Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
47
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 985

Ratunek- Intronizacja indywidualna

PDFDrukujEmailIntronizacja Chrystusa Króla w sercach ludzkich

Obejmuje przygotowanie serc ludzkich na Intronizację Chrystusa na Króla Polski, która nastąpi, gdy będzie zagrożona suwerenność Polski i jej byt materialny. Jest to ratunek indywidualny, wobec lekceważenia Intronizacji przez władze kościelne i państwowe.

Ratunek indywidualny ostatniej szansy

od Jezusa - 2XII 2018r.

alt

Drodzy Państwo! Sprawa jest niezwykle ważna. Polska i świat zbliżają się do decydujących rozstrzygnięć. Nie uda nam się prawdopodobnie bez większego cierpienia uratować Polski jako całości, bo nie dokonaliśmy niestety pełnej Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Polska musi być więc oczyszczona przez zapowiadany "Krwawy bicz". Jezus daje nam jednak ostatnią szansę na ratunek indywidualny poprzez osobistą "Intronizację Chrystusa Króla na Króla swojego serca".


Oto wybór tekstów od kilku mistyków, które wprowadzają w temat, a potem podajemy szczegóły Reguły Intronizacji Chrystusa Króla na Króla ludzkich serc" na podstawie orędzi do Alicji M.M. z"DM św. JPII".


II 1939r.

Pierwsze słowa o tym, że Polska będzie potrzebowała „ratunku” padły w lutym 1939r. i alternatywą była Intronizacja.

„ Jest jednak ratunek dla Polski: jeżeli uzna mnie za Króla i Pana swego w całym tego słowa znaczeniu, tzn. musi przyjść w Polsce panowanie Chrystusa przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem na czele.
/ Rozalia Celakówna „Wyznania z przeżyć wewnętrznych” str. 208/209, Wyd. WAM, Kraków 2007, imprimatur/.

Mieliśmy dużo czasu na dokonanie publicznej, ogólnopolskiej Intronizacji Jezusa na Króla Polski. Na początku XXI- wieku zaczęliśmy otrzymywać srogie Boże przestrogi. Oto kilka z nich z ostatnich lat, dotyczących całej Polski.


12.I. 2012r.


Przez Polskę przejdzie jednak oczyszczający ogień, podobny do tego, który Bóg posłał w odpowiedzi na modlitwę Eliasza, by pokonać wrogów prawdziwego Boga. /

/Adam Człowiek- „Anioł Stróż Polski-orędzia dla Polski i Polaków” (2009-2014), str.22,Instytut wydawniczy św. Jakuba ul. Papieża Pawła VI nr 4, Szczecin, imprimatur- bp Andrzej Dzięga-str.88/.


Orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka
/cyprianpolakwiara.blogspot.com/

3V 2017 2017r.

Polskę czeka niedługo chrzest. Zapomniała ,że jest narodem ochrzczonym Bogu, nabytym za wielką cenę Jego Krwią.... Na razie jednak nie ma nawrócenia serc.. Musi przyjść ucisk.


8 V 2017 Polska ucierpi. O tym mówiłem. Musi ucierpieć pierwsza. Potem nastąpi częściowa lub całkowita zagłada bardziej winnych narodów.

22-27V2019 - Czy roszczenia żydowskie po wyborach będą zrealizowane?

- Będą dziecko. Czyż nie ma na was przyjść ucisk.

-----------2XII2018r. Orędzia do Alicji M.M. od Apokalipsy

''Krwawy bicz nad Polską . Bóg Ojciec dokona sprawiedliwego osądu”

Teraz jak usłyszałaś podczas Adoracji Mojego Syna OBECNEGO W EUCHARYSTII w godzinie miłosierdzia- Proś za swoją ojczyznę ''KRWAWY BICZ NAD POLSKĄ! BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU.

JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie w biskupstwie. A tak liczyłam na ich wstawiennictwo, modlitwę a szczególnie działania związane z wyniesieniem do GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ MOJEGO SYNA Z NADANIEM TYTUŁU "CHRYSTUS KRÓL POLSKI”, co Mu się słusznie należy z przywileju- po pierwsze Matki Królowej Polski, nie mówiąc już o godności wszechpotężnej Syna Boga, który dał życie by was ratować od potępienia wiecznego jako okup z miłości do grzeszników. I słusznie Mu się ten tytuł należy o czym dokładnie pisze Sługa Boża Rozalia Celakówna, że ostoją się tyko te narody, które dokonają Intronizacji CHRYSTUSA KRÓLA w swoich krajach".

