Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
32
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 970

Słowa dla Kościoła

PDFDrukujEmail

Słowa dla Kościoła


1) Nie odrzucać działań ludzi świeckich

26V2012r. Naśmiewacie się z maluczkich i pokornego serca, za czym biegniecie? Widzicie ździebło w oku bliźniego swego, a belki w waszych oczach nie dostrzegacie?

/13I2028/ Dlaczego odrzucacie starania ludu świeckiego? To właśnie na ich zaangażowanie, modlitwę i Wasze biskupi i kapłani godne sprawowanie NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ - MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO -MA JESZCZE WZGLĄD. Tylko trzeba to czynić sercem otwartym na działanie Nie czekajcie już dłużej. Wielka Pokuta też od maluczkich wyszła, a jakie rezultaty dała jak to wy mówicie po ludzku, a duchowe mówię Wam - BRAMY MIŁOSIERDZIA się otwarły”.

27I2018 „Dałem wam łaskę JA BÓG WSZECHMOGĄCY za godnie odmówiony "RÓŻANIEC DO GRANIC" KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zobaczyliście łuki "przymierza tęczy na niebie'' w poszczególnych miejscach waszej polskiej ziemi, a teraz żądam potwierdzenia"PRZYMIERZA Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM PO TRZYKROĆ ŚWIĘTYM. Tak -ten pakt pokoju, oddania synowskiego z miłością żądam, żądam, żądam. I niech się tak stanie, ufam.

2) Najważniejsze zadanie- Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski

30 V 2016 Teraz jest ostatni moment i godzina łaski by te DWA SERCA KRÓLA I KRÓLOWEJ zabiły jednym echem w polskim narodzie i dokonała się Intronizacja Chrystusa Króla na Króla Polski i to będzie właśnie "Triumf Dwóch Najświętszych SERC JEZUSA I MARYI przez przeczyste Serce Świętego JÓZEFA”. TEGO ŻĄDAM, JA KRÓLOWA POLSKI.TO JEST MOJA PROŚBA JAKO MATKI TEGO NARODU I ULTIMATUM JAKO KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ.

12X2017r. Błogosławię was kochane dzieci Moje prosząc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, by was umocnił na ten czas próby, gdy ziemia drżeć będzie, słońce się zaćmi i księżyc nie da blasku. Pozostanie wam tylko Mój Święty Różaniec w ręku i zapalcie też poświęconą święcę, by powitać Mojego Syna Jezusa Chrystusa w powtórnym przyjściu, a wy Polacy obyście zdążyli nałożyć Mu KORONĘ i DAJĄC BERŁO wymówić te słowa: <>. To wtedy i tylko wtedy, Bóg w Trójcy Jedyny zachowa was w całości.


Dnia 13.01.2018r. To zaowocowało / Kraków 19XI 2016r./co prawda nie pełną INTRONIZACJĄ MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA , a TERAZ ŻĄDAM PEŁNEJ INTRONIZACJI Z WIELKIMI HONORAMI, GŁOWAMI PAŃSTWA, ARCYBISKUPAMI, BISKUPAMI, KAPŁANAMI I LUDEM WIERNYM.

Czy zdążycie? Jak nie - to w i e l k i e od s t ę p s t w o w K o ś c i e l e Ś w i ę t y m nastąpi i POLSCE, a tak chciałabym byście to przeżyli w mniejszym bólu i by Was dzieci moje zostało jak najwięcej ? waszych rękach synowie w kapłaństwie i wy na urzędach państwowych w różnych stopniach hierarchii kościelnej i rządowej. Pomyślcie o odpowiedzialności wobec Boga Ojca Wszechmogącego, a czas już jest bardzo krótki, MAŁA CHWILA.

Mobilizujcie się, bo już u drzwi kołacze MÓJ SYN. Czy otworzycie MU swoje serca? Czekam, JA KRÓLOWA POLSKI, by MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS ZWYCIĘŻYŁ W WASZYCH SERCACH /PRZEBIERAŃCE/, W RODZINACH POLSKICH, W POLSCE OJCZYŹNIE WASZEJ, BO ODPOWIEDZIALNOŚĆ wielka ciąży w waszych sercach.

POWIADOMIĆ Z ROZKAZU KRÓLOWEJ POLSKI: PREZYDENTA, PREMIERA, Rząd PIS, PANA KACZYŃSKIEGO, PRYMASA POLSKI, GENERAŁA ZAKONU PAULINÓW, NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE .......

3) Zachować dogmaty wiary

Dnia 13.01.2018r. Przytulam cię do Mojego Niepokalanego Serca, a tak Bolejącego - szczególnie za lekceważenie Nauki Mojego Syna, wszelkie knowania związane ze zmianą to jest " mistyfikacji rzekomych religii, rytuałów"- łączenia w Jedną Przenajświętszą Ofiarę EUCHARYSTYCZNĄ.

Mówię - jeżeli zmienicie choć jedno słowo w konsekracji chleba i wina - wy arcybiskupi , biskupi, kapłani, to BÓG OJCIEC UDERZY Z CAŁĄ SIŁĄ, A MOC I POTĘGA JEGO ŚWIĘTEGO MAJESTATU JEST WSZECHMOCNA - BO; ZACHOWANIE POSŁUSZEŃSTWA WOBEC HEREZJI NIE OBOWIĄZUJE. MACIE CHARYZMATY DUCHA ŚWIĘTEGO, ROZUM I NALEŻY BRONIĆ I DEKALOGU RÓWNIEŻ PRZESTRZEGAĆ.

PYTAM? KOMU SŁUŻYĆ CHCECIE ? BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU CZY antychrysta będziecie popierać, bo powpadaliście w loże masońskie; ale możecie jeszcze odpokutować, wyzwolić się, choćby drogą męczeństwa , co też się dokona, jeżeli Mnie Matki nie posłuchacie. Błagam, polecam trwać na modlitwie, słuchać natchnień Ducha Świętego, Adorować Najświętszy Sakrament, Różaniec Święty. Do tego dodać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wiem co odpowiecie – „wiemy o tym”, ale nie wykonujecie, zbyt leniwi jesteście. Przemyślcie to "BOŻE SŁOWO".

20I 2018 MIŁOSIERDZIE BOŻE TAK, TO NAJWIĘKSZY ATRYBUT DANY PRZEZ PRZESŁANIE ŚWIĘTEJ FAUSTYNY -ale to nie znaczy, że zwolnieni jesteście z zachowania „M A G I S T E R I U M K O ŚC I O Ł A" Z DOGMATÓW WIARY DEKALOGU. TO WSZYSTKO MACIE W ENCYKLIKACH WIELKIEGO POLAKA PAPIEŻA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. JEMU BĘDĄC WIERNYM W TYM DZIEDZICTWIE NIE ZBŁĄDZICIE I ZACHOWACIE TOŻSAMOŚĆ. TEGO OD WAS ŻĄDAM.

ROZWAŻCIE TO SOBIE W KAPŁAŃSTWIE BISKUPI I WY WSZYSCY , KTÓRZY Z MIŁOŚCIĄ PRAGNIECIE MNIE SŁUŻYĆ to jest B O G U W T R Ó J C Y J E D Y N E M U. Nie szukajcie "bożków'', odrzucie tą mistyfikację rzekomych religii i rytuałów - bo to jest masońska zmiana. Nie ma się czego lękać.

JA CHRYSTUS KRÓL POLSKI, JEŻELI MNIE GODNIE OBIERZECIE Z WSZYSTKIMI HONORAMI, BERŁO I KORONĘ DACIE Z ZAPRZYSIĘŻENIEM DUCHOWNYCH I RZĄDZĄCYCH W POLSCE- TO JA WAS OBRONIĘ.

INACZEJ POPADNIECIE W NIEWOLĘ szatana i całe pokolenia młodych i dzieci MATKI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO W POLSCE WEJDZIE W KONTAKT NIE Z BOGIEM TRÓJJEDYNYM A BESTIĄ. A TAK BĘDZIECIE PONIEWIERANI, WASZE DZIECI I WASZE DUSZE TRAFIĄ DO PIEKŁA.


4)Wołanie o pokutę, adorację Najświętszego Sakramentu- cześć dla niezmiennej Eucharystii

26V2012r. Nie ulec ułudzie , nie wprowadzać zmian w liturgii słowa i konsekracji chleba i wina- to jest bardzo ważne . WY WYBRANI! KTO WAM POZWOLIŁ ZMIENIAĆ TEKST MOWY EUCHARYSTYCZNEJ ?

3 X 2016 r. W waszym kraju tyle znaków cudów eucharystycznych - sama byłaś w tym miejscu pielgrzymując-/Legnica/. Najświętsze Ciało Mojego Syna zbroczone Najdroższą Krwią i co za tym idzie -owszem oprawili, ładnie, wystawili do publicznej adoracji.

Mówią o tym wydarzeniu, ale żadnych zmian nie ma, a Mój Syn winien być przyjmowany na kolanach. Nikt prawie nie klęka, bo nie ma pouczenia ze strony biskupów i kapłanów. Niech zaczną od siebie w tej parafii, dadzą przykład. Tak boleje żałosne, żywe eucharystyczne serce Króla Królów Pana Panów, a cóż dopiero nałożyć na Jego Święte Skronie złotą koronę.

/24.12.2017r./Wołam- opamiętajcie się, padnijcie na twarz w pokucie i łzach. Przepraszajcie Jego Wielmożności Majestat, otwórzcie kościoły, trwajcie na adoracji Mnie Syna Człowieczego w Najświętszym Sakramencie ołtarza razem z wiernymi. Przepraszajcie za wszelkie wyuzdanie, homoseksualizm, pedofilię, zakłamanie. Nie gromadźcie sobie skarbów materialnych, ale duchowych.

Dajcie jałmużnę dla biednych, a tym uratujecie swoje dusze. Nie myślcie, że będąc kapłanem macie prostą drogę do nieba, nieprawda! Odpowiecie trzykrotnie za siebie i za owce, które pogubiliście przez wasze złe przykłady. Wielu z was zginie w męczeństwie, wielu będzie służyć szatanowi. Nie idźcie za nową masońską doktryną szatańską, bo Bóg Ojciec dał wam rozum, macie charyzmaty Ducha Świętego. Rozważajcie wszystko w sercu, proście Moją Mamę o pomoc śpiewając Magnifikat”

5) Naśladujcie JPII-Droga do ocalenia parafian

26.O6.2012.r. Jerozolima Terra Santa

Obudźcie się ---- naśladujcie JANA PAWŁA II.... Wszystko przyjdzie w swoim czasie, kiedy kościoły zostaną zamknięte, zejdą do podziemia by odprawiać Mszę Świętą. Trzeba będzie wielkiej odwagi Rycerzy Czasów Ostatecznych, by to wypełnić. Otrzymacie Aniołów Stróżów do pomocy, obroną wam będzie święty szkaplerz. Już niektóre kościoły zostały przygotowane, wyznaczone na czas oczyszczenia /jak sama wiesz zostały oznaczone znakami NIEPOKALANEJ MATKI -chorągwie niebieskie i biało-żółte papieskie zatknęli aniołowie, szczególnie te miejsca co uświęcił papież JAN PAWEŁ II. To wyjaśnia teraz święty Michał Archanioł - wódz wojska anielskiego.

