życie zgodnie z Ewangelią i zachowuje Dekalog, tego obroni sam Bóg w Trójcy Jedyny.

6. Na powitanie Jezusa Chrystusa w powtórnym przyjściu trzymać w ręku świecę i różaniec, a w wypadku założenia przez Polaków na głowę KORONY i DAJĄC BERŁO wymówić te słowa: <>.

7. Zwrócić się do Jezusa i mówić: „ Proszę, prowadź mnie do światła i dobroci Twojego Wielkiego Miłosierdzia i przebacz mi moje grzechy”.

8. Modlić się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, za te dręczone dusze, które być może nie będą miały w czasie „Ostrzeżenia” siły poproszenia o odkupienie win.


Zabezpieczenie psów, kotów.

Zwierzęta powinno się trzymać poza domem. Łączy się to ze zwiększonym w przyszłym czasie oddziaływaniem na nie złych duchów. Dlatego np. psy i koty powinny na obroży mieć umieszczony poświęcony cudowny medalik Niepokalanej. O tym że zwierzęta mogą być siedliskiem złych duchów, świadczy opis sytuacji Piśmie Świętym, gdy w świnie w liczbie 2 tysięcy weszły złe duchy i z urwiska powpadały z nimi do jeziora i się potopiły.

16-18 lipiec 2021r./AMM/ Poświęcony szkaplerz Mój należy nosić na sobie, dzieci strzec i dać Mój Cudowny medalik Niepokalanej. Zwierzętom domowym,pies i kot też- obroża z medalikiem. Trzymać w gospodarstwach domowych, ale nie w domu.

Mistyk –Żywy Płomień-przekaz 539: „Kto ma psa w swoim domu, powinien się go pozbyć, przynajmniej z wnętrza swojego domu. Sami odczujecie na własnej skórze już niedługo, jak bardzo to zwierzę jest podatne na działanie demona”.

Pilne modlitwy

Chociaż raz odmówić Modlitwy Krucjaty/ patrz menu: Modlitwy Krucjaty” Są to krótkie, bardzo cenne modlitwy na potrzeby tych ostatnich czasów.

Modlić się za osoby, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, np.Modlitwa Krucjaty nr 1. Krucjata Modlitwy (24). Odpust zupełny dla rozgrzeszenia. Krucjata Modlitwy (33) Modlitwa Pieczęci Boga Żywego, Krucjata Modlitwy (55) Przygotowanie do Ostrzeżenia itp.

Modlitwa Krucjaty [1] Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz.
Modlitwa za osoby, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia.


Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze. Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają. Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie. Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz. O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli. Amen.

--------

„Prześwietlenie sumień”

c.d. Cz. 3 Spowiedź z całego życia.


Dwie modlitwy przed rozmową z Panem Jezusem. Podyktował je Pan Jezus.

1. Najpierw pokropić miejsce wodą święconą (może być egzorcyzmowana/ i wezwać do pomocy Św. Michała Archanioła i wypowiedzieć słowa:

"W Imię Jezusa Chrystusa (+ uczynić krzyż) oczyszczam to miejsce mojej rozmowy Krwią Przenajświętszą Jezusa Chrystusa, by żadne zło nie zakłócało rozmowy i odsyłam je do piekła na zawsze. Niech miejsce to wypełni Boża Łaska i Obecność Ducha Świętego, a Maryja Wspomoże mnie Swoją Modlitwą i Matczyną Opieką. Niech wszystkie moje myśli należą do Ciebie, Panie Jezu, a skupienie i koncentracja nieustannie mi towarzyszą. Amen."

2. Modlitwa do rozeznawania przekazów, które mogą pochodzić od Pana Jezusa. "Przyjdź, Duchu Święty, oświeć mój umysł i serce, osłoń mnie Panie, Mocą z wysoka, aby żadne zło nie miało do mnie dostępu, i niech Krew Twoja Przenajświętsza obmyje mnie i oczyści, bym słyszał Prawdę, i tylko Prawdę i ją rozpoznał. Amen."/ Cyprian- 1II2020/.


Spowiedź z całego życia

/Opracował mistyk Cyprian Polak, na polecenie Pana Jezusa/

Jest to przygotowanie się do „Prześwietlenia sumień”, jak również może służyć do przygotowania się do każdej śmierci, gdyby taka miała nastąpić.Każdy powinien ją odbyć i nie zwlekać.


Brak posłuszeństwa Bogu, niewierność. Trwanie w grzechu, zwłaszcza nałogowym.

Grzechy przeciw Bogu, bliźnim, ojczyźnie.

Lekceważenie miejsc świętych, świętych wizerunków. Odrzucanie dobrych natchnień. Brak wdzięczności Bogu. Brak współczucia dla Chrystusa i Jego męki. Milczenie wobec obrażania Boga i związanych rzeczy świętych. Niechęć do wzywania Boga, Matki Bożej, Anioła Stróża i Świętych na pomoc.Brak uszanowania Przenajświętszego Sakramentu, także przez nie przyklękanie przed ołtarzem, bądź przyklękanie niedbałe.

Niechęć do adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Brak wiary w prawdziwą obecność z ciałem i duchem Jezusa Chrystusa w chlebie eucharystycznym. Nie odmawianie pacierza rano, wieczorem, lub nie nabożnie. Nie odmawianie modlitw dodatkowych, Litanii, w tym do Serca Jezusowego i do Matki Najświętszej.

Brak czytania Pisma Świętego lub czytanie krótkich fragmentów przy nie przeczytanym całym, a zwłaszcza Nowego Testamentu. Lekceważenie Apokalipsy i pomijanie jej.Pobożność na pokaz. Hojność na pokaz. Profanacja, w tym Hostii, profanacja innych sakramentów.

Brak należytego duchowego odprawiania pogrzebu, także brak takiej dyspozycji na ślubie (chodzi o akt ślubu w kościele). Chęć prześliźnięcia się do Nieba. Żartobliwy nawet wybór piekła, „bo tam są ciekawi ludzie, a w Niebie nie” (zwłaszcza przy mówieniu tego do innych).

Nie dziękowanie Bogu za wygodne życie, za godziwe warunki życia, za ciepło w domu, odzież, obuwie, jedzenie i inne potrzebne rzeczy.