Losy Warszawy wpisane w losy Polski

Zazwyczaj wróg dąży do zniszczenia stolicy danego kraju. Gdy to osiągnie, reszta staje się dużo łatwiejszym łupem. Taka była dawniejsza strategia wojowania, ale wszystko wskazuje, że może się powtórzyć w stosunku do naszej stolicy Warszawy.

Ewa Władysława Rycielska

Mingosy - Orędzie Pana Jezusa Chrystusa Króla 13. 02. 2017 godz. 9.00

– Dom wypełniony ciszą. Mąż śpi w pokoju po powrocie z całej doby z pracy. Syn jest w swoim pokoju. Po modlitwie do Ducha Świętego wyciszam się. Podczas tej ciszy Pan Jezus przychodzi do mnie ze słowem....Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego Panie”. Amen. Po spotkaniu z Panem Jezusem Duch Święty napełnił mnie, abym otworzyła Pismo Święte i przeczytała Słowo Boże. Tak też i czynię. Biorę Biblię i otwieram na Księdze Ezechiela: Proroctwo o stolicy [Jerozolimie]. Rozdział 24 (werset 1 – 14).

....Chciałem cię oczyścić z nieczystości i twojej hańby, aleś ty nie chciało zezwolić na oczyszczenie cię z twego brudu. Wobec tego nie zostaniesz oczyszczone tak długo, dopóki nie uśmierzę mego gniewu przeciwko tobie. Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia. Będziesz osądzone według twego postępowania i według twoich złych uczynków - wyrocznia Pana Boga".

"Kiedy te o to Słowo Boże przeczytałam, od razu zrozumiałam, iż Bóg oświecił mnie tym słowem, że to dotyczy mojej stolicy - Warszawy".
/Youtube-Mingosy Słowo Prawdy Bożej Owieczki.


Orędzia Jezusa Chrystusa do Cypriana Polaka o zniszczeniu Warszawy

26 X 2016 Jeśli nie chcecie aby Rosja rzuciła bombę atomową na Warszawę tylko ja mogę temu zapobiec. Chrystus Król czczony w waszym narodzie i uznany za króla. Nie zabraniam żadnemu narodowi zbroić się w sposób godny, aby się bronić, ale broń termobaryczna, mój synu, nie pomoże Polsce, jeśli ja nie będę ochraniał Polski.

Moja Matka roztacza płaszcz nad Polską, ale musicie mnie czynić Królem i Panem w życiu narodu. Interesy, sprytne posunięcia: to wam nie pomoże, na pewno nie wystarczy. Jesteście krajem, którego nienawidzi szatan. Z szatanem nie można walczyć ludzką bronią. Pokonać go może tylko Bóg.

8 V 2017 Jeśli nie będzie przebłagania Warszawa spłonie w ogniu i siarce, a z nią większość jej mieszkańców. Uratują się ci, którzy z niej wyjdą. Zatem sprzedawajcie już swe domy, mieszkania i opuszczajcie Warszawę. Niech nie zginą sprawiedliwi razem z niesprawiedliwymi.

26II2018 O błędach Rosji mówiła moja Matka w Fatimie. Jej słowa zaś się jeszcze nie wypełniły.

;

Nowe słowa Jezusa do Cypriana Polaka o losach Warszawy - 19XI2018r.

Niech Ci, którzy mieszkają w Warszawie się z niej jednak wyprowadzą. Ci, którzy uznają, że nie mogą, niech się Mi polecą, ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.

Powyższy wyrok na Warszawę mogły wstrzymać – „nie całkiem odwrócić, opóźnić, publiczne modlitwy świeckich przepraszających za satanizm praktykowany w Warszawie, w tym przez pasterzy i kapłanów".

Pan Jezus podał konkretny warunek. Zorganizowanie publicznej procesji pokutnej. Jednak takiej prawdopodobnie nie przeprowadzono, skoro 18XII 2018r. padły następujące słowa uzupełnienia dotyczące Warszawy:

18 grudnia 2018

Rozsądek nakazuje unikać mieszkania blisko takiego miasta. Do pięćdziesięciu kilometrów od Warszawy mieszkańcy też winni się wyprowadzić. Nie mówię tego, że zginą, ale powinni się wyprowadzić. Czy znacie kogoś kto chce w łóżku leżeć koło trupa? Nie chce tego żaden zdrowy psychicznie człowiek.