07.05.2014, godz.19.40 Trzeba Wam się nawrócić , słuchać "Słów Boga Żywego” , trwać na modlitwie w Domach i w Wieczernikach - to mówi Święty Jan Paweł II, Syn Polskiej Ziemi. Wznowić nauczanie w Nabożeństwie Majowym i Czerwcowym , rozważać Encykliki z wiernymi, dzielić się " Słowem Bożym " i miłością braterską. Wzmocnić więź z młodzieżą , którą ja tak umiłowałem. Błagać na kolanach " Zmiłowania Pańskiego", bo przyjście wtórne Pana Jezusa Chrystusa jest bliskie-

/24II2017/ Do kapłanów: „W pokorze serca, modlitwą uniżenia błagajcie leżąc krzyżem, a Bóg Ojciec wam przebaczy. We łzach proście w skrusze serca, za nim nastąpi Mały Sąd Ducha Świętego - możecie wybłagać ocalenie dla parafian i siebie.


6)Potrzeba modlitwy o zatwierdzenie przez Kościół dogmatu: Maryja Wszechpośredniczka Łask.

Jak zostanie zatwierdzony ten dogmat WSZECHPOŚREDNICZKI ŁASK WSPOMOŻYCIELKI, to szatan pierzchnie, aniołowie ze Świętym Michałem księciem wojska niebieskiego zwiążą go mocą Różańca Świętego, wrzucą do czeluści piekielnych.

Więc o to wyniesienie należy się modlić, by ten dogmat wiary został uznany przez " Magisterium Kościoła " o czym napisał też śp. S. B. Anatol Kaszczuk, zakładający LEGIONY MARYJNE W POLSCE i zapoczątkował JERYCHA RÓŻAŃCOWE wsparte przekazami śp. Barbary Kloss /wg / książki "Myśli Różańcowe "/, na wzór których i ty dziecko uczyłaś się modlić kontemplować sercem i uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.
Niech abp Wacław Depo poleca tą sprawę. Opracuje i poda w ruch wg wymaganych kryteriów. I niech si tak stanie. Amen. Amen. Amen”. /17II2018/

7)„Akt oddania się Niepokalanej”/św. Maksymilian Kolbego/ do odmawiania przez kapłanów i członków grup modlitewnych.

/17II2018/„I NIECH WSZYSCY SŁUDZY W KAPŁAŃSTWIE I MOJE UKOCHANE DZIECI Z GRUP MODLITEWNYCH ten „Akt” odmawiają, a będzie ich MOJA I WASZA MATKA za rękę prowadziła, bo czas jest bardzo trudny. Ucisk Kościoła Świętego w Polsce może być zmniejszony, ale świat wpada w pułapkę unicestwienia rodzaju ludzkiego. MASONI CHCĄ ZNISZCZYĆ KOŚCIÓŁ ŚWIĘTY W PEŁNI, BIORĄC WZORY OD PROTESTANTÓW, ANGLIKANÓW, KALWINISTÓW, itd.... wprowadzić kobiety jako kapłanki, odrzucić celibat, w pełni modernizm, spowiedź ogólna i wiele innych sprzeczności nie godnych, a przede wszystkim zmiany reguły konsekracji chleba i wina”.

8)Koronka do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła

20I 2018r. Pamiętaj! Koronkę do 9-ciu Chórów Św. Michała Archanioła tak jak dziś odmawiaj codziennie, bo jesteś MU szczególnie zawierzona. Jest to pouczenie dla wszystkich na te ostatnie czasy prześladowań.Trzeba mieć dobry kontakt ze swoim Aniołem Stróżem. Słuchać i być uważnym na jego słowo, a to tylko otrzymacie przez modlitwę.

9)Powtarzać „Różaniec do granic”/ również w maju/

/2III 2019r. Jezus Chrystus Król Polski jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża? Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego....Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba. ...

10)Apel Jezusa do kapłanów o msze dziękczynne i wotywne

20I20/18/ „Dajcie wyraz swojej miłości kapłani, odprawiając co tydzień Mszę Świętą to jest Przenajświętszą Ofiarę Eucharystyczną przebłagalną w piątek, każdy piątek”.

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w każdy z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO.

Post i pokuta - wzywać wstawiennictwa świętych i błogosławionych, by ochronić POLSKI WYBRANY NARÓD- NOWE JERUZALEM i zachować wiarę ojców waszych, bo drugie przyjście Mojego Syna Chrystusa Króla jest bliskie, bardzo bliskie... już jest..............

11)Nadejście „Ostrzeżenia”

5I 2019 Jeśli wy wszyscy padniecie na kolana, jak było podane adorując Mojego Syna Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza ukrytego w białej Hostii, to jeszcze uprosicie u Boga Wszechmogącego, by was po O S T R Z E Ż E N I U zostało trochę więcej. Nie będę podawać w jakich procentach, bo jeden zostanie zabrany a drugi umrze. Gdy to w y d a rzenie nastąpi nie śpijcie, wzbudźcie swoje sumienia, zawierzcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, kto może niech opuści Warszawę.

Dnia 13.01.2018r. Już jest "Mały Sąd Ducha Świętego" - tzw. Ostrzeżenie u progu. Już BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY nie będzie dłużej czekał. JEGO SPRRAWIEDLIWA RĘKA OPADNIE, JUŻ JEJ NIE POSTRZYMAM. CZY ŁZY MATKI WAS NIE WZRUSZAJĄ?


12)Wybuch wojny- nadejście antychrysta

10.02.2018r. Ponieważ już wkrótce wkroczy antychryst i będzie kombinował swoje rządy za zezwoleniem sług kościoła, którzy złożą tą fałszywą przysięgę lojalności człowiekowi zatracenia, który przygotował drogę do z g u b y - OFIARY PRZENAJŚWIĘTSZEJ EUCHARYSTYCZNEJ - co jest wielkim odstępstwem w Kościele Matki Kościoła Świętego.

A WAS  arcybiskupi, biskupi i kapłani ze względu na prośbę Waszej Królowej Polski pragnę pouczyć, choć nie wszyscy posłuchają tego pouczenia danego przez w/w narzędzia Bożego - Alicji Marii Michaliny i innych Bożych przekaźników, których macie pośród siebie konsekrowanych, bo nie chcecie zrzucić tych kajdan pychy, egoizmu, materializmu, nie moralnego prowadzenia się.

+2.II. 2019r. Pytam gdzie jest wasza odpowiedzialność za zagubione owce. Czas postu będzie trwogą i pożogą, jeśli wejdziecie w tą zmowę łączenia wszystkich religii, rytuałów, a więc mistyfikacji MSZY ŚWIĘTEJ, CO SIĘ ZWIE OHYDĄ SPUSTOSZENIA. To Bóg Ojciec uderzy ze zdwojoną siłą i wybuchnie III wojna światowa, tak można rzec nie pozostanie tu kamień na kamieniu, pęknięty glob ziemi....

Nie dajcie się zwieść bo antychryst już jest i szybko pokaże swoje podłe oblicze chcąc naśladować Mojego Umiłowanego Syna, waszego Króla, a pytam Was, gdzie to wywyższenie na KRÓLA POLSKI, by ODNOWIĆ PRZYMIERZE MIŁOŚCI Z BOGIEM OJCEM  WSZECHMOGĄCYM NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, przez Waszą posługę EXL. .............


13)Ostatnia deska indywidualnego  ratunku- Intronizacja Chrystusa Króla w sercu człowieka.


27XI 2018 REGUŁA brzmi: Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”.

Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu.

Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA
winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli.
Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH ,
to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi /
Orędzia - Alicja M.M./ cz. IV-27XI2018r./

ANIOŁ STRÓŻ-dopowiedzenie. Można i trzeba w trudnych sytuacjach rodzinnych, szczególnie uzależnionych od wszelkiego rodzaju używek - modlić się tą modlitwą, podaną o przecięcie grzechów dziedzicznych – Podać”.

2XII2018 Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie:

„Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach”

wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy.

To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej”. /Maryja/ „Pytam?

Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii? Też proszę dokonajcie tego zawierzenia przymierza z BOGIEM WSZECHPOTĘŻNYM – ALEANCA”.

2III2019 Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski.

========

21-22X 2018r. Polska to Ostatni bastion wiary , który masoni chcą rozwalić....

W szkołach modlitwa różańcowa z katechetami, a winna być prowadzona przez kapłanów bo są namaszczeni Duchem Świętym.

3XI018 A TERAZ MÓWIĘ WAM- JAK NIE DOKONACIE TEGO PRAWDZIWEGO PRZYMIERZA ZE MNĄ - WASZYM BOGIEM WG POUCZENIA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II I ZAWIERZENIA PODCZAS INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA WAWELU W KRAKOWIE i całym tego słowa znaczeniu- insygniami, koroną i berłem, z całym oczyszczonym EPISKOPATEM I RZĄDEM wg wymagań w święto Chrystusa Króla Wszechświata i nadaniem tytułu „CHRYSTUS KRÓL POLSKI”..............

TO WAS MOŻE TYLKO URATOWAĆ jak również Ojczyznę waszą , której wolność „wisi na włosku” jak to wy mówicie. MÓJ GNIEW OJCOWSKI JEST WIELKI.

JEDYNY- N O W E J E R U Z A L E M, które na prośbę waszej Królowej z Jasnej Góry i Świętych waszego Kościoła i Błogosławionych, przez wzgląd ofiary najmniejszych Sług Konsekrowanych i Laików- pragnę was ocalić....

Pouczać należy dzieci w kościołach, że to jest CZAS OS T A T N I, bić na alarm. W kościołach N I E U S T A N E A D O R A C J E !...

Sobór zwołać w Licheniu. U Matki Bożej Bolesnej stóp, wybierzcie prawdziwego Bożego sprawiedliwego Papieża, który poprowadzi MÓJ LUD. Do tego przygotowywał was WIELKI PAPIEŻ POLAK. To Polsce tłumaczył " DEKALOG", by go zachować, bo Polska wydała wielu godnych świętych i teraz niech poprowadzi KOŚCIÓŁ MÓJ ŚWIETY, APOSTOLSKI, KATOLICKI- WYBRANY NOWY PAPIEŻ.

