Słowa dla Polski

PDFDrukujEmail

Słowa dla Polski


/Na podstawie „Słowa Bożego” otrzymanego przez Alicję M.M. od Apokalipsy od 24XII2017 /

Skrótowe teksty


I

1) Intronizacja Jezusa na Króla Polski przez władze świeckie i duchowne.

We wszystkich 8 przekazach z tego okresu jest mowa o konieczności Intronizacji Jezusa. W orędziu przed ostatnim z 24II 2018r. to wołanie określone jest jako "ALARM OSTATNI". Obojętność w tej sprawie przyniesie przykre konsekwencje, w tym wielkie odstępstwo w Polskim Kościele.

„TERAZ  ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA, ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI LUDEM WIERNYM.  Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o  w  K o ś c i  e l e  Ś w i ę t y m  nastąpi  i   w  POLSCE,  a tak chciałabym byście  to przeżyli  w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ”/ 13I2018/ . 

„Was wybrał BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY, SYN CZŁOWIECZY MESJASZ -wciąż  nie godnie Intronizowany. Czeka. Tak, to są już ostatnie dzwonki. ... Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać! Jeżeli tego nie dokonacie, to POLSKĘ rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/

"Polskę chcieliśmy wyrwać z tego jarzma niewoli szatańskiej. Jeszcze ufam, JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI NIE W PEŁNI INTRONIZOWANY, że zdążycie? Jest to "ALARM OSTATNI", który odnosi się do PRAWDZIWEJ INTRONIZACJI wg wcześniejszych pouczeń, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO przez Alicję Marię Michalinę- Moje małe narzędzie i nie tylko”. /24II2018/

Bóg Ojciec; Nie wspomnę już, że pragnę godnego Intronizowania Mojego Syna Jezusa Chrystusa. Ile razy i przez wielu proroków współczesnych wam to przypominam. Pytam, dlaczego tak gnuśni jesteście? Mówię wam, dokonajcie tego z Rządem i Episkopatem łącznie, bo nie ostoi się wasze państwo. Już wybija ostatni dzwon, a Ja Bóg  Ojciec Miłosierny sprawiedliwie odmierzam czas, a czas już jest – wypełnia się. Wyleje czarę gniewu na tak krnąbrny, nie rozważny w pełni Episkopat. Wywoływał będę po imieniu wielu. Wielu z was umrze w męczeństwie ratując swoją duszę.

Brzydzę się wami. Jednak z litości i na prośbę Niepokalanej i świętego polskiego narodu – czekam, ale i czas czekania jest krótki, bardzo krótki. Napisz dziecko Moje  Alicjo Mario Michalino od Apokalipsy;  Już Aniołowie Pańscy nachylają czary, by spuścić na ziemię wszelkie spustoszenie. Ogień was oczyści, plaga za plagą da choroby nie do uleczenia - co już się dzieje. Woda wystąpi z brzegów rzek, mórz i oceanów, kontynenty się przesuną. /Wizja/ To co widziałaś w swojej rodzinnej miejscowości -rosnące gaje cytryn  i pomarańczy; też roślinność zwrotnikowa - to tak będzie w krótkim czasie./24XII 2017/.

Żądam  waszej odpowiedzialności. Odpowiedzcie sami w sercu  BOGU TRÓJ JEDYNEMU ? JAKA JEST WASZ MIŁOŚC?  TAK ! TRZEBA To mierzyć termometrem. Do jakiej skali podskoczy ten barometr waszej nieudolności, wygodnictwa? Spada w dół. Tak!  Wy też wybrani, nieudolni - wpadniecie w dołki masońskie  jak się szybko nie nawrócicie. Mogę was uzdrowić, bo o to prosi MOJA  Niepokalana Oblubienica Maryja Hetmanka Narodu Polskiego, ale trzeba otworzyć swoje serca, wyrzucić to plugastwo z siebie. 0 odnowienie was należy prosić, bardzo prosić!  Czy zdążycie? Tyle łask danych waszemu narodowi przez zasługi świętych i błogosławionych, szczególnie św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana męczennika i bł. Jerzego Popiełuszki itd......

Pytam? Czy macie choć odwagę zginąć w męczeństwie, by odkupić swoje winy?  Za nie, przynajmniej trzeba odpokutować   tu na ziemi, lub po śmierci wpaść do jeziora siarki. O, niewierni słudzy w kapłaństwie! Dość już tego! Żalu serca potrzeba, łez, przelania krwi by zmazać winny. /10II2018/


2)Specjalny apel do świeckich  i Prezydenta w sprawie Intronizacji. Przestroga - Polska bez Intronizacji będzie rozebrana na strzępy i „zginie z mapy świata”.