Nie dziękowanie Bogu za zdrowie, dary duchowe i materialne.Nie nabożne przyjmowanie Komunii Świętej - uśmiechy, czy nawiązywanie kontaktu wzrokowego ze znajomymi, gdy wracasz do ławki. Zajmowanie się wtedy sobą przed powrotem i w ławce.

Świętokradztwo.Brak zawierzenia Bogu. Brak pragnienia Nieba. Brak troski o dusze czyśćcowe, zwłaszcza zmarłych rodziców i osób najbliższych.

Brak pogłębiania wiedzy religijnej, zwłaszcza w ostatnich czasach niemal powszechnej dostępności internetu.

Brak chęci odwiedzania miejsc świętych, gdy są na to środki a wydawanie je na inne zbędne rzeczy. Brak jałmużny w czasie Wielkiego Postu, pokuty i umartwienia. Brak powstrzymywania się od alkoholu w Adwencie i Wielkim Poście.Nie wspieranie dobrych dzieł religijnych i dobrych pod względem etycznym poprzez zakup książki, płyty, filmu podczas gdy środki finansowe wydaje się na inne zbędne rzeczy.

Brak modlitwy (czy choćby przeżegnania się) przed posiłkami. Jedzenie mięsa w piątek.Brak uczestnictwa w nabożeństwach. Uciekanie, „urywanie” się z procesji, zwłaszcza Bożego Ciała. Niechęć do śpiewania w kościele. Nie zabieranie ze sobą książeczek i nieotwieranie ich, także wtedy, gdy słowa pieśni wyświetlane są na tablicy. Zaniedbywanie przez tak zwane imprezy nabożeństw i zwłaszcza mszy w niedzielę.

Posiłek tuż przed Komunią Świętą lub w czasie poniżej jednej godziny.Brak wiary w zbawczą moc Chrystusa. Równanie religii. Wstydzenie się swojej wiary katolickiej, naśmiewanie się ze swojej wiary. Słuchanie chętnie dociekań czy otwartych wypowiedzi podważających wiarę katolicką.

Wiara w reinkarnację. Wiara w kosmitów jako stworzycieli, lub współstworzycieli człowieka.Uznanie wiary ludów pierwotnych za coś lepszego od chrześcijaństwa. Upadanie przed bożkami tego świata.Traktowanie modlitwy, Mszy, nabożeństwa jako zła koniecznego.Brak starań o kościół.

Skąpienie pieniędzy na tacę, ofiarę na ogrzewanie, kwiaty i inne, jeśli żyje się na takiej stopie jak większość pracujących.Brak modlitwy o misje, brak takiej pomocy. Brak modlitwy za dzieła Boże, za chrześcijan cierpiących, za ofiary wojny, powodzi, pożogi.

Okultyzm, zabobon, magia, różdżkarstwo,szukanie kontaktu z ciemnymi mocami, nawiązywanie takiego kontaktu, trwanie w takim kontakcie.

Zawiść. Szkodzenie drugiemu człowiekowi. Brak miłosierdzia.Narażanie siebie i innych. Nieostrożna jazda samochodem.

Zaniechania, rezygnacje z dobrego. Brak walki o dobro, uleganie złym podszeptom.Złe wybory życiowe. Niechęć trwania w dobru. Niewytrwałość w dobrym.Lenistwo, także na polu religijnym, letniość, ospałość. Łakomstwo, dogadzanie sobie w potrawach i napojach.

Kochanie swych wad. Chętne unoszenie się gniewem, hodowanie go i zacietrzewienie. Zawiść, także ta od dziecka, gdy zazdrościłeś jeszcze zabawek. Kradzieże.Brak dbania o siebie, ale i przesadne dbanie o siebie. Brak chęci walczenia z nałogami nikotynizmu i innych.

Alkoholizm i grzechy związane.Namawianie do alkoholu i do innych używek.Narkotyki.

Sybarytyzm czy pociąg do niego i chęć prowadzenia takiego stylu życia. Pragnienie luksusu. Korzystanie z luksusowych przybytków kosztem innych rzeczy w tym rodziny.Nie poszanowanie mienia własnego i cudzego. Nieumiarkowanie w słowie, gadatliwość.

Sycenie się scenami okrucieństwa i pełnymi sadyzmu w filmach. Stosowanie ich (w wyobraźni zwykle) do swoich bliźnich.Morderstwo. Szkodzenie ciału bliźniego i swojemu. Aborcja.Szkodzenie duszy bliźniego. Nie napominanie bliźniego wobec grzechu czy zaniedbania.Kłótliwość. Niechęć do wybaczania. Brak wybaczenia.

Dbanie tylko o bliskich i miłość do nich przy uważaniu reszty ludzi za swoich wrogów.Dbanie o obejście i przesadne wydawanie pieniędzy dlatego, że sąsiad wybudował to a to, lub wykonał nowe drogie ogrodzenie, itp.Niechęć do pożyczania bliźnim.Obmawianie bliźnich, złośliwość w słowie, przemądrzałość, wyśmiewanie się z innych. Dotykanie ich bolesnych miejsc słowem: duchowych i fizycznych, w tym szczególnie kalectwa.

Nie udzielenie pomocy osobie kalekiej, starszej, słabej, dziecku.

Brak poszanowania dla rzeczy osobistych bliźnich oraz ich godnych, godziwych przyzwyczajeń.Zachwyt nad sobą, narcyzm, adoracja własnego ciała. Pokazywanie innym obrzydliwości. Upodobanie w rzeczach przykrych dla oka i ucha.

Chciwość. Nadmierny pedantyzm.Nie dbanie o zdrowie (wedle sił i możliwości, w tym finansowych). Nie szanowanie siebie i innych, w

różnych sytuacjach. Dekadencja. Minimalizm.Nałóg bezproduktywnego lub szkodliwego spędzania czasu przy komputerze i (lub) internecie.

Chęć posiadania.Brak walki z myślami samobójczymi, niechęcią do życia poprzez zwracanie się do Boga.Brak pokory we wszystkim.

Brak oszczędności przy ubóstwie.Marnotrawstwo, ospałość, gnuśność.Słuchanie siebie i tylko siebie. Nie szukanie dobrej rady w Bogu, Piśmie

Świętym, bądź ludzi Bożych, jeśli takich w swojej bliskości mamy.