Ten dwulicowy Pasterz Rzymu jak się zwie, zrujnował wszystko, tak jak zaplanowały masońskie elity. Pod pozorem pokory, pokazuje inne oblicze w walce ze swoimi podwładnymi. Jest nie obliczalny, sieje terror, wypowiada herezje. Pytam, czy nie ma odważnych synów Moich kardynałów, biskupów w hierarchii, by dać temu koniec? Tak, to ucisk kościoła zwiedzie do podziemia Prawdziwy Mój Kościół, jeżeli w czasie nie zainterweniujecie. Zebrać mądrych, obalić tą herezję szerzącą sie na wskroś w Moim Kościele w Przybytku Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Czas życia prawdziwego Papieża Mojego Umiłowanego Syna BENEDYKTA XVI, dobiega końca. Dzięki Niemu, że dźwigał ten krzyż pontyfikatu jeszcze mam litość, ale to już Moje Ojcowskie ostatnie żądanie. Zróbcie coś, niech WAS DUCH ŚWIĘTY POUCZY - WYRZUCIĆ HERETYKA, OBALIĆ TEN SPISEK MAFIJNY NA WATYKANIE. Tak, mógł bym to zrobić sam, Bóg potężny w mocy swojej, ale Ja daję próbę dla Moich Sług w kapłaństwie. Jak z niej wyjdziecie pokaże czas, którego już jest bardzo mało. O c z y s z c z e n i e trwa, Moi Aniołowie oddzielają plewy od ziarna, a WY, pytam -jaki dacie owoc miłości do Boga i bliźniego?

WZYWAM WAS EXL. DO DZIAŁANIA, CZEGO SIĘ BOICIE? Denary też masońskie was nęcą- wyrzućcie je. Banki już wg światowych giełd, którymi rządzą, żydzi, masoni i iluminaci - kombinują krach na giełdzie. Teraz jeszcze zróbcie użytek - dać dla dzieci chorych, domów starców. Wydajcie je jak najszybciej. JA ich nie chcę nawet na koronę i berło dla MOJEGO SYNA. Żądam uczciwie zarobionych pieniążków, by dokonać tej I N T R O N I Z A C JI.

Wspomnę też o wyniesieniu na ołtarze Sługi Bożej Rozalii Celakównej. Co wam tak ciężko idzie? Materiały już dawno przygotował Mój syn Tadeusz Kiersztyn, Róża –Stowarzyszenie. Czy nikt z biskupów tego nie polecił? Kraków dobry biskup....

Niech arcybiskupi, biskupi, kapłani, zakonnicy, zakonnice, nieustannie proszą BOGA NAJWYŻSZEGO, by powstrzymał JEGO MAJESTATU KARZĄCĄ DŁOŃ NAD POLSKĄ, a więc czas pokuty, postu, ADORACJI - przede wszystkim NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OŁTARZA wg ustalonego harmonogramu, mocą Różańca Świętego, Hymnami Uwielbienia.

Wtedy w ciszy serca JA DUCH ŚWIĘTY podam poradę jak zorganizować ten SOBÓR W LICHENIU U STÓP MATKI BOŻEJ BOLESNEJ, JAK POWOŁAĆ KOMISJĘ MIĘDZYNARODOWĄ, by wezwać godnych kardynałów i biskupów na obrady. JA SAM DUCH ŚWIĘTY III OSOBA BOSKA BĘDĘ DZIAŁAŁ. MODLIĆ SIĘ KORONKĄ DO DUCHA ŚWIĘTEGO TO JEST MNIE, WYŚPIEWAĆ RADOSNE Veni Creator, wzmocnić się darem ofiarnym/ post/. Wtedy zostaną napełnione wasze serca jak w Kanie Galilejskiej. Stągwie wody przemienię w wino i napełnię nowe bukłaki.

Wszystko będzie nowe, NOWE JERUZALEM - P O L S K A. Tylko trzeba CHCIEĆ.

TO JEST TA „ISKRA", KTÓRA WYJDZIE Z P O L S K I, a kłaniać się wam będą WSZYSTKIE NARODY, KTÓRE SIĘ OSTANĄ.

27XI 2018 REGUŁA : „Budowanie Królestwa Bożego w ludzkich sercach”

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. TO TRZEBA PRZYGOTOWAĆ.....

JEŚLI TEGO NIE ZROBIĄ BISKUPI, KAPŁANI W SWOICH DIECEZJACH, PARAFIACH , to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Maryi.

2XII2019-01-09 „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy....

Czy wśród tylu biskupów w Polsce są jeszcze prawdziwi Moi synowie, którzy z miłością przeprowadzą tą Intronizację w swoich diecezjach w łączności z autorytetami państwowymi, wyznaczając choćby jeden kościół, katedrę, wzywając przedstawicieli poszczególnych instancji, proboszczów swoich parafii?....

Święty JPII: NOWE JERUZALEM - POLSKA - TO CHCECIE ZAPRZEPAŚCIĆ? JAKI DUCH WAMI KIERUJE, ZASTANÓWCIE SIĘ, MIELIŚCIE TYLE CZASU NA PRZYGOTOWANIE TEJ INTRONIZACJI CHRYSTUSA KRÓLA NA KRÓLA POLSKI. Pytam was po imieniu, komu służyć chcecie? Co was tak trzyma na uwięzi, otwórzcie serca - sprawa najwyższej wagi, a wy głowy wkładacie w popiół. Odwagi synowie!

Według hierarchii będę was wywoływał synowie Polski. Zrzucie te obręcze, które was trzymają, w jedności siła. Odwagi mówię, choć by trzeba było oddać życie za wiarę w Chrystusa Króla Polski, to to jest dla was zaszczyt. Ja trwałem do końca. Nie wszystkie Moje tortury znacie, ale z pomocą MATKI KRÓLOWEJ JASNOGÓRSKIEJ WYTRWAŁEM, a teraz „barka piotrowa” już zacumowała u brzegu.

To jest koniec, Apokalipsa w pełni, na co czekacie? Dajcie wyraz waszej wiary w obronie krzyża walczyć, ojczyzny - zachować "magisterium Kościoła”, „Dekalog” a nie używać sloganów,słów zastępczych, które prowadzą na manowce, a gdzie wasza wiara - przysięga, którą składaliście BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU? Nie możecie dwom panom służyć. Dość już tej dyskryminacji, Kościół ratować, dał BÓG STWORZYCIEL SZANSĘ. Tak, trzeba ten Sobór w Licheniu zwołać u stóp Bolejącej Matki, wyjść na prostą dopóki jeszcze czas łaski dany, przez maluczkich wyproszony.

Barka Piotrowa obrała zły kierunek; modernizm, humanizm, homo seks itp. Biskup Rzymu zdradził, POBŁĄDZIŁ wspomagany przez masonów odwiecznych wrogów Kościoła świętego w Polsce i na świecie. Bóg w Trójcy Jedyny dopuścił tą próbę dla was, ale przecież macie dary Ducha Świętego. Herezji popierać nie wolno, posłuszeństwo dla zmiany doktryny Przeistoczenia Ciała i Krwi Pańskiej nie dopuścić, czego was uczyłem. Co wyście z tym moim duchowym dziedzictwem zrobili? Czekam na poprawę was kardynałowie, biskupi, kapłani....

25XII2018

Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach...

Pobłądzili moi synowie w hierarchii kościoła, nauka ewangeliczna straciła wartość, nie jest podawana zgodnie z ewangelią a przeinaczana. Za to odpowiecie przed Bogiem Wszechpotężnym. Dekalog chcecie zmieniać, Mszę Świętą modernizować, Przeistoczenia Krwi Najdroższej Mojego Syna zaniechać. To nie jest Boże prawo. Nie będę wymieniać więcej waszych przywar. Celibat znieść?...

To jest początek końca tej anarchii , która potrwa jak Pismo Święte mówi - 3,5 roku. Część się wypełnia, ucisk kościoła trwa. Jak tylko zniosą EUCHARYSTIĘ to będzie dla was widzialny znak działania fałszywego proroka, / Franek / który przekaże władzę bestii, a ta będzie triumfować, ale wszystko spali na panewce jak to wy mówicie.

Bo MATKA NIEPOKALANA JUŻ PRZYGOTOWAŁA SWOJĄ ARMIĘ, TO JEST WAS WYBRANE DZIECI, a wasza modlitwa, cierpienie umocniona wiara da wielkie owoce i uratuje wiele JEJ dzieci, które nie są przygotowane. Ukryje was w Swoim Niepokalanym Sercu w tej Arce Przymierza Miłości. UFAJCIE CZAS JUŻ JEST..2019r.

1-I-2019 Jak powiedziałem wzbudzę Sobie lud z tych kamieni, przestrzegający Dekalog, zachowujący Boże prawa, magisterium kościoła, a nie profanacja wiary, przeinaczanie ewangelii świętej, złe tłumaczenie. Same slogany nie prowadzą do nauczania kościoła katolickiego, apostolskiego.

5I2019 Jeśli teraz wy Exl. nie dokonacie tej godnej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Króla Polski - to daremna jest wasz fikcyjna wiara, bo przejdziecie na wiarę w antychrysta. Całe pokolenia Polaków moich dzieci będą wychowywać w islamie. Będziecie torpedowani, wyśmiewani, lekceważeni, wasze kobiety uczynią muzułmankami; rzeczą, którą się bierze by wykorzystać i wyrzucić lub dać innym do zabawy: seks, pedofilia, lejsbijki. Cała manifestacja zła zostanie zakorzeniona. W świecie już jest, a u was będzie, gdy nie wysłuchacie próśb i poleceń, pouczeń Matki Najświętszej Niepokalanej Królowej Polski....

Tylko tak jak było powiedziane w tych przekazach AMM i innych przekaźnikach Bożej Miłości – Chrystus Król Polski- tytuł nadać dla Mojego Syna Króla Wszechmogącego, to was uchroni, w całości stając w prawdzie, Intronizować Go w każdym ludzkim sercu i dać Mu KORONĘ CHWAŁY, bo tego pragnie, chce korony z żywych waszych ludzkich serc w parafiach, dekanatach, diecezjach. Pytam na co czekacie?......

6-I-2019 Wielkie zakusy złego ducha, który czyni spustoszenie. Ohyda Spustoszenia na Watykanie już jest i będzie potajemnie rozpowszechniana w Moim Przybytku Bożym. Tak, atrapa Kościoła. Nie Moi kapłani, arcybiskupi i biskupi sieją zamęt pośród swoich to jest antychrysta i Moich synów Najwyższego Kapłana to jest Mnie - prześladują. Czas ten wypełnia się, macie podane wiele znaków Naszej miłości Ojca Syna i Ducha Świętego. Jak to rozpoznać?

To jest czas oczyszczenia, przesianie przez sito zarówno hierarchii kościelnej jak i was uczniów czasu Apokalipsy, Nowej Ery wybraństwa Polaków jako Nowe Jeruzalem- Nowa Ziemia i Nowe Niebo. To się już dokonuje. Jest to walka duchowa -apogeum. Moje przyjście powtórne jest bliskie. Tak jak było za Noego, zostanie garstka wybranych dzieci Maryi Matki Kościoła Świętego w Polsce-Ojczyźnie twojej tak drogiej Trójcy Świętej.

Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz /jak Trzej Królowie/ bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania wiary”.....

ŻĄDAM waszego przyznania się do winy, a wybaczę ale to musi być teraz, a nie odkładać tej MOJEJ GODNEJ INTRONIZACJI - KRÓL POLSKI- ten tytuł musi być dany – ZAWIERZENIE według św. Jana Pawła II.

Przymierza z Bogiem Trój Jedynym dokonać, błagać, przepraszać, a da Bóg Wszechpotężny waszego pokolenia Polacy, dzieci Mojej umiłowanej Matki Jasnogórskiej Hetmanki.

Czy wam nie żal tych łez krwawych. które daje by wzmocnić wiarę waszą i te CUDA EUCHARYSTYCZNE, które dałem W waszym kraju nic wam nie mówią? Przecież to wszystko jest żywe, badacie i na co czekacie! Co chcecie zrobić? Zaniechać Przenajświętszej Ofiary Mojej, którą złożyłem na krzyżu, by was wykupić z niewoli szatana /grzechu /, a teraz dobrowolnie chcecie wydać naród Mojej Ukochanej Matki Waszej Królowej na potępienie i pastwę szatana.


3II 2019

Złóżcie Mu [biskupi ] ofiarę zadośćuczynienia za nie wykonanie natchnień Ducha Świętego co do Intronizacji GO NA KRÓLA POLSKI, by nie pasł was rózgą żelazną i byście wcześniej wrócili do Jego łask, zanim nastąpi CHRZEST OGNIA/ jak usłyszałaś podczas adoracji/...

Niech każdy arcybiskup i wy biskupi w swoich diecezjach dacie zadośćuczynienie z miłością przez odprawienie trzech Mszy Świętych wotywnych w każdy z piątków Wielkiego Postu, by przebłagać MAJESTAT BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. ....

Ta INTRONIZACJA MOJEGO SYNA W KAŻDYM SERCU - pytam czy też zostanie zlekceważona przez wasze „ja” /egoizm, pychę itd. ?/

Ja Matka Polskiego Narodu płaczę nieustannie, bo jeśli odrzucicie tą Moją prośbę, to jak powiedział MÓJ SYN, będziecie służyć w niewoli szatanowi i jego poplecznikom, pachołkom, którzy skrywają swoją twarz, serce w powłokach szat liturgicznych na zewnątrz, a wewnątrz cuchną ich serca.

Nie dajcie się zwieść bo antychryst już jest i szybko pokaże swoje podłe oblicze chcąc naśladować Mojego Umiłowanego Syna, waszego Króla, a pytam Was, gdzie to wywyższenie na KRÓLA POLSKI, by ODNOWIĆ PRZYMIERZE MIŁOŚCI Z BOGIEM OJCEM WSZECHMOGĄCYM NA WZÓR ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, przez Waszą posŁugę EXL. .............

Pytam, co was tak dalej trzyma? Te złe skłonności trzeba oddać w sakramencie pokuty, a nie publicznie kłamać w sprawach wielkiej wagi dotyczącej Polskiego Rządu i jego fałszywego osądu śmierci prezydenta Gdańska /Loże masońskie kościoła to potwierdzają/....

Zadośćuczynienie złożyć za siebie i lud mój, jeszcze czekam. Wróćcie synowie wybrani do Chrystusowego Kościoła, Apostolskiego, chrześcijańskiego, do korzeni wiary, która w tym narodzie dzieci moich jest mi tak droga.

Droga prawdy, która jest życiem w Jezusie Chrystusie obecnym w EUCHARYSTII. Tyle próśb o adorację Mojego Syna, choć „jedna godzinę” jak w Ogrójcu, a teraz jest czas ciemności dopuszczony przez Ojca Wszechmogącego w kościele, ale by rozjaśnić te ciemności trzeba adoracji, bo to jest Światło na oświecenie pogan/ jak ich dużo w kościele [pogan], gdzie wy arybiskupi, biskupi, kapłani jesteście tylko zarządcami.

Pytam gdzie jest wasza odpowiedzialność za zagubione owce. Czas postu będzie trwogą i pożogą, jeśli wejdziecie w tą zmowę wszystkich religii, rytuałów, a więc mistyfikacji MSZY ŚWIĘTEJ, CO SIĘ ZWIE OHYDĄ SPUSTOSZENIA.

To Bóg Ojciec uderzy ze zdwojoną siłą i wybuchnie III wojna światowa, tak można rzec nie pozostanie tu kamień na kamieniu, pęknięty glob ziemi!!!

-------------------

2III2019

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny.

Tu potrzebna jest mądrość Syracha, bo w poniżeniu będzie Polska Ojczyzna twoja i wasze krnąbrne serca Ekscelencje w Episkopacie. Wtedy zobaczycie, że jedynym waszym przyjacielem "Jestem który Jestem", Bóg z Boga, światłość ze światłości. A teraz brakuje wam tego światła, które płynie od Boga samego, brak Adoracji Najświętszego Sakramentu, brak miłości do Boga Wszechmogącego do ludu Mego, ale to jest czas próby. Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Zbyt wielka ignorancja na każdym etapie zarówno świeckich jak i kościelnych można rzec instytucjach, a Mój Kościół winien być Żywy, by Duch Święty działał w pełni.

Jeśli nie usłuchają tych wezwań duchowych, by wynagrodzić te zaniedbania co do Intronizacji Mojej Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski /msze wotywne i wynagradzające/ to zaprawdę powiadam wam i tu nie pozostanie kamień na kamieniu.

Odnowioną Polskę- Nowe Jeruzalem wzbudzę sobie z tych kamieni. Bóg Ojciec tak postanowił i tak to się dokona, a jesteśmy jeden krąg: Bóg Syn i Duch Święty – Trójca Przenajświętsza, by można było zaśpiewać „Otrzyjcie już łzy płaczące” w dniu Zmartwychwstania Pańskiego /Mojego/, ale czy tak będzie? .......

Czy Ofiara Eucharystyczna będzie sprawowana wg reguły Ostatniej Wieczerzy jaką pożywałem z Apostołami i wy Apostołowie Miłości tych Nowych Czasów- Nowej Ery, będziecie spożywać w godności? Wielka próba nadchodzi dla was wszystkich dzieci Maryi Matki Odkupiciela....

Pytam, co zrobiliście z charyzmatami otrzymanymi podczas święceń kapłańskich? Trzeba to pielęgnować i rozeznać, modlić się przede wszystkim w tej intencji. A co będzie gdy przyjdzie czas męczeństwa, by oddać życie za wiarę? A jaka jest wasza modlitwa? Adoracji brak. Jaka odpowiedzialność za dusze, które wam w parafiach powierzył Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus Król waszych serc, Król Wszechświata, Polski. Ale czy naprawdę jest waszym KRÓLEM? Co macie w swoich sercach? Żądło „mieć”? Jakiego węża „wyhodowaliście”? Trzeba to wyrzucić ze swoich serc, otworzyć serce na działanie łaski Mojej, bym wypełnił mocą Mojej Miłości.

To jarzmo „nie”- Bogu Żywemu oddać w sakramencie pokuty. Nie bądźcie sobie sami bogami, tj. bożek mamony, bestii, którą niedługo będziecie adorować zamiast Jezusa Chrystusa obecnego, Żywego w Eucharystii, a tak się obchodzicie z Nim jak by Go /Jezusa/ nie było. Zróbcie postanowienie poprawy. Kim i czym jesteście bez tchnienia Mojego, tj. Ducha Świętego Ożywiciela, który mówi przez proroków tych najmniejszych”? ....

Tak to jest czas trudny dla mojego Narodu, a szczególnie kapłanów Episkopatu Polski. To rozliczenie z włodarstwa- stając w prawdzie i duchu przed Majestatem Trójjedynego Boga. I niech to wezwanie Moje przywróci wam myślenie Boże, odnowi wasze serca. Zróbcie to co łaska Boża daje.

Przez waszą jeszcze posługę można wyprosić wiele, wręcz uratować Naród Polski i samych siebie. Rozważcie to w ciszy serca przed Najświętszym Sakramentem- obecnym Chrystusie, gdzie i Ja w czasie swojej pracy na ziemi kontemplowałem Jego mądrość, wielkość potęgi - niewyobrażalną dla was tu na ziemi. Pisałem encykliki. Z tego macie brać wzór, a nie szukać nowych wrażeń zmiany interpretacji Mszy Świętej, reguły, którą SAM PAN JEZUS PODAŁ. Co wam w głowach tak pokręciło? Jest to czas próby, ale zasłona jest cienka, można to zobaczyć oczami duszy, ale serca winne być otwarte.

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

Wziąć się w garść. Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM. Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie, Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny. Jest tylko jeden:

Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski.

Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża? Bronić granic mocą różańca świętego [również] w miesiącu maju - błagać Królową Polskiego Narodu Polskiego, by jeszcze znalazła furtkę, by przebłagać Majestat Boga w Trójcyjedynego. Nie odrzucać inicjatywy świeckich. Ten Akt wiary [„Różaniec do granic”] dzieci Maryi Królowej Różańca Świętego nie odrzucać, to powtarzać trzeba.

O, nieposłuszni synowie w szkarłatach! Maluczkich uciskacie! Na kolanach we łzach prosić, wzywać całe niebo. Bo już aniołowie z mieczami stoją gotowi do boju z rozkazu Boga Wszechmogącego. Ziemię polską i lud chce Bóg obronić, a wam co tak trudno zmobilizować się do walki duchowej, by zawrzeć pokój tą aleanca - przymierze z Ojcem Przedwiecznym, by Polska się ostała, jej dzieci.

---------------

25.III. 2019.

Nierząd przewyższył dobre uczynki, waga bilansuje jeszcze, którą św. Michał trzyma w ręku po ludzko mówiąc. Tylko wielka skrucha arcybiskupów, biskupów, kapłanów i ludu mojego może przejednać łaskawość Ojca Mojego Wszechmogącego.... ŻĄDAM TEGO WYWYŻSZENIA MOJEGO SYNA NA KRÓLA POLSKI. Tak, leży to w gestii książąt Kościoła w Polsce, dlatego też wysyłajcie petycje, prośby do Episkopatu Polski!

=====

1-IV 2019 Są też osoby, które w czasie ucisku kościoła zdradzą - islam wkroczy i tu...... Kapłanów bronić, bo czas prześladowań już jest, nie dać się omamić zmianą doktryny, zachować formułę, którą sam Pan Jezus wypowiedział konsekrując chleb i wino. Od tego zależy wasze życie – być albo nie być POLSKO. Dlatego ostrzega was niebo całe, Kościół triumfujący, cierpiący i walczący poucza tu na ziemi, by obchodząc duchowo granice Polski, Episkopat Polski, kurie diecezji, kościoły, gmachy urzędów, sejm, obiekty Unii Europejskiej-mocą Różańca Świętego walczyć z tym duchem mowy nienawiści, wprowadzania dżender, KART LGBT, ABORCJI nienarodzonych dzieci.

