Menu
Licznik odwiedzin
Odwiedziny[+/-]
dzisiaj:
wczoraj:
przedwczoraj:
37
240
353

-113

Odwiedziny
...1 451 975

Statut - założenia ogólne

DrukujEmailModlimy się 3 razy każdego miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22, nawiązujących do Jego pontyfikatu W te dni modlimy się następującymi modlitwami:


Litania Loretańska do NMP

Litania do św. Józefa

Różaniec -1 dziesiątek lub więcej

Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

Jeśli


Jeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII" Jeśli zgłosi swój udział w modlitwie /imię lub inicjały/, staje się członkiem Internetowego Katolickiego Ruchu , w którym nie obowiązuje żadna struktura organizacyjna. Jedyną informacją w "Ruchu" jest to, że np. osoba o imieniu Anna lub Anna K, lub A.K. przyjęła program modlitewny i jest jednym z "DM" w podanej diecezji /wymienia diecezję/.

To anonimowe zgłoszenie danej osoby, którą zna tylko Bóg potwierdza wolę zgłaszającego, i powoduje wylew łaski Bożej, gdyż w momencie zgłoszenia, dana osoba korzysta z łask wypraszanych przez wszystkich tworzących "Domy Modlitwy św. JPII".Podane modlitwy to skarby Kościoła. Św. JPII pragnie je wydobyć z naszych zamkniętych serc i ofiarować za swoim pośrednictwem Bogu w intencjach naszych Rodzin, kapłanów i całego Kościoła oraz za chorych i cierpiących w czyśćcu.


Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św.JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach to może być dużym wyzwaniem.


Informacja o zapisie danego DM na stronie

Każdy DM jest wliczany do ogólnej liczby DM z danej diecezji, oraz do ogólnej liczby wszystkich DM z Polski i zagranicy.

Zgłoszenie/ imię i pierwsza litera nazwiska, inicjały/ jest na stronie tylko do pewnego czasu, aby dana osoba wiedziała, że jest wpisana, ale potem te informacje są usuwane ze strony i pozostają tylko w "pamięci" św. Jana Pawła II.

Statut

"Domy Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"


I -Cel programowy i organizacyjny


- Realizacja dziedzictwa duchowego JPII, na drodze Nowej Ewangelizacji.

- Założenie w każdej diecezji minimum 100 "DM św. JPII".

II -Cel modlitewny

Pogłębienie modlitwy w rodzinach, jako podstawowego kanału łączności z Bogiem.

III Formy modlitwy

Modlitwa indywidualna lub wspólnotowa w rodzinie

---------

Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna (1 lub 2,3,4....).
IV - Intencje modlitewne przez wstawiennictwo św. JP2:

1) O światło Ducha Świętego

2) Za ojczyznę, rodziny i młodzież

3) O powołania kapłańskie i zakonne

4) O ochronę życia poczętego;

5)

6) Za dusze w czyśćcu cierpiące i konające


V

Ustalenia formalne


1.Ruch katolicki "DM św. JP2" jest ruchem internetowym skierowanym do wszystkich wierzących, akceptujących proponowany program modlitewny. Łączy ludzi z różnych parafii, diecezji, krajów. Nie organizuje wspólnych spotkań, zjazdów, nie prowadzi ścisłej ewidencji uczestników, nie składa sprawozdań, itp. Przyjmuje jedynie zgłoszenie imienne, lub imię z dodaniem pierwszej litery nazwiska, lub tylko inicjały.

2. Ruch jest formą "nowej ewangelizacji", która została zainicjowana przez papieża JPII, a którą wyłożył w Liście apostolskim «Novo millennio ineunte», ogłoszonym na zakończenie Jubileuszu Roku 2000. Zwrócił On wtedy uwagę, że bardzo ważne jest popieranie różnych form zrzeszania się, zarówno tradycyjnych, jak i nowszych ruchów kościelnych, ponieważ nadają one Kościołowi żywotność, która jest darem Bożym i przejawem prawdziwej wiosny Ducha”. Tą drogą odbywa się też realizacja dyrektyw „Consilium Vacitanum”.3.Zgłoszenie przystąpienia danej osoby do programu modlitewnego proponowanego przez Kolegium DM jest dowolne i może realizować go każdy wierny, bez względu na parafię, miejsce zamieszkania,dotychczasową obecność w innej wspólnocie modlitewnej itp. Ilość osób tworzących "Dom Modlitwy św. JPII" jest dowolna.

4. Z chwilą powstania danego DM, jego uczestnicy koncentrują się na modlitwie ofiarowywanej Bogu przez wstawiennictwo św. JPII. Są zapraszani do przekazywania drogą e-mailową, zgłoszeń, świadectw, uwag itp.

5. Krótki program modlitewny obowiązujący w Ruchu DM, stwarza warunki do uczestnictwa w nim osób, które na co dzień nie są w ścisłej łączności z Bogiem, a nawet są w wyraźnym oddaleniu, ale fascynacja osobowością św. JPII, może poprowadzić do rozpoczęcia, wznowienia lub umocnienia kontaktu z Bogiem.6.Uczestnictwo w "DM" umożliwia korzystanie z łask wypraszanych przez wszystkich modlących się całym Ruchu.

11.Rezygnacja z udziału w Ruchu “Domy modlitwy” nie wymaga żadnej procedury formalnej. Odbywa się ona automatycznie, gdy przestajemy się modlić danym programem.W bezpośrednim przełożeniu jest to sprawa relacji między daną osobą a JPII.13.Przedstawiona formuła pozwala uczestnikom DM aktywnie realizować dziedzictwo duchowe JPII w globalnym obszarze kościoła, jako jedna z dróg do zbawienia. Pozwala danej osobie rozszerzyć zakres modlitw o program DM, a tym samym bardziej podbudowywać się duchowo, bez konieczności rezygnacji z innych form życia parafialnego.Kolegium Internetowego Ruchu Katolickiego "DM św. JP2" . 8 XII 2011r.

Uzupełnienia: 18V 2014, 26 XI 2014r., 8V2016,21XII 2018r. 16V2023r.-------------