Lekceważenie własnych zasług i osiągnięć na drodze świętości. Brak poszanowania dla rodziców. Brak należytej miłości i szacunku dla bliskich.

Brak starań o należyte wychowanie chrześcijańskie swoich dzieci. Brak starań o uświęcenie męża/żony.

Zdradzanie męża/żony. Chęć wykorzystywania seksualnego córki, syna i inne tego typu grzechy.Zazdroszczenie bliźnim łask.Epatowanie innych hałaśliwą muzyką. Nie ograniczanie się z hałasem. Niedzielenie się z bliźnimi dobrem, w tym duchowym.Traktowanie ludzi jako głupszych od

siebie. Pogardzanie ludźmi. Lubienie wszystkiego co oddala od drugiego człowieka.

Izolowanie się od drugich dla samego izolowania.Unikanie należnych świadczeń i opłat na rzecz bliskich, bądź innych godziwych. Surowy osąd o ludziach. Brak szukania w nich dobra. Wyzyskiwanie pracowników. Akceptowanie rzeczy niedobrych dla człowieka, jak krwawe przewroty, rewolucje.

Celowe zwracanie na siebie uwagi, chęć bycia duszą towarzystwa, 'gaszenie innych'. Popisywanie się własną

mądrością.Używanie prezerwatyw, środków

poronnych, innej antykoncepcji.Dbanie o własną przyjemność seksualną a nie współmałżonka.Konkubinat - zwłaszcza przy możliwości

zawarcia ślubu kościelnego i inne formy współżycia przed ślubem.

Bicie dzieci w przypadku, gdy łączy się to z zaspokajaniem własnych potrzeb, chęci dominacji lub złości. Brak karcenia dzieci wtedy, gdy jest to

wymagane. Wychwalanie własnych dzieci przy niedostrzeganiu innych. Rozwydrzanie własnych dzieci, brak wpajania im szacunku do wszystkiego co szacunku wymaga, w tym do starszych i nauczycieli. Nieodpowiednie rozmowy prowadzone przy dzieciach. Pikantne żarty.

Wyuzdanie erotyczne, także w aktach małżeńskich. Zmuszanie współmałżonka do tego czego nie chce w akcie małżeńskim, bądź nakłanianie.

Szukanie podniet w małżeństwie dodatkowo poza współmałżonkiem, zwłaszcza poprzez płacenie za nie, także

pod pretekstem udoskonalenia życia małżeńskiego.Nieczystość małżeńska, nieczystość inna.

Nieczystość przy niezbędnej higienie ciała bądź czynnościach fizjologicznych. Wchodzenie w internetowe miejsca okładane klątwami, zwłaszcza

pornografię, gdy się wie, że takie klątwy tam są (choć niewidoczne). Pornografia i erotyka we wszelkiej formie drukowanej, czytanej, oglądanej od

czasów kiedy pamiętasz.Homoseksualizm - praktykowany, w

myślach, filmach, zdjęciach itp.

Biseksualizm. Gwałt, masturbacja, chęć gwałtu seksualnego. Oglądanie tego typu rzeczy i napawanie się nimi - także w filmach fabularnych emitowanych w normalnych' telewizjach.

Zbytni rygor w domu, także wobec współmałżonka.Nie dbanie o dom. Nie dbanie o odzienie i obuwie.Niechęć do posiadania dziecka. Traktowanie ciąży (zajścia w ciążę) jako zła koniecznego bądź dopustu Bożego.Unikanie seksu małżeńskiego. Wymawianie się tutaj.Brak poszanowania dla intymności. Naturyzm, obnażanie się.Brak odpowiedniego podejścia do rzeczy seksualnych: przesadna wstydliwość lub przeciwnie zbyt otwarte mówienie o wszystkim. Brak umiaru.Podglądanie, także jako dziecko i w okresie dojrzewania.

Prostytucja, prostytucja 'okazyjna'. Nieczystość przedmałżeńska, uczynkowa, myślna – jej formy (jakie?)Kopulacja ze zwierzętami i inne zaspokajanie się ze zwierzętami.Niegodziwe podniety wzrokowe i słuchowe.Chęć zadawania tortur i lubieżne myśli połączone z zadawaniem cierpienia.Szukanie literatury beletrystycznej, filmów, programów o odchyleniach seksualnych pod kątem podnieceń.Szukanie podnieceń w rzeczach czystych i poświęconych Bogu. Chęć odbycia stosunku seksualnego bądź innej nieczystości z zakonnicą, księdzem. Dążenie do tego, sam uczynek. Przywiązanie do nagości.Żałowanie, że się nie grzeszyło - zwykle chodzi o „kobiety, wino, śpiew”.

Wszelkie nieczystości seksualne i związane z nią grzechy, zwłaszcza od czasów I Komunii, ale i od kiedy pamiętasz.Wszelkie zboczenia i perwersje seksualne oraz akceptowanie ich. Jednakże i chęć surowego karania ich bez oparcia się o Boże prawo. Szukanie tu sposobu tylko w działaniu ludzkim, a nie wypełnianiu Bożego prawa.

Zanieczyszczanie środowiska, wysypywanie śmieci do lasu.Niedbanie należyte o zwierzęta domowe lub w gospodarstwie.Nie ograniczanie cierpienia zwierząt przy uboju. Brak miłości do zwierząt. Brak szacunku do przyrody jako Bożego dzieła i miejsca, w którym żyje człowiek.Wiara w to, że zwierzęta są równe ludziom. Nie rozpoczynanie orki i zbiorów znakiem krzyża (przynajmniej). Marnowanie plonów, palenie zboża. Nie uprawianie ziemi, zostawianie odłogiem.Palenie szkodliwych chemicznie substancji, gdy wiemy że takie są. Zaorywanie pola drugim, zaorywanie dróg. W porze kwitnienia opryskiwanie przed zachodem słońca. Zbytnie eksploatowanie ziemi poprzez przenawożenie jej, uzyskiwanie plonów poza naturą i wspomagania jej przez człowieka.Brak starań o dobrą jakość wytwórstwa mleczarskiego, hodowli, owoców.

Nie wywiązywanie się z umów i dostaw. Oszukiwanie na wadze we wszelkich dzisiaj odmianach. Wysypywanie na drogi polne eternitu, szkła, gruzu.