7IV2019 Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta „Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.

Pozdrawiam wszystkich gromadzących się na modlitwie Jerycha, to jest wielka łaska i moc Boża płynąca z tego nabożeństwa. Bóg zapłać za kapłanów, którzy otworzyli swoje serca i drzwi kościołów na tą wielką dziejową "manifestację świętych obcowania".....Niech kapłani modlą się nieustannie mocą egzorcyzmów.

--------

22IV2019

Polecenie Alicjo Marjo Michalino trzeba przyjąć, potwierdzenie - Księga Rodzaju rozdział 8, werset 3. Zapisz: "Wody ustępowały z ziemi powoli, lecz nieustannie i po upływie stu pięćdziesięciu dni się obniżyły".....

Nie lękajcie się dzieci Boże, nad wami jest parasol ochronny, bo jest Moje błogosławieństwo wybraństwa dla Polski, choć zlekceważyli to uczeni w piśmie J.Xl. Nie zdążyli przeprosić za zaniedbania duchowe co do INTRONIZACJI MOJEGO SYNA, nie posłuchali natchnień Jego, prośby Matki odrzucili, PRZYMIERZA ZE MNA NA WZOR ŚW. JANA PAWŁA NIE DOKONALI....

Ja też moja mała oblubienico daję wam pouczenia godne chwały, co należy czynić by Królestwo Moje przez tą REGUŁĘ INTRONIZACYJNĄ, którą podałem rozszerzać wielokroć wszerz i wzdłuż. Budować trzeba nieustannie w waszych sercach jak było powiedziane; wyprosiła Moja Mama - Wasza Hetmanka - Narodu Polskiego Królowa....

Proszę i błagam nieustannie Ja wasza Hetmanka Królowa Polski bez Króla Polski. Co was synowie w szkarłatach tak trzyma-ta niesubordynacja heretycka? Przyjęliście myślenie, nie jesteście zobowiązani tego powielać. Modlić sie trzeba, adorować Mojego Syna, walczyć mocą różańca świętego, który dałam dzieciom na polskiej ziemi w Gietrzwałcie. Dać przykład na nowo Mojego Różańca Świętego „do granic”.

Otrząsnąć się trzeba, bo już świt blisko. Szataństwo w pieleszach wejdzie na piedestał na Watykanie, a prześladować będzie szczególnie was kapłani wierni tradycji sprawowanej Eucharystycznej Ofiary. Wielu z was pójdzie do jego antychrysta niewoli. Wołam opamiętajcie się wy wszyscy stojący na rozdrożach wiary. Pytam czego pragną wasze serca? Jeść i pić do woli, ale nie samym chlebem żyje człowiek, ale Duchem Świętym, który mieszka w was dając pouczenia.

Mogłabym AMM pisać wiele skarg , ale przecież kocham kapłanów i mój lud. Serce Moje boleje, oczy zachodzą łzami, brak Mi tchu na myśl tej nadchodzącej pożogi - odnowienia wiary, ale nie w BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO. Proszę was zachowajcie tradycję, wiarę ojców waszych, błagajcie przebaczenia, upadnijcie na twarz z waszym Aniołem stróżem wołając:Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Moich krwawych łez....

--------

30IV2019


1)By nie zdradzić, /w czasach ucisku Kościoła/ trzeba się okryć szatą Królowej Świętego Szkaplerza.

2)Warunki powstrzymania karzącej dłoni Boga Ojca Przedwiecznego i zniszczenia Kościoła od wewnątrz:
-modlitwa przebłagalna,
-adoracja Najświętszego Sakramentu,
-uwielbienie, post i jałmużna,
-ODPRAWIENIE WOTYWNYCH Mszy Świętych wynagradzających, danych z miłością przez kapłanów w każdy piątek

- współpraca /szczególnie/ w dziele zbawienia przez I N T R O N I Z A C J Ę JEZUSA CHRYSTUSA Syna Maryi Królowej na KRÓLA POLSKI ..."da możliwość zmiażdżenia tej szatańskiej przewrotności we wszystkich dziedzinach życia religijnego, świeckiego, państwowego, moralnego. Rozbroi tą od wieków przygotowywaną masońską, heretycką przemianę w Kościele świętym, począwszy od Watykanu, diecezji po najmniejszą polską parafię i na całej ziemi".

3) Słuchać natchnień Ducha Świętego nauczyciela.

====

3V2019r.

Do waszych SERC KAPŁANI kołacze MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS NIEUSTANNIE, by wystawić do publicznej adoracji JEGO ŻYWĄ OBECNOŚĆ W SAKRAMENCIE, jak było podane wcześniej /Słowo Boże/.

Choć na jedną godzinę przed Mszą Świętą, wtedy lud nie będzie chodził w ciemności i da siłę wam słudzy Najwyższego Kapłana Syna Mojego Jezusa Chrystusa.

Tu gdzie mieszkacie na kresach jest wielkie zagrożenie zła. Idzie od wschodu, więc trzeba budować mury warowne mocą różańca świętego, by obronić was kapłani, by nie doszło do męczeńskiej śmierci, jak i lud mój ochroni....

"Nie wchodzić też do domu, gdzie się ucztuje, by zasiąść z nimi do jedzenia i picia."Wolą Świętą "JA JESTEM, KTÓRY JESTEM" postanawiam SKRUSZYĆ WASZE SERCA WY NIEROZSĄDNI ARCYBISKUPI, BISKUPI, KAPŁANI I LUDU MÓJ....

Grzech sodomy i gomory wziął górę, przeważyła wasza nieudolność pasterze w szkarłatach bo pasiecie sami siebie. Wy też kapłani w służbie dla Mojego Syna Najwyższego Kapłana, sami sobie chcecie być Bogami.

Nie czynicie to co Mój Duch podaje przez liczne proroctwa, orędzia dane na te czasy ostateczne. Kij i sandały wysiąść do ręki, trzeba wyjść na pustynie serc waszych, noc ciemna bo ciemności w duszy macie.

13.05.2019r. Jak by się ucieszyła/ Maryja/, gdybyś JEJ WIECZERNIK tak zorganizował, by lud Boży przyjmował EUCHARYSTIĘ na kolanach i na zawsze, tak mało potrzeba; /dwa klęczniki lub na stopniach ołtarza/ . Ufam, że nie odmówisz Prośbie JEJ NIEPOKALANEGO SERCA jako wynagrodzenie za bluźnierstwa, świętokractwa, profanację Jej wizerunków, niszczenie krzyża, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego przez Episkopat Polski co blokuje łaski płynące z nieba.

A za tym idzie odpowiedzialność za zagubione owce, ale przecież ślepy nie będzie prowadził ślepego jak mówi ewangelia, bo obaj wpadną w dół. I są to te dołki masońskie, gdzie mamona bierze górę, bo wybrani kapłani, biskupi są tylko i wyłączni administratorami w Kościele Katolickim. Można zapytać, na czyich są usługach/ Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek?/ Zmowa milczenia jest im miła, a tu trzeba działania, bo czas Apokalipsy wypełnia się szybko i wielu z nich wpadnie zwodząc owce w ogień siarki piekielnej i mogą nie mieć czasu na przygotowanie się osobiste do śmierci.

=======

29V2019r.

Co do wydania tego listu pasterskiego, który dał tylko furtkę do nowego zła, braku zaufania i zgorszenia maluczkich, czy pytaliście Mnie o radę zarówno wy arcybiskupi w Episkopacie Polski? Ale to wasza wola nie Moja Święta Wola w tym jest.

Moja mała oblubienico AMM, dlatego tak trudno było ci otworzyć serce, by spisać te święte Słowa Boże. Przecież nie jest to twoja mowa, ale JA CHRYSTUS NIEPEŁNY KRÓL POLSKI pragnę to słowo podać dla wybranych dzieci MOJEJ MATKI - Apostołów Bożej Miłości Nowej Ery Ducha Świętego. Trwaj w pokoju po 2 godzinach rano i popołudniu /9.00-11.00 oraz 16.00 - 18.00 podczas adoracji całodziennej). Trwaj przy MNIE i powiedziałem trwaj w miłości do MNIE. ''JA W TOBIE, A TY WE MNIE”- ufaj....

Msze Święte zamawiać, pokutę narodową ogłosić wy arcybiskupi, biskupi, kapłani, pielgrzymki do Królowej Korony Polskiej i Litwy; organizować, przebłagania, procesje pokutne i suplikacje w miastach i wsiach.

Tego żądam, to może jeszcze POLSKĘ WYBRANĄ, NOWE JERUZALEM uratować, bo taka jest WOLA ŚWIĘTA BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO. Kocham was, kocham was, ale czy MNIE KRÓLOWI dacie koronę wg wcześniejszych pouczeń na tym portalu internetowym DM Św. JP.II podanych i innych orędziach z woli Bożej danych, przez BOGORODZICĘ DZIEWICĘ WYPROSZONYCH?

8-9VI.2019r. Zesłanie Ducha Świętego

Jeszcze wasza modlitwa wstawiennicza za swoich kapłanów oraz najbliższych zmniejsza gniew Ojca Przedwiecznego, ale są to już godziny, godziny, godziny. Trwajcie więc na modlitwie, pokucie, poście jak było powiedziane, mobilizacja do adoracji Najświętszego Sakramentu, procesji pokutnych, przebłagań, suplikacji. Ale WY w Episkopacie Polskim czy biskupi w swoich diecezjach to zarządźcie. Dlaczego się MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO nie radzicie?

Prosić trzeba o dar rady na te zmierzchłe czasy, o dar rozumu do wypełnienia natchnień Moich, o dar mądrości w służbie dla Boga w Trójcy Jedynego, o dar męstwa, gdy trzeba będzie oddać życie w obronie wiary, o dar umiejętności, by w tych czasach prowadzić Kościół święty według Moich pouczeń, o dar pobożności, by słuchać też maluczkich, którzy mają serca otwarte na Moje święte tchnienie, o dar bojaźni Bożej, który jest najważniejszy ze wszystkich darów, bo gdy go masz, wyprosisz wszystkie co daje też dar pobożności. Amen. Amen. Amen.

========

22VI2019

To przez te DM Mojego Imienia dał Bóg Wszechmogący przez waszą posługę, modlitwę, łaskę gromadzenia się w tych miejscach schronienia, jak teraz widzicie na te Czasy Ostatnie, gdy SAKRAMENT EUCHARYSTII ZOSTANIE UBEZWŁASNOWOLNIONY /zaniknie/.

Martwym Go chcą ci „mądrzy” w cudzysłów wzięci, sprawujący urząd na Watykanie. I to zarządzenie pójdzie kolejno na diecezje, dekanaty i parafie.