30I2019 Jeśli nie będę królem w sercach to zginiecie.


Możemy się jeszcze uratować

indywidualnie

Nie uratujemy prawdopodobnie Warszawy i Polski jako całości bez cierpienia. Polska będzie oczyszczona jako pierwsza z krajów świata, aby stać się przedmurzem chrześcijaństwa. Co mają zrobić mieszkańcy Warszawy, opuszczać swoje mieszkania itp? Bóg w swoim darze miłosierdzia daje nam wyraźną łaskę ratunku indywidualnego przez zwrot do Niego samego. Mówi o tym w jednym zdaniu do Cypriana Polaka:

Ci, którzy uznają, że nie mogą [wyjechać z Warszawy], niech się Mi polecą,
ale traktują to tak jakby pozostało im niewiele czasu.

Wszystko wskazuje, że chodzi o drogę ratunku przez Intronizację Jezusa Króla w oczyszczonych sercach ludzkich którą 2XII 2018r. przekazał Jezus Alicji M.M.


2XII2018r. Maryja do Alicji M.M.

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”

wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.Ratunek ostatniej szansy od Jezusa

2XII2018r.
I -"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla swojego serca".

II
-„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu”.


REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.

"Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA
winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH ,
to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Mary".

ANIOŁ STRÓŻ-dopowiedzenie.

Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”. [ Orędzia - Alicja M.M./całość cz. II –11X2018r.]

Jezus Chrystus podaję ostatnią szansę na zbawienie poprzez dokonanie Intronizacji Chrystusa Króla, najpierw w swoim sercu, a potem w innych sercach, w których pragniemy, aby ON królował jako Król i Pan. Jeśli z głębi serca wypełnimy Regułę takiej Intronizacji, Jezus stanie się naszym Królem i najwyższym władcą, a także Królem i najwyższym władcą tych, których Jemu polecimy.

Oddając mu naszą wolną wolę, Jezus Król będzie miał prawo nami rządzić całościowo i obetnie wszelkie zło jakie będzie się do nas zbliżać. Intronizacja Jezusa na Króla naszych serc, da Mu takie prawo wobec wszystkich sił zła, które nas atakują. Ta walka nie będzie dla nas sielanką, ale na pewno jej nie przegramy!

"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla naszych serc" daje nam najwyższą ochronę na te "Ostatnie czasy". Na wszystkie serca ludzkie, na serca kapłanów i biskupów, którzy będą rozważać Słowa Jezusa skierowane do Alicji M.M. spłynie pokój i On -SAM JEZUS stanie się dla wszystkich Jemu oddanych Pieczęcią Boga Żywego: 

26XII2018

"Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy, trwaj w pokoju i ten pokój niech spłynie na każde serce ludzkie, które będzie rozważać i kontemplować te Moje Słowa i biskupów i kapłanów, którzy chcą Mnie godnie służyć- daję Pieczęć Boga Żywego".
Za wszystkimi, którzy nie idą tą drogą, oręduje Maryja, ale czy się nawrócą, czy zobaczą łaski jakie Niebo dla nich przygotowało? Jezus w Słowie do AM.M. potwierdza zakończenie Bożej Misji:

"O innych, którzy się zagubili, zwątpili lecąc za mamoną już nie wspomnę. Błaga jeszcze Niepokalana Bogurodzica Królowa Polski, ale też nie słuchają. Więc wobec takiej sytuacji, łaski z nieba płynące dla nich są zamknięte. Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś".


Wszystkich, którzy lekceważą Słowo Chrystusa, wyziębionych z wiary, przeciwników Polski i Kościoła, wszystkich, których zbawienie spędza nam sen z powiek, oddajmy z wielką wiarą Jezusowi, wołając do Niego: "Jezu Ty się się nimi zajmij" i stań się naszym i ich Królem .


Szczegóły: Menu strony: - Reguła Intronizacji w sercach

- Orędz.-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz/
Wyjątki z 2 orędzi,

tj.25XII2018r.

i 01.01.2019r.

/
- Orędz-Alicja M.M./cz. IV/ Krwawy bicz/


Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. „Prześwietlenie sumień” zbliża się nie ochronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką„JESTEM, KTÓRY JESTEM”....