„W waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA. /13I2018/

„JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI, JEŻELI MNIE GODNIE OBIERZECIE Z WSZYSTKIMI HONORAMI, BERŁO I KORONĘ DACIE Z ZAPRZYSIĘŻENIEM DUCHOWNYCH I RZĄDZĄCYCH W POLSCE- TO JA WAS OBRONIĘ. INACZEJ POPADNIECIE W NIEWOLĘ szatana i całe pokolenia młodych i dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE WEJDZIE W KONTAKT NIE Z BOGIEM TRÓJJEDYNYM A BESTIĄ. A TAK BĘDZIECIE PONIEWIERANI, WASZE DZIECI I WASZE DUSZE TRAFIĄ DO PIEKŁA. Czy was to nie przeraża - płacz waszych Matek, tak jak rzeź niewiniątek w Betlejem / będzie gorzej/”. /20I2018/

"Do świeckich na urzędach również  mówię, na co czekacie?
Tak!  Pan Prezydent  mógłby to załatwić jak mówicie po ludzku od ręki „jedną ustawą”. Pytam? Co go blokuje? Wszyscy się boją  [Króla Polski  Jezusa Chrystusa]"....

„Przecież to BÓG  NAJWYŻSZY  tego żąda, JA DUCH ŚWIĘTY UŚWIĘCĘ TE ATRYBUTY WŁADZY /BERŁO I KORONĘ/ -gdy zostanie to godnie przygotowane.  Żądam! Ile razy trzeba do was mówić, pouczać, żądać!

Jeżeli tego nie dokonacie, to     P O L S K Ę  rozbiorą na STRZĘPY, ZGINIE Z MAPY ŚWIATA - BO NIE POSŁUCHAŁA PROROCTWA Z ŁASKI JEJ DANEJ, WYBRANEJ”. /10II2018/

3)Potwierdzenie niesłusznych oskarżeń wobec Polski.

„Jak Was Polacy oskarżają nie słusznie  za   ustawę o polskich obozach koncentracyjnych?   Jak to boli -nie prawda?  Choć były jednostki we współpracy z niemieckim faszystami SS”. /10II2018/

4) Potępienie "marszów czarnych" w Polsce.

"A teraz te wasze „marsze czarne'' polskie kobiety - co chcecie zwojować? Popadliście w zasadzki szatańskiej  dezorientacji, ciemność wokoło". /20I2018/

5)Zaniechanie głupiej pedagogiki wobec uchodźców-terrorystów.

„Czas skończyć z tą plagą aborcji, porywania dziewcząt do haremów muzułmańskich i tą głupią pedagogiką przyjmowania uchodźców-terrorystów, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć chrześcijaństwo w Europie - co już prawie się stało. A teraz pragną uderzyć z całą siłą na Polskę - ten bastion wiary tak MI drogi Ojcu Wszechmogącemu.  To oni synowie pogańskich bogów winni się nawrócić na wiarę katolicką, a nie wy macie budować meczety. Dość już tego, tej anarchii w rządzie, parlamencie i polskim episkopacie”. /27.01.2018r./


6)Ponowić działania dla wyniesienia na ołtarze S.B. Rozalii Celakównej i zapowiedź innych rządów w Watykanie.

„Wysłać  do Watykanu dopóki jeszcze jest dana łaska,  bo tam już wkrótce  inne będą rządy -nie Boże/27I2018/.

„Bolejące Moje Serce płacze, jaka boleść! To jest siedem boleści MOJEGO NIEPOKALANEGO SERCA. UKRZYŻOWANIE MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA, TAK- DRUGIE I TO RĘKOMA WYBRANYCH SŁUG NA WATYKANIE I NIE TYLKO.  TO ZŁO WALCZY NIEUSTANNIE ZE MNĄ, ALE BÓG NAJWYŻSZY WSZECHMOGĄCY DAŁ MI ŁASKĘ I ZMIAŻDŻĘ TEN POMIOT ŻMIJOWY. I TAK SIĘ STANIE. AMEN. AMEN. AMEN”. /24II2018/.

   

21-22X  2018r. Polska to Ostatni bastion wiary , który masoni chcą rozwalić.