Wy w tych Domach będziecie takimi małymi latarniami wiary, gdzie EUCHARYSTIA A W NIEJ ŻYWY PAN JEZUS PRZEZ POSŁUGĘ WYBRANYCH KAPŁANÓW SPRAWUJĄCYCH OFIARĘ MSZY ŚWIĘTEJ PRZETRWA W MAŁEJ TRZÓDCE DZIECI MARYI - APOSTOŁÓW TYCH CZASÓW ERY DUCHA ŚWIĘTEGO....

Trzeba bardzo prosić, by arcybiskupi, biskupi, kapłani w Polsce nie przyjęli tej nowej formy sprawowania EUCHARYSTII BEZ KONSEKRACJI CHLEBA I WINA A NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ OHYDY SPUSTOSZENIA, O KTÓREJ MÓWI PROROK DANIEL I APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA.


3VIII2019

Ufam, że moi wybrani synowie, wy arcybiskupi, biskupi E.P. nie przyjmiecie tej fałszywej doktryny łączenia wszystkich religii /sekt szatańskich/ itp. Jeśli to uczynicie to BÓG OJCIEC nie powstrzyma karzącej swej świętej ręki na Warszawę. Rzekomi przyjaciele rzucą tą bombę atomową.

Będziecie padać jak muchy, rozpuszczą broń biologiczną, a ta da konsekwencje nieobliczalne na pokolenia szczególnie waszych dzieci. Tak będzie płacz i zgrzytanie zębów, poznają Gniew Sprawiedliwy Boga Ojca Przedwiecznego. Mój Syn Jezus Chrystus jest bardzo lekceważony, profanacja daru Eucharystii.


14/15 VIII 2019

Dzisiaj wigilia Mojego Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Dziewicy z duszą i ciałem do nieba [ 14.08.2019 r.]. gdy spisujesz to święte pouczenie mocą Ducha Świętego dane przez Moje NIEPOKALANE SERCE. Witaj córko moja na nowo wróciłaś na Łono OJCA Wszechmogącego". Co za łaska z natchnienia Ducha Świętego. Zaprosiłaś tego wybranego kapłana wg pouczenia, zakupione też zostały kielich, mszał, świece, wino - hostie też zakupić trzeba itd. Tak, przygotowaliście się do tego momentu inauguracji pierwszej ukrytej Eucharystii, z woli Bożej to się stało. I Bóg wam zapłać synowie i córy, którzy uczestniczyliście z wiarą w tym Misterium Paschalnym na żywo. Otrzymaliście niewspółmierne dary; w tym Kapłan- pokój serca, przebaczenie win i kar, bo wrócił na Łono Ojca Wszechmogącego. Tak, wszyscy- wybrane Moje dzieci Królowej Polski otrzymają to o co z wiarą prosili w tym czasie, jaki ustanowił BÓG OJCIEC, który kocha was i wie co jest dla was dobre. Mój Syn Jezus Chrystus zna was po imieniu, zaprosił posługując się Moim narzędziem AMM wybraną na te czasy Apokalipsy, by przekazywać wam zadania do wykonania, każdy otrzyma światło co czynić trzeba. Napisz AMM córko Moja. Pan Mój i Bóg Mój i MOJA NAJŚWIĘTSZA MAMA. Potwierdzenie Pouczenia Psalm 12 werset 8 zapisz: " Ty nas zachowasz, o Panie, ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia " Tytuł: „Wśród zakłamanego świata”......Błogosławię was wszystkich, których zaprosiłam na tą I-szą ważną inaugurację EUCHARYSTII, co otwiera wszystkie DM św. JPII. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Zadania poda Święty Anioł AVE- Stróż Polski. I niech się tak stanie. .....Wszystko ma być oparte na Dekalogu, który jest testamentem na życie doczesne i wieczne. To jest Przymierze Miłości Boga Wszechmogącego z Jego Dziećmi wybranymi na te czasy - ostatnie apogeum. Kapłan jak Mojżesz niech to Przymierze dane Abrahamowi odnowi na następnej wspólnej Eucharystii, niech też ogarnie tą resztę wybranych Izraela, tj. POLSKĘ - NOWE JERUZALEM.


26VIII2019r.

Mówię: pokój wam, pokój, pokój. I o ten pokój w sercach waszych w rodzinach w Polsce, Moim Królestwie módlcie się nieustannie mówiąc:VIVA MARYJA, VIVA RE, CHRYSTUS KRÓL POLSKI, chciało by się to usłyszeć częściej i by to wołanie -Zawierzenia ŚLUBÓW JASNOGÓRSKICH PRZYRZECZEŃ było realizowane w praktyce , a nie tylko w słowach. Pozdrawiam EXL w E.P.i Prymasa. Tak, trzeba mocnych słów, które należy w czyn zamienić, ufam, że tak się stanie i wywyższony zostanie MÓJ SYN NA KRÓLA POLSKI, jeśli jednym echem bicia serca zawołacie „Viva Re Polonia” /Niech żyje Król Polski/.

Też Mnie ucieszy fakt, gdy wystawicie do publicznej czci obraz Króla Polski ofiarowanego przez rodaków. Czas to uczynić, bo już ucisk jest i będzie wielki ucisk w Polsce, gdy tego nie dokonacie, co odbije się złością i nienawiścią tej zarazy tęczowej opłacanej z kieszeni m a s o n ó w, a dotyczy to was kapłani w szczególności. Sami nie poradzicie, tylko Król Polski utytułowany jest władny te bataliony zła pokonać.

Jest to czas A n t y c h r y s t a , który wydaje ostatnią walkę MNIE NIEPOKALANEJ. Co wy dacie na co dzień w życiu politycznym, religijnym, publicznym w Królestwie Moim?. Walka trwa zacięta. Trzeba EXL- zdjąć te wasze "różowe okulary", by zobaczyć duchowo, odczuć sercem tą walkę z Kościołem i jego odwiecznymi prawami zawartymi w testamencie Dekalogu, co jest dane w prawdzie i duchu jako porządek Przymierza na Górze Synaj dla potomstwa Abrahama, Mojżesza jak to uczynił wielki Jan Paweł II i winno być odnowione w czasie Intronizacji wg pouczeń S.B. Rozalii Celakównej i powtórzone w tych orędziach AMM od Apokalipsy, wysyłanych wam na bieżąco...... Twoja”.

Wy EXL- jesteście tymi synami wybranymi. Więc trzeba dać przykład miłości waszej synowskiej do waszej Matki. Pytam was po imieniu: komu służycie ? Odpowiedzcie sami w sercu, uderzcie się w piersi, zapłaczcie bo wielu z was zbłądziło, wpadło w dołki masońskie o czym już nie raz była mowa w przekazach, nie tylko danych tobie dziecko moje wybrane AMM od Apokalipsy, która teraz to "Słowo Boże" spisujesz po modlitwie różańcowej i duchowej łączności z Radiem Maryja....... Tak Bóg umiłował człowieka, że Syna Swego Jedynego dał na okup grzechów waszych, abyście życie mieli w obfitości. I to docenić trzeba, bo wszyscy musicie dążyć do świętości, szczególnie Wy EXLwinniście dać tego wyraz. Otrzymaliście pełnię Darów Ducha Świętego by nimi dobrze szafować zgodnie z prawem Bożym,Dekalogu pilnować i jego przykazań przestrzegać. Ślubowaliście wierność na Krzyż Chrystusa Syna Mego, a nie heretyckie zmiany wprowadzać. A teraz pytam? Co z tego zostało? Lekceważycie Boga w Trójcy Jedynego i człowieka, jaką miarą dajesz to i taką otrzymasz.

Próba trwa, jak z niej wyjdziecie? Módlcie się, rozeznać co mówi Duch Święty do was, a nie zmieniać SŁÓW BOŻYCH wyrwanych z tekstu, spisanych pod natchnieniem Starego i Nowego Testamentu........ Mówię, mobilizujcie się do walki z ANTYCHRYSTEM, który na was napadnie z nienacka, tworzyć mury obronne, Adoracje Najświętszego Sakramentu, „Różaniec do granic” i na to nie pozwoliliście o co moje wybrane dzieci zabiegali bardzo. Pytam, dlaczego? To Jest „Armata” na ten czas walki z Antychrystem. Pomóżcie Mi obronić wasz kraj, a Moje królestwo –EXL. Stańcie pod krzyżem w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a nie dewastujcie Wy na usługach złego ducha krzyży, ołtarzy, obrazów Moich. Parodie czynicie z Eucharystii, naśmiewacie się z kapłanów, atakujecie ich i zabijać będziecie. Godnych kapłanów, zakonników skazujecie na poniewierkę, tych niepoprawnych politycznie, a co, wy jesteście od polityki? Wy macie walczyć mieczem obosiecznym, Słowem Bożym danym mocą Ducha Świętego, miłość siać, odważnie grzechy nazywać po imieniu, Apokalipsę tłumaczyć, jak to czynią wybrani i powołani na te czasy prorocy. Ducha Świętego chcecie ujarzmić w nich, zarówno w OSOBACH KONSEKROWANYCH w zakonach i pośród świeckich. Dlaczego ich prześladujecie, bo niepoprawni politycznie kapłani? Czego się boicie? Bóg jest z wami, Duch Święty będzie walczyć mocą Słowa Bożego. Ja Królowa wasza wspieram każdą inicjatywę godną wg woli świętej Bożej. Odwagi! Wyjść z zaścianków, mówić prawdę, a prawda was wyzwoli, bo Mój Syn jest prawdą, droga i życiem. Jemu służyć i Jego wywyższać trzeba. „Król Polski”- taki tytuł nadać trzeba. Tyle razy posyłałam proroków – „ubili” jak w tej ewangelicznej winnicy: zabić dziedzica i rządzić się po swojemu.