Niepotrzebne wycinanie drzew i krzewów i nie zastępowanie ich nowymi. Akceptacja ukrytych okultystycznych symboli na swoich produktach przy wiedzy o tym.Wyrzucanie pustych opakowań po pracach rolniczych na polach, drogach, w pobliskich zagajnikach, itp.

źródło:https://cyprianpolakwiara.blogspot.com


Zagrożenia duchowe, (spisane przez księży egzorcystów), dodatek do rachunku sumienia, niezwykle ważne przed Spowiedzią

Wybrane przestrzenie zagrożeń duchowych i rachunek sumienia

https://gloria.tv/post/B1q7euZwnt8s4ZQimSUFvRhxo

1. Czy miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwanie w grzechu?

2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?

3. Czy jest w Tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źródło?

4. Jaka jest Twoje obecna więź z Chrystusem?

5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?

6. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? (tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła)

7. Czy tkwisz w jakimś nałogu? (komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego)

8. Jakie były wielkie grzechy wśród Twoich przodków? Czy osoby z Twojej rodziny zajmowały się wywoływaniem duchów lub innymi podejrzanymi praktykami? (skutki grzechów osób z poprzednich pokoleń mogą być powodem jakiegoś nękania przez ducha zła, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa)

9. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja?

10. Czy dręczyły lub dręczą Cię myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?

11. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię, obsesyjnych myśli?

12. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia?

13. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?

14. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która Cię przeraziła?

15. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne? (znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja do sacrum, i księży (chodzi oczywiście nie o jakąś niechęć związaną z jakimiś doświadczeniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka))

16. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia np. o śmierci?

17. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska? (może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną sprawowanymi w domu; może to również być związane z okultystycznym związaniem jakiejś mieszkającej w tym domu osoby)

18. Czy wierzysz w przesądy?

19. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?

20. Czy miałeś coś do czynienia z magią (białą lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki?

21. Czy byłeś u wróżki? Czy wróżono Ci z kart Tarota? (Tarot oraz karty anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne)

22. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów?

23. Czy korzystałeś z Metody Silvy i programu Sita Learning System? (w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość)

24. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki?

25. Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inną formę medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę? (praktyki te zakorzenione są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny); należy odróżnić sztuki walki od sportów walki (bez odniesień do filozofii), konieczne jest jednak kontrolowanie)

26. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? (np. wiara w moc kryształów (symbole ducha) i piramid („wspaniałe światło”); różne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu)

27. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadania przyszłości?

28. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi?

29. Czy wierzysz we wróżby? Czy korzystałeś z usług wróżek czy innych magów?

30. Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? (prawdziwe wróżby, wróżby dla zabawy : wróżenie z kart (karomancja); wróżenie z ręki (chiromancja ); numerologia; odwoływanie się do różnych wyroczni,np. Księga Przemian / Ching : czytanie senników)

31. Czy wierzysz w istnienie tzw. Trzeciego oka? (jest to związane z ezoteryką:ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości)

32. Czy korzystałeś z usług jasnowidzów?

33. Czy korzystałeś z radiestezji ? (różdżkarstwo, wahadlarstwo)- jest to jasnowidztwo

34. Czy korzystałeś z filtrów magicznych? ( różne mieszaniny, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów)

35. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowywania czakramów?

36. Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym, automatycznym pismem, telepatią?

37. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów?

38. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie? (także dla zabawy)

39. Czy w jakiś sposób przywoływałeś szatana, złe duchy, duchyprzewodniki, duchy opiekuńcze? (przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym)

40. Czy uczestniczyłeś w jakichś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach ( np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; (spożywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokarm wcześniej ofiarowany demonom)

41. Czy uczestniczyłeś w jakichś kultach satanistycznych, bądź w jakiejś podobnej praktyce? (uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagrożenie dla człowieka skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem)

42. Czy nosiłeś jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów? (noszenie symboli satanistycznych: pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka, czy krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem, wąż i inne symbole predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)

43. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? (czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey’a lub innych, książek tego typu, Kabały Aleistera Crowley’a zwaną „Liber 777”, księgi typu Thota, publikacji Bławatskiej i A. Bailey’a, podpisanie paktu, cyrografu z diabłem, słuchanie muzyki satanistycznej,

utożsamianie się z diabłem, wczuwanie się w niego, odgrywanie jego roli, profanowanie krzyża, przebywanie w miejscach, w których był lub jest uprawiany kult satanistyczny)

44. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakichś bóstw, demonów? (np. Makumba - bóstwo afrykańskie)

45. Czy odsyłałeś kogoś „do diabła”?

46. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakichś praktyk okultystycznych, medytacyjnych ? (niejako scenariusz działań) np. „Harry Potter” (książki te zawierają wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno - satanistyczną, nie można więc wiele mówić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika nie jest wieloznaczna: P. Coehlo, „Pielgrzym”)

47. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś literaturę z tego zakresu?

48. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? (pedagogika Rudolfa Steinera – czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie)

49. Miałeś do czynienia z hipnozą? (ma ona podłoże spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira), przywołaniem duchów?

50. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera? (metoda związana z New Age: terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym)

51. Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, które są zaproszeniem dla szatana? (np. figurki diabła, obcych bogów, Budda, skarabeusz – symbol reinkarnacji w Egipcie oraz symbol szatana – Belzebuba („władcy much”), Ozyrys, figurki indyjskich bóstw, afrykańskie maski (mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, piramida Horusa, mandale, przedmioty od spirytystów, znaki yin- yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, znak OM, oko Horusa, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka

(są przeznaczone dla konkretnych bóstw), inne kadzidełka, lampki i przedmioty kultyczne, wszystko włącznie ze strojami, ubraniami ze sklepów indyjskich, kimona, wachlarze chińskie (wg Feng –Shui mają

ukierunkowywać przepływ energii) i porcelana chińska (często są zdobione chińskimi tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne lub inne magiczne, kule Qi-Gong, należące do Feng -shui charakterystyczne zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików tzw. łapacz snów, dzwonki tybetańskie, spirala DNS, znaki zodiaku, znaki chińskiego horoskopu, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabła)

52. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlantów, wisiorki z wężem, podkowy, słoniki „na szczęście”? (wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty reprezentują)

53. Czy uczestniczyłeś w jakichś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? (np. w zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween)

54. Czy masz jakieś tatuaże? Jeśli tak, to co przedstawiają? (bardzo często przedstawiają jakieś elementy symboliki satanistycznej)

55. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treści przekazują? (w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu, itd.)