To jest Moja prośba Matki Kościoła, ten Biały Orzeł jest zagrożony, dlatego należy wzmocnić granice Polski mocą różańca św. Tak nieustanny różaniec Matki Najświętszej prowadzić dzień i noc. W waszych rękach obrona jest, tylko trzeba dobrej woli, w kościołach  prosić kapłanów o nieustanne Adoracje Chrystusa Króla w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. I niech się tak stanie.  Amen. Amen. Amen.

2XII 2018 Proś za swoją ojczyznę bo  ''KRWAWY  BICZ NAD POLSKĄ!  BÓG OJCIEC DOKONA SPRAWIEDLIWEGO OSĄDU. JUŻ ODDZIELI BARANY OD KOZŁÓW i to się stanie bardzo szybko bo nie usłuchali, zdradzili Mnie moi synowie  w biskupstwie...

Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej”.

25XII2018  Polecam budować królestwo Mojego Syna w swoich sercach oczyszczonych jak było powiedziane w diecezjach, dekanatach, parafiach z przedstawicielami rządu, społeczeństwem. Czy zdążycie? Sami sobie los gotujecie. Polska wybrana, NOWE JERUZALEM, ale trzeba współpracować w tym dziele wywyższenia.


2019r.

1 I 2019 Teraz na prośbę BOGARODZICY  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych BÓG  W TRÓJCY JEDYNY przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA  NA KRÓLA POLSKI ZOSTAŁA ZAPLANOWANA I ZATWIERDZONA JAK NAJSZYBCIEJ''....

Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na  świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą.....

Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  PRZYGOTOWAŁ TRON DLA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”....

Będzie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, Nowe Jeruzalem- Polska wybrana. ...

5-I-2019  Teraz Ja Matka wasza jak mogłabym was opuścić. Matka jest zawsze z wami, dzieci Moje. Jestem z wami pod krzyżem, jak byłam z Jezusem. Tam was zrodziłam i nie chcę utracić. Nie mniej jestem zmuszona nie widząc waszej poprawy; moich i nie moich sług w kapłaństwie i  nie tylko; za krew niewinną przelaną wtedy dzieci niewinnych  w Betlejem  jak i teraz przez wasze źle ustalone prawo aborcji dzieci nienarodzonych....

Ważą się losy waszej Ojczyzny, Mojego Królestwa, a Ja nie mogę powstrzymać karzącej dłoni Boga w Trójcy Jedynego. Nie będzie więc pokoju, kraj wasz rozgrabią. Na nowo Polska zginie z mapy świata. Zło czyni  ostatnie swoje wysiłki, chcąc rozłączyć Kościół od Państwa......

Napisz to jest Moje Królowej Polski przesłanie a jednocześnie życzenia na 2019r. Wykonać. Polecam Exl. w Episkopacie Polski. Mieliście tyle czasu, a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

Były ostrzeżenia, prośby, błagania, modlitwy, ale wasza krótkowzroczność wyprowadziła  was na manowce. Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.....

Niech Rząd się nie kuma z Żydami bo oni już dawno utracili Boga. Do sejmu nie wpuszczono Rycerzy Chrystusa Króla Polski z wizerunkiem Moim Królowej Ostrobramskiej patronki ostatnich czasów, Miłosiernej Pani, a wasz Prezydent zapalił świecę chanuka.

A Boża maleńka Miłość, która przyszła do swoich, to jest światłość ze światłości - Boga Żywego „Dzieciątka Jezus” nie rozpoznali, której tębry będzie rozjaśniał , to jest ciemności jakie was otaczają. Pokłon Mu oddali Trzej Królowie, a wy? Już dziś przejdzie pochód ulicami miast, jako wielka manifestacja maluczkich świeckich i ufam Moich synów w kapłaństwie wiernych tradycji Kościoła, młodzież i dzieci, by złożyć hołd Królowi Jezusowi Chrystusowi, ufam, że uznacie Go za Króla Polski. Może nie zakłócą tej manifestacji Bożej wiary ludu Mojego.

Bądźcie ostrożni, Módlcie sie wy Polacy - NOWE JERUZALEM . Czy to potraficie docenić - Bożą Miłość? Nowa era pokoju będzie, ale nie wszyscy doczekacie. ... Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.

6I2019 Powtarzam, przygotujcie tron dla Mnie Chrystusa Króla Wszechświata, Króla Polski... Mówię, ucisk kościoła prawdziwego trwa i zejdzie do podziemi, jeśli wy na tron Mój wsadzicie antychrysta samego. Bóg Ojciec dał wam wolną wolę, możecie wybrać. ...