Pytam, co jest wasze? Grzechy na pewno i do wszystkich to mówię: Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się, nie powielajcie Sodomy i Gomory, tej zarazy tęczowej-szkoły LGBT. Czas już jest, szybko ten SĄD DUCHA ŚWIĘTEGO- prześwietlenia sumień nastąpi, a więc na co czekacie? Chcecie triumfu Dwóch Najświętszych Serc przez przeczyste Serce św. Józefa w waszych sercach czy tryumfu Antychrysta przez Islam, który was zaskoczy - false /kłamcy/. Co, chcecie łączyć pogan z wiarą chrześcijańską, za którą Mój Syn oddał życie? Róbcie co chcecie, każdy ma wolną wolę, ale wara od POLSKI-NOWEGO JERUZALEM- ERY DUCHA ŚWIĘTEGO. Miłość i pokój nastąpi, choć nieliczni tego dostąpią wobec takiej waszej postawy co do Boga Najwyższego i Ducha Świętego.............. Czy z Wami czy bez Was EXL- to wszysto co Bóg Wszechmogący postanowił-dokona się. Płacz i zgrzytanie zębów dla nieposłusznych synów moich biskupów w E.P. i dzieci, których dusze skradł szatan. „Biada wam, biada” zawoła Anioł, po trzykroć „biada”. Potwierdzenie "Słowa Bożego: "Apokalipsa św. Jana, rozdział 16 werset 8, zapisz: "A czwarty anioł wylał swą czaszę na słońce. I dano mu władzę dotknąć ogniem ziemię"............ Ostatnia walka z Antychrystem wydana. Ja oczyszczam Kościół Mojego Syna, Chrystusowy, Katolicki, Apostolski. A tak „urwany” rzec można w swojej głębi nauczania, który za modernizmem idzie, przykłada dużą wagę do poprawy politycznej wyrażania się biskupów, kapłanów. To są apostołowie czasów, którzy idą za mamoną. Nowoczesność im w głowie, zniesienie celibatu, kobiety kapłankami uczynić chcą. Jako ucztę różnych sekt szatańskich włączyć chcą do ofary Mojego Syna, która dokonała się na krzyżu, by was Polacy też odkupił. Czy Wy w E.P. chcecie wejść do tej spelunki jadowitej węża przeklętego, którego Dziewica Niepokalana zmiażdży? I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

Wy EXL winniście pomagać, wybrani jesteście niektórzy. Znaczna część zdradziła, ale to jest wasza wolna wola, którą dopuszczam by oddzielić Kościół Mojego Syna, ale biada wam uczeni w piśmie, bo diabła za ojca macie a nie Mnie Ojca Wszechmogącego Syna Człowieczego, który, was wybrał, Duch Święty uświęcił. Zatraciliście wasze dary Ducha Świętego, nie słuchacie Jego natchnień, prośby Matki Bożej Waszej Hetmanki odrzucacie. A więc co wam pozostanie, gdy „Sąd Mały Ducha Świętego” wasze szeregi dotknie, to większość z was pójdzie do piekła. Czy to was nie przeraża na wieki? Obudźcie się, zagrożone jest wasze życie wieczne, obudzicie się w ogniu siarki, katować was będą szatani wobec Aniołów świętych. W momencie ślubów kapłańskich, zakonnych, biskupich, byliście jak te perły precioze /cenne/, a teraz rozważcie sami co pozostało; szelest dźwięczących rozsypanych denarów, które zwiodły was jak Judasza srebrniki. Ale to wasza wola wolna jest. Róbcie co chcecie.

Ostatnie wezwanie Moje jest do was dzieci. Do niewoli szatana na zatracenie wasze dusze wpadną w ogień piekielny jeziora siarki. Opamiętajcie się wzywam, to jest MOJE ostatnie na ten czas wezwanie! Wybierajcie sami: piekło, niebo lub czyściec. Ludu Mój opamiętaj się co czynisz? Wy , którzy odeszliście dla kilku denarów nawróćcie się, czekam i to wam oznajmiam, zagubiliście się - czekam, ale Jestem już, już „we drzwiach” jak mówicie. Czy zdążycie przebłagać MÓJ MAJESTAT za to zło co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to MNIE uczyniliście: pedofilia, homo seks, grzechy Sodomy i Gomory wołają o pomstę do nieba.

I to niebawem nastąpi Sąd, by Mój gniew sprawiedliwy w ciszy został wykonany. Skorupa ziemi się poruszy, ogień będzie leciał z nieba, część godnych dzieci Matka Najświętsza ukryje w Arce Swojego Niepokalanego Serca. Dzieci małe zostaną zabrane do nieba. Was, co chcecie działania Antychrysta, doświadczy pożoga i trwoga na sam wygląd, gdy spojrzycie, na te chodzące demony w ludzkim ciele, tego nie wytrzymacie, ale sobie sami ten los gotujecie........ Ducha Świętego ożywiciela, uświęciciela. Amen. Amen. Amen.

Z Aniołem Stróżem Ave Polski złóż[AMM] dziękczynienie z całym Dworem NMP Częstochowskiej Hetmanki, Królowej Polski Bolesnej z Lichenia, modlitwą do Jej Siedmiu Boleści. I niech się tak stanie. I tak się stanie /tj.powyżej opisane doświadczenie „pożogi i trwogi”/, gdy nie nałożycie tej Korony i nie uhonorujecie teraz Mojego Syna tym tytułem „Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski”, a jak nie to w Licheniu po Ostrzeżeniu to nastąpi. I tak się stanie. Trzeba zwołać to konklawe w Licheniu, by ratować Kościół św. Piotra zbudowany na skale. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.


08.O9.2019r. W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. AMEN. AMEN. POZDRAWIAM WAS DZIECI UMIŁOWANEJ MATKI NIEPOKALANEJ KRÓLOWEJ POKOJU WSZECHŚWIATA, ZŁĄCZONYCH PRZEZ MOJE „OŁAWSKIE OBJAWIENIA”. Tak AMM, ty też jesteś jedną z nich, bo tam dokonało się twoje uzdrowienie, złączenie mistyczne, więc zaślubiny z BOGIEM w TRÓJCY JEDYNYM przez MOJE przygotowanie twego serca do miłości Boga i bliźniego. To świadectwo trzeba dać. /8IX 2019, AMM –cz. VI/...... I już jest czas, by ten niefortunny Episkopat Polski i biskup tego miejsca- Gulbinowicz, przeprosił publicznie mój lud i uznał te „Orędzia oławskie” oraz świadectwa ludzi tam uzdrowionych. U BOGA nic co jest dobre nie jest zapomniane. Wrogów tej historii było wielu: SB, MO, PZPR i inne siły, szczególnie masońskie, które triumfowały. Za pośrednictwem nie rozważnego E.P. udało się to Dzieło Boże rzec można zniszczyć.

Jednak Dzieło Boże wzrastało - trwa i trzeba to uznać, choć tyle łask zmarnowanych przez nieroztropność biskupów odpowiedzialnych i zarządzających na tym terenie i EPISKOPAT. REHABILITACJA SIĘ NALEŻY DLA ŚP. KAZIMIERZA DOMAŃSKIEGO MOJEGO SYNA WYBRANEGO, ZWRÓCENIE DOBREGO IMIENIA, a nie potępienie. Uczciwość w tej sprawie godna jest pochwały. Tak, JA KRÓLOWA POKOJU, WSZECHŚWIATA, czekam i MÓJ SYN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI, BY TE FAKTY ZOSTAŁY UPORZĄDKOWANE.

PYTAM, CZYM SIĘ RZĄDZĄ ADMINISTRATORZY ARCYBISKUPI, BISKUPI W TYM WYPADU? ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST WASZA WIELKA, A „SĄD MAŁY DUCHA ŚWIĘTGO - PRZEŚWIETLENIA ŚUMIEŃ” CO WAM WYKAŻE-? Wasze usługi dla dwóch panów / Panu Bogu świeczkę, a dla diabła ogarek? Jest dziecko wiele świadectw co do tych MOICH objawień w Oławie.

Niech ta strona internetowa daje dokumenty, świadectwa ludu uzdrowionego, proroctwa podane do publicznej wiadomości, by zmusić EXL do otwarcia sprawy rehabilitacji osoby wybranej, Kazimierza Domańskiego i listem pasterskim na ambonach wygłoszone.

Należy się też słowo przepraszam dla wszystkich moich dzieci, którzy tam przyjeżdżali, uwierzyli, a szczególnie rodzinie Pana Domańskiego, która była bardzo prześladowana, Mój wybrany syn torturowany na różne sposoby psychiczne i fizyczne. Wysłać do biskupa Gulbinowicza, rodziny śp. sługi Mojego Kazimierza Domańskiego, opublikować na stronie DM św. JPII oraz „OBJAWIEŃ OŁAWSKICH”. I NIECH SIĘ TAK STANIE.

15IX2019r. Przypominam, że Sąd Mały Ducha Świętego już we drzwiach. W jakim stanie dusze wasze się obudzą? Przykro by było znaleźć się w jeziorze siarki i usłyszeć słowo Mojego Syna Jezusa Chrystusa: "Nie znam was, idźcie precz w ogień przeklęty".... OJCZYZNA WASZA POD KRZYŻEM z inicjatywy zaangażowanych świeckich z pomocą biskupów choć nie wszystkich- wyprosiła wiele, bo Moje dzieci wybrane błagały mocą różańca świętego. Bóg zapłać wszystkim kapłanom, biskupom, którzy na terenie swoich diecezji odprawili Ofiarę Mszy Świętej, Drogę Krzyżową i inne stosowne modlitwy. ....... Bóg Ojciec zawarł Przymierze łukiem tęczy promieniującej na niebie ze swoim ludem, błogosławił obficie potomstwo Abrahama, Izaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, oraz pragnie tą Aleancę powtórzyć na nowo - zawrzeć przymierze z POLSKĄ wybraną na te czasy, NOWE JERUZALEM. Na wzór św. Jana Pawła II należy to uczynić EXL w EP. w czasie INTRONIZACJI MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA BOGA ŻYWEGO JEDNORODZONEGO NA KRÓLA POLSKI, by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz – Nowa era pokoju.

LECZ nie wszystkim będzie dane tego doczekać, bo szybko nastąpi „Sąd Mały Ducha Świętego” i zdziesiątkuje wasze szeregi arcybiskupi, biskupi, kapłani, bo więcej dbacie o życie doczesne niż wieczne. Zastanówcie się, to jest Moje przesłanie do was uczeni w piśmie/ faryzeusze/, jak również do ludu mojego. Ogłoście to całemu światu. Tak mówiłam do dzieci w La Salette i to powtarzam do was: Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Jeszcze czekam, ale ramię Mojego Syna jest ciężkie, powstrzymać już nie mogę sprawiedliwej Ręki BOGA OJCA PRZEDWIECZNEGO, czas się wypełnia, czas już jest.

Módlcie się, przygotujcie się przez sakrament pokuty z życia całego, obyście zdążyli dać zadość uczynienie, błagam, daję wiele znaków. I tu też będzie dany znak, krzyż MOJEGO SYNA ZAŚWIECI - ale może być już za późno na pokutę, teraz jest ten najszybszy czas. Odwagi Synowi Moje w kapłaństwie, EXL - arcybiskupi, biskupi. Przygotować lud mój to jest polecenie brewe, przekazać do ks. biskupa M.R. niech powiadomi swoich kapłanów, za których jest odpowiedzialny, wysłać do miejscowego ks. proboszcza parafii G. Opublikować na stronie internetowej DM św. JPII. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.


MM od Apokalipsy złóż dziękczynienie. Spisujesz to Słowo Bożego pouczenia z woli Królowej Bolesnej z Lichenia, Zwycięskiej z Jasnej Góry, Pani z La Salett Płaczącej i w twojej Ojczyźnie krwawymi łzami z Oławy- też Królowa Pokoju- Wszechpośredniczka. PYTAM, GDZIE SĄ DOKUMENTY TEGO BADANIA? NIECH KURIA BISKUPIA TO ZDEMENTUJE, PUBLICZNIE OGŁOSI.