Wzór bierzcie z Niego wy na urzędach Moi ministrowie, kardynałowie, biskupi, kapłani. Słuchajcie maluczkich, otwórzcie uszy i serca na moc Słów Bożych, które przekazuje niebo. O, jak wam się wydaje, że wy jesteście nieomylni w swojej posłudze wg Boga w Trójcy Jedynego, Jego świętych pouczeń, żądań. Czy jesteście głusi, na co czekacie, nie wspomnę już o godnej MNIE INTRONIZACJI NA KRÓLA POLSKI, bo zablokowaliście łaski płynące z nieba na wasz Naród Wybrany. Dlaczego pytam? Tyle razy, dlaczego? Dajcie odpowiedz w waszych sercach.....

Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

Przez Moje Niepokalane Serce proszę Boskie Dzieciątko, by pobłogosławiło wybrane moje córy i synów, którzy czytają te przekazy z nieba, szczególnie na portalu „Domy Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II” Tak, trzeba brać wzór z tego waszego patrona Polski: „Cały mój Totus Tułus”.

I wy to powtarzajcie wybrani synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie. Mówię Wam przerwijcie tę zmowę milczenia, otwórzcie swoje serca na działanie mocy Ducha Świętego. Działajcie na chwałę Boga w Trójcy Jedynego, niech Mój Syn Boże Dziecię zatryumfuje w waszych sercach przez Moje Niepokalane Serce i Przeczyste Serce Mojego oblubieńca św. Józefa. Już po ludzku mówiąc, niczego się Dziecięciu nie odmawia bo jest bezbronne, czyste, ufne, kochane.

Zaproście go do swoich serc i niech się tak stanie. Niech ta niewinna Miłość będzie kochana. A tak zaproszony będzie budował Swoje Królestwo w waszych sercach, tylko czystych sercach wg podanej reguły „JEZU TY SIĘ TYM ZAJMIJ".

Więc zginą wszelki przeszkody, zaufać trzeba, zawsze jest Boże zwycięstwo, ale trzeba wiary, która mury przybija....

Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki....

Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie....

Ale Kościoła świętego nie pokona, bo na skale zbudowany. Bóg Ojciec dopuści, to oczyszczenie nastąpi i to bardzo szybko się dokona.

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać. To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar. Celibat znieść? Co jeszcze zło wymyśli?

Polski Kościół chcę obronić, czekam na waszą współpracę, ale już minuty, minuty, minuty. Oczyszczenie trwa, czy nie widzicie? A więc ślepi ślepych nie będą prowadzić do zagłady owiec. Pasterze powstańcie w jedności siła, tego uczył święty Mój Syn Jan Paweł II. Ufając – tak, dzielę się opłatkiem z wami w dniu BOŻEGO NARODZENIA, zapraszam Dziecię Jezus do waszych serc exl.

Część II dnia 26.XII. 2018r.

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI.....

Świat będzie jak wcześniej bawił się, pił, jadł, będą się żenić i umierać, tworzyć różne sekty nowej wiary ale w a n t y c h r y s t a, prześladując MÓJ PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY, KATOLICKI, APOSTOLSKI PRZYBYTEK MOJEGO SYNA. Do czasu, aż wszystko runie w jednym momencie i nie będzie czasu na przygotowanie się do tych niespodziewanych wydarzeń, o których nieustannie pouczała was Matka Najświętsza Mojego Syna Jezusa Chrystusa.


Również Mój Syn dawał wam wskazania, posyłał Moich proroków- ODRZUCILI nie moi synowie na urzędach kościelnych i rząd w waszym kraju, powpadali w dołki masońskie, które odwieczny wróg knuje w swoich planach...

To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie.

Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane.

Ukryje was w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST. Ja Bóg błogosławię szczególnie JEJ wybrane dzieci w Polsce - ojczyźnie twojej....

Jest to już ostatnie wezwanie i wysiłek BOGA SAMEGO WSZECHMOGĄCEGO WIELKIEGO jak usłyszałaś. Moja miłość Ojcowska nie zdzierży waszych zaprzedanych serc, nie chcecie dobrowolnie powrócić do korzeni wiary chrześcijańskiej, miłości, odpowiedzialności wobec Boga Wszechpotężnego.

Nie słuchacie próśb Matki Najświętszej, wasza ignorancja jest do kwadratu entej, więc nikt was na siłę nie będzie zmuszał. Chcecie zatracić dusze wasze i jeszcze dusze dzieci Moich dzieci chcecie wprowadzić w zasadzki szatana...