A Moje życzenia na Nowy Rok 2019 dla dzieci Kościoła w Polsce: Ja Chrystus Król Polski, albo zjedzą was robaki, plaga za plagą, brak jedzenia dla ducha i ciała, to znaczy w Eucharystii zamienionej pożywać będziecie robaki, którymi się karmi wąż starodawny od wieków. Taka jest prawda.

Beze mnie nic uczynić nie możecie, wy na urzędach państwowych i kościelnych. ... W imię Ojca Moje Syna człowieczego Króla serc Polaków i Ducha Świętego ożywiciela. Amen. Amen. Amen.


3II2019

Tyle razy mówiłam, o c z y s z c z e n i e  nastąpi przez dzieło „Prześwietlenia sumień” to też jest łaska, ale jak powiedziałam zostanie was bardzo mało, drogie dzieci mojej i twojej ojczyzny, której na imię P O L S K A -  tak droga Mojemu Sercu MATKI NIEPOKALANEJ, płaczącej krwawymi łzami, a wy sobie z tego nic nie robicie, całe niebo w konwulsjach  płacze, widząc waszą pychę, pazerność na mamonę. Prawie wszystkie kraje ościenne są wam wrogie.

Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

----------

Słowa dla Kościoła


26.O6.2012.r. Jerozolima Terra Santa

Obudźcie się ---- naśladujcie JANA PAWŁA II.... Wszystko przyjdzie w swoim czasie, kiedy kościoły  zostaną  zamknięte, zejdą do podziemia by odprawiać Mszę  Świętą.  Trzeba będzie wielkiej odwagi Rycerzy Czasów Ostatecznych, by to wypełnić.  Otrzymacie Aniołów Stróżów do pomocy, obroną wam będzie  święty szkaplerz. Już niektóre kościoły zostały przygotowane, wyznaczone na czas oczyszczenia /jak sama wiesz zostały oznaczone znakami NIEPOKALANEJ  MATKI -chorągwie  niebieskie i biało-żółte papieskie zatknęli aniołowie, szczególnie te miejsca co uświęcił  papież JAN PAWEŁ II.  To wyjaśnia teraz święty Michał  Archanioł - wódz wojska   anielskiego.

21-22X  2018r. Polska to Ostatni bastion wiary , który masoni chcą rozwalić.... W szkołach  modlitwa różańcowa z katechetami, a winna być prowadzona przez kapłanów bo są namaszczeni Duchem Świętym.

3XI018 A TERAZ MÓWIĘ WAM- JAK NIE DOKONACIE TEGO PRAWDZIWEGO PRZYMIERZA ZE MNĄ - WASZYM BOGIEM WG POUCZENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I ZAWIERZENIA PODCZAS INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA WAWELU W KRAKOWIE i całym tego słowa znaczeniu-  insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym EPISKOPATEM I RZĄDEM wg wymagań w święto Chrystusa Króla Wszechświata i nadaniem tytułu „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”..............................................

TO WAS MOŻE TYLKO URATOWAĆ jak również Ojczyznę waszą , której  wolność   „wisi  na  włosku”  jak  to  wy  mówicie. MÓJ GNIEW OJCOWSKI JEST WIELKI.

JEDYNY-  N O W E  J E R U Z A L E M, które na prośbę waszej Królowej z Jasnej Góry i Świętych waszego Kościoła i Błogosławionych, przez wzgląd ofiary najmniejszych Sług Konsekrowanych i Laików- pragnę was ocalić....

 Pouczać należy dzieci w kościołach, że to jest CZAS OS T A T N I, bić na alarm. W  kościołach  N I E U S T A N E  A D O R A C J E !...

 Sobór zwołać w Licheniu. U Matki Bożej Bolesnej stóp, wybierzcie prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi MÓJ LUD. Do tego przygotowywał was WIELKI PAPIEŻ POLAK. To Polsce tłumaczył " DEKALOG", by go zachować, bo Polska wydała wielu godnych świętych i teraz niech poprowadzi KOŚCIÓŁ MÓJ ŚWIETY, APOSTOLSKI, KATOLICKI- WYBRANY NOWY PAPIEŻ.