56. Jakie filmy oglądasz? magię, ezoteryzm i neopogaństwo promują m.in. horrory, seriale „Czarownice”, „Buffy”, „Nikita”, „Z Archiwum X”, wiele japońskich filmów animowanych (nie są tworzone dla dzieci) m.in. „Pokemony”, „Sailor Moon”, „Była sobie Pollon”, filmy okultystyczne i satanistyczne „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”, „E.T.”, „Odmienne stany świadomości”, „Odyseja kosmiczna 2000”, „Powrót Jedi”, „Gwiezdne wojny”, „Ciemny kryształ”, „Indiana Jones i świątynia potępienia”, „Wojownicze Żółwie Ninja”, „Niekończąca się historia”, „Imperium Kontratakuje”, „Kto wrobił królika Rogera”, Frankenstein”, „Mission Impossible” (film finansowany przez scjentologów)

57. Jakich gier używałeś? (gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie, komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło, np. „Wiedźmin”, coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might & Magic” (M&M), „Hell”, „Seventh sword of mendor”, „Hero’s quest”, „Wizard’s crown”, „Darklands”, „Garbiel Knight”, „Dungeon Keeper”, „Grand Theft Auto”, „Virtual Russian Roulette”, „Killing Stones”, „The Aces & Eight Society”, „Totośmierć”, “Diablo” gry sieciowe MOD

58. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? (jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze są zaangażowani, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz), poprzez te gry bardzo często nie jest już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu)

59. Jakie książki czytasz? Jakie komiksy? Niejednokrotnie zawarte są niebezpieczne treści, np. komiks „Dylan Dog”, „Spider Man”

60. Ile czasu poświęcasz muzyce?

61. Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach? Czy słuchasz następujących zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio promują satanizm, okultyzm lub inne obce kulty): The Rolling Stones, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Slayer, Pink Floyd, Led Zeppelin (gitarzysta Jimmy Page jest zwolennikiem doktryny Crowley’a), Little Richard, Mercyful Fate, Deicide, Death SS (Steve Sylwester), Marilyn Manson, Madonna, Dee Snider, Hall and Oates (Daryl Hall), Stevie Nyxa, R xUN-DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Dortuary, Celtic Frost, Cannibal Corpse, Guns N’ Ross, KISS, The Doors, Sex Pistols, Rock Voxens, Def Leopard, David Bowie, Van Halen, Jimi Hendrix, John Lennon, Mettalica, AC/DC, David Lee Roth, zespoły techno, M. Jackson, G. Brookes, Ozzie Osbourne, Megadeth, Psychic TV, Enigma, David Crossy, Natan Young, Graham Nash, (owi producenci rockowi należą do grup satanistycznych) Electric Light Orchestra, Dee Snider, Alice Cooper, P. McCartney, Daryl Hall (Hall and Oates), Stevie Nyxa, Run DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Whitesnake, Heart, Diamond

Roxx, The Mentors, Slayer, Poson, Stryjen, Nina Hagen, Ronnie James Dio, De Garmo and Hey, Amy Grant, The Dwarves, Depeche Mode, Frank Zappa, Edwin Kelder z grupy Altar, Heath Metal, Deicide (utwory Glena Bentona), Doctor John (z zespołu Tangerine Dream), Burzum (solista: Varg Vikernes), Black Swan, John McLanglin (z Mahavishnu Orchestra), Utopia The Who, Bob Marley, Elo, KISS, Mick Jagger, B. Springsen, Devo, Dead Kennedy’s, Frankie Goes To Hollywood, Jefferson Airplane,

The Cue, Van Morrisin, KAT, Test Fobii Creon, Dragon Stos, Turbo, Vader, Destrayer, Christ Agony, Open Fire, Behemoth, Arch Enemy, Nightwish, Iron Maiden, ... Kreator, Dragonforce, Within Temptation, Cradle of Filth, Children of Boddom, COMA, Nirvana, Artrusis, Lowna Coil, Closterkiller, Hammerfail, DUO, KORN, Hunter, Dimmu Borgir, muzyka gothes itp.?

62. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków? Niekonwencjonalnych? (bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura – odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata, sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin i innych – spirytystyczny fundament tych praktyk (odwoływanie się do duchów), jasnowidztwo, wykorzystywane do rzekomego leczenia – irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki te odwołują się do spirytyzmu), seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne – część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza danej praktyki) Jeśli choć na jedno z pytań była odpowiedź twierdząca wskazana jest modlitwa o uwolnienie, jeśli na więcej to modlitwę należy powtórzyć kilkakrotnie. Oczywiście wszystkie odpowiedzi twierdzące należy wyspowiadać i wyrzec cię ich w konfesjonale.


Rachunek sumienia
GRZECHY WOBEC BOGA

https://gloria.tv/post/B1q7euZwnt8s4ZQimSUFvRhxo

- traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne i mało ważne

- tworzyć "własny" obraz Boga, bez liczenia się z Ewangelią i naukami Kościoła - nie widzieć w Bogu Istoty Najwyższej i kochającej nas osoby Ojca, któremu należy się najgłębsza miłość, zaufanie, uległość i gotowość do wszelkich ofiar

- nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat i życie, w swych decyzjach i postępowaniu, układając życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania w Jego plany i znaki w naszym życiu

- przynależność do ateistycznych organizacji lub stowarzyszeń, branie czynnego lub biernego udziału w zwalczaniu wiary religijnej, w usuwaniu emblematów religijnych, w hamowaniu budowy, odbudowy lub rozbudowy obiektów sakralnych

- nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych świątyniach, ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca lub gesty sakralne

- znieważać Najświętszy Sakrament

- nie modlić się

- modlić się w pośpiechu, niedbale

- nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepotrzebne prace w tym dniu

- nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej pogłębianiu

- nie czytać Pisma Świętego

- bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świętych, lekceważąco mówić o sprawach religii

- nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej miłości Boga, zadowalając się przeciętnością, formalizmem i rutyną

- zapierać się wiary w Boga

GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO

- przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich

- nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez podejmowania prób pojednania, żywić w sobie ducha zemsty i odwetu

- znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, czynami

- szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, posądzenia, podejrzenia, oszczerstwa, donosy

- nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać szkód moralnych i materialnych

- pozywać przed sąd lub kolegium bez słusznej sprawy

- nie dawać możliwości samoobrony "oskarżonemu" lub "osądzonemu"

- "wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych, wykorzystując swoje stanowisko, znajomości itp

- traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, nie służyć im pomocą, radą - pogardzać innymi z racji niższego wykształcenia, stanowiska, innej religii, narodowości, rasy

- załatwiać sprawy poza kolejką

- nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub słabym

- przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościnność innych, zanudzać swoimi sprawami i gadulstwem, nie chcieć i nie umieć słuchać innych

- nie szukać okazji by ludziom pomagać, sprawić im radość, nieść pokój i miłość

- nie walczyć z egoizmem i pychą

Miłość narzeczeńska

- nie odróżniać miłości od pożądania

- podzielać poglądy o "próbnych" pożyciach przedmałżeńskich, wymagać ich lub propagować jako

"dowód" miłości

- nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się swą miłość lub co do której nie żywi się wzajemnego uczucia miłości, redukując daną osobę do przedmiotu użycia i dostarczenia zmysłowej przyjemności

- namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu okazje przez podniecające zabawy, pieszczoty, autostop, wycieczki we dwoje, lekturę, filmy pornograficzne, nieprzyzwoite żarty itp

- ośmieszać dziewictwo i czystość

- nie dbać o skromność ubioru

- deprawować osoby nieletnie

- wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby, usprawiedliwiając się, że "ona tego chciała"

- szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa, jeśli nie da "dowodu miłości"

- namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka, dopuszczać się aborcji

- dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących genetycznie obciążyć potomstwo

- nie przygotowywać sie na płaszczyźnie religijno-moralnej oraz materialnej do życia w małżeństwie i rodzinie

- nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez wspólne uczestniczenie we Mszy św., przyjmowanie sakramentów

Miłość małżeńska i życie seksualne w małżeństwie

- traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobowy i sakramentalny związek dwojga ludzi sobie równych

- dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi i materialnymi bez liczenia się ze współmałżonkiem

- zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak delikatności, miłości, wymogów grzeczności i kultury

- jednostronnie, arbitralnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny i domu

- uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac i posług domowych, przeceniać własny wkład w dobro wspólne

- poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia małżeńskiego nadużywaniem alkoholu

- podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać irytacji

- obrażanie się i dąsanie

- maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka

- w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka

- przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedotrzymane obietnice itp.

- za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia "swojej" racji

- cieszyć się z upokorzenie i porażek współmałżonka

- nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współmałżonka

- nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy, sukcesy i gusty współmałżonka

- przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współmałżonka

- nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo zmęczenia i kłopotów

- trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry, rozrywki kosztem rodziny

- poświęcać rodzinę dla innych zajęć

- nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci

- nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki : wczasy, wycieczki, teatr, kino, odwiedziny

- nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego współmałżonka

- zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, współmałżonka, odmawiać szacunku jego rodzicom, krewnym, wydawać o nich ujemne sądy, wyrażać się z lekceważeniem, nie szanować uczuć miłości u swego współmałżonka do swych rodziców, krewnych

- nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty materialnej

- trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia

- zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie we Mszy św., wspólne przystępowanie do sakramentów świętych

- szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych

- w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psychicznym i fizycznym współmałżonka, nie znać naturalnej metody poczęć, zmuszać do używania środków antykoncepcyjnych lub samemu je używać

- nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, przyjmować i narzucać postawy, czynności i gesty uwłaczające godności człowieka i chrześcijanina

- z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać ilość potomstwa

- traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, prywatną, bez rozliczeń z Bogiem

- źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych

- odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego

- zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasadnionymi podejrzeniami

- nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie

- straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do niego dążyć

- po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki małżeńskie

- nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiarołomstwa

- nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia małżeńskiego

Miłość rodziców względem dzieci

- budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniecenia alkoholowego, w trudnych i niezwykłych okolicznościach zewnętrznych

- nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po urodzeniu

- nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy dziecka

- ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego potrzeb materialnych

- nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, nie posyłać ich na naukę religii, nie dawać im dobrego przykładu - nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi dziecka, nie znajdować czasu na rozmowy, spacery , wycieczki z dziećmi

- nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty towarzyskie

- przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epitetami, wyrażeniami, porównaniami, poniżać dzieci

- nie tworzyć w domu atmosfery miłości, bezpieczeństwa

- urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje alkoholowe, opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać się z rzeczy religijnych

- pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie tytoniu

- zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych

- być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt słabym i pobłażliwym, tolerować u dzieci fałszywe poglądy i złe postępowanie

- nie szanować indywidualnej osobowości dziecka

- w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości

- nie dążyć do wytworzenia klimatu, w którym rozwija się i dojrzewa wielokształtna miłość Boga i człowieka

- wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu dziecka według własnych upodobań i ambicji

- zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa

- dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka

- nie modlić się za swoje dzieci

Miłość dzieci względem rodziców

- nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległości, okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać lub ubliżać im słowem, gestem

- nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach

- nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołężnych, nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp

- wstydzić się swoich rodziców

- szargać opinię rodziny

- opowiadać o wadach rodziców

- zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek rodzinny bez liczenia się z potrzebami pozostałych członków rodziny

- zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców

- nie modlić się za rodziców żywych i umarłych

Prawo do własności

- przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub społeczną

- korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub kasowania biletu

- niszczyć własność społeczną lub prywatną

- przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi

- uprawiać nieuczciwość i oszustwo

- nieuczciwie i niesolidnie pracować

- przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniejsze wychodzenie

- zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą

- nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatności

- nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych

- domagać się łapówek, przyjmować łapówki

- zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę pracownikom

- nie ubezpieczać swoich pracowników

- "robić pieniądze" bez pracy

- zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, "zapominać" o ich oddawaniu

Prawo do prawdy i wolności

- kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować

- fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać

- milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać świadectwo prawdzie i sprawiedliwości

- podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem

- łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, rozmów telefonicznych, mimo woli podsłuchanej spowiedzi

- zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją

- trudnić się podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem

- nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk religijnych

- ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyznawania przekonań religijnych

- udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie z posług religijnych

- zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych

Życie i zdrowie

- stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci człowieka narodzonego lub nienarodzonego

- uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec tych, którzy zostali dotknięci utratą bliskiego człowieka spowodowaną przez nas

- popierać przerywanie ciąży

- pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny

- narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo zdrowia, na trwałe lub okresowe kalectwo, na

niebezpieczeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS

- zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia i miejsca pracy

- prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogowych, po spożyciu alkoholu, z nadmierną szybkością

- narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawidłowym zachowaniem się na jezdni

GRZECHY WOBEC SAMEGO SIEBIE

Małoduszność

- nie mieć ideału wzorca swej osobowości, mając- nie realizować go

- nie brać pod uwagę życia wiecznego

- nie pamiętać o tym, że musimy współpracować z Bogiem w tworzeniu ładu, porządku, piękna

- nie wykorzystywać w pełni swych możliwości i talentów

- nie szukać i nie wypełniać swego szczególnego powołania, planu Bożego wobec siebie

- nie dokształcać się zawodowo

- godzić się na zastój w rozwoju swojej kultury umysłowej i moralnej

- uzależniać się od alkoholu, narkotyków, palenia tytoniu - nie starać się o poznanie nurtów myśli i kierunków rozwoju swojej epoki

- źle gospodarować czasem - marnować go na pustą gadaninę, rozrywkę, przesadną toaletę itp

- usprawiedliwiać swój zastój i grzechy "koniecznością życiową", "takimi czasami", "obecną sytuacją" itp.

Grzechy wobec ciała

- nie troszczyć się wcale o swoje zdrowie

- zaniedbywać sen, posiłki, wypoczynek

- zamraczać się alkoholem, nadmierną ilością tytoniu, używać narkotyków

- nadużywać napojów i pokarmów

- niszczyć zdrowie przez nieumiarkowany sport, odchudzanie się, nieodpowiedni ubiór w zależności od aury

- uprawiać samogwałt, wchodzić w nałóg , uzależnienie, wchodzić w stosunki homoseksualne, lesbijskie, pedofilskie

Zła ambicja

- dążyć do wyższej stopy życiowej kosztem wartości moralnych i kulturowych

- całkowicie poświęcać się zarabianiu pieniędzy i widzieć w tym główny cel swego życia

- popadać w zadłużenia i nie oddawać pożyczki

- widzieć swą pracę tylko od strony zarobku

- dążyć do zdystansowania innych w materialnym dorabianiu się

- przeceniać swoje zdolności, zasługi, autorytet

- stawiać ambicji inne cele niż służenie bliźniemu, ojczyźnie, narodowi, Bogu

Pycha i próżność

- wynosić się ponad innych, podkreślać swoją przewagę inteligencji, władzy, zamożności, swoje zasługi i nie pamiętać, że wszystko zawdzięczamy Bogu i ludziom

- uważać się za właściciela, a nie "włodarza" dóbr, które mają przez nas służyć bliźnim

- mieć w pogardzie innych, pogardliwie się o nich wyrażać, poniżać innych

- separować się od innych w poczuciu własnej wyższości

- wszędzie podkreślać swoje "ja", lekceważyć co mówią inni - być przewrażliwionym na punkcie miłości własnej- zbyt łatwo się obrażać

- przesadnie się stroić, nie przestrzegać zasad przyzwoitości, budzić niesmak u bliźnich, szpecić siebie przez nadużywanie kosmetyków

- ulegać snobizmowi, lekceważyć formy towarzyskie

Brak umiaru

- przesadnie troszczyć się o zdrowie

- nie panować nad swoimi uczuciami: radością, humorem, gadulstwem i narzucać swoje nastroje innym

- robić z siebie "ofiarę losu"

- ulegać depresjom, załamaniom- po stratach i niepowodzeniach, czynić za nie odpowiedzialnym Boga i ludzi, nie widzieć w tym stron pozytywnych

- uogólniać zło i wady ludzkie, popadać w zgorzknienie i pesymizm

Nieład życia

- nie mieć ogólnego schematu planu dnia, nie kalkulować podejmowanych zobowiązań ze swymi możliwościami czasowymi

- nie mieć przed oczyma hierarchii wartości, nie brać pod uwagę motywów moralnych i zobowiązań osobowych w podejmowaniu decyzji

- być "roztrzepanym", tolerować nieporządek i bałagan w domu, w swym wyglądzie

- bezmyślnie i pochopnie wydawać pieniądze

- podejmować decyzje pod wrażeniem chwili, bez dostatecznego przemyślenia lub modlitwy

GRZECHY WOBEC KOŚCIOŁA

- pojmować Kościół jako instytucję, partię polityczną, a siebie jako klienta - a nie widzieć w nim Mistycznego Ciała Chrystusa

- utożsamiać Kościół z duchowieństwem

- opuszczać w niedzielę i święta Mszę św. bez powodu lub z powodu małej niedogodności

- ograniczać się do uczestniczenia we Mszy tylko w niedzielę, pomimo łatwości uczestniczenia w niej także w ciągu tygodnia

- zachowywać się biernie i z dobrowolnym roztargnieniem w czasie Mszy

- nie brać czynnego udziału we Mszy

- zaniedbywać lub stronić od częstego przystępowania do Sakramentu Eucharystii, a w razie potrzeby od Sakramentu Pokuty

- przyjmować sakramenty świętokradzko( nie wypełniając warunków)

- potępiać i krytykować inne formy kultu i pobożności

- uchylać się od wszelkiej formy działalności apostolskiej

- posuwać się w tolerancji innych religii do twierdzenia , że "wszystkie religie są sobie równe"

- chrześcijan niekatolików uważać za wrogów

- ograniczać rolę Kościoła do administrowania sakramentów, a odmawiać mu władzy nauczycielskiej w sprawach wiary i moralności

- nie poszerzać i systematycznie nie pogłębiać znajomości nauki Kościoła

- głosić poglądy niezgodne z doktryną katolicką

- krytykować duchowieństwo

- nie dotrzymywać wierności wierze i odrzucać autentyczne wartości chrześcijańskie

- unikać w rozmowach spraw i problemów religii lub Kościoła, uważać to za rzecz wstydliwą, "nietaktowną"

- być biernym i nie zainteresowanym w organizowaniu nauczania religii dzieci i młodzieży

- przeszkadzać w organizowaniu lub przeprowadzaniu katechizacji dzieci i młodzieży

- kompromitować Kościół postawą i czynami przeciwnymi duchowi Ewangelii - wolny czas niedzieli lub święta spędzać w lokalach pijąc alkohol

- podawać lub spożywać nadmierne ilości alkoholu w czasie rodzinnych przyjęć z okazji chrztu dziecka,

i Komunii św., Sakramentu Małżeństwa itp.