Decyzja należy do was o nieposłuszni synowi w purpurach. Gorzej niż w sanhedrynie jesteście manipulowani. Zrzucie te skorupy, brzydzę się wami. Było wielu powołanych, ale mało zostało wybranych na polskiej ziemi nie mówiąc już o świecie.

Proroctwa odrzucacie, bratacie się ze złem, jemu służyć chcecie.Szybko wpadniecie w ogień piekielny śmierdzącej siarki. Co was tak zniewala upaść na twarz przed Królową Pełną łaski? Może jeszcze znajdziecie furtkę, by wyjść z tego impasu magii, czarnych mszy, pedofilii, homoseksu, materializmu, narkomani, alkoholizmu, obżarstwa?....


I ta sprawiedliwość- Prześwietlenia sumień- wskaże wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno. Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem.

Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie. Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia. Czy chcecie to zaniedbać, rzucić na bruk lata męczeństwa, prześladowań Polaków i teraz w rocznicę 100-lecia niepodległości co zrobicie?Radujcie się dzieci tej waszej umiłowanej Matki Królowej Polski, bo tryumf Jej Niepokalanego Serca bliski. Kiedy dokona się ten Akt Bożego Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień”, to wiele serc ludzkich przez ten wstrząs i wstawiennictwo waszych modlitw powróci do Boga Ojca do korzeni chrześcijańskich.

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W

WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI,

oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest„Dzieciątka Jezus”.....

Tylko JEZUS CHRYSTUS SYN BOGA ŻYWEGO KRÓL POLSKI, może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków.


Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A?

Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć? ....

Teraz na prośbę BOGARODZICY za wstawiennictwem świętych i błogosławionych BÓG W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''.


Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą......

Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, i tak się stanie.


/Sygnalizujemy orędzie - 2-częściowe: 5-6-I- 2019r. oraz 2II2019r./


Orędzie z 2 III 2019r.


Słowo Boże do Alicji Marii Michaliny od

Apokalipsy

/Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPII”/
2III 2019r./Pierwsza sobota miesiąca marca /


+ W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Jest wolą Boga Ojca Wszechmogącego byś zapisała to święte pouczenie. Potwierdzenie podał Pan Jezus Syn Boga Żywego; Księga Syracha 6, werset 12, zapisz: /Tytuł „Przyjaciele”/ „Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem.” Duchu Święty przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi przyjdź..... I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen/.

Trwaj w pokoju dziecko AMM Moja mała niewolnico, jest czas milczenia, przygotowania się do tych nadchodzących wydarzeń, zostało już wszystko powiedziane w SłOWIE BOGA ŻYWEGO w tych wcześniejszych przekazach. Otrzymywać będziesz jak usłyszałaś po przyjęciu Eucharystii Chleba Życia - wewnętrzne pouczenia, które będą budować relacje w grupach modlitewnych. Trwaj więc w pokoju i do wszystkich z DM św. Jana Pawła mówię:

Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły,

co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę
Królowej Polski!

Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca.


Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem Stróżem, budując królestwo przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele.

Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij. Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie, mocą Ducha Świętego przemówi Pan Jezus Syn Boga Żywego. Błogosławię was dzieci Maryi Mojej umiłowanej Mamy w imię Boga Ojca Mnie Syna człowieczego, Króla waszych serc i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny.

Tu potrzebna jest mądrość Syracha, bo w poniżeniu będzie Polska Ojczyzna twoja i wasze krnąbrne serca Ekscelencje w Episkopacie. Wtedy zobaczycie, że jedynym waszym przyjacielem "Jestem który Jestem", Bóg z Boga, światłość ze światłości. A teraz brakuje wam tego światła, które płynie od Boga samego, brak Adoracji Najświętszego Sakramentu, brak miłości do Boga Wszechmogącego do ludu Mego, ale to jest czas próby.

Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Tyle razy było mówione, pouczenia wysłane, proroctwa odtrącone, więc mówię do maluczkich. Kocham was, błogosławię, Swoją prawicą ogarniam ukochane dzieci Maryi Hetmanki Królowej Polski w imię Boga w Trójcy Jedynego Ojca Syna Bożego to jest Mnie i Ducha Świętego. Amen. Amen.Amen.


AMM mała duszo mistyczna od Apokalipsy, czas się wypełnia, zostało go bardzo mało. Będziecie pouczani co trzeba czynić, gdy te zapowiedziane wydarzenia zaczną się wypełniać. Co robić ośmielam się zapytać, Mój Mistrzu Oblubieńczy, Królu mojego serca, ufam wszystkich Polaków w hierarchii Kościoła i Rządzących też?