 Ten dwulicowy Pasterz Rzymu jak się zwie, zrujnował wszystko, tak jak zaplanowały masońskie elity. Pod pozorem pokory, pokazuje inne oblicze w walce ze swoimi podwładnymi. Jest nie obliczalny, sieje terror, wypowiada herezje. Pytam, czy nie ma odważnych synów Moich kardynałów, biskupów w hierarchii, by dać temu koniec? Tak, to ucisk kościoła zwiedzie do podziemia Prawdziwy Mój Kościół, jeżeli w czasie nie zainterweniujecie.  Zebrać mądrych, obalić tą herezję szerzącą sie na wskroś w Moim Kościele w Przybytku Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

 Czas życia prawdziwego Papieża Mojego Umiłowanego Syna BENEDYKTA XVI, dobiega końca. Dzięki Niemu, że dźwigał ten krzyż pontyfikatu jeszcze mam litość, ale to już Moje Ojcowskie ostatnie żądanie. Zróbcie coś, niech WAS DUCH ŚWIĘTY POUCZY - WYRZUCIĆ  HERETYKA, OBALIĆ TEN  SPISEK MAFIJNY NA WATYKANIE. Tak, mógł bym to zrobić sam, Bóg potężny w mocy swojej, ale Ja daję próbę dla Moich Sług w kapłaństwie. Jak z niej wyjdziecie pokaże czas, którego już jest bardzo mało. O c z y s z c z e n i e trwa, Moi Aniołowie oddzielają plewy od ziarna, a WY, pytam -jaki dacie owoc miłości do Boga i bliźniego?

WZYWAM WAS EXL. DO DZIAŁANIA, CZEGO SIĘ BOICIE? Denary też masońskie was nęcą- wyrzućcie je. Banki już wg światowych giełd, którymi rządzą, żydzi, masoni i iluminaci - kombinują krach  na giełdzie. Teraz jeszcze zróbcie użytek - dać dla dzieci chorych, domów starców. Wydajcie je jak najszybciej. JA ich nie chcę nawet na koronę i berło dla MOJEGO SYNA. Żądam uczciwie zarobionych pieniążków, by dokonać tej I N T R O N I Z A C JI.

 Wspomnę też o wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej. Co wam tak ciężko idzie? Materiały już dawno przygotował Mój syn Tadeusz Kiersztyn, Róża –Stowarzyszenie. Czy nikt z  biskupów tego nie polecił? Kraków dobry biskup....

 Niech arcybiskupi, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice, nieustannie proszą BOGA NAJWYŻSZEGO, by powstrzymał JEGO MAJESTATU KARZĄCĄ  DŁOŃ NAD POLSKĄ, a więc czas pokuty, postu, ADORACJI - przede wszystkim NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA   wg ustalonego harmonogramu, mocą Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.

 Wtedy w ciszy serca JA DUCH ŚWIĘTY podam poradę jak zorganizować ten SOBÓR W LICHENIU U STÓP MATKI BOŻEJ BOLESNEJ,  JAK POWOŁAĆ KOMISJĘ MIĘDZYNARODOWĄ, by wezwać godnych kardynałów i biskupów na obrady. JA SAM DUCH ŚWIĘTY III OSOBA BOSKA BĘDĘ DZIAŁAŁ. MODLIĆ SIĘ KORONKĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO TO JEST MNIE, WYŚPIEWAĆ RADOSNE Veni Creator, wzmocnić się darem ofiarnym/ post/. Wtedy zostaną napełnione wasze serca jak w Kanie Galilejskiej. Stągwie wody przemienię w wino i napełnię nowe bukłaki.

Wszystko będzie nowe, NOWE JERUZALEM - P O L S K A.  Tylko trzeba CHCIEĆ.

 TO JEST TA  „ISKRA", KTÓRA  WYJDZIE  Z  P O L S K I, a kłaniać się wam będą  WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ.

 

27XI 2018  REGUŁA : „Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.....

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.

2XII2019-01-09 „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy....

Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami  państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii?....

Święty JPII: NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI. Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie!

Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski. Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie? Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować  "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,  słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU? Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony.

Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp. Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić, czego was uczyłem. Co wyście z tym  moim  duchowym dziedzictwem  zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani....

25XII2018

Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach...

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać.  To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar.  Celibat znieść?...

To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część  się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie.

Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS  WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was    w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST..

2019r.

1-I-2019  Jak powiedziałem wzbudzę Sobie lud z tych kamieni, przestrzegający Dekalog, zachowujący Boże prawa, magisterium kościoła, a nie profanacja wiary, przeinaczanie ewangelii świętej, złe tłumaczenie. Same slogany nie prowadzą do nauczania kościoła katolickiego, apostolskiego.