Tyle cudów Bożej Miłości eucharystycznej-przemian świętych Hostii, gdzie Mój Syn dał znaki na tej polskiej ziemi: SOKÓŁKA, LEGNICA, zapomniany cud eucharystyczny w Oławie. Do tego też wrócić trzeba, uporządkować sprawy rehabilitacji śp. Kazimierza Domańskiego i jego rodzinę przeprosić publicznie jak było powiedziane w "Słowie Bożym w dniu 08.09.2019r. /AMM- cz.VI/ i wołać miłosierdzia stając pod krzyżem, na którym zawisło "ZBAWIENIE ŚWIATA". To trzeba sobie wziąć do serca, patrzeć w niebo, bo już wkrótce będzie wiele znaków Bożego oczyszczenia, które trwa. Tak, pożoga i trwoga dotyka was na żywo, otwórzcie oczy ducha i serca.... A to dziecko moje nawiązuje do Watykanu, Antychryst ten tron przyjmuje, a kościół pójdzie za nim - ten fałszywy, wy więc zejdziecie do katakumb, podziemia, gdzie prawdziwa Msza Święta wg reguły MOJEGO SYNA PODANEJ PODCZAS OSTATNIEJ WIECZERZY, BĘDZIE SPRAWOWANA I PRZETRWA W MAŁYCH GRUPKACH, WYBRANYCH KAPŁANACH, KTÓRZY POTAJEMNIE EUCHARYSTIĘ BĘDĄ PONAWIAĆ W DM św. JPII I INNYCH ŚWIĘTYCH. To już się zbliża ten czas prześladowań ucisku moich dzieci.

Ale ufajcie wybrane dzieci moje, wam jest dane wytrwać i święci Aniołowie Moi będą mieć nad wami pieczę, poślę Mojego Anioła Pokoju, który jest Miłością i będzie wam przewodził, gdy antychryst się objawi. Wilków przebranych w owcze skóry poznacie po pieczęci czarnego krzyża na czołach opieczętowanych demonów w ludzkiej skórze po znaku bestii.

Wybranych moich po Pieczęci Boga Żywego- znak rozpoznawczy Biała Hostia na czole i Mój Święty Różaniec na szyi, znak Krzyża Świętego na piersiach i jeszcze Moja sukienka tj. szkaplerz święty. Trwajcie w pokoju, tak uzbrojeni z łaski Bożej niczego wam nie zbraknie, ufajcie dzieci Moje, czas się zbliża WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZEZ TĄ INTERWENCJĘ PRZEŚWIETLENIA SUMIEŃ.

Będzie podział wielki, kto przeznaczony i zapisany w księdze życia ten przetrwa, a kto dany na męczeństwo, na przelanie krwi w obronie wiary katolicko - chrześcijańskiej, to tak się stanie, a wszystko w miłości Bożej zanurzone jest.

Mario Michalino od Apokalipsy trwaj w pokoju. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego. Powtarzam, mówi KRÓLOWA BOLESNA POLSKI Z LICHENIA, przypominam: Zwołać to konklawe, czas nagli EXL. To jest pilne, już, już, już.

Napisz: Błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży-Odkupiciel, Duch Święty Ożywiciel. Amen. Amen. Amen. I niech się tak stanie. I tak się stanie.


22-26 IX2019r.

Św. Jan Apostoł Ewangelista: I rozdział/ Apokalipsy/ - Listy " Do siedmiu Kościołów, które są w Azji" dotyczą szczególnie krajów, teraz tych biskupów, którzy wezmą udział w tych manipulacjach, by rozbić odwieczny zamysł Boga w Trójcy Jedynego - Jego nauczanie co do wierności praw szczególnie dotyczących kapłanów namaszczonych mocą Ducha Świętego, celibat jako ślub czystości na wzór Jezusa Chrystusa Oblubieńca kościoła.

I to nie może być naruszone. Żadnego wybierania mężów żonatych i kobiet na kapłanów i kapłanki do sprawowania Eucharystii, bo to będzie profanacja sacrum, nie mówiąc już o szafarzach i szafarkach roznoszących Komunię świętą, bo to daje przekleństwo na rodziny, kościół, państwo. Wara od tych zamiarów. Tylko osoby konsekrowane są powołane do tej dystrybucji Hostii świętych, gdzie w każdej cząstce konsekrowanego chleba jest obecny Chrystus Syn Boga Żywego i przyjmowanie do ust i na kolanach. Jeżeli prawa Boże, zarządzenia dane od wieków nie zostaną zachowane, to Bóg w Trójcy Jedyny wstrząśnie posady ziemi, a was biskupi, którzy winniście być tymi świecznikami, w których mieszka Duch Święty - na wasze życzenie unicestwi duch pogaństwa, gdy wprowadzicie rytuały szamańskie, wierzenia nie zgodne z tradycją Kościoła katolickiego, chrześcijańskiego, apostolskiego.....

Św. Jan Apostoł :
Żądam modlitwy do obwołania Chrystusa Króla Wszechświata na Króla POLSKI w Wolnej Elekcji na błoniach Krakowa.
Mobilizacja powszechna Narodu Polskiego, wszystkich Grup Intronizacyjnych z ks. dr hab. Piotrem Natankiem, Arcybiskupów, Biskupów, w wolnej woli Episkopat z łaski Bożej z abp M.J. na czele, jednym słowem „pospolite ruszenie”.....

Jak w wtedy w Sanchedrynie nie chcieli Jezusa Chrystusa Króla Syna Boga Żywego, którego Piłat ogłosił, a wybrali Cezara, tak i teraz wy Polacy, wasz Rząd, władze Kościoła nie chcą BOGA KRÓLEM POLSKI OGŁOSIĆ, a za tym, by poszły inne narody ościenne w myśl objawień S. B. Rozalii Celakównej.

14/15 października 2019r.

/Synod amazoński/

Napisz: Ta ceremonia na ogrodach watykańskich niby zawierzenie Mnie patronatu nad tym Synodem Amazońskim w jedności z szamanami indyjskimi, to jest zwykła ukartowana droga przez masonów, którą Syn Boga w Trójcy Jedynego nie popiera i Ja Święty Franciszek opiekę nad tym nie przejmuję, nie popiera tego niebo całe. Trzeba się przeciwstawić tym demonicznym staraniom, pląsom szamańskim, by nie zostawili wam ducha pogaństwa, a wszystko przez masonów odwiecznych wrogów kościoła świętego, którzy od wewnątrz niszczą ustalone plany Boga w Trójcy Jedynego. Łączenie religii, to jest sekt szatańskich z Ofiarą Syna Człowieczego - JEGO MĘKĄ, to nie ma nic wspólnego, to jest profanacja świętych rzeczy, to jest Misterium Męki Pańskiej. To rzekomy papież winien się modlić nad nimi i błogosławić, a nie oglądać te tańce i słuchać modlitwy rzekomo, by uratować " Matkę Ziemię ". Więc nadano temu taki ton, by sens wiary katolickiej umniejszyć, wyrugować z kościołów jeszcze chrześcijańskich. A gdzie tu jest Pan Jezus, Żywy Bóg, gdzie Duch Święty Ożywiciel? Na to wszystko, na taką obrazę MAJESTATU BOGA W TRÓJCY JEDYNEGO - NIE POZWOLI OJCIEC PRZEDWIECZNY. To jest parodia w biały dzień i na oczach całego kościoła i jeszcze aplauzu mu dodają już nie BOGA synowie - tylko na zewnątrz w kardynalskich szatach, bo wewnątrz to jest w sercu mają węża, którego karmią od wieków, adorują opasani nie cnotami kardynalskimi, czego symbolem jest "PAS". A rozwiązłość im na rękę, popierają te sekty LOBBY, celibat im ciąży. Bóg Ojciec szybko rozbije to stado, które sobie ustala sam rzekomy papież. Pochlebcy Jego nie dają Mu dobrych, Bożych rad, ale przeciwnie. Chcą i przygotowują się do wyniesienia na tron PIOTROWY ANTYCHRYSTA. Tam na Watykanie jest terror, działają demony, jest mała garstka sług JEZUSA, która milczy, a winna się oficjalnie przeciwstawić. Ja Święty Franciszek z woli Boga Ojca - patriarcha ubogich w duchu do których należy Królestwo Boże, oficjalnie ogłaszam - VETO- niech nie posługują się moim imieniem. Co to za święty, który daje dostęp do ducha pogaństwa, który już wkrótce obejmie rządy. Jeżeli teraz ci, którzy to rozumiej, ale nie chcą działać, leniwi są- niech manifestacyjnie wyjdą w procesji przeciw demonom, by ich zły duch w pełni nie opanował. Pokuty, pokuty, pokuty hierarchowie na Watykanie i w każdym kraju i w twojej Ojczyźnie też. Są arcybiskupi, biskupi, kapłani, którzy sprzyjają tym ruchom demonicznym. Prawie cała hierarchia kościelna wzięta w jasyr. Antychryst nadchodzi, robią mu miejsce.


18X2019r.
Błogosławię i żądam szybkiego kontaktu z J.E. abp Markiem Jędraszewskim, ks. abp Wacławem Depo. Czas i miejsce Wolnej Elekcji winny być podane przez środki masowego przekazu, niech też ks. Piotr Natanek dołączy z Armią Rycerzy Chrystusa Króla, która jest do tej walki duchowej przygotowana w tej ciszy odosobnienia trwając. Ale teraz tą niesłuszną jak powiedziałam suspensę niech ks. abp Krakowa Marek Jędraszewski odważnie odwoła.

20X2019r.

Zamiast ogłosić Chrystusa Króla Wszechświata Królem Wszystkich Narodów Intronizując GO, to Bergolio intronizował na oczach wszystkich zebranych w Bazylice św. Piotra „Boginię Płodności Amazonii”. Pytam JA- MATKA CHRYSTUSA KRÓLA Pośredniczka łask, kto mu to prawo dał bezbożne, by wyznawać Belzebuba?

To jest profanacja zrobiona w białych rękawiczkach i prawie nikt się temu nie sprzeciwia. Pytam, gdzie są godni kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i lud mój? Tak jest na rozdrożu. Co wy robicie, szamanów przyjmujecie, pogaństwo wprowadzacie? To jest schizma w Kościele świętym, katolickim, apostolskim, chrześcijańskim. Tego Bóg Wszechmogący nie wybaczy, Amen. Amen. Amen.....

Dziękuję i przypominam; należy wystawić do publicznej czci Najświętszy Sakrament tak jak to czynił Mój umiłowany Syn proboszcz Jerzy S. co najmniej na jedną godzinę jak w Ogrójcu , bo Ogrójec się zbliża dla kapłanów Polski, ludu Mój - krzyżują Mojego Syna na nowo. Błagam otwórzcie swoje serca, sami wiecie ile łask daje ta jedna godzina Adoracji- to jest balsam kojący, wynagradzający wasze grzechy..