Dziecko, zbyt mało modlitwy, zadośćuczynienia.

To są jednostki, tak jak wasza grupa wybrana, błagała przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych ofiarowując Msze Święte - 3 Nowenny „O siedem darów i owoce Ducha Świętego dla Episkopatu i rządzących”, za co wam dziękuję i mówię : Ofiara Wielka w Oczach Ojca Przedwiecznego została przyjęta.

Zbyt wielka ignorancja na każdym etapie zarówno świeckich jak i kościelnych można rzec instytucjach, a Mój Kościół winien być Żywy, by Duch Święty działał w pełni.

Jeśli nie usłuchają tych wezwań duchowych, by wynagrodzić te zaniedbania co do Intronizacji Mojej Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski /msze wotywne i wynagradzające/ to zaprawdę powiadam wam i tu nie pozostanie kamień na kamieniu. Odnowioną Polskę- Nowe Jeruzalem wzbudzę sobie z tych kamieni.

Bóg Ojciec tak postanowił i tak to się dokona, a jesteśmy jeden krąg: Bóg Syn i Duch Święty – Trójca Przenajświętsza, by można było zaśpiewać „Otrzyjcie już łzy płaczące” w dniu Zmartwychwstania Pańskiego /Mojego/, ale czy tak będzie?

Czy Ofiara Eucharystyczna będzie sprawowana wg reguły Ostatniej Wieczerzy jaką pożywałem z Apostołami i wy Apostołowie Miłości tych Nowych Czasów- Nowej Ery, będziecie spożywać w godności? Wielka próba nadchodzi dla was wszystkich dzieci Maryi Matki Odkupiciela.

Błogosławię na prośbę Jej majestatu, byście wytrwali po raz trzeci. W imię Ojca Wszechmogącego, Moje - Syna Bożego Króla Polski lekceważonego i Ducha Pocieszyciela, przez Niepokalane Serce Królowej Matki Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen. AMM Moja wybranko, potwierdzenie da Duch Święty Nauczyciel, który teraz do was przemówi. Błogosławię w Imię Boga Stworzyciela, Syna Bożego Odkupiciela i Moje Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Bóg zapłać za wasze /chcieć/ Msze Święte ofiarowane z prośbą o Moje dary i owoce. Ja słucham waszych serc, choć usta kapłana nie zawsze to wypowiedzą, by się przyznać do zaniedbania.

Trzeba odwagi Rycerza Jej Niepokalanego Serca Maryi, być Jej niewolnikiem i Najświętszego Serca Jezusa. A co będzie, gdy miecz Boży dotknie was osobiście kapłani? Gdzie wasza odwaga ślubów kapłańskich przyrzeczeń, posłuszeństwa, ale nie dla heretyków - ślepy ślepego nie będzie prowadził /Łk 639 Opowiedział im też przypowieść*: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?/

Pytam, co zrobiliście z charyzmatami otrzymanymi podczas święceń kapłańskich? Trzeba to pielęgnować i rozeznać, modlić się przede wszystkim w tej intencji. A co będzie gdy przyjdzie czas męczeństwa, by oddać życie za wiarę? A jaka jest wasza modlitwa? Adoracji brak. Jaka odpowiedzialność za dusze, które wam w parafiach powierzył Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus Król waszych serc, Król Wszechświata, Polski. Ale czy naprawdę jest waszym KRÓLEM? Co macie w swoich sercach? Żądło „mieć”? Jakiego węża „wyhodowaliście”? Trzeba to wyrzucić ze swoich serc, otworzyć serce na działanie łaski Mojej, bym wypełnił mocą Mojej Miłości.

To jarzmo „nie”- Bogu Żywemu oddać w sakramencie pokuty. Nie bądźcie sobie sami bogami, tj. bożek mamony, bestii, którą niedługo będziecie adorować zamiast Jezusa Chrystusa obecnego, Żywego w Eucharystii, a tak się obchodzicie z Nim jak by Go /Jezusa/ nie było. Zróbcie postanowienie poprawy. Kim i czym jesteście bez tchnienia Mojego, tj. Ducha Świętego Ożywiciela, który mówi przez proroków tych najmniejszych”? Ty AMM nie lękaj się, nie jest to mowa twoja, ale Ja sam Duch Święty przemawiam. Potwierdzenie "Słowa Bożego''- psalm 8/3: "Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają ci chwałę, na przekór twoim przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga".