5I2019  Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie. Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W  świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń  Matki  Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski....

Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach  Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego, to was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich serc w parafiach, dekanatach, diecezjach. Pytam na co czekacie?......

6-I-2019 Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie. Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w Moim Przybytku Bożym.  Tak, atrapa Kościoła. Nie Moi kapłani, arcybiskupi i biskupi sieją zamęt  pośród swoich to jest antychrysta i Moich synów Najwyższego Kapłana to jest Mnie - prześladują. Czas ten wypełnia się, macie podane wiele znaków Naszej miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. Jak to rozpoznać?

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej  tak drogiej Trójcy Świętej.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/  bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my  wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”.....

ŻĄDAM  waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INTRONIZACJI - KRÓL  POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według  św. Jana Pawła II.

Przymierza z Bogiem Trój Jedynym  dokonać, błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny waszego pokolenia Polacy,  dzieci Mojej umiłowanej Matki Jasnogórskiej Hetmanki.

Czy wam nie żal tych łez  krwawych. które daje by wzmocnić wiarę waszą i te CUDA EUCHARYSTYCZNE, które dałem W waszym kraju nic wam  nie mówią?  Przecież to wszystko jest żywe, badacie i na co czekacie!  Co chcecie zrobić? Zaniechać Przenajświętszej Ofiary Mojej, którą złożyłem na krzyżu, by was wykupić z niewoli szatana /grzechu /, a teraz dobrowolnie chcecie  wydać naród  Mojej Ukochanej Matki Waszej Królowej na  potępienie i pastwę szatana.


3II 2019

Złóżcie Mu [biskupi ] ofiarę zadośćuczynienia za nie wykonanie  natchnień Ducha Świętego co do Intronizacji GO NA KRÓLA POLSKI, by nie pasł was rózgą żelazną i byście  wcześniej wrócili  do Jego łask, zanim nastąpi  CHRZEST OGNIA/ jak usłyszałaś podczas adoracji/...

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w  każdy  z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać  MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. ....

Ta INTRONIZACJA MOJEGO SYNA W KAŻDYM SERCU - pytam czy też zostanie zlekceważona przez wasze „ja” /egoizm, pychę itd. ?/

Ja Matka Polskiego Narodu płaczę nieustannie, bo jeśli odrzucicie tą Moją prośbę, to jak powiedział MÓJ SYN, będziecie służyć w niewoli szatanowi i jego poplecznikom, pachołkom, którzy skrywają swoją twarz, serce w powłokach szat liturgicznych na zewnątrz,  a wewnątrz cuchną ich serca.

Nie dajcie się zwieść bo antychryst już jest i szybko pokaże swoje podłe oblicze chcąc naśladować  Mojego Umiłowanego Syna, waszego Króla, a pytam Was, gdzie to wywyższenie   na KRÓLA POLSKI, by  ODNOWIĆ PRZYMIERZE MIŁOŚCI Z BOGIEM OJCEM  WSZECHMOGĄCYM NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA  PAWŁA II, przez Waszą posŁugę EXL. .............

Pytam, co was tak dalej trzyma? Te złe skłonności trzeba oddać w sakramencie pokuty, a nie publicznie kłamać w sprawach wielkiej wagi dotyczącej Polskiego Rządu i jego fałszywego osądu śmierci prezydenta Gdańska /Loże masońskie kościoła to potwierdzają/....

Zadośćuczynienie złożyć za siebie i lud mój, jeszcze czekam. Wróćcie synowie wybrani do Chrystusowego Kościoła, Apostolskiego, chrześcijańskiego, do korzeni wiary, która w tym narodzie dzieci moich jest mi tak droga.

Droga prawdy, która jest życiem w Jezusie Chrystusie obecnym w EUCHARYSTII. Tyle próśb o adorację Mojego Syna, choć  „jedna godzinę” jak w Ogrójcu, a teraz jest czas ciemności dopuszczony przez Ojca Wszechmogącego w kościele, ale by rozjaśnić te ciemności trzeba adoracji, bo to jest Światło na oświecenie pogan/ jak ich dużo w kościele [pogan], gdzie wy arybiskupi, biskupi, kapłani jesteście tylko zarządcami.