- nie szanować świąt kościelnych

- nie przestrzegać postów i okresowego powstrzymywania się od organizowania hucznych zabaw

- nie przestrzegać chrześcijańskich tradycji, związanych ze świętami lub okresami roku liturgicznego

- nie interesować się w ogóle problemami i życiem Kościoła

- być obojętnym wobec problemu powołań kapłańskich

- nie modlić się za papieża i duchowieństwo

- zapierać się przynależności do Kościoła Katolickiego


Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstał!
Wierzę w Ducha Świętego, mego Pana, Ożywiciela i Uświęciciela.

Wierzę w jeden, święty, powszechny, i apostolski Kościół!

Wierzę w Świętych Obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie Bożym!
Uznaję Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pana naszego Jezusa Chrystusa, za naszą duchową Matkę, Matkę Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa oraz Królową nieba i ziemi!

Chcę wypełniać wszystkie nakazy i przykazania Boże, trwać w wierności Kościołowi Chrystusowemu.

Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – w Maryi Niepokalanej, w świętym Michale Archaniele, w Aniołach i wszystkich Świętych!

Razem z zastępami Serafinów wychwalam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej !

Panie nasz i Boże! Do Ciebie chcę należeć w życiu, i przy śmierci. Amen.


WYRZEKANIE SIĘ ZŁYCH DUCHÓW i WYZNANIE WIARY

Panie Jezu Chryste! Wyznaję że jestem grzesznikiem. W Swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś mi grzechy i obmyłeś moją duszę Twoją Najdroższą Krwią! Wyznaję Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie mogę uczynić! Przyzywam na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekam się do Ciebie, Jezu Chryste! Przyjmuję władzę i moc, których mi udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

Dlatego w Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa +(zrobić krzyż przy każdym wymawianiu Imienia Jezus,) nakazuję wam złe duchy, abyście się oddaliły ode mnie i poszły, do piekła!

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy niewiary, zwątpienia i braku ufności Bogu, duchy buntu przeciw Bogu i nieposłuszeństwa woli Bożej..., nakazuję wam złe duchy, abyście…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy pychy, arogancji, egoizmu, niezdrowej ambicji, pracoholizmu, perfekcjonizmu, nakazuję wam…
W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy magii, czarów, wróżenia, horoskopów, guseł, uroków, chiromancji, bioterapii, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy zabobonów, sekciarstwa, okultyzmu i parapsychologii, spirytyzmu, kart tarota,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy zawiści, nienawiści , przekleństwa i złorzeczenia, manipulacji, zwodzenia, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy gniewu, złości, agresji, i braku przebaczenia, zamętu, …. nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy nieczystości, pornografii, masturbacji, sodomii, rozwiązłości, wyuzdania i rozpasania seksualnego, pedofilii, perwersji, pożądliwości, genderyzmu, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy niewierności i zdrady małżeńskiej, rozbicia rodziny i złej przyjaźni, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa + wyrzekam się was duchy alkoholizmu, pijaństwa i obżarstwa , nieumiarkowania w jedzeniu i piciu … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy narkomanii, nikotynizmu i lekomanii, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy lęku, niepokoju, trwogi i obaw odrzucenia przez bliskich… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy smutku, rozpaczy i myśli samobójczych,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy chorób i nagłych dolegliwości, zniechęcenia i depresji,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy zabijania nienarodzonych dzieci, eutanazji, i duchy propagujące In Vitro, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy kradzieży, rozboju, łapówkarstwa i przekupstwa… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa + wyrzekam się was duchy zazdrości i chciwości, materializmu, zaborczości i bogacenia się ziemskiego, nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy kłamstwa, oszustwa i obłudy, plotkowania, obmowy i oszczerstw … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy podejrzeń, osądów i fałszywych opinii, urazów i niechęci, narzekania, … nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy fałszywej przyjemności i wygodnictwa, duchy lenistwa i próżnowania… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy letniości, ospałości i apatii, duchy niesumienności, niedbalstwa,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, gwałtu i wojny. nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy znęcania się, sadyzmu, męczarni, tortur i zabójstwa,… nakazuję wam…

W imię Jezusa Chrystusa +, wyrzekam się was duchy fałszywej mistyki odwodzące nas od Boga i zbawienia,… nakazuję wam…


W Imię Jezusa Chrystusa + ( znak krzyża na sobie)

związuję i unicestwiam wszystkie duchy złe Mocą Krwi Jezusa Chrystusa i odsyłam do piekła na zawsze, aby nie szkodziły, nie zniewalały, i nie dręczyły; by w sercu moim (by w miejscu tym, w którym jestem np. pokój, mieszkanie, biuro…) nastało Królestwo Jezusa Chrystusa i Niepokalanej Maryi. Amen.

W Imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Mocą Jezusa Chrystusa + , nakazuję wam złe duchy, oddalcie się ode mnie, oddalcie się od N. (podaj imię osoby/osób ) ……………………………, oddalcie się od mojej rodziny, krewnych, znajomych, przyjaciół i sąsiadów… nakazuję wam złe duchy, abyście się oddaliły ode mnie i poszły, do piekła!

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazuję wam złe duchy , oddalcie się od naszych braci i sióstr, których obmyła Krew Jezusa i napełniła łaska Ducha Świętego na chrzcie świętym!

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazuję wam złe duchy, Oddalcie się od granic naszej Ojczyzny, która jest Królestwem Jezusa Chrystusa i Maryi!

Mocą Jezusa Chrystusa, + nakazuję wam złe duchy, Oddalcie się od wszystkich narodów ziemi, odkupionych Krwią Jezusa Chrystusa!

---------