Błogosławię wszystkim co to "Słowo Boże" będą rozważać, kontemplować i wprowadzać w ruch działania dopóki łaska dana. W Imię Boga Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jednorodzonego, Króla Wszechświata i Polski oraz Mnie Ducha Świętego zlekceważonego. Amen. Amen. Amen. Bogu Najwyższemu niech będą dzięki Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.

Opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II. To dotyczy szczególnie kapłanów zaniedbujących natchnienia Ducha Świętego w tym Episkopatu Polski. Amen. Amen. Amen.

Napisz teraz,/podpowiada Mój Kochany Anioł Stróż/, że w I- piątek będąc na poście otrzymałaś polecenie przyjęcia Eucharystii za nowego biskupa, który w planach Bożych zostanie powołany na nowego przewodniczącego. I tak się stanie dziecko. Amen. Potrójny Amen.

Dziękuję Aniele Stróżu Mój. Podziękuj mocą różańca świętego Hetmance Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani ze św. Janem Pawłem II, który też chce dać pouczenie za JEJ pozwoleniem. Słucham Święty JPII. Napisz: Pan Mój i Bóg!

Pozdrawiam was Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, szczególnie portal naszej strony internetowej. Nawiedzającym „Szczęść Boże” mówię staropolskim obyczajem.

Ufać trzeba bezgranicznie, tak jak Ja zaufałem Maryi „cały Twój Totus Tuus”, tak i ty AMM moja mała sekretarko. Trwaj w pokoju, wzmacniaj grupę dzieci Maryi Królowej Polski. Dawać dziesięcinę to prawo Boże-więc Bóg zapłać wszystkim, którzy to uczynili. Hojnego dawcę Bóg miłuje i ma upodobanie w tobie i w was.

Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski. To rozliczenie z włodarstwa- stając w prawdzie i duchu przed Majestatem Trójjedynego Boga. I niech to wezwanie Moje przywróci wam myślenie Boże, odnowi wasze serca. Zróbcie to co łaska Boża daje.

Przez waszą jeszcze posługę można wyprosić wiele, wręcz uratować Naród Polski i samych siebie. Rozważcie to w ciszy serca przed Najświętszym Sakramentem- obecnym Chrystusie, gdzie i Ja w czasie swojej pracy na ziemi kontemplowałem Jego mądrość, wielkość potęgi - niewyobrażalną dla was tu na ziemi.

Pisałem encykliki. Z tego macie brać wzór, a nie szukać nowych wrażeń zmiany interpretacji Mszy Świętej, reguły, którą SAM PAN JEZUS PODAŁ. Co wam w głowach tak pokręciło? Jest to czas próby, ale zasłona jest cienka, można to zobaczyć oczami duszy, ale serca winne być otwarte.

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąć się w garść. Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM. Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie, Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny.

Jest tylko jeden:

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego. Nie odrzucać inicjatywy świeckich. Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. O, nieposłuszni synowie w szkarłatach! Maluczkich uciskacie! Na kolanach we łzach prosić, wzywać całe niebo. Bo już aniołowie z mieczami stoją gotowi do boju z rozkazu Boga Wszechmogącego. Ziemię polską i lud chce Bóg obronić, a wam co tak trudno zmobilizować się do walki duchowej, by zawrzeć pokój tą aleanca - przymierze z Ojcem Przedwiecznym, by Polska się ostała, jej dzieci.

Wysłać do Episkopatu Polski polecam, podkreśl AMM. Módl się i zaufaj. Do wszystkich to mówię. Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno. Dzieci Moi synowie w kapłaństwie, obyście wytrwali w tej walce ze złem, który się panoszy w ojczyźnie mojej.

Błogosławię was wszystkich czytających i waszych najbliższych i wasze domy - ostoje modlitwy przez Przeczyste Serce Świętego Józefa w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie "Słowa Bożego": List II świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 12 werset 12- zapisz: "Dowody (mojego) apostolstwa okazały pośród was przez wielką cierpliwość, a to przez znaki i cuda i przejawy mocy", oraz ten sam List rozdział 3 werset 12 do 14 zapisz; " Żywiąc przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujmy, nie tak jak Mojżesz, który zakrywał sobie twarz*, a żeby synowie Izraela nie patrzyli na koniec tego, co było przemijające*. Ale stępiały ich umysły. I tak do dnia dzisiejszego. Gdy czytają Stare Przymierze* pozostaje nad nimi ta zasłona*, bo odsłania się ona w Chrystusie".