Pytam gdzie jest wasza odpowiedzialność  za zagubione owce. Czas postu będzie trwogą i pożogą, jeśli wejdziecie w tą zmowę  łączenia wszystkich religii, rytuałów, a więc mistyfikacji MSZY ŚWIĘTEJ, CO SIĘ ZWIE OHYDĄ SPUSTOSZENIA.

To Bóg Ojciec uderzy ze zdwojoną siłą i wybuchnie III wojna światowa, tak można rzec nie pozostanie tu kamień na kamieniu, pęknięty glob ziemi.

-------------------
Słowa dla świeckich


Zabezpieczenia żywności i sakramentaliów

26.O6.2012.r. Jerozolima Terra Santa

Michał  Archanioł: Napisz, że czas jest krótki. Niech dzieci - mała trzódka MOJEJ OBLUBIENICY PRZYGOTUJE: wodę święconą i egzorcyzmowaną, świece, lampy naftowe, latarki na baterie i baterie, krzyże, żywność,  suszone owoce , ziarna, chleb, zioła, rybę.  To przez błogosławieństwo z wiarą uczynione pomnoży się. Prosić szczególnie świętego PIOTRA, by wam błogosławił, JA DUCH ŚWIĘTY czuwał....

Alicjo Mario Michalino, nałóż ten szkaplerz święty Moją  suknię  i niech wszystkie dzieci Moje noszą suknię Moją  z GRUPY  MODLITEWNO - RÓŻAŃCOWEJ, BO JAK WAS OBRONIĘ, a wy polecajcie to innym. Szczęść Wam Boże.

16.09.2018r. Ufać na każdy dzień, zawierzać rodziny, młodzież i dzieci by wam szatan nie porywał do sekt.

11X2018r.   A teraz razem ze swoim Aniołem Stróżem opisz te wizje, które otrzymałaś w czasie odprawiania 33 Mszy Świętych - liczby życia na ziemi  Mojego Umiłowanego Syna Chrystusa z woli Boga Wszechmogącego i zasługi męki krzyżowej i Moich boleści na oczyszczenie drzewa genealogicznego od strony matki i ojca, żyjących i Miłosierdzie Boże dla przodków i współwinnych w czyśćcu cierpiących, tj. przecięcia konsekwencji grzechów dziedzicznych idących z pokolenia na pokolenie. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

/Na polecenie mojego Anioła Stróża/ Napisz, że nieustannie modlisz się za tą rodzinną miejscowość i dał ci Bóg poznać w wizji zależność i konsekwencje grzechu dziedzicznego. Zobaczyłaś osobę zakutą sztabą żelazną szerokości około 7 centymetrów grubości palca wokół ciała na wysokości piersi, wyciągająca ręce w błagalnym geście / Wcześniejszy obraz tej osoby płci  męskiej przybitej do krzyża Chrystusa -   to  człowiek żyjący/B.M/,  cierpiący jak nasz Pan Jezus Chrystus, należy mu pomóc.

 

3XI2018  Do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce.....

Jeszcze możecie obronić  O J C Z Y Z N Ę  W A S Z Ą - ale trzeba chcieć wystawić  MNIE OBECNEGO Ż Y W E G O   w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, a będę promieniował i zapalał wasze już prawie martwe serca.  Niech adorują Mnie dzieci szkolne, młodzież, dorośli, starcy, babcie; by wybłagać łaski dla swoich parafii, otoczyć się murem warownym modlitwy, by przetrwać czas próby prześladowań Prawdziwego Kościoła i wytrwać w wierze ojców waszych....

27XI 2018 REGUŁA : Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich

sercach”

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.....

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.

2XII2018r. "Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

25XII2018 Bóg Ojciec dopuści ten krwawy bicz oczyszczenia twojego kraju, bo nie  usłuchali pouczeń i próśb uczeni w piśmie, zdradzili Mnie Moi Synowi exl. w biskupstwie i kapłaństwie....

Po oczyszczeniu "Prześwietleniu Sumień " mała liczba w Polsce was zostanie....

Będzie NOWA ERA i wasze ciała też będą uwielbione, przemienię wszystko. NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA, ZABIORĘ WAS MOJE WYBRANE DZIECI. Jak prosić? Mocą Ducha świętego padając na twarz z Aniołem Stróżem Polski - Ave mów:

„Błagam Cię Boże Ojcze Wszechmogący i Twego Syna- Boskiego Dzieciątka, Króla mojego serca i ufam - serc wszystkich Polaków za przyczyną Królowej Polski, Jej Niepokalanego Serca i Przeczystego Serca św. Józefa, o otwarcie wszystkich serc ludzkich, a szczególnie arcybiskupów, biskupów, kapłanów, by Dziecię Jezus na nowo się narodziło w ich sercach czystych i budowało swoje królestwo miłości, pokoju i błogosławieństwa. Amen. Amen. Amen”.

  2019r.

5-I-2019 5-I-2019   Tak działa Mój przeciwnik starodawny wąż, ale Bóg w Trójcy Jedyny dał Mnie Niepokalanej łaskę, że zmiażdżę jego plemię. I tak się stanie.   I wy też dołóżcie starań; modlitwy, pokuty, postu, Adoracji Mojego Syna w każdym kościele, wystawienia  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - DOKONAĆ. Może jeszcze Boga w Trójcy Jedynego przebłagacie. W Jedności siła, miłości, pojednaniu rodzin kapłańskich, zakonnych, małżeńskich. Otwórzcie serca na działanie łaski Ducha Świętego, Jego proście... przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem.

Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U  zostało trochę więcej.  Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze.

Gdy to wydarzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę....

Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask,  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie.

Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować  Polskę całą- Królestwo Maryi,  bo  Mnie na Króla Polski nie mianowali.

6-I-2019 Tak AMM  moja wybranko duszo mistyczna różyczko, to jest ten czas, trzeba będzie przetrwać na modlitwie, udręce w walce wręcz ze złem, którego już doświadczasz, ale jak powiedziałem „oblubienica  winna być podobna do oblubieńca".... Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie......

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii  kościelnej jak i was uczniów  czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum.....

Tak,  ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask  ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie....

Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej  tak drogiej Trójcy Świętej....

3II2019

Post i pokuta - wzywać wstawiennictwa świętych i błogosławionych, by ochronić POLSKI WYBRANY NARÓD- NOWE JERUZALEM i zachować wiarę ojców waszych, bo drugie przyjście Mojego Syna Chrystusa Króla jest bliskie, bardzo bliskie... już jest..............

Prawda ewangeliczna to MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA, TRZEBA NADAĆ MU TEN TYTUŁ KRÓLA POLSKI, a będzie zwycięstwo, bo tylko ON JEST władny zwyciężyć to piętno żmijowe.

JA NIEPOKALANA zmiażdżę jego głowę i wtedy nastąpi ten triumf dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce Świętego Józefa. Proście i niech się tak stanie.... /Katedra w Belgi w Brukseli/

„ROZBIJĘ TE KAMIENNE TABLICE DEKALOGU  wypisane Moją Ręka, które dałem na  górze SYNAJ jako Przymierzy Mojej Miłości.

Zniszczę ten naród, który nie przestrzega jego zasad i nieustannie  je ignoruje, zmieniając sens tłumaczenia wg/ świata. Wzbudzę sobie z tych kamieni potomstwo; kapłanów i lud cały, który z miłością i drżeniem serca będzie tworzył tą NOWĄ ALEANCĘ ..

„Wszyscy Mi mówią, że mnie kochają, ale serc swoich Mnie nie oddają”.

Niech to uczynią teraz dzieci Moje poprzez tą Intronizację indywidualną Mojego Syna na Króla w każdym sercu ludzkim według Reguły jaką sam podał..

-----------------


2III2019 Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny....

Zbyt wielka ignorancja na każdym etapie zarówno świeckich jak i kościelnych można rzec instytucjach, a Mój Kościół winien być Żywy, by Duch Święty działał w pełni.

Jeśli nie usłuchają tych wezwań duchowych, by wynagrodzić te zaniedbania co do Intronizacji Mojej Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski /msze wotywne i wynagradzające/ to zaprawdę powiadam wam i tu nie pozostanie kamień na kamieniu.

Odnowioną Polskę- Nowe Jeruzalem wzbudzę sobie z tych kamieni. Bóg Ojciec tak postanowił i tak to się dokona, a jesteśmy jeden krąg: Bóg Syn i Duch Święty – Trójca Przenajświętsza, by można było zaśpiewać „Otrzyjcie już łzy płaczące” w dniu Zmartwychwstania Pańskiego /Mojego/, ale czy tak będzie? ...

Modlitwa, modlitwa, pokuta, bo wkrótce krzyż na niebie się pojawi, oby nie było za późno. Dzieci Moi synowie w kapłaństwie, obyście wytrwali w tej walce ze złem, który się panoszy w ojczyźnie mojej.

----------