Napisz, że czułaś bicie serca jakby muśnięcie. To jest Boża Miłość, która niech rozlewa się na wszystkie dzieci. Maryja Mama Jezusa poniżonego w Moim Królestwie, co za ból. Dziecko moje AMM, módl się, trwaj w Jezusie Synu Moim, który cię kocha, kocha też każdego z was gdy pełnicie Jego Ojca świętą wolę,tak jak święty Maksymilian, św. Jan Paweł II i wielu innych, którzy mają już nagrodę w niebie. A to jest przed wami, więc starajcie się dzieci Boże Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie zostać Rycerzem Boga w Trójcy Jedynego. To jest łaska. Jak to rozumieć? Dosłownie tak. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie.

Potwierdzenie: Psalm 16 werset 2, zapisz: Mówię Panu: «Tyś jest Panem moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą». /Podane po przyjęciu Eucharystii podczas Mszy Świętej niedzielnej i adoracji z grupą modlitewną -Figurka pielgrzymująca PICOLO RE PADRI CARMELITANI SCAL ZI, Amici di Gesu Bambino - 12 niedziel/.

Bogu Ojcu Synowi i Duchowi Świętemu niech będzie Chwała i uwielbienie i dziękczynienie za troskę opiekę i święte Słowo pouczenia. AMM- najmniejsza niewolnica w służbie dla Boga i ludzi braci w Chrystusie PANU.

========Jezus Król o wstęp do naszych serc woła!

Przyjmij Jezu Królu hołdy od nas maluczkich co Tobie są radzi,
bo „trzymający władzę” nie idą za gwiazdą co do Ciebie Króla prowadzi.
Bądź przez Intronizację Panem naszych serc oczyszczonych,
bądź Królem wszystkich ludzi tą drogą Tobie poświęconych.

Na nas buduj Swe Królestwo Duchowe,
bo Ojciec Twój Niebieski czeka na świata odnowę.
Jeśli Ty będziesz w sercach ludzkich intronizowany,
to każde takie serce uleczy swe biologiczne i duchowe rany.

Wielu dzisiaj mówi, że daje sobie radę bez Ciebie w życiu,
ale tak naprawdę to płacze w ukryciu.
Wojny na górze i w dole, rozwody i nowe małżeństwa orientalne,
to wątłe radości i szczęście banalne.

Uznać Ciebie za Króla we własnym sercu trzeba,
bo to wyjście jedyne, pilna potrzeba.
Z serca na całego człowieka władza Króla się rozchodzi
i wszystkim czynom i myślom przewodzi.

Wszystkie nawet największe złe knowania ta Władza zamyka,
bo to jest Boża siła, przed którą każdy zły duch umyka.
Ta władza nigdy nikogo nie zawiedzie,
bo jej szczęściem jest pomóc każdemu w ziemskiej biedzie.

Z Jej oferty niech każdy korzysta,
bo
to jest czysta łaska, to rzecz oczywista.
Nie śpijmy więc, gdy Jezus Król o wstęp do naszych serc woła,
bo tylko na Jego zasadach Polska i świat się zachowa. Z.B.


-----------------

Wołanie do św. Jana Pawła II!


Spójrz z Domu Ojca na czytających o "Domach Modlitwy" te słowa,
niech zaowocują szeroko jako Ducha Świętego Odnowa.
W miejsce szatana, niech pomoc Aniołów Bożych rozleje się z obłoków,
i ludzkość powstrzyma się od zgubnych kroków.
Przygotuj rodziny, szkoły, urzędy,całą Polskę i świat na Jezusa Królowanie,
niech cud nawrócenia i ocalenia na całym świecie się stanie.
A gdy nawet trudne czasy Apokalipsy nas na tej ziemi zastaną,
Ty, nasz przewodniku, schowaj nas za niebieską bramą.Kolegium Domów Modlitwy św. JPII bardzo gorąco zaprasza do analizy orędzi. Prośmy gorąco Ducha Świętego o pomoc w rozeznaniu powyższych tekstów, tak ważnych dla życia osobistego jak i narodowo- państwowego.

Chryste Królu, panuj w naszych sercach! Szczęść Boże!.

Kolegium "Domów Modlitwy św. JPII".

Nowa odsłona strony- 9XII 2018r.

===========